Administrar


Estadisticas de visitas

L'AJUNTAMENT DE SENCELLES HO POSARA TOT NEGRE SOBRE BLANC

grosske | 16 Febrer, 2007 21:40

L'Ajuntament de Sencelles ha reaccionat amb rapidesa i intel.ligència a les presions a les quals al.ludia en el meu post anterior i ha obert un expedient informatiu (que no té res que veure amb un expedient sancionador) al voltant de la meva casa.

El Mundo havia començat a embestir al propi Ajuntament i, segons sembla, Ramon Pita da Veiga Montis, conegut militant del PP (i crec que parent de l'ínclit almirall i ex-ministre de Marina que va dimitir del càrrec quan la legalització del PCE), ha presentat una denúncia formal davant l'Ajuntament que es suma a les denúncies de paper del Mundo.

Crec que aquest expedient informatiu és la millor solució possible: esper que estudiin el tema, que deixin fer feina als funcionaris sense pressions  i que tanquin la qüestió com més més aviat millor.

Una aposta: malgrat que l'estudi no confirmi les tesis del Mundo, aquest no s'aturarà. Això serà com l'11-M: defensa tancada de la mentida "hasta que caiga el último hombre"

De moment, l'edició digital del Mundo no ha volgut faltar a la seva cita quotidiana amb la mentida i parla de "expedient de disciplina per les irregularitats comeses" en lloc de "expedient informatiu per les denúncies presentades". Són incorregibles, però, tanmateix, la jugada no els sortirà bé

EL MUNDO COMENÇA A ATACAR... A L'AJUNTAMENT DE SENCELLES

grosske | 16 Febrer, 2007 07:25

El PP té una ampla majoria absoluta a Sencelles. Malgrat això, El Mundo afirma que "El Ayuntamiento de Sencelles también se ha saltado la Ley de Suelo Rústico al dar las licencias de obra a Grosske"

L'afirmació no és innocent. L'Ajuntament de Sencelles no està responguent a les expectatives del Mundo en la mesura que no m'obre un expedient sancionador per petit que sigui. I és clar, si  - sempre segons El Mundo - he enganat al Registre de la Propietat i no passa res, si he enganat a Hisenda i tampoc no passa res, si he enganat fiscalment a l'Ajuntament i no passa res i si he comés irregularitats urbanístiques i no passa res... el globus del Mundo es desinfla inevitablement per molt que n'Inda l'intenti omplir només de tinta i paper.

Aquest "vos heu botat la Llei del sòl rústic" és la primera bofetada i és grossa malgrat que el tamany de les lletres no sigui massa gros (encara). La segona passa és fer-li arribar al batle que si no en vol rebre més ha de sotmetre's als dictats de la màfia i fer-li arribar també a l'arquitecte municipal que aquesta illa és molt petita i que a un professional lliberal no li convé estar malament amb segons qui. Màfia pura, estimats.

Per cert, parlant d'incompliments de la llei, El Mundo la incompleix de manera plenament conscient en no publicar les meves rectificacions.

Si vos interessa, clicau Segueix, més abaix  i veureu el contingut del cinquè requeriment de rectificació coprresponent als dies 11, 13 i 14 de febrer 

PRIMERA RECTIFICACIO

Afirmació núm 1. Edició de 11 de febrer. Pàg 14 En titular : «350 personas, con el ‘ilegal’ Grosske al frente, protestan por la construcción de un hospital en el Secar de la Real"

Aquesta afirmació és absolutament falsa. Ni jo som il.legal ni cap persona és il.legal.

SEGONA RECTIFICACIO

Afirmació núm 2. Edició de 11 de Febrer pàg.15, Titular: "Dar a un gallinero ilegal forma de viviendas como ha hecho Grosske cuesta 70.000 euros"

Afirmació núm 3. Edició de 11 de Febrer pàgina 15 En subtitular: "Sólo la sustitución de la antigua uralita por tejas asciende a 48.000 euros"

Afirmació núm 4. Edició de 11 de Febrer pàgina 15, peu de foto: "El gallinero que Grosske ha reformado transformándolo en un edificio con apariencia de viviendas"

Afirmació núm 5. Edició de 13 de Febrer, pàg 8 "De los gallineros ya no queda nada. Ahora se recorta en su lugar un edificio con forma de vivienda después de que el concejal de Cort haya acometido una obra que asciende a 70.000 euros. Ha cambiado el tejado de uralita por uno de tejas árabes; ha rehecho los muros, acristalado las ventanas y cerrado todas y cada una de las puertas convirtiendo los gallineros en unos adosados

Aquestes afirmacions són absolutament falses.

Jo vaig adquirir cap "gallinero", vaig adquirir uns magatzems – segons la terminología emprada pel cadastre i el propi Ajuntament de Sencelles – amb el mateix volum, estructura i característiques que tenen actualment.

Les reformes que hi vaig realitzar – col.locar teules sobre la uralita, arreglar les finestres i el crispol i pintar – es varen fer amb la corresponent llicència municipal i no varen costar 70.000 euros

TERCERA RECTIFICACIO

Afirmació núm 6. Edició de 13 de Febrer. Titular En portada: "La casa de 680 m2 de Grosske tiene pabellón central, dos alas y piscina"

Aquesta afirmació és absolutament falsa.

680 m2 és, aproximadament, al doble del que medeix la meva casa

QUARTA RECTIFICACIO

Afirmació núm 7. Edició de 13 de Febrer. Subtitular en portada: "Se completa con un garaje igualmente ‘pirata’ situado a la entrada de la finca de 6.300 m2"

Aquesta afirmació és absolutament falsa

La meva casa no té cap garatge a l’entrada de la finca

CINQUENA RECTIFICACIO

Afirmació núm 8. Edició de 13 de Febrer. Pàg. 8. "La parcel.la mide 6348 metros cuadrados y está catalogada como suelo rústico"

Aquesta afirmació és absolutament falsa.

La parcel.la, segons consta al Cadastre, medeix 7118 m2

SISENA RECTIFICACIO

Afirmació núm 9. Edició de 13 de Febrer. Pàg 8 Peu de foto. "… Grosske en lugar de derribarlas ha optado por mantenerlas y engordar las dimensiones del chalé"

Aquesta afirmació és absolutament falsa.

Les dimensions del chalé, segons consta a un recent informe del zelador municipal, no s’han incrementant d’ençà que jo som propietari

SETENA RECTIFICACIO

Afirmació núm 10. Edició de 13 de Febrer. Pàg 8 "… en el ala opuesta, la que mira en dirección Este debería haber una nave agrícola destinada a albergar garage y porches… Sin embargo, Grosske ha optado por darle un uso residencial a esta edificación"

Afirmació núm 11. Edició de 13 de Febrer. Pàg 9 Peu de foto: "Grosske no sólo no ha procedido a derribar la edificación ilegal sino que le está dando un uso contrario al que le correspondía inicialmente: el de vivienda. Todo ello sin pedir permiso al Ayuntamiento de Sencelles e incumpliendo la ley"

Aquesta afirmació és absolutament falsa.

La referida part de la casa és comptabilitzada com a habitatge a l’informe de l’arquitecte municipal de maig del 2005 i al Registre del Cadastre

VUITENA RECTIFICACIO

Afirmació núm 12. Edició de 13 de Febrer. Pàg 3 Peu de foto. "Añade un porche saltándose la ley. Grosske ha incorporado una columnata a la parte posterior de su complejo residencial con la intención de montar un porche que le proteja del sol"

Aquesta afirmació és absolutament falsa.

Aquesta columnata és el suport material d’un emparrat i s’ha construit amb la corresponent llicència municipal

NOVENA RECTIFICACIO

Afirmació núm 13. Edició de 13 de Febrer. Pàg 9: "El edil se queda sin argumentos. Eberhard Grosske continúa sin rebatir con argumentos las informaciones de EL MUNDO/El Dia de Baleares… En su Bloc de Internet se limita a enumerar las que, según él, son las causas que han llevado a este periódico a mostrar públicamente su vivienda…"

Aquesta afirmació és absolutament falsa.

En el moment de publicar-se aquesta informació, jo ja havia enviat a El Mundo tres requeriments de rectificació que no havien estat publicats. Així mateix, en el meu bloc d’Internet, el dia 12 de Febrer, havia publicat un post on relacionava 32 afirmacions del Mundo absolutament falses i que rebatia punt per punt

DESENA RECTIFICACIO

Afirmació núm. 14. Edició de 14 de Febrer. En portada i en subtitular: "El líder rojiverde reconoce que ha cambiado el uso del ala oeste del chalé de 680 m2 levantado en suelo rústico"

Afirmació núm 15. Edició de 14 de Febrer. Pàg 10: "Ilegal es el cambio de uso que le ha dado al ala oeste de su residencia e ilegal también es la reforma que ha acometido dando a los antiguos corrales apariencia de vivienda"

Aquestes afirmacions són absolutament falses

Jo no he canviat l’ús de l’edificació referida. Està considerada com a magatzem per l’Ajuntament i el Cadastre i jo la utilitzo com a magatzem. Sobre el carácter de les obres que hi he realitzat i l’existència de la corresponent llicència municipal, em remet a la rectificació SEGONA del present escrit

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS