Administrar


Estadisticas de visitas

EL MUNDO, EL CATALA I GROENLANDIA

grosske | 27 Juliol, 2008 17:52

Dedica avui Pedro J. 5 pàgines del seu diari a un interessant estudi comparatiu sobre les polítiques lingüístiques de la UE.

La tesi és que la utilització de llengües no comúns al conjunt dels estats com a llengües vehiculars a les escoles és una excentricitat que només comparteixen Catalunya, Balears, Galícia. Groenlàndia i les Illes Feroe. Guais!

Front a aquest fet suposadament escandalós, em permet d'opinar el següent:

1.- L'objectiu de les escoles a la nostra comunitat (i a Groenlandia) és que els nins i nines surtin de l'escola essent competents en les dues llengües oficials. Qualcú sensat pot posar en dubta aquest objectiu?

2.- La crua realitat - i el que a mí em preocupa realment -  és que, tendencialment, els joves surten de l'obligatòria amb una pobresa lingüística progressiva tant en català com en castellà.

3.- Que la llengua vehicular a l'escola sigui el català (o el groenlandés) no només em sembla concordant amb el fet que aquesta sigui també la llengua pròpia de la comunitat sinó un intel.ligent mecanisme de compensació del seu ús social minoritari. Si les propostes de Carlos Delgado i del "Manifiesto en defensa de la lengua común" sortissin endavant els resultats a curt termini serien clars: postergació del català a usos oficials (la "llatinització" que tant preocupava a Josep Maria Llompart) i un ús social en accelerada recessió.

4.- Que Balears i d'altres comunitats de l'Estat es singularitzin dins Europa per la defensa de les llengües no comúns al conjunt de l'Estat em sembla una manífica notícia. La UE reconeix el seu valor i fins i tot el President de França ha reconegut també recentment el patrimoni valúossíssim que representen... llàstima que les polítiques a la majoria de països de la UE, inclosa França naturellement, no siguin conseqüents amb aquest discurs.

5.- Front a la lamentable situació belga, on les llengües han estat i són eines al servei de l'escisió de la societat, jo vull societats que integrin la pluralitat lingüística de manera raonable. El fet que el castellà sigui oficial al conjunt de l'Estat no ha de suposar privilegi ni supremacía sobre les pròpies de les diferents comunitats. Les persones i les llengües han de poder conviure amb prou intel.ligència com perquè la preocupació dels intel.lectuals i dels mitjans de comunicació sigui allò que esmentava al primer punt: la quantitat d'analfabets funcionals (en qualsevol llengua) que surten de les aules any rera any

DELGADO, DEMAGOGIA PER A PARDILLOS

grosske | 25 Juliol, 2008 08:18

Carlos Delgado va convertir l'Ajuntament de Calvià en refugi dels "aturats" del PP  provocats per les passades eleccions. Exactament igual que va fer en Fageda l'any 1999. N'hi havia 40 però l'oposició diu que 60; tant se val

La seva guàrdia pretoriana al darrer Congrés del PP ha coincidit, casualment, amb la gent que tenia cobrant un sou de l'Ajuntament: Jaume Font, Antoni Pol, Antoni Ramis...

Però n'hi va haver que no es posaren darrera seu al Congrés i ara els ha tret de l'Ajuntament amb l'excusa de fer una política més austera. Es un gest per a consum exclussiu de pardillos

Es un raonament lògic molt senzill:  o els alts càrrecs "acomiadats" eren útils per a l'Ajuntament o eren innecessaris. Si eren útils és una errada acomiadar-los i, si eren innecessaris, va ser una errada contractar-los

I un altre tema: si en Delgado volia fer un gest d'austeritat podria haver començat per rebaixar el seu sou (90.000 euros anuals), infinitament superior al de la batlessa de Palma (població 8 vegades superior a la de Calvià) i  igual al del batle de Madrid  (població 80 vegades superior a la de Calvià)

JANE GOODALL (TODO BUENO)

grosske | 24 Juliol, 2008 07:13

Ahir vaig tenir el privilegi d'assistir a la conferència de Jane Goodall al Baluard. Per als qui no coneguin la seva trajectòria en defensa dels animals basta dir-lis que és com si els Beatels haguessin vengut a fer una conferència sobre música pop o com si el Papa hagués vengut a parlar de la religió en el món contemporani.

Goodall exerceix la fascinació de les persones físicament fràgils que traspúen, a la vegada, serenitat i una determinació a prova de bomba. Si dic que ha dedicat la seva vida a l'estudi i protecció dels ximpanzés més d'un ignorant dirà: vaja!, un altra "chalada" dels animals. Impossible anar més errat.

Jane Goodall ha contribuït poderosament a fer caure les teories científiques més ràncies que, fins no fa gaire, intentaven traçar una línia infranquejable entre humans i animals , ens ha ajudat a comprendre i estimar els animals, ens ha ajudat a estimar i comprendre la natura i ens ha ajudat a estimar-nos i a conèixer-nos a nosaltres mateixos.

L'humanisme circunscrit a la valoració exclussiva de la nostra pròpia espècie és un humanisme coix  i insostenible: l'estimació per les persones, pels animals i pel medi ambient forma un tot indissoluble.

I això és així per dues raons. En primer lloc, perquè no em crec a qui digui que es capaç de ser compassiu amb una persona que pateix i no ser-ho amb un animal que pateix: forma part del mateix mecanisme mental;  i, en segon lloc, perquè la solució a la sostenibilitat del planeta, al manteniment de la biodiversitat i a la nostra mateixa supervivència com a espècie és, en realitat, uná única solució impossible de fragmentar: o solucionam els tres problemes a l'hora no en solucionarem cap 

MATAS, PALMARENA, I TORTURES A LA PRESO

grosske | 22 Juliol, 2008 05:53

Els números del Palmarena són esgarrifants. Sobre un projecte de 46 milions d'euros ens hem anat a una despesa que rondarà amb tota probabilitat els 146 milions. Es a dir, una tudada de 100.000.000 d'euros. La deuta contreta és a vint anys. Es a dir, que hem d'agafar la nostra edat i afegir-li vint anys i així podrem calcular quan deixarem de pagar les cosetes del govern Matas.

La Fiscalia, la sempiterna fiscalia, ho està investigant i ja hi ha diversos imputats en aquest nou cas de saqueig als soblers i als interessos públics.

La Fiscalia, ja ho he dit, necessita reforços amb urgència. Per si la legislatura més corrupta de la democràcia - la del 2003 al 2007 - no fós prou càrrega de feina també s'ha d'ocupar de Son Banya i de les màfies de la presó.

Si el que hem sabut fins ara de la concorxa entre presos i funcionaris ja és prou impresionant, no menys impresionant fou el testimoni del President del Grup de Drets Humans, Sr. Vicens, ahir, a Canal 4: a la presó de Palma es tortura: "gent enmanillada durant dies, gent privada d'aliments durant dies... però allò més freqüent són les pallisses". Esper que el Sr. Vicens sigui cridat aviat a declarar per part de Fiscalia

ANTICH, LA LOTOTROT I LA LUDOPATIA

grosske | 19 Juliol, 2008 18:48

El Govern Balear ha decidit no introduir la Lototrot en els bars i cafeteries en forma de màquines "escurabutxeques" terme bastant més precís i descriptiu de la realitat que el castellà de "tragaperras" .

La decisió em sembla perfecte perquè seria lamentable que el Govern Balear promocionàs la forma de joc més estúpida i perjudicial de totes les inventades

Efectivament, les màquines "escurabutxeques" són ESTADISTICAMENT IDIOTES. Guanyar a la loteria és molt més difícil que agafar una tarja bancària aficaar-la al caixer i pretendre encertar a la primera amb el codi d'accés. Però és cert que jugant a la loteria o a la primitiva o al "cuponazo" existeix una remota possibilitat de fer-se ric. Amb els irrisoris premis de les màquines escurabutxeques és impossible. Per tant, com en els altres sistemes, com més hi juguis estadísticament més hi perdràs però, a més, sense aquesta possibilitat remota d'invertir l'equació i guanyar una doblerada.

Tot i ser, com és, la forma més estúpida de jugar és, de molt, la més practicada. La immediatesa del premi, el joc de llums i só, la petita excitació del moment la fan un perfecte pseudoansiolític que, com tots els de la mateixa "calaña", tenen el pervers efecte de provocar més ganes de jugar i, a la fi, de generar addicció.

A Balears hi ha més de 20.000 ludòpates i un bon troç enterra els seus doblers en les ditxoses maquinetes. Es una addicció per pobres, per desgraciats que troben així la manera de ser més pobres i més desgraciats.

Per tant, m'agradaria pensar que el govern trobarà la manera de posar en marxa noves mesures per, tot sòl o en col.laboració amb el govern de l'Estat, reduïr aquest vertader càncer personal i social que pateixen tantes persones i famílies modestes

Paco Garcia, el tabac, Son Llatzer i la mort

grosske | 18 Juliol, 2008 18:24

Article remés per Paco García el 17/07/08 

El meu amic Paco García m'ha remés aquest article. Es el testimoni d'una persona que lluita amb la mort i que pèrtany, com jo, a la generació on els Ducados eren gairebé un requisit (maleït) per a una socialització normalitzada. Ho public amb gust i amb els meus millors desitjos per a la seva salut

SON LLÁTZER "EJEMPLAR"
>
> Regreso a casa en el día de hoy, 28 de Junio, tras una estancia no muy
> apacible y obligada; obligada porqué tuve que ingresar de urgencias en ese
> complejo sanitario llamado " Sont Llátzer ". Hospital qué, en su día, se
> levantó para abarcar unas necesidades perentorias qué cubriesen las demandas
de una ciudadanía que se hacían evidentes en el marco de la
> salut de la Isla de Mallorca. Motivo de mi ingreso?: De nuevo las secuelas
> qué me habían ido perforando los pulmones, esa droga sutil, enigmática y
> socialmente aceptada como es el tabaco. Perforaciones qué a primera vista no
> serían relevantes, pero apostemos por hacer la prueba de la " nicotina y él
> alquitrán y comprobaremos como " La Máquina de la verdad" , queda en
> evidencia ante los daños colaterales qué iriamos detectando.
> Esas demandas de dar respuesta adecuada al problema sanitario, ya están desfasadas; ahora y a pesar de todo el cinismo político del PP, presuntas corruptelas y movilizaciones ciudadanas, otro nuevo hospital, será instalado en "Son Espases".

> Fumamos conscientemente, aún a sabiendas de que el cigarrillo, a pesar de
> qué, debe decirse, intrínsicamente, ha reducido una verdadera calidad de
> vida, nada especulativa del supuesto tabaco, o somos tan radicalmente
> ignorantes qué, obviamos ese detalle y miramos para lados mas placenteros
> cerrando los ojos, aún en la certeza qué, en un cigarrillo existen tal
> cantidad de componentes químicos capaces de ir aminorando nuestras vidas y,
> lo mas significativo: la irreversibilidad del daño pulmonar, motriz,
> doloroso y siempre sujeto a la dependencia ajena ? En Esta ocasión, sería
> la IIIª qué ingreso en "Son Llátzer ", siempre con una media de estancia de
> 14-16 días. lo cual evidenciaría mi insconsciencia, escasa voluntad y nula
> disciplina y, en consecuencia, tener siempre la mano tendida para qué se me
> ayude.
>
> Afortunadamente logré sortear la muerte de cerca; así de crudo. Ciertamente
> con la ayuda, tanto en UCI como en "planta" de unos profesionales dignos de
> la actividad que desarrollan: la ciencia médica. D. Pedro Ibañez, Araceli
> Muñoz, doctores Matas, Maymó y Aguilar, así como a enfermeras qué, en
> términos generales, dieron muestras, mas allá de sus conocimientos, de un
> trato cercano, humano y comprensivo ante las reacciones de mi estado,
> anímico, absolutamente ejemplar. Vaya pues para ellos, ¡¡si sr. Ibañez,!!
> mi mas profundo agradecimiento.
>
> En un pais progresista cuando se habla del " cambio " de "progreso"debe de
> desaparecer la retórica; en mi opinión en un estado moderno, democrático y
> socialmente justo; la sanidad es el primer elemento a prevalecer, así mismo
> erradicar y combatir los motivos qué producen deterioros físicos y, hablando
> del tabaco, - ya se ha comentado, de efectos irreversibles- . Cuantos
> pleitos se han ganado en los EEUU de América contra las todo poderosas
> multinacionales del humo? Lo curioso de ese sistema es qué, hay tabaqueras
> qué ellas mismas se hacen la competencia a fín de esquivar tasas
> produciéndolo de contrabando y rentabilizar mas las cajetillas, en fin......
> Tan sólo resta la ofensiva constante y permanente, tanto para qué los
> fumadores entendamos el mensaje, cómo el qué las administraciones del
> Estado, no lleven esta causa al mercadillo del regateo del voto.
>
>
> Paco García

EL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI EN VAGA

grosske | 15 Juliol, 2008 17:29

El personal de les contrates del Servei d'Ajuda a Domicili municipal està en vaga. Després de l'IBSALUT, l'Ensenyament i el Transport Ferroviari les reivindicacions sindicals han arribat a aquest sector.

Sé que la meva opinió sobre aquest tema té un cert interés i per això intentaré deixar constància d'algunes idees.

1.- EL SAD (Servei d'Ajuda a Domicili) és un sector d'activitat molt sensible, molt aprop de l'atenció sanitària quant a eventuals perjudicis per a l'usuari. Estam, per tant, davant un conflicte molt delicat i que exigeix la màxima responsabilitat per part de tots. L'Ajuntament, per tant, en cap cas deixarà de prendre totes les mesures necessàries perquè els usuaris no pateixin una desatenció greu

2.- Des d'un punt de vista formal, la vaga és un conflicte que es produeix al sí d'empreses privades que treballen per a l'administració (no només la de Palma, també la d'Inca, la de Pollença, la de Santa Eulària i molts altres municipis de la nostra comunitat). Això vol dir dues coses: a) que les administracions implicades no són alienes a la qüestió i que estan afectades pel conveni col.lectiu del sector i b) que si es pretén alterar sobre la marxa les condicions de les contrates empreses/administració ha de ser sobre la base d'un nou conveni col.lectiu que han de signar la patronal del sector i els treballadors

3.-  Des del punt de vista del fons, cal remarcar que les condicions laborals dels treballadors i treballadores familiars - i així ho he manifestat a la reunió que hem tengut avui matí - conté aspectes poc tolerables: no arriben ben bé a mileuristes i, a més, cobren per hores de tal manera que ni tan sols tenen garantit un sou estable cada mes. També des del punt de vista del fons he de dir que la pretensió dels treballadors/es familiars de cobrar com les poques treballadores familiars funcionàries que té l'Ajuntament no són raonables. En primer lloc perquè aquest petit grup de treballadores familiars no és un cos funcionarial paral.lel que exerceixi les mateixes funcions sinò un petit "residu" de situacions passades que exerceix funcions diferents. En segon lloc, perquè per ser retribuït com a funcionaris cal passar les proves de selecció i tenir les titulacions inherents a la funció pública. Cas apart són el petit grup de treballadors/es socials de les contrates que exerceixen tasques de coordinació de la tasca dels treballadors/es familiars i que segueixen professionalment els casos dels usuaris, No pateixen els inconvenients que he esmentat anteriorment, les seves funcions no responen al nucli dur del servei i podrien ser complimentats de moltes altres maneres

 4.- Crec que hi ha marge per l'acord però aquest acord no descansarà sobre una possible actitud que és la més fàcil per a un gestor públic: truere la xequera, desatendre altres necessitats i quedar "com un rei". Aquest és el mecanisme pel qual la gestió pública  s'ha acabat identificant amb naufragi econòmic. Dit això, tenc clar que l'Ajuntament i la resta de les administracions han de fer un esforç econòmic per millorar les condicions laborals de persones que exerceixen una funció importantíssima des del punt de vista social i que han estat tractades històricament com a treballadors/es de segona. I també crec que cal obrir una reflexió de fons sobre l'organització del servei i el recurs sistemàtic a l'externalització de determinats serveis

VOLTORS SOBRE LA FUNERARIA

grosske | 14 Juliol, 2008 05:57

Primer el PP va dur a Fiscalia l'assumpte dels ossos cremats  a l'aire lliure, després el PP va explicar a qui el volgués sentir que existia un pla per privatitzar la funerària, després va sortir a la llum el pèssim estat financer de l'empresa, després una empresa de Sòller anuncià el seu interés en treballar a Palma, després el President de l'Associació s'empreses funeràries de Mallorca diu que, per privatitzar-se, l'EFM ha de sanejar-se prèviament i, per últim, el PP ha denunciat l'adjudicació de la cura dels jardins a una empresa de la qual és soci el company de na Francina Armengol.

Uf!! Molta funerària, no?. Què passa realment?. Heus aqu la meva opinió en apretat resum:

1.- L'Empresa Funerària municipal està, efectivament, feta pols des del punt de vista econòmic: massa anys de mala administració d'aficar-hi cunyats, d'inflar la plantilla, de tudar doblers per a profit de proveïdors i qui sap de qualcú més. Les funeràries mouen molt de doblers, tenen usuaris que protesten poc i són propícies a ser víctimes d'administradors sense escrúpols

2.- Existeix gent que, quan ha deixat de treure doblers directament de la funerària municipal, ha canviat d'estratègia i, amb la inestimable complicitat del PP, opta per propiciar la seva substitució per altres empreses

Estic segur que el govern municipal no caurà en aquest parany. Es ridícul que una empresa en situació de monopoli virtual, costs de producció adaptables i demanda assegurada (ai!) perdi doblers. La única cosa que es necessita és dur endavant una gestió enèrgica, reduïr costs, fer fora els voltors i posar l'empresa al servei dels interessos generals

CONSENS ENTORN A SON BANYA

grosske | 11 Juliol, 2008 06:01

Cap de les entitats socials consultades fins ara: patronals, sindicats, entitats  dedicades a la inserció social i entitats veïnals han manifestat la seva oposició al Pla de desmantellament de Son Banya.

Les posicions han oscil.lat entre la prudència i l'adhesió entusiasta i, en aquest darrer cas, cal esmentar especialment la de dues Associacions dedicades a la inserció social gitana: l'Associació Cultural Gitana i la Asociación Balear para el Desarrollo Gitano.

Els narcos, cada cop més afeblits, es van quedant tots sols en la defensa de la continuïtat de Son Banya

Dimecres qui vé hi haurà una darrera reunió  amb la Federació d'AAVV i la FEPAE i esper que la Junta de Govern de dia 23 d'aquest mes aprovi definitivament el Pla

COLOMBIA

grosske | 08 Juliol, 2008 06:38

Colombia és Juanes ahir, a la Plaça de Toros i també  és el feliç alliberament de Betancour Però també és realitats menys mediatitzades com la dels paramilitars.

Fa dos dies parlava amb una immigrant colombiana originària d'un poble aprop de Medellín: "No quiero saber nada de grupos armados. Allà en el pueblo te obligaban a tomar partido. Si te ponías de lado de los paramilitares, las FARC podían venir y secuestrar a mis hijos; si me ponía del lado de las FARC, los paramilitares podían matarme, así que decidí venirme para Espanya"

 Un altre testimoni molt recent: la d'un cooperant mallorquí que s'en va a les "comunitats resistents". Els comandos paramilitars estan obligant els camperols a canviar els cultius tradicionals per una palma africana apta per fabricar biodiesel. Algunes comunitats resisteixen...

Sobre tot això plana la llarga mà del narcotrfic manejant doblers i el tràfic d'armes. 

Són, només, d'altres perspectives de la realitat. Una realitat tan complexe que no hi cap, pel que es veu, en els informatius de la televisió

ROSA ESTARAS, EN LLIBERTAT VIGILADA

grosske | 06 Juliol, 2008 21:13

La nova Presidenta del PP de Balears té tres grans problemes; la desmobilització del seu partit, el corrent polític que representa Carlos Delgado i la seva pròpia història

428 compromisaris que no s'han presentat al Congrés (sobre 1803) és una xifra enorme que indica la manca de mobilització interna, la ruptura de la tradicional disciplina i la desorientació del PP de Balears

El 30% dels vots obtinguts per Carlos Delgado són molt significatius. Des del temps den Cañellas cap aquí mai no s'havia manifestat de manera organitzada un corrent de dreta dura i de nacionalisme espanyol "sense complexes". Aquesta sensibilitat - que estava des de sempre però desorganitzada - és una novedat que es presenta amb ganes de bronca, emprenyada i enfrontada amb na Rosa Estaràs: tot plegat, molt dificil de governar perquè crec que en Delgado té raó quan diu que, sense aquests vots, el PP mai no tornarà a guanyar les eleccions

La història de n'Estaràs ha estat molt present en el Congrés en forma del suport explícit den Gabriel Cañellas i de les bufetades  que Delgado donava a Estaràs aprofitant la cara den Jaume Matas. Filla predilecta de Cañellas i de Matas que n'Estaràs es presenti com a abanderada de la renovació és un autèntic exercici de funambulisme polític (sense xarxa) 

EL CONGRES DEL PSOE

grosske | 05 Juliol, 2008 16:45

Avortament (amb consens), eutanàsia (poc a poc), laïcitat... temes estrella del Congrés socialista. Temes no només importants sinó també imprescindibles... però que, "incomprensiblement", eclipsen altres temes estrella no menys imprescindibles

Que el partit en el govern de l'Estat segueixi autoprohibint-se parlar de crisi econòmica tal com ho fan la resta dels 40 i pico milions de ciutadans em sembla molt preocupant.  Les hipoteques, els lloguers, l'atur, els preus, l'empobriment present i futur de milions de persones hauria d'haver estat el tema estrella del Congrés socialista.

A la bimbolla immobiliària ha seguit la bimbolla del petroli, la gent torna pobre al nostre país (i mor de fam a d'altres) en funció dels moviments especulatius del mercat. I això sí que em sembla un tema estrella  

Els 400 euros den Solbes - aquests que cobra l'empresari però no el jove que carrega paquets al magatzem - han estat unà vergonya impresentable que, en paraules del ministre, han esgotat "la seva capacitat de maniobra" per enguany. Idò és una pena perquè ja en necessitaríem ja de capacitat de maniobra per enfortir la xarxa de protecció social i per crear ocupació en sectors d'atenció personal i mediambiental que són grans generadors d'ocupació 

El gir radicaldemocràtic del PSOE compta amb tota la meva simpatia, les seves bones intencions en matèria social també, la renúncia expressa den ZP a les polítiques conservadores tipus decretazos i altres herbes també... però un partit d'esquerres no pot compaginar aquestes coses amb polítiques lliberals en matèria econòmica i fiscal. Això, especialment en moments de crisi, fa aigos per tots els costats

SON BANYA. CONSIDERACIONS URGENTS

grosske | 03 Juliol, 2008 06:13

Tenc la sensació que l'operació policial d'ahir a Son Banya és de calat i que tendrà conseqüències sobre l'organització del narcotràfic a Son Banya.

Presumpció d'innocència per a tots però també mostrar satisfacció i felicitar al Delegat del Govern perquè l'erradicació de Son Banya necessita d'un combat valent, policial i judicial, contra aquells que utilitzen Son Banya com a centre operatiu per a les seves actuacions il.legals.

Deia el Tio Quico que allò que no havien aconseguit els payos en tota la seva història ho aconseguirien les drogues. No li faltava raó. El sistema clànic i patriarcal tradicional del món gitano s'està disolent lentament pel pas inexorable de la història però també s'ha pervertit pel narcotràfic. No és només pels moltíssims gitanos que han mort degut al consum de drogues, és que avui, a Son Banya, els vertaders patriarques són aquells que tenen els doblers i les pistoles, és a dir, els narcotraficants

La ciutat de Palma, col.lectivament i, sobre tot, institucionalment, té un deute històric que solventar: hem creat un guetto racista, hem afavorit l'exclussió social de dues generacions, hem fomentat els comportaments delictius, hem afavorit el narcotràfic i hem pactat vergonyosament amb els narcotraficants el manteniment dels seus privilegis. Es ben hora que tot això acabi 

 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS