Administrar


Estadisticas de visitas

EXIT DE LA MANIFESTACIO PEL PARC DE LES VIES

grosske | 30 Juny, 2006 22:26

Aqui teniu una magnífica galeria de fotos que ha fet en Peo Torro sobre la manifestació d'avui en favor del Parc de les Vies

I aquí teniu també dues reflexions:

Primera. A les teles que m'han demanat jo els he dit aque estava allà per dues coses: per reafirmar un compromís electoral del 2003 i per anunciar un compromís electoral del 2007.

En efecte, el Parc de les Vies no depen ni de na Cirer, ni den Rodrigo de Santos ni de mí ni d'en Toni Roig: depen del que votin els ciutadans de Palma d'aquí 10 mesos i busques. Si voten canvi, el Parc està assegurat.

Segona. Al despatx de na Cirer els coloms volen baixos; la manera en què Rodrigo de Santos anuncia la seva retirada és l'expressió de l'enèssima crisi de l'equip de govern; Son  Espases, el soterrament de les vies, el Palau de Congressos, el Recinte Firal... enlloc de ser grans èxits s'estan convertint en grans problemes... la gent no perceb ni que Palma vagi bé ni que hi hagi bon rollo entre els qui la governen. Es un mal clima per afrontar les eleccions 

RODRIGO DE SANTOS S'EN ANIRA

grosske | 30 Juny, 2006 08:09

En Rodrigo de Santos es retira de la política l'any vinent. Ho va declarar ahir als mitjans de comunicació.

Fins ara tots els "morts" del PP a Cort es produien entre els amics de la Batllessa (Antoni Nadal , Maite Jiménez, Rosa Arregui); de Santos no dimiteix en aquesta legislatura però és el primer que l'acabarà oficialment "in articulo mortem"

De Santos anava per Conseller de Sanitat i va veure el seu paper d'"'home fort" del govern de Cort com un cert càstic. Mai s'ha duit bé amb la batllessa i tampoc amb algúns dels altres regidors. La confirmació de Catalina Cirer com a candidata i la pau "a regañadientes" establerta entre na Cirer i el tàndem Matas/Rodríguez l'ha deixat en una posició incòmode.

També ha estat el que ha rebut més presió per part de l'oposició política i social (nosaltres, enguany, hem duit dues vegades a Ple la seva dimissió)

Deixant totalment de banda les qüestions personals, no ploraré sobre la seva tomba política (si es que no ressucita en el darrer moment). De Santos és una persona intel.ligent, capaç, ambiciosa i mentidera. Tenia ganes de fer coses i de figurar. Durant el seu mandat, han governat a Urbanisme els de sempre: els especuladors; però jo crec que això també l'emprenya i castiga el seu ego. Al final, el balanç cost/benefici no ha funcionat.

M'hagués agradat que la seva dimissió es produís avui mateix. Personalment i en l'àmbit de la seva vida privada li desig, sincerament,  molta sort 

PLE DE L'AJUNTAMENT ON LINE. JUNY 2006

grosske | 29 Juny, 2006 07:44

09,44

Comencen amb una mica de retràs les Juntes Generals d'Empreses Municipals (són iguals que un Ple però, formalment, no som el Ple: som com una reunió dels accionistes de l'empresa; és una mica`estrany però és així). Josep Maria Aguiló de UH, Joan Carles Palos del Balears i Josep Capo de DM ja són aquí. També hi ha un fotògraf del Balears.

Al públic, unes 12 persones de l'staff de les empreses i 3 més de l'Associació de persones grans Ben Amics de Santa Catalina. En Pere Felip els encapçala. En Pere Felip és un personatge curiós, no es perd un plenari i intervé sistemàticament en 2 ó 3 punts; són intervencions llegides, formalment pulcres (tal volta massa florides) i, en general, molt assenyades.

El PSOE aprofita les liquidacions de comptes de l'any anterior per analitzar la gestió de les empreses. Ara na Rosa Marqués - una de les regidores més treballadores i rigoroses del consistori - està analitzant la gestió d'EMAYA i les diu  com a punys. Parla de la Palma neta i la Palma bruta i del fet que els ciutadans paguen a EMAYA per l'aigua més del que l'aigua li costa a EMAYA  (és a dir que no només pagam l'aigua: estam subvencionant EMAYA)

10,10 h

En Pere Muñoz em confirma que aquest serà el seu darrer Ple. La seva renúncia vé com a urgància al Ple. Em sap greu personalment i políticament. Sens dubta el seu adéu al consistori serà una de les notícies importants d'aquest Ple.

10,25 h

La Sala ja està plena. Han vengut els veïnats del carrer Antoni Pons i membres de la Plataforma del Parc de les Vies i de la Plataforma Salvem La Real

11,10 h

Amb una hora i busques de retràs comença el Ple Ordinari.

Després de diversos assumptes de tràmit que es substancien meteòricament, intervé en Pere Felip sobre una proposta del PSOE sobre l'Aliança de les Civilitzacions.

Les teles han fet la seva sessió d'"afusellament" habitual. Es col.loquen en bateria com un pelotó d'afusellament i fan passar portaveus i representants d'entitats per davant les càmares i els fan diverses preguntes. Jo he parlat de Son Espases i del carrer Antoni Pons. Aviat s'aniran i montaran els informatius de migdia. A efectes audiovisuals el Ple, en bona mesura, ja ha acabat... però no passeu pena, sempre vos quedarà Paris i aquest bloc per saber el que està passant. Es broma, és broma...

Per exemple, acaben d'irrompre els patinadors amb una pancarta enorme que diu: "Sa Faixina Skateplaza", "Alcaldesa cumple tu promesa" i un altra de més petita "Multas a opresores no, a patinadores. Libertad para patinar"

No acaba passar l'aldarull d'aquesta intervenció quan comença a intervenir n'Angels Fermosselle envoltada de pancartes petites que diuen "El Ayuntamiento no puede ser ni indiferente ni soberbio (Alberto Ruiz Gallardón). A les Víes, Parc sí, asfalt no"

Intervé a un punt presentat pel PSOE que reprodueix un altre del conjunt de l'oposició presentat fa uns mesos: perllongar el soterrament de les vies del tren més enllà de la via de cintura per tal de no ofegar el barri de Son Fortesa

El PP argumenta que hi ha raons tècniques per no perllongar el soterrament del tren perquè ha de passar per davall un torrent. La resta dels mortals no ho entenem perquè el metro passa per davall del torrent i no passa res. El PP vota en contra de la proposta

12,05

Comença el punt relatiu a la sol.licitud de comissió d'investigació de Son Espases. Comença intervenint en Pere Felip, després ho farà la Plataforma de la Real. Mir El Mundo i veig que en Rodrigo braveja d'haver guanyat la batalla judicial de 5 a 0. Mentida, com sempre que obre la boca. Totes les sentències fan referència a qüestions colaterals i formals (dret de la Plataforma a accedir a determinada documentació, capacitat jurídica de la Plataforma per impugnar l'acord de compra, etc). En canvi, no es cita el peritatge judicial fet a impúls de la plataforma que va concloure que l'Ajuntament va pagar per Son Espases gairebé el triple del seu valor. Llegir aquesta informació m'ha encalentit

Ara hauré d'intervenir jo. Per seguir l'argumentació, vos deix aquí les causes per les quals hem sol.licitat com a grup la revisió de l'acord de compra. Es una argumentació jurídica - que acabarà en un contenciós - però vos servirà

En Rodrigo de Santos, com sempre, fa cortines de fum i es refugia en el procediment judicial. Jo intent explicar-li que hi ha coses que el jutge d'allò contenciós no resoldrà i que són molt importants. Per exemple: Cañellas declara el 24 de maig al DM que no vol fer declaracions sobre la seva intervenció a la compra de Son Espases "para no perjudicar a Cirer": evidentment, jo vull fer comparèixer a Cañellas a la comissió d'investigació perquè m'ho expliqui. Un altra qüestió: el govern paralitza fraudulentament l'expedient disciplinari del tècnic que informà la ubicació de Son Espases estant afectat per incompatibilitats: al jutge de lo contenciós això no l'importa, als ciutadans sí; les mentides de de Santos sobre les seves preteses negociacions amb el Ministeri de Defensa tampoc no interessaran al jutge de lo contenciós però sí als ciutadans.

Finalment, faig una pregunta a Rodrigo de Santos: si no té res que ocultar, perquè no vol la comissió d'investigació?

Em contesta que està massa ocupat per governar en bé de la ciutat per investigar coses absurdes i voten en contra

13,30

Comença la intervenció del representant dels veïnats del carrer Antoni Pons. EStà crispat, com sempre, perquè quedar-se sense casa, crispa.

Fa vuit mesos que es varen arruinar les cases i les obres ni tan sols han començat. Demanam al Sr. Rodrigo de Santos explicacions sobre el que ha passat i compromisos per arreglar el tema

El Sr. Rodrigo de Santos, per primera vegada en tres anys, ha reconegut que s'ha equivocat i que les coses s'han retrassat més del compte. Lamentablement, no ha estat capaç d'explicar ni per aproximació quan podran començar les obres. Els veïnats, com podeu imaginar, no han sortit gens contents

14,20h

Comença la compareixença de Sierra sobre la rehabilitació dels habitatges socials de Corea. Tal i com vàrem pronosticar fa temps des d'EU-EV el concurs convocat per l'Ajuntament - mal plantejat "hasta las corvas"  - s'ha hagut de declarar desert.

El Sr. Sierra és responsable del mal plantejament del concurs i d'haver retrassat la declaració del concurs desert quan ja sabien que aquesta declaració era inevitable.

Ara diu en Sierra que la rehabilitació la ferà conjuntament Govern i Ajuntament. Terminis?, condicions?, ara li demanaré.

Li he plantejat dos compromisos amb els veïnats: el dret a reallotjar-se a la zona dels veïnats que així ho desitgin i el dret dels veïnats a accedir al seu nou habitatge amb cost econòmic 0

En Sierra eludeix els compromisos i ho deixa, simplement, en què actuarà d'acord amb els veïnats. Tenc la sensació que això anuncia acords amb algúns veïnats i amb d'altres no

PAUSA PER DINAR

16,40 H

Reanudació del Plé.Sense públic, sense càmares, només dos periodistes: Aguiló i Capó

S'aproven propostes de PSOE i PSM relatives impúls de blocs que fomentin valors socials i de posar més pel.lícules en català a cinema a la fresca "en la mesura d'allò possible".

17,40 h

Es veu la proposta d'EU-EV demanant major cura en el manteniment de la ciutat. La Sra. Sans ens respon que el 98% de les queixes ciutadanes formulades el 2006 ja han estat solventades i que són una  minoria les que s'atorben més de 10 dies. Li responem que com pot ser que coses perilloses denunciades en premsa el 30 de maig per EU_EV (i de les quals varen sortir fint i tot fotos en premsa) no s'haguessin arreglar setmanes més tard. No m'ha sabut contestar però em diu que les estadístiques estan a la meva disposició.

Bé, ja hoi sabeu, cridau al 010 per qualsevol tema que vos preocupi: vos ho arreglaran tot d'una (ho diuen les estadístiques)

18 h Ara venen diverses propostes del PSOE relatives a la procesionària a les escoles, manteniment de la Serra de Na Burguesa, pisatge urbà i protecció de l'edifici de GESA entre d'altres; moltes s'aproven, la de GESA em tem que no correrà la mateixa sort. Efectivament, no l'ha tenguda

18,20 h

Es veuen diversos temes que duu EU-EV relatives a Urbanisme i que  trobareu ressenyats a la categoria "Palma corrupció urbanística": el no tancament de les oficines del grup Drac i l'execució sense autorització de quatre urbanitzacions. Sobre el primer tema , de Santos anuncia que aviat es tancarà (2 anys i 9 mesos després de la denúncia); sobre la segona, de Santos em treu un informe signat ahir per un tècnic que avala una "interpretació flexible" de la norma. Obviament, no podem valorar l'informe que ens han tret ben on line enmig del debat però ja tornarem sobre el tema.

Preguntam també a de Santos perquè no va remetre a Fiscalia l'expedient de Son Olivaret tal que Fiscalia havia demanat arrel d'una denúncia d'EU-EV. De Santos contesta que no ho sap però que ho averiguarà. Santa paciència! tornarem a demanar-ho d'aquí un mes

19 h

Comencen els assumptes d'urgència.

En primer lloc, es veu una proposta conjunta de l'oposició sobre pistes de skateboard. El representant dels interessats està intervenint. Llàstima que ara tothom estigui esgotat i que ja no hi hagi ni un sòl periodista a la Sala.

Aquests plenaris de 12 hores tenen el nefast efecte de pulveritzar els debats i les propostes. Es impossible traslladar a l'opinió pública tot el que passa. Els mitjans de comunicació no donen a bastament i fins i tot aquest post comença a tenir unes dimensions extravagants.

Palma necessita dos plenaris al mes: dignes i ben ordenats. M'ho apunt per al programa

Finalment el punt dels skateboards es retira per absència del regidor responsable d'esports Rafael Duran, una absència plenament justificada donat que avui matí ha estat pare (enhorabona de part dels roigjiverds)

Ara venen uns quants punts d'urbanisme entre els quals el polígon de Son Fangos destinat a les empreses de rent a car que havien ocupat i.legalment els terrenys rústics i que, ara els reconvertim en un polígon de serveis (com he dit en alguna ocasió, els tornam milionaris com a premi)

Ara llegeixen la carta de dimissió den Pere Muñoz.

Muñoz diu que deixa de fer allò que més li agrada fer. Paraules d'agraiment a la seva família i al PSM. Diu que s'ha trobat molt bé. Demana disculpes pels excessos verbals i demana que es retiruin de l'acta del ple del debat de la ciutat les paraules contra el Sr. Veramedi. Dona les gràcies al Secretari i a d'altres funcionaris i als mitjans de comunicació i a les plataformes.

Diu que els partits no són res i que allò més importants són les persones. agraix a Rafel Duran el seu talant de consens, diu que en Toni Roig és una excel.lent persona que guanya en les distàncies curtes i de mí diu que som una animal polític en el bon sentit de la paraula i m'agraeix la col.kaboració d'aquests mesos.

També té molt bones paraules per na Maria Costa i ens desitja sort a tots

Cirer s'acomiada de manera carinyosa i en Veramendi retira tot el que li va dir.

Acab de fer una intervenci´olamentant la partida den Pere políticament i personalment. He lloat les seves qualitats polítics i l'elegància de la seva partida, demostrant una manca d'"apego" a la cadira que l'honora

En Roig diu que ha estat un bon regidor, li dona les gràcies i li desitja bon vent i barca nova   

El plenari ha acabat

AVUI, PLE DE L'AJUNTAMENT ON LINE

grosske | 29 Juny, 2006 06:16

A les 10 h comença el Ple de l'Ajuntament. Mitja hora abans, veim la liquidació de comptes de les empreses municipals.

Nosaltres duim propostes sobre el  (mal) manteniment de la ciutat, una sol.licitud de comissió d'investigació sobre Son Espases (conjunta amb el PSM), les 4 urbanitzacions que s'han executat sense autorització municipal, el no tancament de les oficines den Vicente Grande, una compareixença de Rodrigo de Santos sobre els veinats d'Antoni Pons que es quedaren sense casa, una compareixença de Gijon sobre el tema dels guardacotxes, una conjunta de l'oposició sobre pistes de skateboard, una pregunta sobre perquè no remeteren a Fiscalia la documentació de l'urbanització il.legal de Son Olivaret i qualque cosa més

Aquestes i altres coses vos les intentaré contar "on line".

MES NACIONALISTES O MES D'ESQUERRES?

grosske | 28 Juny, 2006 09:26

A un recent post titulat "UM i els crítics del PSM" s'ha suscitat una interessant controvèrsia sobre si és raonable o no un eventual acostament dels crítics del PSM a Unió Mallorquina.

Un que firma XYZ (que no sé qui és) afina molt el llàpis al seu darrer comentari i ve a concloure (esper interpretar-lo bé) que això depén de si s'és principalment d'esquerres o principalment nacionalista. Té raó XYZ perquè, certament, en el primer cas, l'acostament a UM no s'entén de cap manera i, en el segon, sí que es pot entendre. Però,  són aquestes dues posicions les úniques possibles?

Quan jo militava en el PSM - ja fa un bon grapat d'anys - record que teoritzàvem que no calia establir una prioritat entre ambdós elements identitaris i que tots dos els havíem de reivindicar al mateix nivell.

El raonament bàsic, que tant d'anys després continu compartint, és que hi ha un denominador comú: un únic projecte emancipador que té un caire individual, un caire social i un caire nacional.

Jo estic en política perquè defens la llibertat i la llibertat no només és incompatible amb la coacció de les llibertats individuals: també és incompatible amb relacions de dominació entre classes socials i amb les relacions de dominació entre pobles o sobre els pobles.

Es per això que jo no podria militar de cap manera ni a UM ni (per raons molt diferents) a un partit stalinista ni tampoc a un partit d'esquerres que no reconegués els drets de les nacions que estan integrades a l'Estat espanyol

EL PP (I UM) INSTRUMENTALITZEN EL PARLAMENT

grosske | 27 Juny, 2006 17:49

L'oposició ha montat avui un bon "pollo" al Parlament (sortint del saló de sessions a l'hora de votar) que ha estat a punt d'impedir les votacions per manca de quorum. Afortunadament, el Diputat nacionalista "pata negra" Miquel Nadal (no com els del PSM que són uns venuts a EU-EV) ha corregut (literalment) a auxiliar el PP i, amb la seva presència, ha assegurat el quorum i ha permés que el PP dugués endavant la seva vergonyosa instrumentalització del Parlament al servei del govern autònom.

El problema no és - com ha pogut semblar en qualque moment - que el Parlament treballi durant l'estiu. El problema és que el Parlament treballi durant l'estiu EXCLUSIVAMENT PER A TRAMITAR LES LLEIS PROPOSADES PEL GOVERN I SENSE POSSIBILITAR CAP TIPUS D'INICIATIVA DE CONTROL DE L'EXECUTIU PER PART DE L'OPOSICIO (PREGUNTES, PROPOSICIONS, INTERPEL.LACIONS, ETC.).

Tenir un Parlament funcionant durant tres mesos com una oficina del govern i sense poder exercir aquesta funció sagrada del control de l'executiu és un insult al Parlament i, de pas, a tots nosaltres.

Qui hauria de defensar el Parlament (el seu President-pepero-moderat-centrista-dialogant) passa de tot i l'Oficial Major (la veu jurídica dels funcionaris del Parlament), també pepero de pro i amb la conjuge treballant al grup parlamentari popular, tampoc no ha posat majors emperons

Haurem de posar "recuperar la dignitat professional" a un dels epígrafs del programa electoral

 

GRENAREM PERO SEGUIREM POSANT ADHESIUS

grosske | 27 Juny, 2006 11:41

 

150 euros de multa ens ha entaferrat na Cirer per col.locar adhesius de denúncia sobre situacions com la que apareix a la fotografia: una voravia del Vivero convertida en una selva per mor del mobiliari urbà col.locat pel propi Ajuntament. Qui s'atreveix a passar en cadira de rodes o amb un carret de nin petit?

Al grup municipal hem decidit de no recòrrer la multa i d'acollir-nos a la possibilitat que ofereix l'ordenança de condonar-la amb "treballs substituis de neteja de la via pública".

El que no farem és deixar de posar adhesius i de denunciar aquestes siutacions, també, al fotoblog que estam a punt de posar en marxa

UM I ELS CRITICS DEL PSM

grosske | 26 Juny, 2006 16:44

Una mica estorat he assistit a l'apropament entre els escindits del PSM i UM. I una mica estorat també he llegit avui una entrevista on Pere Muñoz declara no estar tancat a militar en el futur a Unió Mallorquina.

Cadescú milita on  vol i vota allò que vol però els partits no són ens abstractes que floten entre els niguls: els partits es defineixen, bàsicament, per la política que practiquen.

En aquest sentit, UM és qualque cosa més que un partit autodefinit "de centre nacionalista": UM és el partit aliat del PP durant 15 dels seus 23 anys d'existència; el partit que va votar en Gabriel Cañellas com a president del Govern Balear l'any 1983 i que es va coaligar amb ell, preelectoralment, l'any 1991; i el partit que poc després va trencar amb el PP... perquè en Cañelles els va treure del govern i els va intentar destruir com a partit.

Sense anar tan lluny, UM és el partit que, ara fa tres anys (el 2003) podia triar entre governar al CIM amb el PP o amb un pacte progressista i va triar el PP. No ho oblidem: el PP de la darrera etapa de n'Aznar, el PP que sostenia el govern més reaccionari (i més antinacionalista) que hem tengut a Madrid des de la transició democràtica.

UM és el partit que, en aquesta legislatura, ha venut Son Espases a canvi del "negociete" de Can Domenge, el que dóna suport a una IB3 molt menys compromesa amb la normalització lingüística que Televisió Espanyola, el que ha montat la més descarada xarxa clientelar d'entitats afíns al partit finançades amb doblers públics, el que ha votat sí a la reforma d'Estatut, el del Pla Territorial, el que diu que no vol habitatges de protecció oficial, el que... he de continuar?

A aquestes alçades de la pel.lícula jo ja ho comprenc gairebé tot però continu pensant que en política no val tot

REFERENDUM ITALIA. ELS POBRES I EL FEDERALISME

grosske | 25 Juny, 2006 21:15

Avui i demà voten els italians una reforma constitucional que té com a proposta principal una forta descentralització territorial. La dreta propugna el sí i l'esquerra propugna el no.

Marilia m'ha escrit un mail i m'ho explica d'aquesta manera en el francés una mica torturat que utilitzam com a llengua vehicular:

C’est une victoire pour toi l’Estatut? je comprends pas bien, est compliqué pour una italienne du Sud parce qu’ici en Sicile (pauvre pas riche comme Cataluna)  le federalisme sera la fin 

A Espanya, com a Itàlia són els territoris rics els que impulsen la reforma de l'Estat malgrat que, afortunadament, no hi hagi ni a Euskadi ni a Catalunya cap  exemple semblant a la LLiga Nord

No obstant això, el raonament de na Marilia (i el rerafons del raonament de l’esquerra italiana) és incorrecte. El centralisme és perfectament compatible amb els majors desequilibris territorials (el franquisme n’és un exmple clar) i el federalisme és compatible amb una política molt solidària i equilibrada. 

La clau no està en el model territorial sinó en l’orientació política majoritària al conjunt de l’Estat i als seus territoris

LA SELECCIO ESPANYOLA

grosske | 24 Juny, 2006 09:05

La Selecció espanyola genera espanyolisme culltural i emocional: banderes, himnes, síumbols diversos...  D'aquí que, a determinats àmbits nacionalistes, això generi malestar i es tradueixi en desitjos més o manco confessats de veure la Selecció espanyola derrotada i fora del Mundial com més aviat millor.

Els qui pensin així s'equivoquen

Les identificacions col.lectives de caràcter cultural i emocional són múltiples i, per tant, no coincideixen amb la proposta política sobirana i nacional (que, per definició, és unica)

Una persona es pot sentir catalinera, palmesana, mallorquina, balear, de països catalans, espanyola, europea i, com es sòl dir, ciutadà del món. I no passa res. Les combinacions són infinites com infinites són les experiències personals. Ahir sortia per televisió un exemple curiós: "yo me siento dos tercios uruguayo y un tercio mallorquín". I qui li pot discutir?. De fet, no hi hauria cosa més eficaç per generar conciència "humana", sense més afegitons,  que una bona invasió de marcians.

Però tot això no és un problema per a un projecte polític nacionalista.

Es cert que un projecte nacional ha d'anar lligat necessàriament a una realitat cultural i que aquesta realitat cultural estarà probablement associada a d'altres realitats històriques, econòmiques, geogràfiques, etc. Però allò que defineix una nació no és això: és la voluntat política de ser-ho i d'exercir la seva sobirania com a tal. Això implica, des del punt de vista emocional i cultural, sentir-se part d'aquesta comunitat nacional però no és excloent d'altres identificacions col.lectives més amples o més restringides (des del punt de vista de l'àmbit territorial)  que no vagin associades amb un projecrte polític sobiranista.

Dit amb altres paraules: que constat amb sartisfacció que puc continuar defensant el dret d'autodeterminació d'aquestes illes nostres (com faig des de fa 30 anys) i estar content que la Selecció espanyopla hagi pasat a octaus del campionat del món

PERE MUÑOZ I ELS CRITICS DEL PSM

grosske | 23 Juny, 2006 10:37

Em sap greu que en Pere Muñoz i na Maria Costa s'en vagin de l'Ajuntament perquè crec que són  persones molt vàlides i han fet una bona feina com a regidors. No hem vull posar "baboso": en ocasions he discrepat amb ells tant en qüestions de fons com de forma; però les coincidències han estat infinitament majors que les discrepàncies i, a més, crec que han fet un esforç encomiable per donar-li empenta i perfil al seu grup municipal.

Les seves discrepàncies amb els acords adoptats pel PSM al darrer Congrés no crec que hagin d'mplicar necessàriament la seva dimissió com a regidors però, si ells ho consideren així, ho respect perquè és la seva decisió i és una decisió respectable i impecable des de tots els punts de vista.

Quina diferència entre aquesta posició i la d'aquells que abandonen el partit i es mantenen aferrats als càrrecs institucionals! Cap d'ells seria ara el que és sense el PSM i, per tant, no poden aspirar moralment a seguir en els seus càrrecs fora del PSM. I això ho dic d'ells i de qualsevol altra persona de qualsevol altra partit que hagi fet el mateix en el passat o que aspiri a fer el mateix en el futur.

Fora del PSM són lliures de fer el que vulguin, des d'acostar-se a UM - tal i com publica avui la premsa - a qualsevol altra opció, llevat d'una:  conservar els seus càrrecs de representació institucional

FOTOBLOG

grosske | 23 Juny, 2006 07:20

A A.EU-EV estam fent feina de valent amb la idea plantejada pen Guillem fa uns dies relativa a la creació d'un fotoblog sobre el manteniment de la ciutat. A la fi, estam convençuts que hi arribaran fotos d'altres qüestions distintes al manteniment però no passa res. La idea, com més voltes li donam, més bona ens sembla.

Les fotos-denúncia estan fora de les webs oficials i són patrimoni exclussiu dels mitjans de comunicació. Això vol dir que apareixen i desapareixen en el termini de 24 hores. Estarà molt bé comptar amb un suport estable que sigui un mirall de les deficiències de la nostra ciutat.

Esperam que el fotoblog estigui en marxa aviat i que pugui millorar permanentment amb les vostres idees i les vostres aportacions 

PPAJAROS DE CUENTA I GRAVADORES

grosske | 22 Juny, 2006 12:33

La sòrdida història del batle de Santa Margalida i dels suvorns a regidors del Consistori en relació a l'urbanisme municipal no és la notícia.

La notícia, fantàstica, és que qualcú ho ha gravat i ha enviat les cintes al Diario de Mallorca

La notícia, PPenosa, és que el PP, a través del seu portaveu, va sortir ahir a "apoyar total y abosolutamente" a Antoni del Olmo.

Afegeix aquestes declaracions de Jaume Matas recollides a  El Pais de 23 de juny:

Altre notícia, PPenosa, és que el PPajaro del Olmo digui que no pot negar que la gravació sigui autèntica però que, si fos així, seria il.legal i que, qui va a parlar amb un batle amb una gravadora "és que no duu bones idees"

Jo també pens que la idea no és bona: és boníssima. Beneït sigui el gravador com beneït sigui aquell regidor socialista  de Calvià al qual volgueren comprar el vot per 100 milions de pessetes (d'aleshores!) i el que va fer és comprar una gravadora i aconseguir la condemna penal d'una sèrie de PPajaros

Jaume Matas, presidente balear y líder del PP en esa comunidad, declaró: "Cuando existan pruebas y se demuestre que cualquier cargo del partido tenga alguna implicación, tomaremos las decisiones, sin duda. Las acusaciones se han de demostrar". Quina prova necessita aquest bergant! El batlle no s'atreveix a negar l'autenticitat de la cinta i, òbviament, és del PP. Què més vol

CARTA ALS FUNCIONARIS DE DISCIPLINA URBANISTICA DE L'AJUNTAMENT

grosske | 22 Juny, 2006 06:38

Benvolguts amics:

Al debat de l'Estat de la Ciutat, li he retret a la batllessa que paralitzàs la denúncia d'EU-EV sobre l'enderrocament del pont des tren de novembre del 2005 i que es negàs - fins i tot - a remetre la documentació sobre l'enderrocament al Consell (tal i com aquest li ha requerit en diverses ocasions); també li he retret que no donassin curs a la sol.licitud de la Fiscalia de remissió de la documentació relativa a Son Olivaret, petició cursada arrel, també, d'una denúncia nostra. En una paraula, li he retret l'incompliment d'obligacions administratives elementals.

Sabeu que em va contestar mirant-me als ulls?: "Vè, Sr. Grosske, no em creurà però jo li puc ben assegurar que no hi ha hagut cap tipus d'instrucció política sobre aquests expedients" Dit amb altres paraules, quan s'ha vist estreta, aquest compendi de virtuts cristianes que és la batllessa no ha dubtat en mentir i en tirar sobre vosaltres el poal de fems... perquè, si no hi ha hagut instruccions polítiques per paralitzar els expedients, qui els ha pogut paralitzar sinó vosaltres?. Com vos he dit, jo sé que això que diu na Cirer és mentida i vosaltres ho sabeu encara millor que jo.

Els funcionaris hem d'obeir ( i dic hem perquè jo també ho som) les instruccions rebudes sense discutir-les, però tenim dues armes aparentment innocents i, no obstant això, extraordinàriament poderoses: la sol.licitud d'instruccions per escrit i el trasllat per escrit del nostre parer sobre la tramitació d'un expedient al Secretari o al superior jeràrquic.

Sé que molta gent té por però l'Estatut del funcionari (que molta gent no entén però que és imprescindible) està, precisament, i entre d'altres coses, per això, per no tenir por. Si tot ens hi posam, el que passa a Gerència pot i ha de canviar, guanyi qui guanyi les eleccions de l'any qui vé

Perdonau si considerau impertinent aquesta carta oberta. Jo l'he considerat absolutament necessària

Salutacions cordials

INSULTS A LES RESSOLUCIONS SOBRE EL DEBAT DE L'ESTAT DE LA CIUTAT

grosske | 21 Juny, 2006 10:04

D'aquí uns minuts començarà la segona part del debat de l'estat de la ciutat per debatre i votar les ressolucions dels grups municipals.

El PP en presenta 124, EU-EV 75, el PSM 33 i el PSOE 20

Les nostres RESSOLUCIONS EUEV ESTAT DE LA CIUTAT 2006.doc vos la deix aquí, Vos contaré les incidències del ple. Aquí les teniu en format PDF: CIUTAT_2006.pdf

UN DEBAT IM-PRESIONANT

Els diferents grups hem defensat les propostes tranquil.lament i sense crispació.

Llavors, per contestar les propostes de l'oposició han intervengut Margalida Ferrando, Carles Veramendi i Sebastià Sansó

Margalida Ferrando ha dit que el PSOE demostra les seves arrels stalinistes per demanar sis plans i anuncia el vot favorable a 3 propostes

Carles Veramendi ha anunciat un vot global negatiu a totes les propostes del PSM i ha dit, referint-se a Pere Muñoz que

"A cada... le llega su San Martin"

Sebastià Sansó ha anunciat un vot negatiu a totes les propostes d'EU-EV perquè eren "patètiques" i "li feien vergonya", entre d'altres coses

No cal que vos digui el pollo que s'ha montat en les intervencions posteriors dels portaveus de l'oposició. La batllessa ha intentat fer-nos centrar el debat en les propostes però li hem dit que arribava tard per aconseguir un debat tranquil

Una monada aquesta genteta.

Una anècdota: ahir na Cirer va fer referència a la dimissió den Muñoz i només li va faltar plorar. A tothom que em va voler sentir després del debat li vaig comentar que m'havia semblat hipòcrita; que era normal manifestar respecte personal, desitjar bona sort, etc... però que aquella sobreactuació formava part de la imatge de beateta que na Cirer vol cultivar.

Combinar aquelles llàgrimes de cocodril amb el fet d'utilitzar avui al Sr. Veramendi per dir-li porc a Muñoz retrata molt bé el personatge: una "monja pessigadora" tal i com Toni Roig la va definir un dia de manera brillant

No vos ho perdeu, acabat el plenari na Cirer es sent obligada a fer un sermó. Que no ens podem sentir satisfets, que  no sabem com ha començat... aquí en Toni Esteva, que mira que és un troç de pa, l'interromp. "Sí que sabem com ha començat". La batllessa accentua el caire monja: demana disculpes per la part que li pertoca i ens demana que siguem feliços fent feina perquè no passin aquestes coses

EL DEBAT DE L'ESTAT DE LA CIUTAT ONLINE

grosske | 20 Juny, 2006 06:04

Comença avui a les 10H al Saló de Plens. No sé com em sortirà perquè, com comprendreu, he de posar esment als discursos de la batllessa i dels altres portaveus però, com a mínim, esper fer-vos arribar l'"ambientillo" i allò més essencial de les diferents intervencions

10,02 h.

Tothom redola per la Sala. Molts de fotògrafs, Estarás, Rodriguez... poc públic: 4 que fan tota la pinta de Noves Generacions, qualcú de la Plataforma del Parc de les Vies i poca cosa més.

Na Cirer està a punt de començar el seu discurs. Després hi haurà un recés de 45 min.

10,37 h

La batllessa duu 30 minuts de discurs.

Tranquils: Palma està millor que fa tres anys: ha crescut en població, és més rica, està més neta i és més segura... problemes, problemes, de moment sembla que no en tenim cap d'important però encara queda la meitat del discurs.

La Sala està més plena, han vengut més membres del PP (tots darrera n'Estaras i en Rodriguez a la part esquerra de la Sala) i més gent del Parc de les Vies i de Salvem la Real (tots a la part dreta de la Sala). Per enmig un munt de periodistes que estan distribuits entre el públic, escriguent sobre els genolls i una mica incòmodes a l'hora de fer feina

10,55 h

Madico i Tino Alomar del PSOE s'han sumat al debat

Vos faig gràcia del nombre de m2 de voravies i d'asfaltat que s'han fet, del num de kilòmetres de canonades d'aigua depurada, del pressupost de la façana marítima, el número de visitants dels museus municipals, el nombre d'esportistes federats que utilitzen les instal.lacions municipals... tot això ho trobareu sense dificultat a la Memòria anual que fa Secretaria i al discurs de na Cirer

L'auditori comença a mostrar símptomes de fatiga, Rodríguez mira el rellotge

11,10h

Acaba el discurs. Grans aplaudiments de la part esquerra de la Sala. Silenci absolut a la part dreta (paradoxes de la vida)

Seguim sense tenir problemes però així mateix ha reconegut que hi havia coses a "millorar": neteja abocadors il.legals,`policies de barri, atenció als desfavorits, incomoditat de les obres i barreres arquitectòniques

12,00 h

Canvi d'escenari. Rodriguez, Estaras i noves generacions han partit. Francina Armengol ha comparegut.

Toni Roig comença la seva intervenció

Frases: "Vé no vol ser la batllessa de tots els ciutadans, vol ser la batllessa dels que la varen votar";  "Abans hi havia pa i circ, ara només hi ha circ"; "a Palma els problemes no es resolen, es cronifiquen";  "xabacana exhibició de prepotència", "sucursal del Consolat de Mar"... foc a discreció!

Parla de la llei de capitalitat (que no compensa els costos de capitalitast), de l'urbanisme de l'ocurrència (Palau de Congressos, Son Espases, Recinte Firal...)

"S'ha governat per les pedres i s'han oblidat de les persones"

Critica Can Domenge i la fracassada rehabilitació de Corea, la manca de policies de barri

12,35

COM PER RAONS OBVIES, no podre fer la crònica de la meva intervenció sobre 15288-ESTAT DE LA CIUTAT 06.doc aquí teniu el guió de la mateixa en forma de fitxer adjunt

13,25

Pere Muñoz està acabant la seva intervenció. Barbara Bujosa, Biel Barceló, Lluisa Mascaró, Nanda Ramon són al debat. Ben mirat l'únic que ha quedat tot sol i sense suport logístic exterior som jo. Hauré de renyar a Miquel Angel Llauger, Miquel Rossello i Marilena Tugores...

Pere ha fet una breu referència al fet que és el seu darrer debat de l'Estat de la ciutat i ha donat les gràcies als funcionaris.

Afirma que no és cert que visquem millor

Parla del Parc Central, de Son Espases, del petit comerç, de participació ciutadana, de polítiques socials...

Ara es demana qui comanda a Palma: El Mundo?, Jaume Matas?, Munar?, els promotors?... conclou que tots una mica.

13,40

Pren la paraula Rafa Duran per dir que renuncia al seu torn com a grup popular i que s'identifica amb la batllessa. La gent aplaudeix. Jo, per dins, també

13,45

Rèplica de la batllessa. Reafirma que estam millor, que sí que hi ha diàleg, que comanda ella a l'Ajuntament, que les obres són necessàries, que sí té model de ciutat. Es un discurs inconcret i llenagadís

"No ens admet" que parlem de corrupció

Diu que va nèixer al carrer Soldado Cifre Gomila, que ara es diu Antoni Pons i es demana què hem guanyat amb el canvi, com si el Soldado Cifre Gomila i Franco fossin la mateixa cosa!

Diu que al PP es duen bé, que fan feina per les persones

Sobre els habitatges socials del Camp Redó (Corea) admet retràs però que, a partir d'ara, ho arreglaran

Sobre Can Domenge diu que intentaren arribar a un acord però no pogueren (no diu que el PP al Consell avalà la posició d'UM)

14,50 h

Toni Roig i jo hem intervengut en torn de rèplica; ara ho fa en Pere Muñoz. Els torns de rèplica són, en general confusos i difícils de ressenyar. Si es diu res de gros ja vos ho contaré

En tot cas, vos ho podeu imaginar: se li diu que tenir una Plaça del Caudillo és tan absurd com tenir una Fuhrer Platzen a Berlin o una Piazza del Duce a Roma, que el PP és corresponsable de los de Can Domenge, que el fracàs de la rehabilitació de Corea estava cantada perquè el concurs estava mal fet i jo li dic que sí que hi ha corrupció i que m'expliqui perquè l'Ajuntament no remet a Fiscalia l'expedient de Son Olivaret o al Consell l'expedient del Pont del Tren o perquè no s'ha tancat el Grupo Drac...

15,25 h

La batllessa duu 15 minuts de la que serà la intervenció final del debat.

M'ha mirat als ulls i m'ha dit: "Vè no em creurà però no hi ha cap instrucció política perquè no es tramiti la denúncia de Son Olivaret o de l'esbucament del pont des tren o per no tancar el Grupo Drac". Ho ha dit amb un aire tan ingenu que, per tres segons, he dubtat si era beneita o s'ho feia. He conclós ràpidament que s'ho feia

15,30

Na Cirer continua xarrant. Tenc mal de cap. La resta de regidors fan cara de cansats. El 90 % del públic ha partit.

Na Cirer admet que lo de Can Domenge va ser pel pacte PP-UM, un pacte "bó" però que, "en aquest tema, no em satisfà"

Ara intenta explicar que el carrer Jacinto Verdaguer, tal i com quedarà, és compatible amb la seva promesa electoral de fer un Parc Central entre Ses Estacions i Son Fuster.  

15,40 h

La batllessa acaba. Lamenta la sortida de Pere Muñoz i de Maria Costa de la Corporació i expressa la seva admiració per en Ruiz Gallardón Den Toni Roig i de mí no diu res

Agraeix al seu equip de govern la feina feta i acaba el debat

Demà farem el debat sobre les propostes de ressolució dels diferents grups

VICENTE GRANDE TE MOLT DE BO

grosske | 19 Juny, 2006 11:48

Vos faré un resum de la roda de premsa d'avui sobre les oficines del Grupo Drac, propietat de Vicente Grande, al Camí de Jesús,77:

1.- Les oficines foren denunciades per manca de llicència el SETEMBRE DEL 2003

2.- Les oficines ni tenen llicència ni la poden tenir per la qual cosa ni tan sols la tenien sol.licitada

3.- L'Ajuntament, amb la denúncia no va fer res

4.- El denunciant posa un contenciós per la inactivitat municipal el mes de ABRIL DEL 2004

5.- L'Ajuntament segueix sense fer res

6.- El GENER DEL 2006 vé la sentència del contenciós que dóna la raó al denunciant, ordena a l'Ajuntament que tanqui les oficines i, per la seva negligència, li obliga a fer-se càrrec de les costes processals.

7.- L'Ajuntament sergueix sense fer res

8.- Finalment, el MAIG DEL 2006 (el mes passat) l'Ajuntament fa el decret de tancament. Aquests decrets, per llei, donen al propietari 48 h per tancar i, si no, ha d'anar la policia local i precintar l'establiment.

9.-  Divendres passat vàrem comprovar que les oficines continuaven funcionant amb normalitat. Es a dir, que el Decret no s'ha fet complir.

Vosaltres mateixos jutjareu

RAJOY ES SITUA FORA DE LA LLEI I A LA FRONTERA DEL COP D'ESTAT

grosske | 19 Juny, 2006 06:47

Les declaracions de Mariano Rajoy després del Referèndum català no són democràtiques, senzillament. Després d'un Referèndum legal i de resultat inequívoc, un demòcrata no pot demanar que es paralitzi l'entrada en vigor de l'Estatut.

Això no és qüestionar la legitimitat del resultat en funció de l'abstenció; això no forma part de la liturgia argumental per la qual, després d'unes eleccions (o d'un Referèndum) tots els partits aconsegueixen raonar que són els guanyadors morals dels comicis.

Tots podem jugar a fer titulars sobre el guanyador moral. La dreta ha titulat: "la mayoría de los catalanes dan la espalda al Estatuto"  "la mayoría de los catalanes no han apoyado el Estatuto". I és cert. I tant o més cert és que "´sólo un 10% de los catalanes se manifiestan en contra del Estatuto" (aquest me l'acab d'inventar). Tot això són substitucions de l'anàlisi pel màrketing pròpies de les nits electorals.

Però una cosa és això i un altra molt distinta que es facin propostes manifestament il.legals i antidemocràtiques per part d'un partit que voreja el 40% dels vots. Estam ben arreglats!

ESTATUT: AFORTUNADAMENT, HA ESTAT QUE SI

grosske | 18 Juny, 2006 19:58

Les dades són aclaparadores: 73,9% del  SI vs 20,7% del NO.

PP i ERC han perdut un 8% del seu electorat a l'hora de votar que no. Crec evident que els infidels han estat més entre l'electorat d'ERC que entre l'electorat del PP

Sobre la participació, em qued amb la valoració molt assenyada de Carod Rovira: l'abstenció és de l'abstenció, no és sumable ni al sí ni al no.

En qualsevol cas, la participació fregant el 50% - que és una mala notícia per als partidaris del sí i, sobre tot, per als partidaris de la democràcia i de la política - no deslegitima greument el resultat i, per tant, deixa en una exabrupte insensat la petició de Rajoy de paralitzar l'entrada en vigor de l'Estatut. Reflexió: si això ho fa amb un 74% de vots a favor i un 49,4% de participació, què no hagués fet amb uns resultats més ajustats?

I allò més important: avui ja hi ha Estatut i d'això, com explicava a un post avui matí, s'en beneficiarà Catalunya i ens beneficiarem tota la resta que aspiram a un altre model d'articulació de l'Estat

ELS FRACASSOS D'IB3

grosske | 18 Juny, 2006 17:30

Per als interessats en el tema d'IB3, imprescindible l'article d'avui de Joan Riera al DM. Està tot tan clar que no ha de menester comentaris

EL

SI A L'ESTATUT DE CATALUNYA

grosske | 18 Juny, 2006 09:30

Esper que avui el triomf del sí sigui aclaparador en relació amb el no i en relació amb l'abstenció

Fa cinc mesos publicaba un post titulat Enhorabona!, tenim estatut. El continuu reivindicant al 100%.

L'Estatut deCatalunya significa un pas decisiu cap a un Estat federal que consider tan positiu com imparable. El reconeixement de la realitat plurinacional de l'Estat - amb un contingut simbòlic molt potent - avança en paral.lel (Estatut Andalús i acord PSOE-BNG d'ahir mateix sobre el futur Estatut galleg).

El nostre propi Estatut - tot i ésser insuficient - és una passa de gegant en comparació amb la situació anterior que hagués estat impossible sense la dinàmica engegada per l'Estatut català.

Naturalment, sempre ens podem situar davant el dilema de la botella mig plena i mig buida però això no passa de ser una qüestió emocional.

En política el que compta és analitzar la correlació de forces en presència, calcular quin marge de maniobra es deriva de cada situació concreta i, per acabar, analitzar si una determinada proposta es sitúa en la banda alta d'aquest marge de maniobra, en la banda baixa o fora d'aquesta banda. Així de simple i així de complicat.

Donada l'actual correlació de forces, la reforma de l'Estat avança més aviat depressa i, en ocasions, amb els neumàtics relliscant sobre l'asfalt

MANTENIMENT A PALMA: LA VIDA SIGUE IGUAL

grosske | 17 Juny, 2006 18:57

Vos enrecordau del post que vaig publicar fa 16 dies sobre una campanya per denunciar el mal estat del manteniment de la ciutat?. Per iniciar-la vàrem fer una roda de premsa a Fausto Morell i carrers dels voltants. Com podeu veure a les fotos, hi havia tot tipus de deficiències algunes d'elles perilloses.

Els adhesius varen desaparèixer tots de seguida, fins i tot el govern municipal ens va amenaçar amb multes per col.locar adhesius a la via publica... però sabeu quantes deficiències s'han arreglat des del dia d'autos?. CAP NI UNA!. Només ha desaparegut un cotxe abandonat.

Si tenen el fetge de no arreglar allò que surt a la premsa i a Internet, fins i tot coses perilloses, vos podeu imaginar el que fan amb les denúncies que fa la gent del carrer per telèfon o per escrit...

A PALMA MATAM 8000 ANIMALS DOMESTICS CADA ANY

grosske | 17 Juny, 2006 08:47

Es una xifra tan desagradable que ningú no la publica, ni la calcula ni la reivindica. Però això és més o manco el nombre de sacrificis que hi ha cada any a la nostra ciutat entre Son Reus, Protectora, etc.

Avui els mitjans publiquen una informació del govern municipal: en cinc mesos, hem abandonat 1207 animals domèstics. D'aquests 1200, 228 amb xip i 979 sense xip.

Aquestes xifres serien impossibles si l'ordenança sobre animals de companyia es complís mínimament

- Què dius ara?, una ordenança municipal que no es compleix?. No m'en puc aveniiiiiiiiiiir!!. Plonk!

Un altre que ha caigut de sa figuera... què deia?. Ah, sí!. La majoria de la gent continúa sense posar-li xip als animals (al cap i a la fi, com que no es comprova, allò més normal és que surti gratis) i d'aquests abandonaments on sabem el nom del propietari, ja veureu com sortiran poques multes i que de les poques que es posin encara es cobraran menys.

Aqui teniu un informe que vàrem fer l'any 2004 sobre el tema. Val la pena donar-li una ullada.

  

DILLUNS, RODA DE PREMSA SOBRE LES OFICINES DE VICENTE GRANDE

grosske | 16 Juny, 2006 16:17

Vos ho dic en pla "avance informativo". Dilluns farem una roda de premsa sobre les oficines de Vicente Grande que duen un grapat d'anys funcionant il.legalment amb la complicitat activa de l'Ajuntament.

Vos ho vaig comentar per damunt a un post però hem tengut accés a dades realment sucoses que farem públiques dilluns davant els mitjans de comunicació

EL CAS DE MIQUEL ANGEL: NUNCA MAIS 3

grosske | 16 Juny, 2006 09:57

Escassíssima resposta dels mitjans de comunicació a la roda de premsa d'A.EU-EV per tal de millorar les polítiques preventives en relació amb els tractaments a menors.

No em sap greu per la roda de premsa en sí però trob lamentable que els mitjans que han dedicat i continuen dedicant amplíssims espais a la part més anecdòtica de la qüestió - la que ven davant l'audiència - no es prenguin la molèstia de dedicar un mínim espai a la reflexió sobre el que podem fer entre tots per evitar aquestes tragèdies.

Mentrestant, Balears és la C.A. amb més incidència per habitant del maltractament a menors.

Es veu que aixecar aquest tema,  polititzar-lo (en el millor sentit de la paraula) i treure'l de la secció de succeïts costarà una penada (com va costar molta pena fer-ho amb la violència de gènere i com costarà també una penada fer-ho amb els maltractaments a les persones majors).

Aquest assumpte em posa de mala llet

IDEES PER AL DEBAT SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT

grosske | 15 Juny, 2006 19:20

y no te entretengas mucho ...................... que para martes tienes el estado de Palma en el pleno.........., ¿has hecho los deberes? ..... perque feina hi ha ......, palma esta feta una "gran mer....". Sin extres ... sin nervios ..... SIN CHILLAR y con la mas impresionante tranquilidad, dile todas las verdades y desmanes .... y cuidado con la sexta planta, que te estará mirando .... ja ja ja ja suerte .15/06/2006 15:06Illenc

Efectivament, dimarts és el debat de l'Estat de la Ciutat. El darrer abans de les eleccions i 11 mesos abans d'anar a les urnes.

Pensam enfocar-ho com un debat de balanç del que ha significat el govern Cirer i de cointraposició del seu model polític amb el que volem representar Alternativa.Esquerra Unida-Els Verds. Estam en fase inicial de preparació del discurs. Si teniu qualque idea serà benvinguda, de veres. Illenc ja ha començat. Qui s'anima?

M'HE EQUIVOCAT

grosske | 15 Juny, 2006 08:02

Malgrat les seves importants mancances, el nou Estatut significa un avanç qualitatiu en l'autogovern de les Balears. Però a l'hora de fer anàlisis i pronòstics he de reconèixer que m'he equivocat

Som dels que estaven convençuts que el PP Balear no donaria suport a la reforma d'Estatut.

Som dels que estaven convençuts que el PP estatal no toleraria que, en plena campanya pel referèndum de Catalunya, el PP Balear donàs suport a temes que Piqué i companyia critiquen cada dia amb un cost polític i personal enorme.

Som dels que estaven convençuts que el PP estatal no seria capaç de prescindir d'allò que predicava tan sovint: "somos el único partido nacional serio, el único que dice lo mismo en Ferrol, en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en Sevilla"

Som dels que estaven convençuts que el PP Balear no podria aprovar un Estatut per a Balears "intervencionista" (amb un capítol de drets i deures dels ciutadans) i que "rompe el modelo de Estado de la transición y el principio de solidaridad" amb una Agència Tributària pròpia i consorciada, un model de finançament molt semblant al de Catalunya i el reconeixement d'un deute històric cap a les Balears).

Em pensava també que que els mitjans de comunicació i els "opinòlegs" que han fet de coro de les tesis populars durant tants mesos es posarien com una moto... si més no, per honestedat intel.lectual

Conclusió: som un ingenu i encara he d'estudiar molt per entendre com funciona això que algúns fan i que denominen política.

BESTIESES 10. OUS CONTRA ESPANYA I SI POT SER PRODITS

grosske | 14 Juny, 2006 15:56

ous contra Espanya!La gent som qui hem de fer la política, la gent, el poble. El poble ha dit que no vol aquesta genteta a ca nostra i els farem fora sempre que s'hi acostin. Demanau als felanitxers si en Matas hi ha tornat mai després que li deixassin ben clar que no el volien.14/06/2006 12:21i si pot ser podrits.

ous contra Espanya!Després d'aquestes línies de demagògia demòcrata només vull aclarir dues coses. No deixaré dir a l'enemic el que vulgui dir si ell no me deixa expressar-me. Tirar ous, rebentar actes, boicotejar campanyes són límits als que hem hagut de recórrer davant de la negació dels nostres drets (il·legalització d'associacions, marginació, coacció persecució i tortura que hem patit de molt a prop, massa). Si hem de tirar ous és perquè no mos han deixat altra opció. El vot? Au, com si les institucions defensessin els drets de les persones...14/06/2006 13:04i si pot ser podrits.

Aquests dos comentaris han aparegut al post "Ous contra Rajoy". Són un bon exemple relatiu a que el que anomanam genèricament "pensament fatxa" no és un patrimoni de la dreta. Aquí hi és gairebé tot perfectament condensat: apropiació particular del que vol "el poble", determinació particular de qui és bo i qui és dolent i menyspreu del vot si altera o posa en qüestió les veritats indiscutibles de les quals un n'és el portador

EL CAS DE MIQUEL ANGEL: NUNCA MAIS 2

grosske | 13 Juny, 2006 20:58

Tal i com vos vaig anunciar, hem seguit d'aprop el cas del nin romanés maltractat. Demà farem una roda de premsa sobre el tema des d'Alternativa.EU-EV.

En apretat resum plantejarem les següents qüestions:

1.- El silenci del Consell i la inactivitat del Defensor del Menor són clamorososes. Cap explicació clara de com ha pogut passar el què ha passat i com sol.lucionar-ho

2.- Les clíniques privades no es prenen en sèrio les seves obligacions quant a informar de presumptes maltractaments a Menors del Consell. Cal posar-les en cintura

3.- Cal crear una Base de dades on figuri tota la informació provinent d'hospitals, policia, serveis socials, escoles, etc i que facin referència a possibles maltractaments. Es tracta de detectar anomalíes estadístiques fions i tot quan no s'han pogut determinar maltractaments a partir de cadescún dels indicis plantejats aïlladament

4.- Cal crear una comissió d'estudi al Consell de Mallorca sobre els protocols que es segueixen i la manera de millorar-los. El punt 3 no és més que una aportació en aquest sentit.

5.- Cal generar una sensibilitat social semblant a la generada entorn a la violència de gènere i fer-la extensiva a dos col.lectius més particularments desprotegits: vells i discapacitats psíquics

6.- Cal posar en marxa més recursos humans i materials de prevenció i preotecció dels menors

AHIR VAIG ANAR A URBANISME DEL CONSELL

grosske | 13 Juny, 2006 12:18

Tal i com vos havia anunciat, ahir vaig a anar a Urbanisme del Consell per saber que havia estat de la meva petició relativa a que fossin ells els qui tramitassin la denuncia sobre l'esbucament del pont des tren donat que l'Ajuntament no havia fet absolutament res al respecte

Llegiu els meus llavis: "El - Con-sell - tam-poc - no - ha - fet - res".

No sé si té massa sentit que vos conti aquestes peripècies a través del pantà de la disciplina urbanística. Segurament us avorreix però així tal volta vos adanoreu de com funciona l'administració i de com les lleis es converteixen en paper banyat

En concret, el Consell va dur la meva sol.licitud de tramitació de la denúncia paralitzada per l'Ajuntament a un expedient que obra a Patrimoni i del qual, com informava el Balears, no havien sortit altra cosa que dues sol.licituds a l'Ajuntament demanant els papers que l'Ajuntament, "naturalment", no havia contestat.

-Què pensau fer?, vaig demanar a un funcionari. - ....?(silenci) - Home, vaig insistir,  l'Ajuntament té l'obligació de passar-vos els papers, no?. - Sí, però això ho fan casi tots els Ajuntaments... - Idò reclamau els papers via judicial. - (rialles)

Bé, avui he fet un altre escrit al Consell i ja he sol.licitat veure a Urbanisme de l'Ajuntament les peticions de documentació del Consell per saber què ha estat d'elles. Tenen un termini de cinc dies abans de mostrar-m'ho

(continuarà, per una qüestió de nassos, però continuarà)

BESTIESES 9: OUS CONTRA RAJOY

grosske | 13 Juny, 2006 06:13

Els incidents ahir del mítin del PP a Granollers són la millor notícia per al PP de tota la campanya. Les víctimes sempre desperten simpaties davant l'opinió pública.

Per això en Hitler (no compar personatges, només pos un exemple clàssic de victimisme), quan va guanyar les eleccions, el primer que va fer és organitzar l'incendi del Reichstag "a mans dels jueus".

L'incident de la Real amb na Cirer de fa dos anys (per citar un exemple bastant més proper) va tenir un balanç negatiu per a la batllessa perquè ella es va sortir amb la seva i els que varen rebre les hòsties varen ser els manifestants. Un ou en el cap de na Cirer, una sempenta o un cop captat per les càmares i la Plataforma Salvem la Real s'hagués passat dos anys donant explicacions.

En el cas den Bono, la víctima era el Govern central. Es la detenció dels presumptes "agressors" el que va girar la truita i donà la rendabilitat política del tema a l'oposició

Manifestar-se davant un mítin i acompanyar un polític amb pancartes està molt bé però qualsevol cosa que soni a agressió no només és èticament indefendible sinó que és políticament poc intel.ligent: els ous marquen la diferència

NUL.LITAT DE LA COMPRA DE SON ESPASES

grosske | 12 Juny, 2006 09:47

Avui he presentat públicament l'escrit pel qual "EU-EV ha sol.licitat la revisió de l’acord plenari de 23 de desembre de 2003 (ratificant el de la Comissió de Govern de 10 de desembre) de compra de Son Espases  per estar incurs en un vici de nul.litat de ple dret previst a l’article 62.1.s) de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Dit més en cristià, que els missers han trobat que l'expedient era un xurro, que estava viciat de nul.litat i que estam disposats a defensar-lo davant els tribunals

En apretat resum, la tesi d'EU-EV es fonamenta en els següents FETS:

1.- L’absència d’un informe tècnic que justifiqui la necessitat d’abandonar el projecte (ja redactat i aprovat) de construcció d’un nou hospital al solar de l’actual Son Dureta

2.- La manca de justificació tècnica dels quatre emplaçaments inicials com a únics possibles entre els quals fou elegit el de Son Espases

 

3.- La manca d’estudis d’impacte ambiental, econòmics, urbanístics relatius a la compra de Son Espases tal i com va determinar la Comissió Balear de Mediambient de la Conselleria de Mediambient del Govern Balear en el requeriment de subsanació de deficiències de 15 de desembre de 2005.

 

4.- La nul.litat de l’informe tècnic elaborat per l’arquitecte municipal Sr. Seguí (el qual estava afectat per incompatibilitat tal i com acredita l’informe reservat elaborat pel Secretari de la Corporació el gener del 2004) així com la inconsistència del mateix

 

 

 

5.- Les informacions de premsa (ratificades pel regidor d’Urbanisme en la sessió plenària del mes de maig) que indiquen que la negociació amb els propietaris es va iniciar el mes de novembre i que el preu estava acordat el mes de novembre (abans de l’emissió de l’informe tècnic de valoració per part dels Serveis Tècnics Municipals)

 

6.- La seqüència de determinats esdeveniments. El 26 de novembre de 2003 es produeixen tres fets simultanis: l’anunci per part de la Sra. Cirer i el Sr. Matas de que el nou hospital es farà a Son Espases, l’informe del Sr. Seguí en el sentit que la finca de Son Espases era la més idònia i l’oferta dels propietaris de venda de la finca a l’Ajuntament per 7.212.146 €; l’informe tècnic municipal de valoració de la finca  - que hauria d’haver servit com a punt de partida per a la determinació del preu just en una actuació ajustada a dret – es produeix el 1er de desembre del 2003

BESTIESES 8. EL PENTAGON I EL GOVERN USA

grosske | 12 Juny, 2006 07:27

"El suicidi dels tres detinguts de Guantanamo és un acte de guerra contra els Estats Units". Una portaveu del govern ha afegit: "és una bona operació de relacions públiques per cridar l'atenció".

El New York Times ha qualificat d'inhumanes aquestes declaracions

PAÑALES

grosske | 11 Juny, 2006 16:58

Tengo la sensación de que la mayoría de lectores de blocs están por debajo de los cuarenta años. En este sentido, temo que muchos de ellos no apreciarán la verdadera utilidad de estas modestas reflexiones.

Para un/a veinteañero/a, los pañales son un concepto abstracto: algo que utilizaron de muy pequeños pero de lo que no guardan el más mínimo recuerdo; para un/a treientañero/a y con hijos los pañales son una cosa que viene con la descendencia:  un peñazo como la bañerita, el tacataca o la silla del coche; para alguien con los cuarenta recién cumplidos los pañales son cosa del pasado: "sí, sí, un rollo pero ya pasó". Desgraciadamente, éstos últimos se equivocan y cada vez en mayor medida

Según un estudio de la UE, los jubilados crecerán en España del 16,9% el 2004 al 35,6% en 2050 y el número de personas mayores de 80 años, que actualmente está situada en el 4% de la población total, pasará a ser el 11,4% en el 2050 (es decir, se va a triplicar su peso relativo).

Dicho en otras palabras, a nuestro recién estrenado cuarentón le quedan unos doce o trece años antes de volver a poner pañales tamaño gigante... destinados a sus padres. Cuando esta infeliz tarea haya finalizado, le quedarán otros veinticinco años antes de volver a tomar contacto con los pañales... que le van a colocar a él.

Así son las cosas, queridos/as, he calculado que, aproximadamente, el 15% de nuestra vida hay pañales en casa y, de este período, un 60% del tiempo somos nosotros los que colocamos pañales y el restante 40% es a nosotros a quienes se los colocan.

No es que quiera joder el domingo a nadie pero la estadística es la estadística y lo de la Ley de Depencia una urgente necesidad

ESBUCAMENT DEL PONT DES TREN: CADA COP MES PUDOR

grosske | 11 Juny, 2006 09:16

Començ el dia al.lucinant amb una informació que avui publica el Diari  Balears: el Consell diu que l'Ajuntament no li vol passar la documentació sobre l'esbucament del pont des tren per poder averiguar si hi ha hagut irregularitats  o no.

Anem per pams:

1.- L'Ajuntament té l'obligació de passar aquesta documentació al Consell (que té la facultat de supervisar i, fins i tot, substituir els Ajuntaments en matèria de disciplina urbanística).

2.- Si l'Ajuntament no col.labora, el Consell el que ha de fer és reclamar els papers via judicial i no plorar pels mitjans de comunicació

3.- Els que teniu l'amabilitat de seguir aquest bloc sabreu que, fa un parell de dies, vaig anar personalment a Urbanisme a veure l'expedient de denúncia de l'esbucament del pont del tren que havia interposat EU-EV. Allà NO HI HAVIA cap requeriment del Consell relatiu a l'esbucament del pont des tren. QUI TE RETENGUDES AQUESTES SOL.LICITUDS I A ON?.

Dilluns mateix aniré al Consell i dimarts (dia d'atenció al públic: ja sabeu, si no, no em mostren res) tornaré a Gerència a veure què passa... potser que hi vagi amb botes, guants i màscara anticontaminació

EL CAS DE MIQUEL ANGEL: NUNCA MAIS

grosske | 10 Juny, 2006 19:20

http://bloc.balearweb.net/post/616/16547Les cròniques d'avui sobre el nin maltrractat  i en estat de coma posen els pels de punta. En particular, la crònica del DM - que es fonamenta, segons sembla, en fonts policials - és realment espectacular.

Particularment interessant em sembla el post de Joana Maria al seu bloc sobre el silenci del Consell i el comentari de JMC a aquest post

No seré jo qui vulgui fer un debat partidista sobre aquesta tragèdia però cal saber què ha passat, com ha pògut passar i QUE CAL FER PERQUE NO TORNI PASSAR.

Sense dades suficients i en calent, tot sembla indicar que els protocols de prevenció han fallat.

Estic segur que els protocols s'hauran de millorar i que, sobre tot, s'haurà d'assegurar que no falli la seva aplicació que és el mal de molts d'àmbits i, sobre tot, en àmbits socials on la manca de recursos sòl ser la norma.-

No hem d'afluixar. El cas de n'Alba ja va ser prou colpidor. El den Miquel Angel ha de marcar, a les Balears un abans i un després. Hi tornaré sobre aquesta qüestió

RATIFICADA LA DENUNCIA PER SON OLIVARET

grosske | 09 Juny, 2006 21:11

Avui he anat al jutjat núm.6 a ratificar la denúncia interposada per EU-EV pel creixement incontrolat de la urbanització il.legal de Son Olivaret.

Em sap greu pel jutge perquè li ha caigut un bon "marrón". Són moltes cases (prop de 50) les que s'han construit sota el mandat de na Cirer i que s'han afegit a les il.legalitats "històriques". Com li he explicat al jutge en el marc de la declaració "no és només per aquesta urbanització en concret, és pel clima que es crea que la llei és paper banyat".

Supós que Fiscalia intentarà trobar un sistema per demanar l'arxiu però ho tendrà mal de fer. El cos del delicte està allà, visible per a tothom, inamovible en el sentit més estricte del terme, indiscutible... és un delicte fet pedra. La determinació dels responsables tampoc no és gens difícil. Hi ha propietaris, compres, vendes... de les quals hi ha constància escrita.

Què faran?. La veritat és que no crec que hi hagi massa precedents de dur fins a l'enfront les possibilitats que ofereix la Llei per combatre l'urbanisme il.legal en sòl rústic. Veurem que passa. Qualcú vol fer un pronòstic?

LA QUERELLA SOBRE MEGAPARK ARXIVADA, LA CORRUPCIO D'ENHORABONA

grosske | 09 Juny, 2006 16:12

L'Audiencia Provincial ha desestimat la querella que EU-EV havia presentat contra Cirer i Rodrigo de Santos pel cas Megapark.

Si clicau aquí podreu tenir els elements bàsics de la seva fonamentació i el text complet de la querella.

L'argument de l'Audiència Provincial és doble:

1.- L'activitat administrativa queda "extra muros" del Codi Penal llevar de ressolucions injustes, arbitràries i - citant una sentència del Suprem - "clamoroses i esperpèntiques"

2.- La prevaricació per omissió no està recollida com a tal al Codi Penal i la jurisprudència només la reconeix en casos excepcionalíssims.

L'Audiència té raó i jo ja vaig explicar a un post que la llei recollia de manera insuficient el delicte de prevaricació (si la cosa ha de ser esperpèntica o el supòsit excepcionalíssim vos podeu figurar qwue la cosa està crua)

La cosa es dramàtica perquè si veis el post d'ahir sobre les quatre urbanitzacions que es fan sense llicència, el de Megapark, el de Son Olivaret, etc. veureu que la corrupció urbanística no consisteix tant en fer coses il.legals com en DEIXAR DE FER allò necessari per preservar el compliment de la llei amb l'objectiu que quatre aprofitats facin negocis multimilionaris.

Amb el Codi Penal vigent i amb la jurisprudència que el desenvolupa l'Ajuntament pot continuar perfectament arxivant denuncies, eludint el compliment de la llei i mirant cap a un altra banda quan es cometen determinades il.legalitats: a ningú no li passarà res

Això té dos arreglos: una reforma del Codi Penal i llevar aquests mangantes d'urbanisme l'any qui vé per la força de les urnes. A totes dues coses em pens aplicar amb el màxim esforç

SEGONA VISITA A GERENCIA D'URBANISME

grosske | 08 Juny, 2006 22:22

Dijous, 13 h, em torn a presentar a Gerència.

Deman l'expedient de la meva denúncia de novembre del 2005 per infracció urbanística en relació a l'esbucament del pont des tren. M'ho mostren. La única actuació que han fet amb la meva denúncia es una diligència de 17 de febrer de 2006 que diu "passi a Gerència per al seu coneixement". Res pus. "Estic al.lucinat" m'ha comentat un funcionari. Fa un parell de mesos ja vaig veure de què anava el tema i vaig demanar al CIM que es subrogàs en la tramitació de la denúncia. Demà intentaré saber punyetes ha fet el Consell amb aquest tema i vos ho contaré.

Vaig a la quarta planta i deman l'expedient de la meva sol.licitud de paralització de les obres de la Femu i Son Ferragut (dues urbanitzacions residencials al final de Lluis Salvador) per no tenir autorització municipal. M'ho mostren. Darrera la meva denúncia hi ha un escrit del funcionari responsable demanant al Gerent criteri sobre el què ha de fer, tot i explicant-li que, a més de les dues urbanitzacions que jo he denunciat hi ha dues urbanitzacions més (Son Morro i Zona de Serveis de Llevant, totes dues aprop d'Ikea/Estadi Balear) que també estan en marxa sense autorització municipal. L'escrit del funcionari no té resposta. L'actuació municipal, com en el cas del pont des tren, ha estat nul.la.

 Avui (divendres) denunciarem l'exstència d'aquestes dues noves urbanitzacions que estan en marxa i sense autorització municipal.

Compreneu com va el tema? Els enxufats/poderosos fan el que volen i el govern del PP mira cap a un altra banda. Així de senzill

BESTIESES 7. RAFA DURAN, ANGEL AVECES

grosske | 08 Juny, 2006 06:46

La veritat és que, dins el grup pepero de l'Ajuntament, tenc (o tenia?) en Rafa Duran per una persona particularment normal i assenyada. El darrer post del seu bloc - NO EL CERQUEU, HA TENGUT EL BON GUST DE LLEVAR-LO: reproduia una barreja entre l'anagrama del PSOE i l'anagrama d'ETA -em fa tenir molts de dubtes. Ser educat i amable per a les xorrades quotidianes i mostrar el llautó "Acevista" per a les importants és una mala combinació

UNA VISITA A GERENCIA D'URBANISME

grosske | 07 Juny, 2006 18:05

A Rodrigo de Santos li agrada bravejar de "no interferir mai" en la feina dels funcionaris. Menteix, com en tantes ocasions 

Avui he anat a la Gerència d'Urbanisme a veure què havia estat de dues denúncies que EU-EV havia interposat davant el propi Ajuntament: una per l'esbucament del pont del tren i l'altra per les obres que, sense autorització municipal, es duen a terme a les urbanitzacions de La Femu i Son Ferragut (les dues denúncies són de novembre del 2005)

Quan he anat a les unitats administratives que. teòricament, han de tramitar l'expedient, a totes dues m'han dit el mateix: "l'expedient és a la sisena planta" La sisena planta, perquè ho sapigueu, és el cau de l'staff polític de la Gerència i, en definitiva, el lloc on van a parar els expedients conflictius perquè s'els doni el "tractament polític" corresponent.

He pujat a la sisena planta i la persona de la Secretaria del Gerent que m'ha atés, tan amable com incòmode, m'ha dit: "Què vol veure, aquests expedients?.. sí, però és que el Gerent ara està reunit". - "Ja, he respost, però per veure un expedient no necessit el Gerent per res".

Com sempre em sòl passar, l'alarma ocasionada per la presència d'un cos estrany com jo al sancta sanctorum de l'urbanisme palmesà ha provocat la presència de la Directora Tècnica de la Gerència i d'un senyor que crec que és el Director General d'Urbanisme. Aquest darrer m'ha demanat: "Que ho ha demanat per escrit veure l'expedient?". "No fa falta, li he respost, jo venc com a interessat perquè som el que he interposat la denúncia". "Ah!, m'ha replicat ell molt astutament, idò si vé com a particular aquí l'horari és dimarts i dijous de 11 a 14 h". "Sí però això és a les dependències on haurien de ser els expedients, no aquí que no és el lloc adequat ni per a la seva tramitació ni per a la seva custòdia..."

Per no discutir més demà aniré, de 11 a 14 hores, a veure els expedients. Veuré que han fet amb ells durant aquests mesos a la cuina política de l'urbanisme de Palma on, com ja sabeu, "no interfereixen mai" en la marxa dels expedients administratius.

Després vos ho cont

PERE MUÑOZ TE RAO... EN PART

grosske | 07 Juny, 2006 07:19

Planteja en Pere Muñoz al seu bloc un interessant raonament:

Si ERC s'integra l'any qui vé a la coalició PSM/A.EU-EV, ja va bé (estic segur que en Pere em perdonarà la simplificació) però, si no, es pot convertir en l'únic referent d'esquerra nacionalista en estat pur que es presenti a les eleccions i captar un bon grapat de vots del PSM que no vulguin renunciar a emetre un vot més "ideològic".

Jo crec que Pere Muóz té raó... però només en part.

Els resultats electorals es poden llegir des del punt de vista de les preferències ideològiques manifestades pels votants però no és l'únic punt de vista possible perquè, a la fi, molts de votants utilitzen d'altres criteris que els estrictament ideològics a l'hora de votar. De fet, la pregunta és saber si un partit ha d'afrontar  les eleccions prioritàriament com un marc per a la reafirmació ideològica i identitària

Sense perdre de vista aquesta perspectiva, que em sembla important, jo pens que, des d'un punt de vista estrictament partidista, només hi ha un termòmetre real per saber com t'han anat les eleccions:

Quines eines polítiques i institucionals tenc, el dia després, per desenvolupar la meva política, impulsar el meu programa i combatre per les meves idees. Això vol dir representació institucional i, també, capacitat de maniobra per utilitzar-la (si fas una coalició per assegurar una bona representació institucional però sacrifiques el programa el negoci és dolent). Dit amb altres paraules: quines eines polítiques tenc per defensasar els interessos socials que vull representar.

Convertir aquest termòmetre en guia per a l'acció és refrescant, et posa en contacte directe amb els interessos de la gent i et permet sortir de la visió de la política com a un taurell d'escacs on els partits es disputen entre ells el control dels espais (amb el risc cerT que una part cada cop més grossa de la societat quedi fora del taurell) 

Fa molt temps que EU, quan arriben les eleccios, es "disol" en projectes unitaris (la coalició amb Els Verds a Mallorca, el Pacte Progressista d'Eivissa, la COP de Formentera, Progressistes per les Illes Balears a les passades legislatives...fins i tot no hem tengut inconvenient en acordar que el cap de llista de Mallorca, el 2003 i el 2007, sigui un memebre d'un partit més minoritari); qualcú té la percepcio que aquesta política ha desdibuixat el nostre perfil, ens ha desvirtuat ideològicament o ens ha fet invisibles davant l'electorat?. Per citar un altre exemple en sentit distint i una mica exagerat:  Joan Buades i Els Verds d'Eivissa feren, durant la passada legislatura,  una gran aposta identitària en contraposició amb el Pacte de Progrés; els ha estat útil per a l'impúls del seu projecte polític?

SON ESPASES I CAN DOMENGE: INTERCANVI DE CROMOS

grosske | 06 Juny, 2006 10:52

PP i UM intercanviaren ahir el recíproc suport als seus "pelotazos" favorits.

A la sessió del Consell Insular de Mallorca, el PP donà suport al pelotazo de Can Domenge i UM donà suport al pelotazo de Son Espases.

Com es veu que no es fien massa l'un de l'altre, l'intercanvi de cromos es produí a la mateixa sessió del Consell (no fós cosa que qualcú fes marxa enrera).

Can Domenge significa construir 50.000 m2 de sòl públic sense construir un sol habitatge protegit; Son Espases significa tenir el nou hospital 8 anys més tard i 130 milions d'euros més car. Tot això ad maiorem gloria del buisness que faran l'adjudicatari de Can Domenge i tots els promotors posicionats al voltant de la Real... business is business 

BESTIESES 6. ACEBES, L'EXTREMA DRETA,, Nº 2 DEL PP

grosske | 06 Juny, 2006 06:04

"El proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA". Ho va dir ahir, textualment, n'Angel Acebes.

Moltes vegades hem comentat que si no hi ha extrema dreta políticament organitzada a Espanya és perquè es sent representada pel PP; hem dit també que el discurs polític del PP estava hipotecat per aquesta realitat... però això d'ahir significa que el discurs de l'extrema dreta el formula el número dos de l'organigrama del PP.

Així mateix, convé no oblidar que Acebes és, probablement, el líder més valorat entre la pròpìa militància del PP. Dit amb altres paraules: és intocable. Més encara: les darreres enquestes publicades després del debat de l'Estat de la Nació demostren que és Mariano Rajoy el que no acaba de convèncer i el que no gaudeix d'excessiva credibilitat entre els electors del seu propi partit.

Amb el lideratge feble de Rajoy, amb la pressió creada des dels sectors mediàtics i socials més integristes , amb la deriva encapçalada per  Acebes,  ben bé podria succeïr que el PP passàs de ser un partit de dretes que intenta aturar una escissió per la seva dreta a un partit d'extrema dreta que intenta evitar una escissió per la seva esquerra

CARTA ABIERTA A BETTY

grosske | 05 Juny, 2006 12:51

Querida Betty:

Según publicaba el sábado la prensa, eres una ciudadana nigeriana sin papeles que ejerces la prostitución en las calles de Calviá.

Ninguna de estas cuestiones te ha convertido en noticia. Ni tu peripecia personal, ni tu indefensión, ni tu angustia, ni tu drama cotidiano, ni la violencia de la que eres víctima, ni tu proxeneta (que seguro que lo tienes) han merecido la atención de los medios de comunicación.  Sólo has sido noticia en un periódico y éso porque un juez te ha condenado a seis meses de prisión por ejercer la prostitución en la calle.

Lo que tú haces es, según una ordenanza del Ayuntamiento de Calvià, una falta administrativa de la que, en ningún caso, se podía derivar otra cosa que una multa. Pero los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Calviá son muy listos y han encontrado una via por la que incumplir muchas veces la ordenanza se pueda considerar desobediencia a la autoridad y ser castigado, ya ves, con una pena de prisión.

La maniobra es tan inteligente que ahora el Ayuntamiento de Palma lo quiere hacer con los guardacoches; es decir, que en Palma podemos acabar metiendo a los mendigos en la cárcel. No te creas, podría ser peor: en la Inglaterra victoriana, ahorcaban a los rateros que robaban en los mercados.

Has ido a venir, Betty, a una tierra curiosa. Aquí los mangantes muy mangantes - no los mangantes de poca monta - suelen ir bien vestidos, llevar coches lujosos y, en general, la policía, los jueces y la prensa los suele tratar muy bien.

Aquí empresarios de coches de alquiler han ocupado ilegalmente el suelo rústico durante años pero no te creas que estén avergonzados o que se sientan pillados en falta: salieron muy enfadados en los medios de comunicación y negociaron sus cosas con el Ayuntamiento de Palma; el resultado es que les han reclasificado sus terrenos (no te voy a explicar lo que es pero, básicamente, quiere decir que los han hecho más ricos de lo que eran)

Aquí el Presidente de un importante club de fútbol había instalado sus empresas en una finca de manera ilegal (no sólo incumplió una ordenanza municipal, como tú, sino incluso una ley); pero nadie le ha afeado su conducta ni le ha puesto una multa ni, por supuesto, lo ha enviado a la cárcel (de hecho, es un señor muy importante)

Aquí un empresario "de la noche" tuvo abierta una macrodiscoteca en el Arenal durante cinco años, sin permiso, como tú, y molestando a los vecinos. Ganó muchísimo dinero y sólo tuvo que pagar a unos cuantos abogados. Por supuesto, no le pasó nada malo ni, mucho menos, nadie pensó jamás en la idea de meterlo en la cárcel

Aquí se construyen urbanizaciones ilegales en suelo rústico y la ley dice que es un delito (mucho peor que incumplir una ordenanza) pero no te creas que a nadie le vaya a pasar nada parecido a lo que te ha pasado a tí.

Aquí tenemos un Presidente del Gobierno que espió ilegalmente el correo de un político adversario suyo y que envió gente a la Argentina - pagada con el dinero de todos - para intentar conseguir votos para su propio partido. Pero es un señor muy importante y respetado y ningún policía ni ningún juez le ha molestado jamás

Bueno, podría contarte mil historias parecidas pero no quiero aburrirte. En este país de mangantes, de chorizos con pajarita y  de especuladores a tí te han tocado los seis meses de cárcel porque no has escondido tu miseria en prostíbulos o clubs de alterne donde, por cierto, van también muchos señores importantes

Lo siento mucho Betty, de verdad, y me da un poco de vergüenza

LOLA, HERMOSA Y SENSUAL

grosske | 04 Juny, 2006 18:46

No puedo privaros de estas fotos realmente espectaculares.

Seguramente algunos de vosotros habréis envidiado a Juan Carlos Palos y los otros mallorquines que, últimamente, se han dado un garbeo por el Himalaya; seguramente también os apetecería poder ver en directo las cataratas de Iguazú, los fiordos noruegos o la muralla China. Tranquis: yo tengo en casa algo mucho más bonito.

Cuando compré a la madre de Lola  creía que vendría sola pero, cuando me la trajeron a casa, me encontré con una magnífica sorpresa.

Me diréis que no es nada del otro mundo, que no tiene nada que ver con el Himalaya y que cada vez estoy más chocho. Os equivocáis.

En primer lugar, deberéis reconocerme que, comparado con Lola, el Platero de Juan Ramón Jiménez era un jabalí verrugoso; en segundo lugar, os reto a que consigáis que la muralla china o las cataratas de Iguazú jueguen con vosotros o, simplemente,  os miren con curiosidad.

En fin, para los que compartáis algo de cuanto acabo de decir, aquí tenéis a mi Lola.

 

ENQUESTA DE SIGMA-2 SOBRE LES ELECCIONS A PALMA

grosske | 04 Juny, 2006 09:54

Aquí vos deix la crònica digital sobre l'enquesta i algúns comentaris personals

1.- El titular de la crònica no quadra: PP i PSOE pujen 3 en conjunt, EU-EV queda igual i el PSM baixa dos. Això no suma 0. Llegint més poc a poc es veu que la pujada del PP és de 0-1 i la del PSOE de 1-2, amb la qual cosa les dades sí que quadren

2.- L'enquesta no difereix gaire de le grans tendències marcades per d'altres enquestes: Pujada del PSOE, estabilitat d'EU-EV i baixada del PSM i UM. L'única nota discordant és la pujada del PP

3.-  Si vos fixau en la valoració del govern Cirer, els resultats estan lluny de ser tan bons com els del govern Matas (a la mateixa enquesta): són majoria els que pensen que la gestió de Cirer és regular, dolenta o molt dolenta

4.- L'enquesta avala la tesi del bloc. L'eventual sortida del PSM de Cort significa una pèrdua de vots progressistes irrecuperable

5.- UM ho té molt cru

6.- El PSOE necessita elegir JA el seu candidat. Sembla que han acordat esperar a la tardor. Electoralment és un error

7.- EU-EV aguanta el tiró de la pujada del PSOE. Jo som ben valorat a l'àmbit de l'esquerra però em tira per avall el promig la valoració dels electors del PP (gairebé el 50% dels enquestats). Som el polític pitjor valorat per l'electorat pepero i aquesta és una desgràcia que m'acompanya des de fa molt de temps

EL MUNDO I JO

grosske | 03 Juny, 2006 19:00

El InMundo.cat és obert. http://bloc.balearweb.net/802 | 02/06/2006, 19:18. S'ha obert una pàgina als perjudicats per El Mundo. Supos que tu no hi pintes res aqui, Eberhard. O si

Una vegada més surt a la blogosfera la meva suposada bona relació amb El Mundo. Ocasió que aprofit per aclarir algunes qüestions:

1.- Com a principi general, entre polítics i periodistes i entre partits i mitjans de comunicació, "que pase el aire": ni guerres ni matrimonis per amor.

2.- Amb el Mundo no tenc una bona relació; em respecta perquè ha arribat a la conclusió que li venc bé per reforçar  - amb la vella tècnica militar del "foc creuat" - les seves crítiques al sí de la pròpia dreta. Quan El Mundo era anticirerista (a principis de legislatura) jo el venia de perles, quan dic que la Presidència del Baluard ha de ser pública o rotatoria entre els seus partenaires, igual; quan m'afic amb el Megapark ídem, quan m'afic amb les subvencions de na Munar ídem i així successivament... Quan m'afic amb en Matas, quan m'afic amb Son Espases, etc. el Mundo senzillament m'ignora.  A mí això no em preocupa de cap manera. El problema vendria en el moment en què jo variàs el meu discurs per fer content El Mundo.

3.- Si s'ha creat una web per polemitzar amb El Mundo a mí em sembla fantàstic: llibertat d'expressió "y que cada palo aguante su vela"

4.- No tots els mitjans de comunicació són iguals, uns són més independents i d'altres menys; uns són més objectius i d'altres menys. Com vos podeu suposar, jo m'identific molt més amb el DM i la Cadena Ser que amb El Mundo i la Cope

5.- Però, dit això, també convé recordar que tots els mitjans de comunicació tenen papá i mamá, que tots juguen unes determinades cartes i que, a la fi, tots pateixen el llastre de la publicitat institucional. A un altre post, feia una aproximació a la guerra político mediàtica entre el PP, el Mundo, UM i el Grup Serra. Crec que es deien coses interessants però sobre els mitjans de comunicació el que caldria es escriure un llibre

LES OFICINES IL.LEGALS DE VICENTE GRANDE

grosske | 03 Juny, 2006 08:17

Pel Mundo ens enterarem ahir que Grande no tenia llicència d'activitats per a la seu del seu grup immobiliari, el Grup Drac, al carrer de Jesus,71.

L'Ajuntament, ha tancat l'activitat PER ORDRE JUDICIAL.

Això que vol dir? Això vol dir, estimats i estimades, el següent:

1.- Que el Sr. Grande és massa important per cercar una seu per al seu de la seva emnpresa que sigui legal. No és un problema de duros, exactament, és un problema de "senyoriu". L'edifici l'encanta i endavant. A fi de comptes, ell està molt ben relacionat

2.- El Sr. Grande no s'equivoca gens ni mica: l'Ajuntament - el tàndem Cirer/Rodrigo de Santos - no fa res al respecte.

3.- Hi ha el propietari d'una deixalleria al qual l'Ajuntament sí li ha tancat el negoci (a fi de comptes, aquest és un "pelagatos") i denúncia les oficines de Grande davant l'Ajuntament

4.- L'"honest" Rodrigo de Santos i la seva "jefa" afiquen  la denúncia a l'arxiu vertical (és a dir, la paperera)

5.- Però el propietari de la deixalleria es grata la butxeca i es va al jutge i el jutge, com no pot ser d'altra manera, ordena el tancament de les oficines. Greande apel.la i perd l'apel.lació. L'ajuntament, PER ORDRE JUDICIAL, tanca les oficines (no fer-ho seria un delicte)

Total: lo de sempre. Forts amb els propietaris de les deixalleries i febles amb els poderosos i de tant en tant, només de tant en tant, els jutges imparteixen justícia

EL BLOC POSA NIRVIOS AL PP

grosske | 02 Juny, 2006 14:05

La "gran coalició" d'esquerres que es prepara per al 2007 està posant nirviós al PP. Els comptes comencen a sortir amb dificultat.

A Palma, per exemple, la fragmentació de l'esquerra en quatre candidatures i la possibilitat que els vots d'ERC, fins i tot,  deixassin fora el PSM, era un escenari prou còmode per als conservadors.

Ara tenen davant una UM que, el que pugui treure, serà a costa del PP (no és previsible que, ara, i en contra del que passava el 2003, cap vot progressista s'en vagi cap els actuals socis del PP), un PSOE amb una cara renovada que es girarà cap a un electorat progressista/centrista/moderat...  i un Bloc (o com es digui) que, eventualment, pot  aglutinar tot el vot de l'esquerra i el nacionalisme més "alegre" i radical.

Cirer no té un balanç de gestió massa brillant i ha tengut més lios interns i externs dels que un batle/llessa es pot permetre; a més, hi ha un cert cansanci per l'eterna hegemonia conservadora

El que vos dic és el que es rumoreja a molts de cercles polítics i periodístics. Si tenc raó, veureu les següents coses: molts d'atacs al PSM i molts de "certificats de defunció" d'aquest partit; molts d'atacs a la meva modesta persona i molts d'atacs a la "incoherència" ideològica del bloc. Estigueu atents a les pantalles

QUE ELS VOTS VAGIN COM EL BLOC

grosske | 01 Juny, 2006 21:48

Aquí teniu les estadístiques de visites mensuals d'aquest bloc. La progressió és realment espectacular. Gràcies per estar aquí ara mateix animant el bloc amb la teva presència i esper que amb els teus comentaris


 

Ir a 2005Año consulta: 2006Ir a 2007
MesPáginas vistas %Tendencia
  Enero0  0.00 %  0  
  Febrero4697  10.53 %  -2739  
  Marzo8561  19.19 %  1125  
  Abril13469  30.19 %  6033  
  Mayo17889  40.10 %  10453 

Aquesta altra estadística és un dels meus capricis. Sé que moltes d'aquestes visites són casuals, com aquell que va entrar al post de Cati y mis diez gallinas cercant a Google "sexo con gallinas" però una vegada vaig tenir un comentari d'una italiana de l'Alguer i Marilia m'ha escrit dient-me que, de tant en tant, entra al meu bloc. Tal volta les visites d'Argentina siguin totes de gent implicada en el cas Mapau però, que voleu que vos digui? a mí aquesta llista em sembla suggerent  i cosmopolita

Desde el inicio del contador su web ha recibido visitas de los siguientes países:
PaísRegión% 
   ESPAÑAEurope  82.41    
   ITALYEurope  6.36    
   ARGENTINASouth America  2.96    
   MEXICONorth America  1.79    
   FRANCEEurope  0.88    
   GERMANYEurope  0.84    
   PERUSouth America  0.53    
   BRASILSouth America  0.48    
   BELGIUMEurope  0.43    
   SWITZERLANDEurope  0.41    
   CHILESouth America  0.36    
   COLOMBIASouth America, Central America  0.33    
   NETHERLANDSEurope  0.26    
   MOROCCOAfrica  0.24    
   ANDORRAEurope  0.22    
   POLANDEurope  0.17    
   CANADANorth America  0.14    
   TURKEYMiddle East  0.14    
   HUNGARYEurope  0.14    
   GUATEMALACentral America and the Caribb  0.12    
   PORTUGALEurope  0.12    
   DOMINICAN REPUBLICCentral America and the Caribb  0.10    
   URUGUAYSouth America  0.10    
   ROMANIAEurope  0.10    
   SWEDENEurope  0.07    
   CZECH REPUBLICEurope  0.05    
   COSTA RICACentral America and the Caribb  0.05    
   AUSTRIAEurope  0.05    
   UNITED STATESNorth America  0.02    
   FINLANDEurope  0.02    
   LUXEMBOURGEurope  0.02    
   SLOVENIAEurope  0.02    
   JAPANAsia  0.02    
   PARAGUAYSouth America  0.02    
   THAILANDSoutheast Asia  0.02    
   100%  

ENS MULTEN PER DENUNCIAR.: AIXO ES LA GUERRA!

grosske | 01 Juny, 2006 17:52

Dues noticies interessants als diaris d'avui: que l'Ajuntament ha decidit multar EU-EV per posar adhesius senyalitzant desperfectes a la via pública i que l'Ajuntament haurà de pagar 120.000 euros a una senyora que va caure a Ciutat. La campanya per la qual han decidit multar-nos vos l'explicava fa dos dies a un post.

Allò més cert és que la campanya ha estat ben acollida i la gent ens demana adhesius perquè està farta de la rajola rompuda davant ca seva, del cotxe abandonat, de les senyals o faroles que l'impedeixen passar amb el carret de la compra, etc. Si veis les fotos del post veureu que hi ha autèntics perills com quadres elèctrics o cables de les faroles a l'abast de qualsevol infant.

De fet, l'Ajuntament té pressupostats gairebé mig milió d'euros per fer front a indemnitzacions per danys ocasionats als vianants (per cert, que la indemnització de 120.000 euros que és notícia avui desequilibrarà per complet el pressupost d'enguany)

Esper que amb les nostres multes pugui pagar més indemnitzacions (perquè nosaltres continuarem amb la campanya) però a mí m'agradaria que es dedicàs a arreglar els desperfectes.

Avui hem tornat al quasdre elèctric de Fausto Morell que té la porta rompuda i que surt a una de les fotos (com que tabé va sortir al DM. L'adhesiu ja no hi era però la porta continuava espanyada.

Lògicament no aturarem. En menjaran de desperfectes!. Continuarem amb la campanya i durem les fotos dels desperfectes a aquest bloc, a la web del grup i al ple de l'Ajuntament. S'agrairan fotos o referències de coses denunciables al tel 971225912 o al meu correu electrònic: egrosske(algarroba)gp.a-palma.es

SOM CANDIDAT A CANDIDAT A LA BATLIA DE PALMA

grosske | 01 Juny, 2006 14:09

Avui matí he comparegut davant els mitjans de comunicació per anunciar la meva candidatura a les primàries d'A.EU-EV per a la batlia de Palma.

He dit, entre d'altres coses les següents:

1.- Que el canvi a Palma és possible i necessari (em crec les dues coses)

2.- Que el canvi es produiria si la candidatura d'A.EU-EV i, previsiblement, la del Bloc, presentava un projecte de canvi encisador i que anàs més enllà de les fronteres dels partits. Cal generar un moviment ciutadà pel canvi a Palma

2.- Que aquest canvi a Palma passava, simplificant molt, per quatre punts bàsics:

a) Un govern honest. Gràficament he dit que el que calia fer era posar un lletrero a Urbanisme que diés: aspirants a pelotazos, especuladors, infractors i enxufats, prohibit el pas.

b) Un govern amable. Que renunciás al "ordeno y mando", que dialogàs permanentment amb la ciutadania, que fomentàs l'autoorganització social i la particiupació ciutadana i que donàs protagonisme als propis ciutadans

c) Una ciutat solidària. Que l'habitatge, les polítiques d'igualtat, el suport a les famílies i persones amb dificultats, etc. deixàs de ser una "Maria" pressupostària

d) Una ciutat agradable. Llevat del Parc Central i la Falca Verda, Palma no necessita més obres públiques milmilionàries. El que necessita és convertir-se en una ciutat agradable i còmode, amb un transport públic funcional, neta, segura, accessible, amb un bon manteniment icuidada en els detalls

De moment, he trobat que ha n'hi havia. Què trobau?

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS