Administrar


Estadisticas de visitas

CAĐELLAS IMPUTADO: EL TUNEL DE LA RISA

grosske | 30 Octubre, 2009 22:17

                                 Gabriel Cañellas i Jaume Matas

Han pasado 14 años desde que tuve el honor de presentar, en nombre de Izquierda Unida,  la denuncia por el caso túnel de Soller y 14 años también desde que Gabriel Cañellas tuvo que dimitir por esta cuestión como Presidente del Govern Balear .

Han pasado por pantalla otros tres presidentes autonómicos, los casos de corrupción protagonizados por el PP balear se han multiplicado desde entonces con nuevos actores y en numerosas ocasiones he comparado la saga Cañellas/Matas a la saga Marlon Brando/Al Pacino en el Padrino: el sucesor, en ambos casos, más ambicioso y con menos escrúpulos que su antecesor.

Pero que tras Mapau, Bitel 1, Bitel 2, Rasputin, el caso Andratx, la caja de Cola-Cao, el caso Palmarena y un larguísimo etc. aparezca de nuevo la figura de Cañellas con un lío de pasta relacionado con la Fundació Illes Balears convierte la corrupción pepera en las Baleares en una parodia de sí misma que ya nada tiene que ver con la estremecedora saga del Padrino.

Si a ello añadimos que  flanquean a Cañellas en esta peripecia  Pau Collado (ligado a la rama madrileña de la trama Gürkel e hijo del gerente-esquilmador de la Funeraria de Palma) y el ex-alcalde Andratx, José Hidalgo, la cosa realmente comienza a tener delito (lo pilláis, ¿no?)

Pero si encima pensamos que el amigo y protector de Hidalgo, Conseller de Interior Jaume Matas hasta el 2007, jefe del espionaje a la oposición en el Govern Balear,  interlocutor máximo de los contratistas de obras en la época Fageda, José María Rodríguez, es, ahora mismo, el flamante candidato a la presidencia del PP palmesano en sustitución de la dimitida Catalina Cirer, habremos de concluir que ésto ni historia mafiosa ni parodia de la mafia: ésto comienza a parecer el túnel de la risa

SA GRUTA DEL MOLINAR

grosske | 27 Octubre, 2009 07:07

Es massa prest per parlar de la tragèdia esdevinguda a l'edifici esbucat del Camp den Serralta. Ara són dies de dòl i de remisió, per la meva part, a les explicacions que s'estan donant des del govern municipal. Més endavant ja hi haurà moments més propicis

Així que avui aprofitaré per inserir en el bloc un enllaç al balanç que el diari adn fa de la fi del conflicte sobre la instal.lació del SAPS a Sa Gruta del Molinar.

La lògica mediàtica fa que només siguien d'actualitat els conflictes i, en concret, els conflictes mediàticament calents. Les mossegades de ca són l'exemple més significatiu: en aquests moments sembla que cap ca estiugui mossegant a cap persona a l'Estat espanyol... però bastarà que un o dos incidents siguin particularment rellevants perquè tot siguin notícies de mossegades de ca aquí i allà... és la "lògica" mediàtica".

Per això, quan els conflictes passen, quan tot queda situat en el seu lloc corresponent, no hi ha gairebé temps ni espai per publicar la fi de la pel.lícula... i perquè tots en treguem les lliçons corresponents. Per això pot ser interessant llegir aquest reportatge de l'adn

EU INCOMPATIBLE AMB EN NADAL

grosske | 24 Octubre, 2009 14:27

Des de fa dues hores EUIB és oficialment incompatible amb en Miquel Nadal dins el Govern Balear i la majoria política de l'Ajuntament de Palma. Així ho ha acordat el Consell Polític Interinsular

Podriem anar-nos demà silenciosament del govern d'ambdúes institucions... però aquest és un final trist: no és EU la que ha de partir dels governs, és la gent implicada en casos de corrupció. Així que no donarem cap tipus de facilitat perquè aquest no sigui el trist final de la pel.lícula

El que hem acordat és desenvolupar una estratègia creixent de pressió a nivell institucional i extrainstitucional per tal que sigui el Sr. Nadal qui s'en vagi i per tal que el PSIB-PSOE hagi d'escollir entre ell i nosaltres. Crec que podem guanyar aquesta batalla perquè n'Antich no pot aguantar la imatge de veure sortir consellers impecables del govern amb tal de compartir consell de govern amb persones implicades en casos de corrupció. Si no guanyam aquesta batalla, mala sort!, serem nosaltres que ens veurem fòra del govern: perquè ens hagin tret o perquè ens hagim anat

La ressolució d'EUIB d'avui parla de moltes altres coses i la podeu trobar completa aquí però vos extractaré els paràgrafs més significatius:

Sobre això del govern en minoria

El Consell Polític d’EU valora en aquest sentit que si no es produeix una regeneració en profunditat d’UM amb el relleu de tots els seus representants imputats per diferents casos de corrupció, s’ha de contemplar la possibilitat d’un govern en minoria a les diferents institucions (Govern, Consell i Ajuntament de Palma) com una opció desitjable

Sobre la petició de dimissió de na Maria Antònia Munar

EUIB sol.licita de dimissió de la Sra. Munar com a Diputada del Parlament de les Illes Balears no tant per la seva situació judicial com per la responsabilitat política derivada de la seva doble condició de presidenta del Consell de Mallorca i d’Unió Mallorquina en el moment de dur-se a terme el cas Can Domenge

Sobre  la incompatibilitat amb en Nadal i persones que arribin a trobar-se en situacíó similar

  1. Donades totes les consideracions anteriors i donat que no s’ha duit a terme allò sol.licitat a l’esmentat acord de Presidència d’EUIB relatiu al cessament del Sr. Nadal com  a Conseller de Turisme ni s’ha trencat la majoria política a l’Ajuntament de Palma, de la qual el Sr. Nadal n’és part integrant, EUIB acorda:
  1. EUIB no pot comparir governs o majories de govern amb persones acusades de casos de corrupció en un grau tan avançat del procediment judicial com el que es troba el Sr. Nadal. Per tant, EUIB es reserva l’exercici de totes les mesures i accions polítiques al seu abast tant dins com fora de les institucions per tal que de efectiva aquesta proposta.
  1. Fer tots els esforços al seu abast perquè la resolució d’aquesta crisis derivi en la sortida del govern autonòmic i de la majoria de govern a l’Ajuntament de Palma de les persones implicades en casos de corrupció i no dels responsables institucionals d'EUIB i del Bloc.

Sobre la voluntat d'implicar el Bloc i Eivissa pel Canvi i el PSIB-PSOE

  1. Traslladar aquests acords als nostres companys de coalició del Bloc i Eivissa pel Canvi, per a la recerca de respostes conjuntes unitàries
  1. Sol.licitar una entrevista urgent amb la direcció del PSIB-PSOE per tal de plantejar el nostre posicionament i intentar arribar a un acord satisfactori sobre el mateix

MUNAR, NADAL, ANTICH I CAN DOMENGE

grosske | 21 Octubre, 2009 14:38

La imputació de Munar pel Cas Can Domenge torna situar les Balears en el centre d'atenció política de tot l'Estat perquè la Sra Ma Antonia Munar és ni més ni manco que la segona autoritat política de les Balears ( a més de la Presidenta del Consell i la cap política de Nadal, Vicens i Flaquer quan es dugué a terme el pelotasso de Can Domenge)

La peripècia judicial de na Munar acaba de començar però les seves conseqüències polítiques són enormes.

Fa tres setmanes vaig publicar un post valorant l'auto de la jutgesa remetent el cas Can Domenge al TSJB per trobar indicis de delicte en dos aforats (Nadal i Vicens) i vag dir que havia arribat l'hora de la veritat del pacte, que n'Antich ja no podia mirar cap a un altra banda i, per si de cas no se m'havia entés, deia textualment al final de l'article:

Antich té diverses possibilitat davant seu, inclosa la de convocar eleccions anticipades si no veu que aquesta situació sigui  gestionable políticament. Però hi ha una opció que no té (i no ho dic en sentit figurat): continuar governant de la mateixa manera i amb els mateixos consellers que abans d'aquest auto judicial

Dissabte es reuneix el Consell Polític Interinsular d'EU que ha de prendre les necessàries mesures al respecte però, a hores d'ara, tenc la impressió que aquestes paraules estan més vigents que mai. I també estic segur que aquesta posició està sent cada cop més compartida dins el Bloc

Antich té la paraula i cada cop li queda menys temps per pronunciar-se

ABORTO. OTRO PUNTO DE VISTA

grosske | 18 Octubre, 2009 19:01

¿Pueden los padres obligar a una chica de 16 años a ser madre?

JULIO MARTINEZ TAMBE VIVIA DELS MORTS

grosske | 17 Octubre, 2009 18:52

La Ultima Hora d'avui titula "El portavoz del PP en Cort viajó y se alojó en hoteles de lujo con dinero de la EFM" (Empresa Funerària Municipal)  en un reportatge de Patricio Candia que podeu trobar aquí

Diu UH que l'actual (i tercer) portaveu del PP a Cort "explicó a este diario que la asistencia a los cursos era necesaria para conocer las últimas novedades del sector, y con ello, ser competitivos en la EFM".

"Las últimas novedades del sector...?". Motivat per la meva patològica desconfiança he entrat a la pàgina d'Expomanagement 2006 que podeu trobar aquí  .De novedats del sector, res. Això és un Congrés per a executius ("El mayor Congreso y Exposición de Management de Europa" diu la propaganda) en el qual podeu trobar ponències genèriques sobre comerç internacional, màrketing i coses per l'estil amb molt poca aplicació concreta a una empresa municipal i, per suposat, ala funerària municipal.

La juerga per engreixar el curriculum dels assistents per quan es passin a l'empresa privada ens va costar 6.000 euros comptant l'estància del Sr. Martínez a l'Hotel Miguel Angel amb una minuta específica d'estada a l'hotel de 800 euros, sempre segons la UH.

M'han dit que encara sortiran més coses.

Per exemple, serà molt interessant saber qui va participar en un dinar o sopar de DUES (2) persones a Berlin - poc abans de les eleccions - on ens varen plomar més de 350 euros. 

I també valdrà la pena sentir explicacions sobre un dinar del grup municipal del PP a un Restaurant de S'Arenal que - en lloc de carregar-se al propi grup (que per això cobra una assignació anual) també va ser carregat a la funerària.

Menys management i més consultar els Manaments de Déu (en concret, el 7è)

MES CONSELLS DE BARRI, UN CANVI REAL A PALMA

grosske | 16 Octubre, 2009 19:26

Aquesta setmana hem constituït tres nous Consells de Barri (ja són set) a Polígon de Llevant, Son Cladera i Es Fortí/Camp den Serralta. En el proper mes, es constituiran 10 Consells més... i més endavant encara més

A totes bandes, nombrosa assistència, expectació i moltes ganes d'aportar coses per part de tots els presents.

Els Consells de Barri representen un canvi radical en la vivència de la participació ciutadana a la nostra ciutat. Les entitats juguen "a ca seva", tenen moltes facilitats per participar... i suposen un important grau d'exigència per a l'Ajuntament.

Però tenen, encara, una virtud major: suposen el retrobament entre sí  d'entitats i professionals que treballen al barri i faciliten enormement el treball en xarxa.

En definitiva, els Consells de Barri són una eina bàsica perquè quan parlam d'una ciutat participativa, cohesionada i solidària no sigui només una expressió retòrica

 

PROFECIES SOBRE LA CRISI INSTITUCIONAL

grosske | 14 Octubre, 2009 07:53

Dia 4 d'octubre  escrivia: "La màgia de la necessitat conduirà, per tant, a una passada de mà sobre el llom d'UM que haurà de ser suficient per permeter-li salvar la cara i no haurà de ser tan potent com perquè es pugui considerar que es premien comportaments d'aquestes característiques (cosa inassumible si es vol apostar per l'estabilitat del Pacte en el moment present i fins a final de legislatura). El punt d'equilibri entre aquests dos factors és realment difícil, passara per estires i arronses i per "mises en scène" importants... però estic convençut que Francesc Antich - particularment dotat per als pactes i els equilibres i aliat amb la màgia de la necessitat- s'en sortirà de manera satisfactòria".

Ho vaig escriure a un post d'aquest mateix bloc titulat titulat "Pronòstic sobre la crisi amb UM"

Avui, que apunta el dia amb aun acord, faig un segon pronòstic: l'aplicació de l'acord que avui es presenta tornarà a plantejar moments d'alta tensió política. La màgia de la necessitat funciona però no tan bé com la màgia de la convicció

CRISIS DEL PACTE: COSA DE PASTA, COM SEMPRE

grosske | 13 Octubre, 2009 06:32

La cosa va començar amb que na Francina Armengol haviat fet unes declaracions provocadores a la premsa "El que no estigui a gust al Pacte que s'en vagi", després es va parlar de paràlisi institucional, de retrassos en el pagament a proveïdors, de TV de Mallorca... i, fins i tot, es va tenir el poc gust d'invocar un informe remés a Fiscalia sobre el cas Son Oms. Amb aquest bagatge s'en varen anar a presentar la seva dimissió els consellers d'UM al Consell de Mallorca.

Han passat uns dies, s'ha parlat, s'ha negociat, s'han reconduït moltes coses, s'ha anat desfent l'embull... però entre totes les coses parlades hi ha una que no va ni per envant ni per enrera. Endivinau de què va?. Idò sí, va d'urbanitzacions i de construcció de places hoteleres. Aquest país, sempre tan fidel a sí mateix!!.

Que la cosa es faci penjar de les famoses ART del Pla Territorial de Mallorca, denunciades pel GOB i per les quals estan imputats, entre d'altres, el portaveu del PP al Consell i l'omnipresent ex-conseller d'UM Bartomeu Vicens ja és també cosa de mal gust. Però no es tracta d'això, és tracta que l'urbanisme i l'ordenació del territori és una cosa massa seriosa per ser tractada com un intercanvi de cromos a una taula de negociació política: té unes regles, uns procediments, una lògica que cal respectar.

En aquest cas, a més, és encara molt pìtjor: es pretén que el desenvolupament urbanístic de Campos vengui directament per llei, en el marc de la tramitació del Decret Nadal, obrint un camí encara més perillós que els de les ART: el dit dels polítics, com el del rei Midas, convertint en or determinades parcel.les igual que en el Pla Territorial però amb el blindatge pervers, front a  possibles demandes judicials, de fer-ho a través d'una llei. Absolutament inadmissible

PASTA PARA LOS AYUNTAMIENTOS (y el post de Emylse)

grosske | 11 Octubre, 2009 20:00

Viernes estuve en Madrid en una concentración de cargos municipales de IU reclamando más recursos para las Corporaciones Locales.

También estaba previsto entrevistarse con el Secretario de Estado de Hacienda pero tan ilustre personaje anuló la reunión porque no quería hacerla si la gente de IU seguía en la calle. Sin duda 400 alcaldes y concejales con camisetas de "Financiación Local Digna" era un contexto de presión, violencia y subversión que impedía sentarse a hablar sobre los males económicos que aquejan a los Ayuntamientos. Deben ser misterios del talante que yo, en mi torpeza, no llego a comprender.

La cuestión es que el Estado soltó hace unos meses 80.000 millones de euros para "arreglar" la financiación autonómica y que a los Ayuntamientos - que somos la puerta de entrada de los sectores sociales más castigados por la crisis - está previsto que nos lleguen 5.000. Estamos en lo de siempre: los Ayuntamientos de parientes pobres de la democracia y los ciudadanos que tocan a su puerta porque en el Estado del Bienestar se está cada vez menos bien pues se quedan a dos velas porque no hay recursos para atenderlos como se merecen. Mantener los  Ayuntamientos empobrecidos es muy reaccionario desde el punto de vista social

PS. No puedo acabar este artículo sin linkar el de Emylse Mas sobre los criterios con los que debemos actuar frente a la corrupción política: una lección de dignidad y de rigor

EU, LA CORRUPCIO I EL CONTROL D'OPORTUNITAT

grosske | 08 Octubre, 2009 17:15

En molts dels mítings que he fet, una de les meves frases favorites era: "En matèria de lluita contra la corrupció, s'ha de fer el que s'ha de fer: no hi ha control d'oportunitat". També està escrit a més d'un document d'Esquerra Unida i a més d'un programa electoral.

Això del control d'oportunitat vol dir, en cristià i que s'entengui, que tu has de tenir uns criteris clars sobre aquest tema i aplicar-los nevi a faci sol, tant si afecten a amic com a adversaris, tant si afecten a membres del teu propi partit o a socis de govern que t'han d'aprovar lleis i pressuposts.

Es una regla dura però la única decent perquè quan fas control d'oportunitat - és a dir, quan fas una cosa o un altra en funció de les circumstàncies polítiques - ja estas fent el mateix que gairebé tothom i estas pervertint els valors democràtics. El PP, per exemple,  és un partit extraordinàriament dur amb els casos de corrupció... dels altres i molt poc decidit amb els casos de corrupció... propis. Els dobles discursos, la doble moral és el que més mal fa a la lluita contra la corrupció

EU, afortunadament, no és d'aquest pal i aplica els seus criteris tant a tiris com a troians. A més, per comprometre's amb major claredat, els té per escrit i els trobareu aquí: 14_11_08RESOLUCIO_CORRUP_EUIB.doc . Per això, a la resolució que trobareu al post anterior, EU exigeix a Antich que cessi en Nadal com a Conseller i al propi Nadal que dimiteixi com a regidor de l'Ajuntament

I ho fa malgrat que UM, obrint una crisi de govern al Consell, hagi aconseguit camuflar informativament la gravedat del fet que ja siguin els jutges (i no només la fiscalia) la que pensi que hi ha indicis fundats de delicte en el comportament del Sr. Nadal, malgrat que el Sr. Nadal sigui una peça clau en el joc de majories i minories  a l'Ajuntament de Palma i malgrat que UM, globalment, sigui un soci de govern i una peça clau en la governabilitat de la comunitat.

Avui parlava amb un alt càrrec del PSOE i més o manco la conversa ha estat així. -"Què és aquest lio que heu montat amb en Nadal?, m'ha demanat. - Idò què pensam que la seva situació judicial ha arribat a un punt insostenible i, si no, tu quan penses que s'han de demanar responsabilitats polítiques a un càrrec institucional?.  I m'ha replicat: quan ha d'aixecar la mà per aprovar-te els pressuposts, mai". Idò això, nosaltres no som d'aquest pal

PS. Per cert, que convendria que Esperanza Aguirre, que acaba d'expulsar del grup parlamentari a tres diputats en una situació judicial bastant més incipient que la de qualcú altra no hagués de donar cap lliçó a la majoria progressista de les Balears


PS2. Sobre les "mesures cautelars". Cap partit enlloc, que jo sapiga, ha vinculat mai l'asssumpció de responsabilitats polítiques amb el fet que es dictin mesures cautelars contra els imputats. Això és un invent recentíssim del Sr. Nadal (que primer va dir que dimitira si el seu cas passava al TSJB)  i que, també molt recentment, ha estat sorprenentment defensat pel PSM. La falta de consistència de la proposta es evident: una persona pot ser condemnada per un delicte relacionat amb la corrupcio politica sense que mai es dictin mesures cautelars contra ella. I això és perquè les mesures cautelars tenen a veure amb coses tals com la possible existencia d'indemnitzacions o amb el risc de fuga, no amb la solidesa dels indicis incriminatoris.

EU I L'ACTUAL CRISI INSTITUCIONAL

grosske | 08 Octubre, 2009 08:06

A continuació vos deix la resolució aprovada ahir horabaixa per la Presidència d'Esquerra Unida de les Illes Balears. 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D’EUIB DAVANT L'ACTUAL CRISI INSTITUCIONAL 

La Presidència d'Esquerra Unida vol contribuir a la màxima estabilitat institucional en benefici de la ciutadania.
EUIB considera un escàndol sense precedents els nivells de corrupció que s’estan vivint a la nostra comunitat així com el desproporcionat nombre de casos que estan en curs, afectant a dirigents polítics tant a nivell nacional com autonòmic del Partit Popular com d'Unió Mallorquina.

En un marc de crisi econòmica sense precedents els escàndols de corrupció no són fets aïllats, sinó que són part d'un mateix sistema, un model i un règim polític que només tenim l'opció de desterrar en decisió i valentia política perquè no tots som iguals.

Davant la crisis política oberta arrel de la dimissió dels consellers d’UM de l’equip de govern del Consell, la Presidència d’Esquerra Unida de les Illes Balears no comparteix ni la manera sobtada en què s’ha produït, ni molt menys la gestió que ha fet UM del conflicte.

Des d’EU apostam per l’enteniment entre tots els partits que signarem l’acord de govern del 2007 i farem tots els esforços necessaris perquè això sigui possible. I això, per coherència amb el signat, per identificació amb les polítiques que allà es contemplen, i perquè pensam que en el context de crisi econòmica en el que ens trobam, les institucions no es poden permetre el luxe d’entrar en situacions de desgovern i inestabilitat política, tot al contrari, es fa imprescindible la màxima responsabilitat per part dels governants, i prendre decisions amb estabilitat i contundència.

No obstant això, la resolució d’aquest conflicte mai pot suposar l'incompliment de les polítiques progressistes pactades, ni retrocedir en els acords en matèria social, medioambiental ni transparència democràtica que preveia l’acord de 2007.
 
Des d’aquest punt de vista EUIB contribuirà a un ràpid aclariment de la situació en el sentit indicat de l’establiment de la situació prèvia a la crisi. En qualsevol cas EU, està disposada a governar, si és necessari en minoria.

Pel que es refereix a l’admissió a tràmit per part del TSJB del sumari de Can Domenge, on està incriminat un conseller del govern, a la vegada regidor de l’ajuntament de palma, EU d’acord amb els criteris establerts a la seva “Resolució davant la corrupció política a les Illes Balears” aprovada pel Consell Polític Interinsular el 14 de novembre de 2008 ha resolt el següent:

-          Participar activament en les converses que estan tenint lloc per solucionar l'actual crisi institucional, cercant el màxim nivell d'acord amb la resta de components del Bloc, i contribuïnt positivament a la resolució de la crisi des del respecte als acords de govern del 2007.

-          Continuar col·laborant amb la justícia perquè surtin a la llum tots els possibles casos de corrupció. I recordar que el canvi de govern del 2007 ha estat decisiu en que puguin surtir a la llum els casos de corrupció de l'anterior legislatura.


-          Instar de manera formal i solemne al President Antich a cessar el conseller de turisme com a membre del Govern de les Illes Balears. Així com instar al senyor Miquel Nadal a abandonar el seu escó a l’Ajuntament de Palma.


-          En cas de que aquest abandonament no es produeixi, instar al Grup Municipal d’Unió Mallorquina a treure de les seves files al senyor Miquel Nadal, tal i com es va fer amb el sr. Bartomeu Vicens al Parlament de les Illes Balears. I com també passa a l’àmbit autonòmic, passar a governar en minoria a l’Ajuntament de Palma.

-          Cas que alguna de les dues darreres resolucions no es dugués a terme, la Presidència d’EUIB convocaria un Consell Polític Interinsular extraordinari per prendre les resolucions pertinents.

UN DIA INTERESSANT

grosske | 06 Octubre, 2009 05:57

Alcohòlics al carrer 

Ahir reunió amb una associació de veïns de General Riera. El problema: les persones en situació d'exclussió social que "acampen" a un carrer en concret, s'hi engaten, embruten, protagonitzen baralles entre ells  i generen una sensació d'inseguretat. Un vell problema. Com en el cas dels aparcacotxes al.legals, la policia té poc a fer perquè aquestes persones són immunes a les multes administratives per la seva situació d'insolvència. Una possible solució seria prohibir el consum de begudes alcohòliques durant el dia a determinats carrers i places. D'aquesta manera la policia podria "requisar" les begudes i això sí que resultaria dissuassori. Tenguem en compta que no estam parlant d'un consum d'alcohol d'oci, aquí del que parlam, malauradament, és de gent que s'està matant literalment davant els nostres ulls. D'altra banda, els centres per a drogodepenents de baixa exigència (insistesc, de baixa exigència) no haurien d'estar a segons quins indrets i per això el Consell farà molt bé quan, en un any aproximadament,  traslladi Sa Placeta a un altre indret.

Naüm i Son Roca

Ahgir visita també a Naüm. Si a tots els barris de Palma hi hagúés una entitat com Naüm, Palma seria una ciutat diferent i, com deia un dels meus directors generals, "si totes les monges fossin com les de Sant Vicenç de Paul a Son Roca jo em faria catòlic". Naüm és una meravellosa experiència de treball comunitari amb els joves de Son Roca, procurant un lleure que serveixi a les persones, ajudant els joves que fracassen escolarment, procurant formació... un exemple de treball en xarxa amb la resta d'entitats del barri i d'energia positiva que aporten un munt de voluntaris i algunes monges caparrudes i amb un cor hipertrofiat

 Consell de Barri a Son Cladera

Ahir també constitució del Consell de Barri a Son Cladera: el cinqué de la ciutat. Ja a la sessió constitutiva els vells dossiers sorgeixen de manera espontània: el poliesportiu, la seguretat ciutadana, el centre de dia,  l'acabament del Miquel Porcel... hi ha una esperança de que aquest nou instrument pot ajudar a desempantanar les qüestions i a coordinar la feina de les entitats a l'hora de solucionar els problemes del barri. Estic segur que serà així

PRONOSTIC SOBRE LA CRISI AMB UM

grosske | 04 Octubre, 2009 18:35

"La necesidad es la magia más poderosa". Sobre la base d'aquest axioma politològic extret d'una pel.lícula de dibuixos animats, crec que és possible atrevir-se a fer un pronòstic sobre el culebrón que ocupa l'atenció política d'aquests dies.

Jo crec que "la sangre no llegará al río" senzillament perquè això no convé a cap dels actors en presència.

UM sap que si estira massa la corda hi haurà eleccions anticipades i, si aquestes es convoquen, les possibilitats de fer un bon resultat (amb tot el que està caiguent i que per delicadesa no relataré amb detall) són més aviat remotes.

El PSOE podria estar més temptat d'estirar la corda perquè si UM està en baixa forma, el PP de Balears està igual de malament o encara pitjor. Però el PSOE també sap que en el punt més àlgid de la crisi els electorats solen castigar els  governs i, d'altra banda, també sap que els vents de l'Estat - que també influirien en els resultats - no li són massa favorables.

El Bloc, de la seva banda, té partits al seu sí que encara no han decidit si volen repetir l'experiència i en quins termes (de fet, només EU s'ha mostrat clarament partidària de fer-ho així) i, per tant, tampoc no es troba en la millor de les condicions per afrontar unes eleccions anticipades.

La màgia de la necessitat conduirà, per tant, a una passada de mà sobre el llom d'UM que haurà de ser suficient per permeter-li salvar la cara i no haurà de ser tan potent com perquè es pugui considerar que es premien comportaments d'aquestes característiques (cosa inassumible si es vol apostar per l'estabilitat del Pacte en el moment present i fins a final de legislatura). El punt d'equilibri entre aquests dos factors és realment difícil, passara per estires i arronses i per "mises en scène" importants... però estic convençut que Francesc Antich - particularment dotat per als pactes i els equilibres i aliat amb la màgia de la necessitat- s'en sortirà de manera satisfactòria 

COREA, SON BANYA, SON GOTLEU...PALMA RECUPERA LA SEVA DIGNITAT

grosske | 03 Octubre, 2009 10:15

Inici esbucament corea

"Comienza el derribo de Corea" titula avui en portada el Diario de Mallorca. I, efectivament, estam a la meitat i busques de la legislatura i el procés de reconstrucció del primer bloc ja ha començat. La rehabilitació integral delbarri serà un procés llarg però tendrà com a gran avantatge respectar els drets de les famílies modestes que hi viuen. Aquí no passarà com a Sa Gerreria que es va posar un grapat de doblers en la mà als propietaris i s'els va llençar a cercar-se la vida. A més aquest bocí del Camp Redó comptarà amb un aparcament, una zona verda i d'altres equipaments

Igual que a Corea, a Son Banya també estan actuant aquests dies les excavadores per enderrocar un nou grup de cins barraques. A Son Gotleu, el Consell de Barri acaba d'aprovar un ambiciós pla d'actuació que incloeix mesures socials, de millora física del barri i de millora de la seguretat ciutadana.

Hi ha diaris que només parlen de carrils bici però per a mi la vertadera notícia és que Palma, amb el nou govern municipal, comença a recuperar la seva dignitat com a ciutat.

Palma no vol tenir guettos, ni enclaus degradats ni santuaris del narcotràfic subvencionats amb doblers públics. Palma, després de tant d'anys, deixa d'amagar els problemes davall la catifa i, amb mil i un problemes i dificultats, afronta les seves realitats més sagnants. I això és una bona notícia i és, en realitat, la notícia més important

LAS OLIMPIADAS Y EL CIRCO DE COPENHAGUE

grosske | 02 Octubre, 2009 06:10

El circo que se organiza en torno a la elección de la sede Olímpica toma cada vez mayores proporciones. Cada vez hay más márketing, más parafernalia, más pasta y más políticos en torno a esta cuestión.

¿He dicho pasta y políticos?... pues ya podéis poneros los cascos y cuerpo a tierra. Como quien no quiere la cosa he buscado en Google "comité olímpico sobornos". 5.071 entradas aguardan a quien quiera entretenerse con todo tipo de episodios chuscos.

Más allá de éso,  yo creo que, a día de hoy (en que se adopta la decisión final sobre la sede), si ésto funcionara de una manera medianamente objetiva, la cosa debería estar más que zanjada. Un procedimiento medianamente riguroso de evaluación de criterios objetivos para la elección de la sede olímpica es incompatible con el circo de Compenhague.

¿Qué es éso que nos cuentan de que la delegación española, en estos dos días, ya ha hablado con la mitad de los miembros del comité como si estuvieran vendiendo aspiradoras puerta a puerta?, ¿qué es éso que nos dice Esperanza Aguirre de que ha estudiado las vidas de los miembros del comité para intentar "caerles bien" (sic)?, ¿en qué mejora la candidatura de Madrid o de Chicago que el Rey haga un spitch final o que la mujer de Obama esté hace días haciendo public relations?... O todo ésto son operaciones de márketing irrelevantes o, lo que sería aún peor, sí que son relevantes y demuestra que la elección de la sede no tiene el más mínimo rigor.

Pero a nadie parece preocuparle consideraciones tan elementales. Aquí, como en tantas cosas, se produce un efecto bucle entre políticos, negociantes y medios de comunicación. Las empresas publicitarias y de márketing se forran, los políticos tienen la oportunidad de hacerse un montón de fotos supersimpáticas y positivas (para variar) y los medios ganan audiencia y ventas encandilándo a quien se deje con un cuento de hadas (que es lo segundo que más vende después de los cuentos de horror)

ADDENDA

A la vista de algunos comentarios, me veo obligado a aclarar lo siguiente:

1.- Me encantan las Olimpiadas aunque tenga elementos como su conversión en una competición entre países para ver cual logra más medallas que son absolutamente contrarios al espíritu olímpico

2.- El post, por tanto, no va ni contra las Olimpiadas ni contra la candidatura de Madrid (la cual he apoyado), va contra un procedimiento de selección de la sede que me parece muy poco riguroso desde el punto de vista técnico, muy influido por lobbys políticos y operaciones de márketing y que, encima, en su tramo final, se ha convertido en un auténtico circo políticomediático que, además, sale carísimo

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS