Administrar


Estadisticas de visitas

PLE DE L'AJUNTAMENT ON LINE. JUNY 2006

grosske | 29 Juny, 2006 07:44

09,44

Comencen amb una mica de retràs les Juntes Generals d'Empreses Municipals (són iguals que un Ple però, formalment, no som el Ple: som com una reunió dels accionistes de l'empresa; és una mica`estrany però és així). Josep Maria Aguiló de UH, Joan Carles Palos del Balears i Josep Capo de DM ja són aquí. També hi ha un fotògraf del Balears.

Al públic, unes 12 persones de l'staff de les empreses i 3 més de l'Associació de persones grans Ben Amics de Santa Catalina. En Pere Felip els encapçala. En Pere Felip és un personatge curiós, no es perd un plenari i intervé sistemàticament en 2 ó 3 punts; són intervencions llegides, formalment pulcres (tal volta massa florides) i, en general, molt assenyades.

El PSOE aprofita les liquidacions de comptes de l'any anterior per analitzar la gestió de les empreses. Ara na Rosa Marqués - una de les regidores més treballadores i rigoroses del consistori - està analitzant la gestió d'EMAYA i les diu  com a punys. Parla de la Palma neta i la Palma bruta i del fet que els ciutadans paguen a EMAYA per l'aigua més del que l'aigua li costa a EMAYA  (és a dir que no només pagam l'aigua: estam subvencionant EMAYA)

10,10 h

En Pere Muñoz em confirma que aquest serà el seu darrer Ple. La seva renúncia vé com a urgància al Ple. Em sap greu personalment i políticament. Sens dubta el seu adéu al consistori serà una de les notícies importants d'aquest Ple.

10,25 h

La Sala ja està plena. Han vengut els veïnats del carrer Antoni Pons i membres de la Plataforma del Parc de les Vies i de la Plataforma Salvem La Real

11,10 h

Amb una hora i busques de retràs comença el Ple Ordinari.

Després de diversos assumptes de tràmit que es substancien meteòricament, intervé en Pere Felip sobre una proposta del PSOE sobre l'Aliança de les Civilitzacions.

Les teles han fet la seva sessió d'"afusellament" habitual. Es col.loquen en bateria com un pelotó d'afusellament i fan passar portaveus i representants d'entitats per davant les càmares i els fan diverses preguntes. Jo he parlat de Son Espases i del carrer Antoni Pons. Aviat s'aniran i montaran els informatius de migdia. A efectes audiovisuals el Ple, en bona mesura, ja ha acabat... però no passeu pena, sempre vos quedarà Paris i aquest bloc per saber el que està passant. Es broma, és broma...

Per exemple, acaben d'irrompre els patinadors amb una pancarta enorme que diu: "Sa Faixina Skateplaza", "Alcaldesa cumple tu promesa" i un altra de més petita "Multas a opresores no, a patinadores. Libertad para patinar"

No acaba passar l'aldarull d'aquesta intervenció quan comença a intervenir n'Angels Fermosselle envoltada de pancartes petites que diuen "El Ayuntamiento no puede ser ni indiferente ni soberbio (Alberto Ruiz Gallardón). A les Víes, Parc sí, asfalt no"

Intervé a un punt presentat pel PSOE que reprodueix un altre del conjunt de l'oposició presentat fa uns mesos: perllongar el soterrament de les vies del tren més enllà de la via de cintura per tal de no ofegar el barri de Son Fortesa

El PP argumenta que hi ha raons tècniques per no perllongar el soterrament del tren perquè ha de passar per davall un torrent. La resta dels mortals no ho entenem perquè el metro passa per davall del torrent i no passa res. El PP vota en contra de la proposta

12,05

Comença el punt relatiu a la sol.licitud de comissió d'investigació de Son Espases. Comença intervenint en Pere Felip, després ho farà la Plataforma de la Real. Mir El Mundo i veig que en Rodrigo braveja d'haver guanyat la batalla judicial de 5 a 0. Mentida, com sempre que obre la boca. Totes les sentències fan referència a qüestions colaterals i formals (dret de la Plataforma a accedir a determinada documentació, capacitat jurídica de la Plataforma per impugnar l'acord de compra, etc). En canvi, no es cita el peritatge judicial fet a impúls de la plataforma que va concloure que l'Ajuntament va pagar per Son Espases gairebé el triple del seu valor. Llegir aquesta informació m'ha encalentit

Ara hauré d'intervenir jo. Per seguir l'argumentació, vos deix aquí les causes per les quals hem sol.licitat com a grup la revisió de l'acord de compra. Es una argumentació jurídica - que acabarà en un contenciós - però vos servirà

En Rodrigo de Santos, com sempre, fa cortines de fum i es refugia en el procediment judicial. Jo intent explicar-li que hi ha coses que el jutge d'allò contenciós no resoldrà i que són molt importants. Per exemple: Cañellas declara el 24 de maig al DM que no vol fer declaracions sobre la seva intervenció a la compra de Son Espases "para no perjudicar a Cirer": evidentment, jo vull fer comparèixer a Cañellas a la comissió d'investigació perquè m'ho expliqui. Un altra qüestió: el govern paralitza fraudulentament l'expedient disciplinari del tècnic que informà la ubicació de Son Espases estant afectat per incompatibilitats: al jutge de lo contenciós això no l'importa, als ciutadans sí; les mentides de de Santos sobre les seves preteses negociacions amb el Ministeri de Defensa tampoc no interessaran al jutge de lo contenciós però sí als ciutadans.

Finalment, faig una pregunta a Rodrigo de Santos: si no té res que ocultar, perquè no vol la comissió d'investigació?

Em contesta que està massa ocupat per governar en bé de la ciutat per investigar coses absurdes i voten en contra

13,30

Comença la intervenció del representant dels veïnats del carrer Antoni Pons. EStà crispat, com sempre, perquè quedar-se sense casa, crispa.

Fa vuit mesos que es varen arruinar les cases i les obres ni tan sols han començat. Demanam al Sr. Rodrigo de Santos explicacions sobre el que ha passat i compromisos per arreglar el tema

El Sr. Rodrigo de Santos, per primera vegada en tres anys, ha reconegut que s'ha equivocat i que les coses s'han retrassat més del compte. Lamentablement, no ha estat capaç d'explicar ni per aproximació quan podran començar les obres. Els veïnats, com podeu imaginar, no han sortit gens contents

14,20h

Comença la compareixença de Sierra sobre la rehabilitació dels habitatges socials de Corea. Tal i com vàrem pronosticar fa temps des d'EU-EV el concurs convocat per l'Ajuntament - mal plantejat "hasta las corvas"  - s'ha hagut de declarar desert.

El Sr. Sierra és responsable del mal plantejament del concurs i d'haver retrassat la declaració del concurs desert quan ja sabien que aquesta declaració era inevitable.

Ara diu en Sierra que la rehabilitació la ferà conjuntament Govern i Ajuntament. Terminis?, condicions?, ara li demanaré.

Li he plantejat dos compromisos amb els veïnats: el dret a reallotjar-se a la zona dels veïnats que així ho desitgin i el dret dels veïnats a accedir al seu nou habitatge amb cost econòmic 0

En Sierra eludeix els compromisos i ho deixa, simplement, en què actuarà d'acord amb els veïnats. Tenc la sensació que això anuncia acords amb algúns veïnats i amb d'altres no

PAUSA PER DINAR

16,40 H

Reanudació del Plé.Sense públic, sense càmares, només dos periodistes: Aguiló i Capó

S'aproven propostes de PSOE i PSM relatives impúls de blocs que fomentin valors socials i de posar més pel.lícules en català a cinema a la fresca "en la mesura d'allò possible".

17,40 h

Es veu la proposta d'EU-EV demanant major cura en el manteniment de la ciutat. La Sra. Sans ens respon que el 98% de les queixes ciutadanes formulades el 2006 ja han estat solventades i que són una  minoria les que s'atorben més de 10 dies. Li responem que com pot ser que coses perilloses denunciades en premsa el 30 de maig per EU_EV (i de les quals varen sortir fint i tot fotos en premsa) no s'haguessin arreglar setmanes més tard. No m'ha sabut contestar però em diu que les estadístiques estan a la meva disposició.

Bé, ja hoi sabeu, cridau al 010 per qualsevol tema que vos preocupi: vos ho arreglaran tot d'una (ho diuen les estadístiques)

18 h Ara venen diverses propostes del PSOE relatives a la procesionària a les escoles, manteniment de la Serra de Na Burguesa, pisatge urbà i protecció de l'edifici de GESA entre d'altres; moltes s'aproven, la de GESA em tem que no correrà la mateixa sort. Efectivament, no l'ha tenguda

18,20 h

Es veuen diversos temes que duu EU-EV relatives a Urbanisme i que  trobareu ressenyats a la categoria "Palma corrupció urbanística": el no tancament de les oficines del grup Drac i l'execució sense autorització de quatre urbanitzacions. Sobre el primer tema , de Santos anuncia que aviat es tancarà (2 anys i 9 mesos després de la denúncia); sobre la segona, de Santos em treu un informe signat ahir per un tècnic que avala una "interpretació flexible" de la norma. Obviament, no podem valorar l'informe que ens han tret ben on line enmig del debat però ja tornarem sobre el tema.

Preguntam també a de Santos perquè no va remetre a Fiscalia l'expedient de Son Olivaret tal que Fiscalia havia demanat arrel d'una denúncia d'EU-EV. De Santos contesta que no ho sap però que ho averiguarà. Santa paciència! tornarem a demanar-ho d'aquí un mes

19 h

Comencen els assumptes d'urgència.

En primer lloc, es veu una proposta conjunta de l'oposició sobre pistes de skateboard. El representant dels interessats està intervenint. Llàstima que ara tothom estigui esgotat i que ja no hi hagi ni un sòl periodista a la Sala.

Aquests plenaris de 12 hores tenen el nefast efecte de pulveritzar els debats i les propostes. Es impossible traslladar a l'opinió pública tot el que passa. Els mitjans de comunicació no donen a bastament i fins i tot aquest post comença a tenir unes dimensions extravagants.

Palma necessita dos plenaris al mes: dignes i ben ordenats. M'ho apunt per al programa

Finalment el punt dels skateboards es retira per absència del regidor responsable d'esports Rafael Duran, una absència plenament justificada donat que avui matí ha estat pare (enhorabona de part dels roigjiverds)

Ara venen uns quants punts d'urbanisme entre els quals el polígon de Son Fangos destinat a les empreses de rent a car que havien ocupat i.legalment els terrenys rústics i que, ara els reconvertim en un polígon de serveis (com he dit en alguna ocasió, els tornam milionaris com a premi)

Ara llegeixen la carta de dimissió den Pere Muñoz.

Muñoz diu que deixa de fer allò que més li agrada fer. Paraules d'agraiment a la seva família i al PSM. Diu que s'ha trobat molt bé. Demana disculpes pels excessos verbals i demana que es retiruin de l'acta del ple del debat de la ciutat les paraules contra el Sr. Veramedi. Dona les gràcies al Secretari i a d'altres funcionaris i als mitjans de comunicació i a les plataformes.

Diu que els partits no són res i que allò més importants són les persones. agraix a Rafel Duran el seu talant de consens, diu que en Toni Roig és una excel.lent persona que guanya en les distàncies curtes i de mí diu que som una animal polític en el bon sentit de la paraula i m'agraeix la col.kaboració d'aquests mesos.

També té molt bones paraules per na Maria Costa i ens desitja sort a tots

Cirer s'acomiada de manera carinyosa i en Veramendi retira tot el que li va dir.

Acab de fer una intervenci´olamentant la partida den Pere políticament i personalment. He lloat les seves qualitats polítics i l'elegància de la seva partida, demostrant una manca d'"apego" a la cadira que l'honora

En Roig diu que ha estat un bon regidor, li dona les gràcies i li desitja bon vent i barca nova   

El plenari ha acabat

AVUI, PLE DE L'AJUNTAMENT ON LINE

grosske | 29 Juny, 2006 06:16

A les 10 h comença el Ple de l'Ajuntament. Mitja hora abans, veim la liquidació de comptes de les empreses municipals.

Nosaltres duim propostes sobre el  (mal) manteniment de la ciutat, una sol.licitud de comissió d'investigació sobre Son Espases (conjunta amb el PSM), les 4 urbanitzacions que s'han executat sense autorització municipal, el no tancament de les oficines den Vicente Grande, una compareixença de Rodrigo de Santos sobre els veinats d'Antoni Pons que es quedaren sense casa, una compareixença de Gijon sobre el tema dels guardacotxes, una conjunta de l'oposició sobre pistes de skateboard, una pregunta sobre perquè no remeteren a Fiscalia la documentació de l'urbanització il.legal de Son Olivaret i qualque cosa més

Aquestes i altres coses vos les intentaré contar "on line".

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS