Administrar


Estadisticas de visitas

HPO EN SOL RUSTIC

grosske | 02 Novembre, 2007 18:51

Ha aixecat una mica de polsaguera la idea exposada dimecres pel Govern relativa a impulsar la construcció d'habitatges a preu taxat a  sols actualment qualificats com a rústics i ubicats a zones de creixement natural de les poblacions.

No és un plantejament senzill perquè el titular de premsa - que és el mateix d'aquest post - no és de fàcil assimilació i dóna la falsa impressió que el Govern pensa anar-s'en enmig del camp a fer habitatges protegits.

Naturalment, no és aquesta la proposta. Les ciutats i els pobles de les illes creixen cada dia i creixen, per definició, allà on no hi havia nucli urbà sinó camp (independentment de quina fós la seva situació jurídica). El tema és saber si socialitzam - al manco, parcialment - els beneficis de les conseqüents requalificacions o si deixam que aquest procés sigui, com fins ara, per a benefici exclussiu dels especuladors

Altra tema és el que planteja el GOB quan diu que no cal recòrrer a aquesta mesura extraordinària perquè ja hi ha molt d'habitatge buid. Es un plantejament respectable però jo no el compartesc. S'han de fer els màxims esforços per mobilitzar l'habitatge buid però hi ha massa fam d'habitatge assequible com per pensar que això serà suficient per satisfer les necessitats actualment existents. Especialment a una comunitat on la construcció d'HPO ha estat, tradicionalment, una de les més baixes de l'Estat

Comentaris

 1. No diguis mentides

  El que dius no és vera. El que es proposa és augmentar fins al màxim l'edificabilitat del sòl rústic permesa pels diferents PTI's, això sí, sense plantejar reduir els sòl urbanitzable. És a dir: urbanitzem tot quan puguem.
  Fins i tot es diu de modificar les DOT per eliminar alguns impediments. La conclusió és clara: el pacte pensa fer de Mallorca una gran àrea urbana, poblada per tots els racons. Completar el pla del PP, fent-ho amb HPO's en lloc de xalets per a rics.

  És ben sabut que comunistes i ecologistes mai s'han entesos. És el discurs clàssic, el teu, de 'construir cases pel poble', al preu que sigui. Però el poble no oblida, i mentre el GOB ha donat la cara perquè vosaltres fóssiu on sou ara, ara el Bloc i el Govern preferirà fer-se amic dels promotors. Idò, bon vent i barca nova, Grosske!

  Ecologista del Bloc | 02/11/2007, 20:14
 2. HPO en sol rústic... i moltes coses més

  Poques coses més tenc a afegir al que diu el company Amadeu al seu blog:
  http://notesdediari.bloc.cat/post/3870/196609

  No oblideu qui vos ha votat i perquè. El meu vot, tot i creure en un programa concret, el componia també una gran part negativa. Negació de la política territorial, cultural i social del PP, que mos ha fet desentendre del que ens ha duit fins aquí, de les estructures, idees, etc d'una manera de viure de la que perdem poc a poc els principis vàlids: harmonització amb el territori, no consumisme, la justa mesura... La modernitat no és per perdre el passat, sinó per perfeccionar-lo, per incorporar-hi coses bones...

  Tomeu | 02/11/2007, 21:03
 3. Una pregunta para el GOB

  Y esto teoria "increiblemente impresionante y maravillosa" que opinan; ¿Lo opinan desde dentro de su casa ...., o desde debajo de un puente?.
  Porque .... si hay que esperar a que salga la ley, que se resuelva el recurso que le van a colocar en cuanto salga, si ... porque evidentemente al que tiene sus propiedades ganadas con el sudor o no de su frente , a ese no le gustará mucho.
  Mientras los que no tenemos casa .... vivimos con los del GOB, bien en su casa .... bien debajo un puente eso siempre con ellos.
  Que facil es teorizary ser el mas justo de los justo de la tierra ..... eso si, desde la tranquilida y cuando uno va "SOBRAO".
  Vivienda de proteccion oficial ..¡¡¡ YA !!!, fuera de los "Campos de Concentracion Social" existentes .... (Son Gotleu, La Soledad, Poligon de LLevant, Rafal Vell, Son Gisbert) ESTOS REALIZADOS POR "LOS PEPES" A LO LARGO DE SU VIDAS EN LA CIUTAT.
  SALUT GROSSKE, I SORT

  llop de mar | 02/11/2007, 21:51
 4. El GOB no diu això a la seva nota de premsa....

  A les Balears, un 40 % dels habitatges són buits,
  segons INE

  Preocupació en el GOB per la possibilitat de permetre urbanitzar sòl
  rústic i augmentar l’edificabilitat per fer habitatges de protecció oficial

  El GOB no veu amb bons ulls la possibilitat que el Govern balear permeti
  l’augment les possibilitats edificatòries a fi de construir habitatges
  de protecció oficial.

  En concret sembla que el Govern vol autoritzar un increment de
  l’edificabilitat actual en els sòls edificables i fins i tot la
  possibilitat d'urbanitzar sòl rústic a fi de construir habitatges de
  protecció oficial.

  Realment seria una contradicció posar a l'abast de constructors i
  promotors més sòl edificable i amb més aprofitament, maldament sigui per
  aquests habitatges.

  Sempre hem considerat que a les Illes Balears hi ha sòl edificable de
  sobres. En tot cas, des del nostre punt de mira, del que se tractaria és
  d’adoptar altres mesures a l’abast de les administracions, tal com:
  - promoure l’ús real d’habitatge dels pisos construïts i que són buits.
  - reconvertir sòl actual en sòl de protecció oficial,
  - apostar per la reforma d'immobles degradats
  - facilitar el lloguer de cases i pisos existents.

  Segons el cens d'habitatge de 2001, a els Balears hi ha més d'un 40%
  d’habitatges buits.

  Les conseqüències d’aplicar les mesures anunciades pel Govern serien
  negatives per al nostre territori i per a les nostres ciutats i els
  nostres pobles, ja que suposaria urbanitzar i edificar més sòl rústic i
  als sòl urbans tenir unes densitats més elevades com a conseqüència del
  notable augment d’edificabilitat .

  Precisió | 03/11/2007, 11:53
 5. Per pensar

  http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-24528.htm#_edn25

  Un poc d'informació | 03/11/2007, 12:08
 6. HPO

  No se lo que significa HPO, ya que puede ser muchas cosas. Una de ellas Alojamientos de Protección Oficial, otra Hi... de P... Olvidarse, y asi sucesivamente. Pienso que es pura y simple demagogia. Sólo se pretende urbanizar en suelo NO URBANIZABLE. Muy buena politica "progresista", yo nunca he creido en los "progres" de esta índole. Más bien me alejo. hay un dicho que reza. "DONDE NO LLUEVE, NO SE PUEDE ESTAR POR LAS GOTERAS". ¿Las comisiones del terreno quien las cobrará? De algo tienen que vivir algunas personas BLOC - adas. NO ES SPAM. Es mi opinión, libre que espero se publique.

  Alvaro. | 03/11/2007, 20:41
 7. 5.000 habitatges més dins sòl rústic?

  5.000 habitatges més dins sòl rústic?
  Sense comptar les instal·lacions hoteleres, a les illes Balears hi ha
  actualment (2006) 537.911 habitatges dels quals 336.591 són
  residencies principals, 107.059 segones residències i 94.261 estan
  desocupades tot l?any. Per la seva part els plans urbanístics i
  territorials estableixen un llistó de creixement que permet doblar
  aquestes xifres. Si a molta gent ja li sembla massa edificat el nostre
  territori imagineu-vos que pensarien si sabessin que els plans que han
  aprovat els seus representants polítics permeten duplicar l?edificació
  que veuen.
  Doncs malgrat l?abundància de ciment hi ha mancança d?habitatge a
  preus assequibles per a una bona part de la població. Per quina raó es
  dona aquesta aparent paradoxa? Doncs perquè el preu de l?habitatge no
  s?estableix en funció del cost de producte sinó en funció de les
  possibilitats de pagament i endeutament de la demanda. Si la demanda
  pot pagar 10, perquè té diners o perquè es pot hipotecar, pagarà 10,
  malgrat el cost del producte més el legítim benefici empresarial només
  sumi 6. El preu el fixa la capacitat de pagament del client i no, com
  sovint ens prediquen, el costos de producció dels habitatges. I perquè
  està disposada la demanda a pagar 10 per un producte que només costa
  6?, doncs perquè una gran part de la demanda compra habitatge perquè
  ha observat que el seu preu s?incrementa anualment en unes quantitats
  superiors a les que li abonarien bancs o caixes si hi dipositessin els
  seus diners. Així, com més pugi el preu dels habitatges millor pels
  inversors.
  Els principals perjudicats d?aquesta situació és la gent que necessita
  un habitatge per a viure-hi i no com forma d?inversió, els que volen
  l?habitatge com a bé d?ús i no com a bé de canvi, per dir-ho en termes
  més acadèmics. Sense voler-ho, el demandants d?habitatge com a bé d?ús
  es veuen obligats a pagar un sobrecost, el component inversor inclòs
  dins del preu de mercat, que no voldrien haver d?adquirir. Però el
  paquet és compacte i ho han de pagar tot, el preu de cost amb el
  legítim benefici empresarial i l?afegit especulatiu.
  D?aquí que les polítiques d?ajut a la demanda per a la compra
  d?habitatges, tant en forma d?ajuts oficials com de baixos tipus
  d?interès, repercuteix directament en un augment del preus ja que si
  en comptes de poder pagar 10, gràcies a l?ajut o a les millors
  condicions del crèdit, es pot pagar 12, l?oferta demanarà 12. El drama
  és que la part de la demanda que no vol l?habitatge com a inversió
  sinó simplement per anar-hi a viure ha de pagar 10 o 12 en comptes de
  6 per mor de l?existència d?una altra part de la demanda que sí està
  disposat a pagar 10 o 12. Els que no volen la casa per anar-hi a viure
  sinó que l?adquireixen com a forma d?inversió, per a especular dit en
  termes no tan fins.
  Com fer front a aquesta perversa situació? Entre els que diuen voler
  solucionar el problema es plantegen bàsicament dues estratègies, una
  més innovadora i una altra, diguem, més clàssica, més dejà vu. Les de
  caire més innovador s?estan plantejant ara mateix des del País Basc i
  Catalunya. Al País Basc es planteja gravar amb 9 euros diaris els
  habitatges que restin desocupats tot l?any (això a Balears podria
  suposar una recaptació de prop de 300 milions d?euros anuals), mentre
  que des de Catalunya la proposta pretén expropiar l?ús (no la
  propietat), tot pagant un lloguer als propietaris, per un màxim de sis
  anys a aquells habitatges que no es posin en ús. La segona estratègia,
  la de caire més clàssic, pretén produir més habitatge però a preu
  taxat, sense l?afegit no volgut del bé de canvi. És a dir que si el
  cost del producte és 6, legítim benefici empresarial inclòs, el preu
  ha de ser 6 i no 10 o 12.
  Aquesta darrera és l?estratègia que ha anunciat el nostre Govern que
  vol fomentar la producció de 5.000 nous habitatges de protecció
  pública per a aquesta legislatura, i això que en tenim 94.261
  desocupats de cap a cap d?any. El Govern ja ha anunciat per activa i
  per passiva que no vol ni sentir parlar de gravar fiscalment o
  expropiar provisionalment l?ús dels habitatges desocupats, no vos cosa
  que els empresaris s?intranquil·litzessin i els tornessin a fer perdre
  les eleccions.
  I on es volen fer aquests 5.000 nous habitatges? Doncs un pensaria que
  allà on els plans determinin, més tenint en compte que aquests
  permeten duplicar el parc existent. Doncs no, no només no es vol
  intervenir sobre el parc existent sinó que tampoc no es vol intervenir
  sobre l?edificabilitat permesa pels plans, es volen fer els 5.000 nous
  habitatges, segons notícies de premsa ja aplaudides pels promotors, en
  terrenys que ara mateix són rústics i/o en solars edificables als que
  es permetria duplicar l?edificabilitat. És a dir, més ciment, fins i
  tot més del que els permissius plans permeten que, no ho oblidem, és
  el doble del que veiem quan passegem per les nostres illes.
  És racional això?, és progressista? Personalment no m?ho sembla gens
  ni mica, ni racional ni progressista. Edificar dins rústic i/o
  duplicar l?edificabilitat dels solars ja urbanitzats és una política
  que podrien assumir perfectament els conservadors. De fet els
  promotors fa temps que ho reclamaven i paradoxalment és un govern
  progressista qui és a punt de fer-ho possible. L?opció oposada,
  intervenir sobre els 94.261 habitatges desocupats, potser és massa
  fort per a la majoria política que sustenta l?actual Govern, però
  sense ser tant innovadors com els bascos o catalans potser es podria
  pensar en una altra opció que no passés per incrementar encara més
  l?edificabilitat dels ja permissius plans urbanístics i territorials.
  Si no es vol tocar el parc existent ni incrementar l?edificabilitat,
  on es poden fer els 5.000 habitatges de promoció pública? Doncs amb
  aquestes premisses l?alternativa no és altre que intervenir sobre
  l?edificabilitat que els plans permeten però que encara no s?ha
  convertit en edificis.
  L?alternativa podria permetre edificar en sòls ara rústics o
  incrementar l?edificabilitat dels solars a condició de que s?eliminés
  en la mateixa proporció d?altres indrets. Com? doncs fent inedificable
  el sòl rústic o desclassificant sòls urbanitzables o rebaixant
  l?edificabilitat dins sòls urbans que no es considerin adequats per
  fer-hi habitatges a preu taxat. És a dir que els 5.000 nous habitatges
  haurien de ser en realitat una transferència, per tant s?hauria de
  desclassificar o desqualificar sòl on, ara mateix, s?hi poden demanar
  llicències per a fer-hi 5.000 habitatges.
  Aquesta alternativa només té l?avantatge de no empitjorar més la
  dramàtica situació ambiental de les illes Balears, de no abocar més
  llenya al foc. La situació urbanística i ambiental d?aquestes illes no
  milloraria amb aquesta alternativa, simplement no empitjoraria. Una
  alternativa que haurien de defensar el socialdemòcrates i no els
  ecologistes.
  Onofre Rullan. Geògraf i membre del GOB

  Això que proposau no té nom! | 05/11/2007, 13:50
 8. hpo a fora vila

  Com va?

  Idò jo som del GOB, no tenc casa (als 32) i me sembla molt mala idea saltar-se els impediments per construir, encara més, al sòl rústic, especialment si ho proposa aquest govern.

  Al meu poble fa més de 20 anys que batallam per eliminar un sòl urbanitzable (9 hectàrees verges a vorera de mar i 200 xalets previstos)projectat el 1986. Sembla que podria ser eliminat pròximament amb una llei de mesures urgents, gràcies en part al BLOC. Molt bé, però la proposta del govern amb les hpo permet urbanitzar-ne 45!. Han servit per res totes aquestes batalles i mals de cap? Abans de les eleccions en Biel Barceló va fer una roda de premsa al lloc (no dic on perque encara demanaran llicència abans de ser desclassificat) per denunciar aquest creixement, i va prometre eliminar-lo si arribava al govern. Pot ser compleixi i molts l'hi estarem agraits de per vida.
  Cal abordar el problema de l'habitatge buit (40%, també al meu minicipi), i per això cal enfrontar-se amb els especuladors (ja sé que no és fàcil). El canvi de model també és això, sobretot això.

  Pensau-ho bé abans de donar-hi suport. Mirau poble a poble el que això suposaria i pensau qui vos ho agrairà.

  Salut

  Jaume

  jaume | 05/11/2007, 14:26
 9. Opinar en positiu

  Crec que és la primera vegada que el problema de l'accés a l'habitatge (un dels principals problemes de la nostra societat!!) s'està prenent en serio per part d'un Govern, aquí a les nostres illes. No és aquest suficient motiu per tractar de participar opinant en positiu??
  S'estan llançant pedres damunt una proposa que, si jo no ho he entés malament, avui per avui és això, un projecte per al qual es demana consens.
  I dic consens! no oposició.
  Personalment, no conec el text que es proposa i, potser, necessiti suggeriments, aportacions, etc. Però és una mesura directa. L'Administració ha d'intervenir per parar l'abús al mercat de la vivenda. És necessari, ens agradi o no.
  D'acord que pot haver aspectes d'aquest projecte que no han de ser compartits per tothom però jo me faig un munt de preguntes per a les quals cerc resposta entre tanta crítica destructiva: És millor que aquest terrenys caiguin en un futur en mans dels autèntics especuladors? Quina és la proposta que es fa per a que qualsevol persona pugui comptar amb un espai digne per viure? De veritat es creuen que en qüestió d'un parell d'anys a Balears hi haurà urbantitzacions com les del Pocero? De veritat s'ho creuen??
  Jo més bé crec que amb mesures com aquesta es remouran aquells que es pensaven que continuarien fent-se rics a costa de la manca d'oferta alternativa.
  He lleguit que per a l'habitatge buit es proposen altres mesures per tal de que els propietaris els obrin al mercat del lloguer, a preus assequibles. Ja pot ser que tot això no sigui suficient però s'ha de fer un esforç.
  Espero, de veritat, que, amb consens, accions com aquestes es posin en marxa JA. Jo tinc total predisposició a creure que, aquesta vegada, va en serio i es treballarà de veritat en crear habitatge per a tothom.

  O. de Tous | 06/11/2007, 19:47
Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS