Administrar


Estadisticas de visitas

EU I LES ELECCIONS GENERALS

grosske | 29 Desembre, 2007 20:02

Avui EUIB ha fet una roda de premsa per explicar la seva posició davant les properes eleccions generals.

Ha estat la primera, crec, però era necessària en un moment on es parla profusament de si EU encaixa o no encaixa en una hipotètica coalició a reunions... on EU no hi és present

Sense cap tipus d'acritú, EU no és un paquet a incloure (o no) en el maleter d'un cotxe. EU és una força política sobirana que té les coses molt clares respecte a les properes eleccions generals i amb la qual, qui vulgui tenir tractes amb ella, s'ha de prendre la molèstia de parlar-ne cara a cara.

Feta aquesta consideració formal, exposaré algunes idees força de la posició d'EU respecte a les properes eleccions generals:

1.- Les properes eleccions són molt importants i els ciutadans de les Illes Balears ens hi jugam molt.

2.- Ens hi jugam molt en termes de desenvolupament estatutari, de finançament autonòmic i d'inversions de l'Estat a les Balears però ens jugam tant o més en qüestions com pensions, model educatiu i sanitari, regulació del mercat laboral, política energètica, mediambient, política fiscal, immigració, política europea, política exterior i de defensa, model d'Estat, finançament dels Ajuntaments, etc, etc. etc.

3.- El punt segon vol indicar que EU rebutja la versió mutilada, pobre i errònia dels objectius a assolir a les properes eleccions segons la qual cal elegir un diputat o diputada que només tengui posicions clares sobre les tres primeres qüestions. EU vol donar suport a un diputat o diputada que tengui una posició clara sobre tota la resta de qüestions que, insistesc, afecten moltíssim a la vida quotidiana dels ciutadans de les Balears.

4.- La nostra política d'aliances s'enfoca des d'aquesta perspectiva i, en aquest sentit, apostam per una aliança electoral amb les forces que actualment composen el Bloc per Mallorca i Eivissa pel Canvi a més dels partits homòlegs de Menorca. En definitiva, volem reeditar Progressistes per les Illes Balears del 2004 i ser coherents amb experiències com el Bloc i Eivissa pel Canvi.

5.- Sensu contrario, si no parlam d'UM no és per altra cosa que perquè no creim possible cohesionar amb aquest partit un programa sobre polítiques econòmiques, fiscals, laborals o immigratòries (per posar algúns exemples) a nivell d'Estat.

6.- Per últim, jo tenc la íntima convicció que les propostes d'Entesa, ERC i UM al PSM no tenen altra intenció que acabar amb el Bloc (en el qual l'Entesa no s'hi va integrar i ERC només ho va fer en el darrer moment i de mala gana) i, en definitiva, convidar al PSM a variar la política d'aliances que va aprovar al seu darrer Congrés. Però, en tot cas, aquí tothom té dret a posicionar-se i a fer allò que estimi més convenient i nosaltres pensam mantenir les nostres bones relacions amb tota la resta de forces polítiques siguin quines siguin les coalicions que finalment surtin endavant

NADAL SENSE PAPERS

grosske | 24 Desembre, 2007 12:35

Govern i Ajuntament hem acomiadat l'any amb una iniciativa tan nadalenca com trencadora com positiva

- Eh??...

Idò sí. Nadalenca perquè és un mercadet de Nadal, un "Rastrillo" nadalenc; trencadora perquè és la primera vegada que les institucions fan feina obertament i directament per millorar les condicions de vida dels immigrants sense papers i positiva perquè aquesta iniciativa no serà flor d'un dia sinó que tendrà continuïtat en accions més potents i de major calat

Ahir va venir l'embaixador del Senegal a la inauguració d'un dels cinc "rastrillos" que s'ubicaran a diferents centres culturals de l'Ajuntament i si això ha estat així és pèrquè l'Embaixada ha valorat la significació política que té veure institucions locals i autonòmiques treballant directament amb persones que, en bona mesura, provenen de les pateres arribades a Canàries.

No hi ha una manera ideal d'afrontar la immigració perquè, idealment, la immigració per fogir de la misèria no hauria d'existir. Hem de fer un esforç per evitar l'abisme que separa els països entre sí, hem d'acabar amb les polítiques econòmiques i comercials que perpetuen aquest abisme i, mentres tant, hem de fer coses positives que afavoreixin la integració adequada dels nouvinguts. A les antípodes d'aquesta posició, sembla que el PP proposarà a les properes eleccions que es limiti o desaparegui l'arrelament com a via per a la regularització de la situació dels immigrants.

Per cert, molts d'anys  a totes i a tots (inclosos els del PP, naturalment) 

ELECCIONS GENERALS: VAJA EMBULL!

grosske | 17 Desembre, 2007 19:05

Si fa uns dies publicava un Manual per a les Eleccions Generals, el posicionament d'ERC i Entesa i el Congrés d'UM em conviden a fer algunes reflexions "de postgrau".

En primer lloc, vull dir que les faig absolutament sense "acritú" i sense ànim de crítica a cap de les forces polítiques que esmentaré. Aquí tothom és grandet per fixar les seves estratègies i el respecte mutu és fonamental. I ho dic jo que sovint he estat objecte de crítiques per part de més d'un que ha volgut trobar en la crítica a Grosske i, més enllà d'això, en la crítica a EU, arguments fàcils i  cridaners  per intentar avalar la bondat de les seves estratègies partidistes.

Però com el respecte no ha d'estar renyat amb la claredat, vat aquí aquestes modestes reflexions personals sobre el tema 

La posició d'ERC i Entesa de formar una candidatura d'"unitat nacional" amb PSM i UM amb l'explícita exclussió d'EU (als Verds normalment no els esmenten) no és una resposta política als reptes que plantegen les properes eleccions generals: és un moviment fet en termes de recomposició de l'espai polític nacionalista a mig termini. Sorprenentment, es convida a UM a formar part d'una coalició a la qual es sap perfectament que mai no s'integrarà i s'exclou explícitament a partits amb els quals, dins l'àmbit del Bloc i d'¡Eivissa pel Canvi,  no fa ni sis mesos que  s'hi anava de la mà a les eleccions municipals i autonòmiques per defensar un projecte de país comú (i on, fa quatre anys, també s'hi anava també plegats a les darreres eleccions generals).

L'explicació del misteri és ben senzilla: la posició d'ERC i Entesa és només una invitació al PSM a reconsiderar el resultat del seu darrer Congrés, a trencar la seva política d'aliances simbolitzada pel Bloc i a aficar-lo dins un projecte d'Unitat Nacional on ERC aspira a tenir cada cop més força sobre les costelles d'un PSM afeblit per la seva teòrica divisió interna i les seves vacil.lacions estratègiques.

Davant aquesta jugada, el PSM s'ha posicionat fa unes setmanes per elevació i ha plantejat una gran coalició que integràs el que actualment és el Bloc, Eivissa pel Canvi, l'Entesa i UM (a més d'EU, EV i PSM de Menorca). Una posició que haurà de rectificar en els propers dies en funció de les incompatibilitats manifestes entre algúns dels coinvidats a la taula.

UM supós que assisteix més aviat divertida a aquest debat: posa l'ull sobre l'electorat del PP, menysprea el PSM, ignora ERC, abomina d'EU-EV i es presentarà a les properes eleccions dient que la Unitat Nacional és la pròpia UM sense renunciar a que continui el degoteig de quadres de l'Entesa cap a la seva pròpia formació.

Quant a EU-EV, "avorrits" com sempre pel que tenen de coherents i de previsibles, aposten per una candidatura el més semblant possible a la de Progressistes del 2004, lamentant la defecció d'ERC, convidant Eivissa pel Canvi i també als partits germans de Menorca. Una proposta que té un fil conductor evident amb el que ha significat Progressistes, com s'ha dit, i també el Bloc per Mallorca i Eivissa pel Canvi.

No sé què sortirà de tot aquest caliportal però m'agrada estar a una formació política coherent en el temps i en l'espai i que procura dissenyar propostes intel.ligibles per a l'electorat. Tant de bó si, al final, més gent s'embarca en aquest vaixell

Cala Maršal

grosske | 16 Desembre, 2007 19:36

 

Comentari remes per:The Laughing Man | 12/12/2007, 23:02

Sobre la protecció del territori
Llegeixo i no dono crèdit als meus ulls. El PP, pancarta en mà, reclama protecció a per Cala Marçal.
Llegeixo i no m'explico com no els hi cau la cara de vergonya.

La batlessa de Felanitx (na Catalina del PP) està permetent tot tipus d'atropellaments territorials a Porto Colom. Es construeix per sobre del que s'hauria. A l'estiu no hi ha aigua potable, i a sobre construeixen més i més cases. Que jo sàpiga, tenir accés a aigua potable es condició important per que un lloc sigui habitable.

I ara reclamen protecció.

Jo els hi dic "SALVEM ES PORT". Salvem-lo del govern municipal popular que el destrueix. 

Quina poca vergonya...

Mort a Blanquerna

grosske | 16 Desembre, 2007 19:28

Comentari remes per  iñaki | 11/12/2007, 10:56

Bones m´agradaria comentar la noticia de la mort del jove Eusebio a Blanquerna...

Això és molt greu, un noi de 16 anys... donde nos dirigimos?
Aquesta és la Palma en la que en el centre passen aquestes cosas?

Aixó pareix més Barna o Madrid aquestes darreres setmanes...

SERVEI DE TRANSE▄NTS

grosske | 11 Desembre, 2007 09:31

L'Ajuntament de Palma té l'OBLIGACIÓ LEGAL de tenir un alberg per a transeünts, és a dir, per a persones sense sostre que cerquen normalitzar la seva situació.

Fins ara aquest servei es prestava a Can Pere Antoni però aviat les obres del Palau de Congressos provocaran la seva demolició i a mi em toca reubicar aquest servei dins la ciutat

La decisió no és senzilla perquè, en general, aquest tipus de serveis solen despertar recels entre els veïnats de la zona d'acollida. No manquen exemples recents de pol.lèmiques sobre aquestes qüestions que em conviden a gestionar el tema des del màxim rigor i seriositat. És per això que aprofit el meu bloc per afirmar amb la màxima claredat el següent:

1.- Un alberg per a transeünts que sigui estrictament això i que estigui ben gestionat no té perquè ocasionar impactes negatius sobre l'entorn. El nostre compromís solemne és gestionar un servei que sigui un exemple de bon funcionament.

2.- L'Ajuntament està obert al diàleg amb tothom sobre la ubicació més adient (tant la provisional com la definitiva) però  la decisió dependrà de consideracions objectives sobre la idoneïtat de l'indret i els interessos de la ciutat i no a amenaces de mobilitzacions socials de qualsevol casta.

3.- Com que allò que he dit al punt primer és rigorosament cert un albergb d'aquestes característiques pot estar a qualsevol part de la ciutat. No obstant això, si qualque element de discriminació s'hagues d'establir entre els barris de Palma  hauria de  ser el d'excloure aquells amb una problemàtica social més acusada o que ja hi tenguin ubicats equipaments d'aquestes característiques. Dit amb altres paraules: propostes com "se podrian ubicar en La Soledat donde, además, esta gente no desentonaria del entorno" no tenen gaire possibilitats de prosperar.

NI FILL IL.LUSTRE NI MEDALLES

grosske | 05 Desembre, 2007 19:14

EL PROBLEMA 

A la fi, el sectarisme del PP ha impedit que, enguany,  hi hagi concessió d'honors i distincions a l'Ajuntament de Palma.

La raó és la negativa del PP a donar suport a la medalla d'or a la Federació d'Associacions de Veïnats. Per suposat, l'actual majoria a Cort podia haver aprovat la concessió d'aquesta medalla sense els vots del PP però, crec que amb bon criteri, hem decidit que no podia haver distincions de primera (aprovades per unanimitat) i distincions de segona (aprovades per una minça minoria).

Els honors i distincions s'han d'aprovar amb un consens molt ample i, si és possible, per unanimitat. Perquè això sigui possible, s'ha de ser generós a l'hora de donar suport a candidatures que no responen a la sensibilitat del propi partit. La unanimitat només es pot construir sobre l'acceptació de la pluralitat existent a l'àmbit polític i a l'àmbit social amb criteris d'equilibri i sentit comú.

El PP, a l'anterior legislatura, es va negar a concedir la medalla d'or de la ciutat a la Federació d'Associacions de Veïnats amb motiu del seu XXVè aniversari. Ara, quan ja està a l'oposició, segueix inamovible amb la seva postura malgrat que el moviment veïnal ha fet una gran aportació a la millora de les condicions de vida dels barris de la nostra ciutat. El sectarisme ha pogut més que el sentit comú.

L'ALTERNATIVA

Per a l'any vinent, és obvi que hem de fogir del mètode clàssic i implantar-ne un de nou que, per enguany, no ha donat temps a aplicar.

La concessió d'honors i distincions ha de ser una decisió política però s'ha de despolititzar la seva gestació. Ha de propiciar-se molt més la participació ciutadana en la presentació i impúls de les candidatures, s'ha de respectar el procediment contradictori (amb un ponent i un fiscal) previst pel Reglament i s'ha de constituir una comissió d'experts format per persones prestigioses de la societat civil que avalui el treball del ponent i del fiscal.

A partir d'aquest procediment la concessió d'honors i distincions caurà com una fruita madura i no serà la conseqüència de dificultoses negociacions entre els portaveus municipals

 

SON BANYA FA FLAMADA

grosske | 02 Desembre, 2007 19:08

L'Operación Cerco a Son Banya ha generat una batalla campal encapçalada pels narcotraficants. La veritat és que no m'estranya. Aquesta és la mesura que més mal els fa, la que més radicalment atempta contra el seu negoci.

El dia primer de març del 2006 vaig escriure a un post d'aquest mateix bloc el següent;

"Podria desaparèixer Son Banya?. Sense dubta. El seu caràcter de nucli aïllat permetria erradicar el narcotràfic sense recòrrer a cap operació policial espectacular. Bastaria controlar de ferm les entrades i les sortides durant dos mesos (ara envien una "lechera" un o dos pics per mes per complir). Acabat el negoci del narcotràfic ningú no tendria interés en el manteniment del poblat, els narcotraficants deixarien de "segrestar" o "protegir" a la resta de la població i aquesta es podria integrar de manera normalitzada a la resta de la ciutat".

Naturalment, una operació policial no és suficient per acabar amb Son Banya. Al mateix post afegia que aquest objectiu... "requereix un gran nivell d'enteniment entre Delegació de Govern i Ajuntament, una col.laboració lleial entre els dos, una gran esforç policial i judicial i un gran esforç econòmic per atendre els reallotjaments i per prevenir conflictes conflictes socials al voltant d'aquests reallotjaments"

Amb el canvi propiciat per les urnes el dia 27 de maig, es donen les condicions per a aquesta col.laboració i per dur endavant una operació tan important com aquesta. Quan l'hagim conclosa, a Palma seguirà havent-hi narcotràfic - com a tota la resta del món - però amb tres diferències importants:

a) tendrà més dificultats per operar perquè haurà desaparegut un santuari d'impunitat i un supermercat privilegiat de distribució de drogues

b) les sucursals que Son Banya té montades al Camp Redó, Polígon de Llevant, La Soledat o Son Gotleu hauran desaparegut o funcionaran amb més dificultats

c) i, sobre tot, haurem acabat amb un focus indigne de marginació social, de racisme  i de delinqüència

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS