Administrar


Estadisticas de visitas

INSUBMISSIO D'EU-EV

grosske | 31 Octubre, 2006 12:52

Avui hem dit basta! i no hem anat al debat de Pressuposts del 2007,

Entenc que és una mesura forta i vulnerable a la crítica però afrontarem la crítica amb gust si aconseguim que així s'en parli d'allò que ens ha motivat: tenir davant un Ajuntament que es passa sistemàticament la legalitat per l'"arco del triunfo".

Enlloc d'anar al Ple hem anat a denunciar davant la Fiscalia del Menor la situació dels infants del carrer Brotad. I aquí rau el problema: ens hem passat la punyetera legislatura de jutjats i de fiscalies i no hem guanyat per missers. Aquesta és la tercera vegada que hem hagut d'anar a instàncies extramunicipals per denunciar menors visquent sense aigua ni llum i enmig del fems (una cosa taxativament "prohibida" per la Llei del Menor). També hem hagut d'anar al jutjat per la urbanització il.legal de Son Olivaret, per aconseguir que ens contestassin preguntes, per aconseguir que ens deixassin veure papers, per denunciar l'esbucament del pont del tren i un llarg etcètera. Podeu veure una relació més complerta i exhaustiva a la web d'Alternativa.EU-EV de Palma.

Jo estava preparat per un debat dreta-esquerra, per discutir sobre propostes, sobre valors, sobre prioritats... no estava preparat per topar-me contra la paret del "xoriceo" institucional

SAMPOL, TORNA

grosske | 29 Octubre, 2006 09:15

Ahir vaig llegir a Brisas una extensa entrevista a Pere Sampol realitzada per en Llorenç Capellà. Em va semblar clar i lúcid, com sempre. Però no li vull fer la pilota perquè ja ho vaig fer a un altre post d'aquest mateix bloc i no és qüestió de repetir-se.

La qüestió que vull tornar a plantejar, perquè ja ho feia a l'esmentat post que és del mes d'abril d'enguany, és si el PSM i, el que encara és més important per a mí, el Bloc, es poden permetre el luxe de prescindir den Pere Sampol

Moltes qüestions que estan molt presents en la dinàmica interna dels partits (i en el cap d'algúns columnistes de premsa) estan gairebé absents de la visió de les coses que tenen la immensa majoria dels ciutadans. I tots ens hauriem d'acostumar a prendre decisions en funció dels ciutadans i no de les dinàmiques internes dels partits

El Bloc és una aposta importantíssima per l'any qui vé i més enllà i tots hem de fer el major esforç possible perquè obtengui uns bons resultats electorals. La fòrmula per aconseguir-ho és molt senzilla: pensar un moment que és allò que els els ciutadans i, més en concret, els potencials electors, volen que facem... i fer-ho  

ELS UNS I ELS ALTRES

grosske | 28 Octubre, 2006 20:41

 

Felicitats! Et volem felicitar per les 100.000 pàgines vistes, que no està gens malament, sobretot tenint en compte que ni ofereixes musica gratis, ni pelis pirates, ni pornografia... T'anem seguint des de l'inici i una de les coses que veiem que et diferència de molts altres polítics amb bloc, és que el teu, es 'real' no es un producte fet pels assessors o per algun 'negre' amb l'objectiu de 'cobrir l'expedient'. Segueix per aquest camí... Si estiguessim empadronats a Palma, et votariem. Salut ! Els uns i els altres 27/10/2006 23:09

Els uns i els altres és un dels blocs més actius de Balearweb (malgrat que els seus administradoprs sembla que estiguin radicats al Principat) i està fet per nacionalistes d'esquerra que jo situaria no massa propers a CiU ni al PSC ni a ICV-EUiA... per tant propers a... no sé, endivinau-ho vosaltres mateixos.

Ahir em varen enviar aquesta simpàtica felicitació que em fa pensar que, ben mirat, no s'em veu tan antinacionalista com afirmén algúns dels que volen tocar-li els nassos al Bloc (al Bloc coalició, naturalment)

Dit això, en més d'una ocasió he estat en desacord amb qualque contingut de Els uns i els altres. Un dia ho discutim tranquil.lament

 

CAS TAMBORERS: CIRER CREU QUE CORT VE DE CORTIJO

grosske | 27 Octubre, 2006 19:10

Na Cirer torna a demostrar que va una mica fluixa de comportaments i hàbits democràtics i torna a comportar-se com si l'Ajuntament fos el seu "cortijo" particular.

L'Ajuntament ha decidit prescindir dels serveis de dos tamborers de la sala perquè varen participar a la manifestació en contra de la batllessa a la Romeria de la Real de l'any 2004.

Prescindir de serveis per exercir el dret a  manifestar-se!!!???

Diu el mestre cerimònies - que no sé perquè s'afica en aquests lios de ser el portaveu del govern municipal - que els tamborers - que estaven a la mani a títol particular - varen dir bruixa i mala puta a la batllessa. Això no canvia res. La Sra. Cirer té dret a presentar una denúncia per injúries si algú li diu mala puta al carrer però mai de la vida  pot reaccionar acomiadant o trencant una relació mercantil amb l'Ajuntament

No és la primera vegada que na Cirer monta un número d'aquests: l'any passat la Sra. Cirer es va adreçar al Delegat del Govern per demanar-li la filiació dels policies locals que, fora de servei, es manifestaren contra ella el dia de la visita dels Prínceps i ho va fer amb la intenció expressa d'instruir expedients disciplinaris!!!???. El Delegat del Govern , amb molt bon criteri, la va enviar a porgar fum.

Que passin aquestes coses a l'Ajuntament de Palma l'any 2006 (Franco morí fa 31 anys) resulta realment vergonyós.

Naturalment, això no quedarà aixi i exigirem que es rectifiqui aquesta nova cacicada de la batllessa

PLE DE L'AJUNTAMENT ON LINE (OCTUBRE 2006)

grosske | 26 Octubre, 2006 08:08

Sopicaldos la Ponderosa. Su sopa, la más sabrosa torna a patrocinar la retransmi´ssió on line del ple de l'Ajuntament a través d'aquest bloc 

10,10 H

Comença el Ple. Absència d'Aina Gelabert, regidora del PSM, per malaltia. Que es recuperi ben aviat!!

Quatre teles, un grapat de periodistes i tres persones de l'A.VV de Santa Catalina amb en Pere Felip a l'enfront

Els assessors de l'equip de govern que solen fer de claque de les intervencions de l'equip de govern no hi són... perdó, ja en veig un parell.

10,15 h

El primer debat important és sobre l'aprovació inicial del "Pla municipal sobre la immigració i la convivència". Que això estigui en marxa ja és, en sí mateix, una bona notícia. El contingut no està mal orientat i hi ha hagut un procés de participació ciutadana important malgrat que insuficient.

Nosaltres ens abstindrem per una raó que consideram substantiva: no hi ha pressuposts. Un pla d'actuació sense compromisos pressupostaris és mig pla. Esperem que es corregeixi a l'aprovació definitiva del Pla, després de la informació pública

Tota l'oposició opta per l'abstenció

Repàs l'ordre del dia i veig coses interessants: la proposta del PSOE sobre Bookcrossing, la conjunta EU-EV/PSM sobre gratuïtat dels llibres de text,k'escàndol de l'edifici del carrer Brotad (EU-EV), les irregularitats en la concessió de subvencions a l'àrea de joventut (EU-EV/PSM), la protecció de les cases de Son Oms Vell (EU-EV), la implicació de l'Ajuntament en la violència de gènere (EU-EV), els pressuposts de gènere (EU-EV), el desenvolupament de la participació ciutadana a l'Agenda Local 21 (PSOE), la millora dels accessos a Palma (EU-EV), actuacions al Parc de les Vies (PSM-EN), paralització expedient d'adjudicació de Son Espases (PSOE), la paralització de l'expedient de disciplina urbanística per l'enderrocament del pont del tren (EU-EV), la sol.licitud de compareixença de Sierra per les seves activitats empresarials privades (EU-EV/PSM-EN) o la pregunta d'EU-EV sobre perquè no es va remetre la documentació sobre Son Olivaret a Fiscalis arrel de la denúncia d'EU-EV... Uf!!. Serà un ple llarg, com sempre

Veig que han vengut els de la Plataforma Salvem La Real.

10,45 h

Cristina Ferrer ha presentat la proposta sobre el Bookcrossing. En trobareu informació a bookcrossing.com. Es el tema aquest de deixar i recollir llibres al carrer per part dels ciutadans per fomentar la lectura i l'intercanvi de llibres

La implicació de l'Ajuntament amb aquesta experiència és pràcticament gratis però a nosaltres ens semblaria imaginatica i interessant

Araujo anuncia el vot en contra.

M'he emprenyat i li he dit que si això  es fes seria el més interessant que hagués fet culturalment l'Ajuntament després - de conya clar - del concert de Los Pecos i que no entenia la seva negativa. Araujo també s'ha picat amb jo

A la fi, na Cristina Ferrer, regidora del PSOE, que és molt bona persona, retira la proposta i mirarà d'arribar a un acord amb n'Araujo de cara al proper Ple 

11 h

EU-EV i PSM-EN plantejam el debat sobre la grauïtats dels llibres de text. Trobareu la nostra posició aqui

Electoralisme, abast equivocat i errades en el contingut però, a la fi, una passa endavant en la implicació de les institucions en la gratuïtat dels llibres de text. Ara els Ajuntaments que no s'impliquen en el tema ho tenen una mica més difícil

L'electoralisme de la mesura és evident per diverses raons: tres anys sense fer res i "pluja de xecs" set mesos abans de les eleccions i,el que és encara més significatiu, als pressuposts del 2007 no estan contemplades les ajudes del curs 2007/2008.

Després del debat, continua sense explicar-se perquè famílies modestes amb nins a l'ESO no rebran ajudes i famílies benestants amb nins a primària de col.legis privats NO concertats si rebran ajudes.

El PP vota en contra de la nostra proposta

11,50 h

Es veu una proposta del PSM demanant que l'Ajuntament supervisi les obres de reconstrucció del pont del tren i que es mantengui la promesa de construir un  gran parc central sobre les antigues vies

Es parlar a una paret. El PP vota en contra

12,20 h

Es debat les irregularitats i els criteris en la política de subvencions de l'àrea de joventut. Trobareu aquí els detalls de l'affaire

Com si res. L'Ajuntament dóna a dit l'execució de nou campaments d'estiu i convoca el concurs  públic al BOIB quan ja s'han fet els campaments i ni una disculpa ni un res. La culpa, en tot cas, és dels funcionaris

12,40 h

Carrer Brotad. Un edifici abandonat, fora condicions de seguretat i salubritat que, des de fa un munt d'anys està habitat per famílies amb infants. Demanam reallotjament de les famílies, que es tapii l'edifici i que es faci net el solar. Res de res. El PP aprova "continuar treballant" en el tema. Fastigós. Trobareu més detalls a la pàgina de Palmalternativa

13,10 h

Marisol Fernandez defensa una proposta molt interessant sobre confecció dels pressuposts amb perspectiva de gènere, no només per controlar la despesa efectiva en polítiques d'igualtat duita a terme pels diferents departaments sinó perquè els programes i actuacions d'aquests departaments es facin amb perspectiva de gènere.

Es una proposta innovadora iniciada a l'Ajuntament de Bilbao i la Junta d'Andalucia. El PP vota en contra però s'ho estudiarà... avorreixen les pedres! 

14,05

Defensam una prroposta per canviar la orientació en la política d'accessos a Palma. Recordam el col.lapse de la ciutat provocat per un simple accident a la carretera de Sóller

Deim que cal reorientar les polítiques, potenciar la xarxa ferroviària, millorar el transport públic per carretera, copnstruir aparcaments dissuassoris a la perifèria conectats amb el centre amb línies d'autobús molt freqüents... a la fi, ser conscients que Mallorca funciona de cada cop més com un àrea metropolitana i que no hi ha cap àrea metropolitana que pugui funcionar sense un transport públic potent

16,30 h

Em sap greu , me n'he anat a dinar sense acomiadar-me

Ara tornam a reprendre el plenari

 17 h

Tema del pont del tren. Ho trobareu resumit aquí i també aquí.

L'explicació den Rodrigo de Santos és realment divertida. La cosa és més o manco així (transcripció no literal)

R d S: no hi ha manca de transparència per no informar que s'havia incoat un expedient a la Conselleria d'Obres Públiques per l'esbucament del tren perquè, en realitat, no s'ha incoat cap expedient

EU-EV: però aquí hi ha un escrit que vé remet a la Conselleria que diu que sí que l'ha incoat i que té l'efecte de paralitzar que el Consell tramiti la nostra denúncia per inactivitat de l'Ajuntament

R d S:és que aquest escrit està equivocat

EU-EV: Ah! i ha advertit al Consell que l'escrit estava equivocat perquè el Consell vegi que no s'ha fet res i pugui tramitar la nostra denúncia

R d S: No

EU-EV Total, que fa onze mesos que vàrem presentar la denúncia davant el propi Ajuntament i encara no han mogut un paper

R d S La culpa és seva per polititzar el tema

!!!???...

17,30 h

S'aprova la compareixença de Sierra davant el Ple per la se va empresa privada incompatible (al nostre entendre) amb cobrar dedicació exclussiva.

La compareixença es produirà l'any qui vé

 17,50 h

Li deman a Rodrigo de S perquè no es va remetre a Fiscalia la documentació sobre la urbanització il.,legal de Son Olivaret que el Fiscal havia sol.licitat. m respon que perquè havien perdut el paper. No m'ho crec, és clar, però cal reconèixer que el Fiscal ajudà molt a aquesta tropelia: enlloc de reiterar-li a l'Ajuntament la sol.licitud de documentació, va arxivar la denúncia d'EU-EV "perque l'Ajuntament no havia complimentat la sol.licitud de documentació" Manda huevos!

Només queden un parell de preguntes més d'altres grups i ja no hi ha urgències. El plenari és a punt d'acabar. La gent està com sempre a aquestes hores: feta pols, sense premsa i sense ciutadans entre el públic.

M'acomiad doncs fins al proper ple amb un missatge del nostre patrocinador:

Qué hay para cenar?

La Ponderosa!, qué guay!

s

 

PERE MUĐOZ, LA SALVE I JO

grosske | 25 Octubre, 2006 17:22

En Pere diu avui a l'Ultima Hora: "EU propugna un candidat a Palma (Grosske) que ha de pactar amb el PSM i que, per exemple, té odi a la celebració de festes fonamentals al corpus ideològic nacionalista, com la Festa de l'Estandard (mai ha assistit ni a l'ofrena floral a un rei que considera genocida, a la col.locació del penó a la Plaça de Cort, a la Salve, etc.)"

Es obvi que en Pere ha decidit utilitzar els seus darrers moments com a militant del PSM per intervenir un altre cop en el debat intern del seu partit des del seu nou rol de "cronista independent". Ell sabrà.

Sobre el que diu, només tres precisions

1.- Si el test nacionalista per excel.lència és la Festa de l'Estandard, jo crec que, realment, la millor candidata del Bloc podria ser la Sra. Cirer: no es perd una ofrena floral, ni un penó ni un Te Deum ni una Salve ni que la matin

2.- Jo no tenc "odi" per la Festa de l'Estandard com fabula el Sr. Muñoz i, de fet, EU-EV assisteix puntualment a l'acte institucional de la Festa organitzat per l'Ajuntament. Es cert, en canvi, que, per principi, no assistim mai, com a regidors, a actes religiosos i que tampoc no assistim a una ofrena floral que no té res de tradicional, que respectam però amb la qual no ens identificam 

3.- Jo em pensava que això del nacionalisme anava, bàsicament, de defensar el dret a l'autodeterminació dels pobles (una qüestió sobre la qual ningú ens pot donar lliçons) i que tenia molt a veure amb defensar que el català no estigui discriminat respecte al castellà en el nostre Estatut  i amb tota las resta de posicions respecte a l'Estatut d'Autonomia en les quals PSM i EU-EV hem coincidit al 100%. Ara, si la cosa va de Salves, la veritat és que anam més aviat perduts

JOER!... 100.000 VISITES

grosske | 24 Octubre, 2006 16:54

Això és exactament el que he pensat avui matí quan he vist el comptador del bloc.

100.000 visites en gairebé 10 mesos fan que aquest es pugui considerar un bloc prou visitat, malgrat que el lideratge den Jordi Bayona continui sent inqüestionable (crec que mai no ho arribaré a superar). Gràcies a tots els que l'heu considerat prou interessant com per obrir-lo de tant en tant

En Jordi Bayona fa un bloc seriós, ben informat i amb una línia molt clara: una dosi diària de reflexió i perspectiva progressista sobre les coses que passen a la nostra comunitat. El meu, en canvi, és un bloc caòtic on tan aviat es parla de coses de Palma, com de l'Orient Mitjà, com dels accidents laborals com dels programes de "telebasura".

En qualsevol cas, és clara l'empenta dels blocs respecte a les webs clàssiques institucionals, de grup o de partit. Resulta evident que la gent cerca a Internet, contacte directe i personal i capacitat per intervenir: no un mostrador d'idees.

Hi ha bloggers anònims, crec que és una errada; hi ha comentaristes anònims (la immensa majoria), crec que és una errada també. Jo convidaria a qualque comentarista a donar la passa, a identificar-se i  a comprovar que "no pasa nada" i que, al contrari, els seus comentaris es revaloritzen. Es només una idea. Què en pensau?

POLITICA I ACCIDENTS LABORALS

grosske | 23 Octubre, 2006 17:00

Quan era Conseller de Treball em vaig imposar la feixuga càrrega d'anar als llocs on s'hagués produit un accident mortal. No era masoquisme o ganes de cremar-me políticament: formava part d'una estratègia que passava per polititzar els accidents laborals, per explicar que no eren un "succeït", que tenien un gran component polític... com vos he explicat que el tenen, des del meu punt de vista, els accidents de trànsit

Avui, al Parlament, en roda de premsa amb en Miquel Rosselló, ho hem explicat amb claredat. Amb el PP, el discurs contra la sinistralitat és: "Sancionar?... sí, és clar, però allò més important és la informació i la formació, que treballadors i empresaris prenguin consciència..."; quan va governar el Pacte de Progrés el missatge va ser el següent: "s'ha acabat el bròquil, tothom a complir la llei!"

Naturalment aquell discurs va anar acompanyat d'una multiplicació substancial del pressupost i de moltes mesures concretes que ara, com és natural, no vos contaré (i que, com  també és natural, s'han deixat de fer)

La roda de premsa era per presentar dades de l'evolució de la sinistralitat en els darrers deu anys, unes dades que demostren clarament la tesi inicial: la sinistralitat és sensible a la política, "nota", si em permeteu l'expressió, qui està a la Conselleria de Treball. Només vos donaré algunes dades:

1998: Balears, amb un 12,15% d'increment interanual era la comunitat autònoma on més ràpidament creixia la sinistralitat; 2003: Balears, amb un -10,78%, era la comunitat autònoma on més ràpidament baixava la sinistralitat... el PP només ha necessitat 3 anys per tornar a invertir la tendència i que la sinistralitat augmenti el 2006 i que ho fés una mica per damunt de la mitja estatal (encara no som la que més creix, per això necessiten un parell d'anys més)

De vegades, la política es compta en morts, en ferits, en discapacitats... ho dic per aquells que diuen que passen de la política

L'ENTESA: UNA CURIOSA POLITICA D'ALIANCES

grosske | 22 Octubre, 2006 16:17

Ho dic, vagi per endavant, amb el major dels respectes i sense cap tipus de passió però l'assumpte m'ha arribat a intrigar.

Avui diu la premsa que l'Entesa (els que han partit del PSM) no pactaran mai amb: PP, UM i EU.

He agafat les quatre variants possibles - progressista/no progressista, nacionalista/no nacionalista - i he intentat combinar-les en una proposició de la qual es derivàs aquesta combinació: no pactar ni amb el PP ni amb UM ni amb EU. Per exemple: "no pactarem amb forces que no siguin nacionalistes ni progressistes" o "no pactarem amb forces no nacionalistes" o "el criteri és no pactar amb forces conservadores" ... i no en trob cap que em doni aquesta precisa combinació: no pactar amb PP ni UM ni EU  (interpret que allà on diu EU és EU-EV però tant és a efectes d'aquest jeroglífic).

Qualcú és capaç de trobar la resposta en base als supòsits enunciats?. Estic disposat a regalar una dotzena d'ous de granja a TOTS els que donin una resposta satisfactòria

REFLEXIONS METODOLOGIQUES DESPRES DE LA BATALLA

grosske | 21 Octubre, 2006 13:50

Primera. Avui, al Diari Balears, Ferran Aguiló treu conclussions sobre la pol.lèmica suscitada a l'anterior post en termes realment durs cap a determinats comentaristes.

Jo vull recordar, simplement, que, fa un parell setmanes vaig publicar un post significativament titulat "A aquest bloc hi ha censura" on deia literalment, i entre d'altres coses, que esborraria els comentaris que suposassin insults o atacs a les persones des de l'anonimat. Una mica en cachondeo deia que si qualcú volia denunciar el Bisbe per embutxacar-se el doblers de les almoines o ho feia amb noms i llinatges i perfectament identificat o veuria el seu comentari esborrat. A dos posts anteriors he trencat aquesta norma en el meu propi perjudici i per tractar-se d'un cas especial. Vull deixar clar que aquest trencament ha estat excepcional  en l'espai i en el temps i que la norma segueix vigent

Segona. No em queda més remei que reiterar-li als mitjans de comunicació i al PP - coneixedors  des de fa set mesos de tots els detalls que ara coneixeu els lectors d'aquest bloc  - el mateix agraïment que ja fa temps els va expressar la meva dona. Estic content que la salut de les esposes dels polítics sigui un camp vedat per a desenvolupar determinades bregues.

I una nota final:  Qualcú cita el cas del regidor del PP Antoni Nadal com a prova de l'existència d'una doble vara de mesurar en aquests casos. Lament comunicar-lis que tornen a "pinchar en hueso". En primer lloc, perquè el cas era radicalment distint en la mesura que l'ex-esposa del Sr. Nadal afirmava a tothom que la volgués escoltar (incloent els mitjans de comunicació) que sí hi havia hagut maltractaments i, en segon lloc, perquè, malgrat això,  - i malgrat que, en un cas així, jo hagués dimitit sense dubtar-ho - el conjunt de l'oposició vàrem ser molt prudents i ens limitarem a exigir una informació i una transparència que, per cert, el Sr. Nadal mai no va estar disposat a facilitar. Al Sr. Nadal sí se li va demanar la dimissió de manera contundent. i finalment la va presentar. per "desde su puesto de Presidente de EMAYA", segons deia la sentència, tallar il.legalment l'aigua a unes llogateres

UN ALTRE DE MALTRACTES

grosske | 19 Octubre, 2006 20:22

Escric un nou post sobre el tema per dues raons:

En primer lloc, perquè l'anterior post amenaça amb ocupar el lloc de capçalera que jordi bayona ostenta de manera permanent (i merescuda) a la llista de balearweb d'articles més llegits: en jordi no es mereix que li facin compètència deslleial a base de morbo

En segon lloc, perquè vaig col.locar el primer post al meu bloc precisament per això: perquè el tema es conegui, s'en parli i l'afer quedi cremat: no vull sorpreses de darrera hora 48 hores abans de les eleccions, quan no hi hagi temps per reaccionar. Gràcies, en aquest sentit, a UH i Balears que varen parlar de la qüestió en el dia d'ahir i ho varen fer amb el major dels respectes.

No cal dir que si jo tengués una denúncia per maltractaments hagués dimitit ipso facto. Sense perjudici de la presumpció d'innocència, hagués volgut preservar el meu partit del desgastament associat al procediment judicial obert. Però no és el cas

Es cert que hi ha un atestat policial per un incident esdevingut a ca meva fa un any i mig (base material de tot aquest embolic), però, com manifestava al post anterior, també és cert que hi ha una declaració de la meva dona al dia següent aclarint que no hi va haver cap tipus de maltracte; i també és cert que aquesta versió l'ha ratificada un any després en carta adreçada als mitjans de comunicació i al president del PP; i també és cert que aquesta és una versió que, òbviament, continúa mantenint.

La clau del tema és la següent: si la meva dona ha afirmat i afirma que no hi ha hagut maltractes i si no existeix cap evidència material o testimoni de tercers que avali la tesi contrària, qui, que no sigui un oportunista sense vergonya, es pot atrevir a dir el contrari?

Qualcú em demana: però bé, què va passar a ca teva?, qui i perquè va cridar a l'112?, quina explicació dels fets va donar la teva dona?...

Podria explicar tot això, efectivament, explicar els problemes que tenien la meva família i els seus membres fa un any i mig, quines eren les circumstàmcies que atravessàvem... però no ho faré. Repetint el paràgraf anterior: si la meva dona ha afirmat i afirma que no hi ha hagut maltractes i si no existeix cap evidència material o testimoni de tercers que avali la tesi contrària... jo no tenc perquè donar més explicacions i, el que és més important, no tenc dret a fer-ho sense violentar els drets i la intimitat de tercers, principalment de la meva dona 

Si ni els mitjans de comunicació ni el PP han publicat res sobre això no cal cercar explicacions rocambolesques: jo som un modest regidor de l'oposició sense poder ni instruments per tancar-li la boca ni més ni manco que al PP i als mitjans de comunicació. No han dit res senzillament perquè "no hay caso", perquè jo no sortiria perjudicat i perquè, a més, tenen clar que lesionarien greument a terceres persones, començant per la meva dona

Però que els curiosos no pateixin: malauradament estic convençut que això que acab de dir serà comprobable empíricament perquè el que no han volgut fer ni el PP ni els diaris ho farà qualque miserable a Internet o en forma de pamflet anònim. Llavors no quedarà més remei que posar totes les dades damunt la taula i el dany a la intimitat de la meva família, no a mí, ja s'haurà produit de manera irreversible

 Una nota final: gràcies a tots aquells que, al post anterior, m'han manifestat el seu suport. Si aquest episodi no em fa llençar la tovallola és per ells i per un motiu, si em permeten dir-ho, encara més important: perquè mai he pogut donar passada a les injustícies, ni tan a les que es cometen amb la meva persona.

Tota la meva vida he lluitat contra la corrupció i per adecentar la vida política. Això ha passat moltes vegades per combatre actuacions indignes però també passa, com en aquest cas, per evitar que la maledicència i la calúmnia s'obrin pas i aconsegueixin els seus objectius.

Esquerra Unida no es mereix que la persona que ha estat el seu coordinador general onze anys, la que va signar l'any 95 la querella contra en Cañellas pel cas Túnel de Soller i la que, des de llavors, ha representat en múltiples ocasions la sensibilitat d'EU en la lluita contra la corrupció hagi de sortir de la política per un remor calumniós. Es un favor que no li pens fer a tots els xoriços d'aquest país

1.000.000 D'EUROS I PALMALTERNATIVA

grosske | 19 Octubre, 2006 06:46

L'Ajuntament de Palma té previst pagar l'any qui vé gairebé 1.000.000 d'euros en indemnitzacions per danys a tercers. L'increment respecte a l'any anterior és d'un 132%

Es evident que l'Ajuntament necessita consultar més sovint la pàgina Palmalternativa i posar-hi mà als múltiples desperfectes i perills amb els quals, quotidianament, topen els ciutadans.

 No sembla que aquesta hagi de ser la política: la partida d'indemnitzacions per l'any qui vé puja, com s'ha dit, un 132% però la de reparacions a la via pública puja un 0%. Qualcú ho entén?

EU-EV I EL PONT DEL TREN: ENCANTATS D'HAVER-NOS CONEGUT

grosske | 18 Octubre, 2006 07:09

De vegades, la política dóna satisfaccions importants. El Balears d'avui duu una notícia realment important : el conseller Vicens, del CIM, es banya i diu que està disposat a expedientar el Govern Balear per l'esbucament del pont del tren si l'Ajuntament no tramita correctament l'expedient disciplinari obert per la pròpia institució municipal. Per als que no estiguin al loro dels antecendents vos remet a un post recent: Cirer fa trile amb el pont del tren.

La reflexió és la següent: moltes vegades els gestors polítics fan una malifeta i confien sortir-se amb una tàctica: "echarle papo al asunto", negar-ho tot, confiar en què passi com més aviat millor la polsaguera mediàtica i que tot s'oblidi. Això és el que varen fer Ajuntament i Govern amb el tema del pont del tren. Encara record na Cabrer cridant literalment en el Parlament a Margalida Rosselló que "tot s'havia fet correctament"

Davant això, hi ha un camí costós i complicat però que, de vegades dóna fruits: la denúncia administrativa, el contenciós, la denúncia penal, el recurs, anar una i altra vegada a examinar papers als arxius de les institucions... per molt que intentin controlar els funcionaris, de vegades l'evidència és impossible de tapar.

En aquest cas concret, la mobilització ciutadana ha estat imprescindible, el ressó mediàtic també, les desavenències PP/UM també han ajudat,  però les denúncies i recursos d'EU-EV han estat el catalitzador imprescindible perquè el tema no hagi mort i perquè s'hagi desencadenat un procés - que serà llarg, evidentment - però al final del qual, ja ho veureu, els responsables de l'esbucament hauran d'assumir les seves responsabilitats

CALUMNIA QUA ALGO QUEDA: I, A MES, MALTRACTADOR

grosske | 17 Octubre, 2006 06:41

La setmana passada, Fernando Rubio, portaveu del PP, deia que jo no puc criticar les activitats empresarials den Sierra perquè tenc una casa "de dudosa legalidad"

Al dia següent li vaig replicar que, si tenia dubtes, denunciés la casa, que l'Ajuntament era del PP i segur que tramitava la denúncia amb rigor i diligència (no com la del pont del tren). Des d'un parell de mitjans de comunicació, també li donaren branca al Sr. Rubio per fer acusacions sense fonament.

Però li ha sortit bé la jugada a Fernando Rubio?. Jo crec que sí. El "calumnia que algo queda" funciona en política. Es cert que no per a la majoria però sí per a un segment de la població. Una bona part dels que volen creure el que senten ho creuen  automàticament i una part de gent benintencionada sempre es queda amb la mosca darrera l'orella: "algo queda".

Fa uns mesos, algú o algúns feren arribar als mitjans de comunicació local una papers "demostratius" de la meva condició de maltractador; la història no s'aguantava dreta i cap mitjà s'en vogué fer ressó. Em consta que el tema arribà també al Consolat de Mar però el PP tampoc no ha volgut dir res. Ho ferà en qualque moment?. practicarà també en aquest cas la política del "calumnia que algo queda"?. Rosa Estarás i Rodrigo de Santos m'han comentat que no però... m'en puc refiar?. Què passarà si les enquestes van apretades a Palma?, si la campanya s'embruta per una o altra raó?...

En qualsevol cas, això no és la única cosa rellevant: hi ha un Pla B. No aconseguit el ressó públic, la meva condició de maltractador s'està estenguent, cada cop més, en forma de remor. Com en el cas anterior, ho compra el que vol i algú queda dubtant: la calumnia segueix sent rentable

Nota: He fet un altre post sobre el tema. Fes allà, si vols, els teus comentaris

AINA CALVO, EL BLOC I CIRER

grosske | 16 Octubre, 2006 06:55

M'han dit que aquesta setmana Aina Calvo deixarà Madrid i aterrarà a la campanya electoral. Ho esper ben sincerament  perquè l'arrós comença a estar una mica passat.

També esper que el Bloc compleixi les seves pròpies previsions i que, la setmana qui vé (com a màxim) tenguem nom i candidats (entre d'altres coses el/la de la batlia de Palma).

Cirer té una bona imatge personal que fa que quan afica la pota  sempre sembli que ha estat sense voler, però també té dos grans inconvenients.

El primer, és que ha aficat molt la pota i ha generat una gestió desordenada i esquitada de massa notícies en negatiu.

El segon és que na Cirer és de tot menys centrista. La barreja de Mararet Tatcher i Sor Tomasseta no és massa atractiva per un electorat moderat que pot tenir en n'Aina Calvo un referent més raonable.

Tot plegat vol dir que, com expressen moltes enquestes, Palma és l'esglaó feble del PP i que, si PSOE i Bloc ens posam les piles, el 2007 pot ser l'any del canvi a la nostra ciutat

TRES ENTREVISTES IMPRESCINDIBLES

grosske | 15 Octubre, 2006 17:46

La primera és la den Pere Sampol al Balears. S'en va del Parlament més llucid que mai sobre el que va representar en Cañellas, el que representa en Matas i les limitacions del Pacte de progrés. Esper que en Sampol es perdi per al Parlament però no per a la política.

Li deman disculpes a Pere per barrejar-lo amb dos personatges que venen a conti.nuació.

La segona és la Consellera Pastor, entrevistada per Marisa Goñi al DM. Al marge del conegut tema de la multa de Delegació del Govern (que em sembla descansar sobre una qüestió més tècnica que política), m'ha semblat molt interessant que no vulgui publicar el curriculum de la seva cap de gabinet (intolerable: tenim dret a saber qui contracta el Govern per als càrrecs de confiança) i la contractació de la seva neboda com a Secretària sota l'argument "qué pasa?, que mi sobrina no puede trabajar?"). Un tema interessant que no s'ha tocat fins ara: el 2004 era insolvent per contractar una treballadora de la llar però tenia un restaurant i, segons diu a l'entrevista "cases buides" on allotja immigrants. Tal volta Hisenda podrà trobar una explicació a aquest embolic

La tercera entrevista és a José Manuel Sierra a El Mundo. Reconeix que s'ha equivocat utilitzant el telèfon municipal per a la seva empresa privada (tornarà el doblers, diu), que ha de llevar la pàgina web... però, fort i no et moguis, no reconeix - contra tota evidència - que és una activitat lucrativa per a desenvolupar la qual havia de sol.licitar l'autorització del Ple (el Sr. Sierra cobra dedicació exclussiva). Deliciosos els embulls que es fa sobre la manca de dedicació que li requereix la seva dedicació

MATAS, MIDELMANN I LA MEVA BUTXACA

grosske | 14 Octubre, 2006 18:04

Matas formulà una proposta estrella al darrer debat sobre l'estat de la comunitat: vols interilles per a tots (residents i no residents) a 27 euros

Una proposta realment extraordinària: els residents pagarien un 30% menys i la resta (turistes i no residents) fins a un 80% menys. Jo no som economista però la pregunta és obligada: qui ha de pagar la factura d'aquesta bicoca? l'Estat?, el Govern? les Companyies aèrees que reduiran voluntàriament els seus beneficis?...

Després s'ha sabut que la proposta no era den Matas ni del seu govern, era del Foment del Turisme, presidit pel President de... la companyia Air Berlin.

Com en tantes ocasions, tenc la impressió que decisions polítiques importants com aquesta (o com, per exemple, el metro o Son Espases) no surten del debat polític sinó de la iniciativa empresarial.

El Govern vol gestionar el nou sistema a partir dels doblers que l'Estat urtilitza per subvencionar els vols dels residents. Començ a veure-ho clar: els doblers no sortiran ni de les companyies aèrees ni de l'Estat,:sortiran de la meva butxaca.

Amb l'ecotaxa els turistes havien de pagar algunes de les nostres inversions mediambientals, acabaré pagant jo els vols interilles de turistes i no residents?

CIRER FA TRILE AMB EL PONT DEL TREN

grosske | 13 Octubre, 2006 16:18

Els trileros de l'Arenal són uns angelets comparats amb el que fa na Cirer amb l'urbanisme. Demà trobareu a la premsa una notícia sorprenent que avui ha explicat EU-EV en roda de premsa: l'Ajuntament de Palma obrí el mes de juliol un expedient de disciplina urbanística a la Conselleria d'Obres Públiques per l'esbucament del pont del tren.

- No pot ser!, em direu, s'hagués sabut.

- S'hagués sabut si a Cort hi hagués un mínim de transparència, vos contestaré, però és cert i ben cert: tenc els papers.

-  Ah!, idò... és una bona notícia, no?

- I tant que sí, replicaré, és la demostració que el  "cuarteto de la muerte" (Matas/Cabrer, Cirer/de Santos) mentia quan afirmava que l'esbucament del pont s'havia fet d'acord amb el projecte i complint la legalitat. Si això fos així, òbviament, el que hagués fet l'Ajuntament és fer un informe tècnic en aquest sentit , resoldre arxivar la nostra denúncia i punt.  Però hi ha una mala notícia, afegiré, la mala notícia és que l'expèdient de disciplina està aturat i no han mogut un sòl paper.

- Ara sí que no entenc res. I perquè inicien l'expedient si tanmateix l'aturen abans de començar?

- Ah!, amics, "siga la bolita, siga la bolita". Vos ho explic:

El mes de novembre del 2005 EU-EV va denunciar l'esbucament del pont per infracció urbanística i atemptat al patrimoni

L'Ajuntament va agafar la denúncia i la va aficar a un calaix del despatx del Gerent d'Urbanisme

EU-EV, d'acord amb la llei, va denunciar al Consell Insular la inactivitat de l'Ajuntament i li va demanar al Consell que fos ell el que tramitàs la denúncia.

El Consell va demanar la documentació a l'Ajuntament i l'Ajuntament també va passar com de la m...

EU-EV denuncià l'actitud del PP de Cort al plenari i davant els mitjans de comunicació i el Consell reiterà la seva petició de documentació. Què fer?. Aguantar en la mateixa línea no éra sostenible, per arxivar la denúncia es necessitaria un informe tècnic afirmant que tot es va fer bé (i es veu que no trobaven ningú que el firmàs); solució: iniciar un expedient de disciplina que no dugués enlloc però que no permetés afirmar que l'Ajuntament no feia res, així s'evitava que el Consell tramités la denúncia per inactivitat de l'Ajuntament (així com estan les coses amb el Consell, pensaren, a saber què passaria si fós el Consell qui tramitàs l'expedient)... Et voilà!: els trileros continuen jugant i fent correr la bolleta amb un únic objectiu: aconseguir que la cosa no exploti abans de les eleccions.

Que no ho aconsegueixin és responsabilitat nostra (duim el tema al Ple de dia 26 d'Octubre), és teva, és dels mitjans de comunicació i és del conjunt dels ciutadans: fora trileros de l'Ajuntament!

 

CIRER I ELS LLIBRES DE TEXT: TARD I MALAMENT EN LA BONA DIRECCIO

grosske | 12 Octubre, 2006 10:25

La Sra Cirer, a set mesos de les eleccions, ha decidit avançar tard i malament en una bona direcció: la d'extendre la gratuïtat de l'ensenyament als llibres de text.

Però ho fa tard i malament per diverses raons:

1.- Perquè li hem demanat des de principis de legislatura i no s'ha enrecordat fins ara ("curiosament", a set mesos de les eleccions)

2.- Perquè exclou de les ajudes l'ensenyament secundari obligatori

3.- Perquè les ajudes no cobriran el 100% de les despeses en matèria de llibres de text

4.- Perquè no contempla el sistema de biblioteques d'aula i prèstec de llibres, el més econòmic i, pedagògicament, el més adequat

5.- Perquè inclou els centres privats NO concertats on, per definició, hi van famílies que han renunciat a la gratuïtat de l'ensenyament. Dit amb altres paraules: amb el sistema Cirer, una família modesta amb dos fills a ESO rep 0 euros i una família benestant amb dos fills a primària i que duu els seus fills a Sa Cayetano rep 300 euros: superguai, oye!

I una reflexió final:

Els centres privats concertats no són, en realitat. gratuïts per molts d'altres conceptes que no són els llibres. Depenent del centre i de la seva imaginació a l'hora de passar factures als pares aquests estan obligats a pagar per dur un infant a un centre concertat: un vertader contrasentit. Quina llàstima que s'hagi reformat la llei orgànica de l'ensenyament i no s'hagi aprofitat per aficar-li mà a aquesta qüestió!!

INTOLERABLE AGRESSIO A ACEBES I PIQUE

grosske | 11 Octubre, 2006 07:03

Utilitzar la violència física com a argument polític mai no és tolerable. Per tant, vull sumar la meva veu a la d'aquells que han condemnat les agressions que es varen produïr ahir al mítin del PP de Martorell.

I si actuacions com aquestes són sempre condemnables jo diria que, fins i tot, ho són més durant una campanya electoral. Ara és el moment de parlar, d'escoltar i de debatre... i el moment en què els ciutadans, que ja són grandets, han de decidir: ningú no té dret a coaccionar aquest procés amb actuacions com les d'ahir.

I dues notes més:

Aquestes actuacions, a més de condemnables i intolerables, són particularment estúpides tenint en compta l'orientació política dels que les han comeses: la resultant de tot això no pot ser més que un reforçament electoral del PP, el qual, fins ara, i segons les enquestes, està a punt de convertir-se en una força pràcticament marginal a Catalunya

Supós que és innecessari recordar que consider n'Acebes un mentider sense escrúpols i la política del PP nefasta en molts d'aspectes. Però no és una qüestió d'això: és una qüestió de principis

QUE ES I QUE SERA EL BLOC?

grosske | 10 Octubre, 2006 18:41

Tal i com vaig prometre al post anterior, aquí vos expós algunes idees bàsiques sobre el famós Bloc:

1.- Ara mateix el Bloc és una coalició preelectoral a l'àmbit de Mallorca que troba un antecedent clar a la candidatura de "Progressistes per les Illes Balears" del 2004.

2.- En termes estrictament electorals i de cara al 2007, el Bloc significa garantir que una opció representativa del nacionalisme d'esquerres, l'esquerra alternativa i l'ecologisme polític tendrà, després de les properes eleccions, una forta representació institucional.  Dit amb altres paraules, el que significa el Bloc és consolidar a Mallorca una opció progressista "més enllà del PSOE" per damunt del 10% a un moment en què es previsible una pujada important del PSOE. Si a qualcú li sembla intrascendent aquest objectiu, li recoman dues lectures: la dels resultats electorals de les forces progressistes "extra PSOE" entre el 1983 i el 1991 i, "a futuro", la lectura dels resultats electorals de la resta de comunitats autònomes després de les properes eleccions.

3.- Però el Bloc va més enllà de les properes eleccions. El Bloc és un moviment estratègic que altera el mapa polític de Mallorca i que, a curt termini, alterarà el de les Illes Balears. No és estrany, en aquest sentit, que hagi despertat inquietud entre els integrants de tots els partits implicats.

4.- La definició del Bloc com a nou subjecte polític a les Balears està encara per escriure i no es començarà a escriure fins després del maig del 2007. Jo, en tot cas, apostaré per un Bloc que respecti les identitats plurals que vol representar, que sigui obert i participatiu, que s'obri a persones no afiliades a cap dels partits integrants, que no sigui dogmàtica, que practiqui la tolerància interna i que renovi les maneres de fer política. No sé quin grau d'èxit tendrem en aquest tasca però d'una cosa estic segur: tota aquesta literatura que pinta el Bloc com l'instrument perquè el PSM es mengi A.EU-EV o que A.EU-EV es mengi el PSM es demostrarà radicalment incerta

5.- I per últim: aquest moviment és irreversible; la dinàmica que es generarà durant els propers mesos no tendrà marxa enrera i els  poders econòmics, socials i mediàtics que somien amb unes illes bipartidistes  amb la "nota regional" d'una UM/frontissa entre el PSOE i el PP tendran en el Bloc el seu principal problema. Un darrer pronòstic per acabar: cap intent de generació ex novo d'una nova opció política, bàsicament a partir de l'Entesa o d'ERC, no passarà mai, amb tots els respectes, de tenir una força testimonial

 

PERO QU╚ PASSA AMB EL BLOC?

grosske | 09 Octubre, 2006 07:40

-«El màxim consens possible», es va dir en aquella reunió, però ningú no parlà mai d'unanimitat. La situació ideal seria un consens del màxim nombre de partits que integren el nostre panorama polític. Ara bé, el partit comunista i catalanista, que s'ha format ara, del Bloc... és molt difícil aconseguir-ne un sí.

Trobareu aquesta frase rerlativa a les Torres de Son Moix a una entrevista amb en Vicente Grande que publica avui al Diari Balears.

Fa uns pocs dies, vareu pòder llegir com un prestigiós columnista local afirmava que el principal beneficiari deel Bloc era ... en Gaspar Llamazares

Demà podreu llegir les opinions dels que opinen que l'absència d'ERC fa el Bloc electoralment inservible (més o manco).

Quan es va fer la candidatura de Progressistes el 2004 tot varen ser lloances i bons auguris, s'aplaudia la capacitat de sumar i s'observava amb interés les perspectives de canvi que generava respecte a la tònica habitual de les eleccions legislatives.

Ara es repeteix l'operació per a les autonòmiques i municipals (llevat de l'absència d'ERC) i tot són hòsties?

Què és el Bloc?, què pot representar per al nostre futur polític?, què justifica aquestes reaccions?. Intentaré contestar aquestes preguntes "después de la publicidad", és a dir, a un altre post 

Nota: El post promés ja ha estat publicat, inseriu allà, per favor, els vostres comentaris 

JOSE MANUEL SIERRA HA DE DIMITIR

grosske | 08 Octubre, 2006 15:38

El Mundo ha agafat a José Manuel Sierra amb les mans a dues masses.

En primer lloc, crear el febrer d'enguany una empresa de representació d'esportistes, de la qual és administrador únic, incomplint així la promesa de la Sra. Cirer de tenir un govern amb dedicació exclussiva que no compatibilitzàs la seva activitat amb cap altra. A més El Mundo va comprovar una detall bastant "chusco": que el Sr. Sierra utilitzava el mòbil de l'Ajuntament per a la seva activitat empresarial

Quan ho vàrem saber, EU-EV denuncià públicament que aquesta activitat empresarial exigia un acord plenari d'autorització de la mateixa que no s'havia produit i, fent gala de molta moderació, ens vàrem limitar a exigir que el Sr. Sierra regularitzés la seva situació.

Sierra reaccionà dient que feia això per hobby, per amor al futbol i que no cobrava "ni un duro" pert les tasques de representació.

Avui El Mundo agafa a Sierra amb les mans a una segona massa: la de mentider. Avui el diari reprodueix contractes de Sierra amb els seus representats on es fixa una comissió del 10% per al regidor.

Quina serà la reacció de la Sra. Cirer?

La nostra és evident: demanar formalment la seva dimissió i, si pot ser, de manera concertada amb la resta de portaveus de l'oposició

ERC HA DIT NO AL BLOC

grosske | 07 Octubre, 2006 12:10

Per una aclaparadora majoria del 82%, ERC ha votat que no a la seva possible integració en un bloc preelectoral amb PSM-EN i ERC

Es una mala notícia per a tots aquells que pensàvem que era important construir una coalició amb una gran capacitat d'aglutinació de tot allò que es mou a l'àmbit del nacionalisme d'esquerres, l'esquerra alternativa i l'ecologisme. Però també era una notícia esperada per a tots aquells que teniem la convicció que ERC estava pel NO per raons de fons que no tenien que veure amb allò que s'estava negociant. Així jho vaig explicar a un post d'aquest mateix bloc fa un parell de setmanes

Significativament, les raons no han estat programàtiques; una qüestió sobre la qual, la veritat,  ERC no ha tengut massa interés en parlar-ne

La raó formal ha estat un desacord sobre les llistes però, com he dit abans, tampoc no crec que aquesta hagi estat la vertadera raó del no.

Com ja explicava al post abans esmentat, la raó de fons ha estat el quimèric projecte acaronat per ERC de substituir el PSM en la representació del nacionalisme d'esquerres a les nostres illes.

La tendència electoral a la baixa del PSM i, precisament, la participació del PSM en una coalició on hi ha partits que no donen la mesura de puresa de sang nacionalista, fan pensar a ERC que, en uns pocs anys, ella serà la genuina representant del nacionalisme d'esquerres a les Balears.

Beati pauperes spiritu!. ERC obtindrà l'any qui vé un 2 i pico per cent dels vots... i estarà molt contenta perquè haurà més que doblat els resultats del 2003. Però l'independentisme català té un sostre a les Balears que coincideix molt probablement amb aquesta xifra, tal i com es comprovarà el 2011

ERC és un partit jove, a l'alça i ple d'il.lusió (que la conservin molts d'anys); també és cert que  molts de mitjans de comunicació que no veuen el Bloc amb gens de simpatia inflaran el seu paper i la transcendència de la seva ruptura amb el Bloc des de demà mateix. Però després de demà vendrà el passat demà i la història, com sempre, col.locarà tothom en el seu lloc

La pena és que mentres ERCes dedica a fer jugades d'estratègia no posa el seu gra d'arena per procurar que les coses canviin a aquest pais l'any qui vé, més aviat el contrari

ADDENDA ESTORADA: Llegeix a la premsa d'avui diumenge dia 8 que portaveus d'ERC consideren el Bloc un acord "per salvar unes quantes cadires institucionals". Una afirmació sorprenent si tenim en compta que, durant totes les negociacions, ERC només ha tengut una pregunta a la boca: Quin lloc a les llistes em donau. I una pregunta en la mateixa línia: si s'hagués accedit a la petició d'ERC de tenir lloc de sortida segur al Consell i al Parlament, continuarien pensant que el Bloc és un acord per mantenir cadires?...

AVUI, ASSEMBLEA D'ERC SOBRE EL BLOC

grosske | 07 Octubre, 2006 09:15

En aquests moments està a punt de començar l'assemblea d'ERC que ha de decidir sobre la seva incorporació o no al Bloc.

Com ja vaig comentar a un post anterior, crec que tenen sobre la taula una oferta més que generosa: obtenir representació al Consell de Mallorca  amb disposició, fins i tot, a negociar altres possibilitats com que aquesta representació es produeixi al Parlament i no al Consell. 

Esper que, d'aquí unes poques hores, pugui escriure en aquest bloc que el sentit comú i la generositat s'ha imposat també a la seva assemblea i que la incorporació d'ERC al Bloc és un fet

NOTA: He fet un segon post sobre aquest tema un cop coneguts els resultats, escriviu allà, per favor, els vostres comentaris

A AQUEST BLOC HI HA CENSURA

grosske | 06 Octubre, 2006 18:15

En els comentaris d'aquest bloc no val tot. Potser que m'equivoqui però és el meu criteri. 

Crítica política i políticopersonal tota la que es vulgui. Per tant, en aquest bloc s'em pot dir xulo, prepotent, trepa, inútil, venut al capital i tot el que es trobi convenient en aquesta línea.

En canvi, no donaré cobertura a

1.- Iinsults personals sense contingut polític tipus imbècil, cabró, etc. 

2,. Atacs a la vida privada de les persones des de l'anonimat. Exemple: si qualcú vol denunciar que el Bisbe Murgui afica la mà als "cepillos" de la Seu o ho fa amb nom i llinatges i perfectament identificat o veurà el seu comentari esborrat

3.- Tampoc no donaré cobertura a la publicació de documents privats sense consentiment de l'autor (exemple: una carta de Pere Sampol a Biel Barceló explicant-li la seva visió del que ha de fer el PSM)

No sé si em deix alguna cosa, l'experiència m'ho dirà. Però m'agradaria veure la blogosfera política lliure d'aspirants a les tertúlies de Salsarosa que, per a més INRI, s'amparen en l'anonimat 

UN CAMIO COL.LAPSA PALMA

grosske | 06 Octubre, 2006 10:50

Avui matí, un accident a la carretera de Sòller ha col.lapsat les carreteres de Soiller, Valledemossa i Establiments, la Via de Cintura, les carreteres de Manacor i Sineu i les autopistes d'Inca i l'Arenal. Això no ha estat més que l'expressió exacervada d'un  problema que , en menor mesura, es repeteix de manera quotidiana 

La política de mobilitat del Govern Balear i de l'Ajuntament de Palma és un fracàs cada cop més evident. Palma ja té 400.000 residents, 50.000 palmesans - que han anat a cercar un habitatge més econòmic fora del terme municipal - entren i surten cada dia de la nostra ciutat... la resposta del PP ha estat: més infrastructures perquè la gent vagi en cotxe privat fins al mateix centre de la ciutat. Una política que està fracassant de manera estrepitosa

El metro és l'excepció que confirma la regla: ni més kilòmetres de xarxa ferroviària, ni tramvies, ni potenciament del transport públic per carretera.

Quant a l'Ajuntament, on són els aparcaments a la perifèria - enllaçats amb transport públic - que recomanava el Pla de Mobilitat? Enlloc. Tots els aparcaments s'han construit a la corona de les avingudes per poder complir un somni il.lusori: que tots poguem anar al centre de Palma en cotxe i que la ciutat i la illa funcionin

L'IRPF DEN MATAS: UNA CORTINA DE FUM

grosske | 04 Octubre, 2006 11:09

La publicacišo de les declaracions de l'IRPF den Matas a la web del PP de Balears m'Ús totalment indiferent. Es evident que si Matas ha tengut un increment important i indegut del seu patrimoni no serÓ a l'IRPF on trobarem la prova. Que no s'entengui com una comparaciˇ odiosa per˛ qualc˙ pensa que els cavalls, finques, empreses i resta de mostres de l'imperi de corrupciˇ del Sr Roca, ex-gerent d'Urbanisme de Marbella, estaven presents a la seva declaraciˇ de la Renda. Els enriquiments il.lÝcits, per definiciˇ, no es declaren a Hisenda. Per tant, el que s'ha de fer Ús arribar a un acord parlamentari sobre la investigaciˇ patrimonial dels cÓrrecs p˙blics (ahir el PP va votar en contra al.legant qŘestions de mŔtode) i deixar-se de coverbos Dit aix˛, i perquŔ no es digui que aix˛ sˇn excuses de mal pagador, igualarÚ l'aposta del Sr. Matas i, com diuen en el p˛ker, "pujarÚ mil mÚs". AixÝ que quan m'hagin fet la conversiˇ a pdf i totes coses publicarÚ la meva declaraciˇ d'IRPF i, tambÚ, la meva declaraciˇ de bens patrimonials feta davant l'Ajuntament

MES CORRUPCIO A SON ESPASES

grosske | 03 Octubre, 2006 11:25

La darrera acció corrupta de Matas a Son Espases ens  costarà 105 milions d'euros de les nostres butxeques: ha triat l'oferta econòmica més cara (la d'OHL) sense que hi hagi raons tècniques o d'altre tipus  que ho justifiquin

Si pensam en el cost  total del projecte, 740 millons d'euros (és a dir, el pressupost anual de diverses Conselleries), comprendrem la batalla de titans que s'ha produit (entre OHL i Dragados/FCC). De fet, estic segur que del tema se n'ha parlat més a Madrid que no aquí i que Matas s'ha limitat a complir consignes de la superioritat. Fixau-vos si s'han hagut de moure de fils perquè El Mundo: defensor fins a lo darrer de tot el tema de Son Espases aquí no ha dubtat en prendre posició en contra del govern i  en, pràcticament, acusar-lo de corrupció.

En tot cas, afegiu aquest tèrbol assumpte de l'adjudicació de Son Espases a un llarg cúmul de despropòsits amb un denominador comú: perjudicar els interessos públics i afavorir els interessos privats (és a dir, corrompre l'acció política). Facem un ràpid repàs:

Abandonament d'un projecte de construcció del nou hospital al mateix solar de Son Dureta per anar cap a un projecte més car i que allargarà uns 8 anys el fet de poder comptar amb un nou hospital

Beneficiar la Sanitat privada perllongant i fent més aguts els dèficits de la pública.

Promoure una operació especulativa al voltant de La Real que té en Son Espases una peça clau.

Contruir un expedient de compra de Son Espases a l'Ajuntament de Palma totalment plagat d'irregularitats

... i ara els 105 milions d'euros pagats de més a l'adjudicació

TRES IDEES SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERE

grosske | 02 Octubre, 2006 16:33

PRIMERA: Aquí teniu les estadístiques  que relacionen la condició d'estranger (el cas del darrer assassinat a Palma) amb la comissió d'assassinats relacionats amb la violència de gènere. Una part d'aquestes diferències tan cridaneres pot obeir a les diferents mentalitats i valors culturals però un altre segur que té relació amb un altre fenòmen: la relació entre violència de gènere i condicions socioeconòmiques de la família. Tots hem escoltat allò de que "la violència de gènere afecta totes les classes socials", i és cert;  però estic segur que no de la mateixa manera: les ruptures familiars no afecten de la mateixa manera si et suposen (o no) una penalització econòmica afegida i també és distint el cas de qui pot procurar-se un entorn protector amb facilitat o de qui ha de confiar exclussivament en la tutela dels poders públics

SEGONA: Aquesta  tutela dels poders  públics és encara molt deficient. La dona assassinada ahir a Palma ja havia avisat que el seu futur botxí l'acosava. Què es va fer?. Disposava aquesta dona d'una senzilla telealarma que li permetés demanar auxili només premant un botó?... perquè no? (és una reivindicació que hem plantejat mil i una vegades). A més, és conegut el colapse dels jutjats destinats a violència de gènere i les mancances d'una administració estatal que, no obstant això, ha considerat oportú renunciar a 4000 milions d'euros a la darrera reforma de l'IRPF

TERCERA: S'incrementen les denúncies, les ordres d'allunyament i, no obstant això, no devalla el nombre d'assassinats. Això no ens ha de fer perdre el coratge. L'increment de la repressió i de la concienciació social està salvant moltes dones de calvarais que, fins ara, es produien dins l'anonimat. No és tan estrany que una major explicitació dels conflictes i la major - i afortunada - rebel.lia de les dones vagi acompanyada d'un increment de les respostes salvatges d'algúns dels seus repressors

MALES FORMES AL PSIB-PSOE

grosske | 01 Octubre, 2006 16:33

No se reeditará ningún pacto. Nuestra aspiración es tener un gobierno monocolor en el Govern, en el Ayuntamiento de Palma y, si podemos, en el Consell de Mallorca, con los pactos que corresponda, del mismo modo que el Gobierno de Zapatero se apoya en otros grupos parlamentarios. Es algo que tenemos muy claro.

Aquestes paraules són del meu bon amic Antonio Diáeguez i formen`part d'una entrevista que avui publica a El Dia del Mundo.

No sé si és casualitat o no però ahir em va sorprendre molt desagradablement que al Congrés del PSM de Palma hi fós el PP, UM, ERC, A.EU-EV i l'únic partit que faltàs fós... el PSIB-PSOE

Jo crec que seria una errada que el PSIB es presentàs a les eleccions apostant exclussivament per la reedició del Pacte de Progrés a la mà: quan un es presenta en solitari a les eleccions és natural que reclami un suport electoral majoritari per al seu projecte. Fins i tot també em sembla bé que el PSIB-PSOE contempli explícitament  la possibilitat que diu en Diéguez: governar en minoria. Però seria una ERRADA GREUISSIMA convertir la possibilitat en una condició i negar la possibilitat de pactes de govern postelectorals... a no ser que el PSIB es resigni a transmetre a la ciutadania la idea que, fins i tot amb majories electorals de progrés, està disposat a dificultar eventuals pactes i, per tant, a ajudar a la permanència del PP en el poder

Jo li donaré al PSIB - i que em perdoni l'arrogància - un petit consell. Que digui que aspira a la majoria i a governar en solitari i que, en tot cas, els eventuals acords o pactes postelectorals als que pugui arribar s'hauran de correspondre amb els resultats electorals, és a dir, del que hagin dit els electors amb les seves paperetes.

Crec que això no entra en contradicció amb el que els pugui dir en Pepe Blanco i, a més, ens poit estalviar més d'una polèmica preelectoral tan estèril com beneficiosa per als interessos del PP  

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS