Administrar


Estadisticas de visitas

Categoria: Palma corrupcio urbanistica

NOVA PROVA DEL PELOTASSO DE SON ESPASES

Només la compra del solar de Son Espasses t'ha costat 15 euros, a tu  i al teu germà, i a ta mare, i a la teva neboda de tres mesos, i al teu home i al teu amic i... més informació aquí

LA VENGANZA DE DON RODRIGO

La veritat és que en Rodrigo de Santos ens està donan un final de legislatura salat. La darrera,  l'encàrrrec verbal d'aquest informe d'un tècnic municipal explicant que la reconstrucció del pont del tren és il.legal i que s'hauria de paralitzar. Un regalet enverinat que li deixa a la seva batllessa després d'haver estat destituit com a regidor responsable de la vigilància d'aquestes obres.

Rodrigo de Santos havia manifestat reiteradament que la reconstrucció del pont era una "catàstrofe" i que "lo que se haga mal se tendrá que rehacer". La reacció de na Cirer, molt en la seva línia, no fou defensar ni el pont ni el rigor ni la legalitat: fou rellevar en de Santos d'aquesta responsabilitat i posar un regidor amb ganes de repetir com el Sr. Araujo. En Rodrigo de Santos ha callat però ha deixat com a testament aquest informe tècnic que explica el que era evident: que les obres que està fent la Conselleria de na Cabrer són il.legals i una xapuça com un temple

La cosa vé d'enrera: a un ple municipal de fa mig any, en Rodrigo de Santos es sent desamparat per la batllessa en el debat i. a més de fer constar en acta la seva protesta, surt als passadisos a anunciar urbi et orbe que no repetirà a les llistes electorals.

A partir d'aquí tenim un Rodrigo de Santos en estat pur: no vota la meva reprovació al ple perquè opina que és una indignitat, li diu corruptes a UM, reconeix que va rebre presions del PP perquè l'hospital s'ubicàs a Son Espases i s'enfronta amb na Cabrer pel tema del pont del tren.

Naturalment, aquest informe tècnic serà un tema estrella del proper plenari municipal

LA COMPRA DE SON ESPASES: VICIADA DE DALT A BAIX

Si voleu fer-vos amb el tema de manera ràpida i senzilla, clicau aquí

CORRUPCIO URBANISTICA A PALMA

 

Avui la gent del Bloc per Palma hem presentat un informe sobre la corrupció urbanística a Palma i onze compromisos perquè, si els electors així ho volen, aquest desastre s'acabi l'any qui vé

Aquí vos deix el text amb un resum dels casos més sonats i amb els comproimisos adquirits. Comn que el programa és encara obert, s'agrairien suggeriments sobre el tema dels compromisos per desenvolupar-los, ampliar-los o matisar-los.

A PALMAL’HONESTEDAT POLÍTICA, UNA ASSIGNATURA PENDENT

Corrompre vol dir pervertir. Corromput és qui s’aparta de la rectitud moral, però també qui canvia el sentit correcte de les coses, qui les devalua, qui les degrada o les contamina.Per això, un comportament municipal honest vol dir alguna cosa més que “no robar”. Esser honest –a més de “no ficar la mà al calaix”– implica necessàriament un compromís ferm amb la protecció de la ciutadania, amb el bon aprofitament dels recursos públics, amb la transparència i amb l’equitat. Una gestió municipal honesta vol dir, sobretot, tenir el zel especial en el compliment de la llei.Aquest és el compromís del BLOC PER PALMA, una nova forma de fer política: honesta, transparent, participativa, amb totes les garanties i tots els controls. Perquè si no, no val la pena fer política.

LA CORRUPCIÓ POLÍTICA A PALMASón moltes les ocasions en què l’Ajuntament de Palma ha abandonat la seva obligació de complir i fer complir la llei.Ho ha fet per amiguisme, perquè pensava que en podia treure profit electoral o perquè cedia a poders econòmics amb els quals li convenia estar bé. En altres ocasions, ha estat directament l’Ajuntament el que ha vulnerat normes i procediments per afavorir els seus propis interessos polítics Les víctimes de tot això som els ciutadans, el nostre territori, el patrimoni cultural i les empreses i els particulars que intenten complir la llei.Vegem-ne alguns exemples:

SON OLIVARETÉs una urbanització en sòl rústic a prop de Sant Jordi. Ja fa anys que s’hi començaren a construir cases, però sota el mandat de la Sra. Cirer s’han duplicat… ara la urbanització és més gran que s’Aranjassa.Per què tolera el govern del PP aquesta situació? Per raons electorals, naturalment. El PP espera obtenir vots a canvi de la seva tolerància.L’any passat vàrem denunciar el cas al jutjat, s’han iniciat les diligències i veurem com acaba tot això.

MEGAPARKMegapark és una gran discoteca a l’Arenal amb espectacles a l’aire lliure que destorben el descans dels veïnats i dels clients d’un hotel proper.El més escandalós és que, malgrat les nombrosíssimes denúncies rebudes, tant polítiques com particulars, durant cinc estius aquesta macrodiscoteca ha funcionat sense tenir ni tan sols llicència municipal. Per aconseguir-ho s’han ficat denúncies als calaixos, s’han deixat d’executar decrets de tancament i, en definitiva, els polítics han interferit permanentment en la feina dels funcionaris. Arran d’una decisió judicial, ara s’ha legalitzat la seva situació però els problemes amb els renous han continuat.Per què el govern municipal té aquesta actitud? Una pista: el propietari de Megapark és Bartomeu Cursach –un dels empresaris més importants de Mallorca– i el seu advocat, Gabriel Cañellas –expresident del Govern Balear.

SON ESPASESEl nou hospital per a Balears estava previst fer-lo a l’actual solar de Son Dureta i les obres ja estaven adjudicades abans de les eleccions del 2003.Incomprensiblement, el PP anul•là l’adjudicació i decidí ubicar el nou hospital a Son Espases. Això ha significat endarrerir vuit anys la construcció del nou hospital, un sobrecost de 138 milions d’euros, destruir 250.000 m2 de sòl rústic i perjudicar greument tant el Monestir de la Real com el poble que l’envolta.Els grans beneficiaris de l’operació són les clíniques privades –que veuen com s’endarrereix un important hospital públic– i els promotors urbanístics que havien comprat terrenys a la zona de la Real. Un d’aquests promotors és precisament el Sr. Cursach –recordau el nom?–, que aspirava a construir un geriàtric privat al costat de l’hospital.Com que l’elecció de Son Espases és purament política, l’expedient administratiu d’adquisició és un autèntic despropòsit dirigit a justificar aquesta decisió: manca d’informes tècnics essencials, informes afectats per incompatibilitats, una negociació de compra dels terrenys sense informes valoratius previs... només en la compra del solar s’han tudat 5 milions d’euros.

L’ENDERROCAMENT DEL PONT DEL TRENSobren les explicacions. La normativa era clara respecte al pont del Tren: només es podien autoritzar obres de “consolidació, conservació, restauració i rehabilitació”.Contràriament, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma el varen enderrocar completament. La causa? Només les presses del Govern de les Illes Balears per fer les obres de soterrament de les vies del tren. La mateixa causa que l’ha duit –també amb la complicitat de l’Ajuntament– a vulnerar sistemàticament la normativa sobre renous i a privar així els veïnats de la zona del seu dret al descans.Aquesta actuació també ha estat denunciada i, malgrat les maniobres de l’Ajuntament per paralitzar la denúncia, la durem fins al final.

SON DAMETO DE DALT Hansa Urbana és una promotora del País Valencià que ha urbanitzat Son Dameto de Dalt. Allà hi ha un geriàtric privat i un centre comercial que tendran dues plantes més de les permeses pel Pla General de Palma. Com ha estat possible fer-li aquest regal milionari –en euros– a la promotora en qüestió? Hi havia informes desfavorables de tres tècnics de planejament de l’Ajuntament de Palma, del Consell de Mallorca i de quatre lletrats dels serveis jurídics municipals… però la Sra. Cirer va trobar un misser d’Urbanisme disposat a informar favorablement la proposta… i la va dur al plenari i la va aprovar.La decisió està recorreguda per la via del contenciós administratiu.Un cas semblant d’Urbanisme a la Carta es va produir a Son Ximelis, 135.000 m2 propietat de Vicente Grande per als quals va ser aprovada una modificació del PGOU només per permetre-li una major edificabilitat

EL PREMI ALS RENT A CARS IL.LEGALS Durant molts anys l’Ajuntament ha tolerat que algunes empreses de rent a cars utilitzassin il.legalment sòl rústic al camí de Son Fangos per ubicar els seus cotxes.Les altres empreses – a les quals les il.legals fan competència deslleial - han posat denúncies i amenaçats amb querelles. Això ha fet reaccionar a la Sra. Cirer que ha optat... per reclassificar els terrenys ocupats il.legalment i passar-lo de rústic a polígon de serveis. Es a dir, la resposta a la il.legalitat ha estat un pelotasso de més de 40 milions d’euros

LES TORRES DEL TEMPLE Aquest edifici dels segles X i XI és una de les joies arquitectòniques de la nostra ciutat i, a més, està a pocs metres de les oficines d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma.Així les coses, no semblava possible que el propietari hi pogués fer obres il•legals, però les ha fetes durant dos anys.Malgrat les denúncies dels zeladors municipals, de la policia local, dels veïnats i de les nostres com a grup polític, s’hi han fet obres il•legals entre el 2002 i el 2004.

Tot i que l’Ajuntament no hi veia res d’anormal, un jutge hi ha percebut indicis de delicte contra el patrimoni i s’ha iniciat un procediment de caràcter penal.

UNA DISCOTECA SENSE SORTIDA D’EMERGÈNCIA Què pensaríeu d’una discoteca molt gran que tapàs la seva sortida d’emergència amb una barra de bar? Que cal posar una multa exemplar als (ir)responsables d’aquesta perillosa il•legalitat, no? Evidentment, no és aquest el parer del govern municipal del PP.Dia 6 d’abril del 2005 vàrem denunciar que una important discoteca de la plaça del Vapor tenia la sortida d’emergència inutilitzada.Sabeu què va fer l’Ajuntament? No va inspeccionar la discoteca fins que va acabar la temporada d’estiu i, finalment, dia 17 d’octubre hi va anar per constatar que la sortida d’emergència estava arreglada i que la denúncia havia de ser arxivada.És a dir, l’Ajuntament opta per protegir l’infractor en lloc de protegir els usuaris de la discoteca.

EL PELOTASSO DE LES MONGES La Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico ha decidit deixar de gestionar una residència per a persones grans de la seva propietat i ubicada a sa Calatrava.Segons el Pla General l’edifici tenia un ús assistencial. És evident que la defensa de l’interès públic passava per mantenir l’ús assistencial de l’immoble, a través de la seva adquisició o a través d’un acord amb la Congregació.No obstant això, el govern del PP ha optat per canviar l’ús de l’edifici que passa a ser un “equipament d’oficines”. Palma perd un equipament assistencial i la Congregació fa un negoci redó.

URBANISME A LA CARTATots coneixen el projecte de Vicente Grande de construir 3 gratacels i 40.000 m2 de zona comercial per finançar el Mallorca, un projecte dolent per la ciutat però que estam segurs que el PP aprovarà si continúa governant el 2007. Hi ha precedents: al propi Vicente Grande se li ha fet una ordenança edificatòria especial per a uns terrenys seus a Son Ximelis que li permet triplicar l’edificabilitat prevista per a la resta de la ciutat.

ARXIU DE DENÚNCIES En nombroses ocasions, el govern del PP ha decidit protegir les il•legalitats comeses per alguns ciutadans, especialment en el cas d’empreses sense llicència d’activitats.Al llarg d’aquests anys hem trobat més de deu casos en què han estat els tribunals els que han hagut d’intervenir per obligar l’Ajuntament a complir les seves obligacions.Entre aquests casos lamentables trobam les oficines del grup empresarial de Vicente Grande, una campa de cotxes en sòl rústic de 5.000 m2 i –encara més increïble– un depòsit de vehicles de la grua municipal, també il•legal, que estava ubicat al carrer de Miquel dels Sants Oliver.

EL COMPROMÍS DEL BLOC: UN AJUNTAMENT HONEST I TRANSPARENTONZE COMPROMISOS CONTRA LA CORRUPCIÓ URBANÍSTICA

PUBLICITAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PRIMER: Publicar a la pàgina web de l’Ajuntament tota la informació relativa als expedients urbanístics en tramitació, en la mesura que ho permeti la llei.

SEGON: Establir els mecanismes de consulta adequats perquè les entitats socials i els veïnats puguin accedir a la informació sobre les decisions urbanístiques que els afecten.

TERCER: Crear del Consell Social de la Ciutat, previst a la llei i que el PP no ha volgut constituir.

QUART: Sotmetre qualsevol modificació del Pla General a l’informe preceptiu de les entitats socials més representatives.

UNA GESTIÓ D’ACORD AMB ELS INTERESSOS GENERALS

CINQUÈ: No s’aprovaran modificacions del Pla General –com les anomenades “Torres d’en Grande”– que tenguin com a únic objectiu satisfer interessos particulars. La planificació urbanística ha d’obeir sempre els interessos generals. Ens oposam rotundament a l’”Urbanisme a la Carta”.

SISÈ: Respectar la independència dels funcionaris i garantir que els expedients administratius es tramitin d’acord amb els procediments i els criteris tècnics més adequats. S’ha d’acabar amb la ingerència permanent del govern municipal en la tramitació dels expedients políticament més “sensibles”. Els funcionaris municipals han de recuperar la capacitat de fer la seva feina, és a dir,. Aquest criteri general s’ha d’aplicar de manera especialment escrupolosa en els expedients sancionadors.

SETÈ: Garantir el compliment de la normativa vigent. Quan algú incompleix una norma, els perjudicats són la resta dels ciutadans. És per això que l’Ajuntament s’ha de dotar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les normes urbanístiques, de seguretat en els establiments públics, etc.

VUITÈ: Aplicar la dedicació exclusiva i els criteris d’incompatibilitat amb el màxim rigor. El Govern de l’Ajuntament de Palma ha d’estar lliure d’hipoteques personals a l’hora de prendre decisions urbanístiques.

 MODIFICACIONS EN LA NORMATIVA I LES POLÍTIQUES GENERALS

NOVÈ: Modificar la Llei del sòl per tal d’evitar les revaloritzacions especulatives dels terrenys.

DESÈ: Reforçar els mitjans humans i materials del poder judicial, fiscals, inspecció tributària i forces i cossos de seguretat.

ONZÈ: Reformar del Codi Penal per tal de perseguir amb més facilitat i rigor els comportaments corruptes. Recuperar la figura del delicte de prevaricació per omissió.

EU-EV I EL PONT DEL TREN: ENCANTATS D'HAVER-NOS CONEGUT

De vegades, la política dóna satisfaccions importants. El Balears d'avui duu una notícia realment important : el conseller Vicens, del CIM, es banya i diu que està disposat a expedientar el Govern Balear per l'esbucament del pont del tren si l'Ajuntament no tramita correctament l'expedient disciplinari obert per la pròpia institució municipal. Per als que no estiguin al loro dels antecendents vos remet a un post recent: Cirer fa trile amb el pont del tren.

La reflexió és la següent: moltes vegades els gestors polítics fan una malifeta i confien sortir-se amb una tàctica: "echarle papo al asunto", negar-ho tot, confiar en què passi com més aviat millor la polsaguera mediàtica i que tot s'oblidi. Això és el que varen fer Ajuntament i Govern amb el tema del pont del tren. Encara record na Cabrer cridant literalment en el Parlament a Margalida Rosselló que "tot s'havia fet correctament"

Davant això, hi ha un camí costós i complicat però que, de vegades dóna fruits: la denúncia administrativa, el contenciós, la denúncia penal, el recurs, anar una i altra vegada a examinar papers als arxius de les institucions... per molt que intentin controlar els funcionaris, de vegades l'evidència és impossible de tapar.

En aquest cas concret, la mobilització ciutadana ha estat imprescindible, el ressó mediàtic també, les desavenències PP/UM també han ajudat,  però les denúncies i recursos d'EU-EV han estat el catalitzador imprescindible perquè el tema no hagi mort i perquè s'hagi desencadenat un procés - que serà llarg, evidentment - però al final del qual, ja ho veureu, els responsables de l'esbucament hauran d'assumir les seves responsabilitats

CIRER FA TRILE AMB EL PONT DEL TREN

Els trileros de l'Arenal són uns angelets comparats amb el que fa na Cirer amb l'urbanisme. Demà trobareu a la premsa una notícia sorprenent que avui ha explicat EU-EV en roda de premsa: l'Ajuntament de Palma obrí el mes de juliol un expedient de disciplina urbanística a la Conselleria d'Obres Públiques per l'esbucament del pont del tren.

- No pot ser!, em direu, s'hagués sabut.

- S'hagués sabut si a Cort hi hagués un mínim de transparència, vos contestaré, però és cert i ben cert: tenc els papers.

-  Ah!, idò... és una bona notícia, no?

- I tant que sí, replicaré, és la demostració que el  "cuarteto de la muerte" (Matas/Cabrer, Cirer/de Santos) mentia quan afirmava que l'esbucament del pont s'havia fet d'acord amb el projecte i complint la legalitat. Si això fos així, òbviament, el que hagués fet l'Ajuntament és fer un informe tècnic en aquest sentit , resoldre arxivar la nostra denúncia i punt.  Però hi ha una mala notícia, afegiré, la mala notícia és que l'expèdient de disciplina està aturat i no han mogut un sòl paper.

- Ara sí que no entenc res. I perquè inicien l'expedient si tanmateix l'aturen abans de començar?

- Ah!, amics, "siga la bolita, siga la bolita". Vos ho explic:

El mes de novembre del 2005 EU-EV va denunciar l'esbucament del pont per infracció urbanística i atemptat al patrimoni

L'Ajuntament va agafar la denúncia i la va aficar a un calaix del despatx del Gerent d'Urbanisme

EU-EV, d'acord amb la llei, va denunciar al Consell Insular la inactivitat de l'Ajuntament i li va demanar al Consell que fos ell el que tramitàs la denúncia.

El Consell va demanar la documentació a l'Ajuntament i l'Ajuntament també va passar com de la m...

EU-EV denuncià l'actitud del PP de Cort al plenari i davant els mitjans de comunicació i el Consell reiterà la seva petició de documentació. Què fer?. Aguantar en la mateixa línea no éra sostenible, per arxivar la denúncia es necessitaria un informe tècnic afirmant que tot es va fer bé (i es veu que no trobaven ningú que el firmàs); solució: iniciar un expedient de disciplina que no dugués enlloc però que no permetés afirmar que l'Ajuntament no feia res, així s'evitava que el Consell tramités la denúncia per inactivitat de l'Ajuntament (així com estan les coses amb el Consell, pensaren, a saber què passaria si fós el Consell qui tramitàs l'expedient)... Et voilà!: els trileros continuen jugant i fent correr la bolleta amb un únic objectiu: aconseguir que la cosa no exploti abans de les eleccions.

Que no ho aconsegueixin és responsabilitat nostra (duim el tema al Ple de dia 26 d'Octubre), és teva, és dels mitjans de comunicació i és del conjunt dels ciutadans: fora trileros de l'Ajuntament!

 

L'AJUNTAMENT, EL PRIMER QUE INCOMPLEIX LA LLEI 2

El dipòsit de vehicles més important gestionat per l'Ajuntament, vint i pico mil de metres quadrats, és il.legal. El propi SEPRONA ho va denunciar el juny de l'any 2004... i encara ara. Trobareu aquesta informació a la premsa local d'avui perquè ahir ho va denunciar públicament el grup municipal d'EU-EV

Vos ho vaig dir, no fa gaire temps, a un post amb aquest mateix títol que es referia al dipòsit municipal il.legal del carrer Miquel de los Santos Oliver: com volem que l'Ajuntament faci complir la legalitat als ciutadans (com és la seva obligació) si ell és el primer que la infringeix?!!. Quina vergonya!!

URBANISME IL.LEGAL. DONAR CANYA, NO ES ESTERIL

Publica avui el DM una informació amb molt més calat polític del que sembla. Diu, entre d'altres coses, que l'Ajuntament de Palma ha remés RECENTMENT una vintena d'expedients de disciplina urbanística a fiscalia per possible delicte lligat a construccions il.legals en sòl rústic.

Això, que és elemental, suposa un canvi radical de posició de 180º respecte a l'actitud mantinguda per l'Ajuntament en aquests temes. Fins ara, el que es feia era obrir expedients urbanístics eterns (n'hi ha a Son Olivaret, que són dels anys 80!!) que, normalment, o no duien enlloc o, com a màxim, a la imposició d'una multa.

EU-EV dugué el tema al plenari el novembre del 2004 i el Sr. Rodrigo de Santos explicà que l'Ajuntament ni enviava expedients urbanístics a Fiscalia ni tenia la intenció de fer-ho

Què ha passat en aquests dos anys? Idò, senzillament, que EU-EV ha anat amb això a Fiscalia de Balears, ha fet un informe al Fiscal General de l'Estat, ha fet rodes de premsa, ha continuat duent el tema al plenari municipal i, finalment, enguany mateix, ha duit a terme una actuació sense precedents: ha posat una denúncia al jutjat de guàrdia per comissió de múltiples delictes urbanístics a Son Olivaret 

Al final hi ha hagut nirvis. El jutge - davant el caràcter flagrant dels delictes - ha començat a demanar a l'Ajuntament documentació a balquena (inclós la relació de persones amb responsabilitats en Urbanisme des de finals dels 80), el propi Rodrigo de Santos anunciava a un recent plenari que ha anomanat un misser per defensar els seus interessos en aquest procediment i l'Ajuntament comença a tenir problemes per continuar amagant els delictes urbanístics: d'aquí aquestes vint comunicacions a Fiscalia.

De vegades, donar canya des de l'oposició no és més que la tasca necessària per propiciar un canvi de govern. De vagades, com en aquest cas, es pot - des d'un grup minoritari - forçar la voluntat d'un grup amb majoria absoluta

CAMPA IL.LEGAL EN SOL RUSTIC... I VAN

Avui EU-EV hem denunciat en premsa una campa il.legal de cotxes en sòl rústic. Està al camí Salard, a la cantonada amb la Carretera Vella de Sineu.

Es una finca de 5.000 m2 que segur que té qualque expedient sancionador... dormint el somni dels justs. Probablement la nostra denúncia accelerarà aquest expedient però això no és pla.

A mí el que m'agradaria és tenir un Ajuntament que vetllàs per la legalitat i que ja no deixàs que coses així succeïsin. Naturalment, l'empresari de la campa en qüestió compta amb la complaença municipal, compta amb fer rodar la paparassa durant mesos o, fins i tot, anys i, mentrestant, poder fer-li competència deslleial als altres empresaris que fan les coses bé i paguen sòl industrial per ubicar els seus cotxes

L'AJUNTAMENT, EL PRIMER QUE INCOMPLEIX LA LLEI

Quina autoritat moral té un Ajuntament per posar una multa o castigar una infracció urbanística si ell és el primer que infringeix la llei?.

Mentres amb una mà tanca negocis sense llicència (de "pelagatos", of course) o ens posa multes per aparcar malament,  amb l'altra ha mantingut durant cinc anys un depòsit il.legal de vehicles de la grúa municipal  a terrenys propietat de l'Ajuntament.

No vos penseu que ha estat una negligència o un "despiste". No, no. Ara fa tres anys que un particular va denunciar aquest fet davant el propi Ajuntament i la regidoria de Rodrigo de Santos s'en va tocar els nassos i va paralitzar la denúncia. Més tard, el particular posà un contenciós per aquest passotisme municipal i el guanyà amb una sentència de desembre del 2005 que ordena tancar el dipòsit de vehicles i castiga el "passotisme" municipal amb el pagament de les costes processals.

Què vos pensau que l'Ajuntament va còrrer, avergonyit, a executar la sentència. Idò no. Ha estat necessari un nou auto judicial del mes passat ordenant l'execució de la sentència i amenaçant amb la depuració de responsabilitats penals perquè el tàndem Cirer/de Santos moguessin fitxa i tancassin el xiringuito.

I que no és guapo això?. Com és natural, en el proper plenari en parlarem

LES OFICINES IL.LEGALS DE GRANDE TANCADES A LA FI

3 anys després de ser denunciades per un particular i 6 mesos després d'una sentència judicial que ordenava a l'Ajuntament el seu tancament, a la fi, sembla, que les oficines de Vicente al camí de Jesús s'han tancat.

De totes les coses que l'Ajuntament deixa funcionar sense llicència aquestes oficines no són, certament, la més preocupant; però sí que és inadmissible, un cop que hi ha una denúncia d'un particular, la resistència numantina de l'Ajuntament a fer aplicar la llei ("por ser vos quien sois", evidentment).

El darrer favor el va fer Rodrigo de Santos el dia 6 de juny. El tancament (supervisat per la Policia Local) estava previst per al dia següent i Rodrigo no dubta en paralitzar-lo mitjançant una ordre personal  que no duu cap tipus d'aval o justificació tècnica. Però aquesta ordre es revoca, també per ordre de Rodrigo de Santos, el 27 dce juny, és a dir, dos dies abans del plenari on EU-EV duia el tema d'aquest expedient com un punt de l'ordre del dia.

Total, comportament arbitrari i una interferència permanent en els expedients administratius per part dels polítics que donen i lleven a amics i adversaris

LA CORRUPCIO URBANISTICA DEL PP A CORT COMENÇA A VESSAR PELS JUTJATS

Avui duu la premsa ni més ni manco que tres notícies relacionades amb la corrupció urbanística que, a Cort, gestionen el tàndem Cirer/de Santos

No es refereixen als únics casos ni als més importants com podreu comprovar si examinau els posts de la Categoria "Palma. corrupció urbanística" però són els que, ara mateix, estan de major actualitat des del punt de vista judicial

La primera noticia fa referència al cas Megapark. Després de la vergonyosa peripècia seguida per aquest establiment - que arribà a funcionar 5 anys sense llicència - Megapark està ara funcionant amb llicència però botant-se les limitacions quant a volum de so permés. Els perjudicats demanen tutela judicial, el jutge els ampara, Cort passa de tot, el jutge s'emprenya, Cort passa de tot... la vida sigue igual

La segona notícia fa referència a una denúncia per temes semblants que Cort ha paralitzat, de què hem sóna això?

La tercera notícia fa referència al nostre vell amic Son Olivaret i a les diligències que es segueixen per la denuncia interposada per EU-EV. A la ressenya del Balears veureu que el parcel.lista que s'ha fet milionari venent les parcel.les per construir en sòl rústic ho explica molt bé: tot han estat promeses per part de tothom de què això s'arreglaria, llevat d'EU-EV que ens vol utilitzar com a arma contra el PP... pobrissó, només falta que ens monti una mani de protesta

 

CARTA ALS FUNCIONARIS DE DISCIPLINA URBANISTICA DE L'AJUNTAMENT

Benvolguts amics:

Al debat de l'Estat de la Ciutat, li he retret a la batllessa que paralitzàs la denúncia d'EU-EV sobre l'enderrocament del pont des tren de novembre del 2005 i que es negàs - fins i tot - a remetre la documentació sobre l'enderrocament al Consell (tal i com aquest li ha requerit en diverses ocasions); també li he retret que no donassin curs a la sol.licitud de la Fiscalia de remissió de la documentació relativa a Son Olivaret, petició cursada arrel, també, d'una denúncia nostra. En una paraula, li he retret l'incompliment d'obligacions administratives elementals.

Sabeu que em va contestar mirant-me als ulls?: "Vè, Sr. Grosske, no em creurà però jo li puc ben assegurar que no hi ha hagut cap tipus d'instrucció política sobre aquests expedients" Dit amb altres paraules, quan s'ha vist estreta, aquest compendi de virtuts cristianes que és la batllessa no ha dubtat en mentir i en tirar sobre vosaltres el poal de fems... perquè, si no hi ha hagut instruccions polítiques per paralitzar els expedients, qui els ha pogut paralitzar sinó vosaltres?. Com vos he dit, jo sé que això que diu na Cirer és mentida i vosaltres ho sabeu encara millor que jo.

Els funcionaris hem d'obeir ( i dic hem perquè jo també ho som) les instruccions rebudes sense discutir-les, però tenim dues armes aparentment innocents i, no obstant això, extraordinàriament poderoses: la sol.licitud d'instruccions per escrit i el trasllat per escrit del nostre parer sobre la tramitació d'un expedient al Secretari o al superior jeràrquic.

Sé que molta gent té por però l'Estatut del funcionari (que molta gent no entén però que és imprescindible) està, precisament, i entre d'altres coses, per això, per no tenir por. Si tot ens hi posam, el que passa a Gerència pot i ha de canviar, guanyi qui guanyi les eleccions de l'any qui vé

Perdonau si considerau impertinent aquesta carta oberta. Jo l'he considerat absolutament necessària

Salutacions cordials

VICENTE GRANDE TE MOLT DE BO

Vos faré un resum de la roda de premsa d'avui sobre les oficines del Grupo Drac, propietat de Vicente Grande, al Camí de Jesús,77:

1.- Les oficines foren denunciades per manca de llicència el SETEMBRE DEL 2003

2.- Les oficines ni tenen llicència ni la poden tenir per la qual cosa ni tan sols la tenien sol.licitada

3.- L'Ajuntament, amb la denúncia no va fer res

4.- El denunciant posa un contenciós per la inactivitat municipal el mes de ABRIL DEL 2004

5.- L'Ajuntament segueix sense fer res

6.- El GENER DEL 2006 vé la sentència del contenciós que dóna la raó al denunciant, ordena a l'Ajuntament que tanqui les oficines i, per la seva negligència, li obliga a fer-se càrrec de les costes processals.

7.- L'Ajuntament sergueix sense fer res

8.- Finalment, el MAIG DEL 2006 (el mes passat) l'Ajuntament fa el decret de tancament. Aquests decrets, per llei, donen al propietari 48 h per tancar i, si no, ha d'anar la policia local i precintar l'establiment.

9.-  Divendres passat vàrem comprovar que les oficines continuaven funcionant amb normalitat. Es a dir, que el Decret no s'ha fet complir.

Vosaltres mateixos jutjareu

DILLUNS, RODA DE PREMSA SOBRE LES OFICINES DE VICENTE GRANDE

Vos ho dic en pla "avance informativo". Dilluns farem una roda de premsa sobre les oficines de Vicente Grande que duen un grapat d'anys funcionant il.legalment amb la complicitat activa de l'Ajuntament.

Vos ho vaig comentar per damunt a un post però hem tengut accés a dades realment sucoses que farem públiques dilluns davant els mitjans de comunicació

AHIR VAIG ANAR A URBANISME DEL CONSELL

Tal i com vos havia anunciat, ahir vaig a anar a Urbanisme del Consell per saber que havia estat de la meva petició relativa a que fossin ells els qui tramitassin la denuncia sobre l'esbucament del pont des tren donat que l'Ajuntament no havia fet absolutament res al respecte

Llegiu els meus llavis: "El - Con-sell - tam-poc - no - ha - fet - res".

No sé si té massa sentit que vos conti aquestes peripècies a través del pantà de la disciplina urbanística. Segurament us avorreix però així tal volta vos adanoreu de com funciona l'administració i de com les lleis es converteixen en paper banyat

En concret, el Consell va dur la meva sol.licitud de tramitació de la denúncia paralitzada per l'Ajuntament a un expedient que obra a Patrimoni i del qual, com informava el Balears, no havien sortit altra cosa que dues sol.licituds a l'Ajuntament demanant els papers que l'Ajuntament, "naturalment", no havia contestat.

-Què pensau fer?, vaig demanar a un funcionari. - ....?(silenci) - Home, vaig insistir,  l'Ajuntament té l'obligació de passar-vos els papers, no?. - Sí, però això ho fan casi tots els Ajuntaments... - Idò reclamau els papers via judicial. - (rialles)

Bé, avui he fet un altre escrit al Consell i ja he sol.licitat veure a Urbanisme de l'Ajuntament les peticions de documentació del Consell per saber què ha estat d'elles. Tenen un termini de cinc dies abans de mostrar-m'ho

(continuarà, per una qüestió de nassos, però continuarà)

ESBUCAMENT DEL PONT DES TREN: CADA COP MES PUDOR

Començ el dia al.lucinant amb una informació que avui publica el Diari  Balears: el Consell diu que l'Ajuntament no li vol passar la documentació sobre l'esbucament del pont des tren per poder averiguar si hi ha hagut irregularitats  o no.

Anem per pams:

1.- L'Ajuntament té l'obligació de passar aquesta documentació al Consell (que té la facultat de supervisar i, fins i tot, substituir els Ajuntaments en matèria de disciplina urbanística).

2.- Si l'Ajuntament no col.labora, el Consell el que ha de fer és reclamar els papers via judicial i no plorar pels mitjans de comunicació

3.- Els que teniu l'amabilitat de seguir aquest bloc sabreu que, fa un parell de dies, vaig anar personalment a Urbanisme a veure l'expedient de denúncia de l'esbucament del pont del tren que havia interposat EU-EV. Allà NO HI HAVIA cap requeriment del Consell relatiu a l'esbucament del pont des tren. QUI TE RETENGUDES AQUESTES SOL.LICITUDS I A ON?.

Dilluns mateix aniré al Consell i dimarts (dia d'atenció al públic: ja sabeu, si no, no em mostren res) tornaré a Gerència a veure què passa... potser que hi vagi amb botes, guants i màscara anticontaminació

RATIFICADA LA DENUNCIA PER SON OLIVARET

Avui he anat al jutjat núm.6 a ratificar la denúncia interposada per EU-EV pel creixement incontrolat de la urbanització il.legal de Son Olivaret.

Em sap greu pel jutge perquè li ha caigut un bon "marrón". Són moltes cases (prop de 50) les que s'han construit sota el mandat de na Cirer i que s'han afegit a les il.legalitats "històriques". Com li he explicat al jutge en el marc de la declaració "no és només per aquesta urbanització en concret, és pel clima que es crea que la llei és paper banyat".

Supós que Fiscalia intentarà trobar un sistema per demanar l'arxiu però ho tendrà mal de fer. El cos del delicte està allà, visible per a tothom, inamovible en el sentit més estricte del terme, indiscutible... és un delicte fet pedra. La determinació dels responsables tampoc no és gens difícil. Hi ha propietaris, compres, vendes... de les quals hi ha constància escrita.

Què faran?. La veritat és que no crec que hi hagi massa precedents de dur fins a l'enfront les possibilitats que ofereix la Llei per combatre l'urbanisme il.legal en sòl rústic. Veurem que passa. Qualcú vol fer un pronòstic?

LA QUERELLA SOBRE MEGAPARK ARXIVADA, LA CORRUPCIO D'ENHORABONA

L'Audiencia Provincial ha desestimat la querella que EU-EV havia presentat contra Cirer i Rodrigo de Santos pel cas Megapark.

Si clicau aquí podreu tenir els elements bàsics de la seva fonamentació i el text complet de la querella.

L'argument de l'Audiència Provincial és doble:

1.- L'activitat administrativa queda "extra muros" del Codi Penal llevar de ressolucions injustes, arbitràries i - citant una sentència del Suprem - "clamoroses i esperpèntiques"

2.- La prevaricació per omissió no està recollida com a tal al Codi Penal i la jurisprudència només la reconeix en casos excepcionalíssims.

L'Audiència té raó i jo ja vaig explicar a un post que la llei recollia de manera insuficient el delicte de prevaricació (si la cosa ha de ser esperpèntica o el supòsit excepcionalíssim vos podeu figurar qwue la cosa està crua)

La cosa es dramàtica perquè si veis el post d'ahir sobre les quatre urbanitzacions que es fan sense llicència, el de Megapark, el de Son Olivaret, etc. veureu que la corrupció urbanística no consisteix tant en fer coses il.legals com en DEIXAR DE FER allò necessari per preservar el compliment de la llei amb l'objectiu que quatre aprofitats facin negocis multimilionaris.

Amb el Codi Penal vigent i amb la jurisprudència que el desenvolupa l'Ajuntament pot continuar perfectament arxivant denuncies, eludint el compliment de la llei i mirant cap a un altra banda quan es cometen determinades il.legalitats: a ningú no li passarà res

Això té dos arreglos: una reforma del Codi Penal i llevar aquests mangantes d'urbanisme l'any qui vé per la força de les urnes. A totes dues coses em pens aplicar amb el màxim esforç

LES OFICINES IL.LEGALS DE VICENTE GRANDE

Pel Mundo ens enterarem ahir que Grande no tenia llicència d'activitats per a la seu del seu grup immobiliari, el Grup Drac, al carrer de Jesus,71.

L'Ajuntament, ha tancat l'activitat PER ORDRE JUDICIAL.

Això que vol dir? Això vol dir, estimats i estimades, el següent:

1.- Que el Sr. Grande és massa important per cercar una seu per al seu de la seva emnpresa que sigui legal. No és un problema de duros, exactament, és un problema de "senyoriu". L'edifici l'encanta i endavant. A fi de comptes, ell està molt ben relacionat

2.- El Sr. Grande no s'equivoca gens ni mica: l'Ajuntament - el tàndem Cirer/Rodrigo de Santos - no fa res al respecte.

3.- Hi ha el propietari d'una deixalleria al qual l'Ajuntament sí li ha tancat el negoci (a fi de comptes, aquest és un "pelagatos") i denúncia les oficines de Grande davant l'Ajuntament

4.- L'"honest" Rodrigo de Santos i la seva "jefa" afiquen  la denúncia a l'arxiu vertical (és a dir, la paperera)

5.- Però el propietari de la deixalleria es grata la butxeca i es va al jutge i el jutge, com no pot ser d'altra manera, ordena el tancament de les oficines. Greande apel.la i perd l'apel.lació. L'ajuntament, PER ORDRE JUDICIAL, tanca les oficines (no fer-ho seria un delicte)

Total: lo de sempre. Forts amb els propietaris de les deixalleries i febles amb els poderosos i de tant en tant, només de tant en tant, els jutges imparteixen justícia

PALMA CORRUPCIO URBANISTICA 8. EL NEGOCI DE LES MONGES

La Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico i la Inmobiliària Perú, S.L. han demanat a l’Ajuntament   que un equipament asistencial ubicat a Sa Calatrava (una residència per a persones majors propietat de les monges) deixi de ser assistencial i es pugui destinar a ús terciari (despatxos, oficines…)

 

L’objectiu és obvi: guanyar un munt de pasta tant la Congregació com la Immobiliària. Un edifici on necessàriament s’ha d’ubicar un equipament assistencial no val gairebé res en el mercat immobiliari, un edifici on es puguin ubicar oficines i despatxos val una milionada.

 

Avui, al Ple, s’ha aprovat d’urgència l’inici de la modificació del Pla General per permetre aquesta suculenta operació.

 

La ciutat ha perdut un  equipament, la Congregación ha sanejat la seva economia. Gaudeamus!

 

PS. Ja veus Illot, amable comentarista, que no anaves gens desencaminat

PALMA CORRUPCIO URBANISTICA 7. ART DECO

ANTECEDENTS

Segurament molts de vosaltres pensareu que, periòdicament, l'Ajuntament de Palma inspecciona els establiments públics per tal de comprovar, tal i com és la seva obligació, les mesures de seguretat i de protecció del medi ambient. Bé idò: és fals. Ho hem demanat per activa i per passiva però no hi ha hagut manera.

Per convencer-los, l'any passat vàrem fer la "prueba del algodón" amb un sector d'activitat molt sensible: les discoteques. Bingo!. A la cinquena discoteca visitada ja en vàrem trobar una que... no tenia sortida d'emergència!! . Quan eres dedins hi havia senyals de sortida d'emergència que conduien... a la mateixa porta d'entrada. El propietari havia tapat l'antiga sortida d'emergència construint una barra de bar per tal de fer una mica més de negoci. Era la  "Art Deco", al Jonquet

Dia 18 d'abril del 2005 ho vàrem denunciar en roda de premsa com a demostració que les inspeccions periòdiques eren necessàries

LA MANGARRUFA

Dia 4 de maig el Sr. Rodrigo de Santos declarà en premsa que "no he inspeccionado ni pienso inspeccionar esta discoteca"

Dia 6 de maig EU-EV va entrar per registre un escrit a la batllessa requerint-la a complir les seves obligacions legals i polítiques.

Del que va passar més tard no ens hem enterat fins fa poc. Quan na Marisol Fernandez, la regidora d'EU-EV, anava a veure l'expedient de la denúncia li deien: "no el trobam", s'ha extraviat", "no el trobam però no et preocupis, la discoteca està bé"... "Vos enviarem un escrit amb el que ha passat"...

L'escrit acaba d'arribar fa uns dies (un any després!) i explica el següent:

"Vista la denuncia presentada por Eberhard Grosske Fiol el dia 6 de mayo... vista la orden a la Patrulla Verde de la Policia Local de personarse en la actividad de dia 17 de Octubre! (sic)... visto que, según informe de la Policia local, la salida de emergencia está conforme... se archiva la denuncia"

El "truco", naturalment, està en els 5 mesos llargs que passen entre la nostra denúncia dient que la discoteca no tenia sortida d'emergència i la visita de la Policia Local.

Si l'Ajuntament hagués actuat correctament s'hagués personat immediatament a la discoteca, hagués comprovat la denúncia i s'hagués tancat la disco fins que el tema no estigués arreglat

Cinc mesos era allò que necessitava el propietari per passar l'estiu sense problemes i arreglar la sortida d'emergència sense afrontar cap tipus de sanció.

Un altra cas d'amiguisme i corrupció a l'Ajuntament de Palma però amb l'agreujant que, en aquest cas, s'ha produit a costa de la seguretat de tots aquells que anaven a la discoteca a passar-s'ho bé i que confiaven en que les coses estaven en regla

CORRUPCIO URBANISTICA 6. LES TORRES DEL TEMPLE

O de com els taurons immobiliaris estan concorxats amb el govern municipal

EL BENEFICIARI

El Sr. Fernando Palazuelo  és un promotor immobiliari que, a través de diverses empreses, es dedica a operacions especulatives al centre antic. Compra barato edificis vells amb llogaters, fot fora els llogaters amb males arts (té una condema ferma per aquesta qüestió), reforma l’edifici i el ven molt més car. Tot perfecte llevat de l’esmentat mobbing immobiliari (ara té un altra judici pendent per això mateix)  i del tracte de favor que li dona l’Ajuntament  i que li permet actuar amb comoditat i fora de la llei

 

 

El 2002 posa els seus ulls ni més ni manco que en les Torres del Temple  per tal de construir-hi habitatges de luxe

LA VICTIMA

Les Torres del Temple és un dels exponents més importants de l’arquitectura dels segles X i XI que queden a Palma. El seu grau de protecció al PGOU és el A1, el màxim contemplat al catàleg

 EL MODUS OPERANDI

 El 7 de novembre del 2003, EU-EV denuncia davant la premsa el següent pastís:

 a)      Que el setembre del 2002 un veïnats havia denunciat obres il.legals a les Torres

 b)      Que els zeladors municipals s’atorben dos mesos en presentar-se però que, quan hi van, ratifiquen el que diu el veïnat, és a dir, que s’estan efectuant obres sense llicència

 c)      Que el 2 d’abril del 2003 el Consell de Mallorca, invocant les seves competències en matèria de Patrimoni, havia sol.licitat la paralització de les obres

d)      Que la policia municipal, a instàncies dels veïnats, constata el setembre del 2003, que els bastiments (andamios) de la façana no tenen llicència (fa dos anys que hi són) i que es realitza “obra nova a la totalitat de l’edifici”

e)     Que l’Ajuntament no havia fet res amb l’informe del zelador i de la policia ni amb el requeriment del Consell i que les obres continuaven sense problemes quan allò preceptiu era procedir a la immediata paralització de les obres

 Quina va ser la reacció del govern municipal davant la denúncia d’EU-EV?. Unes declaracions del Gerent d’Urbanisme que tengué la barra d’afirmar al Diari Balears, el dia 28 de novembre,que “les obres del Temple són legals” i que “té informes que desarmen les acusacions del grup municipal d’EU-EV”

 Ele mi niño!

No obstant això, els funcionaris de Gerència comencen a acollonar-se i el 15 de desembre del 2003 s’ordena la paralització de les obres.

 Que ja s’ha acabat el problema?. Ingenus, ingenus... “no sabéis con quién estáis hablando!...”. El Decret de paralització  és només un “taparrabos” per als funcionaris que no poden aguantar més la pressió. En realitat...

 Malgrat les noves denúncies d’EU-EV el decret de paralització “immediata” de les obres no es compleix i EL SR PALAZUELO ACABA TRANQUILAMENT LES OBRES AL LLARG DEL 2004 I POSA ANUNCIS A LA PREMSA PER COMENÇAR A VENDRE ELS PISOS!!!

 EL PLACATGE DEL CONSELL

La marxa triumfal del Sr. Palazuelo cap a la culminació d’un altre negociete concertat amb l’Ajuntament es truncada per una decisió de la Comissió de Patrimoni del Consell que prohibeix a les Torres l’ús residencial.

 Oh!. Quin disgust! Amb el doblers que ja havia invertit el Sr. Palazuelo!, amb el “mobbing” que ja havia fet als llogaters (i que és el que està pendent de judici)!. Que no vos fa pena?. No?... Idò al PP de Cort sí i per això inicia...

 EL RESCAT DE NA CIRER

 “No ploris, Fernando, no ploris, mamá et ferà un conveni. Mira, tu ens dones el Temple per fer oficines i jo et donaré el solar de l’edifici Flex del carrer Aragó – que val una pasta... polissó! - i, a més, et deixaré fer a tu – que ho tens tant per mà – les obres d’acondicionament necessàries per instal.lar les  ditxoses oficines, que sempre seran uns qaunts d’euros més que t’aficaràs a la butxeca...”

 Que vos ha agradat? Idò això és l’Ajuntament que tenim

 

CORRUPCIO URBANISTICA 5. SON DAMETO DALT

Un cas que ha sortit poc als mitjans de comunicació però que és un exemple magnífic de fer urbanisme per als amics:

Son Dameto Dalt és una promoció urbanística realitzada per HANSA URBANA, una potent immobiliària amb seu al País Valencià i que treballa a molts d'indrets de l'Estat. Una immobiliària, vaja, que per desembossar problemes no crida al Sr. Rodrigo de Santos, crida directament a la seu del PP de Madrid.

.

Entre d'altres coses, la urbanització preveu un geriàtric  (privat, per suposat) i un centre comercial. El problema sorgeix quan Hansa preten edificar a cadescún d'aquests equipaments dues plantes més... de les que permet el Pla General. Res, un "negociete" de molts d'una quants de milions d'euros.

La pretensió de la immobiliària - manifestada per primera vegada el 2003 - topa amb els informes desfavorables del Cap d’Area de Planejament, del Cap de Serveis de Control de Planejament  i del Cap de Serveis de Planejament. Així mateix, ho informa desfavorablement el Consell de Mallorca.

Front a aquest allau d'informes desfavorables, el Sr. Rodrigo de Santos aconsegueix un de favorable signat per un càrrec polític i un misser de gerència... i té la barra de dur-ho a aprovació del Ple de Desembre del 2004.

Allà EU-EV li diu que "a ver de qué vamos" i que això no es pot aprovar d'aquesta manera.

Rodrigo de Santos, conciliador, diu que demanarà un informe als Serveis Jurídics de l'Ajuntament - el sanedrín municipal de les coses jurídiques - i retira el punt de l'ordre del dia. EU-EV, ingènuament satisfeta.

El febrer del 2005 els Serveis Jurídics, amb un informe firmat per quatre lletrats!!, cosa insòlita, diu que nanay de la Xina i que això NO es pot aprovar

No obstant això, el mes de maig es rescata el vell informe del misser i del càrrec polític de Gerència i s'aprova l'assumpte en qüestió

Fins aquí els fets. Deix a la votra imaginació determinar quines presions polítiques i/o quines "untades" econòmiques es produiren durant tots aquests mesos perquè l'Ajuntament fés guanyar aquests milions d'euros a Hansa en contra de l'opinió dels tècnics municipals, dels serveis jurídics municipals i dels tècnics del Consell de Mallorca.

 

Ai Marbella!. Tant lluny i tant aprop!

RODRIGO DE SANTOS: CALLES, COBALDE PECADOL

L'Ajuntament no ha tengut nassos de contestar la denúncia d'EU-EV per l'esbucament del pont des tren. Tanta de "làbia" al plenari i als mitjans de comunicació per explicar que tot s'havia fet d'acord amb la llei i ara resulta que EU-EV fa una denúncia per infracció urbanística i l'Ajuntament es queda mut. Impresentable

Afortunadament la Llei de Disciplina Urbanística dòna recursos davant aquests passotismes interessats i demà dematí EU-EV demanarà al Consell, d'acord amb l'art 71 d'aquesta Llei, que es subrogui en l'expedient; és a dir, que el reclami i el tramiti el propi Consell substituint l'Ajuntament.

No és més que una passa més en l'intent de deixar negre sobre blanc la barrabassada infumable que suposà la destrucció del pont. Llàstima que, així com estan les coses, les responsabilitats que es podra demanar no passaran de ser administratives i mai no arribaran a ser penals. Així està la llei i per això passa el que passa... a Marbella i a un munt de bandes més

D'això en parlarem Miquel Angel Llauger i jo, demà, a una roda de premsa

CORRUPCIO URBANISTICA 4. L’ENDERROCAMENT DEL PONT DEL TREN

La corrupció urbanística no és únicament això que estam veient a Marbella. Hi ha corrupció cada cop que es vulneren normes o procediments per fer primar els interessos partidistes o privats per sobre dels interessos generals.

L’enderrocament del pont des tren n’és un exemple ben clar.

L’interés general estava definit per una protecció del Pla General que definia el pont com a bé catalogat i que impedia altra obra que no fós de “consolidació, conservació, restauració, rehabilitació i, excepcionalment, reestructuració en parts no bàsiques”.

L’interés partidista era el de la Sra. Cabrer que no estava disposada a retrassar les obres del soterrament de les vies del tren amb una operació de desmuntatge – dissenyada per la seva pròpia Conselleria i aprovada per l’Ajuntament - que havia de durar dos mesos, que havia de preservar 240 peces i que, probablement, comptaria amb l’oposició dels veïnats

Solució: un parell de telefonades Cabrer/Cirer/Rodrigo de Santos que es posen d’acord per passar-se la llei pel forro  i el dissabte,  5 de novembre del 2005, el pont es enderrocat en 24 hores preservant (per rentar-se una mica la cara) un total de 40 peces

Després de consultar els seus serveis jurídics, EU-EV presenta denúncia davant el propi Ajuntament per infracció urbanística.

Naturalment, el Sr. Rodrigo de Santos no permet que la denúncia segueixi el seu tràmit normal (no sigui cosa que el tècnic corresponent d’infraccions urbanístiques informi allò que és evident: que l’enderrocament ha estat irregular) i “segresta” la denúncia duent-la directament al despatx del Gerent d’Urbanisme. Allà la té congelada durant mesos i davant la nostra protesta (ahir vàrem dur el tema al plenari) està cercant desesperadament un qualcú que li firmi que l’enderrocament ha estat regular. Evidentment, no faltarà qualque misser de per Gerència que faci la feina bruta però el tema, com és obvi, acabarà als jutjats

CORRUPCIO URBANISTICA 3: SON ESPASES

El PP ha abandonat el projecte – ja redactat  -  de construir un nou hospital a l’actual solar de Son Dureta i ha acordat construir-ne un altre a Son Espases.

Això ens costarà 138 milions d’euros més (*), retardarà més de 5 anys la disponibilitat del nou hospital, destruirà 250.000 m2 de sòl rústic a un dels entorns de Palma més privilegiats i afectarà el Monestir de la Real i el mode de vida del Secar de la Real.

 A qui beneficia aquest desbarat?. A quatre propietaris i promotors situats a la zona i a la sanitat privada (la gran beneficiària del retràs en la posada en marxa de l’hospital).

Com que això és així i no d’un altra manera, tot el procediment asministratiu és un naufragi:

1.- No hi ha un informe tècnic que expliqui allò més important: perquè és convenient canviar d’opinió i  no executar el nou hospital a Son Dureta

2.- No hi ha un estudi tècnic rigorós sobre quin emplaçament és el més adequat per al nou hospital. Es parteix de quatre ubicacions possibles (Quarter General Asensio, Son Sartdina, Son Puigdorfdila i Son Espases) que no es fonamenten en cap informe tècnic. Posteriorment es fa un informe tècnic que, entre les quatre opcions, eligeix Son Espases: un informe d'un fol i mig! (sic) i que, a més, signa un arquitecte afectat per incompatibilitats pel tema de Sopn Cabrer que es citarà a continuació.

3.- Mentres s'està "escollint", Rodrigo de Santos "desinfla" l'opció del quarter dient que el Ministeri de Defensa es nega a cedir els terrenys. Mentida. Després sabem que mai els va sol.licitar oficialment.

4.- Posteriorment, apareix davora Son Espases   un projecte de geriàtric privat patrocinat per en Cursach (vos sona?) i pel fill del tècnic municipal que va avalar la ubicació a son Espases (l’escàndol es tan gros que, al final, l’Ajuntament atura el projecte)

5.- Els propietaris de Son Espases també volen mullar a la tassa i li venen a l’Ajuntament 50.000 m2 més dels necessaris i tot a preu de canari jove: 7,2 milions d’euros per 250.000 m2 de sòl rústic

...Tot plegat, un “pelotazo” impresentable

(*) A part de la compra del solar, hem de comptar els següents conceptes: el nou projecte arquitectònic que s'ha hagut d'encarregar; el major cost d'aquest nou projecte respecte a l'anterior (el del solar de Son Dureta), els costs d'urbanització i infrastructures de Son Espases i les inversions que caldrà fer en els pròxims anys a Son Dureta  perquè continui funcionant ii que no serviran per res

 

CORRUPCIO URBANISTICA 2. MEGAPARK

Pel tema Megapark, tenim posada una denúncia per prevaricació contra Cirer i Rodrigo de Santos.

Durant 5 estius (2000-2004), Megapark, un gran centre de lleure del Sr. Cursach, ha funcionat irregularment a S'Arenal amb la complicitat activa de l'Ajuntament. Ha tengut en contra vëïnats, negocis de la competència, un Hotel del costat perjudicat pels renous, els grups polítics de l'oposició...; s'han promogut centenars de denúncies per renous, s'han posat contenciosos, querelles... i la pròpia maquinària administrativa de l'Ajuntament, cedint a la pressió dels fets i de la llei,  ha generat fins a QUATRE decrets de tancament... que han estat sistemàticament incomplerts!!

Al final, va ser un auto del TSJB de 17 de juliol del 2004 el que obligà a moure peça. L'Ajuntament complí l'auto del Tribunal - no complir-lo ja els va parèxer un grà massa - però prou poc a poc com per permetre a Megapark acabar la temporada d'estiu i, per al 2005, refer les seves instal.lacions i crear l'actual "abadia gòtica".

Entre tant - i a part d'aquests decrets de tancament incomplerts (manda huevos!) - hi ha hagut de tot. Algúns exemples:

El Secretari de la Corporació - molt bé per ell - dient-li a la batllessa (febrer del 2004) que allò no té llicències i que no pot funcionar. La batllessa passant de tot i negant-se a passar-li el contingut de l'informe a l'oposició (de fet, l'acabam de conèixer gràcies a una reclamació que hem fet davant els tribunals). El Sr. Rodrigo de Santos, coneixent - ell sí - l'informe del Secretari afirma a la premsa que "he llegado a un acuerdo con el propietario  de que si se respetaban los horarios y el nivel de ruidos podría funcionar sin problemas" Oseasé: Don Javier negociant la no aplicació de la llei

El gerent d'urbanisme (estiu del 2003) donant instruccions a un oficial de la policia local perquè no fes cas d'un ofici de la pròpia gerència  demanant-li que inspeccionàs el local; el policia local que, enlloc d'enviar el gerent a porgar fum idemanar-li les instruccions per escrit, guarda l'ofici a un calaix i "si te he visto no me acuerdo". El Secretari (febrer del 2004)  - molt bé per ell - demanant incoació immediata d'un expedient disciplinari contra aquest oficial per falta greu... que mai no arriba a incoar-se ("es de bien nacidos el ser agradecidos").

La raó d'aquest embolic és ben simple: el Sr. Cursach és una de les persones econòmicament més influients de Mallorca. Un dels seus advocats és Gabriel Cañellas, que ha arribat a anar personalment a culejar per Gerència per interessar-se pels seus expedients.

Si voleu més informació, us adjunt el querella megapark.rtf presentada per EU-EV on no hi consta (no el coneixíem encara) el contingut del referit informe del Secretari

CORRUPCIO URBANISTICA 1. SON OLIVARET

El govern Cirer ampara el creixement incontrolat d'una urbanització il.legal en sòl rústic, és a dir, la comissió de múltiples delictes.

Son Olivaret és una urbanització il.legal aprop de Sant Jordi començada ara fa més de déu anys i que, des del 2003, ha DUPLICAT el nombre de cases il.legals. Davant aquest important nombre de delictes - uns 50 aproximadament - l'Ajuntament remou papers, inicia expedients disciplinaris inacabables que no van enlloc i, en molts de casos, senzillament no fa res. EU-EV ho va dur al plenari de l'Ajuntament a finals del 2004: no va servir per res.

Farts, a principis de legislatura, ho vàrem dur a Fiscalia. El Fiscal va demanar a l'Ajuntament els papers sobre el tema... per el govern de Cirer no va contestar (sí sí per la cara). Però no vos penseu que es tractava d'una rebel.lia numantina contra el Fiscal... no, no, tot estava "atado y bien atado". El Fiscal no va reiterar la sol.licitud de documentació a l'Ajuntament!!(sic) i, passat uns mesos... va arxivar l'expedient "ante la falta de cumplimentación por parte del Ayuntamiento de la documentación requerida"!!!!.

Fins aquí els fets pelats. Ara imaginau-vos les converses telefòniques que degué haver-hi al voltant: "Oye, que tengo una denuncia de esta gente de izquierda unida..." ... "bueno, pero yo os tengo que pedir la documentación... por cierto mañana monto a caballo con Carlos, te vas a pasar?" "Disciplina? Oye, soy Javier, mira, lo de Fiscalia de Son Olivaret ni tocarlo, no te preocupes de nada... yo ya me ocupo". "Javier? oye, como está lo de la denuncia de la parcelación; mira que la gente está muy nerviosa..." "Tranquilo, Paco, tranquilo, acabo de hablar con la gente que lo lleva en Gerencia: no tenéis que preocuparos de nada"

Ara endivinau a qui votarà la gent de Son Olivaret a les properes eleccions

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS