Administrar


Estadisticas de visitas

5 CRITERIOS BASICOS SOBRE EL TEMA DEL VELO

grosske | 30 Abril, 2010 06:46

Esperanza Aguirre contra los Obispos, ministras contra ministras, progres contra progres... es una polémica realmente apasionante. Las encuestas que se han publicado dicen que el debate sobre el uso del velo islámico en las escuelas divide a todos los grupos sociales y sólo parece concordarse con  los tramos de edad: los jóvenes son más tolerantes y los mayores más normativistas.

Mientras tanto, la ley belga sobre el burka y la que se anuncia en Francia sobre el mismo tema nos indican que ésto no ha hecho más que empezar: habrá que hacer este debate en serio (es posible debatir en serio en este país) más allá de la peripecia de una chica de Madrid.

Algunos criterios básicos:

1.-Hay que normar porque estamos hablando de derechos fundamentales de las personas: el derecho a la escolarización, el derecho al trabajo, el derecho a no ser discriminado por razones religiosas... En el caso de las escuelas, el "que lo arregle cada centro" no sirve porque, como decía el Ministro (que , por otro lado, no parece que vaya a hacer nada al respecto) corremos el peligro de tener centros-refugio para determinados colectivos y centros cerrados para los mismos colectivos. De la misma manera, sería demencial que acabáramos con ordenanzas municipales reguladoras del burka o de cuestiones similares según el parecer de cada Ayuntamiento (que no estamos tan lejos y, si no, al tiempo)

2.- Hay que normar lo mínimo imprescindible para salvaguardar estos derechos. Nada más patético que unos poderes públicos legislando y normando al detalle cuestiones relativas a la imagen y la vestimenta de la ciudadanía

3.- Hay que hacer normas universales para amparar y regular derechos universales. Hacer normas que sólo atañan a cuestiones religiosas es un error y hacer normas que sólo atañan a una religión concreta es una discriminación intolerable

4.- Las normas han de ser para todos  Si se decide, por ejemplo que en las aulas no se llevan ni gorras ni sombreros ni tocados en general, no se llevan y punto. No hay "excepción religiosa" ni de ningún otro tipo

5.- Hay que hacer normas coherentes. Prohibir el velo como símbolo religioso y dejar los crucifijos en las aulas es, tambíen, un acto de discriminación intolerable

Aplíquense estos cinco criterios a lo que se está diciendo y escribiendo sobre esta cuestión y combrobaremos que la mayoría no encaja ni con calzador 

LA MOCIO DE CENSURA A CORT

grosske | 26 Abril, 2010 11:56

                                               yo mismo

Crec que va ser en Francesc Fiol, portaveu del PP al Parlament, el que va dir recentment que "les mocions de censura no s'anuncien, es presenten". Doncs bé, la moció de censura a Palma déu ser una de les més anunciades i menys presentades de la història.

Particularment, no hi crec gaire en aquesta moció que Rodríguez, Cerdó i qualque mitjà de comunicació impulsen amb tanta empenta.

I consti que, políticament, ni a mí ni a EU ni al Bloc ens convé fer públicament aquesta reflexió.

Res no resulta més mobilitzador per a l'esquerra que la imatge dels "ladrones al acecho" que evocava a un post recent (i a una segona part del mateix) i també crec que res no mobilitzaria més l'electorat progressista l'any qui vé que un govern PP-UM a l'Ajuntament de Palma durant aquest darrer any de legislatura. Sensu contrario, res no resultaria més desmobilitzador per a l'electorat del PP que un govern d'aquestes característiques conformat amb una batalla prèvia Cirer vs Rodriguez i Bauzà vs Delgado d'imprevisibles conseqüències.

Però jo no estic massa segur que aquestes consideracions fossin suficients per aturar l'"ànsia viva" del Sr Rodriguez per coronar la seva elecció com a President del PP de Palma amb una recuperació del poder i la de la Sra Cerdó per evitar que surtin a la llum els "detalls" de la seva gestió al front d'EMAYA

El vertader entrebanc per a la moció de censura a Palma és la por den Mariano Rajoy  a  tornar veure Palma obrint els telediaris de l'Estat i a pagar un alt preu polític, l'any 2011, en el conjunt dels 8000 municipis de l'Estat

CARTA A UN D'ESQUERRA UNIDA

grosske | 23 Abril, 2010 06:27

Molta gent acabarà aquesta carta sense saber a qui l'he adreçada; d'altres es pensaran que si però s'equivocaran; d'altres tal volta endivinaran i encertaran; jo mai no ho diré; però tu segur que t'en adonaras a la primera i per això l'escric

Vares pronosticar que, tal dia com avui, IU ja no no tendria cap tipus d'expectativa electoral, que qualsevol tipus de recuperació era impossible... i et vares equivocar

Vares pronosticar que IU Abierta s'en aniria d'IU si no guanyava l'assemblea, que Asturies, Euskadi i Navarra s'escindirien d'IU  i que,  tot  això juntament amb ICV, formaria una alternativa estatal nova, moderna i amb empenta... i  et vares equivocar

Tu, igual que el conjunt d'EU, has apostat pel Bloc; però ho has fet amb tan mala pipa que l'has fet molt més difícil: has afeblit EU - que era la força política més unitària amb diferència - i has reforçat molt les expectatives de qui  tenia el Bloc menys clar: el PSM... i el PSM ha decidit no fa gaire que ja no volia Bloc... t'has tornat equivocar.

Vares dir que la majoria d'EU no apostava per un`procés de refundació d'EU realment obert i que acabàs amb un procés constituient sense cartes marcades... i el temps ha demostrat el contrari

Has anat al procés constituient d'EU com a la gran opció renovadora però no has sabut o no has volgut  articular cap proposta política diferent del que impulsa la majoria d'EU: la  teva única bandera és la ruptura amb IU federal i això potser que compleixi les demandes del PSM però tenc la sensació que la immensa majoria de la gent pensarà  que empobreix EU i que no li aporta res. Tal volta perquè l'experiència del PSM a les eleccions estatals i europees (un dia presentant-se tot sòl, un altre amb nosaltres, l'altre amb CiU l'altre amb ERC, l'altre amb UM i, a les darreres europees, no presentant-se )no resulti particularment encisadora. Per a mí que es demostrarà que, amb aquesta proposta, també t'has equivocat

I ara seré jo qui farà un pronòstic. Tal volta, un dia, entris a la casa comú del PSM (no sé si a una caseta annexa o a una habitació de la casa principal); et faran un gran festa de benvinguda però, quan passi la festa, sempre et consideraran un estrany.

Però el que és pitjor és que,  després de tantes errades, aquesta articulació de l'esquerra alternativa i del nacionalisme progressista que tu i jo veim tan necessària, estarà més lluny que mai. Perquè aquesta articulació només serà possible, útil i estable si hi ha una esquerra alternativa i un nacionalisme progressista que siguin el que són, que es respectin mutúament i que, sense intentar trepitjar-se ni xuclar-se mútuament, tenguin la grandesa de col.laborar lleialment i pensant en els interessos de l'esquerra i de la gent. Enmig d'aquesta situació, el meu principal consòl, creu-me, és que mai EU no ha dit ni fet res que vagi en direcció contrària al que acab de dir

SON FERRIOL 2010 IGUAL I DIFERENT

grosske | 19 Abril, 2010 22:48

La fira de Son Ferriol d'enguany sera igual i diferent que la d'anys anteriors

Igual perque hi haura animals, maquinaria agricola, parades d,artesans, atraccions infantils... Diferent per 3 raons fonamentals:

 -perque, per primera vegada, s'ha convocat a totes les entitats del barri, sense distincions, perque, a traves del Consell de Barri, participassin en el disseny de la Fira

 - perque, per primera vegada, tambe s'ha donat un paper protagonista en la celebracio de la Fira a la conselleria d'agricultura i les entitats representatives del sector

-perque, per primera vegada, hi haura total transparencia en les despeses i els ingressos derivats de la Fira

A mes, n'Emylse Mas, com a assessora de promocio economica i els tecnics de l'IMFOF han aconseguit un programa d'activitats ludiques, culturals, musicals, esportives, etc realment espectacular i en el que han col.laborat 42 entitats publiques i privades. Aixi que ja ho saps, dissabte i diumenge qui ve Son Ferriol t'espera amb Fira i amb Festa

L'ESTATUT I LA CONSTITUCIO

grosske | 18 Abril, 2010 12:49

Un avís a mí mateix: els qui hem estat més crítics amb la Constitució per la qüestió nacional - entre d'altres coses - no té gaire sentit que ara ens escandalitzem amb la incapacitat de la Constitució per donar cabuda a segons quins plantejaments propis d'un Estat plurinacional. La Constitució del 78 no reconeix el caràcter plurinacional de l'Estat ni  concebeix l'Estat com el fruit d'un pacte federal.

Un avís al Tribunal Constitucional i al PP: l'Estatut de Catalunya és un intent de fer viable algunes aspiracions polítiques del poble de Catalunya dins el marc de la Constitució; frustrar aquest intent el que ferà és posar en entredit aquesta Constitució que tant diuen defensar

Sí - em contestaran - però si l'Estatut no és constitucional no és constitucional i punt.

Cert - replicaré jo - però no és això el que es desprén d'aquests cinc intents fracassats del TC per adoptar una posicìó majoritària sobre la inconstitucionalitat de l'Estatut. Aquesta pel.lícula dels magistrats progressistes enfrontats als magistrats conservadors amb un que balla pel mig  traspúa més política que no anàlisi jurídica. I que el TC sigui un Tribunal en bona mesura caducat, amb renovacions pendents que el PP i el PSOE bloquegen per tal de no perdre "posicions" al TC i mirant de reull el calendari electoral català no fa sinó afegir aigua al banyat.

Una mica de seny per tant. L'Estatut ha estat ratificat pel Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i la ciutadania de Catalunya en referèndum. Només podrien aspirar alterar aquesta voluntat política arguments jurídics solidíssims i incontestables . Però el lío que està montant el TC no èns parla per res d'arguments jurídics solidíssims i incontestables. Què tal, repetesc, una mica de sentit comú?... i després, és clar, què tal si ens posam a canviar la Constitució i la convertim en un habitacle còmode i racional per a tothom?

JUSTICIA Y DEMOCRACIA

grosske | 16 Abril, 2010 07:44

A raiz de los procesos contra Garzón se ha montado una batalla de mucho calado entre quienes los critican y quienes dicen que criticarlos desprestigia a las instituciones y menocaba la democracia. En el primer caso solemos estar los progres y en el segundo los conservadores.

En Baleares, en cambio, los progres estamos que sólo nos falta sacar en andas a jueces y fiscales y los conservadores hablan de "imputados inocentes" y de "cazadores furtivos" en el ámbito judicial.

En el caso Gürtel, la justicia ha dado diversos bandazos (archivo de trajes de Camps, desarchivo de trajes de Camps) con los consiguientes pitos y aplausos de una u otra parte del respetable.

¿Qué hacer? ¿Nos posicionamos según el prejuicio político y pasamos de todo o nos apuntamos al carro de los que piden respeto a la justicia como quien pide respeto a los dictados "infalibles" del Papa?

Honestamente creo que ni una cosa ni otra. La justicia puede errar o acertar; los jueces, incluso, pueden obrar mal a sabiendas, como todos los mortales.. así que mucho cuidado con los discursos que reclaman acatamiento incondicional a las actuaciones judiciales. Ay de la sociedad que pierda su sentido crítico frente a todo y frente a todos!

Y cuando la justicia toca temas políticos lo que hay que hacer es dejar de utilizarla como "cancha" para las disputas pòlíticas. Los temas políticos merecen siempre un juicio político que no puede delegarse ni trasponerse al terreno judicial.

Por ejemplo:

Los jueces tienes que decidir sore este lío de las competencias de Garzón sobre el sumario de las víctimas del franquismo; ýo, políticamente, lo que defiendo es que me parece aberrante que los crímenes contra la humanidad no sean siempre y en todo lugar perseguibles por la justicia

Los jueces dirán cómo se llama y qué pena merece que una concejala del Ayuntamiento le meta mano a la caja de la Funeraria y se pague unos cuantos viajes familiares; a mí me toca pedirle que abandone el Ayuntamiento ya porque es un hecho admitido por la propia interessada

Es más: ningún juez condenará a Marina Sans por el saqueo al que se sometió a la funeraria municipal durante su presidencia (y que va mucho más allá del tema de los viajes) a no ser que la vea directamente implicada en los delitos cometidos; pero yo sí que puedo pedirle responsabilidades políticas por el saqueo de la funeraria que se produjo durante su gestión

En resumen: la democracia significa que los ciudadanos sean  libres y puedan opinar sobre todo lo humano y lo divino. Delegar su opinión en la justicia y defender que la justicia es indiscutible nos lleva por terrenos más que peligrosos

LOS MISMOS PERROS CON LOS MISMOS COLLARES

grosske | 14 Abril, 2010 19:53

BAUZA Y ESTARASRajoy con cara de bobo

Al señor de la izquierda, es decir, José Ramon Bauzá. "renovado" Presidente del PP de Baleares y el que había declarado solemnemente que "Matas es el pasado" , la Policia le acaba de detener al miembro de su directiva y "adjunto a la Presidencia" para el que tenía reservado el cargo de, ¡atención! Presidente del Comité de Etica del PP (sic)!!!  A que es cachondo?

Ayer el Sr. Bauzá hizo una rueda de prensa sobre la cuestión y la conclusión es que  el susodicho detenido se va a quedar donde está. Bueno, él y los otros dos altos cargos del gobierno Matas que también han sido detenidos. Es más, Bauzá, ha imitado a sus jefes de Madrid y ha empezado a hablar de "cazadores furtivos que van a la caza del PP" y de que no piensa tolerar que crezca el número de "imputados inocentes".

Dicho en dos palabras: que lo de la renovación del PP de Baleares ha durado menos un mes 

Pero no es ésto lo peor. Lo peor es que en este mes fatídico el PP y UM nos siguen demostrando en la práctica para que están en este mundo: para defender dos pelotazos urbanísticos en el Ayuntamiento de Palma - Son Garcías Vell y el incremento de la edificabilidad de las zonas M de los polígonos industriales - y el golf de Son Banco.

Son, me temo, los mismos perros con los mismos collares

 

 

 

EL RESPONSABLE DE LA CORRUPCION EN EL PP

grosske | 12 Abril, 2010 06:14

                               Rajoy con cara de bobo

Este señor que aparece en la foto es, en última instancia, el responsable de la corrupción presente y futura del Partido Popular.

He de confesar que nunca me creí del todo ni el código ético del PP (ver post anterior) ni las promesas de contundencia frente a la corrupción formuladas por Mariano Rajoy. Pero también debo confesar que nunca imaginé que Don Mariano cayera en una espiral de inacción, pasteleo y falta de coraje tan patéticas como las que han presidido su actuación (por llamarlo de alguna manera) de estos últimos dias.

A Matas se le retiró el pasaporte y Matas confesó un fraude a Hacienda descomunal - como mal menor dentro de su estrategia de defensa - y a Matas el PP no le dijo ni pío. Fue él mismo quíen se dio de baja voluntaria en el partido. Igual ha pasado con Bárcenas: él ha decidido irse del PP, él ha decidido que su abogado se lo dejaría de costear el PP y él parece que decidirá libérrimamente su futuro en el Senado. El PP. ni pío. Lo más desternillante: Becaría, el nuevo tesorero del PP declarando ayer a los medios que Bárcenas había llevado a cabo una buena gestión como tesorero del partido. Toma renovación! Rajoy ha participado en mítines financiados ilegalmente en Valencia y Baleares y su única respuesta ha sido que el lo único que hace con los mítines es ir, hablar e irse.

Tanta estupidez no es  natural ni siquiera para el señor de la foto. Así que hay que concluir que Rajoy no es contundente y está dispuesto a hacer el ridículo porque no puede hacer otra cosa; porque ser contundente le obligaría a a serlo con todo y con todos por igual; porque los afectados por su contundencia exigirían igualdad de trato para todos y más de uno podría sentirse tentado de cantar. En resumen: el PP estatal no es contundente con la corrupción interna por la misma razón que no lo es el PP de Baleares: porque está de corrupción hasta el ombligo

JUICIO A GARZON: JUSTICIA CIEGA O TONTA?

grosske | 09 Abril, 2010 06:35

                    garzon

La justicia ha de ser ciega porque ha de ser igual para todos pero que sea ciega no tiene nada que ver con ser tonta o malintencionada.

No soy jurista y no sé casi nada sobre competencias jurisdiccionales. No sé si Garzón tenía o no competencias para iniciar el procedimiento sobre crímenes del franquismo pero sí sé que la justicia tiene mil mecanismos para revisar y anular actuaciones en caso de que sean improcedentes. Y sí sé también que pasar del debate jurídico sobre la corrección o no de una actuación judicial a considerar como un posible delincuente a un juez por el mero hecho de iniciar un procedimiento para purgar responsabilidades derivadas de los crímenes del franquismo choca con el sentido común, contra la sensibilidad democrática más elemental  y es. como se está demostrando, motivo de escándalo a nivel mundial

Al común de los mortales nos apetecería más sentar en el banquillo a éstos jueces que consideran un atenuante para el acoso sexual el hecho de llevar minifalda. Pero nos contenemos y nos limitamos a exigir que instancias superiores pongan orden en la cuestión

Os dejo con una carta del Director de Amnistía Internacional en España que me parece bastante esclarecedora:

Tras las últimas noticias al respecto, te enviamos este mensaje para informarte de la postura de Amnistía Internacional ante la acusación al Juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes franquistas.

Amnistía Internacional considera insólito que el juez Garzón pueda ser juzgado por investigar las desapariciones de más de 100.000 personas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La “Ley de Amnistía de 1977” ha sido invocada para perseguir al único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. Si este juicio se produce, será la primera vez en todo el mundo – al menos que tengamos constancia en Amnistía Internacional - que un magistrado, en democracia, es sentado en el banquillo por intentar conseguir verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes internacionales. Además, enviará un mensaje tremendamente negativo para otros jueces que lo intenten, tanto en España, como en el resto del mundo.

Las normas internacionales de derechos humanos dicen claramente que el crimen de desaparición forzada NO prescribe y entorpecer su investigación es un delito, por tanto ninguna “Ley de Amnistía” puede contradecirlas.

Te animamos a que entres en nuestra
página de facebook, dejes tus comentarios en el muro y compartas en tu perfil esta noticia.

Por favor, reenvía este mensaje a todos tus contactos.

Recibe un cordial saludo,

Esteban Beltrán
Director Amnistía Internacional

DIALOGO PEPERO

grosske | 06 Abril, 2010 21:20

- Mira lo que dice aquí: Cospedal ha "revelado" que "el PP Balear investiga la etapa Matas" y que ésto es la prueba de la "honestidad" del partido

- Anda ya!, estás de coña!

-Que no, que no, que está en los papeles

- Pero ya ha salido todo en los periódicos

- Bueno, todo todo no, acuérdate de...

- Vale, vale, pero casi todo

- Ya pero de lo que dicen los periódicos y la fiscalía a las órdenes del PSOE no te puedes fiar. Y menos aún de lo que dice el juez Castro éste que es un tabernario y un soez, que lo han dicho Arenas y Alvarez Cascos. En cambio, si lo decimos los del partido...

- Tú estás tonto o qué te pasa? Qué tenemos que hacer ahora? ponernos a investigar y de aquí un tiempo decir que hemos descubierto que la gerente del CEDEIB guardaba la pasta de las comisiones en una caja de Cola-Cao enterrada en su jardín? o que, investigando investigando, hemos llegado a averiguar que  Rodrigo de Santos se gastaba la pasta del Ayuntamiento de Palma en burdeles? o que hemos visto cosas raras en IBATUR, en Turisme Jove, en BITEL y en la Funeraria Municipal?, o que hemos tirado por el retrete 50 kilos del Palmarena? o que contratamos a la agencia de publicidad y a los arquitectos del Palmarena para que nos hicieran baratita la campaña electoral y la reforma de la sede?, o que imputamos al Govern parte de los gastos del mítin central de Rajoy en el 2007?... nos tomarán por imbéciles

- Pero es que lo ha dicho Cospedal...

- Cospedal es gilipollas y ya no sabe que inventar. Además, el pobre Jaume no hizo más que lo que estaba haciendo el partido en Madrid, en Valencia y en un montón de sitios más. Ya verás mañana cuando salga lo todo lo de Gürtel...

- Bueno pues quizás podríamos hacer una comisión para investigar lo del caso Gürtel

- Anda y que te zurzan. Y pensar que fui conseller con tontos como tú

IB3: TREBALLADORS "SIN ALIENTO"

grosske | 04 Abril, 2010 09:20

Esper que les declaracions de Carles Manera sobre la internalització dels informatius d'IB3 que avui recolleix UH siguin aviat rectificades i matisades, si és possible, pel propi interessat.

Més enllà del caràcter profundament desafortunat de l'expressió "la propuesta 'no ha de abrir expectativas ni aliento a los trabajadores de IB3'" el que no sembla massa raonable és oblidar el següent: que IB3 és, ja, un dels marrons més importants d'aquest govern; que el manteniment del model de la legislatura anterior (que ja està en el punt de mira de jutges i fiscals) és políticament insostenible; que la situació actual desmenteix francament i reiteradament compromisos públics adquirits pel PSOE i pel Bloc ostentosament  durant la passada campanya electoral (inclosa la signatura de papers i comunicats i la participació, jo el primer, a diversos actes reivindicatius); que el pes d'UM en la presa de decisions ja no és una excusa; que cal donar passes clares cap a un model de control públic de la comunicació pública homologable a la immensa majoria dels països civilitzats i que això no té perquè suposar ni sobrecosts ni malbarament de doblers públics. Més aviat el contrari: és el model anterior (i encara present) el que ha de ser necessàriament més car perquè ha de donar de menjar a massa intermediari i a massa contratista amb ganes de guanyar doblers

AINA CASTILLO INVESTIGADA PEL PALMARENA. PRONOSTIC: EL CALVARI DEL PP NO SERA JAUME MATAS

grosske | 01 Abril, 2010 10:51

Avui anuncia el DM que la nova portaveu del PP Balear serà cridada a declarar com a imputada en el cas Palmarena. Un cop duríssim per a Bauzà, el PP Balear i la credibilitat del propi Rajoy.

A un post anterior titulava que "Comença el calvari del PP" i així serà. Però el calvari no serà Jaume Matas i les seves malifetes: el vertader calvari serà el finançament il.legal del PP Balear i el fet que la cúpula del PP Balear com a tal està de corrupció fins adalt de tot.

La pregunta que en hem de fer és la següent:

Podia una persona honrada ocupar un lloc important en el PP Balear i en el govern Matas?... o el millor que trobarem serà qualcú que tancava els ulls i feia com si no vés res?

Las meva tesi és que al govern Matas o a la cúpula del PP només ha pogut haver-hi o corruptes o gent que tragava amb la corrupció o qualque beneit/a que no s'enterava de res.

Com que amb cap d'aquestes categories pot haver vertadera renovació (si de cas reRobació, com deia un lector del DM digital), la única esperança per al PP seria una renovació total que ni Rajoy ni Bauzà estàn disposats ni saben afrontar. La seva esperança és que l'opinió pública es quedi en el tema de l'enriquiment personal i la interminable llista d'abusos que va cometre l'ex-President... i com que Matas ja és cosa del passat, "aquí no ha pasao ná".     

                                        yo mismo               

El meu pronòstic és que no els funcionarà: la gent que ha participat en aquesta orgía de corrupció la tenen a la "renovada" direcció del PP i la tenen al Parlament europeu (Rosa Estaràs). I el tema del finançament il.legal del PP serà el vertader calvari del PP

                    

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS