Administrar


Estadisticas de visitas

Categoria: 2Aj Palma Gral

ISERN PRESIDEIX EL PITJOR GOVERN MUNICIPAL DES DEL 1979

Estan acabant amb tot allò que faci olor de polítiques socials, incompleixen els seus compromisos fins a la nàusea i, com que es massa gros, menteixen descaradament per intentar ocultar allò inocultable, Si voleu més detalls, clicau aquí

500.000 EUROS PARA QUE MEEN LOS TURISTAS

El PP de Palma ha decidido gastar 500.000 € en comprar 6 wáteres callejeros a instalar en el centro de la ciudad.
EU se ha cabreado y opina que hay que tener muy poca vergüenza para hacer este gasto cuando el Ayuntamiento, entre otros muchos recortes hipersensibles, ha bajado 400.000 euros la dotación del servicio a domicilio y ha suprimido un servicio de atención a menores en riesgo !! que costaba 170.000 euros (o sea, dos wáteres)
 De hecho, a mi partido le ha impresionado muy poco que, como reza la web municipal, los wáteres sean "autolimpiables, impermeables, antivandálicos , resistentes e inalterables por agentes externos".
A mí lo que me ha impresionado es que tengo una amiga gravamente enferma, incapacitada para el trabajo, que vive sola, que cobra una pensión ridícula, que no tiene familia en la ciudad y a la que el Ayuntamiento le acaba de denegar el Servicio de Ayuda a Domicilio por falta de presupuesto.
Eso sí : lo primero que hizo el alcalde fue recolocar en su despacho el crucifijo que los rojos quitamos durante la legislatura anterior y lo segundo fue volver a sacar al balcón del Ayuntamiento todo tipo de santos y vírgenes en fechas señaladas.

PALMA: CIEN DIAS EN MARCHA... ATRAS

El balance de los primeros meses del PP en Cort no puede ser más desolador. No quiero hacer una valoración subjetiva, o basada en pronósticos, o en gestos... quiero hablar tan sólo de HECHOS que afectan a la ciudadanía

TRABAJO

Quizás lo socialmente más grave: la paralización de la contratación por parte del Ayuntamiento de 346 parados de larga duración cuyo contrato temporal estaba financiado por el SOIB y sólo pendiente de firma. Una verdadera canallada para 346 familias

TRANSPORTE PUBLICO Y MOVILIDAD

Renuncia al proyecto de tranvía, ocho autobuses menos repartidos en diversas líneas, anuncio de subida de tarifas, retirada del carril bici de las avenidas por un no-carril bici auténticamente peligroso para los ciclistas y despatonalización parcial de la calle Blanquerna

COOPERACION AL DESARROLLO

900.000 euros menos (un 40% del total del presupuesto). El hecho de que algunos partidos de la oposición no hayan dicho nada porque el Govern Balear hiciera algo parecido el 2010 no le quita gravedad al hecho

REHABILITACION DE COREA

Anuncio de paralización sin que, de momento, haya alternativa anunciada ni proyectada

POLITICAS JUVENILES

Paralización del trabajo comunitario llevado a cabo por el programa Dinamo: el pilar fundamental de esta concejalía. Dice el gobierno municipal que lo restablecerá pero, de momento, lo ha quitado

MENOS DINERO PARA LOS MAYORES

Subvenciones aprobadas y notificadas para el 2011 han sido aplazadas hasta el 2012

DESPIDO DE LAS INTERPRETES DEL LENGUAJE DE SORDOS

El primer paso atrás en la integración de discapacitados después de un avance espectacular en los últimos años que obtuvo premios a nivel local, estatal e internacional

... Bueno, éste es el balance real. Buenas noticias: ninguna que tenga un cierto peso. Que han reducido los altos cargos?. Pues mirad, depende de cómo se mire: para lo que hacen y, sobre todo, para lo que no hacen, aún creo que tienen demasiados

ISERN, EL CORPUS I LA MEMORIA HISTORICA

Durant la campanya electoral Mateu Isern va dir que no perdria ni un minut amb això de la memòria històrica perquè ell estava per allò que importava: crear llocs de feina.

La realitat és que per al que no ha trobat temps el nou govern municipal és per signar els contractes de 346 aturats de llarga durada que els vàrem deixar a punt per firmar... i la realitat és que el Sr. Isern sí que ha trobat minuts i hores per anar a cercar un cruficixe per fer-se  fotos amb ell al seu despatx i per pujar al balcó de Cort amb la seva família per veure la processó del Corpus.

La realitat és que estam allò on sempre: el PP governa per a tots però per als catòlics més (que quedi clar), això de la memòria històrica és una cosa "de rojos" que val més oblidar i el balcó de Cort torna a ser un "palco" privilegiat per a la família dels regidors... només em falta tornar a veure els seus fills dia 5 de gener tornant a mirar la Colcada dels Reis des d'una posició privilegiada. Anam cap enrera, com els crancs

UNA FOTO REVEL.LADORA

3 juny 

Com es veu perfectament a aquesta foto, presa fa uns dies,  el govern de coalició a l'Ajuntament de Palma ha estat un govern ple de mal rollos i de tensions... Bé, sense ironies, sí que n'hi ha hagut de tensions però també hi ha hagut prou intel.ligència i prou sintonia política com per solventar-les...

I aprofit també per expressar-vos la meva convicció que, dia 22 de maig, l'electorat  va enviar a l'oposició a una batlessa i una persona excel.lent.

Vol dir això que l'electorat no s'entera?. No, senzillament és que l'avaluació de la gestió només és un dels factors - i, en una conjuntura de crisi tan tràgica com la present, no el més important - que influeixen en el vot 

UN CANVI RADICAL EN LES POLITIQUES CULTURALS

EU s'ha compromés amb un canvi radical a les polítiques culturals. Ha denunciat continuisme, clientellisme, banalització de la cultura, malbaratament de recursos... proposa que govern, Consell i Ajuntaments (el de Palma, necessàriament) gestionin  conjuntament els grans equipaments i serveis culturals, que GESA sigui l'equipàment artístic i cultural més important de les Balears i que s'alliberin recursos per afrontar el vertader gran reptes de la política cultural: llevar-li elitisme i fomentar l'activitat cultural i artística des d'abaix, o sigui, convertir la cultura en una eina de cohesió social... canvis radicals que han merescut unes poque línies a dos diaris locals. Però si vos interessa el tema aquí ho podeu trobar en detall

EL PP L'ETICA I ELS TAMBORS

Molt de "dimita Sr. Grosske" i molt de "dimita Sra. Calvo" però poca política, poca alternativa i poc banyar-se i adquirir compromisos per si de cas governen d'aqui un mes.

L'oposició del PP a l'Ajuntament de Palma és molt semblant a una tamborrada: molts de decibel.lis i poca possibilitat de tenir una conversa raonable.

El tema del codi ètic em sembla paradigmàtic. L'equip de govern va presentar una proposta de codi ètic ben interessant . Resposta del PP: renou i renou... i carregar-se el codi ètic al Ple. No importa massa: el govern municipal es sent igualment vinculat i es sentirà igualment vinculat després del 22 de maig. Però allò important és que el PP ha passat el debat sense adquirir compromisos de control sobre contractació de personal, auditories de gestió, participació ciutadana a empreses públiques i organismes autònoms municipals, etc, etc.

Igualment, vos avís, la legislatura acaba sense que el PP hagi adquirit compromisos respecte a que els Casals de Barri siguin gestionats per entitats ciutadanes, el manteniment dels Consells de Barri, el pla de desmantellament de  Son Banya, l'impúls del treball comunitari... per parlar només de les àrees que més m'afecten

CARRER ARENAS DE BILBAO

               arenas

Avui hem estat amb un nombrós grup de veïnats del carrer Arenas de Bilbao descontents emb el fet que el nom del seu carrer s'hagi canviat pel de Bartomeu Xamena.  

Vagin per davant dues coses: que valoram molt positivament la feina feta durant aquests quatre anys quant a democratitzar i normalitzar lingüísticament el nomenclator de la ciutat i que ens sentim plenament corresponsables de qualsevol errada que s'hagi pogut cometre per part del govern municipal.

Però quan un s'equivoca ha de saber dir-ho amb honestedat i ha de saber rectificar. Molt pitjor és el sostenella i no enmendalla.

Així que ha estat un dia per demanar disculpes, per convidar els veïnats a presentar un recurs i compromete'ns a ajudar a una possible rectificació i, també, per expressar públicament algunes coses  d'interés en matèria de noms de carrers i places: criteris, mecanismes de participació més adients.... si vos interessen, els trobareu aqui

SA GERRERIA I EL DRET AL DESCANS

El dret al descans està cada cop més protegit per la legislació i la jurisprudència.

Però des d'EU negam que existeixi una guerra (al manco basada en raons objectives) entre bars i veïns. També pensam que existeixen tres solucions molt clares per arreglar aquesta qüestió abans que no sigui massa tard. Les trobareu aqui

JO VAIG DENUNCIAR A FISCALIA ELS IMAS DE L'IMFOF

Durant els darrers mesos, el PP ha intentat fer creure que els que estam al govern de Cort som còmplices de la corrupció d'UM i estam esquitats per l'operació "Picnic" duita a terme pels IMA (Informadors Mediambientals) contractatats per Medi Ambient a través de l'IMFOF.

Com explica molt bé avui el Diario de Mallorca, ahir, al Ple, vaig desbaratar aquesta estratègia repartint als medis de comunicació presents la denúncia sobre el tema dels IMA's que, dos mesos després de fer-me càrrec de l'IMFOF, vaig presentar a Fiscalia .

O sigui que, com sempre, ha estat la  gent honrada que governam els que hem "destapat" els casos de corrupció de PP i UM. Si en Matas i na Cirer haguessin tret majoria absoluta res no haguéssim sabut ni del Palmarena, ni de la capsa de Cola-Cao, ni de Turisme Jove ni d'IBATUR ni de l'operació maquillatge ni de Voltor...ni de res.

Julio Martínez menteix amb massa facilitat però, "ojo al dato!", la notícia que vos he enllaçat del DM i que hi figura a cinc columnes ni tan sols és objecte d'una mínima referència a cap dels altres diaris. Ens entenem o no?

UN CODI CONTRA ELS ABUSOS I LA CORRUPCIO

Avui la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat un Codi per al Bon Govern de la Ciutat que implica adherir-se al general adoptat per la FEMP i, a més, concreta una sèrie de punts molt importants quant a la participació, la transparència i el control en àmbits molt sensibles: la participació del teixit associatiu a les empreses municipals i organismes autònoms, la realització d'auditories anuals de gestió en empreses i organismes autònoms (molt més completes i eficaces que les auditories econòmiques a les quals obliga la llei),  la contractació de personal, els famosos contractes menors (contractes de poca quantia amb un ample marge de maniobra per a l'administració) i la  transparència en les subvencions i en les invitacions de què puguin ser objecte els regidores i regidors. Aquests són els preceptes:

Es realitzaran auditories externes anuals de gestió als organismes autònoms i empreses municipals que examinaran especialment els expedients de contractació.

S’incorporarà l'oposició i representants del teixit associatiu de la ciutat als Consells d’Administració de les Societats i Empreses Públiques Municipals, i als Patronats de les Fundacions Locals.

Es publicarà detalladament el procediment de concessió de subvencions i ajudes, amb determinació de la quantia i del beneficiari, i amb màxim nivell de transparència sobre les persones jurídiques sol·licitants i els grups de les quals depenguin. Es publicarà a la web municipal la resolució de les subvencions atorgades per qualsevol concepte, respectant les prescripcions de la llei de protecció de dades i la privacitat de les persones.

La selecció de personal adscrit a organismes autònoms i empreses públiques es farà amb participació de la regidoria competent en recursos humans, respectant els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

S’aplicaran criteris de màxima transparència en els processos de selecció de personal i s’establiran mecanismes de control del seu desenvolupament per part de la representació sindical dels treballadors i treballadores. Els treballadors que han de formar part dels Tribunals seran escollits per sorteig, entre els que compleixen els requisits

Llevat l’informe justificatiu en contrari obrant a l’expedient, els expedients de contractes menors a partir de 6.000 euros incorporaran tres ofertes d’empreses independents i una valoració de les mateixes per part d’un funcionari o treballador municipal  fix de la unitat administrativa corresponent

S’obrirà un registre de les invitacions acceptades a jornades, actes, visites,  etc. les despeses, l’assistència als quals per part de regidors/es i càrrecs directius, siguin pagades per organismes o empreses de caire privat.
 

A més d'això, el tema de les responsabilitats polítiques en casos de corrupció , tema imnportant però que no afecta exactament al quefer del govern municipal serà duit al Plke directament per part dels grups muinicipals que vulguin fer aportacions. Nosaltres, en concret, durem el següent redactat:

Els regidors/es i alts carrecs de l'Administracio municipal abandonaran les seves responsabilitats de govern quan per negligencia, per afavorir interessos particulars o per qualsevol altra causa siguin responsables de greus perjudicis als interessos generals. Aixi mateix, els regidors/es i alts carrecs de l'Administracio municipal abandonaran la institucio quan, estant incursos en procediments judicials per casos de corrupcio, el jutge, en el marc de la instruccio,  dicti un auto on aprecii l'existencia d'indicis racionals de conductes delictives o dicti contra la persona afectada mesures cautelars.

Un redactat molt interessant, des del meu punt de vista, i que implicaria des de la sortida de l'Ajuntament de na Marina Sans  fins, extrapolat a d'altres institucions, la de Francesc Fiol del Parlament, la de Cati Julve al Consell i un llarg etcètera de gent que continúa a les institucions i que ja no hauria de ser-hi

Nota final: Un compromís així, a les acaballes de la legislatura, pot resultar extemporani... però no ho és de cap manera!!. Tot el contrari, jo crec que és importantíssim que, precisament abans de les eleccions, tothom es retrati sobre aquests temes i que adquereixi compromisos clars, solemnes i institucionals sobre com governarà i quins posicionaments tendrà després de dia 22 de maig 

LA GERENT I PRESIDENTA D'EMAYA HA DE DIMITIR

Avui ens hem barenat amb la notícia que la gerent i presidenta interina d'EMAYA, Malen Tortella, ha estat cridada a declarar com a imputada en el marc de l'operació Maquillatge.

Per suposat no faré cap afirmació que presuposi comportaments delictius en la Sra. Tortella. Això són els jutges els que ho han de dir. Però el que sí dic és que la ciutadania de Palma no té perquè aguantar que dirigeixi la principal empresa municipal una persona sota sospita. La seva permanència en el càrrec no beneficia ni a EMAYA ni a UM ni al PP ni al govern ni a l'Ajuntament en el seu conjunt... ni a la Sra. Tortella en particular.

Arribam a les darreries de la legislatura i encara surten noves operacions com a l'Operación Cloaca o el tema de l'Autoritat Portuària. Ja està bé!. Tolerància zero com sempre ha reclamat Esquerra Unida (fins i tot, recordem-ho, quan només EU reclamava el cessament den Miquel Nadal com a conseller del Govern Balear)

I dues recomanacions:

A l'oposició de l'Ajuntament en el seu conjunt. Deixau de mantenir aquesta situació anòmala a EMAYA i permeteu que el seu president sigui un president del govern municipal o, com  a mínim, una persona de consens amb el suport de tots.

I a UM en particular: Si només renovau els vostres dirigents quan la seva situació judicial és insostenible, aqui no hi ha ni "nova UM" ni res. Demanau a la Sra. Julve que abandoni els seus càrrecs i ajudau a normalitzar la situació d'EMAYA. Altra cosa no són més que contes de fades per a ingenus (dit sigui amb la major cordialitat, Xisco)

PALAU DE CONGRESSOS (i 2)

Que faltin cinc mesos per les eleccions no dóna permís per perdre el seny i enagatar-se de demagògia. Aquí teniu les condicions d'Esquerra Unida- Esquerra Alternativa i Verda per arribar a un acord de tots i entre tots sobre el Palau de Congressos amb una foto guai meva i den Manel Carmona davant les obres del Palau

EL PALAU DE CONGRESSOS

A cinc mesos de les eleccions s'ha produït, a l'Ajuntament de Palma, el primer desmarcament públic del PSM respecte a Esquerra Unida - Esquerra Alternativa i Verda. Casualitat? Cadescú pot jutjar el que vulgui. El que sí està clar és que fins ara hem mantingut una posició comuna que es remonta a més de déu anys enrera: que ha d'haver un Palau de Congressos a Palma. Cal recordar, a aquests efectes, que el primer projecte de Palau el va redactar en Pere Sampol com a Conseller d'Economia a la legislatura 1999-2003.

També hem compartit moltes altres coses: una visió crítica sobre la nova ubicació i sobre el projecte arquitectònic en sí i, sobre tot, una fòrmula de gestió perversa i molt made in Matas que permetia que els doblers públics finançassin un 25% del Palau i aquest funcionàs gairebé durant quaranta anys com si fos un equipament privat

La darrera notícia de fa un parell de dies venia de la Conselleria de Comerç i Industria de l'actual govern (també gestionada pel PSM) on es veia en el Palau una oportunitat per ubicar-hi el recinte firal i la penúltima la trobam al bloc del candidat del PSM a Cort qui afirma que:  "així com estan les coses, el millor ara és acabar quan abans el Palau de Congressos i hotel annex. Aquell edifici mastodòntic no pot quedar a mig fer. Això no ho discutim". Idò perquè es discuteix la firma d'un aval que és condició sine qua non per a la continuació de les obres cas de trencar amb el grup Barceló? La veritat és que no ho tenc molt clar

El que sí tenc clar és que, per a Esquerra Unida-Esquerra Alternativa i Verda, cal aprofitar la sortida del soci privat del Consorci per a la construcció del Palau perquè aquest equipament es gestioni amb control públic, en funció dels interessos públics  i de manera transparent . Estam parlant d'un equipament econòmicament rendible i capaç de generar ingressos (a més de dinamitzar el conjunt de l'economia), uns ingressos que cal garantir que s'utilitzin en benefici de la ciutadania

Aquest és el vertader debat. El PSOE, fins ara, i la batlessa de Palma i Presidenta del Consorci, Aina Calvo,  han aguantat fins ara la pressió del Grup Barceló per invertir més doblers en el Palau... mantenint ell la fòrmula de propietat privada durant 40 anys a la qual abans feia referència. Aquesta resistència - que nosaltres hem secundat, com no podia ser d'altra manera -  és la que ha provocat la imminent sortida del Grup Barcel´´o del Consorci. En quines condicions? La batlessa assegura que no es farà lesionant la butxaca dels ciutadans. Caldrà comprovar-ho en el moment de la ruptura.

Demà EU-EAiV explicarà en roda de premsa la seva posició i les condicions que posarem per a arribar a futurs acords sobre aquest tema. No les avançaré en aquest post però sí que diré que EU-EAiV serà rigorosa amb dues coses: el seu propi discurs (malgrat que s'acostin les eleccions)  i la defensa dels interessos generals

RODRIGUEZ ENGANA A LA PREMSA

Publica la UH d'avui que Rodríguez se da un "baño de masas" al reunir a "casi 1500 personas" en la presentació del programa del partit; diu el Balears que Rodríguez "exhibeix la seva força" davant "més de 1300 persones"; el DM es limita a constatar que foren "más de 1.400" i  El Mundo parla de "más de 1.250"...

Però jo, que conec la sala, m'en he hanat a la web de l'Hotel Melia Victòria secció de Reuniones&Eventos  i he vist que parla de ", un Centro de Congresos con capacidad de hasta 800 personas y personal altamente cualificado"

Vius amb el que llegiu!!... i vius amb els comunicats de premsa del PP

CANYA A LA CORRUPCIO I... ai!, UN "CAPON" MEDIATIC

En el video que podeu veure a continuació li tir en cara a PP i UM, entre d'altres coses,  que estan asseguts a la cadira en base a una campanya electoral finançada amb doblers públics. Martínez improvisa una rèplica acusant-me d'haver  encarregat a un amiguete l'auditoria de l'IMFOF que vaig posar en marxa un cop accedir a la seva presidència. Heus aquí el video:

                                   

- Bé, bé, - em direu - està bé el que li dius al PP, però qui és aquest amiguete a qui li contractares l'auditoria de l'IMFOF?.

Aqui teniu la pàgina web del meu "amic". Com veis és un bufet amb 24 oficines obertes a 4 continents, un dels bufets més prestigiosos d'Espanya i que ha fet feina amb multitud d'institucions de tots els colors polítics (incloses les del PP, per suposat) apart d'institucions privades com el CF Barcelona - per citar un cas notori - en  l'auditoria dels contes den Laporta. Es de suposar que entre els avocats que treballen per a la firma també n'hi ha de totes les tendències polítiques  però això és una dada irrellevant per a tothom excepte per al Sr. Martínez

Quant a perquè es contractà afora l'auditoria no crec que calgui ni explicar-ho: és allò normal. I el Sr. Martínez - que hipòcritament fingeix sorpresa - ho sap perquè ell va participar de la reunió de 30 de setembre que, per consens, decideix fer auditories de gestió de diverses empreses i organismes autònoms municipals... i contractar-les a empreses d'afora  

Sorprenentment, l'absurda acusació del PP - ignorada per gairebé tots els mitjans -  troba un resó mediàtic important en la Ultima Hora que obre local al dia següent amb aquest titular a tres columnes .

La informació és 100% correcta però UH sap que en periodisme "el tamaño importa y mucho". Per a qualsevol lector, aquest  tipus de titular és el que correspon a l'anunci d'un escàndol amb consistència. S'ho creu realment la Ultima Hora?. En realitat no. Ni tan sols m'ha cridat per demanar-me explicacions ni ha tornat a publicar una línia sobre el tema. Senzillament, deixa flotant en la ment dels seus lectors i per internet un titular que apunta a que m'han trobat amb un marron de corrupció. No hi ha intenció d'anar més enllà (a no ser que aquest post que estau llegint canvii la cosa): és només un "capón", coms tants d'altres,  per donar massa canya a qui ells troben que no li he de donar.

Així funciona la cosa

Algunes conclussions:

1.- Fixau-vos que el Sr. Martínez ni tan sols intenta discutir-me que es varen finançar il.legalment: és tota una confessió.

2.- Incapaç de defensar-se, el Sr. Martínez utilitza una tàctica moralment impresentable però exitosa: la calúmnia. Si estic de brutor fins adalt de tot, pensen, al manco que sembli que tothom és igual que jo.

3.- Cada cop que sentiu dir a qualcú dir "tots són iguals", estau davant un còmplice conscient o inconscient d'aquesta estratègia.  . En el millor dels casos, vos trobau davant una persona que li fa peresa mental discernir la veritat de la mentida i encobreix la seva ignorància amb aquesta distància aparentment contundent però que li va de perles als corruptes de veritat

4.- I per últim, una recomanació: no llegigueu acriticament la premsa. Tots juguen un rol en aquest partit i no tenen necessitat de mentir per colar-vos un gol  

RODRIGUEZ, CANDIDAT A BATLE DE PALMA (porfi porfi)

                           rodriguez 

Diu avui la premsa que en Rodriguez té por que el partit estatal i en José Ramon Bauzá (perdò per la redundància) s'oposin a la seva candidatura a la batlia de Palma l'any qui vé.

I jo vull expressar-me amb claredat sobre un punt tan delicat. Jo també em sentiria molt malament si el Sr. Rodríguez no fos el candidat.

Crec que ningú com ell representa l'essència del PP de Balears. I aixi ho demostra - com molt bé recalca el propi interessat - el suport molt majoritari que va tenir entre les bases del partit a l'hora d'elegir-ne el seu President a Palma. El PP de Palma va parlar clar: molt millor la bulímia de poder del Sr. Rodríguez que aquest cursi den Tito Fiol que només presentava la credencial de ser més aviat centrista (uuuuuuuuhh), ser un bon gestor i, a més, saber parlar en públic.

La seva vinculació estretíssima amb l'ex-president Matas des de la Conselleria de Presidència del govern més corrupte de la història de les Balears, el seu apadrinament sense fisures del famossíssim ex-batle d'Andratx, Eugenio Hidalgo i l'intent d'aliança amb en Miquel Nadal - ara fa sis mesos - per presentar una mociçó de censura a Palma fan innecessri aportar més elements per demostrar fins a quin cert punt el Sr. José Maria Rodríguez representa el millor del PP balear. Ell no és ni de l'espanyolisme delgadista ni del PP de Madrid ni del regionalisme den Jaume Font. Ell és només  de comandar i de donar de menjar als qui l'ajudin a comandar. Es a dir: PP Balear en estat pur.

Per favor, insistesc, deixau-lo ser candidat

PALMA CAPITAL EUROPEA DEL CHANCHULLO 2016

Començ a escriure aquestes línies en el Ple de l'Ajuntament, tot just quan la Sra Cirer defensa la iniciativa del Sr. Hubert Georg Feil anomenada "Illes Baleares 2016 - Palma de Mallorca y las Islas Balears" perquè Palma sigui designada per la  Comissió Europea com a "Capital Cultural 2016"

Vagi per endavant que ser Capital Europea de la Cultura és, sens dubta, positiu. Implica prestigi, reconeixement i projecció internacional... i significa també una gran despesa en equipaments i en promoció de la mateixa candidatura (una mica el mateix que passa amb uns jocs olímpics).

Val la pena?. Crec que és opinable. Si les forces de la cultura de la nostra ciutat haguessin impulsat aquest projecte, si les institucions s'haguessin mobilitzat, si s'haguessin avaluat costs i beneficis... fins i tot en moments de crisi...

Però no vos trenqueu el cap pensant honestament sobre el tema. Per bé o per mal, aqui les forces de la cultura (entitats, universitat, promotors, gestors de la cultura, etc.) no han posat mai el tema damunt la taula.

Aqui el que s'ha mobilitzat és l'esmentat Hubert G. Feil, una persona sense trajectòria cultural, política ni social coneguda, que gairebé no sap expressar-se ni en castellà ni en català... però que planteja a les institucions un projecte que pot suposar entre 40 i 150 milions d'euros (segons bufi el vent en cada moment).

La Sra Ramon acaba d'explicar les llacunes del projecte del Sr. Feil: ven un compromís de 2 milions d'euros de patrocini privat sense aportar cap dada, ven una aportació de 20 milions d'euros de la UE que és legalment impossible, ven una candidatura sense projectes ni continguts ni avals consistents, presenta un pressupost acordeó que passa de 160 a 40 milions segons bufi el vent (a ver si cuela)... la única cosa que està clara és que demana doblers públics i, a més, per la cara: sense concurs ni procediment de cap tipus, tot  amb l'únic objectiu de, com es diu vulgarment, montar-se en el dòlar

... I TROBA EL SUPORT DEL PARTIT POPULAR!!: La moció del PP és perversa i pud no perquè demani que Palma intenti ser capital cultural 2016. Pud perquè el que demana és recolzar la candidatura del Sr. Feil... per tota la cara

La proposta ha guanyat amb l'abstenció d'UM. Si depengués d'ells i si el PP guanyàs les eleccions l'any qui vé ja sabeu el que vos esperaria: escurar-vos les butxaques i esperar a que es projectés en Pantalla "Palmarena 2. El retorno".

Afortunadament, depén d'instàncies estatals i europees i aquesta locura no anirà envant

 

EU-EAiV I LA REFORMA DE LA PLATJA DE PALMA

PRIMERA IDEA Ho he dit a les entitats de la zona sempre que m'he entrevistat amb elles. Alerta amb que els partits passin aquests mesos fins a les eleccions fent discursos guapos i genèrics sobre la Reforma de la Platja i que després vengui el govern de torn (sigui el que sigui) i posi la directa.

El tema de la Reforma Integral de la Platja de Palma és bàsic. Per tant, màxima transparència, COMPROMISOS PER ESCRIT DELS CANDIDATS dels diferents partits i que la gent sàpiga que està votant exactament quan depositi a la urna la seva papereta de vot.

SEGONA IDEA: Des d'Esquerra Unida – EAiV trobam una pèssima idea l'esbucament de 360 habitatges, volem prioritzar el suport als petits comerciants i hotelers illencs per damunt de la crida al capital estranger i volem  apostar per dur a terme  "mil millores" a la zona per damunt de les macrointervencions urbanistiques i els equipaments espectaculars

TERCERA IDEA : Això no és Santo Domingo. La inversió estrangera que aporta molts de doblers i s'els en duu amb la mateixa velocitat no és la prioritat. La prioritat és apostar  pel petit comerc i per la millora de la qualitat de la planta hotelera que és allò que garanteix millor que els beneficis generats irradiin sobre el conjunt de la societat. En aquest sentit els centres comercials prevists van en la direcció equivocadaQUARTA IDEA Ni podem ni voler fer de la Platja de Palma un Parc Temàtic. La Platja té un ús mixte irreversible: i s'ha d’harmonitzar l’activitat turística i la residencial (hi ha 30000 habitants a la zona). En aquest sentit, la prioritat per mantenir l'atractiu turístic i l'activitat és dur a terme mil i una actuacions que millorin la neteja, la seguretat, la qualitat mediambiental, l'estetica, el transport i l'accessibilitat de la platja. Això ho consideram molt més rendible que les grans intervencions  urbanístiques, algunes d'elles socialment traumàrtiques com les que signifiquen l'esbucament de mes de 300 habitatges


En aquest sentit, front als grans boulevards prevists EU-EAiV aposta per petites zones verdes urbanes i per rehabilitar les pedreres generant espais verds, centres dinterpretacio de la natura, etc

Aixi mateix, front al cobriment del torrent dels Jueus, EU-EAiV aposta per mantenir al maxim els elements naturals, culturals i patrimonials de la zona. El tipus de turisme al que aspiram és dels que valora especialment  els llocs amb una personalitat propia i diferenciada, no els macrocomplexes despersonalitzats tipus Marina d'Or

PALMA SENSE CIRCS AMB ANIMALS SALVATGES

                            circs sense animals 

 Avui l'Ajuntament de Palma ha aprovat una moció per prohibir la presència d'animals salvatges als circs que actuin al nostre municipi.

Un lleó tencat a una gàbia de 2x3 metres i sense cap altre pèrspectiva de sortir d'aquesta gàbia que anar a un altre una mica més grossa de tant en tant és un animal seriosament maltractat. Aquest és el circ del passat. El circ del futur és le cirque du soleil o, en versió més domèstica, el circ Bover

L'acord és una passa més en la millora de les relaciones entre els essers humans i els animals o, per afinar científicament l'expressió, entre els éssers humans i la resta d'animals.

Com he explicat moltes vegades des d'aquest bloc, l'estimació pels animals és indissociable de l'estimació per la naturalesa en general i pels propis éssers humans en particular: tot forma un paquet indissociable.

Venim d'una tradició milenària de menyspreu cap als drets dels animals... i d'una tradició no menys milenària on la vida d'una persona no valia un prebe. La civilització, afortunadament, avança en la mateixa direcció per a uns i per als altres.

Enhorabona a la gent d'anima naturalis que han defensat aquest tema a tope, que han empés permanentment perquè fós aprovat i que ahir, per cert, varen patir agressions físiques a Alcúdia per part d'algúns protaurins (veis com això del respecte a les persones i als animals va en paral.lel?). Aqui teniu una foto del coordinador d'anima naturalis que va patir una de les agressions juntament amb na Carmen Rojas

                        agressiop anima naturalis

SANS, CIRER I FAGEDA DIMISSIO

              FAGEDA 

Avui Esquerra Alternativa i Verda-Esquerra Unida ha demanat la dimisiió de Catalina Cirer i Joan Fagesa i ha reiterat la sol.licitud de dimissió de Marina Sans

La causa és evident: el demoledor auto del jutge que instrueix el cas Funerària del qual avui dóna el millor resum el Diario de Mallorca

Les causes per les quals demanam la dimissió d'aquests personatges són les següents: 

L’Auto del jutge que instrueix el “cas Funerària” deixa ben a les clares que EU tenia tota la raó quan, des de gener del 2009, reclamava la dimissió de na Marina Sans, actual regidora del PP, per la seva gestió com a Presidenta de la Funerària Municipal durant l’anterior legislatura. Així mateix, demostra l’encert de la remissío a Fiscalia del tema per part del Bloc per Palma a principis de l’any passat

La Funerària Municipal ha reproduit a petita escala el saqueig sistemàtic de doblers públics que es dugué a terme en el conjunt de les institucions de la nostra comunitat durant el període negre 2003-2007: malversacions de fons públics, contractes fraudulents, amiguisme, malbaratament dels doblers dels ciutadans,etc.

Des d’EAiV-EU, consideram imprescidible la dimissió inmediata de la Sra. Sans i que l’acompanyi en aquest trajecte l’exbatlessa i exportaveu del PP a Palma Catalina Cirer.

En efecte, des del principi de l’affaire, la Sra. Cirer s’ha fet valedora incondicional de la Sra. Sans atribuïnt, en una roda de premsa conjunta celebrada el 27 de gener del 2009,  a errades i confusions les primeres informacions sobre l’affaire.

EAiV-EU considera que ja és ben hora que la Sra. Cirer, responsable de la presència de la Sra. Sans, del Sr. Rafa Duran, del Sr. Rodrigo de Santos i del Sr. Toni Nadal (dimitit el 2008 per ser condemnat per mobbing immobiliari), a l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma assumeixi d’una vegada per totes  les seves responsabilitats.

Per últim, l’auto del jutge assenyala amb claredat que l’exbatle de Palma i actual senador del PP Joan Fageda es beneficià de la construcció gratuïta d’un panteó a la tomba de la seva propietat i vengué a l’EFM un nínxol per tres vegades el seu valor real. 

Pensam que aquest comportament, al marge que pugui suposar o no responsabilitats penals per al Sr. Fageda, és indigne de qualsevol  representant públic i més encara d’una persona que ocupa un escó de senador a les Corts Generals de l’Estat. Per tant, des d’EAiV-EU sol.licitam també la dimissió inmediata del Sr. Fageda com a Senador del PP en representació de l’illa de Mallorca

PP DE PALMA CONTRA COL.LEGIS I PERSONES DEPENENTS

No sé que destacaran els mitjans sobre el Ple de l'Ajuntament que hem celebrat avui. Crec que el sou de la batlessa té molts de números de ser allò més morbós i, per tant, més noticiable.

Jo vos donaré la meva visió: anaven dos punts d'Urbanisme sobre modificació puntual del PGOU per permetre  l'ampliació del pati del Col.legi Costa i Llobera i la construcció d'un centre de prevenció de la dependència a Son Xigala.

Aquests assumptes necessitaven de 15 vots per ser aprovats i el PP hi estava d'acord, com és natural, però el PP ha bloquejat aquests punts "para que nos enteremos de quien manda", perquè no som prou dialogants, perquè no els aprovam algunes de les seves propostes...

A mí em sembla molt rellevant i molt impresentable que el PP dugui la seva confrontació amb el govern municipal fins al punt de perjudicar tan cínicament els interessos dels alumnes del Costa i Llobera i de les persones majors de Son Xigala.

Per molta crispació que hi hagi, per molta tensió política que es visqui, hi ha fronteres que mai s'han de depassar. Aquesta, per mí, és la notícia d'aquest plenari

BOTELLON: LA MANERA CORRECTA D'ENFOCAR LA QUESTIO

Avui hem fet una roda de premsa com a Bloc x Palma. El resum és que consideram que la preservación de la convivència necessita efectivitat en la gestió i no noves ordenances


Vos deix amb el comunicat literal perquè crec que ho explica prou bé


La ciutadania de Palma pateix un incompliment important de les normes de convivència en forma, molt fonamentalment, de renous, brutor, actes vandàlics contra el mobiliari urba i inseguretat vial. Només una part d'aquests fenomens es deriven de la practica del botellon

Contra tots aquests actes incivics - inclosos els que estan associats al botellon - hi ha ordenances municipals aprovades des de fa temps.

Per tant, la solució al problema de la convivència a Palma no es troba en la redacció de noves ordenances sino en la capacitat de fer-les complir

Des del Bloc x Palma reclamam, per tant, una actuacio decidida en defensa dels drets legitims dels veinats; una actuacio que ha de descansar en l'educacio, els canvis d'habits i de mentalitat, la mobilització de les entitats ciutadanes i del conjunt de la ciutadania i, tambe, en la sanció de les vulneracions de les ordenances

Dit això, des del Bloc x Palma no ens oposam a una eventual nova ordenanca sobre el civisme que pogues harmonitzar les ordenances existents i facilitar l'eliminació de les conductes inciviques

Malauradament, l'ordenanca presentada ahir per la regidoria d'igualtat no respon a aquesta filosofia i planteja, des del nostre punt de vista, les seguents deficiencies:

1.- es centra exclussivament en el fenomen del botellon i descuida altres problemàtiques

2.- te com a objectiu fonamental desplacar el botellon (a traves de les zones despecial proteccio) i no eliminar les seves consequencies negatives. Aixo plantejara una situacio discriminatoria entre les zones sense botellon i les zones on aquest sera tolerat

3.- Es, pel moment de la legislatura en que es planteja, una ordenanca per a ser aplicada durant la propera legislatura i q te el perill de distreure de la necessitat dintervenir en a realitat de manera immediata

4.- no contempla la prohibició del consum d'alcohol per part dels menors a la via pública

LA MOCIO DE CENSURA A CORT

                                               yo mismo

Crec que va ser en Francesc Fiol, portaveu del PP al Parlament, el que va dir recentment que "les mocions de censura no s'anuncien, es presenten". Doncs bé, la moció de censura a Palma déu ser una de les més anunciades i menys presentades de la història.

Particularment, no hi crec gaire en aquesta moció que Rodríguez, Cerdó i qualque mitjà de comunicació impulsen amb tanta empenta.

I consti que, políticament, ni a mí ni a EU ni al Bloc ens convé fer públicament aquesta reflexió.

Res no resulta més mobilitzador per a l'esquerra que la imatge dels "ladrones al acecho" que evocava a un post recent (i a una segona part del mateix) i també crec que res no mobilitzaria més l'electorat progressista l'any qui vé que un govern PP-UM a l'Ajuntament de Palma durant aquest darrer any de legislatura. Sensu contrario, res no resultaria més desmobilitzador per a l'electorat del PP que un govern d'aquestes característiques conformat amb una batalla prèvia Cirer vs Rodriguez i Bauzà vs Delgado d'imprevisibles conseqüències.

Però jo no estic massa segur que aquestes consideracions fossin suficients per aturar l'"ànsia viva" del Sr Rodriguez per coronar la seva elecció com a President del PP de Palma amb una recuperació del poder i la de la Sra Cerdó per evitar que surtin a la llum els "detalls" de la seva gestió al front d'EMAYA

El vertader entrebanc per a la moció de censura a Palma és la por den Mariano Rajoy  a  tornar veure Palma obrint els telediaris de l'Estat i a pagar un alt preu polític, l'any 2011, en el conjunt dels 8000 municipis de l'Estat

JO QUIN PLE! DE TOT, EN VIU I EN DIRECTE

El podeu seguir en directe, per primera vegada, si clicau aqui. S'està fent en periode de proves però està molt bé perquè és una vella reivindicació que vàrem fer moltes vegades quan estàvem a l'oposició

Es un Ple que té cara de ser etern: 18 punts amb intervenció de 31 entitats en total. Són gairebé les 6 del capvespre i no hem arribat ni a l'equador de l'ordre del dia.

Abans de venir m'he barenat amb unes declaracions a IB3 del Sr. Miquel Ramis, renovat Secretari General del PP: "Hem d'esperar (sobre la possible suspensió de militància den Matas) a veure que diu el jutge perquè... i si no hi hagués mesures cautelars?: ens hauriem equivocat" Oseasé: que la retirada del passaport de divendres no és una mesura cautela  (segons en Ramis) i que el fet que el Sr. Matas confessi, com ha confessat, que ha enganat a l'Hisenda autonòmica mentres era Conseller d'Hisenda no és motiu de suspensió de militància!! Això de la renovació del PP amenaça amb ser com la comissió d'ètica aquesta que creà na Rosa Estaràs: una nova versió del Rosari de l'Aurora

I en el Ple què passa? Idò una mica de tot.

Nous regidors d'UM i PP en substitució de Miquel Nadal i Rada Duran

Un debat sobre EMAYA amb molt de contingut jurídic però del que he tret una conclussió: el PP i la pròpia UM comencen a estar agobiats amb l'anòmala situació de l'empresa. El Govern no pot governar a EMAYA però EMAYA tampoc no pot funcionar indefinidament separada del govern. Es a dir, la situació actual no només és absurda políticament: és que no funciona

Un debat de fons ha planat sobre tot el Ple: es pot governar Palma des de l'oposició?. La tesi del govern i de la Secretària del Ple és que no, la del PP í d'UM és que sí. Va a ser que no. No vaig massa fort en temes jurídics però políticament el que tenc clar és que la idea de governar des de l'oposició ni funciona ni és de sentit comú. Si PP i UM volen governar hauran de presentar una moció de censura... com diu la llei .

LES CLAUS DE LA DIMISSIO DE NADAL I LA MOCIO DE CENSURA

Nadal ha dimitit, a la fi! i, com molt bé diu avui Matias Valles, el que no ha volgut fer UM ho ha aconseguit en Rodríguez o, millor dit (em permetré corregir al Sr. Vallés), la concorxa de poders polítics, econòmics i mediàtics que impulsen la moció de censura.

Tot va molt depressa i, malgrat que no m'agrada reproduir en el bloc documents de partit, avui, a EU de Palma, hem fet una roda de premsa la ressenya de la qual que crec que val la pena  llegir en la seva totalitat. Hi ha moltes claus per a l'anàlisi i moltes propostes interessants sobre el futur, inclós el tema electoral. Trobareu aquest document clicant aquí

QUATRE IMATGES CULMINANTS DEL PLE MUNICIPAL

                                cerdo nadal

                                 Foto de mallorcadiario.com 

No vos faré la crònica del Ple de l'Ajuntament però sí la breu ressenya de 4 imatges/moments culminants

1.- Quan en Miquel Nadal s'ha presentat al saló de plens com si fós el rei del bambo; tot somriures, a l'estil Munar, com si això de la fiança de 100.000 euros més l'altra fiança de 600.000 euros més la retirada del passaport més els sis delictes dels quals està acusat fós només una broma sense importància

2.- Quan na Cristina Cerdó, asseguda davora en Nadal,  ha til.lat la proposta de modificació del Consell d'Administració d'EMAYA de "corrupció democràtica" (sic)!!!

3.- Quan en Veramendi, en Gijon, en Duran i na Marina Sans - en moments diferents - han anat als escons d'UM a fer ostentoses proves de complicitat i mútua estimació

4.- Quan na Cirer, amb la veu trèmola d'emoció, li ha demanat a n'Aina Calvo que, quan parlas de fets vergonyosos que s'havien produit a l'Ajuntament  en anys anteriors ho fér "mirant-me als ulls, Sra. Calvo, mirant-me als ulls"...I jo no sé n'Aina però jo m'he fixat bé en els seus ulls i, efectivament, he pogut veure amb claredat la cara den Rodrigo de Santos, el Palmarena i la caixa buida de la Funerària

COM NO ACABARA L'AJUNTAMENT DE PALMA

A hores d'ara no sé quines decisions adoptarà l'executiva d'UM d'avui capvespre. No se si demanaran o no la dimissió d'en Miquel Nadal, no sé si aquest dimitirà o no; no sé què ferà Cristina Cedó si arriba el moment d'haver d'elegir entre en Miquel Nadal i el seu partit...


Però sí sé dues coses:


La primera és que Palma té pressuposts per a l'any 2010 perquè EU i el Bloc tenen molt de sentit de la responsabilitat i es creuen això de governar amb funció dels interessos generals


La segona és que aquests pressuposts seran corregits per tal d'evitar-nos la vergonya col.lectiva de castigar persones molt significades en la lluita contra la corrupció... O, si  no són corregits, no serà en el marc del mateix govern ni de les mateixes maneres de governar

RUPTURA DE LES REGLES DEL PACTE A CORT

UM ha decidit venjar-se de les veus que, dins el propi pacte, reclamen el cessament de Miquel Nadal com a Conseller de Turisme.

L'instrument per venjar-se ha estat un fet institucionalmnent molt greu: alterar l'acord aprovat per la Junta de Govern de fa 15 dies sobre els Pressuposts municipals

Que l'expressió d'això hagi estat la supressió de dos alts càrrecs del Bloc que participaren a les protestes socials en contra de la corrupció li dóna a l'affaire un caràcter realment molt "Made in Balears". L'esmena aprovada ahir a Cort, gràcies al tàndem Nadal/Cerdó, va, en definitiva, de què de les institucions surtin els que protesten contra els casos de corrupció, no  els que estan implicats en casos de corrupció. IM-PRESIONANT, que diria aquell

La presència de Miquel Nadal al Consell de Govern singularitza la nostra comunitat autònoma perquè cap conseller de cap govern autonòmic està en una situació judicial tan greu com la del Sr. Nadal. Aquesta no és la resposta que la ciutadania espera d'un govern que diu que vol passar pàgina i obrir una nova etapa a les Balears en matèria de corrupció.

Per tant, mentres aquesta anomalia persisteixi no podem esperar més que desastres i males notícies tant a nivell institucional com a nivell extrainstitucional. El PSOE i la pròpia UM  tenen la paraula

JULIO MARTINEZ TAMBE VIVIA DELS MORTS

La Ultima Hora d'avui titula "El portavoz del PP en Cort viajó y se alojó en hoteles de lujo con dinero de la EFM" (Empresa Funerària Municipal)  en un reportatge de Patricio Candia que podeu trobar aquí

Diu UH que l'actual (i tercer) portaveu del PP a Cort "explicó a este diario que la asistencia a los cursos era necesaria para conocer las últimas novedades del sector, y con ello, ser competitivos en la EFM".

"Las últimas novedades del sector...?". Motivat per la meva patològica desconfiança he entrat a la pàgina d'Expomanagement 2006 que podeu trobar aquí  .De novedats del sector, res. Això és un Congrés per a executius ("El mayor Congreso y Exposición de Management de Europa" diu la propaganda) en el qual podeu trobar ponències genèriques sobre comerç internacional, màrketing i coses per l'estil amb molt poca aplicació concreta a una empresa municipal i, per suposat, ala funerària municipal.

La juerga per engreixar el curriculum dels assistents per quan es passin a l'empresa privada ens va costar 6.000 euros comptant l'estància del Sr. Martínez a l'Hotel Miguel Angel amb una minuta específica d'estada a l'hotel de 800 euros, sempre segons la UH.

M'han dit que encara sortiran més coses.

Per exemple, serà molt interessant saber qui va participar en un dinar o sopar de DUES (2) persones a Berlin - poc abans de les eleccions - on ens varen plomar més de 350 euros. 

I també valdrà la pena sentir explicacions sobre un dinar del grup municipal del PP a un Restaurant de S'Arenal que - en lloc de carregar-se al propi grup (que per això cobra una assignació anual) també va ser carregat a la funerària.

Menys management i més consultar els Manaments de Déu (en concret, el 7è)

UN DIA INTERESSANT

Alcohòlics al carrer 

Ahir reunió amb una associació de veïns de General Riera. El problema: les persones en situació d'exclussió social que "acampen" a un carrer en concret, s'hi engaten, embruten, protagonitzen baralles entre ells  i generen una sensació d'inseguretat. Un vell problema. Com en el cas dels aparcacotxes al.legals, la policia té poc a fer perquè aquestes persones són immunes a les multes administratives per la seva situació d'insolvència. Una possible solució seria prohibir el consum de begudes alcohòliques durant el dia a determinats carrers i places. D'aquesta manera la policia podria "requisar" les begudes i això sí que resultaria dissuassori. Tenguem en compta que no estam parlant d'un consum d'alcohol d'oci, aquí del que parlam, malauradament, és de gent que s'està matant literalment davant els nostres ulls. D'altra banda, els centres per a drogodepenents de baixa exigència (insistesc, de baixa exigència) no haurien d'estar a segons quins indrets i per això el Consell farà molt bé quan, en un any aproximadament,  traslladi Sa Placeta a un altre indret.

Naüm i Son Roca

Ahgir visita també a Naüm. Si a tots els barris de Palma hi hagúés una entitat com Naüm, Palma seria una ciutat diferent i, com deia un dels meus directors generals, "si totes les monges fossin com les de Sant Vicenç de Paul a Son Roca jo em faria catòlic". Naüm és una meravellosa experiència de treball comunitari amb els joves de Son Roca, procurant un lleure que serveixi a les persones, ajudant els joves que fracassen escolarment, procurant formació... un exemple de treball en xarxa amb la resta d'entitats del barri i d'energia positiva que aporten un munt de voluntaris i algunes monges caparrudes i amb un cor hipertrofiat

 Consell de Barri a Son Cladera

Ahir també constitució del Consell de Barri a Son Cladera: el cinqué de la ciutat. Ja a la sessió constitutiva els vells dossiers sorgeixen de manera espontània: el poliesportiu, la seguretat ciutadana, el centre de dia,  l'acabament del Miquel Porcel... hi ha una esperança de que aquest nou instrument pot ajudar a desempantanar les qüestions i a coordinar la feina de les entitats a l'hora de solucionar els problemes del barri. Estic segur que serà així

SON GOTLEU, MON AMOUR

Avui matí s'ha celebrat el Ple extraordinari sol.licitat pel PP per a tractar el tema de Son Gotleu.

El PP ha arribat al Ple a contrapeu perquè  la seva primera proposta era elaborar un pla d'actuació per al barri de manera consensuada amb les entitats del barri... i això ja està aconseguit des del passat dia 18 d'aquest mes en què el Consell de Barri - després d'un procés participatiu on han arribat a implicar-se fins a 23 associacions i molts de professionals - aprovà un pla d'aquestes característiques consensuat amb el govern municipal

Així que, des de l'equip de govern, la tasca no ha estat gaire difícil: s'ha duit el pla a aprovació del Ple com a alternativa a les propostes del PP.

La segona raó per la qual el PP no ha tengut el seu dia és perquè de les 12 entitats que han intervengut en el Ple, onze participaven de la dinàmica constructiva i d'acord derivada del Consell de Barri i només una - la famosa AVV Orson Wells - ha vengut amb un discurs xenòfob, catastrofista i de confrontació entre les races i ètnies que conviuen a Son Gotleu.

Les intervencions d'algunes entitats han estat, realment, una lliçó magistral per a tots els polítics que erem allà reunits i també  la constatació més evident que Son Gotleu és un barri que pot mirar el futur amb esperança

SON GOTLEU: EXIT SENSE PAL.LIATIUS DEL CONSELL DE BARRI

Venc ara mateix de la reuníó del Consell de Barri de Son Gotleu. S'ha aprovat per unanimitat una proposta de pla de feina institucional per afrontar els nombrosos problemes del barri.

No és un pla de bones intencions. Es un pla de mesures concretes algunes d'elles pioneres com és ara aquest equip de mediadors socials que, amb la col.laboració de la Conselleria d'Afers Socials, intentarà disoldre els nombroses conflictes que es produeixen a nivell de comunitat de veïns.

Hi ha un compromís clar de major presència policial de dia i de nit i una major cooperació amb la Policia Nacional per intervenir en els punts de venda de droga: també un compromís quant a la contractació eventual de personal per tasques de neteja i de manteniment, un mediador cultural i un ADL (agent de desenvolupament local per a la promoció de l'ocupació) adscrits específicament al barri; un increment de l'esforç en rehabilitació d'habitatges; l'extensió del Pla Exit per a la prevenció del fracàs escolar; facilitats per finançar la instal.lació de comptadors d'aigua individuals en el cas de famílies amb recursos escasos, campanyes de conscienciació sobre compliment d'ordenances i foment de la bona convivència, etc. etc.

Però més important que les mesures és el "bon rollo" que s'ha generat al Consell de Barri. Davant les dificultats, AMIPAS, associacions de la tercera edat, de gitanos, d'immigrants, de veïns, culturals, etc. s'han mobilitzat per donar una sortida en positiu als problemes del barri. Ha estat un gran exercici de responsabilitat i d'autoestima al qual l'Ajuntament està obligat a respondre de la millor manera possible. Només una veu associativa - el que al principi semblava que era la única veu - s'ha estimat més romandre instal.lada en la confrontació i la negativa a seure's amb sengons quines altres entitats.

L'Ajuntament s'hi posarà de valent a fer realitat aquest pla però el millor que té Son Gotleu són, sens dubta aquestes entitats i aquests professionals de l'ensenyament, la salut, els serveis socials, etc. que s'han conjurat per treure aquest barri endavant

 

 

BOTELLON

Cada cap de setmana, quan es fa botellot al Passeig Marítim o a la Platja de Palma, l'ordenança de neteja i, en alguns casos, la de renous es trepitjada impunement. Es un greu problema en sí mateix i és un problema més global perquè la impunitat manifesta en la vulneració d'alguna norma desautoritza per exigir el  compliment d'altres normes en d'altres casos.

Algunes institucions arreu de l'Estat han pretés solventar el problema... promulgant noves normes. I a mí em fan gràcia perquè em recorden aquella proliferació de normes, edictes i regulacions que, durant l'Edat Mitjana, prohibien monjes i frares viuren en concubinat. Com és lògic, darrera tota aquella paperassa no hi havia altra cosa que una vida sexualment molt oberta (per dir-ho així) a convents i monestirs.

Anar corrensos al Botlletí Oficial és d'allò més fàcil. Intervenir en la realitat i canviar-la és allò realment difícil. Esperanza Aguirre es va quedar molt tranquil.la prohibint el botellot a la Comunitat de Madrid... però això no és obstacle perquè el botellot estigui omnipresent a la Comunitat de Madrid.

EU va presentar fa dos dies un document que posa l'èmfasi en la llibertat per desenvolupar noves normes d'oci i, per variar, en fer efectiu el compliment de les normes ja existents quant a neteja, renous, conducció sota l'efecte de begudes alcohòliques, etc. Es un plantejament senzill però déu ser com el famós "huevo de Colon" perquè ningú s'ha atrevit a fer-ho fins ara

CARRILS BICI: UNA EXIGENCIA DE LA REALITAT

Algunes dades: Palma té 420.000 habitants i una relació de cotxes per habitants absolutament desmesurada: gairebé un cotxe per habitant (inclosos nadons i senyors centenaris)

Per saber que això no funciona basta donar-li una ullada a la ciutat: fa uns anys que un accident de trànsit en hora punta i es tratègicament situat és capaç de colapsar tots els accessos a Palma; fa uns anys que els informatius matinals de ràdio - com a moltes altres ciutats invivibles -  han introduit seccions fixes sobre colapses i retencions del trànsit: fa anys que a molts de barris de Palma. literalment, no hi ha déu que aparqui; fa encara més anys que la zona de col.legis és un calvari invivible.... cal continuar?.

L'Ajuntament està fent una aposta valenta pel transport públic i pels carrils bici. Lógicament, inevitablement... i jo a continuació pens: encara fan falta més carrils bici, més carrils bus, instaurar el sistema de "bicing", fer més competitiu el bus respecte al transport privat...

Però n'hi ha d'altres que truen el mocador i ploren pel derrocament de Sa Majestat erl Cotxe. Volen una ciutat ja impossible on un agafava el cotxe i s'en enava al centre, entrava, sortia i aparcava, ràpidament i amb comoditat. Ploren enrabiats com aquests infants que s'entestin en què funcioni la joguina definitivament rompuda.

La realitat és que no hi ha ciutat de les característiques de la nostra que funcioni raonablement bé sense deixar un espai important al transport públic i a les bicicletes. No és un caprici de progres, és una necessitat universalment acceptada per experts i per la immensa majoria de les ciutats que ens haurien de servir de referència.

PERQUE DIC QUE EN QUIÑONERO ES XENOFOB

Un editorial del Diari Balears d’ahir em renyava per dir que el discurs del Sr. Ginés Quiñonero, president de l’AVV Orson Wells de Son Gotleu, és xenòfob. La renyada és correlativa a un editorial anterior on DBalears qualificava de progresista, lúcida i valenta la posició d’aquest senyor.

No tenc ganes de polemitzar amb un mitjà de comunicació més enllà d’allò estrictament imprescindible. Així que em limitará a deixar-vos a continuació un seguit d’escrits apareguts a l’òrgan oficial d’expressió d’aquesta associació així com algunes cites textuals del Sr. Quiñonero aparegudes darrerament a la prensa. Vosaltres mateixos podreu jutjar si clicau a "segueix":

“Las autoridades solo piensan en atender lo mejor posible a esta incesante avalancha inmigratoria, que tiene desbordados todos los servicios, cuya calidad ha empeorado ostensiblemente. De tal modo es así, que al dar total prioridad a los recién llegados, se está discriminado conscientemente a los naturales del país, importándoles un bledo sus quejas…¡Zas!, ponen una Consellera para que les atienda mejor y les de más dinero para que se encuentren más a gusto y se traigan a sus familias para disfrutar juntos de la “Isla de la Calma”…somos famosos en el mundo entero y tenemos en nuestro seno inmigrantes de 130 países, cuando se nos otorgue por la gracia de ZP el don de nación y tengamos, en lugar de una Consellera, una Ministra de Inmigración de la Repúblcia de Mallorca, tan humana, tan dadivosa, como la actual, alcanzaremos la gloria, el éxtasis, de ser el país más rico del mundo en inmigrantes, pues vamos a sobrepasar las 1.000 nacionalidades.” (Papeles de Son Gotleu, 43. 2n trimestre de 2006, pàg. 21). 

 "debido principalmente a los ruidos, gritos, escándalos, peleas, que se han producido en torno de los negocios nigerianos y de otros grupos…el acoso, la extorsión, la violencia que se está llevando a cabo contra nuestros ciudadanos…es imprescindible realizar esta ofensiva para hacerles retroceder…” (Papeles de Son Gotleu, 44. 2n trimestre de 2006, pàg. 3).

 " que ha nombrado una extraordinaria consejera que se distingue, no por el efecto llamada, sino por llamarles continuamente para que cada día vengan más. ¿Hasta donde vamos a llegar, D. Eduardo Inda?. ¿Sabe que apestaron a toda Roma?.”(Papeles de Son Gotleu, 44. 2n trimestre de 2006, pàg. 13).

" destacando los nigerianos que desde un principio dijeron que nos iban a echar y hacerse suyo el barrio, consiguiendo que la mitad de nuestros vecinos huyeran despavoridos hasta otros lugares…” (***) (Papeles de Son Gotleu, 49. 4t trimestre de 2007, pàg. 19).

  “Denunciamos otros desafueros del Ayuntamiento, cuyos representantes se reúnen continuamente con los africanos –principalmente Nigeria Unida– en el Casal de Barrio, inclusive en domingos y festivos, dándoles todo tipo de ayudas, asesoramiento y servicios, con total deprecio a los demás ciudadanos”. (Papeles de Son Gotleu, 55. 2n trimestre de 2009, pàg. 7). 

 “Hace tiempo que estamos sufriendo las consecuencias de la imparable invasión inmigratoria que no cesa, que ha trastocado nuestras vidas, envileciendo el ambiente en que vivimos y que ha obligado a muchos vecinos –demasiados-a marcharse con sus familias a vivir a otros lugares más acogedores(***). Hemos luchado incansablemente para que las autoridades pongan orden en esta inmigración desordenada y, en muchos casos, violenta y avasalladora(Papeles de Son Gotleu, 51. 2n trimestre de 2008, pàg. 3). 

 “Nos sentimos agradecidos a este pueblo tan sufrido, tan maltratado, al que unas autoridades entregadas en cuerpo y alma a la imparable y funesta invasión migratoria, como si fuera una bendición de Dios, ha permitido que se nos extorsionara, violentara, amenazara, provocando el miedo y el terror entre nosotros (***), ocasionando que la mitad de nuestros convecinos, al sentirse indefenso y muchos encontrarse desmoralizados y destrozados por las tensiones a las que estaban sometidos, se marcharan a otros lugares, lo cual significa un éxodo sin precedentes en la historia de la barriada y de la ciudad…y nada espera sino su extinción. Dedicamos este 50º número de “Papeles…” a todas las personas que fueron obligadas a marcharse y a todas las demás que aguantan estoicamente los avatares de este desastre. Gracias a todos…La gente agradece estas actuaciones en que se deja fuera de combate a estos criminales de los que Son Gotleu está infectada.” (Papeles de Son Gotleu, 50. 1r trimestre de 2008, pàg. 3).

  La pelea de ayer “es el resultado de una dejación de la autoridad por parte de los poderes públicos, a favor de la inmigración y discriminbando a la población natural” (Ginés Quiñonero, UH, 22 d’agost de 2009 pàg. 13)

 Quiñonero manifestó que la pelea de ayer es la punta del iceberg de “un problema muy gordo que viene desde 2001” cuando, según recordó, su asociación ya avisó al Ayuntamiento de que la inmigración “había crecido muchísimo en el barrio” (El Mundo, 22 d’agost del 2009 pàg.11) 

Entrevista a Ginés Quiñonero: “Quina será la vostra posición en la reunió d’avui (del Consell de Barri)? – No pensam assistir-hi. No volem dialogar amb aquesta gent violenta. Son irracionals, uns invasors…(referint-se a les associacions d'immigrants) (***)” (Diari Balears, 25 d’agost del 2009 ) 

Entrevista a Ginés Quiñonero: “Així, què proposau vos per solucionar aquesta problemática social?.- … Jo en quatre dies retiraría els ajuts que atorguen a l’Associació de nigerians que volen acabar controlant Palma”(***) (Diari Balears, 25 d’agost del 2009 ) 

“El Ayuntamiento de Palma les da nuestro dinero a todos los negros mientras que los españoles, los vecinos de la barriada están sin trabajo y en paro” (Ginés Quiñonero UH 27 agost 2009 pàg.14)

(***) Respecte als paràgrafs assenyalats amb tres asteriscs cal recordar que el Codi Penal castiga severament els qui, amb coneixement de la seva falsedat o temerari menyspreu cap a la veritat, difonen informacions injurioses sobre grups o associacions en relació amb la seva ideologia, religió o creences, la pertinença dels seus membres a una ètnia o raça, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació sexual, malaltia, minusvalidesa”.

QUE DURAN DIMITEIXI DE PORTAVEU NO ARREGLA RES

Diu el Sr. Duran que dimiteix com a portaveu perquè la seva situació judicial no pugui afeblir l'oposició del PP al govern municipal progressista.

El raonament és correcte però no entenc com el Sr. Duran  no es dóna compta que la seva permanència com a regidor també afebleix, per idèntic motiu, la tasca d'oposició del PP

Amb quina autoritat moral podrà demanar el PP de Palma rigor, austeritat i defensa dels interessos públics a l'actual govern de Cort si té entre les seves files l'ex-president del Consorci que va construir el Palmarena, que va tudar 52 milions d'euros sortits de les butxaques de tots els ciutadans, que va fer un equipament esportiu caríssim sense homologació internacional,  que permeté que s'en aprofitassin de l'obra una caterva infinita d'escurabutxaques sense escrúpulos i que va cometre i permetre la comissió  - això ho determinaran en darrera instància els jutges - tot tipus de delictes?

Encara més: com pot fer oposició coherent un grup municipal que té entre les seves files a la Sra. Marina Sans, ex-presidenta de la Funerària Municipals i que està perseguida per la justícia per pagar més de 9000 euros de viatges particulars d'ella i de la seva família?; una regidoras que tenia a l'EFM com a principal càrrec de confiança (anomenat per la Junta de Govern presidida per la Sra. Cirer) un gerent, el Sr. Oscar Collado, també perseguit per la justícia i que va arruinar l'empresa aprofitant-se també econòmicament per múltiples mecanismes i duent a terme una gestió nefasta

I encara més: com pot fer una oposició eficaç el grup municipal popular si té entre les seves files la Sra. Catalina Cirer, que fou batlessa de Palma mentre el seu inicial regidor de confiança, el Sr. Antoni Nadal, feia mobbing immobiliari a unes llogateres (raó per la qual fou condemnat judicialment i va haver de dimitir), mentres el Sr. Rodrigo de Santos utilitzava la targeta de crèdit de l'Ajuntament per pagar-se les juergues a un prostíbul, mentres el Sr Duran presidia el desastre de Palmarena per delegació de la pròpia Cirer i mentres la Sra. Sans aficava mà al calaix de l'Empresa Funerària?.

 No, realment, que el Sr. Duran dimiteixi de portaveu no arregla res

SON GOTLEU

Son Gotleu és ara mateix un dels barris amb més problemes i potencialment més conflictiu de la ciutat.

Hi ha problemes econòmics i socials, problemes de degradació física del barri i problemes de convivència, de seguretat ciutadana i de delinqüència organitzada entorn, bàsicament, al narcotràfic.

Sobre aquesta base hi ha dos clans de narcotraficants, un format per persones d'ètnia gitana i un altre format per persones subsaharianes, que es disputen el control del territori. És a aquests narcotraficants a qui els interessa promoure escenaris de batalla ètnica per continuar desenvoupant la seva activitat, i és sobre aquests escenaris on troben lloc brots de violència com el del passat dijous.

Per si hi mancava qualque problema als anteriors, també té Son Gotleu qualque entitat que suposadament hauria de posar seny en aquesta situació i que malauradament es dedica a llençar gasolina sobre l'incendi amb discursos obertament racistes i xenòfobs que faciliten objectivament l'estratègia dels narcotraficants.

Afortunadament, Son Gotleu també té moltíssims de ciutadans i ciutadanes de bona voluntat, magnífics professionals que hi treballen i entitats cíviques de diversa mena que tenen com a objectiu solucionar els problemes reals del barri i apostar per la convivència.

Demà es reuneix el Consell de Barri de Son Gotleu per analitzar la situació. Esper que allà es senti amb força la veu dels veïnats, que en surti un discurs racionalitzador del conflicte i, també, un emplaçament a totes les administracions (municipal, autonòmica i central) perquè en tots els seus àmbits (educació, policia, serveis socials, habitatge, educació,  etc) redoblem els nostres esforços i la nostra coordinació per tal de millorar la qualitat de vida del barri i dels seus habitants. Sempre sense perdre de vista que mentre no es desfaci el nus del narcotràfic i dels posicionaments xenòfobs serà molt difícil posar solució a conflictes com els apareguts aquests dies als mitjans de comunicació.

 

PALMARENA: EL COS DEL DELICTE

Dimarts, 22 de maig del 2007, la campaya electoral està en el seu punt àlgid i no es sap qui governarà a les Baleares la setmana següent.

Rafael Duran, encara portaveu del PP a l'Ajuntament de Palma i aleshores President del Consorci del Palmarena reuneix els responsables del Consorci per acordar - de manera manifestament il.legal - abonar 37 milions d'euros corresponents a obres digitades que el propi consorci havia ordenat durant els darrers anys. "Todos los modificados y complementarios se realizaron sin contrato porque no se podian hacer por estas cantidades", han dit els serveis jurídics del govern actual.
 
37 milions d'euros impossibles d'encaixar legalment en un contracte de gairebé la mateixa quantitat, 37 milions d'euros encarregats verbalment pels propis membres del Consorci: un riu de doblers del qual molta gent tenia l'expectativa d'aprofitar-s'en.

Aquell matí del mes de maig els autors d'aquell desastre intentaren tapar-lo amb una ordre de pagament tan il.legal com el propi encàrrec de les obres.
 
Per això, i per altres irregularitats de caràcter menor comparades amb aquesta, avui són encara a comissaria i un dia seran condemnats per la justícia. 

PP: COMENCEN A FER PENA

  

Estava cantat que la justícia donaria compta dels 40 i pico milions "volats" des del Palmarena a les butxaques d'empresaris, polítics i, molt probablement, del propi Partit Popular

No m'ha sorprés veure detingut per la Policia en Rafa Duran, el tercer home de confiança de na Catalina Cirer per ordre d'aparició en pantalla. A fi de comptes, després den Toni Nadal i en Javier Rodrigo de Santos, era l'únic que faltava.

Si m'ha sorprés, en canvi, veure un altre Director General del Govern Matas,en Pepote Ballester, perseguit per la justícia: no sabia que al darrer govern den Jaume Matas hi hagués tants de directors generals.

Quant a la implicació de Nimbus, l'empresa participada pel Sr. Javier Mato, ex-Director General (un altre) de comunicació en el penúltim govern Matas, receptor dels informes (juntament amb la Sra. Estaràs) relatius a la captació de vots a Sudamèrica en el marc del cas Mapau i beneficiari d'un munt de concessions de televisions locals al darrer Govern Matas (em deix res?)... idò tampoc no m'ha sorprés massa veure-la ballar en el cas Palmarena.

La que sí m'ha sorprés, ho he de confessar, és la Sra. Catalina Cirer sortint a la palestra poques hores després de les detencions per explicar que, en el cas  Palmarena, tot s'havia fet correctament: una posició agoserada tenguent en compta que, ara mateix, és la única persona de tota Espanya que pensa d'aquesta manera.

I més agoserada encara si tenim en compta el seu historial de defenses de la integritat del seu equip de regidors quan era batlessa de Palma: defensa a ultrança den Toni Nadal fins que una sentència judicial s'el va endur per endavant; defensa a ultrança den Rodrigo de Santos (aquesta en privat) quan Jaume Santandreu li advertia que aquest senyor feia mangarrufes amb els doblers públics a l'hora de pagar  els seus vicis privats i defensa, molt recent, de na Marina Sans poc abans de demostrar-se que ella i Oscar Collado (càrrec de confiança  del govern de na Cirer) pagaven els seus viatges particulars amb càrrec a l'Empresa Funerària Municipal.

Vaja, que un ja no sap si indignar-se o sentir pena per aquest personal

LA SEPULTURA DEN DURAN

L'Empresa Funerària Municipal era el 80% de la tasca de gestió de la Sra. Marina Sans.

Ara sabem que aquesta empresa era una cova on es robaven els doblers públics i es gestionaven els interessos generals com si allò fós un cortijillo privat. La Sra. Marina Sans opina que ella no té cap responsabilitat sobre això... fins que els jutges no opinin el contrari.

No li hem de retreure massa. Tal volta ella sí que s'en aniria però en el  PP Balear saben que l'assumpció de responsabilitats polítiques és un luxe que no es poden permetre: si l'exemple es generalitzàs no quedaria ni l'apuntador (començant per la seva Presidenta, la Sra. Estaràs)

Mentres els jutges avalúen el tamany del robatori, ha aparegut l'actual portaveu del PP a l'Ajuntament i ex-regidor d'Esports i Joventut com a comprador d'una sepultura quan formava part de l'equip de govern i la Sra. Cirer era encara batlessa de Palma.

Segons sembla, va comprar una sepultura de 3 unitats per 4.800 euros.

Dues preguntes només:

Una: Quin és el preu normal d'una sepultura d'aquestes característiques? Es cert que, al cementeri de Sant Jordi (menys "cotitzat" que el de Palma) una sepultura així val més del doble?

Dos: hi ha un xinxé de gent que està esperant poder comprar una sepultura al cementiri de Palma on fa temps que s'han acabat les existències (només en té disponibles a contagotes quan uns particulars li retornen a l'Ajuntament). Formava part el Sr. Duran d'aquesta llista d'espera o es va colar descaradament?

En resum: tot sembla indicar que el Sr. Collado es va lucrar amb la venda de tombes. També aprofitava el tema per fer favor als amics que el mantenien en el càrrec?.

EL BLOC X PALMA I L'ESTAT DE LA CIUTAT

Aqui vos deix amb el guió - no de lectura literal - del meu discurs en el debat de l'Estat de la ciutat d'avui matí.

Són 8 pàgines on es repassa la crisi social i econòmica, el tsunami social, les mesures que s'han d'adoptar, la reivindicació del salari social, l'ajornament de la revisió del cadastre, la mobilitat, la cultura, la corrupció la participació i algunes coses més.

Si voleu saber la nostra opinió clicau a: discurs_debat_estat_ciutat_2009.pdf


LES ELECCIONS A EL MOLINAR

2004

PP      : 721 vots (43,91%)

PSOE : 692 vots (42,20%)

EU-EV:   17 vots (  1,40%)

2009

PSOE : 909 vots (41,68%)

PP      : 856 vots (39,25%)

EU-V :   77 vots (  3,53%)

Només un comentari: quan deim "El Molinar..." o "Els veïns del Molinar..." (o qualsevol altre indret) "...opinen tal cosa" o "... fan tal cosa", tal volta hauriem de dir "Veins del Molinar opinen tal cosa o fan tal cosa". Només per ser rigorosos

FUNERARIA MUNICIPAL: HO VAIG DIR FA 11 MESOS

En un article de fa onze mesos, molt abans d'esclatar l'affaire dels viatges de na Marina Sans i n'Oscar Collado, molt abans de la detenció d'aquest darrer, vaig clavar el que passava a la Funerària eb un post que vaig publicar a aquest mateix bloc.

Es titulava molt significativament "Voltors a la Funerària" i deia així:

grosske | 14 Juliol, 2008 07:57

Primer el PP va dur a Fiscalia l'assumpte dels ossos cremats  a l'aire lliure, després el PP va explicar a qui el volgués sentir que existia un pla per privatitzar la funerària, després va sortir a la llum el pèssim estat financer de l'empresa, després una empresa de Sòller anuncià el seu interés en treballar a Palma, després el President de l'Associació s'empreses funeràries de Mallorca diu que, per privatitzar-se, l'EFM ha de sanejar-se prèviament i, per últim, el PP ha denunciat l'adjudicació de la cura dels jardins a una empresa de la qual és soci el company de na Francina Armengol.

Uf!! Molta funerària, no?. Què passa realment?. Heus aqu la meva opinió en apretat resum:

1.- L'Empresa Funerària municipal està, efectivament, feta pols des del punt de vista econòmic: massa anys de mala administració d'aficar-hi cunyats, d'inflar la plantilla, de tudar doblers per a profit de proveïdors i qui sap de qualcú més. Les funeràries mouen molt de doblers, tenen usuaris que protesten poc i són propícies a ser víctimes d'administradors sense escrúpols

2.- Existeix gent que, quan ha deixat de treure doblers directament de la funerària municipal, ha canviat d'estratègia i, amb la inestimable complicitat del PP, opta per propiciar la seva substitució per altres empreses

Estic segur que el govern municipal no caurà en aquest parany. Es ridícul que una empresa en situació de monopoli virtual, costs de producció adaptables i demanda assegurada (ai!) perdi doblers. La única cosa que es necessita és dur endavant una gestió enèrgica, reduïr costs, fer fora els voltors i posar l'empresa al servei dels interessos generals

OSCAR COLLADO I EL PACTE PER L'OCUPACIO

Ahir es va signar a l'Ajuntament de Palma un Pacte per l'Ocupació, la cohesió social i el foment de l'economia productiva. Un títol una mica llarg que trobareu tal qual al pacte de govern signat el 2007, al programa electoral  del Bloc per Palma... i al pacte signat a nivell autonòmic quan jo era Conseller de Treball.

Es tracta d'un model de Pacte superador dels que signen moltes corporacions locals i que va més enllà de les polítiques actives d'ocupació: es tracta de veure globalment el model i de veure en conjunt les polítiques d'ocupació, les que afecten al model de desenvolupament i les socials.

Em sembla una molt bona notícia però que no ha tengut gairebé repercusió als mitjans de comunicació. Avui la portada era per a Oscar Collado, ex-gerent de l'Empresa Funerària quan era regidora Marina Sans i batlessa na Catalina Cirer...i jo protest, és clar: que a Palma es signi un Pacte per l'Ocupació ambiciós és una novedat; que personal de confiança política del PP o polítics del PP siguin investigats per aficar-li mà al calaix és repetitiu fins a l'avorriment. Collado, Marina Sans, Rodrigo de Santos, Cardona, Ordinas, els de Turisme Jove, els de l'IBATUR... això ja és com "la lista de los reyes godos": impossible d'enrecordar-se de tots sense deixar-se qualcú al calaix

PRESENTADA LA DENUNCIA PEL CAS DE LA FUNERARIA

El cas dels onze viatges particulars de familiars de la Sra. Sans i el Sr. Collado que, entre els anys 2004 i 2007, foren carregats a l'Empresa Funerària Municipal, constitueix, com a mínim,  un fet indiscutible d'irresponsabilitat i manca de rigor en el maneig dels doblers públics.

La prova és que els propis implicats han retornat els doblers dels que es varen apropiar indegudament tan prest com el tema va esclatar als mitjans de comunicació

Però resulta que aquesta apropiació indeguda no es produí com un fet puntual: varen ser onze factures repartides en el temps a les quals, per cert, era el propi Sr. Collado el que lis donava el "conforme" per al seu pagament.

La hipòtesi de l'errada administrativa no és sostenible i és per això que el  Bloc per Palma ha considerat que els fets podien ser constitutius del delicte de malversació dels cabdals públics tipificat en els articles 432 al 435 del Codi Penal i s'ha adreçat avui mateix a la Fiscalia perquè ho investigui.

Així mateix, el Bloc ha considerat que els implicats havien de retornar també a l'EFM la quantitat corresponent als interessos de la quantitat irregularment sostreta del pressupost de l'empresa.

Per últim, el Bloc ha manifestat el seu desig d'investigar a fons la gestió de l'Empresa en els darrers anys per si aquestes irregularitats  fossin només la punta d'un iceberg

 

SALVADOR ALLENDE

 

La foto és d'ahir i és d'aquelles que guardaré més gratament en la meva memòria política.

Ahir descobrirem la placa amb la qual Palma es suma a la quantitat immensa de ciutats de tot el món que han volgut retre homenatge a la figura de Salvador Allende. Allende té dedicades places, carrers, "alamedas", bulevars, poliesportius, centres educatius i sanitaris i, fint i tot, un pont.

Es el reflexe de l'admiració que genera una persona que es va estimar més morir que matar per les seves idees, que va defensar fins el final el socialisme en llibertat, que li va dir a Pinotxet: "per damunt el meu cadàver".... i el varen matar.

L'anterior govern municipal es va negar sistemàticament a dur a terme un acord municipal de dedicar-li un carrer o plaça a Salvador Allende mentres que, al mateix temps, es negava també a llevar-li la plaça que tenia dedicada l'insigne Caudillo. El temps dels sectarismes, per dir-ho suaument, ja ha acabat i avui Palma  em sembla una mica més digne més bella i més habitable

 

 

 

 

MARINA SANS: AMB LA MA DINS EL CALAIX

 

 En aquesta foto, la Sra. de l'esquerra és Marina Sans, ex-Presidenta de l'Empresa Funerària Municipal. Ahir va haver de tornar 6.800 euros corresponents a nou viatges particulars d'ella i de la seva família que s'havien carregat a l'Empresa Funerària.

La Sra. de la dreta és na Catalina Cirer, ex-batlessa de Palma i que, a més de col.locar la Sra. Sans al front de la Funerària, també va tenir com a mà dreta el Sr. Antoni Nadal, que va  fer mobbing immobiliari a unes llogueteres, va ser condemnat en el jutjat d'allò penal i va haver de dimitir. Després de la dimissió de la seva mà dreta, la Sra. Cirer va col.locar com a nova mà dreta al Sr. Rodrigo de Santos, actualment en presó preventiva i que no necessita presentació perquè s'ha fet prou conegut a Palma, a Mallorca i arreu de l'Estat.

No apareix a la fotografia el Sr. Oscar Collado, gerent de la funerària i mà dreta de la Sra. Sans, que també ha hagut de tornar 3.068 euros a la Funerària per viatges particulars seus i de la seva família i que, a més, era el que posava els "conformes" al pagament de les factures particulars de la Sra. Sans i de la seva família... Capisci cari? Tutto é come una gran famiglia...

A part de l'aficada de mà al calaix. les senyores de la foto ens han sortit una mica mentideres.

En efecte, a la roda de premsa que feren dimarts passat per donar explicacions, digueren:

Catalina Cirer, aseguró ayer que las facturas remitidas a la Empresa Funeraria Municipal (EFM) en las que se abonan viajes de familiares de la ex presidenta, Marina Sans, y del ex director gerente, Oscar Collado, son consecuencia de un error "ocasional",  (PRIMERA MENTIDA) que achacó a la agencia de Viajes Barceló y a los servicios administrativos de la funeraria. (SEGONA MENTIDA)
Por ello, pidió "disculpas a los ciudadanos", aunque aseguró que éste no era el funcionamiento normal de la Empresa y pidió que no se convierta "un error ocasional en la práctica habitual". Por su parte, si bien lamentó no poder aportar los justificantes, Marina Sans aseguró que los 60 viajes particulares que entre 2005 y 2007 encargó a Viajes Barceló fueron pagados de su bolsillo, aunque en unos seis casos las facturas habrían sido además remitidas a la funeraria "por error".
Admitió que algunas de las facturas han sido pagadas por duplicado
. (TERCERA MENTIDA) Entre ellas se encontrarían las publicadas por DIARIO de MALLORCA, aunque todo ello sin aportar documentación alguna

Dos dies després hem sabut el següent:

Que no es tractava per res d'"un error ocasional": es tractava de nou factures emeses entre els anys 2004, 2005, 2006 i 2007 (primera mentida)

Que l'agència de viatges no es va equivocar i no va cobrar per duplicat cap factura. Tampoc els serveis administratius de l'EFM es varen equivocar: es limitaven a pagar religiosament les factures que venien amb el conforme del Sr. Collado (Segona mentida)

Que la Sra. Sans no va pagar per duplicat cap factura: els nou viatges particulars els va pagar l'EFM i només la EFM (Tercera mentida)

El Bloc per Palma ha demanat la dimissió de la Sra. Sans i també ho ha fet Mateu Ferrer a un article titulat "Los ladrones y los mentirosos no deberían ser concejales"

I, per acabar, un últim exercici intel.lectual. Des del convenciment que, si hagués estat jo que m'hagués gastat 6.833 euros en viatges particulars  a costa de l'Ajuntament les primeres planes dels diaris no donarien de sí per acollir totes les peticions de dimissió, vull plantejar la següent hipòtesis : i si la Sra. Sans fós simplement incompetent?.

Efectivament, és possible imaginar que, en lloc de mentir, la Sra. Cirer i la Sra. Sans diguessin falsedats a la roda de premsa perquè penssassin que eren certes... però sense haver-se pres la molèstia de comprovar-ho: es pot pensar que el Sr. Collado ordenà el pagament d'una factura on figurava un viatge de la seva dona a Chicago... sense donar-s'en compta; es pot pensar que el Sr. Collado ordenà el pagament de factures de viatges de persones que no tenien res a veure amb l'empresa, amb el llinatge Sans i un parèntesis que deia "hijo" o "hija" sense consultar a la Sra. Sans "Marina: què hem de fer amb aquesta factura?": es pot pensar que na Marina Sans anomenà un descerebrat semblant com a gerent de l'EFM sense saber que era un descerebrat; es pot pensar que la Sra. Sans deixà de pagar factures de viatges de familiars (algunes amb una quantía superior als dos mil euros) sense adonar-se que aquell viatge li havia sortit de gratis... es pot pensar tot això si un està d'humor per fer-ho, però llavors estariem davant un monument a la incompetència i a la irresponsabilitat tan majúscul que la Sra Sans, a la fi, també hauria de dimirir

RECICLAR JUGUETES

Sí, ja sé que avui surt pels diaris amb el tema de la coordinació general d'IU però d'això ja en parl al meu bloc "Para IU d'Eberhard Grosske" (per cert, que hauré d'aclarir com reconduesc això dels dos blocs) i avui em fa ganes de parlar del reciclatge de juguetes.

Cristina Cerdó d'UM ha tengut la magnífica iniciativa de posar EMAYA i l'IMFOF al servei d'un programa d'aquest tipus amb un triple objectiu: mediambiental (foment del reciclatge) d'ocupació (creació de llocs de feina a través dels tallers de  Càrites i Deixalles) i social (distribució de les juguetes reciclades a través d'entitats destinades a la infància i dels Centres Municipals de Serveis Socials).

Hem presentat avui en roda de premsa aquest programa que posa l'Ajuntament al capdavant d'aquest tipus d'iniciatives amb una garantia molt important: que els infants beneficiaris d'aquestes juguetes les rebin igual que la resta d'infants de la ciutat, sense establir circuits "ad hoc" que, des de la millor voluntat, no fan sinó generar una lamentable discriminació  

AVUI CAU LA PLAÇA DEL CAUDILLO

 

                  

                                             - Paco! Te juro que yo no he sido

         - Será inútil...!

La duia particularment entravessada per raons òbvies i perquè hi vaig "residir" quan era Conseller de Treball.

L'he utilitzada a dues campanyes electorals municipals, la de 2003 i 2007, com a exemple del govern ranci i amb oloreta a franquisme sociològic que patia la nostra ciutat. Vaig dur el tema en moltes ocasions al Ple de l'Ajuntament, com a portaveu d'EU-EV, durant la passada legislatura... i avui cau la punyetera Plaça del Caudillo.

He de dir que el meu antecessor en el càrrec de Conseller de Treball, el Sr. Guillem Camps (del PP) va sol.licitar a Joan Fagheda que es canviés el nom de la Plaça per Plaça del llaç blau (per allò dels segrests d'ETA) però en Fageda es va negar. També es va negar posteriorment la Sra. Cirer que, tan viva ella, no volia "remoure les ferides del passat".

Avui serà la Plaça de Son Castelló, una ferida més del franquisme es tancarà i els demòcrates, morts i vius, descansarem una mica més en pau 

VOLTORS SOBRE LA FUNERARIA

Primer el PP va dur a Fiscalia l'assumpte dels ossos cremats  a l'aire lliure, després el PP va explicar a qui el volgués sentir que existia un pla per privatitzar la funerària, després va sortir a la llum el pèssim estat financer de l'empresa, després una empresa de Sòller anuncià el seu interés en treballar a Palma, després el President de l'Associació s'empreses funeràries de Mallorca diu que, per privatitzar-se, l'EFM ha de sanejar-se prèviament i, per últim, el PP ha denunciat l'adjudicació de la cura dels jardins a una empresa de la qual és soci el company de na Francina Armengol.

Uf!! Molta funerària, no?. Què passa realment?. Heus aqu la meva opinió en apretat resum:

1.- L'Empresa Funerària municipal està, efectivament, feta pols des del punt de vista econòmic: massa anys de mala administració d'aficar-hi cunyats, d'inflar la plantilla, de tudar doblers per a profit de proveïdors i qui sap de qualcú més. Les funeràries mouen molt de doblers, tenen usuaris que protesten poc i són propícies a ser víctimes d'administradors sense escrúpols

2.- Existeix gent que, quan ha deixat de treure doblers directament de la funerària municipal, ha canviat d'estratègia i, amb la inestimable complicitat del PP, opta per propiciar la seva substitució per altres empreses

Estic segur que el govern municipal no caurà en aquest parany. Es ridícul que una empresa en situació de monopoli virtual, costs de producció adaptables i demanda assegurada (ai!) perdi doblers. La única cosa que es necessita és dur endavant una gestió enèrgica, reduïr costs, fer fora els voltors i posar l'empresa al servei dels interessos generals

ESTAT DE LA CIUTAT: CALVO, GROSSKE, NADAL, CIRER

Escric aquestes impressions sense haver llegit la premsa escrita d'avui i sense que hagi acabat propiament el debat (avui es debaten les proposicions derivades del debat) però aquí teniu la meva valoració de les intervencions:

Aina Calvo: Discurs sòlid, visió global, balanç de gestió positiu però sense estridències.  Referències a la crisi econòmica, als canvis demogràfics de la ciutat...No vàrem arribar a saber que tal polemitza a un debat de l'Estat de la Ciutat per incompareixença de l'adversària

Eberhard Grosske: Discurs curt i també adreçat a la batlessa. Basat en 10 propostes concretes que haurien de marcar l'acció de govern (i que trobareu més abaix). La més important reunir amb caràcter immediat els agents econòmics i socials per fer un gran Pacte per l'Ocupació, la cohesió social i el foment de l'economia productiva

Miquel Nadal: Discurs llarg posant l'èmfasi en les qüestions que li són més sensibles. Adreçat a la batlessa i exquisist amb l'equip de govern del qual forma part. El titular: "Tenc la convicció personal que Vè serà una bona batlessa fins al final de la legislatura"

Catalina Cirer: Incapaç d'aixecar el debat i de fer d'oposició. Probablement per manca de pràctica (mai no havia exercit aquesta funció al llarg de la seva perllongada carrera política) Perduda en detalls, en fer conyes sobre els pactes, en els temps de les intervencions i en disculpar la seva gestió. Va deixar a na Calvo amb ganes de discutir amb ella el debat de l'Estat de la Ciutat

APENDIX

Aquí teniu un resum de la meva intervenció al debat iles deu propostes que fèrem

I.- Objectius del debat de l'Estat de la Ciutat.

Són tres: Analisi de la situació de la ciutat, balanç de l'acció de govern i disseny de propostes de futur.

Abans, però, tenim interés en aprofitar una part del nostre temps per exposar la posició del Bloc respecte al projecte de canvi polític a Palma iniciat ara fa un any.

Una qüestió que hauria d'haver estat exposada ara fa un any en el moment de la investidura però que el funcionament tradicional d'aquest Ajuntament va impedir.

En aquest sentit:

PRIMERA PROPOSTA a batlessa i conjunt de grups:

Modificar el Reglament del Ple per tal que les eleccions de batle o batlessa, a l'inici de cada moment electoral, vagi acompanyat d'un debat d'investidura tan solemne com l'ocasió requereix

Un procediment que posen en pràctica molts d'Ajuntaments més petits que el nostre i que, des del nostrte punt de vista, l'exigeix la maduresa i la importància d'una institució com la nostra considerada gran ciutat per la Llei de Modernització dels governs Locals de l'any 2003

II.-Posició del Bloc respecte al projecte de canvi polític a Palma iniciat ara fa un any

Per a molts de ciutadans i ciutadanes, aquest govern encarna una esperança de canvi després de molts d'anys de govern conservador

No esperança abstracte sinó esperança concretada en moltes assignatures pendents que tenim l'obligació d'aprovar

Unes assignatures pendents que, a la vegada, es concreten en un acord de govern signat el juny del 2007 que nosaltres compartim  malgrat que som conscients que el seu desenvolupament i la seva gestió admet diverses lectures en molts de terrenys claus

Per no defraudar les esperances de tanta gent que aspirava i aspira a un canvi a Palma vull dir amb tota claredat que nosaltres  volem l'èxit d'aquest govern

Apostar per l'èxit del govern significa unes certes regles del joc que són necessàries a qualsevol govern i molt més encara a un govern de coalició:

Corresponsabilitat

Lleialtat

Corresponsabilitat vol dir que volem participar en la presa de decisions generals, en la definició del rumb del vaixell. No oblidam que som un soci minoritari d'aquest govern però no volem ser el sidecar o l'apèndix d'un  govern municipal socialista No ha estat el cas fins ara, dit sigui en honor a la veritat, i no volem que ho sigui en el futur

Lleialtat vol dir que els inevitables conflictes inherents a qualsevol tasca de gestió no els voldrem parassitar i, molt manco, generar amb l'objectiu de treure profit partidista.

Nosaltres no volem obtenir vots d'aquesta manera que és molt dubtosa des del punt de vista de la coherència i, sobre tot, molt negativa per als ciutadans

El Bloc per Palma es vol presentar davant la ciutadania d'aquí tres anys amb un balanç molt senzill. Tal volta no serà suficient però és el que volem presentar: una bona gestió de les nostres àrees i haver contribuit al bon funcionament d'un govern que hagi fet coses positives per la ciutat

Dit amb altres paraules i en resum;

Des d'un desenvolupament correcte de l'acord de govern del 2007 i un funcionament corresponsable, Vè tendrà en el Bloc, Sra. Batlessa, un soci lleial que treballarà a fons per l'èxit de l'empresa que vàrem iniciar el maig del 2007

III.- Anàlisi de l'Estat de la Ciutat

D'ençà que vàrem signar l'acord de govern, la gran  novedat ha estat sens dubta el canvi de conjuntura econòmica.

Es cert que no ens trobam davant una situació de recessió perquè continúa havent creixement econòmic però no és menys cert que l'increment de l'atur, la inflació i l'enlentiment de l'economia permeten parlar clarament de crisi econòmica i de canvi de cicle

Com sempre, els que primers paguen aquestes situacions són els segments més febles de la societat

Qualque imperi immobiliari ha estat darrerament portada per haver declarat suspensió de pagaments. Nol ens hem de preocupar gaire per la sort de l'emperador (segur que té les seves esquenes ben cobertes) però sí per la de moltes petites empreses i de molts de treballadors que la patiran en les seves pròpies carns i que, a més no sortiràn en portada de cap diari

Tampoc no sortiran en portada, al manco a títol individual, les víctimes de la pujada dels interessos hipotecaris,  els nous aturats o els joves que no trobaran feina o que veuen irritats com ara que, a la fi, baixen els preus dels habitatges, la pujada de l'Euribor, les segueix fent inasequibles

La crisi econòmica exigeix respostes, Vé ho ha dit al seu discurs, i l'Ajuntament també les ha de donar (no podem delegar l'esforç en el govern estatal o l'autonòmic). Per això, a més de l'esforç anunciat en termes d'inversió, li feim a continuació altres tres propostes:

SEGONA PROPOSTA:

Reunir la setmana qui vé els agents econòmics i socials per dur a terme amb caràcter immediat l'acord de govern del 2007 que fa referència a la signatura a Palma d'un Pacte per l'Ocupació, la cohesió social i el foment de l'economia productiva

Un compromís molt potent  que afecta gairebé totes les àrees municipals (per això l'ha de liderar Vè) i que va molt més enllà d'un pacte per l'ocupació a l'ús que determini de manera concertada les polítiques actives d'ocupació.

Es tracta de fer això i de fer moltes coses més: de concertar el conjunt de les polítiques socials (Benestar, Igualtat, Educació, Habitatge, Cultura, etc.) i també de concertar  les polítiques tendents a fer més competitiu el nostre turisme, el nostre comerç i, en definitiva, la nostra economia

D'altra banda, i tenguent en compta el que hem dit abans, que la crisis colpeja de manera diferent els diferents sectors socials, li fem una

TERCERA PROPOSTA:

Accentuar el gir de la política municipal cap a l'atenció a les famílies,  l'accés a l'habitatge i el suport als sectors socials més desfavorits

D'altra banda, no podem oblidar que la inversió en reciclatge, en la millora del medi ambient, en la protecció de la natura no només és un compromís amb la sostenibilitat del nostre model social: és, també, una font de generació important d'activitat i d'ocupació. D'aquí la nostra

QUARTA PROPOSTA:

Constituir tan aviat com sigui possible el Foro Ciutadà de l'Agenda Local XXI com a eina més eficaç per a l'impúls de les polítiques mediambientals

Per últim, no podem oblidar que el nostre convuls model econòmic de desenvolupament ha comportat i comporta canvis demogràfics molt importants; de fet, la majoria de residents a Palma no són nascuts a la ciutat.

Això vol dir no només que hem de tenir una cura especial en tot allò que fa referència a les polítiques d'integració de la immigració - les quals van incorporades en el gir social que li esmentava anteriorment - sinó que hem de tenir també cura molt especial d'un altre del compromisos d'aquesta legislatura

Per tant, és la nostra

CINQUENA PROPOSTA:

Prioritzar la protecció efectiva del nostre patrimoni, la nostra llengua i la nostra cultura tradicional

Aquesta empenta cap a les polítiques socials i culturals i les polítiques actives d'ocupació necessita de molta despesa corrent.

Les polítiques mediambientals i de foment de l'economia productiva exigeixen, també, un esforç fonamentalment inversor.

Com afrontar aquestes demandes des d'un Ajuntament amb escàs marge financer i en el marc d'un Estat que condemna els Ajuntaments a comptar únicament amb el 12% de la despesa pública local?

No és senzill però ho hem d'afrontar i, en aquesta direcció, van les nostres següents propostes:

SISENA PROPOSTA:

Liderar, en el marc de la FEMP, l'exigència al govern de l'Estat de modificació del model de finançament dels Ajuntaments. Un canvi que s'ha de traduïr en una major participació en la despesa pública total i en una major participació en els imposts de caire estatal

SETENA PROPOSTA:

Activar el desenvolupament de la Llei de Capitalitat, constituir tan aviat com sigui possible els consorcis que allà es contemplen i convertir aquests consorcis en instruments de finançament dels serveis i les inversions que cal implementar a la nostra ciutat

IV.- Balanç de gestió i reptes de futur

Com és natural, coincidim, amb matissos, amb el balanç general de la gestió d'aquest primer any de govern

Es un balanç que inclou grans temes estructurants per a la ciutat com, per exemple, els acords sobre Jacint Verdaguer i Parc de Son Fuster, Son Busquets, Façana Marítima, Ses Fontanelles, reforma integral dels habitatges socials de Corea i l'avantprojecte de desmantellament de Son Banya

I també qüestions molt diverses que, per a nosaltres tenen una gran importància política i simbòlica: l'eliminació del nomenclàtor franquista dels carrers i places de la ciutat, la creació dels Consells de Barri, la desaparició d'infrahabitatges al carrer Brotad o l'antic Canòdrom o l'arxiu de "pelotazos" urbanístics com el de Son Garcias Vell.

Molts d'ells són problemes heredats i que s'han hagut de gestionar un cop començats amb la dificultat que això comporta. Des d'aquest punt de vista, no puc deixar d'esmentar un altre problema heredat i que està de màxima actualitat: el PERI del Jonquet.

Bé està la iniciativa del Consell d'iniciar l'expedient per a la declaració de BIC, però l'Ajuntament no pot romandre mans plegades davant una qüestió tan important que també afecta, per cert, a la nostra Façana Marítima. Per tant li propós, i és la

VUITENA PROPOSTA

Que l'Ajuntament de Palma prengui les mesures necessàries per a protegir el Jonquet en una triple direcció: mantenir i millorar l'homogenetitat i estètica del talús i no reconèixer usos o creiteris d'ordenació urbanística que no encaixin amb les característiques pròpies del barri

Administrar herències rebudes és complicat però ho hem de saber combinar amb l'impúls de les noves polítiques a les quals ens hem compromés.

Jo l'anim, Sra Batlessa a que continuem per aquesta línia de canvi en temes que, per a nosaltres, són fonamentals: la violència de gènere, l'ampliació de les places d'escoletes, la generalització de la figura del policia de barri al conjunt de la ciutat, l'ordenança sobre antenes de telefonia mòbil, l'eliminació d'abocadors il.legals, la disciplina urbanística , la creació d'àrees recreatives al voltant de la ciutat, la creació de corredors verds i eixos cívics, la reforma de la Platja de Palma, el tramvia, el reforçament del transport públic, els aparcaments dissuassoris, els carrils-bici, els accessos a Palma i un llarg etcètera.

Per fer-ho des de la corresponsabilitat és difícil fer-ho exclussivament des del diàleg sobre els problemes més candents de cada conjuntura o sobre la manera més adients de resoldre un o altre conflicte o alternativa puntual.

Governar és planificar i governar corresponsablement des d'una coalició és fer allò que pot considerar la nostra

NOVENA PROPOSTA:

Establir els mecanismes formals necessaris per planificar el desenvolupament i la temporalització concertada de l'acord de govern del 2007

Per últim, i sense voler aixecar bòfigues innecessàries en aquest debat sobre temes que varen afectar el govern municipal de l'anterior legislatura i sobre temes relacionats amb la corrupció política que, d'una o altra manera, des d'un o altre cantó, tornen de manera recurrent a l'actualitat i provoquen la irritació més que justificada de la ciutadania jo li própós, Sra. Batlessa, que reprenguem un acord de Ple que, fa pocs anys, es va adoptar per unanimitat en aquest plenari i que, com és lògic, encara està vigent, un acord que pot considerar la nostra

DESENA PROPOSTA:

Dur a terme l'elaboració d'un Codi Etic que presideixi el comportament institucional de l'Ajuntament i dels membres de la seva Corporació.

Aquesta és la nostra aportació al primer debat de l'Estat de la Ciutat que celebram en aquesta legislatura; l'hem enfocat de la mateixa manera que enfocarem la resta: en positiu i proposant coses concretes que ens ajudin a no defraudar les esperances de canvi que les urnes varen manifestar a les passades eleccions; les esperances en tenir un ajuntament més participatiu, més just, més transparent i que s'atreveixi a posar mà i a solucionar els problemes concrets dels ciutadans

2 Posts dels lectors : Seguretat a les carreteres

Agreesc a Eva Sebastian i  a Joan Moyà Borràs la remisió d'aquests comentaris. Es fantàstics que, des de la societat civil sorgeixin moviments reclamant seguretat a les carreteres.

Des del Consell de Mallorca, Antoni Pascual m'assegurà que la seva intenció és posar mitjanes infranquejables a les autovies... però caldrà estar-hi damunt perquè no passin accidents com el d'ahir... i com els d'altres dies tràgics.

Les mitjanes són importants però no basten. Per parlar de coses que només són competència del Consell, hi ha molts de trams on la senyalització és manifestament millorable en termes de seguretat. Que es faci. I també es pot posar en marxa una idea que funciona a d'altres indrets: assenyalar els punts negres i els puns on hi ha hagut accidents morals com a avís per als conductors. Són moltes coses que, acumulades, poden canviar radicalment la situació.

Anim!

1) mitjanes, per favor

comentari remes per :

Eva Sebastian 05/05/08 15:50

som una cosina den Dionís;
cada dia que passa els sentiments es posen a flor de pell, per la meva feina he de passar varies vegades per el tràgic lloc on el meu cosí, la seva dona i un tercer conductor hi pergueren la seva vida, és veritat el fet de que amb les mitjanes no es treuria massa benefici polític, però hi ha un benefici que no es veu: és el dia a dia de la vida cotidiana familiar, no vull entrar en detalls, el que m'agradaria ja és un imposible, però el que es pot evitar és increible. Si hi ha qualque tipus de pressió que poguem fer entre tots m'agradaria aportar el meu gra d'arròs.
eva sebastián

2) Seguretat a les carreteres

Comentari remes per: 

Joan Moyà Borràs | 04/06/2008, 18:48

Ha tornat a succeir. Som en Joan Moyà, germà i cunyat de dues víctimes mortals per creuament de mitjana a l'autopista de Inca. Fa uns mesos vaig deixar un dossier de documents a la teva secretaria sobre el tema. Hi ha ara mateix persones amb nom i cognoms al Consell de Mallorca encarregades responsables de la noticia que t'adjunt:

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008060400_10_364426__SUCESOS-Herida-grave-mujer-accidente-autopista-Inca-causa-retenciones

Hi haurà morts a famílies pròximament degut a la no col•locació per part dels responsables polítics de mitjanes a les autopistes de Balears. Són uns quants centenars de milers d'euros que s'han de concedir a una empresa de infrastructures viàries per evitar unes 5 morts anuals. Morts de persones que van a la feina i simplement són envestides per altres cotxes que també indirectament han patit un adelantament o una incorporació mal calculada. Una acció molt freqüent a una infrastructura responsabilitat del Consell de Mallorca.

El temps compta. I més que el temps cada acció que fas. Decideix:

Fer lo que puguis perquè no hi hagi més morts i agafar el telèfon, pitja:

FAIG

Pensar que és un tema important i passar a una altre punt de l’ordre del dia, pitja:

SOC CORRESPONSABLE

Gonzalo Aguiar González és el Director Insular de Carreteres del Consell de Mallorca i és la persona que pot començar a revertir el procés evitable de les pròximes morts.

 

DIETARI 12: CA N'ANGELI, CARRERS...

Si fa dos dies anunciava en aquest bloc la paralització d'un "pelotasso" fastigós. avui és necessari fer referència a més bones notícies:

L'esbucament de les primeres barraques de Ca n'Angelí és un altre símptoma de que aquesta ciutat recupera la seva dignitat. Després de l'edifici del carrer Brotad i el Canòdrom, aquesta serà la tercera intervenció en contra de l'infrahabitatge que es fa en un any a la nostra ciutat. Intervencions lentes perquè es fan amb criteris socials, preocupant-se per donar una oportunitat a les persones que hi viuen: no posant-les en el carrer i traslladant el problema a un altra banda. Es fa feina però encara queda molta per fer: hi ha més casos sagnants d'infrahabitatge, hi ha el cas de les persones sense sostre que malviuen al carrer... però sí hi ha voluntat política tot es pot aconseguir.

També, a la fi!, ens hem posat amb els noms del carrers. La meva vella amiga, la Plaça del Caudillo ja és història, però, com en el cas anterior, encara hem de fer moltes coses més - no relacionades amb el nom dels carrers - per reivindicar els demòcrates i deixar de retre homenatge al franquisme. Poc a poc, tot s'anirà fent.

També, a la fi!, s'ha presentat el Pla Director de Festes Populars que volem debatre els propers mesos amb el conjunt de la societat i que serà el primer instrument per tenir una visió consensuada i global sobre les festes populars; festes de major qualitat, que atreguin visitants de l'exterior, participatives... aquest és l'objectiu

... i dimecres qui vé es constitueix la comissió de seguiment del programa "Palma. Ciutat per a tots". La marca d'un objectiu estratègic: fer de Palma una ciutat puntera en matèria d'accessibilitat. Mentre fem els plans estratègics, la comissió de seguiment i concertam les polítiques amb el món associatiu, les coses ja s'han començat a moure: plans d'actuació a Son Cotoner, Es Fortí i Camp den Serralta per deixar-los lliures de barreres, criteris més rigorosos a urbanisme a l'hora d'exigir el compliment de la normativa, mesures per accedir l'accés autònom  a l'administració de les persones sordes... però encara hi ha moltes coses més per fer

LA UBICACIO DE MIQUEL NADAL

No tenia massa ganes d'escriure sobre aquest tema però en Torres Blasco, a la seva columna d'avui, troba a faltar que aquest bloc s'en faci ressó. Així que, per respecte a lector tan qualificat, aquí teniu la meva opinió.

Fa més d'un any que el Secretari General d'UM cerca una ubicació adequada a la seva funció de líder d'un partit com UM. L'Ajuntament de Palma - en sí mateix - no és la plataforma més adequada... a no ser que es sigui batle. D'aquí els seus esforços per ocupar aquesta plaça que, finalment, no fructificaren.

Parlar als plenaris de l'Ajuntament des de fora del govern quan la seva companya de grup - la Sra. Cerdó - hi està en lloc destacat i amb una important àrea de gestió no ha deixat de ser una anomalia permanent.

La seva eventual entrada en el govern municipal és, en aquest sentit, un moviment positiu que, objectivament, reforça la cohesió del govern i de la majoria municipals. Malgrat les nostres diferències polítiques - que el Sr. Nadal exhibeix en públic per contentar la seva parròquia i que jo tendesc a minimitzar per no perjudicar el govern - jo estic content d'aquesta eventual incorporació a l'equip de govern.

Esper, també que la seva incorporació sigui per governar amb totes les conseqüències, assumint àrees de gestió i ajudant a "titar del carro". Altra cosa - a part de ser inexplicable davant l'opinió pública per moltes raons - no seria més que perllongar les anomalies d'un altra manera i, en definitiva, deixar sense resoldre el problema d'ubicació al qual feia referència en un principi 

DE SANTOS I SANTANDREU: LA TENALLA ES TANCA SOBRE EL PP

Aquests darrers dies he pogut seguir amb detall el petit periple de Rodrigo de Santos pels jutjats de la nostra ciutat. Però la informació més important sobre el tema l'aportava un article de Jaume Santandreu a l'Ultima Hora de dissabte que gairebé ningú ha comentat.

Vos trancriuré només un paràgraf:

"Mai no vaig parlar directament amb la batllessa de Ciutat sobre les nits folles del seu primer tinent d'alcalde... Però puc assegurar que la noticia amb pèls i senyals (mai tan ben dit) arribà a l'Ajuntament de Ciutat i a la cupula del Partit Popular a través de missatgers de tota confiança. En el meu testimoni quedava clar que Rodrigo de Santos practicava sexe , de forma escandalosa i psicopàtica, a clubs gais i que ho feia amb l'ajut de la cocaïna, substancia sense la qual no podria fer les aberracions que duia a terme. I que pagava amb targeta de crèdit, Vaig assabentar els meus misatgers que si volien escatir la titularitat de la tarja  bancària, havien de rentar molta roba bruta a la bugaderia Miele"

Que en Jaume Santandreu té opinions discutibles i que patina amb més d'una ocasió és cosa que, n'estic segur, ell mateix subscriuria. Però el que també està clar és que el Sr. Santandreu no és un mentider.

També estic segur que serà cridat a declarar per ratificar les seves paraules en seu judicial.

Però, en tot cas, allò que interessa assenyalar en aquest moment és la tenalla que s'està dibuixant entorn als antics responsables del govern municipal.

Perquè ells quedin intocats s'han de produïr tres fets:

Que es demostri que els empleats públics de l'EMOP que eren testimonis de la presumpta utilització fraudulenta de la targeta de crèdit es menjaren ells tots sols el marron, sense avisar ni al Vice-President de l'Empresa (i portaveu del PP) ni a cap altre servei administratiu o responsable polític municipal

Que es demostri que l'acord de comprometre 1,5 milions d'euros per adquirir el joc infantil del Parc de Sa Riera - acord no ajustat a dret i per al qual no hi havia partida pressupostària - es va adoptar sense coneixement del govern municipal (escenari que em sembla particularment absurd)

Que es demostri que el Sr. Santandreu ha mentit al seu article

Per a mi que tenen un bon barenar

EL CAS DE SANTOS ES EL CAS PP

Les irregularitats en la contractació del "Castell de Bellver" del Parc de Sa Riera no s'haurien produit si el govern del PP no hagués tret  l'oposició dels Consells d'Administració de les Empreses Municipals.

Un compromís d'un milió i mig d'euros sense partida pressupostària i sense concurs no hagués passat davant els membres de l'oposició sense que aquests haguessin aixecat la mà per protestar

Amb l'oposició present mai no s'hagués aprovat al Consell d'Administració de dia 7 de febrer el següent acord: "17) Precs i preguntes A petició de la Gerent s'aprova (s'aprova a precs i preguntes!!) una despesa de 1,486.319,37 euros al Parc de Sa Riera per subministre i instal.lació del joc infantil "Castell de Bellver" i subministre i instal.lació 11 unitats de Fitness" 

I molt probablement, el 4 d'abril del 2007 no hagués passat el punt 11 ("Se da cuenta de la adjudicación y ejecución del suministro e instalación de juegos infantiles Castillo de Bellver y del suministro e intalación de 11 unidades de Fitness a la empresa adjudicataria de la obra principal...") sense que qualcú s'hagués interessat pel concurs (inexistent) que havia precedit a l'esmentada adjudicació.

Rodrigo de Santos no era l'únic regidor del PP en el Consell d'Administració de l'EMOP. El seu Vice-President era el portaveu del PP (ara i aleshores) Rafael Duran... cap a on miraven quan es generava un pufo per a l'Ajuntament d'un milió i mig d'euros?.

Fiscalia ha d'estudiar el tema per esbrinar la possible comissió de delictes però els ciutadans i ciutadanes tenen dret a saber TOT el que es feia amb els seus doblers, a conèixer els delictes i també a conèixer les irregularitats administratives. Reduïr el problema a Rodrigo de Santos és amagar un problema menys espectacular però de molt més calat: la manera de funcionar de l'anterior govern municipal

Nota graciosa: Ahir al plenari es modificaren els estatuts de l'EMT per rectificar la política de l'anterior govern i permetre l'entrada de l'oposició (en aquest cas del PP) al Consell d'Administració. La reacció den Duran encara va ser protestar perquè a Barcelona el PP tenia dos membres i aquí només un (tindran morro!)

R DE SANTOS: CIRER NO POT SEGUIR AMAGANT-SE

Avui es publica a tota plana que la Fiscalia ha començat a investigar la costrucció irregular del famós "Castell de Bellver" del Parc de Sa Riera

Una factura d'1'4 milions d'euros ha aterrat a l'EMOP on no hi ha ni partida prevista ni es va fer un procediment administrariu així com cal.

Amb l'assumpte de la VISA ja vaig advertir que més d'un havia d'haver optat pel silenci i per tapar la qüestió. Els esdeveniments posteriors em donaren la raó i ara només manca que el jutje ens faci la nòmina exacta dels que varen callar.

Amb el cas del pseudo "Castell" la cosa és encara més flagrant.  Això és una actuació de govern molt complexe, que implica moltes àrees municipals i que sembla impensable que el Sr. Rodrigo de Santos pogués dur a terme amb el desconeixement de la resta de tots els seus companys de govern i de la pròpia batlessa, Catalina Cirer.

Qui repassi en aquest bloc la categoria "Palma. Corrupció urbanística" vaurà que la manca de transparència i les mangarrufes estaven a l'ordre del dia. I això que, aleshores, jo encara no tenia coneixement que es cobraven "mordidas" per a la concessió de llicències.

La Sra. Cirer era la responsable darrera del que passava al seu govern i, com a mínim, ha de demanar disculpes públiques per ser una batlessa que no s'enterava de res. Si encara són majors les seves responsabilitats el temps ens ho dira

Post dels lectors : Multas

Comentari remes per:

Biel | 15/01/2008, 08:38

Abuso, desprecio al ciudadano.

Hola Sr Grosske.
Aunque no venga a cuento le presento mi queja, ya que tiene a bien poner este espacio para que los ciudadanos podamos decir le algunas cosas. He recibido una multa por aparcar sobre la acera, calificada como de "MUY GRAVE". Donde me sancionan con 150 Euros. Una aparcamiento que no impedía el trafico, ya que dicha acera tiene casi 20 mts de ancho, no había paso de cebra, en todo caso seria una infracción leve. Porque creen que los ciudadanos estamos hartos de nuestros políticos, pues por este tipo de abusos. la sanción es ademas inmoral porque en un pais donde el salario minimo es de 600 Euros sancionar a un ciudadano con 150 euros por aparcar sobre la acera, no es que sea injusto grosske, es que es INMORAL. un ayuntamiento donde el teniente de alcalde es de IU, no puede tolerar este sistema de sanciones, ustedes en teoria son garantes de la justicia social y esto, se lo repito, es inmoral.

CREMAT VIU PER POBRE

Ahir una persona que malvivia a l'antic canòdrom va estar a punt de morir per un incendi ocasionat al seu infrahabitatge. De fet, les cremades són tan greus que no sé si sobreviurà.  La més elemental prudència política convida al regidor de Benestar Social a reaccionar "amb to baix" a aquesta notícia i a pregar perquè es continui parlant del tema a succeïts i no a les pàgines de política. Però són les déu del vespre i ancara no se m'ha passat ni l'amargura ni la mala llet. Així que que li donguin pel sac a la prudència política.

Els diaris s'equivoquen: la tragèdia d'ahir no és un succeït, és un problema polític i social de primer ordre. Es el problema d'una ciutat que tolera que edificis com el del carrer Brotad, poblats com Son Banya o instal.lacions com la del Canòdrom es converteixin en monuments a la nostra indignitat col.lectiva i en expressions vives del nostre fracàs com a responsables polítics encarregats d'administrar els recursos de tots.

Ara em podria autoconsolar dient que no podem aspirar a arreglar en pocs mesos el que s'ha estat prodint durant anys, que això són temes complexos i difícils d'abordar, que lo del carrer Brotad va ser una passa molt important, que... però no em dóna la gana. Vull arribar demà al despatx igual d'indignat i igual de dolgut: segur que això m'ajudarà a remoure les aigües dels vells pantans

 

Post dels lectors: I el centre caní internacional??

  Comentari remes per :
Maria Busquets | 04/02/2008, 19:33

Hola!M'agradaria que apart de que esper que la situació de la canera de Son Reus millori per donar més oportunitats als animals, també es tengués en compte el Centre Caní Internacional. Se'ls hauria d'ajudar i no obligar-los al tancament. Fan una feina molt loable pels animals, i no és just que per qüestions de "paperassa" s'acabi.Per favor, evitau el tancament!Tots saben com acabaran aquests animals si se'ls enduen a Son Reus.

Post dels lectors: Canera de Son Reus ?

 Comentari remes per :    

Anna | 17/01/2008, 11:36

Volia saber si algun dia podries dedicar el teu bloc a parlar sobre la situació actual de la gossera municipal de Palma.
Ja sé que és competencia del PSOE, però penso que ets un polític sensibilitzat amb els animals i m'agradaria pensar que abans de quatre anys canviaran les coses...
1r. No es just que els animals només tenguin 20 dies perquè els adoptin abans de ser sacrificats.
2n. És molt injust que no deixin col.laborar a voluntaris per cuidar als cans i als moixos
3r. Hi ha molt espai desaprofitat per a la construcció de moltes més gàbies per cans i moixos.
4t. Seria necessari fer programes de concienciament per frenar l'abandonament i el maltractament.
5è. Hi ha un major espai dedicat a la recuperació de l'avifauna (que està molt bé) però penso que s'hauria de prioritzar que és el més necessari.
6è. L'horari en que pots anar a adoptar un animal és molt dolent! de 10 a 13 del matí... la majoria de gent està fent feina...
7. La imatge que tenen els extrangers que viuen a l'illa de com tractem als animals és molt dolenta...etc.

Espero que ho llegeixis i poguem canviar les coses en breu!

Moltes gràcies!

Posts dels lectors: els Ciutats de Palma

 Remés per Bloc | 21/01/2008, 13:53

Avui torna a sortir a l'editorial d'un diari la història dels premis Ciutat de Palma. A un post explicares que era falsa. Per què no enviau d'una vegada una nota al diari desmentint-ho? Pots estar ben segur que aquesta bolla ha quallat, i que és una de les excuses principals que s'utilitza per part de la gent que es vol carregar el Bloc.

NI FILL IL.LUSTRE NI MEDALLES

EL PROBLEMA 

A la fi, el sectarisme del PP ha impedit que, enguany,  hi hagi concessió d'honors i distincions a l'Ajuntament de Palma.

La raó és la negativa del PP a donar suport a la medalla d'or a la Federació d'Associacions de Veïnats. Per suposat, l'actual majoria a Cort podia haver aprovat la concessió d'aquesta medalla sense els vots del PP però, crec que amb bon criteri, hem decidit que no podia haver distincions de primera (aprovades per unanimitat) i distincions de segona (aprovades per una minça minoria).

Els honors i distincions s'han d'aprovar amb un consens molt ample i, si és possible, per unanimitat. Perquè això sigui possible, s'ha de ser generós a l'hora de donar suport a candidatures que no responen a la sensibilitat del propi partit. La unanimitat només es pot construir sobre l'acceptació de la pluralitat existent a l'àmbit polític i a l'àmbit social amb criteris d'equilibri i sentit comú.

El PP, a l'anterior legislatura, es va negar a concedir la medalla d'or de la ciutat a la Federació d'Associacions de Veïnats amb motiu del seu XXVè aniversari. Ara, quan ja està a l'oposició, segueix inamovible amb la seva postura malgrat que el moviment veïnal ha fet una gran aportació a la millora de les condicions de vida dels barris de la nostra ciutat. El sectarisme ha pogut més que el sentit comú.

L'ALTERNATIVA

Per a l'any vinent, és obvi que hem de fogir del mètode clàssic i implantar-ne un de nou que, per enguany, no ha donat temps a aplicar.

La concessió d'honors i distincions ha de ser una decisió política però s'ha de despolititzar la seva gestació. Ha de propiciar-se molt més la participació ciutadana en la presentació i impúls de les candidatures, s'ha de respectar el procediment contradictori (amb un ponent i un fiscal) previst pel Reglament i s'ha de constituir una comissió d'experts format per persones prestigioses de la societat civil que avalui el treball del ponent i del fiscal.

A partir d'aquest procediment la concessió d'honors i distincions caurà com una fruita madura i no serà la conseqüència de dificultoses negociacions entre els portaveus municipals

 

Presupuestos de Juventud

 Comentari remes per:

enfadadita | 11/11/2007, 19:41
Presupuestos de Juventud

Hablando un poquito de jóvenes. Qué opinas de los penosos presupuestos para juventud del Ayuntamiento (han bajado un 4%) y no digamos ya los del Govern, absolutamente vergonzosos... Y encima ahora nos toca aguantar a los de NNGG diciéndo que el nuevo Govern no tiene sensibilidad por el Consell de la Joventut...
En fin, un absoluto despropósito. Como siempre, Juventud (como algunas otras áreas) es una maría, y para tener contentos a la gente joven, ala, Juventud para UM en todas las instituciones...
Qué se va hacer al respecto?

Carrils bici

 Comentari remes per:

Punjabi | 16/11/2007, 17:46

CARRILS BICI

Hola, Grosske!

Aquest estiu vaig anar a París, i la meva sorpresa va ser grandiosa quan vaig descobrir que ara es podia passejar per aquesta ciutat... en bici!

La mairie de París ha posat en funcionament un servei de bicis de lloguer (amb un disseny que és una passada), amb uns pàrquings específics extesos per tota l'àrea urbana, i a uns preus realment temptadors. A part, els carrils bici ja formen part del carrer, i no hi ha cap problema per accedir a cap lloc.

Tot són avantatges: fas més via que en cotxe, gaudeixes de la ciutat d'una manera més directa, i els músculs no s'atrofien.

Ara fa poc vaig anar a Barcelona, i van pel mateix camí. No hi ha tant de carril bici, però el projecte està en marxa...

És possible aquest projecte per a Palma? Sé que suposa una gran inversió,no només de despesa inicial, de fer obres a carrers, sinó també de manteniment... però veig molts d'avantatges, i les ciutats europees ja han vist aquesta opció com un camí a seguir.

Què en penses?

 

Nadals incandescents?

Comentari remes per: 

Anna | 13/11/2007, 11:28

Nadals incandescents?

Hola,
Primer de tot, demano disculpes perquè no crec que sigui el lloc ideal per penjar aquest comentari. El que vull dir no té res a veure ni amb el rei ni amb frases històriques.
Aquest mati m'he despertat i he vist que estaven penjant els llums de nadal al meu carrer, el carrer balmes de palma. I de bon mati ja m'he emprenyat. Estan penjant llums amb bombetes incandescents, d'aquelles que gasten tant! I a més estaran obertes fins a finals de gener. Abans de viure a Palma vivia en una altra ciutat i ja m'havia acostumat a veure el baix consum per tot arreu els nadals. Em pensava que això de les bombetes incandescents ja havia passat a la història. Com és que anem amb tant de retard?

Nuestros grupos emergentes

 

 Comentari remes per:

Visitante | 07/11/2007, 22:05

Nuestros grupos emergentes

Hola Eberhard, cómo va...

Me imagino que debes conocer la situación de los locales de ensayo para nuestros jóvenes músicos que no disponen de mucho presupuesto para costearse los precios exigidos en la sala assaig.

Para el que no esté muy al tanto, lo pongo al día brevemente. Existen dos núcleos de trasteros-ratoneras, uno en son pardo y el otro en son sardina, pegado a la crta. de bunyola antes de llegar al ramal de son reus. Son antiguas caballerizas o gallineros (esto no va con segundas, jaja) o qué sé yo, cuyo principal lujo es disponer de enchufes donde conectar el aparataje electrico. Es una construccion con bloques de hormigon, sin enlucir ni lujos de estos del siglo XXI, donde el elemento más agradable es el graffiti. Por supuesto los trasteros son ridiculos, no estan insonorizados, y los pasillos que los conectan son absolutamente cochambrosos y suburbanos. El olor va en consonancia. Por lo que tengo entendido ambos bloques pertenecen al mismo dueño, que debe estar bien contento de ver como se hostian nuestros jóvenes conciudadanos por pagarle misericordiosamente la paga mensual. Bueno, más o menos creo que os vais haciendo a la idea...

Las preguntas son de perogrullo. Habeis accedido a cort, habeis accedido a cultura. que vais a hacer con esto? vais a seguir en la linea del pp o vais a hacer 'algo'? de momento y a raiz de la polemica del pitch, se quedo bailando la posibilidad de ofrecer un nuevo espacio mas aislado donde dar rienda suelta a esos conciertos incompatibles con la tranquilidad del vecindario. A ello le podeis sumar la penosa situacion de nuestras bandas emergentes, que deben lidiar con ratas y demas fauna para entonar un si bemol.

Como siempre, un placer disponer de este blog y un cordial saludo, siga asi que no lo esta haciendo tan mal como lo pintan determinados lobbies rancios.

 

Miquel Lladó

 Comentari remes per:
 
Defender | 04/11/2007, 13:57
un altre golas que vos han ficat

Quin golàs (mai millor dit) vos han ficat:
PUBLICAT A EL INMUNDO
Martes, 16 de mayo de 2006
Vicenç Grande ficha a Miquel Lladó como sustituto de Alemany
El ex presidente de la cámara de comercio se incorpora al club con la misión de dirigir las negociaciones para la recalificación de Son Moix
PALMA.-Vicenç Grande refuerza su Consejo de Administración con un «peso pesado». Miquel Lladó, ex-presidente de la Cámara de Comercio, se incorpora a la directiva del Mallorca como sustituto de Mateu Alemany, cuya vinculación laboral con el club finaliza definitivamente. Lladó se encargará de dirigir las conversaciones con las instituciones para encauzar el futuro urbanístico de Son Moix.
El fichaje de Miquel Lladó podría ser anunciado oficialmente en el transcurso de la próxima reunión del Consejo de Administración, prevista para el día 25, en la que el presidente informará al resto de consejeros sobre la incorporación del ejecutivo mallorquín.
El fichaje de Miquel Lladó obedece a la intención de Grande de encauzar con las instituciones públicas el futuro del estadio de Son Moix y de su entorno. El presidente pretende que se le dé permiso para la construcción de varias torres de oficinas y viviendas, la más alta de las cuales incorporaría un restaurante giratorio. Grande ha vinculado repetidamente este proyecto con el futuro económico y deportivo de la entidad, y ha asegurado que para el crecimiento del Mallorca es «absolutamente imprescindible».
Hasta el momento las autoridades se han mostrado excépticas con el proyecto, pero Grande confía que la incorporación de Miquel Lladó sirva para limar asperezas y para encauzar la situación. El presidente pretende que incluso antes de que se celebren las próximas elecciones autonómicas, en mayo de 2007, exista ya un primer borrador.
Miquel Lladó parece ser, desde luego, la persona ideal para conseguirlo. Su experiencia en la Cámara de Comercio le ha convertido en uno de los mejores ejecutivos de la región, y su conocimiento de los resortes políticos de Baleares es absoluto. Si Grande buscaba un interlocutor válido, parece que lo ha encontrado. El problema ahora es saber hasta qué punto llega la sensibilidad de las instituciones en el megaproyecto del presidente.
Una de las primeras decisiones que ha adoptado Grande antes de dar a conocer oficialmente el fichaje de Lladó ha sido dejar de realizar manifestaciones sobre el futuro de Son Moix. Ayer mismo, en el transcurso de la recepción de la que fue objeto el Mallorca en el Consell Insular, adelantó que no iba a hablar más sobre el tema. Seguramente se trata del primer consejo que ha recibido por parte del presidente de la Cámara de Comercio.

LA VERITAT SOBRE ELS CIUTAT DE PALMA

En El bloc de Nanda, la meva companya ha publicat un post on explica el seu completíssim programa d'actuació per als propers quatre anys. Entre els comentaris que ha suscitat el post n'hi ha que tornen sobre el tema del famós premi Ciutat de Palma de crítica literària per a obres en llengua catalana i castellana i l'atribueixen "al meu espanyolisme", a la "factoria Grosske" i, en definitiva el pinten com si fós una ocurrència meva que, miraculosament, he aconseguit colar en solitari a la resta del govern.

Quan he vist que un desbarat semblant no només era avalat per comentaristes anònims sinó per gent con en Corbera o, im-pressionant!, per periodistes de cultura com  en Josep J. Rosselló, m'he decidit a escriure aquestes línies. No per res: senzillament, perquè sempre m'ha embossat que les mentides triomfin sobre la veritat.

1.- Quan el nou equip de Govern de Cort ha abordat el compromís programàtic relatiu a la "revisió dels Premis Ciutat de Palma", la posició del Bloc, en bloc, sobre aquesta qüestió ha estat la que tant EU-EV com PSM  i PSOE vàrem defensar a l'anterior legislatura i que consta a infinitud d'actes del Ple: tornar a la fòrmula tradicional instaurada en els vuitanta i que es va perllongar  fins l'any 2004 (és a dir, premis Ciutat de Palma a la creació literària en llengua catalana) 

2.- En aquesta legislatura, emperò, de tots els grups municipals actualment presents a Cort, l'únic que defensava aquesta posició era el Bloc.

3.- El premi de crítica literària en bilingüe i dedicat a Camilo José Cela és una manera de facilitar un punt d'encontre al sí de la majoria que sorgeix de la pròpia regidoria de Cultura. Jo, de fet, ni tan sols vaig participar ni en la seva concepció ni en el seu disseny

Fins aquí els fets ,reals i exactes "como la vida misma".

Dit això, i entrant en el terreny de les valoracions, diré que aquesta fòrmula - complementada amb uns premis de foment de la creació literària en bilingüe fora de la lògica dels Ciutat de Palma i exclussivament per a persones residents al municipi - m'ha semblat. i em continua semblant, una manera molt intel.ligent de donar  la major satisfacció possible a totes les sensibilitats de la majoria i, el que és més important, a totes les sensibilitats existents al sí de la pròpia ciutadania.

No és com el Bloc ho hagués fet i no és com ho hagués fet el PSOE o UM; és discutible i es pot discutir fins a perdre l'alé, però que aquesta delicada fòrmula de síntesi es presenti com una ocurrència personal meva em sembla un insult a la intel.ligència de la gent

Hipocresía

 

Comentari remes per :

Toni | 26/10/2007, 15:39

Hipocresía

Ni Grosske, ni Diéguez, ni Armengol, ni Mascaró ni el propio Llauger. Todos han callado ante la imputación de dos dirigentes de UM- uno de ellos portavoz parlamentario- por una supuesta recalificación en el polígono de Son Oms. Es una muestra evidente de la vara de medir de los políticos. Si se trata de una imputación de un dirigente del PP, escándalo e indignación. Los mismos que ahora callan son los que dan lecciones de ética política. Si es uno de los nuestros, silencio total y absoluto, como ocurre ahora con Vicens y Morales. Así es como pierden la credibilidad los dirigentes políticos. No ha pasado tanto tiempo desde que se montó el circo mediático y político contra el jurista Miquel Coll por haber sido imputado por un asunto de Andratx. Toda la izquierda sin excepción pidió la dimisión de Coll. Cuando los jueces decidieron dar carpetazo al asunto de Coll, ni uno solo de los políticos que pedía la dimisión del jurista pidió, ni tan solo, disculpas. Ahora con el asunto de Son Oms todos están callados, que posiblemente sea lo más prudente hasta ver cómo avanza la instrucción judicial, pero es significativo este cambio de criterio.

Los cines Renoir

Cuca | 09/09/2007, 00:38

renoir

Cierran los cines Renoir. Eber, haz algo para evitarlo. ¿O tú no vas a los Renoir?. El cine que se exhibe en festivales dejará de verse en Palma. La cultura y el ocio pierden a su pricipal valedor durante años. ¿Podreis subvencionar la cultura? Demostrad que sois capaces de hacerlo.

 

Ruido

a | 16/08/2007, 15:18
Ruido

No al ruido del tráfico aéreo sobre Palma.El turismo se ha convertido en un abuso al ciudadano.Son Ferriol,Can Pastilla,el Coll d"en Rebassa y ahora Palma

PALMA VOL FUNCIONAR I SER ESCOLTADA

Divendres passat anarem a presentar el projecte de Pla Especial de Reforma Interior per a Pere Garau. El Pla determinarà importants actuacions en matèria viària, aparcaments, equipaments, esponjament, rehabilitació... és un gran projecte de legislatura.

Després la batlessa i quatre regidors/es més tenguerem al mercat un encontre amb entitats del barri per parlar del tema. Fou una gran lliçó política per a tots i, especialment, per a mi, com a regidor de participació ciutadana.

Això del PERI molt bé per, sobre tot, gràcies per haver vengut a escoltar-nos i, sobre tot, quan tornereu?... Això no serà cosa d'un dia veritat?... I, per cert, què passa amb aquest bar que fa tan de trull a Marian Aguilò?... i amb l'escola que té goteres?... i la immigració, sabíeu que a nivell de 3 anys el 95% dels alumnes del Col.legi Jafuda Cresques són immigrants?... i amb la brutor a les aceres... jo duc persones grans amb carret i no puc baixar ni pujar de les cantonades: tot està ple de cotxes...

Aquesta ciutat sembla afamagada de ser escoltada i d'aconseguir que Palma funcioni, de veritat. Jo crec que aquest és el gran repte de la legislatura

ESCANDOL LINGUISTIC INTERNACIONAL

La Junta de Govern municipal ha convocat un Premi Ciutat de Palma de curtmetratges d'animació al qual es poden presentar curtmetratges produits en qualsevol llengua.

Com molt bé assenyala El Mundo a la seva edició d'avui, això és una escandalosa equiparació del castellà a una llengua estrangera qualsevol i una prova més del radicalisme de la Sra. Calvo arrossegada per la nacional/separatista/frontista Nanda Ramon.

La cosa no acaba aquí. Fonts de El Mundo han pogut saber que el virus serparatista  ha arribat al Festival de Cannes, el qual ja fa anys que està obert a la participació de pel.lícules produïdes en qualsevol llengua, una impresionant bufetada a la noble llengua francesa que és així equiparada al xinés, l'alemany i d'altres llengües estrangeres.

Estarem molt damunt aquesta qüestió

 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS