Administrar


Estadisticas de visitas

ESPANYA 3 RUSSIA 0 I LA QUESTIO NACIONAL

grosske | 27 Juny, 2008 06:36

Destaparé les meves cartes des del principi: ahir vaig veure el partit, vaig cantar els gols d'Espanya i m'ho vaig passar la mar de bé.

Som un traïdor a la pàtria catalana?. Llegint el Balears d'avui i els deliciosos comentaris a la crònica del partit és evident que sí: n'hi ha uns quants que li diuen traïdors a Xavi, a Puyol, a Fàbregues i a Capdevila pel simple fet de jugar a la selecció

Més subtilment però en la mateixa línia, Urkullu, el President del PNB, desitjava ahir la victòria de la Selecció russa... o, per dir-ho més clarament, la derrota de la selecció espanyola.

L'agitació de banderes espanyoles, el crit d'Espanya! Espanya! i totes aquestes coses els cauen com a potades a l'estòmac.

Però no us enganeu: no és un problema de drets polítics nacionals ni d'independència. L'Europa que fixa la política monetària, l'Europa que ha posat l'Euribor al 5,36%, l'Europa de les directives sobre immigració i jornada laboral de 65 hores i la seva bandera blava amb els estels poden emprenyar més o manco des del punt de vista de les polítiques concretes però no generen el mateix rebuig o antagonisme

No és tracta, per tant, de drets polítics sinó de confrontació entre identitats nacionals.

Jo he reivindicat i reivindic el dret a l'autodeterminació dels pobles i i em sent confrontat a un nacionalisme espanyol que, a través de la Constitució, nega la possibilitat del seu exercici.

No som independentista, som federalista, però abomín de qualsevol Estat que pretengui mantenir al seu sí un territori en contra de la voluntat majoritària dels seus habitants.

Però també em nec i em negaré sempre a dur aquesta posició política al terreny de la confrontació identitària.

Identitàriament som una mica palmesà, una mica mallorquí, una mica balear, una mica català, una mica espanyol, una mica mediterrani, una mica europeu i, en un bon troç, un ésser humà que habita el planeta terra.

Pas de guerres de banderes, de confrontar els pobles entre sí, de dividir a la gent entre traïdors i no traïdors i de les nacions considerades com a realitats immanents per damunt de les persones

ESTAT DE LA CIUTAT: CALVO, GROSSKE, NADAL, CIRER

grosske | 26 Juny, 2008 06:19

Escric aquestes impressions sense haver llegit la premsa escrita d'avui i sense que hagi acabat propiament el debat (avui es debaten les proposicions derivades del debat) però aquí teniu la meva valoració de les intervencions:

Aina Calvo: Discurs sòlid, visió global, balanç de gestió positiu però sense estridències.  Referències a la crisi econòmica, als canvis demogràfics de la ciutat...No vàrem arribar a saber que tal polemitza a un debat de l'Estat de la Ciutat per incompareixença de l'adversària

Eberhard Grosske: Discurs curt i també adreçat a la batlessa. Basat en 10 propostes concretes que haurien de marcar l'acció de govern (i que trobareu més abaix). La més important reunir amb caràcter immediat els agents econòmics i socials per fer un gran Pacte per l'Ocupació, la cohesió social i el foment de l'economia productiva

Miquel Nadal: Discurs llarg posant l'èmfasi en les qüestions que li són més sensibles. Adreçat a la batlessa i exquisist amb l'equip de govern del qual forma part. El titular: "Tenc la convicció personal que Vè serà una bona batlessa fins al final de la legislatura"

Catalina Cirer: Incapaç d'aixecar el debat i de fer d'oposició. Probablement per manca de pràctica (mai no havia exercit aquesta funció al llarg de la seva perllongada carrera política) Perduda en detalls, en fer conyes sobre els pactes, en els temps de les intervencions i en disculpar la seva gestió. Va deixar a na Calvo amb ganes de discutir amb ella el debat de l'Estat de la Ciutat

APENDIX

Aquí teniu un resum de la meva intervenció al debat iles deu propostes que fèrem

I.- Objectius del debat de l'Estat de la Ciutat.

Són tres: Analisi de la situació de la ciutat, balanç de l'acció de govern i disseny de propostes de futur.

Abans, però, tenim interés en aprofitar una part del nostre temps per exposar la posició del Bloc respecte al projecte de canvi polític a Palma iniciat ara fa un any.

Una qüestió que hauria d'haver estat exposada ara fa un any en el moment de la investidura però que el funcionament tradicional d'aquest Ajuntament va impedir.

En aquest sentit:

PRIMERA PROPOSTA a batlessa i conjunt de grups:

Modificar el Reglament del Ple per tal que les eleccions de batle o batlessa, a l'inici de cada moment electoral, vagi acompanyat d'un debat d'investidura tan solemne com l'ocasió requereix

Un procediment que posen en pràctica molts d'Ajuntaments més petits que el nostre i que, des del nostrte punt de vista, l'exigeix la maduresa i la importància d'una institució com la nostra considerada gran ciutat per la Llei de Modernització dels governs Locals de l'any 2003

II.-Posició del Bloc respecte al projecte de canvi polític a Palma iniciat ara fa un any

Per a molts de ciutadans i ciutadanes, aquest govern encarna una esperança de canvi després de molts d'anys de govern conservador

No esperança abstracte sinó esperança concretada en moltes assignatures pendents que tenim l'obligació d'aprovar

Unes assignatures pendents que, a la vegada, es concreten en un acord de govern signat el juny del 2007 que nosaltres compartim  malgrat que som conscients que el seu desenvolupament i la seva gestió admet diverses lectures en molts de terrenys claus

Per no defraudar les esperances de tanta gent que aspirava i aspira a un canvi a Palma vull dir amb tota claredat que nosaltres  volem l'èxit d'aquest govern

Apostar per l'èxit del govern significa unes certes regles del joc que són necessàries a qualsevol govern i molt més encara a un govern de coalició:

Corresponsabilitat

Lleialtat

Corresponsabilitat vol dir que volem participar en la presa de decisions generals, en la definició del rumb del vaixell. No oblidam que som un soci minoritari d'aquest govern però no volem ser el sidecar o l'apèndix d'un  govern municipal socialista No ha estat el cas fins ara, dit sigui en honor a la veritat, i no volem que ho sigui en el futur

Lleialtat vol dir que els inevitables conflictes inherents a qualsevol tasca de gestió no els voldrem parassitar i, molt manco, generar amb l'objectiu de treure profit partidista.

Nosaltres no volem obtenir vots d'aquesta manera que és molt dubtosa des del punt de vista de la coherència i, sobre tot, molt negativa per als ciutadans

El Bloc per Palma es vol presentar davant la ciutadania d'aquí tres anys amb un balanç molt senzill. Tal volta no serà suficient però és el que volem presentar: una bona gestió de les nostres àrees i haver contribuit al bon funcionament d'un govern que hagi fet coses positives per la ciutat

Dit amb altres paraules i en resum;

Des d'un desenvolupament correcte de l'acord de govern del 2007 i un funcionament corresponsable, Vè tendrà en el Bloc, Sra. Batlessa, un soci lleial que treballarà a fons per l'èxit de l'empresa que vàrem iniciar el maig del 2007

III.- Anàlisi de l'Estat de la Ciutat

D'ençà que vàrem signar l'acord de govern, la gran  novedat ha estat sens dubta el canvi de conjuntura econòmica.

Es cert que no ens trobam davant una situació de recessió perquè continúa havent creixement econòmic però no és menys cert que l'increment de l'atur, la inflació i l'enlentiment de l'economia permeten parlar clarament de crisi econòmica i de canvi de cicle

Com sempre, els que primers paguen aquestes situacions són els segments més febles de la societat

Qualque imperi immobiliari ha estat darrerament portada per haver declarat suspensió de pagaments. Nol ens hem de preocupar gaire per la sort de l'emperador (segur que té les seves esquenes ben cobertes) però sí per la de moltes petites empreses i de molts de treballadors que la patiran en les seves pròpies carns i que, a més no sortiràn en portada de cap diari

Tampoc no sortiran en portada, al manco a títol individual, les víctimes de la pujada dels interessos hipotecaris,  els nous aturats o els joves que no trobaran feina o que veuen irritats com ara que, a la fi, baixen els preus dels habitatges, la pujada de l'Euribor, les segueix fent inasequibles

La crisi econòmica exigeix respostes, Vé ho ha dit al seu discurs, i l'Ajuntament també les ha de donar (no podem delegar l'esforç en el govern estatal o l'autonòmic). Per això, a més de l'esforç anunciat en termes d'inversió, li feim a continuació altres tres propostes:

SEGONA PROPOSTA:

Reunir la setmana qui vé els agents econòmics i socials per dur a terme amb caràcter immediat l'acord de govern del 2007 que fa referència a la signatura a Palma d'un Pacte per l'Ocupació, la cohesió social i el foment de l'economia productiva

Un compromís molt potent  que afecta gairebé totes les àrees municipals (per això l'ha de liderar Vè) i que va molt més enllà d'un pacte per l'ocupació a l'ús que determini de manera concertada les polítiques actives d'ocupació.

Es tracta de fer això i de fer moltes coses més: de concertar el conjunt de les polítiques socials (Benestar, Igualtat, Educació, Habitatge, Cultura, etc.) i també de concertar  les polítiques tendents a fer més competitiu el nostre turisme, el nostre comerç i, en definitiva, la nostra economia

D'altra banda, i tenguent en compta el que hem dit abans, que la crisis colpeja de manera diferent els diferents sectors socials, li fem una

TERCERA PROPOSTA:

Accentuar el gir de la política municipal cap a l'atenció a les famílies,  l'accés a l'habitatge i el suport als sectors socials més desfavorits

D'altra banda, no podem oblidar que la inversió en reciclatge, en la millora del medi ambient, en la protecció de la natura no només és un compromís amb la sostenibilitat del nostre model social: és, també, una font de generació important d'activitat i d'ocupació. D'aquí la nostra

QUARTA PROPOSTA:

Constituir tan aviat com sigui possible el Foro Ciutadà de l'Agenda Local XXI com a eina més eficaç per a l'impúls de les polítiques mediambientals

Per últim, no podem oblidar que el nostre convuls model econòmic de desenvolupament ha comportat i comporta canvis demogràfics molt importants; de fet, la majoria de residents a Palma no són nascuts a la ciutat.

Això vol dir no només que hem de tenir una cura especial en tot allò que fa referència a les polítiques d'integració de la immigració - les quals van incorporades en el gir social que li esmentava anteriorment - sinó que hem de tenir també cura molt especial d'un altre del compromisos d'aquesta legislatura

Per tant, és la nostra

CINQUENA PROPOSTA:

Prioritzar la protecció efectiva del nostre patrimoni, la nostra llengua i la nostra cultura tradicional

Aquesta empenta cap a les polítiques socials i culturals i les polítiques actives d'ocupació necessita de molta despesa corrent.

Les polítiques mediambientals i de foment de l'economia productiva exigeixen, també, un esforç fonamentalment inversor.

Com afrontar aquestes demandes des d'un Ajuntament amb escàs marge financer i en el marc d'un Estat que condemna els Ajuntaments a comptar únicament amb el 12% de la despesa pública local?

No és senzill però ho hem d'afrontar i, en aquesta direcció, van les nostres següents propostes:

SISENA PROPOSTA:

Liderar, en el marc de la FEMP, l'exigència al govern de l'Estat de modificació del model de finançament dels Ajuntaments. Un canvi que s'ha de traduïr en una major participació en la despesa pública total i en una major participació en els imposts de caire estatal

SETENA PROPOSTA:

Activar el desenvolupament de la Llei de Capitalitat, constituir tan aviat com sigui possible els consorcis que allà es contemplen i convertir aquests consorcis en instruments de finançament dels serveis i les inversions que cal implementar a la nostra ciutat

IV.- Balanç de gestió i reptes de futur

Com és natural, coincidim, amb matissos, amb el balanç general de la gestió d'aquest primer any de govern

Es un balanç que inclou grans temes estructurants per a la ciutat com, per exemple, els acords sobre Jacint Verdaguer i Parc de Son Fuster, Son Busquets, Façana Marítima, Ses Fontanelles, reforma integral dels habitatges socials de Corea i l'avantprojecte de desmantellament de Son Banya

I també qüestions molt diverses que, per a nosaltres tenen una gran importància política i simbòlica: l'eliminació del nomenclàtor franquista dels carrers i places de la ciutat, la creació dels Consells de Barri, la desaparició d'infrahabitatges al carrer Brotad o l'antic Canòdrom o l'arxiu de "pelotazos" urbanístics com el de Son Garcias Vell.

Molts d'ells són problemes heredats i que s'han hagut de gestionar un cop començats amb la dificultat que això comporta. Des d'aquest punt de vista, no puc deixar d'esmentar un altre problema heredat i que està de màxima actualitat: el PERI del Jonquet.

Bé està la iniciativa del Consell d'iniciar l'expedient per a la declaració de BIC, però l'Ajuntament no pot romandre mans plegades davant una qüestió tan important que també afecta, per cert, a la nostra Façana Marítima. Per tant li propós, i és la

VUITENA PROPOSTA

Que l'Ajuntament de Palma prengui les mesures necessàries per a protegir el Jonquet en una triple direcció: mantenir i millorar l'homogenetitat i estètica del talús i no reconèixer usos o creiteris d'ordenació urbanística que no encaixin amb les característiques pròpies del barri

Administrar herències rebudes és complicat però ho hem de saber combinar amb l'impúls de les noves polítiques a les quals ens hem compromés.

Jo l'anim, Sra Batlessa a que continuem per aquesta línia de canvi en temes que, per a nosaltres, són fonamentals: la violència de gènere, l'ampliació de les places d'escoletes, la generalització de la figura del policia de barri al conjunt de la ciutat, l'ordenança sobre antenes de telefonia mòbil, l'eliminació d'abocadors il.legals, la disciplina urbanística , la creació d'àrees recreatives al voltant de la ciutat, la creació de corredors verds i eixos cívics, la reforma de la Platja de Palma, el tramvia, el reforçament del transport públic, els aparcaments dissuassoris, els carrils-bici, els accessos a Palma i un llarg etcètera.

Per fer-ho des de la corresponsabilitat és difícil fer-ho exclussivament des del diàleg sobre els problemes més candents de cada conjuntura o sobre la manera més adients de resoldre un o altre conflicte o alternativa puntual.

Governar és planificar i governar corresponsablement des d'una coalició és fer allò que pot considerar la nostra

NOVENA PROPOSTA:

Establir els mecanismes formals necessaris per planificar el desenvolupament i la temporalització concertada de l'acord de govern del 2007

Per últim, i sense voler aixecar bòfigues innecessàries en aquest debat sobre temes que varen afectar el govern municipal de l'anterior legislatura i sobre temes relacionats amb la corrupció política que, d'una o altra manera, des d'un o altre cantó, tornen de manera recurrent a l'actualitat i provoquen la irritació més que justificada de la ciutadania jo li própós, Sra. Batlessa, que reprenguem un acord de Ple que, fa pocs anys, es va adoptar per unanimitat en aquest plenari i que, com és lògic, encara està vigent, un acord que pot considerar la nostra

DESENA PROPOSTA:

Dur a terme l'elaboració d'un Codi Etic que presideixi el comportament institucional de l'Ajuntament i dels membres de la seva Corporació.

Aquesta és la nostra aportació al primer debat de l'Estat de la Ciutat que celebram en aquesta legislatura; l'hem enfocat de la mateixa manera que enfocarem la resta: en positiu i proposant coses concretes que ens ajudin a no defraudar les esperances de canvi que les urnes varen manifestar a les passades eleccions; les esperances en tenir un ajuntament més participatiu, més just, més transparent i que s'atreveixi a posar mà i a solucionar els problemes concrets dels ciutadans

NIT DE SANT JOAN

grosske | 24 Juny, 2008 21:17

Un èxit l'organització de la Nit de Sant Joan a càrrec de la Federació d'AAVV. El renovat suport municipal (estroncat durant l'època Cirer) no ha estat defraudat 

Millorable en algúns aspectes l'espectacle de Myotragus, com ho fou en el seu dia l'AtiarFoc. Però tant un com l'altre van en la bona línia: espectacles que no són només per mirar, festes on la gent hi participa, festes arrelades a les nostres tradicions i que, a la vegada, no tenen res de ranci ni d'estantís; festes que saben combinar allò tradicional amb  l'espectacularitat i la capacitat d'atreure l'atenció de la ciutadania de Palma i dfels seus visitants.

Crec que estam en la bona línia i que tant la Nit de Sant Joan com l'AtiarFoc estan cridats a ser una cita festiva, cultural i turística de primer ordre a la nostra ciutat 

DENUNCIES ANONIMES

grosske | 23 Juny, 2008 12:07

M'arriben de tant en tant denúncies en contrra de persones concretes (polítics d'un o altre partit, funcionaris...) en forma de comentaris al bloc

Les crítiques contra l'actuació pública de persones concretes (jo inclós) són coses distintes i no tenen cap problema en ser publicades.

Però les denúncies per la possible comissió de delictes o faltes o per casos de presumpta corrupció no poden ser publicades... DES DE L'ANONIMAT. En canvi, posant nom i llinatges i permetent contrastar aquestes dades no tindré cap inconvenient en publicar qualsevol denúncia que es vulgui plantejar.

Veig una mica astorat que d'altres blocs i foros no segueixen aquesta norma. Evidentment, és una manera fàcil de pujar el nombre de lectors: res més morbós que assistir a l'escorxament públic d'una persona... però és inadmissible que els participants siguin anònims.

Internet ha consegrat progressivament aquesta manera de participar en els debats públics. A mí em sembla que una denúncia anònima no té cap tipus de valor i que fins i tot les opinions generals el perden en bona mesura

?

grosske | 20 Juny, 2008 17:46

Momentos perfectos

Celosamente guardados

Felices

Livianos

Espuma de mar, luz de luna

Esferas de cristal

Relicarios sin palabras

Fortalezas frente al mundo

Respetados por el tiempo

Suspendidos

Intocables

Regalos

CARDENAL ROUCO V.: AMBICIOSO Y TRAIDOR

grosske | 19 Juny, 2008 05:58

El Cardenalillo que apacienta el rebaño de la Conferencia Episcopal sigue apostando por el mantenimiento de Jimenez Losantos como líder espiritual de la Cadena COPE.

Las continuas injurias que este pseudoperiodista vierte en la radio católica no parecen compensar la ambición de audiencia (y, detrás de ella, de dinero) que parece ser el único norte y guía de los mandatarios eclesiásticos españoles. Tampoco parece ser un freno la befa de la justicia que ha hecho el condenado Losantos al afirmar que, "por ese precio" (la multa que está obligado a pagar) piensa seguir despachándose a gusto desde los micrófonos de la COPE. Ay Rouquito, Rouquito! no recuerdas que éso de injuriar además de estar muy feo también es un pecado?

Aprovechando que ya no está el verdadero jefe para, látigo en mano, echar del templo a los que están dispuestos a vender los principios por treinta monedas, Rouco Varela y sus secuaces siguen comprando audiencia a base de traicionar su dignidad

El hecho de que haya ovejitas de su rebaño, como la Sra. Cirer, que hace un par de años declararan que "no podían salir de casa" sin un buen "chute de Jiménez Losantos" (sic) no es disculpa: la pobreza moral e intelectual de algunas ovejas no justifica la falta de escrúpulos de los pastores

Qué Dios les pille confesados!

PS: Pido disculpas por esta parodia de "Las Mañanas" de la COPE. En realidad, no es más que una pequeña y suave muestra de lo que la Conferencia Episcopal consiente que se vierta día sí y día también en las ondas radiofónicas de toda España. Espero que pueda servir de reflexión  a quien corresponda

PS2: Por cierto, me juego unas cañas a que este post, con un título así, va a tener muchos lectores. Ganar audiencia insultando y haciendo el friky no tiene ningún mérito. Quod erat demostrandum

GRANDE NO ES EL VERTADER PERJUDICAT

grosske | 17 Juny, 2008 06:03

De bancari a gran promotor immobiliari en pocs anys. Pisos que valien 60.000 euros i ara en valen 300.000 en pocs anys... tot ha estat ràpid i desmesurat en la història recent den Vicente Grande

L'ascensió i caiguda den Vicente Grande no és més que el subproducte d'un mercat especulatiu i, en moltes ocasions, corrupte que cap govern estatal, europeu o autonòmic ha tengut nassos de controlar.

Aquí s'ha consentit i es consent que els especuladors controlin el creixement de les ciutats, que els habitatges es venguin a preus vàries vegades per damunt del seu preu de cost, que les hipoteques o els lloguers hagin empobrit a totes les famílies mitges o modestes, que s'hagi construit molt per damunt de les necessitats del mercat sense que això hagi abaritit els preus i que s'hagi sobredimensionat el sector de la construcció... tot per a generar el profit privat d'unes poques butxeques i per a generar fortunes immenses

... I quan la bibolla especulativa esclata, els treballadors de la construcció a l'atur, les petites empreses que hi giren al voltant en crisis, l'abaratiment dels habitatges es compensa llargament amb l'encariment dels interessos hipotecaris i suspensions de pagaments com la del Grup Drac posen en dificultats a un munt de petites empreses en forma de danys colaterals.

Aquestes són les víctimes reals. En Grande, si ha estat una mica previsor, segur que té més d'un matalàs que l'espera a qualque banda 

EL MUNDO TRAMPOS AD NAUSEAM

grosske | 11 Juny, 2008 22:14

Pàgines 22 i 23 de El Mundo d'avui. En lletra de missal El Mundo in-"compleix" les nombroses sentències en contra que l'obliguen a publicar les meves rectificacions sobre les mentides que va publicar sobre la meva casa.

Ha retrassat al màxim la publicació: ha recorregut al TSJB, ha perdut els recursos, ha retrassat durant mesos el compliment de les sentències i quan ja arriscava un altre condemna per desacatament, ha intentat complir l'expedient amb aquestes dues pàgines que desmenteixen les 60 o 70  (primeres planes incloses) que va publicar a la seva ignominiosa campanya

Perpo la llei és clara: les rectificacions s'han de publicar "amb la mateixa relevància" que la informació rectificada... no els queda res. Així que tornaré a anar als tribunals, als lentíssims tribunals de justícia, i tornaré a guanyar. Eduardo Inda ja és per Madrid dirigint premsa esportiva; tal volta, quan obtengui una nova reparació de la justícia, l'actual director serà capità general. Tant se val: les mentides s'han de pagar.

Fa dos dies que na Pilar Costa s'ha embutxecat 18 o 24 mil euros per les difamacions de El Mundo... sis anys després de ser publicades. Pel que fa a l'exercici de la política, na Pilar Costa no ha obtingut reparació però està bé que hi hagi anat fins al final. Només sigui per haver contribuit al fet que El Mundo sigui el diari més condamnat per difamació de tot l'Estat espanyol

3 TESIS SOBRE IZQUIERDA UNIDA (I UNA ADVERTENCIA)

grosske | 10 Juny, 2008 06:03

IU ES NECESSARIA. A un moment en què la UE camina cap a la jornada laboral de 65 hores (sic)!! amb la complaença d'algúns governs de centreesquerra (no l'espanyol, afortunadament); a un moment en què els moviments especulatius del mercat del petroli condueixen a la ruïna a molts de petits empresaris i, indirectament, a moltes famílies; a un moment on els monopolis del mercat alimentari internacional i l'ús incontrolat dels biocombustibles, entre d'altres, condueixen directament a la mort a milions de persones sense que la Conferència Internacional de la FAO hagi estat capaç de fer res efectiu per evitar-ho. a un món on els boscs es destrueixen per segons i on el canvi climàtic avança de manera inexorable... jo vull reivindicar una força capaç de dir no a aquesta barbàrie col.lectiva, és a dir, a una força anticapitalista com Izquierda Unida.

IU HA DE CANVIAR. Més encara, IU s'ha de refundar, ha de retrobar nous ancoratges amb la societat, ha d'introduir canvis en els seu líderatge, en el seu discurs, en la seva proposta, en la seva agenda de prioritats, en la seva organització

IU HA DE GENERAR UN AMPLE CONSENS INTERN I IL.LUSIO CAP A FORA. Les receptes del canvi seran dificils de trobar però jo estic convençut que podem trobar la combinació guanyadora, el camí cap a la superació de la situació actual. Un camí que serà perfectament inútil si només serveix per a uns pocs, un camí que, per ser realment útil i guanyador, ha de convèncer internament i externament

... I L'ADVERTENCIA: Alerta amb els líders tribals amb vocació de conductors de trens i que volen dur IU a una topada de trens. Alerta per dues raons fonamentals: 1) perquè volen distorsionar i manipular un debat intern que no és reduïble a dues o tres posicions de part  i 2) perquè, malgrat que això fos així, malgrat que la seva opció fos la millor i la bona i malgrat que fossin el tren victoriós de la topada,,, la resultant d'aquesta topada seria una catàstrofe tal que faria inútil la seva victòria. El debat, per tant, no ha de ser un duel de conductors de trens: ha de ser entre tots els afiliats i afiliades i - en el marc del procés de refundació - amb moltes més persones, amb respecte mutu i sense voluntat d'excloure ningú que no es vulgui autoexcloure

LORENZO, POR DIOS, BAJATE DE LA PUTA MOTO

grosske | 08 Juny, 2008 10:38

Me pones la piel de gallina con tus abrasiones en el tendón de la mano derecha, tus operaciones en los antebrazos. tu correr con los antebrazos recién operados, tus conmociones cerebrales, tus tobillos rotos, tu correr con los tobillos rotos y tus nuevas caídas sobre tus maltratados tobillos.

Y me pones enfermo cuando, medio amnésico y conmocionado, lo único que se te ocurre preguntar es si vas a poder correr mañana.

Te lo digo a tí pero igual se lo podría decir a ese compañero tuyo (¿Tito Rabat se llama?) que ha estado 48 horas con un coma inducido y que, al despertar, también se ha cabreado con los médicos porque, al llegar a la clínica, le habían prometido correr al día siguiente (para que se callara, claro)

Os habéis vuelto locos o qué coño os pasa?

En el catecismo, la Iglesia Católica nos enseña que nuestro cuerpo es como un templo. Es una imagen preciosa pero después resulta que la cosa va de no masturbarse y de follar lo justo. La filosofía oriental también opina que nuestro cuerpo es un templo pero, como siempre, se enrolla mejor y le da a la idea un contenido mucho más profundo e interesante.

Jorge, no tienes que dejar que tus tendones se abrasen estúpidamente contra el asfalto. Tu mano derecha es un trozo de templo, sirve para lo que ahora mismo estás pensando y para muchas cosas más: presérvala. Preserva también tus antebrazos y tus tobillos: ellos te han de servir aún durante muchos años, te han de permitir abrazar a las muchas novias que te esperan y también trotar con ellas al atardercer por la playa: presérvalos. Y, si alguna vez los has de poner en riesgo, que sea por algo muy muy importante y que valga mucho mucho la pena

Envía a tomar viento a todos los que te dicen que eres un dios, un ídolo y un modelo para la juventud. Eres sólo un juguete en sus manos. Tu escudería, los mecánicos, los políticos que se hacen fotos contigo y los periodistas que babean hablando de tí en el telediario... todos viven de ti y de gente como tú. Os usan, os enaltecen y os olvidan: les importáis un pimiento. Y la afición? Ay, la afición!. Para la afición no eres más que un objeto de consumo, un vehículo para sublimar su agresividad, su competitividad y sus frustraciones. Te adoran ahora porque les eres útil para obtener, ¡qué triste!. satisfacciones proyectadas en los otros. Si mañana decaes o empiezas a perder, harán chistes sobre tí, te criticarán y te olvidarán (observa lo que le va a pasar a Fernando Alonso si no despabila) Como, en el fondo, buscan su propia satisfacción, no les interesan los perdedores. Incluso si, ojalá no ocurra, te pasa como a este compañero tuyo catalán y te quedas en silla de ruedas, pues nada, dos homenajes, dos medallas y al archivo: en este mercado sólo se admiten triunfadores y estrellas fulgurantes.

Al final, ya verás, estarás tú solo con tus tobillos y cuando estés solo con ellos (sin periodistas, sin primeras planas, sin podiums) procura que aún te sirvan para algo

Naturalmente, está el tema de la pasta, Bueno, ya la tienes no? Y siempre puedes redondear la cifra escribiendo un best seller titulado "Por qué lo abandoné estando en la cumbre". Seguro que se venderá

Y en cuanto a las motos, siempre puedes cómprate una superbuena e irte por la carretera con estos grupos tan chulos que van despacito, devorando kilómetros y paisajes y que parecen ser tan felices.

En fin, hijo, perdona mi atrevimiento. Yo lo único que quiero es que no te den gato por liebre, que vivas muchos años y que seas feliz

AIR BERLIN I LA NOSTRA LLENGUA

grosske | 07 Juny, 2008 08:40

Perquè opina Air Berlin sobre la nostra llengua i sobre la política lingüística de les nostres institucions?. Qualcú sap el que opina Fomento de Construcciones y Contratas sobre la política de Defensa?, qualcú sap el que opina El Corte Inglés sobre la política cultural al Pais Valencià?, qualcú sap el que opina GESA sobre la política d'habitatge del Govern? Per incidir en les polítiques públiques ja estan les organitzacions empresarials, és inusitat que una empresa ho faci directament

El problema no és l'orientació de les opinions de l'editorial d'Air Berlin Magazine: són, si fa no fa, les mateixes que les mantingudes per en Carlos Delgado i el sector polític i d'opinió que aquest representa.

El problema és que una empresa d'aviació s'afiqui en aquests jardins.

Això només és possible a unes Illes on empreses concretes i persones concretes del món empresarial han estat acostumades a negociar amb els membres del govern i a planejar negocis amb el govern amb més autoritat i facilitat que els agents socials de la nostra comunitat. Només aquest món sòrdid de sopars d'amiguetes que tant caracteritzava l'època Matas explica que ara un empresari alemany es cregui amb el dret de tracttar-nos com una colònia governada per "reyezuelos" menyspreables i a ridiculitzar la nostra llengua i la nostra política lingüística (sigui aquesta la que sigui)

ES JONQUET: TODO IRA BIEN

grosske | 06 Juny, 2008 18:29

Ho diu na Chenoa a una de les seves darreres cançons i és aplicable al problema que hi ha amb el PERI del Jonquet.

Tal volta dir tot sigui agoserat perquè pot haver discrepàncies sobre la determinació final del tema però és evident que la "solució" donada al talús per l'anterior govern del PP, l'edificabilitat, etc. són qüestions que han de ser modificades

No sé si serà per la via de la declaració de BIC, per la negociació amb els promotors,per la modificació "a palo seco" del planejament o per totes les coses al mateix temps però ha de ser així i serà així

Mentres tant, com és lògic, vius i ungles. Les herències urbanístiques són enverinades i males de gestionar . Així que, com a primera passa, estaria bé anar a la festa reivindicativa que hi ha demà dissabte, a les 20h, al Jonquet, a l'esplanada del mirador, davant el Molí

2 Posts dels lectors : Seguretat a les carreteres

grosske | 05 Juny, 2008 08:18

Agreesc a Eva Sebastian i  a Joan Moyà Borràs la remisió d'aquests comentaris. Es fantàstics que, des de la societat civil sorgeixin moviments reclamant seguretat a les carreteres.

Des del Consell de Mallorca, Antoni Pascual m'assegurà que la seva intenció és posar mitjanes infranquejables a les autovies... però caldrà estar-hi damunt perquè no passin accidents com el d'ahir... i com els d'altres dies tràgics.

Les mitjanes són importants però no basten. Per parlar de coses que només són competència del Consell, hi ha molts de trams on la senyalització és manifestament millorable en termes de seguretat. Que es faci. I també es pot posar en marxa una idea que funciona a d'altres indrets: assenyalar els punts negres i els puns on hi ha hagut accidents morals com a avís per als conductors. Són moltes coses que, acumulades, poden canviar radicalment la situació.

Anim!

1) mitjanes, per favor

comentari remes per :

Eva Sebastian 05/05/08 15:50

som una cosina den Dionís;
cada dia que passa els sentiments es posen a flor de pell, per la meva feina he de passar varies vegades per el tràgic lloc on el meu cosí, la seva dona i un tercer conductor hi pergueren la seva vida, és veritat el fet de que amb les mitjanes no es treuria massa benefici polític, però hi ha un benefici que no es veu: és el dia a dia de la vida cotidiana familiar, no vull entrar en detalls, el que m'agradaria ja és un imposible, però el que es pot evitar és increible. Si hi ha qualque tipus de pressió que poguem fer entre tots m'agradaria aportar el meu gra d'arròs.
eva sebastián

2) Seguretat a les carreteres

Comentari remes per: 

Joan Moyà Borràs | 04/06/2008, 18:48

Ha tornat a succeir. Som en Joan Moyà, germà i cunyat de dues víctimes mortals per creuament de mitjana a l'autopista de Inca. Fa uns mesos vaig deixar un dossier de documents a la teva secretaria sobre el tema. Hi ha ara mateix persones amb nom i cognoms al Consell de Mallorca encarregades responsables de la noticia que t'adjunt:

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008060400_10_364426__SUCESOS-Herida-grave-mujer-accidente-autopista-Inca-causa-retenciones

Hi haurà morts a famílies pròximament degut a la no col•locació per part dels responsables polítics de mitjanes a les autopistes de Balears. Són uns quants centenars de milers d'euros que s'han de concedir a una empresa de infrastructures viàries per evitar unes 5 morts anuals. Morts de persones que van a la feina i simplement són envestides per altres cotxes que també indirectament han patit un adelantament o una incorporació mal calculada. Una acció molt freqüent a una infrastructura responsabilitat del Consell de Mallorca.

El temps compta. I més que el temps cada acció que fas. Decideix:

Fer lo que puguis perquè no hi hagi més morts i agafar el telèfon, pitja:

FAIG

Pensar que és un tema important i passar a una altre punt de l’ordre del dia, pitja:

SOC CORRESPONSABLE

Gonzalo Aguiar González és el Director Insular de Carreteres del Consell de Mallorca i és la persona que pot començar a revertir el procés evitable de les pròximes morts.

 

EU, FANTASTICA DAVANT LA CORRUPCIO

grosske | 03 Juny, 2008 17:22

Esquerra Unida  ha tret avui a la llum un comunicat boníssim sobre els temes de corrupció i els criteris per a l'assumpció de responsabilitats polítiques.

El comunicat és un vertader manual per abordar políticament aquestes situacions i diferencia perfectament l'àmbit polític i el judicial. Amb un PSOE que ha girat patèticament de discurs i que troba "desagradable" (Antich) o "preocupant" (Armengol) un tema pel qual haguessin demanat dimissions fulminants a l'anterior legislatura; amb un Joan Lladó que avui surt amb declaracions a El Mundo (ignor si ben recollides) que són perfectament subscribibles per l'aparell més ranci del PP ("hem de ser cautelosos i deixar actuar els jutges") i amb un PSM que frega la glòria però que no acaba d'arrancar ("qualque cosa ha de passar". "si fós jo dimitiria"), la posició d'EU és clara, contundent i rigorosa. Tant de bó si tothom tengués les coses sempre tan clares a l'hora d'abordar un tema com la corrupció

PS: d'UM no dic res perquè ells sempre han tengut aquesta lamentable posició: fins que els jutges no es pronunciin aquí no passa res

ESQUERRA UNIDA LAMENTA LA NEGATIVA DE L'EXECUTIVA D'UM DE MANTENIR EN EL SEU CARREC AL SEU PORTAVEU PARLAMENTARI

 

La imputació en tres casos de corrupcíó urbanística és incompatible amb l'exercici d'aquesta funció

EU fa una crida pública a tots els partits integrants del govern per tal que reflexionin i siguin capaços de construir un discurs coherent i  reflexiu que respongui a les expectatives de la ciutadania davant els casos de corrupció

 

Esquerra Unida de les Illes Balears considera que les tasques de representació política han d'estar al marge de les pol.lèmiques sobre presumptes casos de corrupció i, per això, cal aplicar tres criteris o normes d'actuació:

 

a) Apartar de la vida públic les persones condemnades judicialment per casos de corrupció

b) Apartar de la vida pública, preventivament i sense que això signifiqui presumpció de culpabilitat, aquelles persones que estiguin implicades en casos de corrupció política per tal de mantenir el debat polític i el funcionament institucional lluny del debat sobre els casos de corrupció (que és el cas del portaveu d'UM)

c) Apartar de la vida pública aquelles persones que hagi quedat acreditat que han comés actes èticament reprobables relacionats amb la vida pública i d'una entitat suficientment greu, fins i tot si aquests actes no donen péu a responsabilitats penals

 

Reduïr els supòsits d'assumpció de responsabilitats al primer dels criteris ressenyats ha estat, tradicionalment, el recurs, dels qui pretenien amparar els presumptes corruptes i significa delegar en els jutges la preservació de valors cívics i democràtics que han de ser preservats, fonamentalment, per partits polítics, mitjans de comunicació i opinió pública en general. En definitiva, significa desprotegir el nostre sistema democràtic fins a límits inadmissibles.

 

EU lamenta que UM no participi - ni ara ni abans - d'aquest criteri.

 

Però EU lamenta encara més, i ho considera escandalós, que partits i persones senyeres del pacte de progrés actualment governant a les nostres institucions hagin girat, per conveniència política, les seves posicions respecte a un tema tan delicat i es limitin a mostrar-se "preocupats" o a mostrar el seu "desagrat" per una qüestió que, durant l'anterior legislatura, hauria suposat peticions de dimissió fulminants.

 

Demanar responsabilitats polítiques a l'adversari no té cap mèrit ni demostra una particular altura moral. El que té significació i demostra valor i principis és assumir responsabilitats quan aquesta afecta a polítics del propi partit o de partits coaligats.

 

En aquest sentit, EU fa una crida pública als seus socis de govern per tal que reflexionin i siguin capaços de construir un discurs coherent i  reflexiu que respongui a les expectatives de la ciutadania davant els casos de corrupció

JUAN XXIII, COORDINADOR/A DE IU

grosske | 02 Juny, 2008 18:33

En el "Público" de hoy aparezco en las quinielas de "coordinables" de IU Federal en la próxima asamblea.

Siempre he estado en contra del tiro al pichón y, por extensión, de cualquier práctica destinada a poner en el punto de mira de los cazadores a inocentes animalillos (como yo mismo, sin ir más lejos). Esta razón ya sería suficiente para no opinar nada sobre posibles candidatos a la coordinación de IU pero hay otra aún más importante:  apenas hemos digerido el contenido de los numerosos manifiestos que han circulado sobre el futuro de IU y me parece prematuro iniciar un debate sobre las personas cuando nisiquiera hemos empezado a fondo el debate sobre las políticas.

Calma, pues, y mantengamos, por el momento, a los pichones en sus jaulas

A nadie se le oculta que la figura del Coordinador/a que elijamos en la próxima asamblea es un tema importante. Los papeles, ya lo sabemos, lo aguantan casi todo y es importante que personas y papeles hagan juego y transmitan ilusión y credibilidad.

Pero no es menos cierto que, si nos creemos lo que decimos, si, efectivamente, existe un amplísimo consenso relativo a copnvertir la próxima asamblea en el punto de partida del proceso constituyente de una izquierda alternativa superadora de la actual realidad representada por IU, la nueva dirección ha de ser una dirección de transición, una dirección que conduzca de manera honesta y responsable, sin trampa ni cartón, este proceso constituyente, garantizando la máxima participación de quienes estamos en IU y de quienes quieran participar en el mismo y se encuentren, ahora mismo, extramuros de nuestra organización.

Necesitamos, pues, a Juan XXIII (o, puesto que parece que no lo vamos a encontrar disponible, a alguien que haga sus veces). Necesitamos a un "Papa bueno" (o a una Papisa, claro);  alguien que, como él, sea bueno pero no tenga un pelo de tonto; alguien capaz de convocar con éxito nuestro particular Concilio Vaticano II.

Necesitamos. en fin (por salirme de esta  comparación con la Iglesia Católica de dudoso gusto), no a alguien que nos enseñe el camino sino a alguien que sepa transmitir, hacia dentro y hacia fuera, el mensaje de que IU tiene aún energías y talento suficiente para, con la participación de todos, encontrar el camino

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS