Administrar


Estadisticas de visitas

32 MENTIDES DEL MUNDO I EL PERQUÈ

grosske | 12 Febrer, 2007 18:33

El perquè ho explica avui molt bé en Miquel Payeras al Diari Balears

Com vos he explicat a d’altres posts, l’espectacular campanya desfermada contra mi per El Mundo no és ni serà un fet aïllat. Hi ha i hi haurà d’altres víctimes perquè estam davant la única estrategia que ha trobat el PP per acabar amb la sangria de vots que li estan costant els casos de corrupció

 Perquè jo i no un altre?

Per tres raons: En primer lloc, perquè volen fer passar un missatge realment pervers: alerta amb el que feis: ningú no està protegit dels nostres atacs

En segon lloc, perquè tenc una llarga trajectòria de lluita contra la corrupció i si, fins i tot jo som un pocavergonya, la tesi del PP de “tanmateix això passa a tots els partits” (o, com deia el portaveu del PP, “la corrupción es consustancial a la naturaleza humana”), cobra molta credibilitat 

En tercer lloc, perquè Palma és un dels municipis que més preocupen al PP i saben que carregar-se el Bloc és carregar-se les possibilitats de canvi polític a Palma

Si clicau en Seguéix, al final del post, veureu desmentides, en apretat resum, 32 afirmacions del Mundo dels darrers dies. Les he desmentit d’acord amb la literatura pròpia dels requeriments de rectificació contemplats a la Llei Orgànica sobre el Dret de Rectificació, sense valoracions i atenint-me estrictament als fets (els documents que avalen els desmentits els trobareu dins l’àlbum General a la subcarpeta Casa 2)   

Una nota final: aquest post  i els altres que vagi publicant sobre el mateix tema són el lloc natural per comentar la qüestió que ens ocupa. Atenent a la petició de nombrosos comentaristes, esborraré els comentaris sobre aquest tema que es facin a d’altres posts

Resum de les afirmacions absolutament falses publicades en els darrers dies per El Mundo i de les quals he sol.licitat, a l’ampara de l’article 2 de la L.O. de 26 de març de 1984 sobre el Dret de Rectificació, la publicació de les següents rectificacions:  

PRIMERA RECTIFICACIO

Afirmació núm 1. Edició de 25 gener. En Portada. Titular : « Grosske vive en un CHALE de 680 m2 aunque sólo ha declarado 312. Su CASA en Sencelles es 6 veces mayor que una vivienda media » 

Afirmació núm. 2. Edició de 25 de gener. Pàgina 10. Titular : « Grosske vive en un CHALE con piscina de 680 m2 y sólo ha escriturado oficialmente menos de la mitad : 312 m2 » 

Afirmació núm. 3. Edició de 25 de gener. Pàgina 10. « A ambos lados de la residencia de los Grosske  y adosadas a ella se levantan una serie de EDIFICACIONES que conforman el total de los 680 m2 con los que se han topado los técnicos de la Oficina del Catastro » 

Afirmació núm 4. Edició de 25 de gener. Pàgina 11. Titular. « El CHALE de Grosske está en suelo rústico y es seis veces mayor que una vivienda media » 

Afirmació núm.5. Edició de 25 de gener. Pàgina 11. sota el titular de « El Mundo Opina. Investigación Oficial ya ». « Eberhard Grosske tiene escriturado en el Registro de la Propiedad una casa rural de 312 metros cuando en realidad lo que adquirió en 2005 fue una EDIFICACION de 680 metros cuadrados con ciertas pretensiones » 

Afirmació núm. 6. Edició de 26 de gener. Pàgina 10  : « A ambos lados de la residencia de los Grosske y adosadas a ella se levantan una serie de EDIFICACIONES que conforman el total de 680 metros cuadrados con los que se han topado los técnicos de la Oficina del Catastro » 

Afirmació núm.7. Edició de 27 de gener. Pàgina 12 :  « A ambos lados de la residencia de los Grosske y adosadas a ella se levantan una serie de EDIFICACIONES que conforman el total de 680 metros cuadrados con los que se han topado los técnicos de la Oficina del Catastro » 

Totes aquestes afirmacions són absolutament falses. Ni l’habitatge (casa o xalet) ni el conjunt de les edificacions existents al meu domicili medeixen 680 m2. 

Sobre la superfície de l’HABITATGE (CASA O CHALÉ)  hi ha una certificació d’un arquitecte contractat pels anteriors propietaris de la casa de desembre de 2004 que la sitúa en 312,68 m2); la medició de l’arquitecte municipal de maig de 2005  la sitúa en una quantitat lleugerament inferior i el Registre Cadastral en una quantitat lleugerament superior. En qualsevol cas, cap de les esmentades medicions ni tan sols s’aproxima als  680 m2 invocats reiteradament per El Mundo 

Fins i tot si consideram el concepte més ample d’EDIFICACIONS – que incluiria l’habitatge i uns antics magatzems agrícoles de 90 m2 aproximadament – la suma d’una i altra superfície seria només lleugerament superior a la meitat dels repetits 680 m2    

SEGONA RECTIFICACIO 

Afirmació núm.8. Edició de 25 de gener pág 11. Sota el Titular « El Mundo Opina. Investigación oficial ya » : « El chalé está edificado en suelo rústico y las obras de ampliación se han realizado en una parcela que teóricamente no reúne la superficie mínima, dos cuarteradas, para edificar en un suelo calificado como rústico. El líder rojiverde debe explicar ante la opinión pública los pasos que ha seguido para CONVERTIR SU VIVIENDA de Sencelles en un inmueble seis veces mayor que la vivienda media » 

Aquesta afirmació és absolutament falsa donat que, d’ençà que som propietari no s’ha realitzat cap obra d’ampliació de l’habitatge  

TERCERA RECTIFICACIO 

Afirmació núm 9. Edició de 27 de gener . Pàg.12 : « El chalé se construyó en la década de los setenta cuando tanto la normativa del Govern como la del propio Ayuntamiento fijaban en una cuarterada (7.103 metros cuadrados) la superficie mínima para para edificar en suelo rústico… la parcela sólo mide 6.458 metros cuadrados » 

Aquesta afirmació és absolutament falsa. En la dècada dels 70, el Govern no existia i la normativa per a la construcció en sòl rústic depenia del Plan Provincial de Ordenación de las Islas Baleares, el qual tenia criteris molt permisius quant a la construcció en sòl rústic.

Quant a la superfície de la parcel.la existeix una certificació del Cadastre de 1980 que li atribueix 7137 m2. La darrera medició, inclusa a un informe del Gerent del Cadastre de 1er de fevrer de 2007, és de 7118 m2  

QUARTA RECTIFICACIO 

Afirmació núm.  10 . Edició de 27 de gener. Pàgina 12 : « Así Grosske debía saber que adquiría un chalé ilegal que era ilegalizable y que sobre el mismo se habían realizado también ilegalmente obras de ampliación » 

Aquesta afirmació és absolutament falsa. Les úniques referències que jo tenia sobre la legalitat de la casa abans de comprar-la eren les següents : Un certificat  del Secretari de l’Ajuntament, sol.licitada per mí mateix, on s’afirma que la casa mai no havia estat objecte de cap expedient d’infracció urbanística i el resultat d’una inspecció de l’arquitecte municipal el maig del 2005 – realitzada a instàncies meves -  on s’acredita que no hi havia cap motiu per obrir un expedient d’infracció urbanística   

CINQUENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm. 11. Edició de 30 de gener . Pàgina 12. Titular : « Hacienda dice que el chalé de Grosske ha crecido de 132 a 680 m2 en dos años y el sostiene que sólo mide 312 » Aquesta afirmació és absolutament falsa . Ni « Hacienda » ni la Gerència del Cadastre han efectuat cap declaració pública ni comunicat ni han realitzat cap acte administratiu que confirmi allò afirmat al titular  

SISENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm.12. Edició de 30 de gener. Pàgina 12, sota el titular « El Mundo Opina. Embarra las evidencias » : « Ahora resulta que según Grosske los almacenes agrícolas anexos a su casa de Sencelles « ni son vivienda ni tienen efectos urbanísticos ni catastrales ni económicos », lo cual no se sustenta habida cuenta de que la propia Oficina del Catastro sí los computa como tales por razones obvias ». 

Aquesta afirmació és absolutament falsa. Deixant de banda que la cita entrecomillada del meu bloc personal no és correcte, els magatzems agrícoles  no són considerats pel Registre del Cadastre com a habitatge sinó exactament com això : « almacén »  

SETENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm. 13. Edició de 26 de gener. Titular en portada : « Hacienda ‘pilla’ a Grosske : su CHALE tiene 680 m2 y no los 312 que el declaró » 

Aquesta afirmació és absolutament falsa.  Els 312 m2 d’habitatge no es corresponen amb cap declaració davant Hisenda sinó a la inscripció en el Registre de la Propietat de la mateixa i, com s’ha expressat més adalt, coincideixen amb els expressats a la certificació de l’arquitecte aportada pels venedors. D’altra banda, és impossible que Hisenda m’hagi « pillado » perquè som jo mateix qui, sense tenir obligació legal de fer-ho, he instat revisió cadastral de la finca.  

VUITENA  RECTIFICACIO 

Afirmació núm 14. Edició de 27 de gener. Pàg. 12 sota el titular « El Mundo opina. Su propia medicina » : « Años atrás el edil de EU en Palma, Joan Font, no tuvo más remedio que dimitir de su cargo al descubrirse que habitaba en una vivienda ilegal en suelo rústico en Marratxí. El máximo responsable entonces del partido en el que militaba Font, Eberhard Grosske, le instó a que abandonara el cargo en el Ayuntamiento de Palma » 

Aquesta afirmació és absolutament falsa. El Sr. Joan Font, habitaba, i habita, a una casa en sòl urbà perfectament legal. Quan es va saber que, abans de ser regidor, va realitzar obres de reforma a ca seva que excedien allò autoritzar a la llicència (obres posteriorment legalitzades), EU va examinar el cas i va concloure que NO hi havia motiu suficient per sol.licitar la seva dimissió   

NOVENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm 15. Edició de 1er de febrer de 2007. pág  8 : «El candidato del Bloc al Ayuntamiento de Palma no fue capaz ayer de demostrar ante los numerosos informadores congregados la legalidad de su vivienda en suelo rústico. La parcela propiedad de Grosske no tiene la superficie suficiente para alojar la vivienda de marras. Se ponga como se ponga 

Afirmació núm.16. Edició de 2 de febrer de 2007. pàg. 7: "La vivienda de Grosske está ubicada en una parcela rústica de 6458 metros cuadrados en la que según la normativa urbanística no podia edificarse ninguna vivienda" 

Aquestes afirmacions són absolutament falses. Segons informe del Cadastre de 1er de febrer de 2007 la parcel.la té 7118 m2 de superfície, superfície sobrada per construir en sòl rústic amb la normativa vigent els anys 70, data d'ampliació de l'antiga casa de pagés  

DESENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm 17. Edició de 3 de febrer. En titular : « Grosske 'engañó a la inmobiliaria para no pagar la comisión de 18.000 € al comprar su chalé" 

Aquesta afirmació és absolutament falsa . Com és habitual entre els que aspiren a comprar un inmoble, mai no vaig contractar els serveis d'una agència inmobiliària per a la compra de la meva casa ni vaig adquirir mai el compromís de pagar cap tipus de comisió quan es formalitzés l'operació . Per tant, és impossible que pogués enganar a cap agència furtant-li el cobrament de 18.000 euros                          

ONZENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm 18. Edició de 7 de febrer. En portada i en  titular : «Grosske paga el IBI por 132 m2 cuando él habla de 312 m2 y el Catastro de 680. Abona el impuesto como si su casa ilegal midiera menos de la mitad de lo que él mismo declaró y la quinta parte de lo que midió Hacienda” 

Afirmació núm. 19. Edició de 7 de Febrer pàg. 10: “El IBI se deduce en función de las dimensiones de la vivienda que previamente ha calculado el Catastro . Sin embargo, Grosske paga religiosamente su contribución como si su casa midiera cinco veces menos de lo que realmente mide” 

Afirmació núm 20. Edició de 7 de Febrer pàg 10: “Este periódico reproduce de nuevo los documentos que prueban de manera inapelable que el complejo que habita el líder de izquierdas tiene las medidas que apuntó la información de este diario. Esto es, casi 700 metros cuadrados construidos. El informe elaborado por los técnicos del Ministerio de Hacienda explica que el complejo está dividido en cuatro partes diferenciadas destinadas todas ellas a “vivienda”. La principal cuenta con unas dimensiones de 209 metros cuadrados  y a ella le suman tres de 132, 193 y 40 metros cuadrados” 

Afirmació núm.21.  Edició de 7 de Febrer, pàg. 11: “… la Oficina del Catastro ha certificado que la vivienda mide exactamente 680 metros cuadrados”. 

Aquesta afirmacions són absolutament falses .Hisenda no ha afirmat mai que la meva casa medís 680 m2, ni tan sols en el document reproduit per El Mundo, corresponent a la “Oficina virtual del Catastro” 

D’altra banda, aquest document no és, com afirma el diari, una prova inapel.lable de les dimensions de la meva propietat i va ser rectificat amb posterioritat. De fet, dia 1er de Febrer, sis dies abans de la publicació del diari,  les dades  cadastrals de la meva propietat contemplaven 355 m2 d’habitatge, 193 m2 de superficie pavimentada, 82 m2 de magatzem i 24 m2 de piscina. 

DOTZENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm 22.

Edició de 7 de Febrer pàg.11, Subtitular: “Pidió una revisión catastral pero se ‘olvidó’ de pagar la diferencia” 

Afirmació núm.23. Edició de 7 de Febrer pàg 11 “…el edil de Cort no alertó en ningún momento al Consistorio de Sencelles de que estaba pagando de menos” 

Afirmació núm 24. Edició de 8 de Febrer pàg 10. En subtitular: “El cabecilla del Bloc admite que abona el Impuesto de Bienes Inmuebles por 132 m2 de chalé cuando el catastro le obliga a responder por 680 m2” 

Aquestes afirmacions són absolutament falses. La sol.licitud de revisió de les dades cadastrals la vaig fer dia 4 de maig del 2005 – un dia després d’haver comprat la casa - precisament  a través de l’Ajuntament de Sencelles.

Per tant, de cap manera es pot afirmar que jo vaig intentar ocultar a l’Ajuntament la situació de la meva propietat. Igualment, no és cert que hagi “oblidat” pagar la diferència entre allò que fins ara ha pagat la finca en concepte d’IBI i allò que es derivarà de la revisió cadastral per mí sol.licitada. Aquesta diferència la determinarà l’Ajuntament quan culminin els tràmits administratius pertinents i jo no tenc possibilitat material d’avançar el resultat dels mateixos  

 TRETZENA RECTIFICACIO

 Afirmació núm 25. Edició de 9 de Febrer. Titular En portada: “El ala este del chalé de Grosske es una nave agrícola convertida en vivienda” Afirmació núm. 26  Edició de 9 de Febrer pàg.10, Subtitular: “El líder del Bloc engorda su chalé con unas antiguas dependencias agrícolas hechas sin licencia”

 Afirmació núm. 27. Edició de 9 de Febrer pàg.10, Subtitular: “Los celadores del Ayuntamiento ya han certificado que allí sólo se pueden custodiar vehículos y utensilios agrarios” 

Aquestes afirmacions són absolutament falses. Sobre el segment de l’edifici que el diari descriu com a “ala este” i que apareix fotografiat a la mateixa pàgina no només no existeix cap certificat dels zeladors municipals que determini que allà només es poden custodiar vehicles i utensilis agraris sinó que s’el considera explícitament  com a habitatge als següents documents: a)   Certificat d’un arquitecte contractat pels antics propietaris l’any 2004b)    Informe de l’arquitecte municipal de Sencelles, instat per mí mateix, del mes de maig del 2005c)    Registre del Cadastre

QUATORZENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm 28. Edició de 10 de Febrer. Titular En portada: “Grosske convierte su gallinero en un edificio con forma de vivienda” 

Afirmació núm 29. Edició de 10 de Febrer. Subtitular en portada: “ El líder de EU/Els Verds” reforma el ala oeste de su chalé en Sencelles dando apariencia de vivienda al gallinero ilegal” 

Afirmació núm 30. Edició de 10 de Febrer. En portada: “ Después de las obras acometidas por el líder del Bloc durante los últimos tiempos los antiguos corrales adoptan ahora la apariencia de varios apartamentos” 

Afirmació núm 31. Edició de 10 de Febrer. Pàg 10. : “El líder de ezquerra Unida- Els Verds (EU-EV) amplía de esta manera la superficie habitable de su chalé” 

Afirmació núm 32. Edició de 10 de Febrer. Pág.10: “ Grosske se ha saltado de nuevo la ley al convertir en viviendas unas edificaciones destinadas a uso agrícola”  

Aquestes afirmacions són absolutament falses. L’edificació referida per El Mundo és descrita com a magatzems tant a l’informe de l’arquitecte municipal de Sencelles del 2005 com al Registre del Cadastre. Les obres que he realitzat no canvien ni l’estructura ni el volum, ni la distribució interna,  ni la naturalesa de l’edificació i s’han limitat -. d’acord amb la llicència concedida per l’Ajuntament - a posar teula sobre la uralita, arreglar les finestres, arreglar l’enratjolat  i pintar. Per tant, de cap manera es pot afirmar que això hagi suposat convertir un galliner en un edifici en forma de vivenda ni, molt manco, en una part més de l’habitatge   

Comentaris

 1. Ara anam.

  Molt bé, ara anam. S'ha acabat de fer-lis el joc. Has provat tu de publicar alguna réplica a el Inmundo? De donar la teva versió d'una determinada malifeta del PP? Te l'han publicada? Com publicaren la carta de protesta de la directora de l'escola de Son Sardina, l'any passat?. Amb tinta transparent, degué ser. Doncs aquí el mateix. Ja veig demá les crítiques. "Grosske censura las opiniones en su contra en su blog". A jugar tots amb les mateixes cartes. I a denunciar les seves tones de merda. Si fos per ells n'Hidalgo encara seria batle i en del Olmo el faran cosa grossa. El mateix que a na Soler. Canya!!!
  Ah!!! i demà no te callis res a TVM.

  sense nom | 12/02/2007, 18:58
 2. a sense nom

  Ja he fet tres requeriments distints de rectificació a El Mundo. Incomplint la llei, no els publiquen i m'obliguen a reclamar-ho per via judicial. Perdran però esperen fer-ho després de les eleccions. Es la mateixa tàctica que varen seguir a Eivissa amb na Pilar Costa

  grosske | 12/02/2007, 19:02
 3. Los chantajistas del Mundo

  Veamos, Grosske, el asunto éste es más serio de lo que aparenta. En realidad lo que esta practicando El Mundo es puro chantaje. Es decir, si no dimites de tu candidatura amenazan con sacar piezas de puro desprestigio sin ningún interés informativo. Creo llagada la hora de realizar una denuncia ante el juzgado de guardia. Lo que está haciendo El Mundo es puro delito, chantajerar a un candidato para conseguir su dimisión y eso INTOLERABLE. De no poner el asunto en manos de la justicia todos los ciudadanos estan en PELIGRO de ser CALUMNIADOS y CHANTAJEADOS por ese grupo de mafiosos.

  Consejo | 12/02/2007, 19:13
 4. a Consejo

  La primera denúncia al jutjat per incomplir la llei de Dret a la Rectificació ja l'he presentada. La de defensa de l'honor l'estan preparant els avocats. Són passes que s'han de fer però la batalla essencial va més enllà de la meva anècdota personal i és de caràcter polític: que la gent es mobilitzi en contra del joc brut a les campanyes electorals

  grosske | 12/02/2007, 19:23
 5. Supervivència

  No serà que El Mundo-El día de Baleares si juga la supervivència a aquestes eleccions?
  No serà que per sobreviure El Mundo ha de menester el suport intensiu de les institucions?
  Hi ha alguna persona que el compri a aquest panflet?

  Malpensat | 12/02/2007, 19:30
 6. a Grosske

  potser sigui la segona vegada que t'ho dic no perdis més el temps amb aquests de El Mundo, fot-lis una denúncia i barco.
  no perdis més el temps amb escrits, contra escrits, notificacions.

  mateu | 12/02/2007, 19:42
 7. Felicidades..

  Bueno veo que vas desmascarando a El Mundo, mealegro, aunque creo que el mal hacia tu imagen ya se ha hecho...

  Por cierto " persecuciones politicas http://blogs.ya.com/ciudadanosn/ "

  JN | 12/02/2007, 20:14
 8. A fer campanya

  Crec que t'has equivocat de forma absoluta perdent el temps i caiguent a la trampa que t'ha posat Inda. Francament em dona la impressió que no et dediques a res més que a contestar i desmentir. Molts altres ciutadans podriem ocupar el temps fent el mateix, que et creus ? que ets el primer a qui difamen ?. Si calles es cansen en tres dies. Posa't a treballar en la TEVA campanya, o serà massa tard

  Pep | 12/02/2007, 20:43
 9. a n'aquest senyoret

  te orgues sa cosa,i venga pilotes a fora,es una victima aques homonet,no vos o creis ni voltros,no es lo mismo dar que recibir,hay que verlo para creerlo

  de comunista res | 12/02/2007, 20:48
 10. Una Historia Verdadera sobre el InMundo

  Como algunos deben saber, yo he mantenido alguna relación con el Mundo y por lo tanto tengo alguna que otra información, que pone de manifiesto lo que se está jugando el Mundo en estos momentos. La historia data de finales del 2002 y principios del 2003.

  Como los resultados económicos del Mundo eran malísimos, desde Madrid se da orden de ir preparándose para cerrar la edición de Baleares, o en todo caso dejarlo con una mínima intervención regional, pero la orden era clara, con la Edición Nacional nos basta, la publicación del Dia-El Mundo no aporta ningún beneficio al conjunto, por lo cual cabe la eliminación de la edición balear.

  Ante esa situación, por parte del PP, se actúa ante Rey Sol, que es la parte Balear del Mundo ( Grupo Barceló) y al mismo tiempo ante PJ en Madrid, para que se haga un último esfuerzo en mantener hasta las elecciones al Mundo, endureciendo su línea critica contra el Pacte, pues si el resultado es favorable en las elecciones, ya se compensará con posterioridad los favores. Diario Mallorca y el Grupo Serra, mantenían una línea critica pero mas neutral.

  El acuerdo se concreta en ese pacto de futuro, pero PJ, que no es tonto del todo, da la orden de aligerar plantilla, pero evitando que se genere un espectáculo mediático, que podría darse a través de un Expediente de Regulación de Empleo, y se opta por pagar despidos, así es conocidos que numerosos periodistas y otros trabajadores cualificados fueros despedidos del Mundo.

  Afortunadamente para el Mundo, las elecciones les son favorables y es a partir de ahí cuando comienzan una serie de ayudas de todo tipo y subvenciones para hacer que el Mundo sobreviva, pues sus déficit son compensados con ayudas del Mover de Matas.

  Todo esto viene a cuento, porque hoy hay una situación similar, que se juega el Mundo en las próximas elecciones, pues prácticamente su supervivencia como edición regional.

  Ellos saben que UM, no les va a dar ni los buenos días, y por parte de la izquierda pues es evidente que trato de favor como los que ahora tienen tampoco. Así que su única esperanza para SOBREVIVIR, es aportar al caballo del Matas y el PP.

  Y donde se juega dicha batalla en Palma, evidentemente en Palma, por eso hay la beligerancia hacia Eberhard Grosske, pues saben, y los resultados de las anteriores municipales así lo indican, que es su peor enemigo para destruir el tinglado que tienen montado.

  Aunque resumido, creo que queda claro, ellos han puesto en la balanza su supervivencia y lo que representan, y lógicamente siendo lo que son, no existe ética que valga.

  Nota: Espero que se comprenda ahora lo que está pasando. Nada de esto es inventado, hay periodistas del Mundo que lo saben. E incluso la famosa D….ls (alias D.F), lo sabe muy bien.

  F. Galán | 12/02/2007, 21:30
 11. a F. Galan

  Pues debe ser cierto, pues este comentario de que cerraba tambien me lo dijeron un poco antes de las eleccines en las que el PP volvió a ganar. Cuando el rio suena...

  ciudadana | 12/02/2007, 21:41
 12. Re: 32 MENTIDES DEL MUNDO I EL PERQUÈ

  Propongo empezar ya la precampaña con una cartelada y pegatinas con lemas como: No VOTIS ALS XORISSOS o NO VOTIS CORRUPCIO. Hay que alentar la abstencion o el cambio de voto de los peperos. Advierto que las elecciones no es cosa facil, tengo algun colega, cuadro del PP, que me ha explicado que para ellos la campaña es una cuestion de matematicas. Me explico, si tienen por ejemplo 10.000 afiliados en Palma cada uno de ellos tiene la obligacion de hacer votar a 6 (por ejemplo) y sacarlos de debajo de las piedras. Hay quien consigue esos 6, pero hay otros(la jefa de Emaya, p. ej.) que consigue muchos mas.

  cristo | 12/02/2007, 21:59
 13. Derecho a defenderse

  ¿Porqué va a seguir la misma estrategia de aquellos a los que difamarón y no consiguierón nada más que una derrota injusta?
  La estrategia de plantarles cara es la unica acción viable Pep...
  Que pasa que la campaña difamatoria del PP divulgando falsedades en vez de solucionar los problemas de Mallorca si que vale la pena??? No me hagas reir.
  Luchar o morir en el intento.
  Adelante Grosske estamos contigo.

  Jaume Matón | 12/02/2007, 22:25
 14. Creo que te perjudica

  Creo que mientras se siga dando combustible a este asunto el que sale perjudicado es Usted Grosske, yo me concentraria en las elecciones y después ya atacaria alos que mienten

  Por cierto, he visto una noticia que parece sacada de otros tiempos, de un partido ultraderechista, franquista , o fascista. También encaja en lo que se hacia en la Alemania de los años 30.

  Un partido que se considera de izquierdas ( cuando no lo parece lo mas minimo) llamado ERC dice que:

  "Se eduque ( adoctrine ) a los niños en el espiritu de la nación catalana"

  Literalmente la noticia es esta

  ""Esquerra demana reforçar "la identitat nacional" a l'escola

  Ernest Maragall al ParlamentEsquerra Republicana de Catalunya considera l'educació primària la "primera i principal" etapa de contacte amb la "realitat del país". Segons la formació republicana, l'alumnat ha d'aprendre els continguts de Catalunya; així, la llengua, la geografia, la història, la cultura, els costums i les tradicions han de servir per fer més forta la personalitat nacional i personal.

  A més, ERC vol que s'avançi en el sentiment de pertinença "a un país, Catalunya". Aquestes són algunes de les iniciatives que el partit proposa incorporar a la futura normativa en matèria d'ordenació curricular a l'educació primària. En aquest sentit, esmenta el Pacte Nacional per a l'Educació com a base per a un ensenyament "pròpiament català".

  En la tasca d'enfortir la identitat, Esquerra destaca la importància de la llengua com a "element de cohesió social" per a les persones nouvingudes. Especialment, en el moment actual en què arriben a la societat catalana persones d'arreu del món, "cal que trobin a l'escola clarament el país on han anat a viure", reivindica ERC.""

  http://www.e-noticies.com/actualitat/esquerra-demana-refor%e7ar-la-identitat-nacional-a-lescola-18517.html

  Este partido puede ser considerado de izquierdas?

  quien puede gobernar con un partido que dice semejante barbaridades?

  No creo que ni la falange tenga en sus promesas electorales algo similar

  Joan | 12/02/2007, 22:58
 15. Cómo no!

  Uyyyy, que nervios se respiran en el cortijo de Sencelles... Si es que se veía venir. Que si no hablais de lo que yo quiera y me dais palmaditas en la espalda, os censuro. Ahí le quería ver. En fin, qué podemos esperar de quien lleva años autoproclamandose fiscal anticorrupción y ahora sabemos que tiene sus propias pelusillas debajo de la alfombra... Muy bien señor Grosske, con este gesto dice Usted mucho... eso es libertad de expresión!!!!

  Iskan | 12/02/2007, 23:16
 16. a Iskan

  Cuando uno quiere manipular.., que yo sepa puedes seguir mintiendo todo lo que quieras lo único que se te pide es que lo hagas en este post que es el adecuado. Pero hablando de censura te voy a comentar una anecdota: cuando la famosa encuesta de el Mundo ¿ debe dimitir Grosske etc. etc? yo envie varios comentarios , como sistematicamente eran borrados por la censura del periódico, me dedique a hacer impresiones de pantalla. Así tengo conservados con constancia de la hora y la fecha los comentarios que yo hacia y que curiosamente al imprimir la pantalla al cabo de una hora habían desaparecido. Cree el ladrón que todos son de su condición

  uno de Santa Eugenia | 13/02/2007, 06:49
 17. qué chollo!

  Estimado Eberhard: ¿me puedes decir qué inmobiliaria te vendió casa y finca de 600 m2 por unos 300.000 €, creo que dice EL INMUNDO?¡Qué chollazo!¡Paco El Pocero, a tu lado, es un aprendiz! Sé de una casita en Plama, tipo El Terreno, pro la módica cifra de 600.000 €, luego el valor de mercado de tu propiedad es de unos 1.000.000 € tirando por bajo ¡mi más cordial enhorabuena, Eberhard y familia: os tocó la lotería y sin comprar el décimo!

  xavier | 13/02/2007, 10:27
 18. indignada

  el mundo apunta
  ib3 dispara
  Mato mata

  no pierdas el tiempo con según qué medios

  ciudadana | 13/02/2007, 12:28
 19. GROSSKE MALTRATADOR DE FINCAS

  Eres un caradura y una mala persona. Vete ya de la política ya esta bien de maltratar la legalidad urbanística.

  Santi | 13/02/2007, 12:41
 20. Re: 32 MENTIDES DEL MUNDO I EL PERQUÈ

  Vaya Vaya , mirad que joya he leido hoy en un artículo de Joan Riera en el Baleares :
  "El més delirant d'aquest cas és que el diari ultramontà que fueteja Grosske és imprimit a una planta il·legal (Omniprint) a Santa Maria, terme governat pel PSM i on EU té representació. Des de la il·legalitat no es pot invocar la llibertat d'expressió. Aquesta planta és una befa a dos segles d'Estat de Dret. Han construït 17 metres d'alçada quan el màxim permès són deu i també envaeixen per un costat terrenys públics. A més, des de fa un lustre no tenen ni final d'obra ni llicència d'activitats. Què passaria si tots els mallorquins fessin el mateix a ca seva? Qualcú s'imagina que, a Hidalgo, li haguessin trobat un pagat foradat de 42.000 metres, més il·legal que les banyes del dimoni? Doncs bé, l'Ajuntament de Santa Maria té sobre la taula des de la passada primavera una ordre del Consell perquè tanqui Omniprint. I que han fet PSM i EU? Dilació pura: Dur la qüestió als Contenciós Administratiu... anys i anys de recursos i contrarecursos..."

  ¿ Cómo se puede tener tan poca verguenza?Yo propongo hacer unas cuantas fotos aereas de ese edificio

  anonimo | 13/02/2007, 12:49
 21. Alcaldable censor

  Hay quienes creen, intentando justificar lo injustificable, que comparando a un periodico y aun alcaldable las cuentas tienen que salir redondas... ni mucho menos!! Cuando ponen al mismo a un periodico y a un político, dejan francamente mal al político. Si un periodico censura afectara a quienes lean ese periodico. Si uno que aspira a gobernar Palma nos muestra ahora estos tics... ¿que haría si tuviese más poder? ¿cerrar todas las emisoras, televisiones y periodicos que no dicen lo que él quiere que digan? Es de vergüenza, pero muy esclarecedor..

  Iskan | 13/02/2007, 12:56
 22. La caseta

  Com hi ha pogut caber la casa a les pàgines d'un diari? Això és un misteri, perquè amb les dimensions que té...

  Delsistema | 13/02/2007, 13:21
 23. Per censura la del Círculo Balear

  Mai havia escrit cap comentari al panflet de Baleares Liberal, només els he demanat que pensaven de la corrupció de l'ajuntament de Sencelles que certitica que a can Eberhard és tot ben legal, hi ha un informe del zelador municipal de fa pocs dies, i encara esper resposta ... Si tot lo que diu el Mundo de la casa és veritat, l'ajuntament hi està ben enmerdat.

  Bet | 13/02/2007, 13:26
 24. Las fotos de El Mundo

  Las personas tendemos a qué nos lo den todo digerido, y tanto El Mundo como Grosske dicen muchas palabras. Yo me quedo con dos cuestiones: las fotos actualizadas que ha publicado hoy El Mundo y compararlas con la imagen por satélite de hace un par de años que ofrece el Google Earth.

  Y por otro lado, lo qué corresponde con todo su derecho al ciudadano Grosske y lo que deberia corresponder con la ideología del activista politico Grosske.

  Concos | 13/02/2007, 15:00
 25. las fotos del mundo

  Hombre así de entrada en las del Google Earth no se ve tan de cerca, pero yo las he comparado y no veo un metro de mas. De todas maneras si el hombre ló único que ha hecho ha sido pintar y arreglar una casa que se había comprado y que tenía 30 años de antiguedad, pues tampoco me parece como para lapidarle. Será comunista pero digo yo que tendrá derecho a ponerle cristales a las ventanas.

  angel | 13/02/2007, 15:14
 26. I el certificat del Zelador?

  A en Grosske lo que he vist són molts de documents, que certifican tot el que diu. Del Mundo només he vist repetir la mateixa cançó cada dia. Arribant a l'absurd de criticar en Grosske per "decorar" les portes amb plantes, feria rialles si no fos tant penós.

  Bet | 13/02/2007, 15:20
 27. censura

  Yo flipo con los que hablan de censura en este bloc .He hecho como Bet y he añadido un comentario en baleares liberal y aparte de que no se donde coño pueden leerse los comentarios me ha salido este mensaje: G"racias! Su comentario ha sido registrado y está a la espera de ser aprobado".
  Os recomiendo hacer la prueba a todos y preguntar lo mismo que hemos preguntado Bet y yo.

  josep | 13/02/2007, 15:23
 28. Censura a Baleares Liberal

  En teoria han de sortir davall de l'article que s'ha comentat, jo l'escrit avui de bon dematí, i encara és l'hora que surti.

  Bet | 13/02/2007, 15:32
 29. censura a baleares liberal

  Mirad que otra joya he leido en baleares liberal:
  " Hay nerviosismo en el Ayuntamiento de Sencelles porque pueden haberse otorgado licencias de dudosa legalidad, y realizado informes de antigüedad con innumerables errores."
  Si este hombre se compro su casa , fiandose de los informes emitidos por técnicos municipales y ahora resulta que eran incorrectos ¿ Tendrán que indemnizarle? No me extraña que estén nerviosos en el Ayuntamiento de Sencelles.

  josep | 13/02/2007, 15:39
 30. No pasaran!

  Per la dreta, Grosske és l'enemic a batre. Les ciutadanes i ciutadans que no volem 4 anys més de dretes hem de lluitar per defensar els valors que ens defineixen. Grosske, som amb tu, amb AEU-EV, amb el BLOC, amb l'ESQUERRA!!!

  Republicà de Palma | 13/02/2007, 17:16
 31. les fotos del mundo

  Fins ara tenia serioses dubtes sobre les obres il.legals a la casa den grosske. Les fotos d'avui al mundo són eloqüents. Les he estat comentant amb un arquitecte i m'ho ha dit ben clar: S'hi detecta clarament un canvi de coberta, i obres bastant recents. Crec sincerament Eber i ho dic amb tot respecte que és hora de prendre una decisió coherent i repsonsable en relació a la teva candidatura al bloc. Desconec el que pugui treure el dia del mundo els propers dies, però em sembla part d'una estratègia molt ben plantejada que t'ha fet treure tota la paperassa per acabar amb l'evidència de les fotos. Pentura si vols demostrar que no hi ha obres il.legals hauries de demanar a un arquitecte col.legiat q te fes un certificat de que no hi ha cap tipus de irregularitat. Estic en contra de tota aquesta campanya d'acossament cap a la teva persona pq pens que és antidemocràtica, però amb el tema d'aquesta finca havies d'haver filat més prim. Salutacions

  ciutadà de palma | 13/02/2007, 17:45
 32. Piensa el ladrón que todos son de su condición.

  De la foto del Inmundo d'avui només hi veig una cosa que m'ha cridat l'atenció. Hi tens molta d'herba. Hauries de cavar un poc i donar herba als conills. Tot el demés és enveja i tinta de calamar.

  sense nom | 13/02/2007, 18:17
 33. a un ciutadà de palma

  Respect molt la teva opinió i la del teu amic arquitecte però encara respect més la de l'Ajuntament de Sencelles que és del PP i que ha fet dues coses: donar-me llicència per posar teulada sobre la uralita i fer venir el zelador municipal fa déu dies, el qual ha determinat que no hi havia res sancionable

  grosske | 13/02/2007, 18:40
 34. energies renovables

  lo més curiós de les fotos del mundo es que se veuen un parell de paraboliques, aparells d'aire condicionat i una bona piscina. No veim en canvi ni plaques solars, ni sistemes de climatització que no facin mal bé la terra ni res del que demanarà a la manifestació del GOB d'aqui a unes setmanes.
  Una cosa si que es coherent amb el seu ideari: la casa d'un capitost comunista ha de tenir metres i luxe. Ara només falta que tengui una criada sense papers...

  soci del gob | 13/02/2007, 19:29
 35. no tots son iguals

  desconec si has comès irregularitats, però si és així serien mínimes i entrarien dins lo raonable. Els ciutadans sabem comparar casos i casos, i no tot és igual. A El Mundo son profesionals de la difamació, i per exemple conec regidors del PP que viuen a autèntiques mansions ilegals en rústec. Tothom ho sap i ningú els hi ha dit res mai.

  josep | 13/02/2007, 21:44
 36. Re: 32 MENTIDES DEL MUNDO I EL PERQUÈ

  Ánimo amigo Eberhard. No te conozco pero sé lo que es la publicación de mentiras sobre uno. En un juicio a Hora Nova defendida por Parera conseguí que el Juez les obligase a rectificar. Pero ¡un año después! Última Hora y El Mundo sólo mienten y manipulan. ¿Porqué no se cierran éstas empresas

  Lola | 13/02/2007, 22:37
 37. sobre les llicències

  Una llicència per canvi de coberta a una edificació fora d'ordenació? Wow s'ha quedat a gust el tècnic que ha informat aquesta autorització...

  ciutadà de palma | 13/02/2007, 22:47
 38. CASA-CORTIJO

  Eber,
  Me dijiste que la nave agrícola que habías reformado NO ibas a utilizarla pero hoy en EL MUNDO hablan de que la has transformado en un interesante Estudio de Pintura. Esta claro que eres un CHICO MALO. Me encanta tu doble personalidad!!
  Qué interesante!!! Que tipo de pintura haces paisajes?? retratos???

  Besos Dolors

  DOLORS DE LA NUEVA MALLORCA | 14/02/2007, 09:54
 39. lola la vidente

  estimada lola, no conoce vd, al sr,grosske y sin embargo mete la mano en el fuego por el .¡ejerce vd de vidente o quizás se basa en el irracional sectarismo de la izquierda viva? lo de los 100 años de honradez.por lo demás,deje al mundo y a última hora como están, no genere más paro en las islas.de todas formas su existencia no debe de suponerle ningún problema,va tan ciega por la vida que es muy probable que no lea vd, este tipo de medios.el sr.grosske no es el único pecadorinfractorurbanístico,en estas islas,yo mismo sin ir más lejos.pero no es honesto rodearse de un halo de virtud y cual arcángel san gabriel, emplearlo contra los demás,aparte de parecer honrado,hay que serlo.

  new | 14/02/2007, 12:20
 40. Mi fraude personal

  Dolors si tu te compraras una casa con un gallinero pero no tuvieses intención de colocar gallinas ¿Que harias? ¿Tirarias la edificación o dejarias que se pudriese con le paso del tiempo? A mi me parece lógico que Grosske lo reutilice...Pero creo que tu de lógica tienes poca, más bien ganas de tocar los...

  El Mundo dice una PARIDA detras de otra y en cuanto a las fotos aereas, ciutadà de palma dejame que te diga, que todos tenemos acceso a ellas y sólo tú y tus amiguitos pensais que se haya cometido una irregularidad. Acercate al ayuntamiento y denuncialo si crees en tus propias palabras, además ¿porqué nadie sanciona a GRosske si según el Mundo la casa es peor que un burdel de nigerianas maltratadas?...Si no sabeis no opineis o al menos sed prudentes. Se os ve el plumero de por todos lados. Y si está campaña difamatoria tiene efecto y Grosske se ve dañado electoralmente a mi no me hará ninguna gracia. Seguramente me planteé irme de esta maldita isla de corruptos y extorsionadores.
  Los perjudicados somos nosotros y no Grosske.
  El Mundo no es nada al lado de la ignorancia y la falta de prudencia que demostrais algunos. Si no se reacciona pronto está isla perdera bajo el puto mar.

  Antesmuertoqueinmundo | 14/02/2007, 12:26
 41. pecadorinfractorurbanistico

  Joder pues para decir eso de una persona se le debe conocer realmente bien...deben ser intimos el tal new y Grosske

  antesmuertoqueinmundo | 14/02/2007, 12:29
 42. El galliner dels nostres somnis

  Jo vull un galliner com aqueeeeeeeest! Qui he de votar?

  Delsistema | 14/02/2007, 14:28
 43. al antesmuerto...

  No tenc res a veure amb n'inda, ni amb el mundo ni amb el cercle polític i social que l'envolta. Si fos així escriuria en la llengua "del imperio" cosa q no faré pq m'agrada molt escriure amb la meva llengua. Crec q el meu to ha estat sempre respectuós amb n'eber i me reafirm amb el caràcter antidemocràtic de l'acossament q suposa treure padaços de les persones per desacreditar-les. Per altra banda pens q qualsevol polític ha de ser fidel a un codi ètic i és per això q en determinat moments jo, com qualsevol altre ciutadà, he de ser crític -constructivament parlant-, però sempre des de el respecte. Per cert el to del teu post se surt un poc de l'àmbit de la bona educació.
  Molt agraït a Eberhard Grosske per deixar-me escriure al seu blog i salutacions

  ciutadà | 14/02/2007, 17:35
 44. El galiner

  Que p. l'importa al Inmundo el que passa en el galiner del sr. groske, el que ha de fer es mirar el galiner de ca seva, i deixar de fer el ridicul. Supòs que més prest o més tard aquesta partida de impresentables faran figa i aniran a tocar es ous allà on realment fa falta.

  Un que sap | 14/02/2007, 18:44
 45. CASA-CORTIJO

  Antesmuerto...

  Yo tengo el mismo problema que Eber en Valldemosa y en el Ayuntamiento me obligan a tramitar un expediente de cambio de uso de las instalaciones agrícolas. Este cambio de uso debe pasar por el Consell. El tema es que parece que Eber ha usado unas licencias de obra menor para hacer clandestinamente y pícaramente la Reforma en contra de la legalidad pues siendo sus edificaciones fuera de ordenación NO puede autorizarse.

  Queda claro???

  Besos, Dolors

  Dolors | 14/02/2007, 19:56
 46. No

  El que diu na Dolors està clar però, si és així, perquè l'Ajuntament de Sencelles li va donar a Grosske la llicència per fer les reformes?

  preguntón | 14/02/2007, 22:16
 47. sugerencia

  Yo que tú, le meto un puro al Ayto. de Sencelles, porque es evidente que todos estos años, han actuado con negligencia, siendo incompetentes, han cometido errores, baile de cifras, ( no puede ser que no sepan medir simplemente una parcela,) - habrá que regalarles un metro - y fundamentalmente por ser partícipe necesario, cómplice del contubernio PP-InMUNDO, facilitar información privada, etc etc.
  Acaso eso no es un delito ????
  Después de todo, parece que nadie dice lo que es evidente : que si el Ayuntamiento de Sencelles hiciera bien su trabajo, ( desde hace 30 años para aquí ) esa propiedad no tendría ningún motivo que diera lugar a dudas de que hubiera una supuesta irregularidad y todo estaría perfecto desde hace años.
  Solamente, que, desde que Grosske compró esa casa, hace algo mas de año y medio, que hizo todas las gestiones que ya explicara con pelos y señales, que solicitó licencias, etc etc, la verdad es que tuvieron tiempo para enmendar los errores de medición etc, o para notificar si había algo irregular, pero, oh , oh !! oh !!! qué casualidad !!!
  el Ayuntamiento pepero siguiendo las órdenes de sus jefachos ( por lo de facha, vió ?? )han facilitado documetación a los inmundos y acaso, no han estado esperando con PREMEDITACION Y ALEVOSIA, la precampaña, para tratar de linchar a Grosske, y con él, a toda la oposición, a la izquierda, a los progresistas, a los independientes y a todos los que no piensen como ellos.???
  Señores, esto es evidente.
  Grosske, tú eres una buena persona y estos tipos inmundos son lo PEOR !!! SATANÄS es un bebé de pecho al lado de estos hijos de mala madre, con perdon de las putas que merecen todo mi respeto.
  Hay que tomar conciencia, y tener bien claro, que después de Grosske seguro que buscarán otra víctima, ya sea del Psoe o de quien sea que se oponga a ellos.

  NO PASARAN.

  Hay que despertar, No se puede esperar a que el tiempo ponga a cada uno en su lugar, no, porque las elecciones son dentro de 3 meses, y esto significa otros 4 años para que sigan destruyendo y robando como están acostumbrados.
  Animo Grosske y adelante !!!

  MEC | 15/02/2007, 02:18
 48. PASAREMOS COMO EN MADRID

  Me encanta la teminología GUERRACIVILISTA de MEC que ha usado con la Casa-Cortijo de Eber como el asedio a Madrid del NO PASARÁN...te recuerdo romántico revolucionario que que SÍ que pasaron y arrasaron por lo que te recomiendo que lo compares con Stalingrado u otro asedio más exitoso a vuestra causa revolucionaria.

  Besos Liberales de Dolors

  DOLORS | 15/02/2007, 08:22
 49. LA DOLORS : MAS CLARO, IMPOSIBLE

  Así,?? no me digas ??
  VEREMOS.

  Lo que si está claro, es que has sintetizado claramente lo que están haciendo y quieren continuar haciendo:
  ARRASAR.
  ARRASAR: DESTRUIR, ECHAR POR TIERRA, ARRUINAR.

  Muy bien, aplausos.clac, clac clac.
  Gracias. No pudiste expresar mejor vuestras intenciones.
  Dale mis saludos a tus InMundos amiguitos.

  MEC | 15/02/2007, 09:44
 50. periodismo basura

  Dolors que piensas del tratamiento que estä haciendo el mundo con la noticia de la "mansiön" grosske; tambiën estas a favor de ese tipo de periodismo? ( mi teclado se ha vuelto loco:::)

  sisinono | 15/02/2007, 14:35
 51. No perdis temps amb feixistes

  Eberhard:
  Aquest mitjà PePeroni t'ataca perquè el BLOC representa un perill electoral les properes eleccions. Si feim diana a Palma, la balança es pot desequilibrar, Mallorca també i les IB poden abandonar el pacte del portland... Heu format un nou Front Popular, sense el PSOE, i això posa els ultradretans nerviosos, com ja va passar el 1936. No perdis temps en defensar-te de les tones de merda nazi que et volen fer enviar. Tu fes feina i bona lletra. Ànims camarada!

  Makineto | 16/02/2007, 08:26
 52. Grosske, acabat

  Un poc de perspectiva aclareix molt. Havia estat uns dies sense obrir aquesta pàgina fematera i avui que ho he fet veig que Grosske ja és un cadàver polític. Serán "inmundos" però t'han agafat per allà on fa més mal, grosket. Ara tothom sap que el telepredicador de l'integrisme urbanístic viu a un xalet que, com a poc, és il·legal. Ets com aquells capellans que aglapien amb els calçons baixos tot just sortits del confesionari. T'han fer pols, Eber. S'ha acabat es bròquil, ja no pots donar lliçons a ningú.

  L'amo de son Magraner | 19/02/2007, 11:54
 53. Grosske, acabat

  Un poc de perspectiva aclareix molt. Havia estat uns dies sense obrir aquesta pàgina fematera i avui que ho he fet veig que Grosske ja és un cadàver polític. Serán "inmundos" però t'han agafat per allà on fa més mal, grosket. Ara tothom sap que el telepredicador de l'integrisme urbanístic viu a un xalet que, com a poc, és il·legal. Ets com aquells capellans que aglapien amb els calçons baixos tot just sortits del confesionari. T'han fer pols, Eber. S'ha acabat es bròquil, ja no pots donar lliçons a ningú.

  L'amo de son Magraner | 19/02/2007, 11:56
 54. descripcion de la realidad

  Creo que el sr. Grosske tiene un problema que no es más que la lógica consecuencia de su forma de ser,es decir, personaje prepotente con todo aquel con que se relaciona,asi como ser poseedor de un serio y preocupante complejo de superioridad , que no hace más que delatar su inferioridad real, aspecto que ya sabrá él a que se debe.

  Tomeu | 22/02/2007, 22:08
 55. su verdad

  Para usted la única verdad es la que dice el País, por lo que veo, por lo que observo en sus comentarios, y el mundo sólo se dedica a mentir.

  ¿Por qué tendríamos que creernos lo que dice si no es objetivo?

  isegoria | 24/02/2007, 13:19
Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS