Administrar


Estadisticas de visitas

EL MOLINAR: LA VERITAT DE LA BONA

grosske | 10 Abril, 2008 11:23

La pol.lèmica entorn a la ubicació del nou alberg de transeúnts és d'un calat ideològic i polític molt profund

De moment, i per a qui pugui interessar, aquí teniu la reproducció textual d'un informe elaborat pel govern municipal  en relació amb aquest tema

Crec que és un document interessant i que pot ajudart a comprendre de què estam parlant exactament

En relació amb la major informació sol·licitada per les entitats del Molinar tant a la reunió celebrada a la Sala de Juntes de Batlia el dia 4 del corrent com a la celebrada anteriorment, dia 1 del mateix mes, al Casal de Barri de Son Parera, em plau remetrer-vos el següent informe relatiu al Servei d’Acollida i Promoció Sociolaboral (SAPS)

L’Ajuntament de Palma ubicarà el nou Servei d’Acollida i Promoció Sociolaboral (SAPS), conegut popularment com l’alberg de transeünts de Can Pere Antoni, al mateix barri de Can Pere Antoni, aproximadament a uns 300 metres de l’actual ubicació. Es calcula que la posada en funcionament del servei definitiu es produirà en menys de 2 anys.

Mentrestant, està previst ubicar el servei de manera provisional, i a partir del mes de Juliol, a un altre solar municipal ubicat al carrer Golf de Biscaia, que ja té la qualificació d’ús assistencial, i que permetrà mantenir operatiu el Servei fins que es traslladi definitivament a Can Pere Antoni.

Es important remarcar que un cop traslladat el SAPS a la seva ubicació definitiva el nou  edifici del carrer Golf de Biscaia quedarà com a equipament per al barri que pot tenir moltes utilitats (sociocultural, centre de dia per a persones grans, serveis municipals...) que, en qualsevol cas, haurien de ser consultades les entitats del barri.

Aquest servei provisional acollirà aproximadament  40 persones donat que, des del mes de febrer funciona a El Terreno, sense cap tipus de problema, un altre SAPS provisional per a 12 persones.

Servei  SAPS

El Servei d’Acollida i Promoció Sociolaboral (SAPS) és un servei d’atenció específica dirigit a homes  i dones soles o parelles sense infants amb necessitat  d’acolliment temporal. La seva implantació és OBLIGATORIA en Ajuntaments d’una determinada entitat

§         per situacions que no els permet tenir un allotjament i presentin dificultats d’inserció sociolaboral.

§         per raons d’emergència social.

des del que es realitza una valoració diagnostica  de les problemàtiques presentades i s’impulsa, al costat de les persones ateses, un procés de reinserció social i/o laboral, a través dels següents programes:

§         Programa d’Informació i Assessorament: sobre els recursos d’allotjament i promoció sociolaboral, així com de les pautes i normes per accedir al propi servei o a altres.

§         Programa d’Allotjament i Convivència: ofereix acolliment als homes i dones que responen al perfil esmentat, tant d’emergència social com a més llarg termini.

§         Programa de Promoció Social: a través d’aquest programa es treballa la promoció social de les persones del programa d’acollida.

§         Programa de Promoció Laboral: s’ofereix informació orientació i promoció formativa-laboral de les persones del programa d’acollida.

§         Programa d’Oci i Temps Lliure : ofereix suport al procés d’inserció social que duen a terme les persones acollides al servei.

Equip professional:

L’ equip professional que atén el SAPS està format per 14 treballador amb el següents perfils:

§         Un Coordinador/Director Tècnic.

§         Un/a Treballador/a Social.

§         Un/a Tècnic/a d’Orientació Laboral.

§         Sis Monitors.

§         Un/a monitor/a cap de setmana.

§         Un/a Auxiliar Informador/a.

§         Una Treballadora de Neteja.

§         Un Monitor d’Oci i Temps Lliure.

§         Un guarda de seguretat.

Perfil de les persones que poden ser usuàries d’aquest servei:

§         Homes i dones sols de 18 a 65 anys i parelles sense infants menors amb autonomia personal suficient.

§         Trobar-se sense habitatge ni recursos per accedir-hi.

§         Presentar, en el moment de la demanda, necessitat de promoció social i laboral.

§         Trobar-se en situació d’emergència social (desnonaments, enderrocaments, incendis...) i altres situacions que requereixen un acolliment provisional.

§         No ser persona usuària, dels centres d’acollida de la Xarxa d’Inclusió Social de S’Institut de Serveis Socials i Esportius.

§         No ser toxicòman actiu, alcohòlic actiu o persona que pateixi una psicopatia no compensada

§         Persones residents a Palma d’origen espanyol o comunitari.


Antecedents del Servei:

Amb la creació i posada en marxa de la Xarxa d’Inclusió Social,  per part de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, a principis de l’any 2004, (a  la definició  de la qual varen participar  tant els tècnics de la Regidoria de Serveis Socials, com els tècnics del  SAPS), el SAPS deixa  de ser un servei de valoració i atenció per a persones immigrants no comunitàries o en situació d’exclusió social, per constituir-se en un servei amb funcions d’atenció primària, amb funcions més educatives, preventives i reinsertores que assistencials, i  des del que es treballarà el procés de la inserció sociolaboral de les persones acollides ,de manera que puguin millorar la seva situació i retornar a  contextos més afavoridors (a nivell familiar, laboral, social, etc)

GARANTIES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Aquest Servei Municipal garanteix la relació normal amb l’entorn on es situa.

El propi servei compta amb monitors que s’ocupen de garantir un bon funcionament de l’Alberg durant el dia i el vespre compta amb un guarda de seguretat. Aquestes mesures han demostrat fins a la data que son suficients. 

En tot cas, es podrien contemplar mesures complementàries de vigilància i control de la plaça pública més propera al centre.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS