Administrar


Estadisticas de visitas

Categoria: 2Balears

EL DRET A DECIDIR

El cap de setmana passat no vaig ser a Mallorca en el moment en que es reunien diversos regidors i regidores de les Illes per aprovar un manifest sobre el dret a decidir

He de dir que el Manifest em sembla molt correcte en tots el aspectes essencials.

Jo defens, i EU defensa, un model federal basat en la lliure adhesió. Això vol dir que no som independentistes però sí que creim fermament en el dret a l'autodeterminació, és a dir, en el dret a decidir.

El manifest no fa cap proposta sobre què decidir i posa l'èmfasi en el dret a fer-ho. I quant al subjecte per al qual es reclama el dret a decidir són "els pobles de les Illes Balears", la qual cosa casa perfectament amb allò que estam defensant des d'EU: les Illes Balears concebudes com una realitat plural. Els Països Catalans s'esmenten en termes de col.laboració i, si es vol ,de punt d'arribada i no de partida, la qual cosa també em sembla un encert.

Evidentment, aquest manifest no deixa de ser un reflexe del que està passant a Catalunya i, si allà ja hi ha una certa pol.lèmica sobre com gestionar el procés, no cal dir que aquí la gestió hauria de ser molt da per evitar patinades innecessàries. En tot cas, com que la literalitat del manifest em sembla positiva i coherent vagi al seu peu la meva signatura i un vot de confiança per a la seva correcta gestió.

Trobareu el Manifest íntegre si clicau a "Segueix"

MANIFEST CONSTITUTIU DE LA PLATAFORMA DE CÀRRECS ELECTES 

MUNICIPALS DE LES ILLES BALEARS PEL DRET A DECIDIR 

 

Les regidores i els regidors sotasignants, càrrecs electes municipals de les Illes 

Balears, afirmam que el poble és el dipositari de la sobirania i a ell li correspon el 

dret a decidir. És des d'aquesta convicció democràtica que posam de manifest que 

els pobles de les Illes Balears tenen dret a decidir sobre el seu present i sobre el 

seu futur, sense tuteles ni coaccions.  

 

Els pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, com a nacionalitat històrica 

integrant de la cultura catalana i europea, són titulars del dret d’autodeterminació. 

No debades, el preàmbul de l'Estatut afirma que les Illes Balears són una 

comunitat de persones lliures i per a persones lliures.  

  

Així mateix, denunciam l’inacceptable i endèmic dèficit de la nostra balança fiscal 

amb l’Estat, conscients que el principi d’autonomia financera és requisit 

indispensable per poder exercir efectivament l’autogovern. 

 

Per aquestes motius, i davant la conjuntura històrica i social que vivim, tres 

dècades després del restabliment de les llibertats democràtiques, consideram 

arribada l’hora d’avançar amb fermesa cap al lliure exercici del dret a decidir.  

 

L’aprofundiment en els valors democràtics que comporta aquest dret i la 

corresponsabilitat col·lectiva en la presa de decisions bàsiques per a la convivència 

són determinants per afrontar el futur amb garanties  per desenvolupar un model 

de benestar integrador i pròsper, per millorar les condicions de vida individuals i 

col·lectives, i per garantir les senyes d’identitat del país. 

 

És per això que, com a regidores i regidors que hem estat escollits per a 

representar els nostres conciutadans a les institucions públiques que els són més 

properes, consideram que és el nostre deure afirmar i reivindicar el dret dels 

ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears a pronunciar-se lliurement sobre tots 

els aspectes que afecten la seva vida col·lectiva.  

 

En conseqüència, constituïm la plataforma de càrrecs electes municipals de les 

Illes Balears pel dret a decidir i ens comprometem a treballar per:  

 

1. Articular un ampli moviment de regidores i regidors en favor del dret 

democràtic dels pobles de les Illes Balears a decidir lliurement el seu futur; 

obrint un procés de diàleg i col·laboració amb càrrecs electes municipals 

dels diferents territoris dels Països Catalans per avançar en aquest mateix 

objectiu i afermar les relacions recíproques.  

 

2. Procurar que el Govern de les Illes Balears elabori un projecte de llei que 

reguli les consultes populars a les Illes Balears.   

 

3. Reivindicar un finançament just i equilibrat per a totes les administracions 

públiques de les Illes Balears que faci que l’exercici de l’autogovern sigui 

efectiu.  

 

4. Realitzar i donar suport a activitats que constitueixin un avanç en l'exercici 

del dret a decidir. 

 

5. Ajudar a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret a decidir 

dels pobles de les Illes Balears 

 

6. Emplaçar el Parlament, el Govern, els Consells i els ajuntaments de les Illes 

Balears per tal que duguin a terme les iniciatives necessàries per reconèixer 

institucionalment el dret dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears  

a decidir lliurement el seu futur. 

VICENS SEN VA... I ESQUERRA TAMBE?

Els amics d'ERC han decidit abandonar les seves responsabilitats de govern. Respect molt la seva decisió. Es valenta i connecta amb la "jartura" general que pateix la ciutadania davant la corrupció; a més, és una decisió responsable perquè no comprometen la governabilitat de les institucions.... però, malgrat tot això, no la puc compartir: ara no és el moment.

Hi ha dos grans eixos que han de dirigir la política en aquesta matèria: 1) lluitar perquè les persones implicades en casos de corrupció abandonin les institucions i 2) no fer-se còmplice d'aquestes persones compartint amb elles executius i majories.

La primera et condueix a enrocar-te i pressionar perquè surtin els altres; la segona et convida a partir de manera immediata quan hi ha un cas de corrupciò al sí de la majoria. En la sàvia combinació d'ambdúes tendències està la posició correcta: si t'enroques massa temps sense que els corruptes parteixin caus en la complicitat amb la situació; si parteixes massa aviat, perds capacitat de pressió per forçar la sortida dels corruptes.

La primera situació insostenible de l'actual Pacte va venir quan en Miquel Nadal, aleshores Conseller de Turisme, va ser acusat per una jutgessa de cometre tres delictes en relació amb Can Domenge... i la doctrina oficial al sí del pacte era que no passava res: era el moment de començar a pressionar i, si no es tenia èxit a curt termini, partir. Això és el que va fer Esquerra Unida.

Però ara en Miquel Nadal ja no és Conseller de Turisme, la seva situació a l'Ajuntament farà crisi aviat i ell ho sap, en Vicens acaba de partir del Parlament - magnífica notícia que estalvia al Govern seguir governant en minoria -, la calça es desfà, els que queden queden cada cop més en evidència... ara no és el moment de partir: és el moment de quedar i d'acabar la tasca.

Per això m'agradaria que Esquerra reconsiderés la seva postura però, si no ho fan, tampoc no serà de la meva boca que surti cap tipus de retret

LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D'EUIB I EL COMUNICAT D'EU PALMA

Està clar que si ens haguéssim d'assebentar del que decideix Esquerra Unida per la premsa, aquest dies ho tendríem ben difícil. Igual que vaig fer dissabte, aquí vos deix la resolució aprovada per la Presidència Interinsular d'EU, així com el comunicat d'EU de Palma d'ahir mateix.

 

LA COMISSIÓ POLÍTICA D’EU DE PALMA FA SEVES LES RESOLUCIONS APROVADES PELS ÒRGANS INTERINSULARS RESPECTE A LA CRISI INSTITUCIONAL 

La Comissió Política d’Esquerra Unida de Palma es va reunir ahir amb la finalitat de debatre sobre la resolució de la crisi institucional i especialment amb tot allò que afecta a l’Ajuntament de Palma.

EU de Palma es va manifestar a favor de les dues resolucions aprovades els darrers dies per la Permanent Interinsuar del passat dissabte i de la Presidència Interinsuar de dimecres.

En aquest sentit, es va destacar la valoració positiva que es va fer de la dimissió del Conseller de Turisme Miquel Nadal, així com de l’estratègia de pressió desplegada per EU les darreres setmanes.

La Comissió Política de Palma també va fer èmfasi en l’aposta per l’estabilitat i la governabilitat que s’ha duit fins ara, remarcant el nostre compromís amb l’acord de governabilitat del 2007 i sense detriment de la nostra lliuta contra la corrupció.

Des d’EU de Palma coincidim també amb creure que amb l’acord assolit es dóna un passa endavant cap a la necessària estabilitat institucional, i valoram positivament el compromís de lleialtat institucional manifestat per UM. I així com comprenem que això signifiqui el manteniment d’unes relacions normalitzades amb UM, també fem nostra l’acord de que aquesta relació de normalitat no pot continuar amb el que fa referència al Grup Municipal d’UM a l’Ajuntament de Palma, en tant que es mantingui la presència del Sr. Nadal.

La Comissió Política de Palma d’ahir, va acordar el desplegament de mesures que suposen aquesta modificació de relacions amb el grup municipal d’UM, i que la propera setmana serà traslladat al si del Bloc per Palma amb la finalitat de consensuar respostes unitàries.

 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D'EUIB SOBRE LA RESOLUCIÓ DE LA CRISI INSTITUCIONAL 

La Presidència d’EUIB, reunida avui dimecres, 9 de desembre, fent balanç de la crisi institucional de les darreres setmanes, ha aprovat per unanimitat la següent resolució política:

 1. El Consell Polític Interinsular d’EUIB va debatre fa un mes i mig l’estratègia per afrontar la delicada situació política per la que ha travessat el Pacte de centre-esquerres, derivada sobretot dels casos de corrupció heretats de l’anterior legislatura, i que ha marcat l’actuació de pressió que reivindicava que no podem compartir governs amb persones implicades en casos de corrupció amb un procés judicial tan avançats com el del Sr. Nadal.

 1. L’estratègia de pressió desplegada per EU a diferents nivells, més enllà del seu nivell d’encert en allò concret, s’ha saldat amb un balanç positiu, amb l’assumpció de la nostra proposta política en aquesta qüestió al Bloc i en bona mesura, al conjunt del pacte, amb la proposta que saludam de Codi ètic que avui s’ha presentat al Consolat de Mar, que estableix uns mínims clars perquè dimiteixin o siguin cessats els càrrecs electes o executius de qualsevol força integrant del Pacte, independentment de les diferències de criteri que hi ha entre els diferents partits.

 1. Des d’EUIB seguirem aplicant als nostres propis càrrecs públics la Resolució sobre la corrupció política i l’assumpció de responsabilitats que aprovàrem al seu dia, i promourem els necessaris canvis legislatius a nivell d’Estat perquè situacions com la del Sr. Vicens, que pot acabar amb una sentència condemnatòria sense deixar l’acta de diputat, no es puguin tornar a produir.

 1. Creiem que amb l’acord assolit es dóna una passa endavant cap a la necessària estabilitat institucional, i valoram positivament el compromís de lleialtat institucional manifestat per UM, que inclou el tema pressupostari, i saludam positivament l’elecció del Sr. Miquel Ferrer com a nou Conseller de Turisme del Govern Balear, que esperam que sigui també una primera passa en la necessària regeneració política d’aquest partit. Recordam, així mateix, la nostra voluntat de mantenir unes relacions polítiques normalitzades amb UM, sobretot tenint en compte que hem de dur endavant els compromisos programàtics contrets el 2007.

 1. Pel que fa a l’Ajuntament de Palma, consideram que no es pot mantenir la mateixa actitud amb el grup municipal a l’Ajuntament de Palma, en tant que es mantengui la presència del Sr. Nadal. Ens comprometem a mantenir una relació de col·laboració política amb tots i cadascun dels regidors i regidores de l’equip de govern per a l’execució del programa pactat, és a dir, que en la mesura en què formam part del govern municipal, mantindrem com sempre una actitud de lleialtat cap a la institució en el seu conjunt que impedeixi transmetre a la ciutadania els efectes negatius de les tensions polítiques entre els seus integrants. En relació a aquest punt, apostam perquè totes les accions de govern a l’Ajuntament de Palma siguin consensuades al si del Bloc.

 1. No compartim els missatges que s’han donat de què aquesta crisi institucional hagi tengut paralitzada la gestió dels diferents governs del qual participam, ans al contrari, i molt especialment en les àrees socials, i encoratjam els companys i companyes d’EU que s’hi estan dedicant en cos i ànima, a continuar endavant amb una tasca que, en temps de crisi i amb un nivell de necessitats socials sense precedents, està sent especialment intensa i pertinent.

 1. De cara a la Manifestació ciutadana per al proper dissabte, 12 de desembre, contra la corrupció, des d’EU valoram que és el reflex del malestar que viu la ciutadania per l’acumulació de casos de corrupció a Balears, però consideram que la solució a la crisi de la política i dels valors ètics que l’han de regir no ha de ser l’abstenció o el vot en blanc, sinó la reivindicació d’una política “amb majúscules”, al servei dels interessos de la ciutadania i més participació ciutadana i més control social, justament per evitar que es produeixin nous casos de corrupció.

La Presidència d’EUIB també ha aprovat dues resolucions més, una de recolzament a la mobilització sindical del proper dissabte, i una altra de celebració dels resultats electorals del company Evo Morales a Bolívia a les eleccions del passat cap de setmana.

 

LA FERMESA MODERADA D'EU I LA FI DE LA CRISI

Fa cinc dies escrivia un post titulat Esquerra Unida davant la crisi institucional que definia tres eixos bàsics en la matèria:

- No rebaixar les nostres exigències en matèria de corrupció

- Governar des de la lleialtat i la responsabilitat però no estar a executius on hi hagi persones sobre les quals un auto judicial assenyali la comissió de posssibles delictes relacionats amb la corrupció.

-No mantenir relacions polítiques normalitzades amb el grup municipal d'UM - però sí amb les àrees gestionades per UM al govern municipal - mentres  formi part d'aquest grup el Sr. Nadal

El debat al sí d'EU ha estat intens però aquesta posició, la posició de fermesa moderada que aposta per la viabilitat del pacte de progrés i per ser contundents contra la corrupció, (aquesta posició a la qual desitjava sort en Ramon Socias a un comentari del post anterior) ha estat  refrendada pels òrgans de direcció reunits fins ara i estic segur que ho serà pel Consell Polític Interinsular quan es reuneixi en un futur.

Avui, dia 10 de desembre, s'inicia una nova etapa caracteritzada per un acord presentat ahir pel Sr. Antich que és de mínims però positiu perquè és una passa endavant clara respecte a la situació anterior i perquè reconeix la diversitat de posicions que les forces del pacte mantenim sobre una qüestió tan delicada.

Avui, dia 10 de desembre, l'existència de mesures cautelars ja no és la doctrina oficial del govern en matèria de corrupció i no tenim a cap govern del pacte persones sobre les quals un auto judicial assenyali la comissió de posssibles delictes relacionats amb la corrupció

Avui, dia 10 de desembre, el Sr Antich ha dit que aquesta era la darrera oportunitat i que seria contundent i executiu davant una nova crisi. Ja era hora!

RAMON SOCIAS I LA RESTA DE CLAUS PER ENTENDRE LA CRISI

Acab de llegir a l'edició digital del DM les següents declaracions de Ramon Socias:

"en clara referencia a UM, agregó el "cinismo" de quienes "se inventan persecuciones y conspiraciones para explicar lo que los ciudadanos tienen muy claro con tal de huir de su responsabilidad"...  exigió medidas como "un código de incompatibilidades más estricto" y, en especial, "hacer el vacío a los tramposos y corruptos"...Los ciudadanos nos reclaman un compromiso firme y, más allá de códigos éticos, quieren un cambio de actitud", dijo en referencia al documento anticorrupción que negocian PSOE, Bloc y UM. Para Socías, ya no es suficiente con "poner paños calientes" ante la corrupción porque "la pérdida de credibilidad es tan grande que la ciudadanía los mira incrédula".

No cal dir que, des d'EU subscrivim plenament aquestes paraules. EU, com en Socies, es troba en un fràgil equilibri per aconseguir dos objectius: donar continuitat al projecte progressista del 2007 i, a la vegada, tenir una postura clara i coherent davant la corrupció 

Per això, quan el dissabte dia 5 trobarem a la premsa coses com aquesta s'ens posàren els pèls de punta:

EUROPA PRESS. PALMA. El PSIB, UM y Bloc ultimarán a lo largo de hoy un pacto anticorrupción, que contemplará que todo responsable político que esté imputado y que sobre él un juez haya decretado medidas cautelares, deberá abandonar su cargo en las instituciones o su escaño en el Parlament, en los Consells o en los Ayuntamientos.

Así lo informaron a Europa Press fuentes de los socios de Govern, que precisaron que este pacto, que, con toda probabilidad, será presentado el próximo lunes por el presidente del Ejecutivo, Francesc Antich, no obligará a dimitir a los cargos imputados sin medidas cautelares, ya que, según señalaron, cualquier persona puede estar imputada por el mero hecho de que presenten contra él una querella.

De este modo,
este código anticorrupción, que sería firmado por el PSIB, Bloc, UM y Evissa pel Canvi, afectaría únicamente, en estos momentos, al parlamentario del Grupo Mixto Bartomeu Vicens (ex-UM)

Obviament, EU no podia firmar un pacte que contravengúés el nostre codi ètic (llegiu-lo, per favor!) i vengués a dir, entre d'altres coses que la nostra campanya en favor de la dimissió den Miquel Nadal (i de qualsevol altre que es trobés en aquesta situació) havia estat una errada

Però, el caràcter assenyat i moderat d'EU, l'equilibri al qual al.ludia més adalt. no ens va dur a dir que o s'assumien els nostres criteris de lluita contra la corrupció o es trancava el pacte. Així que, a la famosa permanent interinsular de dissabte. vàrem plantejar dues propostes essencials per a nosaltres. La primera, que barrava el pas a l'entrada de persones imputades en òrgans executius (vos imaginau en Nadal exigint ser nomenat tinent de balessa a l'Ajuntament de Palma?) i la segona - que permetia a EU mantenir la seva línia política en aquest tema - que deixava clar que, sobre l'assumpció de responsabilitats polítiques hi havia diferències que seguirien existint després de la signatura del document. Algunes informacions sobre aquella comissió permanent han ocultat que aquestes dues propostes - molt moderades però essencials - foren acordades per unanimitat, es traslladaren a la reunió del Bloc per Mallorca, on també foren acceptades i, finalment, traslladades a nivell de Pacte sembla ser que amb moltes possibilitats de ser assumides.

Es a dir, en aquests moments no hi ha cap impediment objectiu per a la governabilitat de les tres institucions (Govern, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma) sempre que es garanteixi un funcionament lleial a nivell institucional tant a Palma com al Consell com al Govern.

Altra cosa és l'altre mesura acordada per la Permanent d'EU, la que s'ha fet més famosa i que es refereix a l'Ajuntament de Palma:

"Mantenir una relació política normalitzada amb UM tot i que es dóna per suspesa la mateixa amb el grup municipal a l'Ajuntament de Palma en  tant que s'hi mantengui la presència del Sr. Nadal i mantenir una relació de col.laboració política amb el grup socialista per a l'execució del programa pactat i, en la mesura que formam part del govern, a mantenir, com sempre, una actitud de lleialtat cap el govern en el  seu conjunt i de col.laboració amb totes les seves arees que impedeixi traslladar a  l'acció de govern i, per tant, a la ciutadania, els efectes negatius de les tensions politiques entre els seus integrants".

Es tracta d'una mesura obligada perquè nosaltres la dimissió den Nadal com a Conseller i com a regidor no la vàrem demanar, la vàrem exigir, que és una cosa molt diferent. I també es tracta d'una decisió moderada perquè és, en definitiva, un gest polític que no altera el funcionament institucional.

Algúns dins EU s'hi oposen i d'altres reclamen que ens en anem del govern i donem "suports puntuals"  a la batlessa. Respectant totes les posicions, jo esper que la ferma moderació d'EU continui fent majoria i que continuem aconseguint mantenir el fràgil equilibri entre les ganes de fer sortir endavant les polítiques progressistes i mantenir la nostra coherència en un tema tan delicat i sensible com és el de la corrupció

 

PER ENTENDRE LA CRISI INSTITUCIONAL

No voldria fer un post massa rollo així que utilitzaré el mètode preguntes i respostes. Si no t'interessa la pregunta, passa a la següent

Com està ara mateix la crisi?

Aquesta és facileta. Basta llegir dos titulars de la premsa d'avui en primera plana. DM diu que el codi ètic consensuat entre PSOE i UM afecta a Bartomeu Vicens però no a Nadal i Munar i el Balears que diu que el Bloc no està d'acord amb aquest codi ètic

Però la premsa d'ahir no donava per fet que hi havia un acord?

Sí però no era cert. Les propostes del Bloc per millorar el codi ètic varen ser rebutjades i, per tant, no hi havia acord. Si qualcú va filtrar el contrari va ser interessadament: per ajudar a convertir els desitjos en realitats.

Perquè hi ha desacord?

Per la rao que addueix el titular del DM:  perquè nosaltres no podem avalar un compromís sobre la corrupció que vengui a dir que la dimissió den Nadal com a Conseller de Turisme no era necessària. Es absurd, no s'entén i propiciaria situacions absurdes com que en Nadal es pogués incorporar, per exemple, al govern municipal de Palma

Té solució la crisi? Es necessari que hi hagi un acord sobre aquest tema per superar-la?

Afortunadament, la resposta a aquestes preguntes són sí a la primera i no a la segona. Ens hem passat dos anys i pico dissentint sobre aquest tema, la immensa majoria dels governs no tenen acords d'aquestes característiques  i, per tant,  no passa res si dissentim un any i pico més. De fet, la proposta que vàrem consensuar ahir en el bloc el que fa és constatar les diferències existents sobre aquest tema i a partir d'aqui apostar perquè en un futur acostem posicions (ho dic perquè acab d'obrir mallorcadiario.com i veig que diu que tots ja estam d'acord : un altra intoxicació interessada com la d'ahir)

Però, donada l'"especificitat" de la situació a les Balears i per no generar inestabilitats innecessàries tots hauriem de convenir  - i això és un missatge molt important per si qualque "jefe/a" del PSOE m'està llegint - que no hem de tornar a tenir en el govern persones que,  en una fase avançada de la instrucció judicial, tenguin un auto judicial que expressi l'existència d'indicis fundats de comissió de delictes (cas den Nadal). Si el PSOE està disposat a tornar a tragar amb una situació així és segur que tornarà a haver problemes. Si hi ha un pacte - escrit  o no escrit - de què no hem de tornar a fer coses  que ens col.loquin en una situació sense paral.lelisme a cap govern autonòmic de l'Estat les coses poden anar bé

Es  cert que hi ha divisions internes al sí del Bloc i d'Esquerra Unida?

Sí que n'hi ha. N'hi ha al sí d'EU - supós que al sí dels altres partits també - i n'hi ha entre els partits del Bloc (no només entre EU i la resta) sobre la manera de gestionar la crisi però, de moment, cada vegada que ens hem reunit (divendres i ahir dissabte) el Bloc ha estat capaç de consensuar les propostes que haviem de traslladar a UM i PSOE.

Es cert que sigui jo (Grosske) qui marqui la línia d'EU?

No. La marca la majoria i sempre es decideix en òrgans col.lectius. Distint és que jo estic d'acord amb la majoria i que , els que no hi estan, s'estimin més denigrar l'organització fent creure que les decisions majoritàries són, en realitat, una maniobra palaciega "d'en Grosske".

Què vol EU?

EU es mou en un fràgil equilibri entre dos objectius: ajudar a que surtin endavant les polítiques progressistes i ser coherents amb el tema de la corrupció. Donada la situació d'UM, aquest equlibri és fràgil i difícil però l'acabam de ratificar a la ressolució que està penjada del darrer post d'aquest bloc

Què vol dir això de trancar relacions polítiques amb el grup municipal d'UM a Palma?

Es un gest polític. A diferència del que passava amb n'Antic al Govern, Aina Calvo no pot cessar el Sr. Nadal com a regidor, però la seva presència al consistori (com la del Sr. Duran i la de la Sra. Mariana Sans) és una greu anomalia. Els gest és una protesta per aquesta anomalia i per no fer allò que és elemental: estendre la dimissió com a conseller a la seva condició de regidor

i la darrera: perquè EU irrita a la resta de partits?

Idò perquè es manté ferma en les seves conviccions "contra viento y marea".

Irrita al PP per 20 anys de denúncia permanent de la corrupció d'aquest partit

Irrita a UM perquè som els més radicals a l'hora d'exigir-lis responsabilitats polítiques pels seus casos de corrupció.

Irrita al PSOE perquè fa uns mesos va acordar amb UM el pacte de les "mesures cautelars" per evitar la dimissió den Nadal i nosaltres no hem volgut "tragar" amb aquest pacte (com no tragam ara amb la seva segona versió de fa pocs dies que afegeix l'apertura de judici oral)

I irritam, a la fi, a algúns socis del Bloc que estaven disposats a entrar en aquests pactes i als quals la posició d'EU els ha agafat "a contrapeu"

 

EU DAVANT LA CRISI INSTITUCIONAL

Aquí vos deix la resolució que avui ha aprovat EU davant la crisi institucional a les Balears. Te dos eixos bàsics: mantenir-nos coherents amb la nostra batalla contra la corrupció i ajudar a culminar el canvi polític a la nostra comunitat.

I tres conclusions bàsiques:

- no rebaixarem les nostres exigències en matèria de corrupció ni signarem compromisos que, indirectament, venguin a dir que no era necessària la dimissió de Miquel Nadal com a conseller de turisme.

- volem governar des de la lleialtat i la responsabilitat però no estarem a executius on hi hagi persones sobre les quals un auto judicial assenyali la comissió de posssibles delictes relacionats amb la corrupció.

- a Palma seguirem essent lleials amb el govern però no mantindrem relacions polítiques normalitzades amb UM mentres hi formi part el Sr. Nadal.

 

 

RESOLUCIO DE LA PERMANENT AMPLIADA D’ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS DAVANT LA CRISI INSTITUCIONAL DE LES ILLES BALEARS


Davant la crisi provocada pels casos de corrupció derivats de l’anterior legislatura governada amb l’acord PP-UM i que afecten càrrecs públics de l'actual pacte progressista, EU s'ha manifestat a favor de la recomposició del Pacte sobre dues bases: una reacció contundent del pacte front a la corrupció i, associat amb l'anterior i un procés d'autocritica i regeneració d'Unió Mallorquina.


La dimissió del Sr Nadal com a Conseller de Turisme és valorada molt positivament per EU que, cal recordar-ho, s'havia declarat incompatible en el govern amb una persona en la situació judicial del Sr. Nadal (fins i tot abans de la seva segona imputació). En aquest sentit EU es ratifica plenament en la línia mantinguda per EU i els joves d’EU a Cort i a la resta d’institucions

Aixi mateix,
hem de valorar positivament el compromís de lleialtat institucional d'UM incloent el tema pressupostari (que, en el cas de Palma, s'ha d'entendre que significa aprovar els pressuposts  en els termes aprovats per la Junta de Govern municipal)


No obstant això, hem de constatar amb preocupació que les propostes d'acord que ens arriben dels nostres socis del pacte sobre assumpció de responsabilitats polítiques no responen adequadament a les exigències de regeneració democràtica ni suposen garanties d'estabilitat institucional davant futures actuacions de la justicia i de la fiscalia.


EU considera que s’han d’assumir responsabilitats polítiques tan aviat com un jutge o tribunal, en el marc de la instrucció d’un cas de corrupció, dicti un auto on aprecii indicis de comissió de delicte per part de les persones afectades. En concret,
EU no pot acceptar fòrmules de compromís davant la corrupció que rehabilitin implícitament el Sr. Nadal i no considerin la seva dimissió com una exigència política derivada de la seva situació judicial en relació amb dos casos de corrupció


D'altra banda, s'ha de constatar que
el manteniment del Sr Nadal com a membre (i portaveu) del grup municipal d'UM a l'Ajuntament de Palma, malgrat que es mantengui fora del govern municipal, impossibilita una relació normalitzada entre els grups de la majoria.


Per últim,
EU vol reafirmar el seu propòsit de col.laborar activament per evitar un eventual retorn del PP al govern de les principals institucions de les Balear o d'aficar aquestes institucions en una situació de paràlisi o ingovernabilitat, especialment en moments de crisi econòmica.


D'acord amb totes les consideracions anteriors, la Comissió Permanent ampliada d'EU acorda:


1.-   Ratificar els criteris sobre assumpció de responsabilitats polítiques expressats a la ressolució del Consell Polític d’EUIB de 14 de novembre del 2008


2.- Expressar la seva voluntat de mantenir els compromisos polítics i programàtics signats el 2007 i, per tant, de participar en els executius municipals, insulars i autonomics dels que actualment forma part sempre que no estiguin integrats en persones que estiguin incurses en els supòsits prevists a l'esmentada ressolució del Consell Interinsular


3.- Mantenir una relació política normalitzada amb UM tot i que es dóna per suspesa la mateixa amb el grup municipal a l'Ajuntament de Palma en  tant que s'hi mantengui la presència del Sr. Nadal i mantenir una relació de col.laboració política amb el grup socialista per a l'execució del programa pactat i, en la mesura que formam part del govern, a mantenir, com sempre, una actitud de lleialtat cap el govern en el  seu conjunt i de col.laboració amb totes les seves arees que impedeixi traslladar a  l'acció de govern i, per tant, a la ciutadania, els efectes negatius de les tensions politiques entre els seus integrants

GAME OVER: HOMENATGE A LA FISCALIA... I A EU

En el moment que escric aquest post, hi ha un 90% de possibilitats de què la crisi política i institucional del pacte es saldi d'una manera favorable, és a dir, amb la sortida den Miquel Nadal del Govern i, en general, de tots aquells que estiguin en una situació semblant.

L'actuació de la Fiscalia ha estat determinant. Ni tan sols resumiré aquí les informacions que avui emplenen els diaris sobre  les trames empresarials montades per fer circular doblers públics cap a butxaques privades. L'Operació Maquillatge (la "peça separada de Son Oms") haurà estat, a la fi, la gota que haurà vessat el tassó omplert prèviament amb el Pla Territorial, Son Oms i Can Domenge. El meu homenatge, doncs, a la Fiscalia, a l'Agència Tributària i a la policia judicial per defensar els interessos de tots nosaltres davant els corruptes i els depredadors

Avui també surt en Diéguez assumint, a la fi, que hi ha que prendre decisions i en Barceló posant terminis fins a passat Nadal (la festa de Nadal, aclaresc). Està molt bé perquè això significa que la malaurada  doctrina de les mesures cautelars ha quedat definitivament enterrada i perquè això vol dir que el pacte establert al Consolat de Mar fa uns mesos entorn a les mesures cautelars per justificar la permanència den Nadal al Govern ha estat definitivament arxivat tal i com hem reclamat reiteradament des d'Esquerra Unida

... I el meu homenatge, també, a Esquerra Unida, que el novembre del 2008 aprovà un codi ètic per afrontar les responsabilitats polítiques en casos de corrupció, que ha sabut ser fidel a aquest compromís "contra viento y marea", que mai va tgragar amb el tema d'esperar mesures cautelars per demanar responsabilitats polítiques, que fa unes setmanes es declarà incompatible amb en Nadal al Govern autonòmic (quan l'operació maquillatge no era més que un nígul llunyà a l'horitzó) i que, a la vegada que cremava les seves naus amb aquesta posició sense retorn, va ser prou intel.ligent per combinar-la amb una estratègia de pressió per intentar que fós en Nadal, i no Esquerra Unida, la que sortís del govern.

... I un altre homenatge als joves d'Esquerra Unida que, en aplicació del codi ètic d'EU, per decència política i no per interés partidista, es presentaren en moltíssimes ocasions al saló de plens de l'Ajuntament de Palma demanant amb pancartes la dimissió de na Marina Sans i, posteriorment, la den Rafa Duran sense, per cert, que ni a UM ni al PSOE els semblàs gens problemàtic ni reprobable aquest fet  (quan es tractava del PP, ningú no parlava de teatre ni de "payasadas"). I que ara, en un acte renovat de decència, han tornat a fer el mateix malgrat que es tractàs der demanar la dimissió d'un membre de la majoria i això pogués tenir conseqüències polítiques desagradables com, per exemple, que dues assessores d'EU fossin enviades a l'atur per participar a les protestes  a través d'una esmena als pressuposts pactada entre UM i PP.

Sé que aquest balanç final de la batalla pot semblar massa prematur però ja sabeu el meu gust pels pronòstics i, a més, tenc la convicció que els murs de la vergonya, com ja va passar a Berlin, tenen això: allò més dificil és el primer forat, després ja tot ve rodat

 

OPERACIO MAQUILLATGE: S'AGREUJA LA CRISI DEL PACTE

Avui ha botat als mitjans de comunició la imputació de diversos dirigents d'UM en el marc de l'Operació Maquillatge. Entre ells, Maria Antonia Munar, Miquel Angel Flaquer i Miquel Nadal (també imputats en el cas Can Domenge) i Miquel Angel Grimalt, a més d'altres 11 persones

L'Operació Maquillatge investiga una trama empresarial on participen diversos dirigents d'UM entre els quals - que se sàpiga fins ara - Nadal, Vicens i una "testaferro" de Munar de professió esthéticienne i que inspira el nom de l'Operació. Els presumptes delictes són malversació de fons públics - que podria arribar a centenars de milers d'euros - i blanqueig de doblers.

Aquesta notícia coincideix amb una nova ruptura de les regles del joc a Cort per part d'UM. Al plenari d'avui han abandonat el saló de sessions i han deixat que s'aprovassin diverses mocions del PP. L'excusa ha estat una nova protesta contra la corrupció al saló de plens. Poc abans, a la Plaça de Cort, els joves d'EU havien protagonitzat una performance contra la corrupció

En el cas de l'esmena del PP als pressuposts aprovada la setmana anterior (que té com a objectiu enviar al carrer a dos alts càrrecs del govern municipal que es manifestaren contra la corrupció al saló de plens) l'excusa va ser això: que els alts càrrecs no podien manifestar-se al saló de plens. Avui no hi havia alts càrrecs al saló de plens però la reacció ha estat encara més contundent. Quin és, doncs, el problema real? Idò que quan hi havia manifestacions al Ple demanant la dimissió de na Marina Sans i den Rafa Duran a UM li semblava la mar de bé però quan a la llista s'ha afegit en Nadal tot ha estat escandalitzar-se...  i no dubtar en traduir el descontent polític en desestabilització del govern de Cort (cosa que mai no ha fet el Bloc per Palma). Tampoc no és la primera vegada: ja es varen abstenir a una votació sobre les zones M dels polígons industrials i també han presentat una pregunta oral sense consensuar-la amb la resta de socis (tal i com prescribeix el pacte del 2007)

Però, per damunt de tot això, aquí el tema realment important és només un: quina actitud adopta el Pacte davant la presència al seu sí de persones greument implicades en casos de corrupció?. La posició oficial del Govern Balear ha estat, fins ara, la de mirar cap a un altra banda posant com a excusa aquesta tonteria d'esperar mesures cautelars.

Malauradament, sobre una tonteria no es pot cohesionar un pacte. Sobre tot, quan els fets s'amunteguen de manera incontenible davant la nostra porta. Jo vull, EU vol i el Bloc vol preservar EL pacte  preservant AL pacte de la presència de persones implicades en casos de corrupció de l'anterior legislatura. Passa d'hora de què en Francesc Antich devalli dels níguls, es segui amb el Bloc i amb UM i piloti aquesta solució a l'actual crisi

EU: NOMES PER ACLARIR ALGUNES COSES IMPORTANTS

 L'any passat EUIB celebrava una Assemblea  on es varen aprovar unes tesis polítiques amb una amplíssima majoria de delegats i delegades entre els quals  els integrants de la llista majoritària encapçalada per Alejandro Aparicio (de la qual jo formava part) i els integrants de la llista minoritària encapçalada per Josefina Santiago:

Això són algunes de les coses - molt sucintament expressades - que vàrem aprovar i amb les quals la majoria d'EU i l'actual direcció estam obligatòriament compromesos:

Sobre els pactes de govern

L´actual pacte de governabilitat és un pacte globalment positiu...

Sobre la refundació d'EU

... EUIB aposta per l´apertura de processos constituients a cada illa ... amb vocació de convergir en una federació de l´esquerra alternativa de les Illes, que permeti construir a partir del que avui és Esquerra Unida, en aliança amb totes aquelles persones i col•lectius que aposten per un altre model de societat i que lluiten des de diferents espais per aconseguir-ho, una força orgànica que representi de manera clara l´espai polític de l´esquerra alternativa i ecologista.

... La nova direcció d´EUIB impulsarà aquest procés i garantirà la implicació i participació activa de la militància en el mateix.

Sobre la política d'aliances  

 Les aliances d´EUIB s´han d´establir preferentment ...

... amb aquells amb qui compartim l´espai polític del pol alternatiu, una cultura política anticapitalista i altersistema, especialment Els Verds i altres moviments polítics, socials i culturals de les Illes.... amb aquells amb qui ens uneix l´objectiu d´avançar en l´horitzó d´una altra societat, més justa i equitativa, com és el cas del Bloc per Mallorca i Eivissa pel Canvi, o fins i tot el PSOE, amb el qual també són possibles acords electorals, com en el cas recent del Senat per Menorca. EUIB, no obstant, aposta decididament per una aliança estable entre el nacionalisme progressista i l’esquerra alternativa, verda i federalista. Cal seguir aprofundint en aquest tipus d´aliances, que s´han demostrat exitoses per a desallotjar el PP del poder, i a més ens faciliten un instrument eficaç per combatre un bipartidisme cada cop més fort no sols a nivell estatal, sinó també aquí.

 Sobre IU federal

Des de la voluntat de tenir referents federals i internacionals, des d´EUIB consideram que IU, de la qual ens sentim part activa...  

La defensa d´un model d´Estat federal ha estat una de les senyes d´identitat del nostre projecte...

Finalment, cal dir que IU és necessària, més que mai...  

Això és el que EUIB té aprovat i decidit. A partir d'aquí que cadescú es posicioni i s'organitzi com vulgui però no m'agradaria que es plantegin dubtes sobre compromisos que la nostra organització té assumits negre sobre blanc i amb una claredat i un nivell de concreció que la singularitzen respecte a moltes altres que formen part de l'actual majoria progressista

ERC DEMANA EL CESAMENT DE MIQUEL NADAL

L'Assemblea d'Esquerra Republicana celebrada avui a Sineu ha demanat al President Antich el cesament de Miquel Nadal com a Conseller de Turisme el mes de desembre "sense mes demora".

N'estic molt content.

Diu n'Antich que no hem de ser "puristes" i que ens hem de centrar en la crisi econòmica. D'acord: no vull ser purista; però tampoc és qüestió que el President del Govern ens prengui per "purs"

Ni a València ni a Madrid ni a Andalusia ni enlloc,  hi ha un conseller autonòmic en la situació judicial del Sr. Miquel Nadal. Balears conegué a l'anterior legislatura un récord en corrupció... ara, amb un govern progressista, està batent també un rècord quant a la manca de coratge per demanar responsabilitats polítiques en els casos de corrupció.

El que demana Esquerra Republicana, com el que demana  Esquerra Unida, és de sentit comú i no és ni la meitat de radical d'allò que ha fet n'Esperanza Aguirre amb els diputats de l'Assemblea de Madrid implicats en la trama Gürtel  

ESTIMAT ANTICH, AIXO JA PUD DE MALA MANERA

                                         Can Domenge Nov 2009

                                          Foto publicada al Diario de Mallorca

L'entrada de la policia a les seus socials de les empreses adjudicaràries de Can Domenge dóna a entendre que el TSJB ha agafat el cas amb totes les conseqüències.

El primer que va fer és cridar a declarar com a imputada a na Maria Antònia Munar (fins aleshores intocada) i el segon és ordenar aquest escorcoll policial que, per cert, ens ha permés conèixer que la seu social de la UTE adjudicatària era el bufet d'advocats de l'actual portaveu del PP al Parlament, Francesc Fiol (quina casualitat, no?, que la UTE cercàs l'aliança d'aquest bufet tenint en compta que els vots del PP en el Consell foren decisius per treure endavant Can Domenge!) 

La situació del implicats en Can Domenge és cada cop més insostenible i, més enllà de les coses legals, el que no podran explicar mai, com diu avui molt bé en Sebastià Verd, és que un solar públic que valia 60 milions es venés per 30 milions.

Si a això afegim l'anomenada Operació Maquillatge - investigació de les empreses lligades a Vicens, Nadal i una presumpta "testaferro" de na Munar - la cosa, a més d'insostenible, comença, efectivament, a podir de mala manera.

Avui surten declaracions meves a UH on dic que no hi ha cap Conseller d'un govern autònom amb una situació judicial equiparable a la den Miquel Nadal. Això és un fet com també és un fet que la posició del president Antich de mirar cap a un altra banda ja no té agafall. La gent reclama que les persones sobre les quals hi hagi indicis fundats de  corrupció abandonin la política. El President Antich en manté una assegut ni més ni manco que al Consell de Govern 

 

CAÑELLAS IMPUTADO: EL TUNEL DE LA RISA

                                 Gabriel Cañellas i Jaume Matas

Han pasado 14 años desde que tuve el honor de presentar, en nombre de Izquierda Unida,  la denuncia por el caso túnel de Soller y 14 años también desde que Gabriel Cañellas tuvo que dimitir por esta cuestión como Presidente del Govern Balear .

Han pasado por pantalla otros tres presidentes autonómicos, los casos de corrupción protagonizados por el PP balear se han multiplicado desde entonces con nuevos actores y en numerosas ocasiones he comparado la saga Cañellas/Matas a la saga Marlon Brando/Al Pacino en el Padrino: el sucesor, en ambos casos, más ambicioso y con menos escrúpulos que su antecesor.

Pero que tras Mapau, Bitel 1, Bitel 2, Rasputin, el caso Andratx, la caja de Cola-Cao, el caso Palmarena y un larguísimo etc. aparezca de nuevo la figura de Cañellas con un lío de pasta relacionado con la Fundació Illes Balears convierte la corrupción pepera en las Baleares en una parodia de sí misma que ya nada tiene que ver con la estremecedora saga del Padrino.

Si a ello añadimos que  flanquean a Cañellas en esta peripecia  Pau Collado (ligado a la rama madrileña de la trama Gürkel e hijo del gerente-esquilmador de la Funeraria de Palma) y el ex-alcalde Andratx, José Hidalgo, la cosa realmente comienza a tener delito (lo pilláis, ¿no?)

Pero si encima pensamos que el amigo y protector de Hidalgo, Conseller de Interior Jaume Matas hasta el 2007, jefe del espionaje a la oposición en el Govern Balear,  interlocutor máximo de los contratistas de obras en la época Fageda, José María Rodríguez, es, ahora mismo, el flamante candidato a la presidencia del PP palmesano en sustitución de la dimitida Catalina Cirer, habremos de concluir que ésto ni historia mafiosa ni parodia de la mafia: ésto comienza a parecer el túnel de la risa

EU INCOMPATIBLE AMB EN NADAL

Des de fa dues hores EUIB és oficialment incompatible amb en Miquel Nadal dins el Govern Balear i la majoria política de l'Ajuntament de Palma. Així ho ha acordat el Consell Polític Interinsular

Podriem anar-nos demà silenciosament del govern d'ambdúes institucions... però aquest és un final trist: no és EU la que ha de partir dels governs, és la gent implicada en casos de corrupció. Així que no donarem cap tipus de facilitat perquè aquest no sigui el trist final de la pel.lícula

El que hem acordat és desenvolupar una estratègia creixent de pressió a nivell institucional i extrainstitucional per tal que sigui el Sr. Nadal qui s'en vagi i per tal que el PSIB-PSOE hagi d'escollir entre ell i nosaltres. Crec que podem guanyar aquesta batalla perquè n'Antich no pot aguantar la imatge de veure sortir consellers impecables del govern amb tal de compartir consell de govern amb persones implicades en casos de corrupció. Si no guanyam aquesta batalla, mala sort!, serem nosaltres que ens veurem fòra del govern: perquè ens hagin tret o perquè ens hagim anat

La ressolució d'EUIB d'avui parla de moltes altres coses i la podeu trobar completa aquí però vos extractaré els paràgrafs més significatius:

Sobre això del govern en minoria

El Consell Polític d’EU valora en aquest sentit que si no es produeix una regeneració en profunditat d’UM amb el relleu de tots els seus representants imputats per diferents casos de corrupció, s’ha de contemplar la possibilitat d’un govern en minoria a les diferents institucions (Govern, Consell i Ajuntament de Palma) com una opció desitjable

Sobre la petició de dimissió de na Maria Antònia Munar

EUIB sol.licita de dimissió de la Sra. Munar com a Diputada del Parlament de les Illes Balears no tant per la seva situació judicial com per la responsabilitat política derivada de la seva doble condició de presidenta del Consell de Mallorca i d’Unió Mallorquina en el moment de dur-se a terme el cas Can Domenge

Sobre  la incompatibilitat amb en Nadal i persones que arribin a trobar-se en situacíó similar

 1. Donades totes les consideracions anteriors i donat que no s’ha duit a terme allò sol.licitat a l’esmentat acord de Presidència d’EUIB relatiu al cessament del Sr. Nadal com  a Conseller de Turisme ni s’ha trencat la majoria política a l’Ajuntament de Palma, de la qual el Sr. Nadal n’és part integrant, EUIB acorda:
 1. EUIB no pot comparir governs o majories de govern amb persones acusades de casos de corrupció en un grau tan avançat del procediment judicial com el que es troba el Sr. Nadal. Per tant, EUIB es reserva l’exercici de totes les mesures i accions polítiques al seu abast tant dins com fora de les institucions per tal que de efectiva aquesta proposta.
 1. Fer tots els esforços al seu abast perquè la resolució d’aquesta crisis derivi en la sortida del govern autonòmic i de la majoria de govern a l’Ajuntament de Palma de les persones implicades en casos de corrupció i no dels responsables institucionals d'EUIB i del Bloc.

Sobre la voluntat d'implicar el Bloc i Eivissa pel Canvi i el PSIB-PSOE

 1. Traslladar aquests acords als nostres companys de coalició del Bloc i Eivissa pel Canvi, per a la recerca de respostes conjuntes unitàries
 1. Sol.licitar una entrevista urgent amb la direcció del PSIB-PSOE per tal de plantejar el nostre posicionament i intentar arribar a un acord satisfactori sobre el mateix

MUNAR, NADAL, ANTICH I CAN DOMENGE

La imputació de Munar pel Cas Can Domenge torna situar les Balears en el centre d'atenció política de tot l'Estat perquè la Sra Ma Antonia Munar és ni més ni manco que la segona autoritat política de les Balears ( a més de la Presidenta del Consell i la cap política de Nadal, Vicens i Flaquer quan es dugué a terme el pelotasso de Can Domenge)

La peripècia judicial de na Munar acaba de començar però les seves conseqüències polítiques són enormes.

Fa tres setmanes vaig publicar un post valorant l'auto de la jutgesa remetent el cas Can Domenge al TSJB per trobar indicis de delicte en dos aforats (Nadal i Vicens) i vag dir que havia arribat l'hora de la veritat del pacte, que n'Antich ja no podia mirar cap a un altra banda i, per si de cas no se m'havia entés, deia textualment al final de l'article:

Antich té diverses possibilitat davant seu, inclosa la de convocar eleccions anticipades si no veu que aquesta situació sigui  gestionable políticament. Però hi ha una opció que no té (i no ho dic en sentit figurat): continuar governant de la mateixa manera i amb els mateixos consellers que abans d'aquest auto judicial

Dissabte es reuneix el Consell Polític Interinsular d'EU que ha de prendre les necessàries mesures al respecte però, a hores d'ara, tenc la impressió que aquestes paraules estan més vigents que mai. I també estic segur que aquesta posició està sent cada cop més compartida dins el Bloc

Antich té la paraula i cada cop li queda menys temps per pronunciar-se

PROFECIES SOBRE LA CRISI INSTITUCIONAL

Dia 4 d'octubre  escrivia: "La màgia de la necessitat conduirà, per tant, a una passada de mà sobre el llom d'UM que haurà de ser suficient per permeter-li salvar la cara i no haurà de ser tan potent com perquè es pugui considerar que es premien comportaments d'aquestes característiques (cosa inassumible si es vol apostar per l'estabilitat del Pacte en el moment present i fins a final de legislatura). El punt d'equilibri entre aquests dos factors és realment difícil, passara per estires i arronses i per "mises en scène" importants... però estic convençut que Francesc Antich - particularment dotat per als pactes i els equilibres i aliat amb la màgia de la necessitat- s'en sortirà de manera satisfactòria".

Ho vaig escriure a un post d'aquest mateix bloc titulat titulat "Pronòstic sobre la crisi amb UM"

Avui, que apunta el dia amb aun acord, faig un segon pronòstic: l'aplicació de l'acord que avui es presenta tornarà a plantejar moments d'alta tensió política. La màgia de la necessitat funciona però no tan bé com la màgia de la convicció

CRISIS DEL PACTE: COSA DE PASTA, COM SEMPRE

La cosa va començar amb que na Francina Armengol haviat fet unes declaracions provocadores a la premsa "El que no estigui a gust al Pacte que s'en vagi", després es va parlar de paràlisi institucional, de retrassos en el pagament a proveïdors, de TV de Mallorca... i, fins i tot, es va tenir el poc gust d'invocar un informe remés a Fiscalia sobre el cas Son Oms. Amb aquest bagatge s'en varen anar a presentar la seva dimissió els consellers d'UM al Consell de Mallorca.

Han passat uns dies, s'ha parlat, s'ha negociat, s'han reconduït moltes coses, s'ha anat desfent l'embull... però entre totes les coses parlades hi ha una que no va ni per envant ni per enrera. Endivinau de què va?. Idò sí, va d'urbanitzacions i de construcció de places hoteleres. Aquest país, sempre tan fidel a sí mateix!!.

Que la cosa es faci penjar de les famoses ART del Pla Territorial de Mallorca, denunciades pel GOB i per les quals estan imputats, entre d'altres, el portaveu del PP al Consell i l'omnipresent ex-conseller d'UM Bartomeu Vicens ja és també cosa de mal gust. Però no es tracta d'això, és tracta que l'urbanisme i l'ordenació del territori és una cosa massa seriosa per ser tractada com un intercanvi de cromos a una taula de negociació política: té unes regles, uns procediments, una lògica que cal respectar.

En aquest cas, a més, és encara molt pìtjor: es pretén que el desenvolupament urbanístic de Campos vengui directament per llei, en el marc de la tramitació del Decret Nadal, obrint un camí encara més perillós que els de les ART: el dit dels polítics, com el del rei Midas, convertint en or determinades parcel.les igual que en el Pla Territorial però amb el blindatge pervers, front a  possibles demandes judicials, de fer-ho a través d'una llei. Absolutament inadmissible

EU, LA CORRUPCIO I EL CONTROL D'OPORTUNITAT

En molts dels mítings que he fet, una de les meves frases favorites era: "En matèria de lluita contra la corrupció, s'ha de fer el que s'ha de fer: no hi ha control d'oportunitat". També està escrit a més d'un document d'Esquerra Unida i a més d'un programa electoral.

Això del control d'oportunitat vol dir, en cristià i que s'entengui, que tu has de tenir uns criteris clars sobre aquest tema i aplicar-los nevi a faci sol, tant si afecten a amic com a adversaris, tant si afecten a membres del teu propi partit o a socis de govern que t'han d'aprovar lleis i pressuposts.

Es una regla dura però la única decent perquè quan fas control d'oportunitat - és a dir, quan fas una cosa o un altra en funció de les circumstàncies polítiques - ja estas fent el mateix que gairebé tothom i estas pervertint els valors democràtics. El PP, per exemple,  és un partit extraordinàriament dur amb els casos de corrupció... dels altres i molt poc decidit amb els casos de corrupció... propis. Els dobles discursos, la doble moral és el que més mal fa a la lluita contra la corrupció

EU, afortunadament, no és d'aquest pal i aplica els seus criteris tant a tiris com a troians. A més, per comprometre's amb major claredat, els té per escrit i els trobareu aquí: 14_11_08RESOLUCIO_CORRUP_EUIB.doc . Per això, a la resolució que trobareu al post anterior, EU exigeix a Antich que cessi en Nadal com a Conseller i al propi Nadal que dimiteixi com a regidor de l'Ajuntament

I ho fa malgrat que UM, obrint una crisi de govern al Consell, hagi aconseguit camuflar informativament la gravedat del fet que ja siguin els jutges (i no només la fiscalia) la que pensi que hi ha indicis fundats de delicte en el comportament del Sr. Nadal, malgrat que el Sr. Nadal sigui una peça clau en el joc de majories i minories  a l'Ajuntament de Palma i malgrat que UM, globalment, sigui un soci de govern i una peça clau en la governabilitat de la comunitat.

Avui parlava amb un alt càrrec del PSOE i més o manco la conversa ha estat així. -"Què és aquest lio que heu montat amb en Nadal?, m'ha demanat. - Idò què pensam que la seva situació judicial ha arribat a un punt insostenible i, si no, tu quan penses que s'han de demanar responsabilitats polítiques a un càrrec institucional?.  I m'ha replicat: quan ha d'aixecar la mà per aprovar-te els pressuposts, mai". Idò això, nosaltres no som d'aquest pal

PS. Per cert, que convendria que Esperanza Aguirre, que acaba d'expulsar del grup parlamentari a tres diputats en una situació judicial bastant més incipient que la de qualcú altra no hagués de donar cap lliçó a la majoria progressista de les Balears


PS2. Sobre les "mesures cautelars". Cap partit enlloc, que jo sapiga, ha vinculat mai l'asssumpció de responsabilitats polítiques amb el fet que es dictin mesures cautelars contra els imputats. Això és un invent recentíssim del Sr. Nadal (que primer va dir que dimitira si el seu cas passava al TSJB)  i que, també molt recentment, ha estat sorprenentment defensat pel PSM. La falta de consistència de la proposta es evident: una persona pot ser condemnada per un delicte relacionat amb la corrupcio politica sense que mai es dictin mesures cautelars contra ella. I això és perquè les mesures cautelars tenen a veure amb coses tals com la possible existencia d'indemnitzacions o amb el risc de fuga, no amb la solidesa dels indicis incriminatoris.

EU I L'ACTUAL CRISI INSTITUCIONAL

A continuació vos deix la resolució aprovada ahir horabaixa per la Presidència d'Esquerra Unida de les Illes Balears. 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D’EUIB DAVANT L'ACTUAL CRISI INSTITUCIONAL 

La Presidència d'Esquerra Unida vol contribuir a la màxima estabilitat institucional en benefici de la ciutadania.
EUIB considera un escàndol sense precedents els nivells de corrupció que s’estan vivint a la nostra comunitat així com el desproporcionat nombre de casos que estan en curs, afectant a dirigents polítics tant a nivell nacional com autonòmic del Partit Popular com d'Unió Mallorquina.

En un marc de crisi econòmica sense precedents els escàndols de corrupció no són fets aïllats, sinó que són part d'un mateix sistema, un model i un règim polític que només tenim l'opció de desterrar en decisió i valentia política perquè no tots som iguals.

Davant la crisis política oberta arrel de la dimissió dels consellers d’UM de l’equip de govern del Consell, la Presidència d’Esquerra Unida de les Illes Balears no comparteix ni la manera sobtada en què s’ha produït, ni molt menys la gestió que ha fet UM del conflicte.

Des d’EU apostam per l’enteniment entre tots els partits que signarem l’acord de govern del 2007 i farem tots els esforços necessaris perquè això sigui possible. I això, per coherència amb el signat, per identificació amb les polítiques que allà es contemplen, i perquè pensam que en el context de crisi econòmica en el que ens trobam, les institucions no es poden permetre el luxe d’entrar en situacions de desgovern i inestabilitat política, tot al contrari, es fa imprescindible la màxima responsabilitat per part dels governants, i prendre decisions amb estabilitat i contundència.

No obstant això, la resolució d’aquest conflicte mai pot suposar l'incompliment de les polítiques progressistes pactades, ni retrocedir en els acords en matèria social, medioambiental ni transparència democràtica que preveia l’acord de 2007.
 
Des d’aquest punt de vista EUIB contribuirà a un ràpid aclariment de la situació en el sentit indicat de l’establiment de la situació prèvia a la crisi. En qualsevol cas EU, està disposada a governar, si és necessari en minoria.

Pel que es refereix a l’admissió a tràmit per part del TSJB del sumari de Can Domenge, on està incriminat un conseller del govern, a la vegada regidor de l’ajuntament de palma, EU d’acord amb els criteris establerts a la seva “Resolució davant la corrupció política a les Illes Balears” aprovada pel Consell Polític Interinsular el 14 de novembre de 2008 ha resolt el següent:

-          Participar activament en les converses que estan tenint lloc per solucionar l'actual crisi institucional, cercant el màxim nivell d'acord amb la resta de components del Bloc, i contribuïnt positivament a la resolució de la crisi des del respecte als acords de govern del 2007.

-          Continuar col·laborant amb la justícia perquè surtin a la llum tots els possibles casos de corrupció. I recordar que el canvi de govern del 2007 ha estat decisiu en que puguin surtir a la llum els casos de corrupció de l'anterior legislatura.


-          Instar de manera formal i solemne al President Antich a cessar el conseller de turisme com a membre del Govern de les Illes Balears. Així com instar al senyor Miquel Nadal a abandonar el seu escó a l’Ajuntament de Palma.


-          En cas de que aquest abandonament no es produeixi, instar al Grup Municipal d’Unió Mallorquina a treure de les seves files al senyor Miquel Nadal, tal i com es va fer amb el sr. Bartomeu Vicens al Parlament de les Illes Balears. I com també passa a l’àmbit autonòmic, passar a governar en minoria a l’Ajuntament de Palma.

-          Cas que alguna de les dues darreres resolucions no es dugués a terme, la Presidència d’EUIB convocaria un Consell Polític Interinsular extraordinari per prendre les resolucions pertinents.

PRONOSTIC SOBRE LA CRISI AMB UM

"La necesidad es la magia más poderosa". Sobre la base d'aquest axioma politològic extret d'una pel.lícula de dibuixos animats, crec que és possible atrevir-se a fer un pronòstic sobre el culebrón que ocupa l'atenció política d'aquests dies.

Jo crec que "la sangre no llegará al río" senzillament perquè això no convé a cap dels actors en presència.

UM sap que si estira massa la corda hi haurà eleccions anticipades i, si aquestes es convoquen, les possibilitats de fer un bon resultat (amb tot el que està caiguent i que per delicadesa no relataré amb detall) són més aviat remotes.

El PSOE podria estar més temptat d'estirar la corda perquè si UM està en baixa forma, el PP de Balears està igual de malament o encara pitjor. Però el PSOE també sap que en el punt més àlgid de la crisi els electorats solen castigar els  governs i, d'altra banda, també sap que els vents de l'Estat - que també influirien en els resultats - no li són massa favorables.

El Bloc, de la seva banda, té partits al seu sí que encara no han decidit si volen repetir l'experiència i en quins termes (de fet, només EU s'ha mostrat clarament partidària de fer-ho així) i, per tant, tampoc no es troba en la millor de les condicions per afrontar unes eleccions anticipades.

La màgia de la necessitat conduirà, per tant, a una passada de mà sobre el llom d'UM que haurà de ser suficient per permeter-li salvar la cara i no haurà de ser tan potent com perquè es pugui considerar que es premien comportaments d'aquestes característiques (cosa inassumible si es vol apostar per l'estabilitat del Pacte en el moment present i fins a final de legislatura). El punt d'equilibri entre aquests dos factors és realment difícil, passara per estires i arronses i per "mises en scène" importants... però estic convençut que Francesc Antich - particularment dotat per als pactes i els equilibres i aliat amb la màgia de la necessitat- s'en sortirà de manera satisfactòria 

MALLORCA, POLITICA DE SAINETE

Sainete: Pieza dramática de asunto jocoso, de carácter popular y que consta de un solo acto

Si estigués d'humor, faria un post més aviat humorístic amb la crisi "palaciega" del Consell, les polítiques d'aliances que tenen poc a veure amb la política, els líders que passen de 100 a 0 en 3 segons, el ball macabre dels corruptes, els polítics que diuen un dia una cosa i al següent la contrària sense ruboritzar-se i els mitjans de comunicació que només es diferencien d'un partit polític en què no es presenten a les eleccions.

Però no estic d'humor. Hi ha mássa gent aturada, massa gent que està perdent la seva casa, massa autònom que no pot pagar les factures i  massa gent que guanya 400 vegades menys que aquest directiu del BBVA que s'ha jubilat amb una pensió de 3000.0000 d'euros anuals.

Així que vos diré allò que és elemental. Que no hi ha dret a desestabilitzar les institucions en una situació com aquesta, que aquesta comunitat no es pot permetre unes eleccions anticipades i paralitzar l'administració durant 5 o 6 mesos i que si hi ha socis de govern que  tenen problemes que s'asseguin fins que els resolguin. I una cosa més: que s'asseguin el vespre, fora de l'horari laboral, que durant el dia hi ha massa coses a fer

NADAL, L'HORA DE LA VERITAT DEL PACTE

La jutgesa que instrueix el cas Can Domenge opina que hi ha indicis de delicte en la conducta del Conseller de Turisme Miquel Nadal.

Ja no és només la Fiscalia, és la jutgesa instructora. No és que el cridi a declarar com a imputat per donar-li millors garanties de defensa, és que troba que hi ha indicis de delicte. I ho troba després d'haver instruit el sumari, d'haver pres declaracions i demanat documentació sobre el cas. No és una sentència avançada, no faltaria més!: Nadal continúa essent un presumpte innocent. Però sí que, com ja vaig explicar a un post anterior, és una situació incompatible amb el fet d'exercir càrrecs de representació política.

Des del Pacte s'ha estat molt prudent amb aquest tema. Hem aguantat presions importants amb diversos temes perquè tan poc ètic és ser tolerant amb determinades qüestions com tenir un comportament poc rigorós per quedar bé davant la galeria.

Però ara la situació del Sr. Miquel Nadal ha depassat la línia d'allò tolerable i el President del Govern i el Pacte en el seu conjunt ha de demostrar que som realment diferents al PP.

EU ho serà, el Bloc esper que ho sigui i els nostres socis del Pacte esper que també.

Antich té diverses possibilitat davant seu, inclosa la de convocar eleccions anticipades si no veu que aquesta situació sigui  gestionable políticament. Però hi ha una opció que no té (i no ho dic en sentit figurat): continuar governant de la mateixa manera i amb els mateixos consellers que abans d'aquest auto judicial

RODRIGO DE SANTOS: ALERTA EN PASSAR-SE

Som poc sospitós d'haver estat complaent amb el Sr. Rodrigo de Santos quan era tinent batle d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma. Li vaig dir pocavergonya (amb totes les lletres) a un plenari de l'Ajuntament; el vaig acusar reiteradament de mentir a l'opinió pública; en aquest bloc hi ha una categoria titulada "corrupció urbanística" destinada a la seva gestió i som el primer que vaig parlar del "pelotasso" de Son Espases (per la qual cosa el govern municipal de la Sra. Cirer em va denunciar davant els jutjats)

Tampoc no som sospitós de ser d'aquests que diuen que això de la corrupció política és una cosa que s'ha de delegar en els jutges. Tot al contrari, em pos com una moto cada vegada que sent aquest argument perquè és l'argument dels defensors dels corruptes. La corrupció només es pot combatre eficaçment si, juntament amb l'acció de la justícia, acabam amb la resignació, amb el "tots són iguals" i provocam una reacció política, cívica i moral de rebuig i càstic d'aquestes pràctiques.

Per tant, càstic sense contemplacions al Sr. Rodrigo de Santos per malversar fons públic i pels altres delictes que hagi pogut cometre i que s'informi de tots els detalls que facin referència a la manera com va malbaratar els doblers de la ciutadania.

Però a mí no m'interessen els detalls de la la seva vida sexual ni la seva relació amb les drogues ni totes aquestes coses que ha explicat en relació a la seva vida familiar per tal de provar l'existència d'atenuants en la seva conducta.

Sé que no hi ha res que aixequi més morbo (i que, per tant, conciti més audiències o vengui més diaris) que furgar en les misèries de la vida privada de la gent. Tant és així que ha proliferat una subespècie de prostitució - molt més degradant que la clàssica - que consisteix en guanyar-se la vida en base a vendre públicament les pròpies misèries, les de la pròpia família (fins i tot dels propis infants) i, en general, les de la gent del voltant.

Però jo, lògicament, no puc estar d'acord i protest

Algú em dirà que no es pot destriar el pecat públic del pecat privat, que cal informar de tot per poder informar bé. I jo a aquest/a ingenu/a li respondré dues coses: que es pot informar de tot sense recrear-se en detalls morbosos i, segona, que estigui atent a un proper judici del Sr. de Santos per abús de menors. No és res que tengui a veure amb la política però veureu que tendrà igual o major tractament informatiu que el present judici per malversació de fons

 

ESTARAS ES MORTA, MATAS HA MORT. VISCA EL PP?

          Reunió 2006  mitin pp al palmarena

La dimissió de na Rosa Estaràs és la confirmació més evident d'un pronòstic que feia a un post molt recent: "tot indica que Palmarena serà a Jaume Matas el que el tùnel de Soller va ser per en Gabriel Cañellas".

Tan ha estat així que la vice-presidenta del Sr. Matas ha caigut poc després d'anunciar-se la investigacíó del patrimoni de l'ex-president en el marc del cas Palmarena.

L'etapa Al Pacino (veure el mateix post abans esmentat) ha acabat avui. M'agradaria pensar que el PP serà capaç d'iniciar una nova etapa dirigida per gent honesta; m'agradaria de veres per tal de no seguir fent, a la meva edat, de denunciador permanent de les seves malifetes.

M'agradaria de bonde veres però ai!, llegesc les declaracions del dirigent estatal del PP González Pons ("si te apellidas Matas, la Fiscalía no va a parar hasta crearte un problema; si te llamas Chaves, la Fiscalía nunca te creará problemas") i ja veig que no vendrà de Madrid un discurs de regeneració política. Demà sabré si en Carlos Simarro, portaveu del PP balear i Gran Defensor de Tots els Corruptes ha dimitit també o si continua en el seu càrrec)

Si, mentres m'estic dutxant i sent IB3, és la seva veu la que li tira floretes a n'Estaras i la que em parla de la persecució a Jaume Matas, sabré que les possibilitats de tenir una gran força conservadora a les Balears mínimament normal continues molt llunyanes

MIQUEL ANGEL FLAQUER HA D'ABANDONAR EL CONSELL

Es demanarà la ... "dimissió de caràcter "cautelar" quan, malgrat no resultar evident la comissió de fets reprovables sí que  existeixen una inculpació per part d'un jutge o magistrat de delictes relacionats amb la corrupció, prevaricació amb finalitats de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, malversació i apropiació de cabdals públics, suborn, racisme, xenofòbia o violència de gènere. Aquesta dimissió de caràcter "cautelar" no implica reconeixement de cap tipus de responsabilitat:  té com a objectiu establir un "cordó sanitari" entre la política i la peripècia judicial de la persona interessada"

(Resolució sobre corrupció política aprovada per Esquerra Unida de les Illes Balears el 14 de novembre del 2008)

La jutgesa que instrueix el cas de Can Domenge ha dictat un auto, del qual es fa avui resó tota la premsa, en el qual - a més d'imposar una una espectacular fiança de 38 milions d'euros de responsabilitat civil per a Miquel Angel Flaquer i la UTE de Can Domenge - adverteix clarament indicis de conducta delictiva en l'actual president d'UM i portaveu del seu grup al Consell de Mallorca.

Llegint el primer paràgraf d'aquest post, corresponent a un document d'EUIB que consider de molt recomanable lectura (14_11_08RESOLUCIO_CORRUP_EUIB.doc), la conclusió és inequívoca: el Sr. Miquel Angel Flaquer (que no forma part del govern del Consell) ha de dimitir com a membre del Consell de Mallorca per la mateixa raó que ho hauria d'haver fet el Sr. Rafael Duran a l'Ajuntament  de Palma.

A Esquerra Unida som durs amb la corrupció del Partit Popular però tenim l'avantatge de manejar un criteri clar i de no aplicar un doble raser segons es tracti dels adversaris polítics o dels socis de majoria o de govern. M'agradaria que tothom pogués dir el mateix i que tothom fés el màxim esforç perquè la corrupció fós aigua passada a la nostra martiritzada comunitat

JAUME MATAS Y LOS 40 LADRONES

                                            mitin pp al palmarena

                                               Foto d'un mítin del 2007 al Palmarena

                                               que avui publica el Diario de Mallorca

 

El que vos deia a un post d'11 d'agost titulat "Palmarena, Jaume Matas i  el finan çament irregular del PP" s'ha confirmat plenament.

Avui els diaris van plens d'elements del sumari (que ja s'ha fet públic) on queda clar que Palmarena va servir, a més de per omplir la butxeca d'algúns impresentables, per finançar la campanya electoral del PP. Aquí, aquí i aquí teniu algúns exemples

Fins i tot El Mundo es rendeix davant l'evid¡ència i parla a un editorial d'avui de "Filesa balear".

Les imputacions de Matas i Rosa Puig estan molt properes i tot indica que Palmarena serà a Jaume Matas el que el tùnel de Soller va ser per en Gabriel Cañellas.

La incògnita és saber si, utilitzant l'exemple del Padrino, a Marlon Brando i a  Al Pacino els seguirà un altre mafiós o si el PP de Balears, d'una punyetera vegada, es convertirà en un partit mínimament normal

TRACTE INHUMA ALS IMPLICATS EN EL PALMARENA?

Va el PP remogut demanant una investigació sobre el tracte "inhumà" als detinguts pel Palmarena.

El Sindicat de la Policia Nacional primer va criticar aquest tracte inhumà i ara critica una instrucció del Delegat del Govern (que no va ser obeïda) en el sentit que les detencions es fecin amb la màxima discreció poerquè diu que aquesta instrucció era il.legal (en què quedam?)

Com que no m'agrada donar la impressió que no vull opinar sobre un tema delicat, diré molt breument el següent:

1.- Qui va fer "volar" 50 milions d'euros dels nostres impost no va ser en Ramon Socias, delegat del govern, sinó una concorxa on hi participaren els detinguts del Palmarena i algunes persones més

2.- 50 milions d'euros són 20 vegades el que destina durant un any la regidoria de benestar social de l'Ajuntament de Palma a ajudes d'emergència per a famílies amb dificultats.  20 vegades!... Això em sembla prou inhumà

3.- Em podeu creure si dic que em sap molt de greu el patiment personal dels delinqüents i dels presumptes delinqüents (som dels que creuen molt en aquella dita segons la qual cal odiar el delicte però compatir el delinqüent) però em sembla impresentable que polítics en llibertat sota fiança no tenguin la decència de complir el codi ètic del seu propi partit i apartar-se de la politica fins que el seu cas s'hagi aclarit.

4.- La policia ha de tenir protocols clars i aplicar-los però tant en aquest cas com com en d'altres: molt alerta, per tant, amb acabar fent un protocol policial aposta per a polítics acusats de corrupció

5.- I darrera. El que m'ha impresionat molt de tot això és que el Sr. Duran digués que els llits de comissaria estaven compixats. Si això és així és imprescindible que, per la dignitat de TOTS els  detinguts, s'arregli aquest tema de manera immediata i jo li deman des d'aqui al Sr. Socias amb tota fermesa. Llàstima que això, que jo recordi, no hagi estat demanat també ni pel PP ni pel SUP

PALMARENA, MATAS I EL FINANÇAMENT IRREGULAR DEL PP

Palmarena no és únicament el robatori als contribuients de les Balears de més de 50 milions d'euros, és - com es desprén de les investigacions del jutge José Castro i d'una sensacional notícia que avui publica El Pais - un cas de finançament irregular del PP que implicarà en Jaume Matas, ex-president del PP i del Govern Balear i el patrimoni del qual ha estat investigat per fiscalia (i esper que ho continui estant malgrat les maniobres den Conde Pumpido)

Mentres tant, el PP està en la batalla de fer-nos creure que el problema del Palmarena són les fotos que li varen fer als detinguts i en Miquel Segura, paraperiodista directament implicat en el cas Mapau, demanava fa uns dies que "Grosske se calle de una vez". Molt em tem que no colará ni una cosa ni l'altra

L'auto del jutge José Castro que ha posat en llibertat sota fiança els implicats en el cas Palmarena, és molt aclaridor del que ha passat amb aquest escàndol.

Jaume Matas, sense ser anomenat explícitament, és, amb tota probabilitat, l'"alta instància" que dirigeix tota la operació, el que interlocuta directament amb els contractistes, el que decideix canviar un prestigiós arquitecte internacional, el Sr. Schürmann,  pels arquitectes Lluis i Jaume Garcia Ruiz i el que utilitza en Pepote Ballester i en Jorge Moisés com a transmissors de les seves instruccions.

Rafael Duran va declarar no fa gaire que ell mai no va rebre cap instrucció del president Matas sobre el Palmarena. Probablement és cert i ell no servia ni per això. Ell es limitava a fer carrera obeint els emissaris del "jefe", firmant i donant la cara sense fer preguntes però conscient (hauria de ser molt ase, en cas contrari) del que allà es cuinava, és a dir, del suvorn, la falsedat documental i la malversació de fons públics que cita el jutge Castro

Miquel Romero, responsable de l'empresa Nimbus. ha confessat haver pagat comissions a Jorge Moises i ha justificat despeses injustificables i, segons El Pais, va rebre 70.000 euros en negre den Fernando Areal,  cunyat den Matas i responsable de la Fundació Antoni Maura, lligada orgànicament al PP . Pepote Ballester, segons l'auto judicial, mantenia una "relació de connivència" amb determinats adjudicataris, inclós el proveïdor del marcador electrònic que va costar la friolera de 1.992.000 euros. Els germans García Ruiz, per la seva banda, cobraren uns honoraris absolutament desorbitats (9 milions d'euros)

Vaja! que aquí "el que no corre vuela" i els que varen acabar volant varen ser 50 milions d'euros. Quantitat, perquè us faceu a la idea, equivalent al DOBLE del Pressupost de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma.

Però el que és més interessant és que els arquitectes contractats digitadament per en Matas al Palmarena són els mateixos que varen fer la reforma de la suntuosa seu del PP al carrer Palau Reial i que l'empresa Nimbus, encarregada del marketing del Palmarena, és la mateixa que va fer la suntuosa campanya electoral del PP el 2007.

Que el jutge Castro continui investigant els pagaments que avui denuncia El Pais però que, per favor, comprovi també que Nimbus treballava caríssim per al Palmarena i molt barato per al PP i que els arquitectes Garcia Ruiz feren el mateix: aquestes són (al marge dels clàssics maletíns) les noves formes de finançament irregular dels partits

Això del Palmarena encara durà molta coa

JA HAS FIRMAT PERQUE S'INVESTIGUI EN JAUME MATAS?

Acab de firmar el manifest redactat per GADESO demanant que la Fiscalia no deixi d'investigar el patrimoni de l'ex-president Jaume Matas. Som el firmant número 3387. Fixau-vos si és interessant la iniciativa de GADESO i de n'Antoni Tarabini que el PP ha demanat l'expulsió d'aquest senyor com a membre del Consell Social de la Ciutat(sic). Os lo juro por Snoopy

Per al PP està clar que persones que no volen que un pacte per dalt aturi la investigacíó sobre una de les innombrables vessants de la corrupció a les Illes Balears no té dret a pertànyer al Consell Social de la Ciutat. Afortunadament, el PP no té majoria per forçar la sortida den Tarabini del CSC (vos imaginau si la tengués?)

Bé, si tu ets d'aquesta gentussa que també vols que la corrupció s'investigui fins al final i vols firmar el manifest no tens més que clicar aquí

MATAS: I ARA QUE?

Deia al meu article anterior que Conde Pumpido hauria d'explicar el seu escandalós arxiu de la investigació sobre el patrimoni den Jaume Matas duit a terme per la Fiscalia de Balears

Gaspar Llamazares ho intentarà proposant-ho a la Diputació Permanent del Congrés.

I sorgeix la priumera pregunta: què faran els diputats socialistes?. Seran conseqüents amb la indignicació manifestada pels seus col.legues de les Balears o sumaran escàndol a escàndol i impediran la compareixença del Fiscal General?

Imagin el "recado" del PP al carrer Ferraz que podria haver estat més o manco així: -  Oye, con éso de Matas, a qué estamos jugando?. Si nos ponemos a investigar patrimonios y fraudes a Hacienda os aseguro que aquí va a saltar mucha mierda en todas partes. Me entiendes o no? - Sí, claro. Mira, ahora no te puedo decir nada pero lo estudiaremos

El tema és que Jaume Matas no és un polític més: és l'expresident d'un govern autonòmic que té més d'un dotzena d'alts càrrecs immersos en casos de corrupció tant al propi Govern com al Consell de Mallorca com a l'Ajuntament de Palma. Sota la Presidència de Jaume Matas es va practica un saqueig sistemàtic de les arques públiques i és imprescindible que es pugui investigar si l'expresident també s'en va dur al seu "palacete" qualque part del botí.

I com que això és una exigència democràtica, si el govern de ZP atura la investigació valenta i decidida de la Fiscalia de les Balears, tal volta caldrà anar al jutjat de guàrdia i/o a l'Agència Tributària per tal d'intentar que es faci justícia

BUFETADA DE CONDE PUMPIDO A LA FISCALIA DE BALEARS

                                  Reunió 2006

Segons informa avui DM, la Fiscalia General de l'Estat hauria ordenat la paralització de les investigacions de la Fiscalia de les Illes Balears relatives al patrimopni de Jaume Matas. Trobareu aquí informació complerta d'aquest fet al.lucinant.

La decisió de Conde Pumpido no es basa en el fet que no hi hagi res consistent que investigar. Tot el contrari: l'informe elaborat per la Guàrdia Civil sobre el patrimoni d'en Matas treia la conclusió contrària i afirmava que l'ex-President no podia justificar el seu patrimoni en base als ingressos econòmics declarats i que trobava operacions que podien suposar frau fiscal i blanqueig de diners. 

No sé quins pactes ocults han pogut conduir al Fiscal General de l'Estat a desautoritzar d'aquesta manerta tan sorprenent com irritant a una Fiscalia, la de Balears, que està duent endavant una vertadera creuada en múltiples fronts contra la xacra de la corrupció a les Illes Balears però em sembla imprescindible que la pròpia Fiscalía General i el govern de l'Estat donin explicacions sobre aquesta malifeta

EL GOVERN MES CORRUPTE DE LA DEMOCRACIA

 

La Guàrdia Civil ha finalitzat la seva investigació sobre l'economia particular den Jaume Matas, president del Govern més corrupte de la democràcia

La filtració d'aquesta investigació la trobareu avui al Diario de Mallorca salpimentada amb referències al seu palacete del carrer Sant Felio  de 3 milions d'euros o a la compra d'un cotxe de 24.000 euros per l'esposa del Sr. Matas...  al comptat i en bitllets de 500 euros!!

Suvorn, frau fiscal... ja ho diran els jutges.

"Nos están robando la cartera y esta es una buena razón para cambiar las cosas" és un fragment d'un mítin que vaig fer al Rafal Nou el 2007 i que al meu amic José Luis Aparicio li agrada reproduir a molts d'actes públics entremeliat amb la música de fons.

Pardillo!!. No tenia ni idea de fins a quin cert punt ens robaven la cartera. Ni en els meus pitjors somnis imaginava que, durant aquells anys, s'havia produit un saqueig sistemàtic de les nostres carteres a càrrec d'alts càrrecs i representants polítics del PP.

Que, mentres Ordinas i Rosselló aficaven mà a la caixa del CEDEIB sota l'atenta mirada den Josep Juan Cardona, ho feien els Gálvez i companyiaTurisme Jove, en Damià Vidal a Bitel 2, na Marina Sans i en Collado a l'Empresa Funerària Municipal, en Rodrigo de Santos a l'EMOP, n'Hidalgo i en Massot a l'Ajuntament d'Andratx i en Jaume Matas ves a saber a on (o a totes parts)

Que, mentres uns robaven descaradament, d'altres tudaven els doblers públics construint un Metro caríssim i que s'espanyava quan plovia, gastant 1.200.000 euros en un projecte d'Opera que no era més que un gadget electoral, unvelòdrom, Palmarena, tan car com a inservible, 300.000 euros en inaugurar dos mesos abans de les eleccions un centre per a discapacitats - Joan Crespí - que encara no s'ha pogut inaugurar... 

Que, mentres uns robaven i d'altres tudaven els nostres doblers, uns altres disssenyaven el pelotasso de Can Domenge o  negociaven plusvalúes multimilionàries al voltant del Pla Territorial...

El President de les Balears d'aquest negre periode el trobareu avui a El Mundo més content que unes castanyetes com si fós un famós més estiuejant a Mallorca, la vicepresidenta d'aquell govern, Rosa Estarás, segueix essent la presidenta del PP Balear i els portaveus del partit els trobareu a la premsa de dissabte donant el seu màxim suport a la Sra. Marina Sans i a la premsa d'avui donant el seu màxim suport al Sr. Matas. 

I què han de fer? Els uns es protegeixen als altres i quan comencin a caure un darrera l'altre - que cauran - no quedarà ni l'apuntador 

QUE HAN DE FER MARINA SANS, NADAL, BARCENAS, MERINO...?

Ahir varen imputar na Marina Sans pel Cas Funerària, la jutgesa instructora de Can Domenge és molt probable que, observant indicis de delicte en persones imputades, remeti el sumari de Can Domenge al Tribunal Superior de Justícia de les Balears, el tresorer del PP i un dels seus diputats en el Congrés ja  están en el Suprem pel cas Gürtel i la seva condició d'aforats...

Com hem de valorar aquestes situacions?

Marina Sans, fins ara, ha sostingut que la cosa no anava amb ella, Nadal diu que dimitirà si el TSJB dicta mesures cautelars contra ell i el PP diu que assumeix el cost polític de mantenir en Bárcenas i en Merino als seus càrrecs "perquè no volen cometre una injustícia" (sic). Quin desgavell!.

Afortunadament, em puc adreçar al Codi Etic contra la corrupció aprovat el novembre del 2008 per EUIB i arribar a les següents conclussions:

Na Marina Sans fa temps que hauria d'haver dimitit però no per la seva recent condició d'imputada sinó per altres dues causes que figuren a l'esmentat codi ètic

- La comissió acreditada  i evident  d’actes greus i reprovables en l’exercici de la seva activitat pública, tan si són penalment punibles com si no. (I ella mateixa ella i la seva família varen fer viatges particulars amb doblers de la Funerària)

- Les errades o negligències greus en la gestió que hagin permès l’aparició de comportaments corruptes en àmbits de la seva responsabilitat (les pròpies confessions del Sr. Collado acrediten el desastre que era aquella empresa)

Quant a Miquel Nadal, el Codi Etic d'EU diu que s'haurà de dimitir cautelarment i sense perjudici de la presumpció d'innocència quan existeixi

...una inculpació per part d'un jutge o magistrat  - no només per part de la Fiscalia - de delictes relacionats amb la corrupció

Es a dir, si la jutgesa instructora remet el cas al TSJB vol dir que veu indicis de delicte en el comportament del Sr. Nadal i, per tant, aquest haurà de dimitir.

Quant a Bárcenas i Merino, el cas s'inscriu en el supòsit anterior perquè la remisió del cas al Tribunal Suprem del sumari ja va suposar que el jutge veia indicis raonables de comissió d'un (o més) delictes

El Codi Etic d'EU, que podeu consultar aquí 14_11_08RESOLUCIO_CORRUP_EUIB.doc no és la Biblia ni, com diu el mateix document, es pot aplicar mecànicament en tots els supòsits però és un criteri que, com a mínim, t'estalvia la vergonya de fer un discurs diferent segons convengui políticament en cada cas, que és el que fan la majoria de partits

EU I EL TSUNAMI DE NOVEMBRE

El mes de novembre les Balears seran víctimes d'un tsunami social.

Els mesos d'estiu - les darreres dades de l'atur així ho demostren - seran una treva en el deteriorament de les condicions socials de molts de milers de persones però el novembre... el novembre serà el mes on es colapsaran les oficines del SOIB i els Centres Municipals de Serveis Socials.

Avui Esquerra Unida ha fet una roda de premsa per advertir d'això i per reclamar mesures contundents.

Necessitam una renda bàsica de subsistència: cap persona ni cap família es pot quedar sense ingressos regulars

Necessitam crear una línia d'ajuts específica per evitar desnonaments per impagament de lloguers. La pèrdua de l'habitatge és un greuíssim factor d'exclussió quan no hi ha una xarxa familiar potent que es faci càrrec del problema

Necessitam programes més ambiciosos de generació d'ocupació temporal des de les administracions públiques, especialment les administracions locals

Necessitam reforçar els dispositius d'ajuts directes a les famílies: ajuts d'emergència, beques de menjador, etc.

No és un programa per quedar bé: és una necessitat a la qual s'ha d'atendre des d'un govern de progrés tant a nivell municipal com insular com autonòmic

Tampoc no és un brindis al sol, és una proposta seriosa als nostres socis de govern que negociarem durant aquesta estiu i que, perquè vos faceu una idea, ens interessa molt més que la majoria de pol.lèmiques que omplen les primeres planes dels diaris un dia sí i un dia també

PALAU DE CONGRESSOS: AFARRAU BE LES CARTERES

La possible paralització de les obres del Palau de Congressos és un bon exemple de com han funcionat i funcionen les coses a la nostra comunitat (i a moltes altres bandes)

La fòrmula de Matas per escometre aquest equipament era 100% pur lliberalisme pepero: un equipament estratègic per a Mallorca posat en mans privades que, teòricament, es feian càrrec de la inversió (120 milions)... i també dels beneficis derivats, entre d'altres coses, de l'explotació de dos hotels annexes.

Qui ara mateix pensi: "Ah, bé!. Tampoc no està tan malament... tenim palau de congressos i als ciutadans no ens costa ni un duro" és que ja ha picat en el parany den Matas. En realitat, la ciutadania ha posat un 25% de la inversió (30 milions d'euros) però això no la converteix ni tan sols en partícep del negoci: els 30 milions són una "subvenció" a fons perdut.

A més, com va ser propi d'aquell govern presidit per en Matas i  vice-presidit per aquesta senyora que ara surt a les valles electorals del PP (no oblidem el Metro inundable, el Palmarena inacabat i d'altres joies de la seva gestió) el projecte es va fer amb el nas. Us recoman un article d'avui del Balears que explica les filigranes - algunes d'elles molt forçades -  que s'han hagut de fer per fer flotar un projecte absolutament foradat.

Ara el grup Barceló, el que està cridat a construir i gestionar el Palau i l'hotel diu que vol més doblers, que els 30 milions no basten. Obviament no pot esser i ell ho sap: es va convocar un concurs amb unes determinades condicions i sobrebeneficiar ara el guanyador del concurs seria fàcilment recurrible pels altres concursants i, fins i tot, per altres empres que no varen arribar a concursar. Però l'amenaça de deixar 400 treballadors al carrer amb la que està caiguent i de paralitzar un projecte estratègic per a la ciutat i la illa és molt potent.

Maniobra econòmica, maniobra política?. No ho sé massa bé encara. Però jo, de moment, estic còmodament assegut amb una llibreta a la mà per apuntar a tots aquells que demanaran que na Calvo, n'Antich i en Barceló s'en vagin un dia a sopar per decidir quants de doblers cal treure de les butxeques dels ciutadans per arreglar aquest petit incident

I ARA QUE?

Idò s'ha d'intentar que el Grup Barceló mantengui els seus comprimisos i, si es confirma que el renuncia a fer-lis front, se li haurà de reclamar la indemnització que preveu la llei i obrir un nou concurs.

Com?. Estic segur que EU donarà suport a una fòrmula de col.laboració entre institucions públiques i partenairs privats. Sense cap tipus de dubta. Però tractant-se d'un equipament estratègic - com tots no ens cansam de repetir - el control de l'operació ha de ser públic i el paper dels partenairs privats ha de ser de participació en la gestió del model i de recuperació de la seva inversió amb un marge de benefici suficient i raonable

MATAR EL PSM I EL BLOC (ENTRE D'ALTRES COSES)

Una conclussió fàcil i evident de tot el que ha passat amb el tema de les candidatures europees és que, amb amics com Esquerra Republicana o Entesa, el PSM no necessita enemics.

Però hi ha moltes altres qüestions que val la pena analitzar.

El PSM ha quedat fora de les eleccions europees i dóna suport extern a una candidatura on els seus socis locals són, precisament, els culpables de la seva exclusió. Esquerra i Entesa li volien escriure al PSM les conclussiones del seu proper Congrés sobre política d'aliances el 2011 i el PSM, com és lògic, ha mantingut intacta la seva dignitat. A més, s'ha ensumat perfectament el procés de fagocitació del PSM que es duen entre mans ERC i l'escisió del PSM cap a la moderació i el centrisme que va ser Entesa per Mallorca (per això diu en Barceló al seu bloc que aquesta aliança pretesa per ERC i Entesa està ara més lluny que mai)

Els Verds, per la seva banda, s'allunyen d'Esquerra Unida i Iniciativa per Catalunya i queden enganxats a una candidatura nacionalista sense el PSM quan, amb l'ull posat en el 2011, era precisament amb aquest partit amb el que volien fer campanya electoral.

La confusió és encara major si miram cap enrera. A les darreres eleccions europees El PSM va anar amb CiU i Els Verds tots sols. A les generals del 2004, es constituí a les Balers "Progressistes" que era una prefiguració del Bloc (PSM, EU, EV i ERC) però a les generals de l'any passat PSM, ERC i Entesa anaren amb UM (la que faltava per als quatre cèntims!) i EU i EV anaren plegats per un altre costat. Per al 2011 ERC i Entesa volen anar amb el PSM (i, si de cas, amb els Verds també) pero això del Bloc ja ho donen per més que enterrat. El PSM diu que ja decidirà el que ha de fer quan correspongui i en el marc del seu Congrés i Els Verds - davant un possible trencament del Bloc - tenen clar (al manco, de moment) que l'aliança estratègica amb EU (solemnement reafirmada amb la constitució d'Alternativa EU-EV el 2006) ha de cedir el pas a aliances més interessants des del punt de vista electoral.

Si qualcú no s'ha liat amb el paràgraf anterior pot passar a recollir un diploma en ciències polítiques en voler. Massa tacticisme i poca opció estratègica, massa opció partidista (com aquest intent d'ERC de substituir al PSM en el lideratge de l'esquerra nacionalista) i poc pensar en els ciutadans, en l'avanç imparable del bipartidisme i en l'ombra enormement allargada del conservadurisme illenc.

I Esquerra Unida?. Esquerra Unida ho té clar. Nosaltres volem una aliança estratègica i a tots els nivells entre l'esquerra tradicional i l'ecologisme polític. I, per un camí o per un altre, farem realitat aquest objectiu. Apostam també per una aliança electoral i postelectoral entre aquest pol roig i verd i l'esquerra nacionalista. No hi ha cap emperò polític de fons per a aquest procés unitari i - malgrat totes les dificultats - nosaltres defensam que Progressistes del 2004 i el Bloc per Mallorca o Eivissa pel Canvi del 2007 foren fòrmules positives i intel.ligents per avançar i imprescindibles per llevar el PP del Govern.

La nostra opció, per tant, segueix essent aquesta aliança però sense mala fe i sense cartes marcades: sense convertir el Bloc en una trituradora de les identitats plurals que en formen part i sense consentir que s'hi pujin a l'autobús passatgers amb la malsana intenció de posar una bomba lapa davall el carburador

SON BACO, MARXA ENRERA

Sembla ser que l'"irrenunciable" golf de Son Baco - que ha amenaçat amb posar en crisi l'actual Govern Balear - no és tan irrenunciable com això. Em sembla un triomf del sentit comú i un triomf de tots aquells que hem defensat que els pactes estaven per complir-se. Així que, si aquesta notícia es confirma, estic content

Ara ve el tema de les famoses compensacions. Que s'estudiin i que arribem - entre tots, obviament -  a un acord raonable. Però vull deixar clar que a mi em sembla bé que els municipis menys desenvolupats turísticament tenguin compensacions i siguin una mica "vessiats" per les administracions. Aquesta és la filosofia que hem mantingut els partits progressistes des de sempre.

Igualment. em fa content que, poc a poc, les tesis d'Esquerra Unida que he reproduit fa uns dies en aquest mateix bloc - vagin obrint-se camí. Ningú ja no reivindica aquells pèssims criteris d'esperar una sentència ferma que era la divida - fins fa quatre dies - tant del PP com d'UM. I el traçat fi dibuixat per EU distingint entre tipus i nivell d'imputació i d'altres circumstàncies que han de conduir a les dimissions o els cessament va, poc a poc, fent fortuna entre la resta de partits. Tant de bó que, entre tots, sapiguessim redactar un protocol de bones  pràctiques que s'aplicàs rigorosament fós qui fós la persona o el partit afectat

BUS I TRAMVIA: DUES PASSES ENVANT

Fa pocs dies es presentava un pla de millora de les línies d'autobús de l'EMT i de doració de majors recursos per a la empresa. Es una aposta molt important la ressenya del qual la podeu trobar clicant aqui

Ara mateix, acab d'arribar de l'acte de presentació pública del "trambadia", és a dir, de la implantació del tramvia a Mallorca emb un recorregut que anirà de l'Arenal a Palma, connectant amb l'aeroport, farà la circumvalació de les avingudes i arribarà fins a Santa Ponça.

Son unes primeres passes, juntament amb la creació dels carrils bici, per anar cap a una mobilitat més sostenible, menys contaminant i més funcional. Una mobilitat pensada, també, per aquest cinquanta per cent de la població no motoritzada i que ha estat la gran oblidada de les polítiques conservadores en aquesta matèria

IMPUTATS I ESQUERRA MELANCOLICA

No citaré noms per no fer sang però he de dir que m'irrita profundament aquesta cara de mal de panxa i aquesta melanconia que, davant l'allau d'imputats a les files de la majoria de progrés, invaeix a l'esquerra en el poder. M'irrita aquest missatge desmoralitzat i desmoralitzant dels qui "voldrien fer" o "voldrien que passàs" però que, òbviament, no s'atreveixen a fer res positiu respecte al tema.

En temes de corrupció no es contemporitza, no s'avalua l'oportunitat ni la conjuntura: es tenen uns criteris, s'apliquen i punt.

El que defineix una actitud ètica en política no és demanar més o manco dimissions (el PP n'està tip de demanar-ne... dels altres): el que defineix una actitud ètica és tenir una mateixa vara de mesurar tant si es tracta de casos propis o de casos aliens, tant si es tracta de socis o d'adversaris: aquesta és l'actitud que tranquil.litza a la població i que li dóna la sensació de trobar-se davant gent seriosa.

Així que res de "què punyetes feim a un govern amb imputats" (tu sabràs, xato) ni "si fossin del meu partit ja haurien dimitit, però com que són coaligats"... ni res de substituir les decisions per pronòstics: "estic segur que tard o d'hora dimitiran"...

A un post anterior he reproduit el criteri d'Esquerra Unida sobre aquesta qüestió: quan - per delictes de corrupció política - un jutge - en el marc de la instrucció (sense esperar sentència) inculpi un membre d'un govern progressista per la comissió d'aquests delictes, aquesta persona ha de dimitir i,  si no, se l'ha de cessar. I  si no dimiteix i no se la cessa, Esquerra Unida (i estic segur que el conjunt del Bloc) es desvincularà dels compromisos adquirits amb la signatura del pacte de govern. Així de clar i així de senzill. 

Per tant, si Xicu Tarrés, Miquel Nadal, Antoni Pascual, Dolça Mulet, Flaquer o Aguiar entren en aquesta situació - en la situació en què va entrar en Tomeu Vicens o en que estan, per exemple, aquests dos funcionaris del Consell afectats pel cas "peatge" - o hi haurà dimissions, o cessaments o ruptura del pacte signat el juny del 2007. I punt

CAMPOS NO VOL DOBLERS??!!

Ahir en Guillem Ginard, batle de Campos d'UM, va dir textualment als mitjans de comunicació que havia votat amb el PP a favor del golf de Son Baco perquè, textualment, "aquí no demanam doblers ni altres compensacions".

Dit amb altres paraules, que volia el golf de Son Baco fort i no et moguis independentment que se li oferís per al municipi qualsevol altra compensació en forma de doblers per a l'Ajuntament o d'inversions per al municipi.

La pregunta és òbvia i dramàtica: perquè?

NADAL I PASCUAL IMPUTATS

La imputació de Miquel Nadal i Antoni Pascual és, avui, la notícia del dia. La primera correspon al conegut cas de Can Domenge, la segona a una nova trama relacionada amb la construcció de la carretera Palma-Manacor.

Noves trames, nous imputats... la sensació que es transmet cap a la ciutadania, plenament justificada, és de fàstic i d'indignació.

L'acumulació de casos investigats per Fiscalia o pels jutjats, relacionats amb l'anterior legislatura, desborda qualsevol previsió raonable.

Avui ens hem vist la gent del Bloc per Mallorca i hem acordat, entre d'altres coses, demanar una reunió urgent de la comissió de seguiment del pacte i l'adopció de mesures que traslladin a la població la idea tranquil.litzadora que una situació semblant mai no es tornarà a produir.

Hasn de dimitir Pascual i/o Nadal?. Tècnicament, no. El mes d'Octubre  del 2008, la Presidència d'EUIB elaborà un document on preveia els supòsits en que es exigible una dimissió preventiva. La situació judicial d'un i l'altre no entra de moment en cap d'aquests supòsits (malgrat que la del Sr. Pascual és bastant més delicada que la del seu company de partit) però és evident que, políticament, UM - amb la majoria dels seus representants electes imputats - ha de fer un pensament.

Á continuació us reproduesc els criteris que figuren a l'esmentat document d'EU i si, més abaix, clicau 14_11_08RESOLUCIO_CORRUP_EUIB.doc, trobareu el document sencer (des del meu punt de vista, val la pena llegir-lo):

Hi ha quatre supòsits a partir dels quals es necessari que un polític assumeixi públicament responsabilitats en forma de dimissió d'un càrrec concret o, fins i tot d’abandonament de l’activitat pública: 1.- La dimissió de caràcter "cautelar" quan, malgrat no resultar evident la comissió de fets reprovables sí que  existeixen una inculpació per part d'un jutge o magistrat de delictes relacionats amb la corrupció, prevaricació amb finalitats de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, malversació i apropiació de cabdals públics, suborn, racisme, xenofòbia o violència de gènere. Aquesta dimissió de caràcter "cautelar" no implica reconeixement de cap tipus de responsabilitat:  té com a objectiu establir un "cordó sanitari" entre la política i la peripècia judicial de la persona interessada 2.- La comissió acreditada  i evident  d’actes greus i reprovables en l’exercici de la seva activitat pública, tan si són penalment punibles com si no.  3.- La comissió acreditada i evident  d’actes greus i reprovables en l’àmbit d’allò privat 4.- Les errades o negligències greus en la gestió que hagin permès l’aparició de comportaments corruptes en àmbits de la seva responsabilitat

 

SON BACO: GENIO Y FIGURA...

La pitjor crisi del govern balear en dos anys de mandat no ha vengut ni de les polítiques econòmiques ni de les ficals ni de les socials ni de la disputa natural per la confecció dels pressuposts. Ha vengut, aferrau-vos, per un golf i un hotel. No un qualsevol, és clar, sinó un determinat, amb nom i llinatges, que es diu Son Baco i que està al municipi de Campos.

No m'imagin cap altre comunitat autònoma de l'Estat en crisi per un golf determinat. "Genio y figura...", a les Illes Balears estam com sempre: quina cutrada!

Per això mateix, perquè aquest tema significa estar com sempre (i no només pel ditxós camp de golf en sí) és evident que no es pot cedir en aquesta qüestió.

El pacte s'ha de complir en la forma (que impedeix presentar mocions al Parlament sense consens previ) i en el fons (que aposta per impedir nous camps de golf que duguin oferta hotelera complementària). Si el camp de golf surt endavant és evident que el pacte del 2007, tal com va ser signat, s'haurà d'aficar a una caixa i enterrar-lo al "hoyo 9"

AVUI: DUES CITES

Avui hi ha dues cites importants: la primera és la manifestació sindical per l'ocupació. Necessària per als que pensen que la crisi econòmica no és una calamitat natural i que és el fruit d'un sistema que funciona injustament quan funciona bé i que, quan està en crisi, funciona més injustament encara.

La segona cita és al Pont del Tren. S'inaugura a les 17,30h. El que s'inaugura no rescabala la malifeta del trio Cirer/Cabrer/Rodrigo de Santos però sí que és el millor que s'ha pogut fer per rescabalar-la. Així que avui celebram la resposta cívica contra els que es carregaren el pont del tren senzillament perquè volien inaugurar abans de les eleccions un metro inundable

EU: DAVID ABRIL I MES GENT

L'elecció de David Abril com a Coordinador General d'EUIB significa un canvi generacional important, irreversible i, evidentment, positiu... Però n'hi ha més

La candidatura a la direcció política que obtengué més vots fou presentada pels quatre membres que l'encapçalaven: Alejandro Aparicio, Sara Mulet, Emylse Mas i Verònica Melià. Ni ell ni elles han complert els trenta anys.

Aquesta tropa (i d'altres que no cit perquè no puc citar-los a tots i no vull cometre una injustícia amb les meves omissions) són el present i el futur d'Esquerra Unida. Però, com en tot canvi generacional intel.ligent, els i les dirigents històrics d'EU - que ja no serem el futur - també formam part del present i col.laborarem, en segona línia, a fer el que la VIIa Assemblea inequívocament ha mandatat: construir una EU més forta, més visible, més incisiva, més dinàmica i més transformadora d'aquesta punyetera realitat que ens envolta

CARTA ALS ADHERITS I ADHERIDES D'EUIB

De: Miquel Ramon i Eberhard Grosske

Illes Balears, 4 de febrer de 2009

 

                           PER UNA  EUIB FORTA I UNIDAEl document politic que es sotmetrà a la consideració de l'Assemblea Interinsular del dia 14 de febrer determina que  Esquerra Unida de les Illes Balears ha d'afrontar algunes tasques tan  dificils com fonamentals:- Desenvolupar un ample ventall d'iniciatives  que ens situi com el referent politic més proper als interessos dels amplissims sectors que estan sent durament castigats per la crisi econòmica   

- Afrontar la campanya de les properes eleccions europees com un element  de mobilitzacio i d'unitat interna, d'apertura cap a l'exterior en el context del nostre procés de refundació i de revalorització de les nostres posicions d'esquerra alternativa front al model neolliberal  de construcció europea

- Iniciar i impulsar el procés de refundació

- Organitzar, enfortir, dinamitzar i fer funcional EU. Impulsar la seva capacitat de proposta i de mobilització i la seva incidència politica, social i mediàtica

- Impulsar  una politica d'aliances ambiciosa  tant en l'àmbit preelectoral com pos electoral

- Mantenir l'esforç i, a la vegada, aprofitar les oportunitats que es deriven de la nostra participacio al govern de les principals institucions de les BalearsPer últim, és evident que, per afrontar totes aquestes tasques amb un minim de solvència és imprescindible que de l'Assemblea sorgeixi un equip de direcció tan sòlid, potent i eficaç com sigui possible. La dedicació a les tasques institucionals no pot justificar que EU no compti amb un equip de direcció solvent, renovat i integrador que tengui prou capacitat per dur endavant els reptes enumerats més adalt


Estam convençuts que, des  de la pluralitat que sempre ha enriquit la nostra organització, la immensa majoria del adherits i adherides a EU comparteixen  el que s'acaba d'exposar i els trets essencials del document politic que s'ha de debatre a l'Assemblea interinsular. De fet, no es esperable que, a l'Assemblea, es plantegin esmenes potents i contradictòries amb l'esmentat document politicTot sembla afavorir,  per tant,  que l'Assemblea assoleixi els seus objectius en un ambient de normalitat i ample consens.No obstant  això, mai EU s'havia acostat a una assemblea interinsular en un ambient de major divisió i confusió internes.Els acords que no descansen sobre síntesis polítiques són ficticis i negatius però tan o més dolents són les divisions que no descansen sobre diferències polítiques taxades i definides. Alimentar divisions internes que no s'expliciten en forma de tesis polítiques diferenciades és una greu responsabilitat i una feixuga carrega dificilment assumible per a una organitzacio que es troba en una situació tan delicada com la nostra


   
Es per això que, des de la consciència de la pluralitat existent a EU, apostam fermament i amb contundència per un acord per a la nova direcció política   
que representi tots aquells i aquelles que comparteixin les tesis aprovades per l'Assemblea. Un acord de tots aquells que continuin creient que la sintesi politica i la unitat interna són essencials per a la nostra organització. Un acord de tots aquells que posin els interessos de la organització per damunt d'interessos de grup. Un acord, en definitiva, que descansi sobre una politica d'ample conses, que doni pas a una direcció renovada, compartida i eficaç i  que permeti l'assolimjent dels nostres objectius politics

           

MANIFESTACIO PER LA PAU A GAZA

 

 AVUI A LES CINC TOTS TENIM UNA CITA A LA PLAÇA D'ESPANYA I, PER ENCALENTIR MOTORS, AQUI ET DEIX EN LA BONA COMPANYIA D'AMNISTIA INTERNACIONAL 

  

Este mensajes contiene imágenes, si no las visualizas correctamente, pulse aquí.

 
  
 
 Reenviar  Hazte Socio  Tienda 
Amnistía Internacional - Logo
 English  Castellano 
 09-01-2009 - 2.400.000 suscriptores
 

Hola Amigo

El 27 de diciembre, a las 11:30 de la mañana, siete estudiantes palestinos salían de una escuela dirigida por Naciones Unidas en Gaza y se dirigían a sus casas. Una bomba del ejército de Israel los sepultó para siempre entre cascotes y escombros.

Los ataques de Israel sobre la franja de Gaza suman, sólo en los últimos días, el mayor número de víctimas palestinas habidas en 40 años de ocupación israelí.

Amnistía Internacional condena los ataques de los grupos palestinos sobre Israel, pero éstos no justifican en modo alguno la desproporción con que Israel castiga a la población civil de Gaza.

Por favor, firma la petición al Ministro de Exteriores israelí que encontrarás en este boletín. Además, si puedes, reenvíala a tus contactos para ejercer toda la presión de que somos capaces. Y si quieres ayudar aún más, hazte socio/a ahora. Seremos más fuertes si contamos contigo. Gracias por actuar.

Recibe un abrazo,

Esteban Beltrán
Director
Amnistía Internacional - Sección Española

 

 
arriba
izqActúader
izq
 
 Foto noticia
 Desproporción sin testigos
 
La seguridad nacional de Israel no justifica el bombardeo de Gaza, un ataque indiscriminado y desproporcionado contra la población civil palestina que debe cesar cuanto antes.

Pedimos también el levantamiento del bloqueo y la entrada de observadores internacionales a la zona.

¡Únete a nuestra petición ahora!
 más info
der
borde abajo

EUEV: HOTEL SON MOLL, NUNCA MAIS

EU-EV hem donat avui una roda de premsa mesurada, propositiva i també molt contundent. Per això us deix textualment el seu contingut, perquè crec que no li falta ni li sobra ni una lletra ni una coma:

ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS EXIGIRÀ MÀXIM RIGOR EN LA DISCIPLINA URBANÍSTICA PER EVITAR CASOS COM EL DE L’HOTEL SON MOLL

Així mateix impulsarà altre mesures a nivell estatal i autonòmic per afavorir la seguretat dels treballadors i treballadores

 EU-EV exigirà als Ajuntaments  màxim rigor en la disciplina urbanística per  tal de garantir la seguretat dels treballadors i evitar que es produeixin altres casos com el de l’Hotel Son Moll on, recentment, varen morir quatre treballadors .

A la tragèdia de l’Hotel Son Moll hi ha uns responsables directes que són els promotors, els constructors i el coordinador de seguretat  que es llençaren irresponsablement a realizar unes obres sense els requeriments exigits per la llei.

 Però, dit això, també és cert que aquesta tragèdia mai no s’haguessen produït si l’Ajuntament hagués actuat d’acord amb la llei i hagués paralitzat unes obres sense llicència i sense Pla de Seguretat aprovat.

L’aposta dels promotors era que l’Ajuntament no arribaría a paralitzar les obres i que, un cop realitzdes, aconseguirien legalitzar-les. Tot això pagant un únic preu: una multa administrativa irrisòria en  comparació amb el benefici de poder obrir l’hotel en temporada alta

Malauradament, la posició del responsable d’urbanisme de Capdepera, malgrat que coneixia perfectament que les obres s’estaven realitzant sense llicència i sense un Pla de Seguretat aprovat,  responia perfectament a aquestes expectatives:  en contra del que s’ha afirmat reiteradament, mai no  va ordenar paralitzar les obres i ni tan sols va obrír un expedient de disciplina urbanística que permetés donar aquesta ordre (que,  cas de no ser complerta per part de l’interessat, s’havia de fer efectiva per part de la policía local al cap de 48 hores)

Aquesta actuació està lluny de ser excepcional. Es, de fet, una tònica habitual. Molts d’Ajuntaments no instrueixen o simplement retarden l’inici dels expedients de disciplina urbanística i la notificació de les ordres de paralització fins a un punt que  les fan inefectives perquè les obres – efectuades sense llicència -  ja han acabat.

Unes obres sense llicència no són només un problema urbanístic: són també un atemptat a la seguretat dels treballadors i treballadores perquè la Llei de prevenció de riscs laborals vincula la concessió de la llicència i l’aprovació d’un Pla de Seguretat

.Es per això que EU-EV s’adreçarà a tots els Ajuntaments o n tengui representació institucional per exigir, tant des del govern com des de l’oposició, que es posin tots els mitjans humans i materials necessaris i, sobre tot, la voluntat política precisa perquè, en aquells casos en què es requereixi  projecte d’execució o, fins i tot, sense requerir-se  projecte d’execució, hi intervenguin diverses empreses, una empresa i diversos treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, s’apliqui el següent protocol:

 -Obrir expedient de disciplina urbanística al dia següent de la detecció d’unes obres efectuades sense llicència

- Posar en marxa el mateix dia el decret de paralització cautelar de les obres- Notificar el decret amb la máxima diligència

- Paralitzar subsidiàriament les obres, si. 48 hores després de rebuda la notificació, aquestes  continúen en marxa

Així mateix, EU-EV plantejarà a les instàncies pertinents les quatre mesures següents :

1.    Creació d’una Fiscalia Especial per a delictes relacionats amb la salut dels treballadors i treballadores, en els mateixos termes que una  fiscalia anticorrupció, la fiscalia per casos de violencia de gènere.

2.    Creació d’un Fons mixte estatal i autonòmic per avançar les indemnizacions a les famílies i evitar que retirin les denúncies penals a canvi de cobrar més aviat aquestes indemnitzacions

.3.    Major dotació de recursos per a la Inspecció de Treball del Ministeri i per a la Inspecció de Riscos Laborals de la Conselleria.

4.    Garantir la independència dels coordinadors de seguretat, que no haurien de ser contractats lliurement pels promotors sino mitjançant el torn d’ofici del col·legi profesional corresponent.

 

ESCANDOL A CAPDEPERA

La tragèdia de l'Hotel Son Moll, l'Hotel que feia una reforma major sense llicència i que li va costar la vida a dos treballadors, l'Hotel que feia unes obres il.legals que el batle (i regidor d'urbanisme) no va voler aturar, ja s'ha cobrat les primeres víctimes polítiques: les dues regidores d'EU-EV que volien que s'assumissin responsabilitats polítiques per aquests fets (sic)!!!

Les regidores d'EU-EV no han dit cap altra cosa que allò que, durant els dies posteriors a la tragèdia, varen dir tots els mitjans de comunicació escrits, audiovisuals, locals  i estatals: que era impresentable que es consentissin obres d'aquesta importància sense papers, sense llicències i sense els controls pertinents... però el batle no ha volgut saber-ne res i, amb el suport del seu partit, el PSOE, ha cessat les veus crítiques que li feien més mal: les que venien del seu propi equip de govern.

ESPER QUE AIXO NO QUEDI AIXI PERQUE L'ESCANDOL SERIA MAJUSCUL.

Per acabar, aquí vos deix el llarg comunicat subscrit per les dues regidores repressaliades:

EU-EV de Capdepera exigeix l'assumpció de responsabilitats polítiques per la tramitació que va envoltar les obres de l'Hotel Son Moll


Consideren tan necessària la dimissió del Batle, com un canvi real en les polítiques d'urbanisme al municipi, exigència formulada sempre tant des de l'oposició com dins de l'equip de govern.


1.- El cas:


1.a. NO S'OBRE EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍTICA.
 

Tenint coneixement de l'inici de les obres, no es va impedir que continuassin.
Aquest fet comporta responsabilitats polítiques i fins i tot, pot ser que penals, i el batle de l'Ajuntament de Capdepera n'és un dels corresponsables.
El batle va tenir coneixement en tot moment de les circumstàncies legals i de fet que envoltaven aquesta obra. No es va obligar a aturar les obres, ni es va obrir expedient de disciplina urbanística, ni es va precintar el recinte.


1.b. NO ES TRAMITA L'EXPEDIENT D'OBRES D'ACORD AMB LA NORMATIVA.
Es tramitava una llicència de rehabilitació i modernització d'un hotel fora d'ordenació en situació B1. Segons les NNSS en vigor, en els edificis en situació B1 -"aquellos que entre medianeras o aislados cuya altura exceda en más de un 75% de la permitida en la zona por estas NNSS"- només es permetran "las obras encaminadas a adecuarlas a la situación B2 así como obras de higiene, hornato, salubridad, pequeñas obras de consolidación y seguridad pero nunca obras que den lugar a aumento de volumen, así como obras de modernización y las necesarias para su adaptación a la Normativa Vigente".
Queda clar que aquesta obra a més de ser de modernització no s'adaptava a la categoria B2. Consideram que aquest expedient d'obres s'estava informat de manera contrària a l'establert en les NNSS.

2.- Aquest no és un cas aïllat pel que fa a seguiment dels procediments legals en els expedients d'obres i de disciplina urbanística, i al llarg de la legislatura ni en disciplina urbanística ni en planificació urbanística no s'ha produït cap avanç.

3.- No es pot seguir així perquè hi ha molts exemples aquesta legislatura de deixar fer obres i activitats ("Keops", Cala Rotja...) sense llicència, no es tramiten els expedients disciplinaris, i en la tramitació d'expedients d'obres sempre hi ha errades. En aquest cas es va permetre fer una obra d'aquestes característiques sense llicència. El departament d'urbanisme no funciona i estam fartes d'exposar-ho en distintes ocasions i llocs i motius de trobada i de feina (reunions de dilluns, juntes de govern, comissions de seguiment) i s'ha continuat sense donar-li importància. Si bé és cert que a la majoria dels Ajuntaments és habitual actuar com s'ha fet en aquest cas, també ho és que Eu-Ev a Capdepera i els regidors i regidores membres de la Coordinadora de regidors "Diògenes", de la qual nosaltres formam part, sempre sempre ens hem ocupat de denunciar-ho. A banda d'això recordam totes les decisions preses unilateralment, com aquesta, i que nosaltres no consideràvem encertades.

4.- Per tots aquests motius, es va demanar la convocatòria d'una reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte, reunió que finalment es va celebrar el passat dia 22 de desembre. En aquesta reunió es varen exposar tots aquests fets i vàrem exigir, als representants del PSOE com a la resta dels grups que conformen l'equip de govern, l'assumpció de responsabilitats per part del màxim responsable polític d'aquests fets, en la forma de la dimissió del batle, B. Alzina Sureda (que a més es regidor d'urbanisme i estava informat de tot). Així mateix, es va emplaçar la resta de grups que conformen l'equip de govern, a reunir-se en el termini d'una setmana, cosa que no s'ha arribat a produir.

5.- Ha de quedar clar el respecte que, en tot moment, han demostrat les regidores d'Eu-Ev envers el pacte i als companys membres d'aquest, convocant la Comissió de Seguiment i exposant-hi, de manera interna, els motius pels quals consideren necessària l'assumpció de responsabiblitats polítiques.
Les explicacions i responsabilitats s'han demanat i exigit a porta tancada, i s'esperava que a la segona reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte (reunió que s'havia d'haver celebrat ahir (dia 30-12-08) i que va ser desconvocada sense més explicacions i sense consultar-nos) el PSOE donàs alguna explicació i assumís la responsabilitat de no haver tramitat correctament l'expedient d'obres i no haver iniciat el d'infracció. Tots aquests dies, aquestes regidores han evitat escrupolosament fer cap declaració en relació amb aquests fets i la situació política, respectant el compromís assolit a la reunió de la Comissió de Seguiment de dia 22 de desembre. Aquestes regidores consideren que se lis ha pres el pèl abans, durant i després de l'accident. Per exemple, és prou il·lustrador el fet que, "en responsabilitat amb el pacte de govern i fiant-me dels companys regidors que el conformen, i, en no assistir a les juntes de govern per la meva recent baixa, confiava que aquesta obra tengués la llicència pertinent. A la primera junta de govern a la que vaig assistir vaig ser assabentada que que aquesta obra no disposava de llicència. Una setmana després, el mateix dia de l'accident, el Batle ens va comunicar que s'havia obert l'expedient de disciplina urbanística per l'inici de les obres. Moments desprès ens telefona i ens comunica que no és així" -declara Maria Orts.

En definitiva, un jutge haurà de pronunciar-se sobre la part de la responsabilitat penal que pugui existir. Nosaltres el que exigim és un acte de responsabilitat política davant d'uns fets als quals l'equip de govern i el batle i regidor d'urbanisme en particular té la seva part de responsabilitat. Exigim un exercici de responsabilitat política per part de l'equip de govern en el seu conjunt, davant del poble en primera instància, exercici que no pot ser altre que el canvi dels responsables polítics -d'ofici i de fet- de batlia i d'urbanisme. La no assumpció de responsabilitats polítiques en aquest sentit i en aquests termes significaria la renúncia a demostrar que aquests fets han comportat un canvi en les polítiques urbanístiques del govern d'aquest pacte. Els partits polítics que donen recolzament a la continuïtat de B. Alzina al front de l'Ajuntament, recolzen al mateix temps una manera de fer política urbanística, de seguretat laboral, territorial i turística que aquestes regidores d'Eu-Ev de Capdepera no poden tolerar ni molt menys compartir. Pot ser que aquest batle tengui el recolzament de les patronals de la hoteleria i la construcció, als quals ja els convé aquesta política tant permissiva, però els nostres votants són treballadors i ni des del punt de vista del treball ni de la seguretat els beneficia aquesta política.

Per acabar, hem d'expressar que la responsabilitat política la demostram en la lleialtat a un pacte de govern signat, però també i sobre tot en el nostre compromís prioritari amb el nostre programa i vers els votants que li varen atorgar la seva confiança. Per això no defensam, ni defensarem mai, actuacions al marge o contraries a l'establert per la llei i en el nostre programa polític, al qual la correcta actuació dels càrrecs polítics locals en urbanisme i disciplina urbanística té un molt especial significat. Tenim molts projectes començats i en marxa, i les nostres àrees són les que millor funcionen en aquest Consistori, però no ens podem tapar els ulls i romandre dins del pacte de govern municipal a qualsevol preu.

 

HOTEL SON MOLL: NO ES UN ACCIDENT

Les quatre víctimes mortals de l'accident de Cala Rajada i el meu amic Deogracias (que també ha estat a punt de morir) no han estat víctimes d'un accident.

Han estat víctimes de la codícia d'uns promotors que s'han botat la llei per tal de fer guanys ràpids a la propera temporada.

Han estat víctimes de la irresponsabilitat dels  constructors i els tècnics de l'obra que s'han prestat a treballar sense llicència concedida i, a més, sense mesures de seguretat i a escarada

Han estat víctimes de la irresponsabilitat de l'Ajuntament de Capdepera que no ha actuat amb fermesa davant una obra major i  il.legal

Han estat víctimes de la manca de recursos de la Conselleria de Treball i de la Inspecció per controlar el que passa a la nostra comunitat

i han estat víctimes d'una legislació insuficient que en ZP no sembla interessat en canviar.

Es per això que, des d'EU, hem fet avui una roda de premsa reclamant:

- Una Fiscalia especial per als delictes contra la seguretat dels treballadors i treballadores

- Garantir la independència dels coordinadors de seguretat que no poden ser contractats pels propis promotors lliurement sinó en el marc d'un torn d'ofici del col.legi professional corresponent (ara només fan feina els coordinadors de seguretat "mansos"; els que es posen ferms no són contractats pels promotors per raons òbvies)

- Un Fons públic mixte Estat/CCAA per avançar les indemnitzacions a les víctimes o els seus familiars per acabar amb la pràctica repugnant dels responsables dels accidents que li diuen a les víctimes: si retirau la demanda penal veureu les indemnitzacions aviat;  si nó, anau a judici i ja veurem quan cobrareu

- Un protocol estricte d'actuació en la disciplina urbanística: les llicències d'obra major requereixen un Pla de Seguretat i són un element bàsic de la seguretat en el treball: sense llicències, paralització de les obres

- Més mitjans per a la inspecció i els tècnics de prevenció de riscs de la Conselleria.

En definitiva: mitjans, nirvi, vius i coa dreta. I els que vulneren la llei posant en perill la vida dels treballadors i treballadores, a la presó

PERSECUCIO SINDICAL A IB3

Per si l'externalització abusiva no fós prou, ara hem sabut que a IB3 hi ha persecució sindical.

L'empresa concessionària envia treballadors i treballadores amb ganes de prosperar a les asssemblees de treballadors perquè la informin, facin preguntes compromeses als líders sindicals i assenyalin als "cabecillas" de la revolta. 

A continuació, en un marc de fastigosa complicitat, remeten un complert informe a la Directora d'IB3 que, a la vegada, fa un passa'l a d'altres directius anomenats pel govern balear.

Es vergonyós i fastigós i ja passa d'hora de què es depurin totes les responsabilitats (i no és una opinió, és un avís)

 

EL NAUFRAGI DE L'EDUCACIO

El 45% dels alumnes de Balears de 15 anys ja han perdut, com a mínim, un curs

Només un 30% dels joves de 18 anys de Balears esta estudiant.

Són dades publicades fa uns dies i que ens parlen d'un problema molt de fons: l'educació no motiva, l'educació no funciona, els alumnes estan fotuts i els docents també.

No és un problema de Balears, malgrat que a Balears hi hagi elements diferencials que empitjoren la situació. Es una crisi global del sistema educatiu i de la seva funció social que ni les lleis peperes ni les lleis socialistes han sabut abordar.

Sobre això es sumen moltes pol.lèmiques: l'educació per a la ciutadania, la derivació cap a la pública d'alumnat més dificil en benefici de la concertada (un autèntic escàndol que CCOO de les IB denunciava no fa gaire que tendia a empitjorar), l'avaluació dels mestres que avui comenta la Consellera. el Pla Bolonia, els crucifixes a les aules públiques...

Tot problemes molt importants però que no em tem que tapen allò essencial: la renovació pedagògica pendent, el canvi de sistema pendent per tal que l'Educació sigui realment un instrument al servei de la igualtat d'oportunitats.

ELS MONSTRES NO HABITEN EN ELS CONTES

210  nous casos d'abusos sexuals greus a menors i 380 casos de maltractaments físics o emocionals greus a la ciutat de Palma i només amb un any?. Segurament són dades que no es fan gaire enfora de la realitat però que, ara mateix, no són més que uina aproximació estadística perquè el 80 o el 90% dels casos d'aquestes característiques mai no arriben a aflorar.

La campanya "Els vertaders monstres no habiten en els contes. Davant els abusos sexuials, actúa" simbolitza una renovada preocupació de l'Ajuntament, el Consell i el Govern Balear per posar mà a aquesta malaltia massa silenciosa de la nostra societat.

Es necessari conscìenciar sobre la necessitat de denunciar i facilitar les denúncies, és necessari millorar i agilitzar els protocols d'actuació de les administracions públiques, és necessari creuar les dades entre les diferents administracions amb major precisió, , és necessari reforçar els serveis d'atenció i també els equips d'intervenció en situacions de risc... és necessari posar-se les piles i actuar perquè, socialment, ens trobam davant un fenòmen social d'extrema gravedat

EL PACTE POST VICENS

UM ha fet el que havia de fer, ha contredit el seu insostenible discurs de "no farem res fins que els jutges no hagin pres cap decisió" i li ha demanat a Bartomeu Vicens l'acta de Diputat.

En Vicens, però, s'ha declarat en rebel.lia i ara és un diputat trànsfuga al grup mixt i suspés de militància pel seu partit.

Per tant, el govern podrà treure lleis amb el vot del Sr. Vicens però el govern no pot, per ètica,  anar a cercar el vot del Sr. Vicens ni negociar amb ell el sentit del seu vot

Per tant, el pacte de progrés del 2007 està en minoria al Parlament de les Illes Balears.

Ha dit avui en Diéguez a la ràdio que no passa res, que està molt bé això de governar en minoria i que això és el que li passa a ZP fa dues legislatures. En realitat, la situació és radicalment distinta. El govern balear té davant sí un mur de 30 diputats i diputades del PP i el vot que li falta per fer majoria és, com s'ha dit, el d'un diputat amb el qual no pot negociar.

Per tant, el govern Antich penja d'un fil. Això no ens aboca directament a eleccions anticipades perquè, en definitiva, és possible que la dimissió de Vicens s'acabi produint per l'avanç imparable del procediment judicial i/o perquè la única cosa que cerca en Vicens són els beneficis d'un aforament que, per cert, EU, amb molt d'encert, ha dit que s'hauria de suprimir per a aquest tipus de delictes.... però les eleccions anticipades són un escenari que, de cap manera, es pot descartar (per molt que la Sra. Joana Barceló hagi dit el contrari)

La solució bona és, evidentment, que el Sr. Vicens dimiteixi però això només serà possible si, entre tots, aconseguim uin clima social pel qual trànsfugues i corruptes aferrats a les cadires no puguin anar pel carrer més que tapats amb una caputxa

LA QUE ESTA CAIGUENT

Mentres la notícia política del dia segueix essent la corrupció i èls seus patètics protagonistes, Balears tindrà, d'aqui tres mesos. mes de 100.000 aturats: una xifra astronòmica que gairebé duplica les pitjors conegudes fins ara.

Les conseqüències socials d'aquest fenòmen són difícilment previsibles però és evident que la crisi no només significarà restriccions en els hàbits de consum: produirà directament més pobresa, més exclussió social, desnonaments i un llarg etcétera de patiments molt vius en segments significatius de la població.

A Palma tenim un important component de població immigrada que patirà de manera més important els efectes de la crisi i que, a més, serà culpabilitzada per altres treballadors i treballadores de la manca de feina.

Tot l'esforç que es pugui fer des de les institucions autonòmiques i locals per pal.liar els efectes socials de la crisi serà poc i, per suposat, des d'Esquerra Unida i des del Bloc hem d'exigir que aquest esforç es converteixi en una realitat palpable

AL PARLAMENT, ALS JUTJATS O A LA PRESO?

Fonts de la Fiscalia filtraren ahir la possibilitat de demanar presó per a Bartomeu Vicens, portaveu d'UM al Parlament.

Fa unes setmanes, vaig publicar un article en aquest bloc on deia en negreta que "Bartomeu Vicens dimitirà" i, a hores d'ara, la cosa sembla cada vegada més clara.

Bartomeu Vicens no podrà anar al debat parlamentari de l'Estat de la Comunitat... perquè té una cita als jutjats per declarar sobre el cas Son Oms.

El  problema no és la seva malaurada peripècia personal, el problema és el regal immens que s'està fent al PP afrontant el segon debat de l'estat de la comunitat amb un dels portaveus de la majoria en aquesta penosa situació i amb el Bloc com a únic grup parlamentari que demana la seva dimissió

Josep Juan Cardona, imputat al cas Ordinas, i la resta d'imputats del PP que també seuen al Parlament (Jaume Font i Catalina Soler) no es mereixen aquest favor

I un avís: si el President Antich no aprofita el debat per recuperar el discurs del PSOE de l'anterior legislatura i deixar de mastegar fessols sobre el cas Vicens, serà un senyal evident que ha confós el superglue per aferrar-se al poder amb el pot de disolvent de la pròpia coherència.

FINANÇAMENT IL.LEGAL DEL PP A BALEARS

Quina és l'explicació global de tots els casos de corrupció que es varen produir durant el darrer govern Matas?Tots duim un munt de setmanes treguent-li el suc polític a les investigacions de la Fiscalia. No arribam a digerir un tema quan ja tenim un altre que toca la porta. L'omnipresent matrimoni Ordinas-Rosselló ha robat qualsevol espai al cas de Turisme Jove i encara més a les malifetes de Damià Vidal a Bitel 2 per tal de lucrar-se a sí mateix i a algúns dirigents de Noves Generacions.

Però per entendre el problema de fons hem de sortir de l'anècdota i hem de tenir present que tots aquests casos es produien simultàniament: es robava a Bitel MENTRES es robava a Turisme Jove MENTRES es robava al Consorci de Desenvolupament Industrial MENTRES es tudaven milions i milions d'euros al Palmarena, MENTRES es construia el Metro més car del món MENTRES Rodrigo de Santos pagava 1,5 milions d'euros per un joc infantil MENTRES es negociaven plusvalúes multimilionàries al voltant del Pla Territorial...

Crec que resulta gairebé impossible que aquest saqueig sistemàtic fós ignorat ni per en Jaume Matas ni pel llentarner major del partit, el Sr. José Maria Rodriguez.

Més encara: crec que la hipòtesi més plausible per explicar una situació tan inusitada com aquesta és que una part d'allò robat servís per finançar les activitats del partit.

Periodites, polítics i ciutadans hem estat fins ara estorats per la quantitat de brutor que ha arribat a sortir. Crec que és ben hora de deixar de pensar en capses de Cola-Cao i d'altres anècdotes i que procurem formular una hipòtesi creible sobre el que va passar a aquesta comunitat entre el 2003 i el 2007.

Fiiscalia Anticorrupció, tard o d'hora, ha d'investigar fil per randa les finances del PP durant el darrer Govern Matas... i el PSOE, a través del govern de ZP, no ha de posar emperons a aquesta investigació. Només quan aquesta investigació s'hagi produit tendré la convicció que l'Estat de Dret ha fet un esforç real per dur aquest penós assumpte fins a les darreres conseqüències

IB3

Demoledor l'article de Marga Solivellas sobre IB3 que avui es publica al DM en nom del Sindicat de Periodistes

Si el Govern es descuida no només acabarà perpetuant el model anterior sinó que, fins i tot, potser que l'empitjori.

Em consta que hi ha hagut contactes recents a nivell de Pacte per tal de redreçar la situació i on, si fa no fa, tot els temes que es plantegen a l'article han sortit a la llum.

Sé, també, que canviar de model no és cosa senzilla i que no es pot fer en un pis pas.

Però el que sí es pot fer aviat i el que ja passa d'hora és acordar una fulla de ruta que expliqui què s'ha de canviar, quan es canviarà i en quina direcció 

LA CAPSA DE COLA-CAO

La foto del matrimoni Ordinas-Rosselló amb el canet en braços, els policies, el fiscal i l'advocat defensor, tots mirant com es desenterra la capsa de Cola-Cao amb 200.000 euros de comissions passarà a la història política - sí, sí, política - d'aquest país i, qualque dia, un nou Berlanga  la farà objecte d'un remake de "La Escopeta Nacional".

Segons sembla, les imputades en el cas han passat del pacte de silenci a la cantata i fuga cap endavant i, avui mateix, el Sr. Josep Juan Cardona, ex-conseller del govern Matas i actual diputat del PP al Govern Balear, apareix assenyalat pel dit de les esmentades com a perceptor de les comissions il.legals.

Roman Piña, president del Comité d'ètica del PP acaba de dir a IB3 que Jaume Matas ha de comparèixer davant el Comité per donar explicacions... però no confia que ho faci (perquè, em deman, no estan obligats els militants a comparèixer si el Comité ho reclama?); també diu el Sr. Piña que cal castigar als que tenien l'obligació de vigilar el que passava i que no ho feren però que creu  que en JJ Cardona "és bona persona" ... vaja, que el Sr. Piña, de moment, amaga més que no dóna i es limita a promoure les baixes dels detinguts per la policia.

Les baixes les firma Rosa Estaràs, vice-presidenta del govern més corrupte de la història de les Balears, mentres que la seva portantveu, ex-batlessa de Felanitx i imputada en un cas de falsificació documental en sèrie que afecta a 15 municipis i que tenia per objecte amparar una il.legalitat urbanística (el cas Cavallistes), es declara cada cop més compungida i escandalitzada per tot això que passa amb la corrupció.

Tot plegat, un desbarat

2on CINTURO: BE PEL CONSELL INSULAR

El Segon Cinturó dissenyat pel Consell Insular a la passada legislatura acaba de morir. Començant a l'autopista de Llevant arribava a Alcampo i dibuixava una línia paral.lela a la Via de Cintura que ignorava l'estructura urbana de la ciutat i passava com el cavall d'Atilla pel sol rústic del municipi de Palma fins a l'autopìsta de Ponent

L'alternativa presentada ahir pel Govern del Consell s'ajusta en un elevadíssim tant per cent a la fòrmula que el Bloc per Palma duia al seu programa electoral i a  la  presentada pel Bloc per Mallorca ara fa un parell de setmanes.

La solució ha passat per incrementar la capil.laritat dels accessos a Palma, per contar amb una derivació possible per anar a Son Reus, la UIB o Son Espases abans de les  sortides`preexistents  cap a Son Castelló , Son Fuster o la Via de Cintura, per aprofitar la segona ronda natural constituïda pel Camí dels Reis, per donar-li"aire" a zones ofegades com S'Indioteria... la sol.lució, en definitiva,  ha passat per una fòrmula econòmica tant des del punt de vista territorial com financer.

Diu na Mabel Cabrer que és el mateix 2on Cinturó que ella ha patrocinat des de sempre: em sembla un bon símptoma de la solidesa del projecte el fet que el PP no hagi trobat altra via per posicionar-se davant ell que el falsejament més aparatós de la realitat.

Ara només queda una qüestió a deixar molt clara: Mallorca funciona com un àrea metropolitana i la seva mobilitat no pot descansar exclussivament en cap tipus de sol.lució a la xarxa viària: o apostam de bon de veres per un transport públic barat, ràpis i competitiu o el col.lapse continuarà es faci la xarxa viària que es faci

QUAN DIMITIRA JJ CARDONA?

 

"Si qualsevol membre de la Conselleria ho hagués sabut –que es cometien actes suposadament delictius– hauria actuat de manera immediata". Això deia, ara fa DOS DIES!, l'exconseller d'Indústria del Govern Matas i actual diputat del PP, Josep Juan Cardona; tot això arrel de l'allau de detencions al CEDIB, Consorci que ell presidia.

Ahir mateix, era detingut, per les mateixes irregularitats, Kurt Viane, Director General i un dels "membres de la Conselleria" als quals al.ludia el Sr. Cardona a les seves declaracions

Jo no tenc ni idea de si JJ. Cardona estava o no al corrent de la cova de lladres que era la seva Conselleria  pèrò , tant si ho sabia com si no, és obvi que s'ha de retirar de la política.

El Sr. Cardona és culpable de negligència en la vigilància del que passava a la seva conselleria. El que passava al CDIB no ha estat una o dues irregularitats d'aquestes que li poden passar inadvertides a qualsevol: era una trama de corrupció de proporcions majúscules.

Però, més important encara que això, el Sr. Cardona ha d'assumir responsabilitats per haver anomenat persones indesitjables al front de càrrecs de la màxima responsabilitat.

Willy Brandt, ex-Canciller de la República Federal Alemana, va dimitir perquè el seu secretari personal va resultar ser un espia... (i ningú no va dubtar mai que això va ser un gol que li varen colar al Sr. Brandt). Però això, és clar, són contes xinesos per al PP, per a Rosa Estaràs i per al seu flamant Comité d'ètica recemment anomenat

L'ALTERNATIVA AL SEGON CINTURO

Segon cinturó. No amb el meu vot és el títol d'un article que publicava no fa gaire sobre el tema i que trobareu aquí

Dir no al segon cinturó no significa ignorar que els accessos a Palma son un oi ni ignorar que Mallorca funciona cada cop més com un àrea metropolitana on es produeixin fluxes diaris de població entre municipis cada cop més freqüents.

Significa, bàsicament, dir que hem d'apostar per solucions  menys impactants, més barates i que no facin malbé els nuclis rurals de Palma com Son Sardina. Significa dir que amb aquest transport públic no anam enlloc (cap àrea metropolitana pot funcionar amb un transport públic com el nostre) i significa dir que l'obligació del pacte de progrés és no fer la mateixa política que el PP i, per contra, apostar per solucions viàries més barates i menys impactants sobre el territori.

Ahir el Bloc va presentar una proposta que passa per potenciar la "segonda ronda" natural de Palma: el Camí dels Reis. Hi ha que aixemplar-lo i conectar-lo amb l'autopista d'Inca (per damunt S'Indioteria) i amb el primer cinturó a l'altra banda.

Es. bàsicament, la solució que duia el Bloc per Palma al seu programa electoral complementada amb elements molt interessants com la construcció d'un parking dissuassori a Son Castelló (davora l'estació del metro) i una proposta de noves línies d'autobús.

Es, en definitiva, un altra manera de fer les coses: aquella per la qual ens vàrem votar

 

BARTOMEU VICENS I LA CREDIBILITAT DEL PSOE

 

Acusar de corrupció els representants d'un partit antagonista és d'allò més fàcil; la prova és que qualsevol partit amb corrupció fins a les celles (p. ex., el PP) és capaç de fer-ho.

Molt més difícil és actuar contra la corrupció pròpia, contra la corrupció dels teus aliats o contra la corrupció que rau a les files dels que et donen el teu vot a cada sessió parlamentària.

Bartomeu Vicens dimitirà  perquè el que li cau i li caurà damunt - sumant el cas Son Oms (del qual vos he copiat al final un magnífic resum del Diario de Mallorca) i el cas Pla Territorial -  és tècnicament insoportable.

La pregunta interessant és saber quina quantitat de brutor arribarà a deixar dipositada sobre la política balear i els seus representants.

Des del Bloc crec que hem estat molt bé reiterant, una vegada més, la petició de dimissió

El PP no demana la dimissió però critica el PSOE per no demanar la dimissió (os lo juro por Snoopy)

UM continúa mantenint la doctrina d'esperar una sentència judicial ferma per actuar: és la mateixa doctrina que mantenia el PP abans de mantenir la doctrina Estaràs: intentar semblar el que no s'és. Una posició infumable que ignora el principi de responsabilitat política, l'objectiu de preservar les institucions de les peripècies jurídiques personals i que, a la fi, permet que els corruptes es mantenguin en els seus càrrecs de manera indefinida en termes polítics (voleu calcular quan hi haurà una sentència ferma sobre el cas Son Oms?: el 2013?, el 2014?)

Però allò més preocupant és la posició del presiden Antich. "hem de deixar treballar als encarregats de fer-ho". Traducció: "no m'emprenyeu que jo necessit els seus vots". Amb aquestes  paraules - amb clara vocació de no ser titular de premsa - Antich obliga al Sr. Dieguez, a la Sra. Armengol i a si mateix a menjar-se 40 kilos de Diaris de Sessions del Parlament i uns 30 kilos de retalls de premsa de l'anterior legislatura No em preocupa particularment pel seu aparell digestiu. em preocupa perquè si el PSOE ens ha d'obligar a pensar que tots són iguals (o que tots són iguals llevat del Bloc: no millora massa el tema), "apaga y vámonos"

LES CLAUS DEL CAS SON OMS AL DIARIO DE MALLORCA D'AVUI

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA. Estas son algunas de las claves del caso Son Oms, que está bajo secreto sumarial.

* Recalificación. Bartomeu Vicens, Maximilià Morales y Jaime Montis están siendo investigados por si se prevalieron, especialmente los primeros, de su posición en la sociedad, o como dirigentes políticos para recalificar, desde principios de los 90, las fincas rústicas del antiguo predio palmesano de Son Oms y otros como área industrial.

* Información privilegiada. Los empresarios Miquel Munar y Bernat Febrer, otros dos de los promotores de la recalificación urbanística, aparecen también como sospechosos de beneficiarse de información privilegiada.

* Contratos Los antiguos propietarios de las fincas agrícola-ganaderas firmaron, hacia los años 90-91, unos contratos marco con Maximilià Morales y Bartomeu Vicens para que éstos últimos impulsasen la recalificación de las tierras como suelo urbanizable de uso productivo industrial. Los dueños pactaron ceder a Morales y Vicens, o en quienes éstos delegaran, el quince por ciento de las parcelas aptas para la edificación.

* Estafa y comisiones. Hacia 1999 se traspasaron a Gestora Desarrollo Son Oms, una empresa administrada por Jaime Montis, varias de las comisiones en forma de cesión del 15 por ciento de los solares recalificados. La fiscalía sospecha que las cesiones pudieron ocultar presuntos sobornos. Uno de los dueños de solares, Ángel Ochando, denunció a los promotores por presunta estafa.

* Facturas y tapadera. Se investiga también si las comisiones se repartieron entre los implicados mediante facturas falsas y gracias a empresas tapadera.

SEGON CINTURO. NO AMB EL MEU VOT

Vol n'Antich posar en marxa el Segon Cinturó "canviant-li de nom" tal i com afirma el DM que varen afirmar membres del PP després d'un encontre amb el President? No ho sé. Forma part la notícia mateixa de la sorda lluita de poder al sí del PSOE entre n'Antich i na Francisna Armengol?. Tampoc no ho sé.

El que sí sé és que això no es farà amb el meu vot ni amb el vot d'EU-EV ni, n'estic segur, amb els vots del Bloc.

A diferència de Son Espases (que jo seguesc pensant que era possible obviar) aquí no hi ha ni obres començades ni possibles doblers tudats ni la urgència sagnant associada a un hospìtal de referència.

Vol dir això que no hi ha pressa? De cap manera. Jo pens que passa d'hora de donar solucions als accessos a Palma.

Quina solució?. La que molts duim 8 anys proposant: potenciant i ampliant aquesta ronda blana i natural que és el camí dels Reis, enllaçant el camí dels Reis amb l'autopista d'Inca envoltant S'Indioteria i permetent obviar la via de cintura per arribar ràpidament a la UIB, Son Reus i el nou Hospital tant des de l'autopista de Llevant com des de l'autopista d'Inca.

Es la solució més econòmica, amb molta diferència,  en termes financers i territorials i la que permet defugir d'una lògica de creixement de Palma "en taca d'oli"

I una nota final: Impedir el Segon Cinturó no significa impedir el creixement urbanístic de la matyeixa manera que construir-lo no significa arreglar els problemes de mobilitat (a Madrid van per la 4a ronda i encara van de bòlid).  La qüestió és si apostam per solucions moderades que permetin donar sortida als problemes del creixement amb seny o si seguim apostant per la política de Jaume Matas

 

EL MALLORCA, DE MAL EN PITJOR

 

 El Mallorca sembla predestinat a acabar en mans d'especuladors, arribistes i aprofitats.

No és la primera vegada que el club cau en mans d'especuladors amb ganes de procurar-se una plataforma d'entrada en el món de la política (i dels negocis que es mouen al voltant de la política) però la imatge den Vicente Grande passant el testimoni a un multimilionari britànic (o serà rús) totalment alíé al món de l'esport illenc és per llogar-hi cadiretes.

Perquè gent que ha fet grans fortunes en poc temps (i podeu imaginar com) té interés en adquirir el Mallorca i, a més, a pagar per ell dues o tres vegades el seu valor real?

Estan despistats, estan mal aconsellats, volen fer-li un favor a Grande o als seus creditors...?. Res d'això. Cerquen el mateix que cercava Grande: portes permanentment obertes als mitjans de comunicació, contactes, influències, relació amb el poder polític... i capacitat per fer negoci.

La majoria dels polítics són molt sensibles a les demandes d'un club important com el Mallorca. Hi ha una por cerval a enfrontar-se amb l'afició i, en definitiva, amb els possibles votants. Catalina Cirer va estar a punt d'aprovar el pelotasso urbanístic de les "Torres den Grande" ; al final ho va ajornar fins a després de les eleccions perquè no hi havia consens a Cort (Cirer dixit)  i li feia poir el desgastament polític... però Grande tenia raó quan deia que molts de clubs de l'Estat havien fet maniobres per l'estil per contentar a l'afició.

Es penós veure clubs com el Mallorca (i algúns altres), que representen legítimament el sentiment col.lectiu de milers de i milers de persones, caiguent en mans d'especuladors i d'interessos inconfessables (ja siguin nadius o forans). Crec que s'imposa una reforma de la legislació que impedeixi aquests moviments i que combini el funcionament com a club amb les necessàries garanties de responsabilitat i eficàcia en la gestió econòmica

MATAS: MEMORANDUM DE CORRUPCIO 2003/2007

 

Quan escric aquestes línies Jaume Matas passa les seves vacances a un Hotel de superluxe de Miami (el Shore Club, a 400 i pico euros el vespre) i no vol fer declaracions a la premsa.

També és el moment on la majoria de l'opinió pública s'està enterant que el seu goven passarà a la història com el més corrupte de l'autonomia balear.

Mentres la Vice-Presidenta d'aquest mateix Govern, la Sra. Estaràs, encapçala la regeneració democràtica del PP (sic) i la seva portaveu i imputada pel cas cavallistes diu avui mateix que serà immisericorde amb els casos de corrupció (sic), pas a ressenyar-vos el que consider casos de corrupció política del periode 2003-2007, algúns perseguits per la justícia i d'altres no (encara):

CORRUPCIO POLITICA AL SI DEL GOVERN MATAS

Cas Rasputín

 

                    

Els tíquets del Rasputin                        Joan Flaquer, Conseller responsable

                                                          d'IBATUR

El gerent d'IBATUR, Juan Carlos Alia, carrega a l'Hisenda autonòmica les despeses d'un puticlub de Moscou (es va descobrir per casualitat). El Lobby de Dones ho denuncià davant Fiscalia que no considerà que el cas fos punible penalment en poder-se tractar d'una errada. Ressenya de premsa a El Pais aquí

Cas Bitel 2

                      

 Damià Vidal                                         Rosa Estaras, Presidenta de Bitel

El Gerent d'aquesta empresa, Damià Vidal, està acusat de buidar el calaix de l'empresa amb contractes ficticis i despeses injustificades. La presumpta malversació ascendeix a 700.000 euros (descobert, com els dos següents, gràcies al canvi de govern). El Cas Bitel 2 ja té un espai a la Wikipèdia (http://ca.wikipedia.org/wiki/Cas_Bitel_2 ).

 

Cas CDEIB

 

                        

Antònia Ordinas                                        Josep J. Cardona, conseller

                                                                   responsable del CDEIB

L'ex-gerent del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears. Antonia Ordinas, es gastà 320.000 euros en despeses de representació i regà amb contractes digitats a amics i familiars

Cas Consorci Turisme Jove

                                       

                                        Rosa Puig, consellera responsable de

                       Turisme Jove i el Director Gral de Joventut  J. F. Galvez

Aquí ens trobam davant una vertadera trama que deixà aquest Consorci en fallida tècnica i a la qual han participat presumptament el gerent del Consorci, Damià Amengual, el contable Jaime Cerdà, el Cap de Serveis i Manteniment Juan Francisco Gonsálbez i la seva esposa i exconsellera del CIM del PP María Reyes Carbonell. Es parla de la malversació de 800.000 euros, de factures falses, de comissions... la Fiscalia pot demanar fins a 23 anys de presó segons aquesta informació del DM 

Cas Pla Territorial de Mallorca

               

Bartomeu Vicens                                       Jaume Font

"O miente Vd o miente el Sr. Bartomeu Vicens" li digué el Fiscal al llavors conseller del PP al govern Matas Jaume Font. Trobareu la ressenya de l'interrogatori aquí. Jo sempre he pensat que tal volta mentien tot dos. Els responsables del PP i d'UM al Govern i al Consell, respectivament, s'acusen mútuament d'haver impulsat les ART denunciades pel GOB i qye donaren peu a pelotazos urbanístics, reclassificacions fetes en funció d'interessos particulars, per valor de 300 milions d'euros. En el primer dels casos investigats per la Fiscalia - Es Crevers de Marratxí - hi participaren Ibercon i Vicente Grande com a intermediari. Promotors i polítics, com les bruixes de Macbeth, donant voltes a l'olla de l'especulació i l'enriquiment il.lícit 

Cas Palmarena

Rosa Puig, consellera d'Esports

Aquest equipament esportiu ha costat 146 milions d'euros sobre un projecte de.... 46 milions. La deuta contreta és a vint anys. La Fiscalia investiga el cas i hi ha diversos imputats

El Metro de Palma

Mabel Cabrer Consellera d'Obres

Públiques del Govern Matas

A una inversió teòrica de 235 milions d'euros començau a sumar: 80 milions de sobrecost en l'execució de les obres (el doble d'allò previst per la llei com a acceptable), 28 milions per arreglar les deficiències en la seva construcció i 193 milions de costos financers perquè el famós metro l'acabarem de pagar.... l'any 2031!!

Afegiu també que tot estava tan mal fet que el metro ha estat inoperatiu des de la seva inauguració fins a juliol del 2008 (més d'un any).

Total 536 milions per un metro de SET KILOMETRES i un tram en superfície fins a la Universitat. "El Metro más caro del mundo" titulava en primera un diari local

Autopistes d'Eivissa

     

            

   La mateixa que abans        Stella Matutes (Matutes, capisci?) Consellera Consell Eivissa 

Si les xifres del Metro escandalitzen. estau atents a aquests: Projecte inicial de les autopistes d'Eivissa: 13 milions d'euros; cost d'execució: 150 milions!!. Si a això afegiu els costs financers, etc per fer-se pel sistema de peatge a l'ombra, el cost total d'aquí 25 anys haurà estat de 500 millions

 

Cas Ses Variades (Eivissa)

La mateixa que abans

Com que el cas és a Eivissa no ha tengut massa trascendència a la resta de les Illes però és necessari saber que la Sra. Stella Matutes, ex-consellera de Vies i Obres del Consell d'Eivissa declarà davant la Fiscalia el passat dia 28 de juliol per "tráfico de influencias y manejo de información privilegiada"

La qüestió és fonamenta en el rescat de la finca propietat dels Matutes Ses Variades que, desclassificada per les DOT, és recuperada per a la ubanització en tres etapes: llei de mesures urgents promoguda per Jaume Matas, conveni de l'Ajuntament d'Eivissa amb els promotors (condicionat a lés determinacions del Pla Territorial) i aprovació (Oh sorpresa!) de les pertinents modificacions del Pla Territorial a una votació on la Sra Stella hi va participar

Cas Abel Matutes

 

Abel Matutes

Abel Matutes, pare de Stella Matutes, està lligat empresarialment a empreses concessionàries de les autopistes i tengué la "sort" que les autopistes seguissin traçats beneficiosos per a les seves propietats i, també, que, en determinats trams, quan passaven aprop d'una urbanització de la seva propietat, l'autopista s'esfonsàs en trinxera pèr tal d'evitar l'impacte visual.

D'allò que, de moment, haurà de donar comptes davant la justícia és d'una acusació d'enriquiment il.lícit derivada de la utilització de la terra aixecada per fer les autopistes per a omplir un camp de golf de la seva propietat, el de la Platja den Bossa, que, inicialment, era inviable per estar sota el nivell del mar

 

CORRUPCIO POLITICA AL SI DELS AJUNTAMENTS POPULARS

Cas Rodrigo de Santos: el regidor del PP carrega a la Hisenda municipal les seves "juergues" sexuals i comet possible prevaricació en la compra d'un joc infantil per un import d'1,5 milions d'euros!! (descobert gràcies al canvi de govern a l'Ajuntament de Palma)

Cas Andratx. El batle d'Andratx, amb el suport polític del Govern Balear i la complicitat d'un Director General del mateix govern comet tot tipus de tropelies al seu municipi

Megapark: Cas de permissivitat davant la il.legalitat. Un negoci a S'Arenal sense llicències i amb mil denúncies aconsegueix funcionar 5 anys amb la complicitat activa del govern municipal den Fageda i na Cirer

Torres del Temple: Un Bé d'Interés Cultural on es fan obres il.legals per converir-lo en pisos de luxe amb la permissivitat del govern Cirer

Son Olivaret: Una urbanització il.legal que coneix un creixement desmesurat durant l'època Cirer davant la permissivitat de l'Ajuntament

Cas Santa Margalida: El batle feia negocis amb les concessions municipals,

Cas Cavallistes: setze batles del PP imputats  per falsificar certificats municipals per cobrir les irregularitats urbanístiques d'un d'ells

Segur que em deix coses. No dubteu en apuntar-les, per favor

ADDENDAS a suggeriment dels lectors

Gràcies als lectors que amb els seus comentaris m'ajuden a completar aquest memorandum. La veritat és que la llista és salada i amb una mica de paciència aniré afegint enllaços a dades més extenses sobre cada cas. Hi afegesc, DE MOMENT, 2 casos d'Eivissa que afecten la família Matutes. el Cas Andratx, Torres del Temple, Mergapark, Son Olivaret... però n'hi haurà més. Deix fora algúns suggeriments com el dels funcionaris de la presó o el suvorn a un oficial de la policia nacional per part de la Paca per no entrar dins l'òrbita del govern Matas i el seu periode de lideratge del PP

 

EL PROBLEMA DE CARLES MANERA

Hi ha enfrontaments dins el gtovern balear pels pressuposts del 2009. Bloc i UM acusen el Conseller d'Hisenda d'afavorir les Conselleries del PSOE

Tant de bo que el problema fos aquest. Estic segur que retallant d'aqui i posant allà tot s'arreglaria. El problema és que els pressuposts, globalment, no donen resposta a les necessitats dels ciutadans.

A un moment de crisi econòmica, el sector públic ha de tirar del carro, ha d'invertir, ha d'impulsar polítiques socials i mediambientals generadores d'ocupació (perquè és una gran mantida i, a més, de dretes, que la única manera de fer ocupació des del sector públic és l'obra pública).

Jaume Matas va malbaratar centenars de milions d'euros, ens ha deixat endeutat fins a les celles i, a més, ho va fer en un moment de gran expansió econòmica que per res reclamava aquestes virgueries, ho va fer per pur interés partidista

Per suposat no es tracta de copiar el model Matas però tampoc no podem tornar al model Mesquida d'alumne aplicat de Comptabilitat General.

La Generalitat de Catalunya va governar durant molts d'anys un pufo molt important a Salut (a Salut eh? no en el Metro). Va ser una opció política per tal de donar un bon servei als ciutadans i es va resoldre políticament amb el model de finançament: la política ha d'entrar a la Conselleria d'Hisenda

Amb la que està caiguent, parlar de contenció en la llei de dependència o de devallades pressupostàries a Treball (per citar una conselleria del PSOE) i fer-ho passar per una necessitat financera és un insult a la intel.ligència política dels progressistes d'aquest país.

Hisenda ha de cercar els doblers de davall les pedres i s'ha de posar al servei no d'un màster de gestió d'una universitat dels USA (que tanmateix no li donaran) sinó de les necessitats de la gent d'aquest país: les persones, recordau, primer 

DELGADO, DEMAGOGIA PER A PARDILLOS

Carlos Delgado va convertir l'Ajuntament de Calvià en refugi dels "aturats" del PP  provocats per les passades eleccions. Exactament igual que va fer en Fageda l'any 1999. N'hi havia 40 però l'oposició diu que 60; tant se val

La seva guàrdia pretoriana al darrer Congrés del PP ha coincidit, casualment, amb la gent que tenia cobrant un sou de l'Ajuntament: Jaume Font, Antoni Pol, Antoni Ramis...

Però n'hi va haver que no es posaren darrera seu al Congrés i ara els ha tret de l'Ajuntament amb l'excusa de fer una política més austera. Es un gest per a consum exclussiu de pardillos

Es un raonament lògic molt senzill:  o els alts càrrecs "acomiadats" eren útils per a l'Ajuntament o eren innecessaris. Si eren útils és una errada acomiadar-los i, si eren innecessaris, va ser una errada contractar-los

I un altre tema: si en Delgado volia fer un gest d'austeritat podria haver començat per rebaixar el seu sou (90.000 euros anuals), infinitament superior al de la batlessa de Palma (població 8 vegades superior a la de Calvià) i  igual al del batle de Madrid  (població 80 vegades superior a la de Calvià)

MATAS, PALMARENA, I TORTURES A LA PRESO

Els números del Palmarena són esgarrifants. Sobre un projecte de 46 milions d'euros ens hem anat a una despesa que rondarà amb tota probabilitat els 146 milions. Es a dir, una tudada de 100.000.000 d'euros. La deuta contreta és a vint anys. Es a dir, que hem d'agafar la nostra edat i afegir-li vint anys i així podrem calcular quan deixarem de pagar les cosetes del govern Matas.

La Fiscalia, la sempiterna fiscalia, ho està investigant i ja hi ha diversos imputats en aquest nou cas de saqueig als soblers i als interessos públics.

La Fiscalia, ja ho he dit, necessita reforços amb urgència. Per si la legislatura més corrupta de la democràcia - la del 2003 al 2007 - no fós prou càrrega de feina també s'ha d'ocupar de Son Banya i de les màfies de la presó.

Si el que hem sabut fins ara de la concorxa entre presos i funcionaris ja és prou impresionant, no menys impresionant fou el testimoni del President del Grup de Drets Humans, Sr. Vicens, ahir, a Canal 4: a la presó de Palma es tortura: "gent enmanillada durant dies, gent privada d'aliments durant dies... però allò més freqüent són les pallisses". Esper que el Sr. Vicens sigui cridat aviat a declarar per part de Fiscalia

ANTICH, LA LOTOTROT I LA LUDOPATIA

El Govern Balear ha decidit no introduir la Lototrot en els bars i cafeteries en forma de màquines "escurabutxeques" terme bastant més precís i descriptiu de la realitat que el castellà de "tragaperras" .

La decisió em sembla perfecte perquè seria lamentable que el Govern Balear promocionàs la forma de joc més estúpida i perjudicial de totes les inventades

Efectivament, les màquines "escurabutxeques" són ESTADISTICAMENT IDIOTES. Guanyar a la loteria és molt més difícil que agafar una tarja bancària aficaar-la al caixer i pretendre encertar a la primera amb el codi d'accés. Però és cert que jugant a la loteria o a la primitiva o al "cuponazo" existeix una remota possibilitat de fer-se ric. Amb els irrisoris premis de les màquines escurabutxeques és impossible. Per tant, com en els altres sistemes, com més hi juguis estadísticament més hi perdràs però, a més, sense aquesta possibilitat remota d'invertir l'equació i guanyar una doblerada.

Tot i ser, com és, la forma més estúpida de jugar és, de molt, la més practicada. La immediatesa del premi, el joc de llums i só, la petita excitació del moment la fan un perfecte pseudoansiolític que, com tots els de la mateixa "calaña", tenen el pervers efecte de provocar més ganes de jugar i, a la fi, de generar addicció.

A Balears hi ha més de 20.000 ludòpates i un bon troç enterra els seus doblers en les ditxoses maquinetes. Es una addicció per pobres, per desgraciats que troben així la manera de ser més pobres i més desgraciats.

Per tant, m'agradaria pensar que el govern trobarà la manera de posar en marxa noves mesures per, tot sòl o en col.laboració amb el govern de l'Estat, reduïr aquest vertader càncer personal i social que pateixen tantes persones i famílies modestes

ROSA ESTARAS, EN LLIBERTAT VIGILADA

La nova Presidenta del PP de Balears té tres grans problemes; la desmobilització del seu partit, el corrent polític que representa Carlos Delgado i la seva pròpia història

428 compromisaris que no s'han presentat al Congrés (sobre 1803) és una xifra enorme que indica la manca de mobilització interna, la ruptura de la tradicional disciplina i la desorientació del PP de Balears

El 30% dels vots obtinguts per Carlos Delgado són molt significatius. Des del temps den Cañellas cap aquí mai no s'havia manifestat de manera organitzada un corrent de dreta dura i de nacionalisme espanyol "sense complexes". Aquesta sensibilitat - que estava des de sempre però desorganitzada - és una novedat que es presenta amb ganes de bronca, emprenyada i enfrontada amb na Rosa Estaràs: tot plegat, molt dificil de governar perquè crec que en Delgado té raó quan diu que, sense aquests vots, el PP mai no tornarà a guanyar les eleccions

La història de n'Estaràs ha estat molt present en el Congrés en forma del suport explícit den Gabriel Cañellas i de les bufetades  que Delgado donava a Estaràs aprofitant la cara den Jaume Matas. Filla predilecta de Cañellas i de Matas que n'Estaràs es presenti com a abanderada de la renovació és un autèntic exercici de funambulisme polític (sense xarxa) 

GRANDE NO ES EL VERTADER PERJUDICAT

De bancari a gran promotor immobiliari en pocs anys. Pisos que valien 60.000 euros i ara en valen 300.000 en pocs anys... tot ha estat ràpid i desmesurat en la història recent den Vicente Grande

L'ascensió i caiguda den Vicente Grande no és més que el subproducte d'un mercat especulatiu i, en moltes ocasions, corrupte que cap govern estatal, europeu o autonòmic ha tengut nassos de controlar.

Aquí s'ha consentit i es consent que els especuladors controlin el creixement de les ciutats, que els habitatges es venguin a preus vàries vegades per damunt del seu preu de cost, que les hipoteques o els lloguers hagin empobrit a totes les famílies mitges o modestes, que s'hagi construit molt per damunt de les necessitats del mercat sense que això hagi abaritit els preus i que s'hagi sobredimensionat el sector de la construcció... tot per a generar el profit privat d'unes poques butxeques i per a generar fortunes immenses

... I quan la bibolla especulativa esclata, els treballadors de la construcció a l'atur, les petites empreses que hi giren al voltant en crisis, l'abaratiment dels habitatges es compensa llargament amb l'encariment dels interessos hipotecaris i suspensions de pagaments com la del Grup Drac posen en dificultats a un munt de petites empreses en forma de danys colaterals.

Aquestes són les víctimes reals. En Grande, si ha estat una mica previsor, segur que té més d'un matalàs que l'espera a qualque banda 

EL MUNDO TRAMPOS AD NAUSEAM

Pàgines 22 i 23 de El Mundo d'avui. En lletra de missal El Mundo in-"compleix" les nombroses sentències en contra que l'obliguen a publicar les meves rectificacions sobre les mentides que va publicar sobre la meva casa.

Ha retrassat al màxim la publicació: ha recorregut al TSJB, ha perdut els recursos, ha retrassat durant mesos el compliment de les sentències i quan ja arriscava un altre condemna per desacatament, ha intentat complir l'expedient amb aquestes dues pàgines que desmenteixen les 60 o 70  (primeres planes incloses) que va publicar a la seva ignominiosa campanya

Perpo la llei és clara: les rectificacions s'han de publicar "amb la mateixa relevància" que la informació rectificada... no els queda res. Així que tornaré a anar als tribunals, als lentíssims tribunals de justícia, i tornaré a guanyar. Eduardo Inda ja és per Madrid dirigint premsa esportiva; tal volta, quan obtengui una nova reparació de la justícia, l'actual director serà capità general. Tant se val: les mentides s'han de pagar.

Fa dos dies que na Pilar Costa s'ha embutxecat 18 o 24 mil euros per les difamacions de El Mundo... sis anys després de ser publicades. Pel que fa a l'exercici de la política, na Pilar Costa no ha obtingut reparació però està bé que hi hagi anat fins al final. Només sigui per haver contribuit al fet que El Mundo sigui el diari més condamnat per difamació de tot l'Estat espanyol

AIR BERLIN I LA NOSTRA LLENGUA

Perquè opina Air Berlin sobre la nostra llengua i sobre la política lingüística de les nostres institucions?. Qualcú sap el que opina Fomento de Construcciones y Contratas sobre la política de Defensa?, qualcú sap el que opina El Corte Inglés sobre la política cultural al Pais Valencià?, qualcú sap el que opina GESA sobre la política d'habitatge del Govern? Per incidir en les polítiques públiques ja estan les organitzacions empresarials, és inusitat que una empresa ho faci directament

El problema no és l'orientació de les opinions de l'editorial d'Air Berlin Magazine: són, si fa no fa, les mateixes que les mantingudes per en Carlos Delgado i el sector polític i d'opinió que aquest representa.

El problema és que una empresa d'aviació s'afiqui en aquests jardins.

Això només és possible a unes Illes on empreses concretes i persones concretes del món empresarial han estat acostumades a negociar amb els membres del govern i a planejar negocis amb el govern amb més autoritat i facilitat que els agents socials de la nostra comunitat. Només aquest món sòrdid de sopars d'amiguetes que tant caracteritzava l'època Matas explica que ara un empresari alemany es cregui amb el dret de tracttar-nos com una colònia governada per "reyezuelos" menyspreables i a ridiculitzar la nostra llengua i la nostra política lingüística (sigui aquesta la que sigui)

EU, FANTASTICA DAVANT LA CORRUPCIO

Esquerra Unida  ha tret avui a la llum un comunicat boníssim sobre els temes de corrupció i els criteris per a l'assumpció de responsabilitats polítiques.

El comunicat és un vertader manual per abordar políticament aquestes situacions i diferencia perfectament l'àmbit polític i el judicial. Amb un PSOE que ha girat patèticament de discurs i que troba "desagradable" (Antich) o "preocupant" (Armengol) un tema pel qual haguessin demanat dimissions fulminants a l'anterior legislatura; amb un Joan Lladó que avui surt amb declaracions a El Mundo (ignor si ben recollides) que són perfectament subscribibles per l'aparell més ranci del PP ("hem de ser cautelosos i deixar actuar els jutges") i amb un PSM que frega la glòria però que no acaba d'arrancar ("qualque cosa ha de passar". "si fós jo dimitiria"), la posició d'EU és clara, contundent i rigorosa. Tant de bó si tothom tengués les coses sempre tan clares a l'hora d'abordar un tema com la corrupció

PS: d'UM no dic res perquè ells sempre han tengut aquesta lamentable posició: fins que els jutges no es pronunciin aquí no passa res

ESQUERRA UNIDA LAMENTA LA NEGATIVA DE L'EXECUTIVA D'UM DE MANTENIR EN EL SEU CARREC AL SEU PORTAVEU PARLAMENTARI

 

La imputació en tres casos de corrupcíó urbanística és incompatible amb l'exercici d'aquesta funció

EU fa una crida pública a tots els partits integrants del govern per tal que reflexionin i siguin capaços de construir un discurs coherent i  reflexiu que respongui a les expectatives de la ciutadania davant els casos de corrupció

 

Esquerra Unida de les Illes Balears considera que les tasques de representació política han d'estar al marge de les pol.lèmiques sobre presumptes casos de corrupció i, per això, cal aplicar tres criteris o normes d'actuació:

 

a) Apartar de la vida públic les persones condemnades judicialment per casos de corrupció

b) Apartar de la vida pública, preventivament i sense que això signifiqui presumpció de culpabilitat, aquelles persones que estiguin implicades en casos de corrupció política per tal de mantenir el debat polític i el funcionament institucional lluny del debat sobre els casos de corrupció (que és el cas del portaveu d'UM)

c) Apartar de la vida pública aquelles persones que hagi quedat acreditat que han comés actes èticament reprobables relacionats amb la vida pública i d'una entitat suficientment greu, fins i tot si aquests actes no donen péu a responsabilitats penals

 

Reduïr els supòsits d'assumpció de responsabilitats al primer dels criteris ressenyats ha estat, tradicionalment, el recurs, dels qui pretenien amparar els presumptes corruptes i significa delegar en els jutges la preservació de valors cívics i democràtics que han de ser preservats, fonamentalment, per partits polítics, mitjans de comunicació i opinió pública en general. En definitiva, significa desprotegir el nostre sistema democràtic fins a límits inadmissibles.

 

EU lamenta que UM no participi - ni ara ni abans - d'aquest criteri.

 

Però EU lamenta encara més, i ho considera escandalós, que partits i persones senyeres del pacte de progrés actualment governant a les nostres institucions hagin girat, per conveniència política, les seves posicions respecte a un tema tan delicat i es limitin a mostrar-se "preocupats" o a mostrar el seu "desagrat" per una qüestió que, durant l'anterior legislatura, hauria suposat peticions de dimissió fulminants.

 

Demanar responsabilitats polítiques a l'adversari no té cap mèrit ni demostra una particular altura moral. El que té significació i demostra valor i principis és assumir responsabilitats quan aquesta afecta a polítics del propi partit o de partits coaligats.

 

En aquest sentit, EU fa una crida pública als seus socis de govern per tal que reflexionin i siguin capaços de construir un discurs coherent i  reflexiu que respongui a les expectatives de la ciutadania davant els casos de corrupció

BARTOMEU VICENS I EL PACTE DE PROGRES

Continúa la investigació sobre el cas Son Oms i la cosa s'embruta per al portaveu d'UM al Parlament, Bartomeu Vicens.

He de dir per començar que no sé si Bartomeu Vicens,  ha comés o no cap delicte. Ni ho sé ni som qui per dir-ho: això és cosa dels jutges.

Però sí sé que la possible implicació en tres casos de corrupció urbanística és una llosa massa feixuga per a un portaveu parlamentari que condiciona la seva feina i enterbola la projecció pública dels seus posicionaments

L'assumpció de responsabilitats polítiques - que així es diu la figura - no és, per tant, cap "presumpció de culpabilitat" contradictòria amb la presumpció d'innocència recollida a la Constitució: és una mesura cautelar, una mesura protectora que pretén preservar la política dels avatars judicials i de les pol.lèmiques sobre corrupció.

Això és el que jo sempre he sostingut i el que mantenc ara per molt que UM sigui ara un partit soci a diversos governs. M'agradaria no veure d'altres polítics importants del Pacte dient coses distintes a les que deien fa poc més d'un any, quan estaven a l'oposició. 


 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS