Administrar


Estadisticas de visitas

LAMENTABLE DIVISIO SINDICAL EL PRIMER DE MAIG

grosske | 30 Abril, 2006 20:31

Demà seré a les 11,30 a la Plaça d'Espanya, com sempre. Allà trobaré a gent de tots els sindicats. Serà agradable.

Però, fins allà on he pogut saber, després, quan comenci la manifestació, tot s'embullarà bastant. CCOO farà el recorregut tradicional fins al Parc de la Mar; UGT partirà una mica més tard i s'aturarà al Passeig del Born; USO ni tan sols baixaran el carrer dels Oms: girara cap a Sant Miquel; CGT acabarà a la Plaça del Rosselló; l'STEI-i, amb tot aquest desgavell, ha renunciat a anar amb un amb un altre o tot sòl.

Tots tenen les seves raons però la resultant és lamentable

DE SIMIOS, CURAS, LEONES Y ELEFANTES

grosske | 30 Abril, 2006 09:21

La ley sobre los derechos de los grandes simios ha levantado dos tipos de debate. El que más se ha echo oir ha sido un debate bastante cutre protagonizado por la Iglesia y los políticos y periodistas que, en estos temas, le van a la zaga. La Iglesia católica - siempre en vanguardia, la pobre - anda todavía mal digiriendo lo de Darwin y le irrita sobremanera que le vengan a recordar nuestro íntimo parentesco con gorilas y orangutanes. La letra de la ley es una mayor protección para los grandes simios pero la música es que la frontera evolutiva entre ellos y nosotros es más difusa  de lo que siempre nos ha gustado creer. Total: un nuevo dolor de barriga para la jerarquía eclesiástica, siempre perdida en un debate esencialista en el que nadie ve nada claro menos ella.

A mí el debate que más me gusta es el de por qué sólo los grandes simios. ¿Parecerse a nosotros los hace necesariamente dignos de mayor protección?; ¿somos tan guais como nos creemos?.

Nuestro paso por la tierra está siendo realmente espectacular. En tres millones de años hemos hecho auténticas virguerías inigualadas por ninguna otra especie. Pero, entre desertización, cambio climático, contaminación nuclear y contaminación del aire y de las aguas, la verdad es que nos echo un par de millones de años más antes de que pasemos a ser un recuerdo evolutivo. Los dinosaurios reinaron sobre la tierra durante más de doscientos millones de años - un poco anodinamente, es cierto - y aún tuvo que venir un meteorito para hacerlos desaparecer. Nosotros amenazamos con una trayectoria tan fulgurante como breve.

Como pasa en todas las especies depredadoras, nuestros antepasados llegaron a prosperar por ser más hijoputos que sus competidores; es decir, más eficaces en el arte de matar. No en vano  hemos considerado tradicionalmente al león como un animal digno de admiración y el rey de la selva: un tipo que se pasa la vida espantando moscas debajo de una acacia hasta que la señora le trae una gacela muerta con la que llenar la panza. ¡Menudo capullo!. Y todo ésto por no mencionar su repugnante costumbre de devorar las crías ajenas para acelerar el ciclo reproductivo de la madre, copular con ella  y asegurar la perpetuación de sus genes.

Yo, puestos a buscar, me quedo con los elefantes. Han asegurado su supervivencia, sencillamente, haciéndose grandes; no dan la lata nadie, no matan a nadie y van a su bola. Es decir: lo contrario que nosotros

QUE FEM AMB L'IMPOST DELS BENS IMMOBLES?

grosske | 29 Abril, 2006 19:54

Si fos per mí el llevàvem. Tot aquest fatimé d'imposts té un resultat socialment impresentable. Perquè hem de tributar necessàriament pel fet d'exercir un dret constitucional?

El que s'hauria de fer és dissenyar un bon IRPF i un bon Impost sobre el Patrimoni i dur a la presó als qui fessin evasió fiscal sobre aquests imposts. Qualque cosa d'això vaig dir a un post sobre la reforma de l'IRP del govern ZP

Mentres tant, convé saber que en Rodrigo Rato (no en Leon Trotski) introduí a la regulació sobre l'IBI una sèrie de possibilitats per fer-lo molt més progressiu i que la Sra. Cirer es nega aplicar:

1.- Incrementar un 50% l'IBI dels habitatges buids, com vos explicava a l'anterior post sobre politiques d'habitatge

2.- Incrementar un 20% l'IBI del 10% dels immobles no residencials amb un major cadastral (granssuperfícies comercials i d'altres)

3.- Eximir del pagament de l'impost els habitatges amb menor valor cadastral i que siguin primer habitatge.

Dit amb altres paraules: cobrar  més dels especuladors i poderosos i i cobrar menys als pobres.

Ho hem proposat mil vegades al Plenari però la Sra. Cirer sempre ha passat

TRES SOLUCIONS PER A L'HABITATGE

grosske | 29 Abril, 2006 12:53

A Palma es fan molts d'habitatges, el problema és que es fan habitatges molt cars i la gent sense recursos ho té cada cop més dífícil

L'habitatge de protecció oficial és una anècdota (un parell de centenars cada any com a promig)

Endeutar-se per 40 asnys comença a ser habitual. Aviat comprar un habitatge serà una tasca de dues generacions.

D'altra banda, a Palma hi ha una important incidència dels "llits calents" per a immigrants i dels habitatges sobreocupats i  pot haver unes 200 persones o unitats familiars per a les quals la manca d'habitatge ha estat determinant de la seva situació d'exclussió social.

També hi ha 40.000 pisos desocupats

Es pot fer res a part de parlar-ne?.

Avui, s'ha constituit l'Assemblea de Palma d'Alternativa. Esquerra Unida-Els Verds.

Sotmet a la vostra consideració tres mesures, les més potents que hem trobat per combatre aquesta qüestió.

1.- (fonamental). Modificar el PGOU per tal que totes les promocions de residencial estiguin obligades a construir un 50% dels seus habitatges en règim de protecció oficial. Es una mesura que emprenya els promotors però la única que ens permetria tenir HPO abuyndant a curt termini.

2.- Establir una línia forta de subvencions al lloguer per a famílies amb dificultats per accedir a un habitatge digne (actualment l'Ajuntament hi destina 180.000 euros, 2 milions d'euros podrien servir per començar)

3.- Incrementar un 50% l'IBI dels habitatges desocupats per estimular la seva sortida al mercat. Aquest és el tope legal vigent que el PP no vol aplicar. ZP s'hauria d'enrollar i augmentar aquest tope per tal que retenir especulativament un immoble fos econòmicament prohibitiu

Què vos sembla?

REEDITAR PROGRESSISTES PER AL 2007?

grosske | 28 Abril, 2006 19:43

He tocat el tema a un parell de posts relatius al debat intern del PSM i a la presentació de Biel Barceló com a candidat.

Avui vos vull remetre a un article, L'esquerra a un any de les eleccions, que miquel angel llauger ha escrit a un bloc veïnat, còmplice i amic. Allà s'ha encetat un nou debat sobre el tema. Que no decaigui!

Parla també del tema, tangencialment, el bloc de na Joana Maria

Afegeix avui, dia 29, la referència que m'ha enviat Antoni Bennàssar, professor de Dret constitucional de la UIB, de´l'article que ha publicat avui sobre el tema i que trobareu a la seva web

També afegeix un post de la web de miquel angel llauger amb més referències sobre el debat

EL CASAL DEN MATAS I EL PATRIMONI DELS POLITICS

grosske | 28 Abril, 2006 06:18

Tomeu: Que trobes del Casal que s´ha comprat en Matas a San Felio. Se la comprada amb un aval de la hipoteca jove? o amb els dobles del seu sou? que trobes grosske de tot aquest lio.

Trob, Tomeu, que el patrimoni dels polítics hauria de ser públic. Ara en feim una declaració a les respectives institucions però a questa declaració, a la pràctica, només poden accedir els jutges.

Los del casal d'1.500.000 euros den Matas és com perquè l'interessat doni explicacions. Sobre tot si tenim en compta que també es diu que hi ha una casa al carrer Goya de Madrid que també ha de valer una pasta gansa. Jo no tenc dades concretes sobre això però crec que seria raonable que tots les tenguessim.

També m'agradaria conèixer el patrimoni de na Munar i, en general, el de tots els polítics destacats de la nostra comunitat 

Per començar, et donaré ara mateix el llistat del meu patrimoni: Una casa en el camp a mitges amb la meva dona, que vaig comprar ara fa un any per 360.000 euros (tot en blanc) i sobre la qual tenc una hipoteca de 73.000 euros. La vaig comprar amb la venda de la meva casa anterior i la de mu mare quan me la vaig endur a viure amb nosaltres

Tampoc és tan difícil, no?

LES MENTIDES DE RODRIGO DE SANTOS AL PLENARI

grosske | 27 Abril, 2006 19:02

Avui hem tornat tenir al Ple una sessió especial sobre les mentides de Rodrigo de Santos: un clàssic. Ja vaig tractar el tema de Son Espases i allà en trobareu els detalls

La seva traça inconfundible la trobareu a la categoria "Palma. Corrupció urbanística" que ja conté 8 posts i encara en falten un parell

PALMA CORRUPCIO URBANISTICA 8. EL NEGOCI DE LES MONGES

grosske | 27 Abril, 2006 15:45

La Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico i la Inmobiliària Perú, S.L. han demanat a l’Ajuntament   que un equipament asistencial ubicat a Sa Calatrava (una residència per a persones majors propietat de les monges) deixi de ser assistencial i es pugui destinar a ús terciari (despatxos, oficines…)

 

L’objectiu és obvi: guanyar un munt de pasta tant la Congregació com la Immobiliària. Un edifici on necessàriament s’ha d’ubicar un equipament assistencial no val gairebé res en el mercat immobiliari, un edifici on es puguin ubicar oficines i despatxos val una milionada.

 

Avui, al Ple, s’ha aprovat d’urgència l’inici de la modificació del Pla General per permetre aquesta suculenta operació.

 

La ciutat ha perdut un  equipament, la Congregación ha sanejat la seva economia. Gaudeamus!

 

PS. Ja veus Illot, amable comentarista, que no anaves gens desencaminat

PROPOSTA D'EU-EV I PSM PER INSTAURACIO ESTAT REPUBLICA

grosske | 27 Abril, 2006 11:09

S'acaba de veure al Ple municipal.

Punt 1 i 2 (EU-EV i PSM favor, PP contra, PSOE abstenció): 1.- "El Ple de l'Ajujntament de Palma s'identifica plenament amb els valors de la modernitat i la democràcia promoguts per la República. 2.- El Ple de l'Ajuntament de Palma creu necessari avui promoure aquests valors".

Punts 3 i 4 (EU-EV i PSM a favor. PP i PSOE en contra): 3.- "En aquest sentit el Ple de l'Ajuntament de Palma constata que l'exercici de qualsevol funció política de representació, inclós el Cap d'Estat, ha de derivar-se i ser periòdicament controlada per sufragi universal. Per això pensam que el fet que la funció de Cap d'Estat pugui ser exercida per una persona poc digna o capaç però afavorida per la loteria de l'herència resulta profundament inquietant a una democràcia. 4.- Es per això que el Ple de l'Ajuntament de Palma creu necessari una reforma constitucional per instaurar un estat plenament democràtic i republicà

Com ha passat vos ho cont

VOLEM UNA FISCALIA QUE ACTUI CONTRA LA CORRUPCIO

grosske | 27 Abril, 2006 06:08

Volem que el Fiscal General de l'Estat arregli la nefasta actuació de la Fiscalia de Balears en tots els temes relacionats amb la corrupció. Ahir Alternativa.EU-EV, a través del grup parlamentari d'IU-ICV, es va adreçar a Conde Pumpido perquè destitueixi o posi les corretjes al Fiscal Gral de Balears Bartomeu Barceló

No és la primera vegada que vos parl d'aquest tema. Fa una dies reproduia una entrevista de Marisa Goñi a aquest personatge que es comenta per sí mateixa.

Vos adjunt el literal de la carta que hem adreçat al Fiscal general.doc de l'Estat perquè és un memoràndum interessant de l'actuació del Fiscal General de Balears (no és exhaustiu: no es cita el cas de Pere Rotger, president del Parlament, o el de Megapark, entre d'altres)

Jo no sé per quin pacte o compromís el Sr. Barceló continua en el seu lloc però que ningú no oblidi, especialment els meus amics socialistes)  que en Barceló l'anomena directament en Conde Pumpido i que a Conde Pumpido l'anomena directament el govern central

LA LLEI DE CAPITALITAT: FRACAS HISTORIC DE CIRER

grosske | 26 Abril, 2006 11:57

El propi regidor d'Hisenda (PP) havia fixat en 30 milions d'euros el sobre-finançament que necessitava l'Ajuntament de Palma per fer front als costs de capitalitat. En Matas ho ha deixat en 0 patatero. Ens "donen" un 40% del Fons de Cooperació Municipal (un fons que es reparteix entre tots els municipis). Tenint en compta que Palma és un 40% de la població de Balears no es pot dir que s'hagin trencat un ós. Després hi ha un compromís - que ja no té res que veure amb el cost de capitalistat - que és d'inversió del Govern Balear al terme municipal de Palma. Ens "donen" un 16% del total. I...?

El fracàs de la Sra. Cirer i del seu equip és còsmic. D'aquí l'oscurantisme en la negociació, d'aquí la manca d'informació a l'oposició i als mitjans de comunicació, d'aquí la manca de respecte a les normes institucionals més elementals.

Divendres ho aprovarà el Consell de Govern - ens ho ha comunicat avui mateix en Pedro Alvarez -  amb nocturnitat i alevosia... intentant que no es noti. Però ja ens encarreguerem de què s'en xerri, ja.

Na Cirer no ha sabut ni fer valer les seves pròpies reivindicacions davant el Govern autònom del PP ni ha sabut fer costat amb l'oposició per tal de presionar al Govern Matas. Dit amb altres paraules: no ha sabut fer res d'allò que era essencial. Menuda patata!

4000000 SON MOLTISSIMES SIGNATURES

grosske | 26 Abril, 2006 06:49

No pens desqualificar grollerament els 4000000 de signatures recollides pel Partit Popular.

He impulsat massa recollides de signatures al llarg de la meva vida com perquè m'agradin els arguments "facilongos" utilitzats per Fernandez de la Vega i d'altres dirigents socialistes. Desqualificar aquest munté de signatures perquè no tenen eficàcia jurídica o perquè només equivalen al 50% de l'electorat del PP és injust i, a més, desqualifica, tots els processos de recollides de signatures protagonitzats per l'esquerra tant a les Balears com al conjunt de l'Estat

Tampoc no vull fer al.lusió a la manca de rigor en la recollida ni apel.laré a la "gamberrada" que jo mateix vaig protagonitzar comprovant a la pràctica (tal i com vos contava a un post recent) que es podia votar múltiples vegades a través d'Internet per part de la mateixa persona. Diu el PP que ha depurat 200.000 firmes. Idò bé: malgrat que hagués deixat de depurar 1000000  de firmes més igualment falses, 3 milions de signatures segueix essent una quantitat més que respectable.

El vertader emperò que li trob a aquesta iniciativa, allò que la diferencia d'aquelles en què jo mateix he participat, és el caràcter covard i deshonest de la pregunta. Això s'ha presentat com la sol.licitud d'un referèndum en contra de l'Estatut de Catalunya. Però no ha estat així. La pregunta a la que han donat la seva adhesió tantes persones diu textualment:

"¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos los ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones así como en el acceso a las prestaciones públicas?"

Dit amb altres paraules: ni es cita per res l'Estatut de Catalunya ni l'eventual aprovació en referèndum d'aquesta pregunta suposaria cap tipus d'entrebanc polític o jurídic a l'aprovació de l'Estatut català 

ELS DRETS DELS GRANS SIMIS

grosske | 25 Abril, 2006 14:41

Va la dreta ideològica (La Razon, la Conferència Episcopal, la COPE, el Mundo i companyia) una mica esvalotada amb la presentació avui al Congrés del "Projecte Gran Simi", una iniciativa internacional per hiper-protegir espècies amb les quals compartim la pràctica totalitat del nostre codi genètic.

Jiménez Losantos i companyia ridiculitzen el projecte amb una obvietat - un simi no és un humà - i tiren per elevació dient que com ens preocupam d'aquestes coses quan hi ha tants d'humans que no gaudeixen dels seus drets més elementals.

Quant a la primera qüestió, cal tranquilitzar-los: no es tracta d'atorgar als orangutans el dret a l'educació o a un treball digne; quant a la segona, la més interessant, som molts els que estam convençuts que el respecte i l'amor per l'altri no coneix fronteres. Com més estimem i respectem els animals, amb millors condicions estarem per estimar i respectar la naturalesa en el seu conjunt... i les persones.

No es pot estimar els animals i, a la vegada, fer "l'excepció taurina"; no es pot respectar la vida humana i no sentir cap respecte per la vida dels animals

L'objecció més important que es pot fer al projecte és que s'aturi en els grans simis però qualsevol avanç en la bona direcció ha de ser ben rebut, així que: endavant! 

EL PP I ELS ATEMPTATS DE GETXO I BARAÑAIN

grosske | 25 Abril, 2006 06:15

Davant els atemptats de Getxo i Barañain, el que toca és estar atents al posicionament d'HB i d'ETA. Si ETA reivindica l'atemptat és obvi que l'alto el foc ha estat trencat i el procés de pau ha estat interromput. Cas contrari, hi ha diverses hipòtesi a estudiar: que hi hagi sectors d'ETA o de l'entorn d'ETA contraris a l'alto el foc i que estiguin actuant pel seu compte o, hipòtesi més rocambolesca, que ETA hagi iniciat una nova etapa d'atemptats sense reivindicació. Fins ara, el que tenim és una declaració d'HB en la que es consideren molt greus els atemptats (res a veure amb el seu posicionament habitual davant un atemptat d'ETA)

To això és així de senzill o així de complicat, segons es miri. Però és així. Allò que és difícilment digerible, sense importants dosis de bicarbonat, és un PP que, sense esperar més dades, demana ja la paralització del procés de pau.

Es obvi que la única cosa que els anima es tornar a la situació anterior i demostrar que ZP - i tota la resta de forces polítiques - s'havien equivocat. Tal volta tota la resta ens equivocat, tal volta el procés de pau fracassarà... però el PP hauria de procurar que, si això succeeix, no se li noti aquest somriure obscé que, després dels atemptats, ja se li comença a dibuixar

PALMA CORRUPCIO URBANISTICA 7. ART DECO

grosske | 24 Abril, 2006 13:56

ANTECEDENTS

Segurament molts de vosaltres pensareu que, periòdicament, l'Ajuntament de Palma inspecciona els establiments públics per tal de comprovar, tal i com és la seva obligació, les mesures de seguretat i de protecció del medi ambient. Bé idò: és fals. Ho hem demanat per activa i per passiva però no hi ha hagut manera.

Per convencer-los, l'any passat vàrem fer la "prueba del algodón" amb un sector d'activitat molt sensible: les discoteques. Bingo!. A la cinquena discoteca visitada ja en vàrem trobar una que... no tenia sortida d'emergència!! . Quan eres dedins hi havia senyals de sortida d'emergència que conduien... a la mateixa porta d'entrada. El propietari havia tapat l'antiga sortida d'emergència construint una barra de bar per tal de fer una mica més de negoci. Era la  "Art Deco", al Jonquet

Dia 18 d'abril del 2005 ho vàrem denunciar en roda de premsa com a demostració que les inspeccions periòdiques eren necessàries

LA MANGARRUFA

Dia 4 de maig el Sr. Rodrigo de Santos declarà en premsa que "no he inspeccionado ni pienso inspeccionar esta discoteca"

Dia 6 de maig EU-EV va entrar per registre un escrit a la batllessa requerint-la a complir les seves obligacions legals i polítiques.

Del que va passar més tard no ens hem enterat fins fa poc. Quan na Marisol Fernandez, la regidora d'EU-EV, anava a veure l'expedient de la denúncia li deien: "no el trobam", s'ha extraviat", "no el trobam però no et preocupis, la discoteca està bé"... "Vos enviarem un escrit amb el que ha passat"...

L'escrit acaba d'arribar fa uns dies (un any després!) i explica el següent:

"Vista la denuncia presentada por Eberhard Grosske Fiol el dia 6 de mayo... vista la orden a la Patrulla Verde de la Policia Local de personarse en la actividad de dia 17 de Octubre! (sic)... visto que, según informe de la Policia local, la salida de emergencia está conforme... se archiva la denuncia"

El "truco", naturalment, està en els 5 mesos llargs que passen entre la nostra denúncia dient que la discoteca no tenia sortida d'emergència i la visita de la Policia Local.

Si l'Ajuntament hagués actuat correctament s'hagués personat immediatament a la discoteca, hagués comprovat la denúncia i s'hagués tancat la disco fins que el tema no estigués arreglat

Cinc mesos era allò que necessitava el propietari per passar l'estiu sense problemes i arreglar la sortida d'emergència sense afrontar cap tipus de sanció.

Un altra cas d'amiguisme i corrupció a l'Ajuntament de Palma però amb l'agreujant que, en aquest cas, s'ha produit a costa de la seguretat de tots aquells que anaven a la discoteca a passar-s'ho bé i que confiaven en que les coses estaven en regla

MATAS: ESTAM TORNANT POBRES

grosske | 24 Abril, 2006 06:26

Avui la premsa local duu una notícia molt interessant sobre l'increment de demanada que estan tenguent els Serveis Socials de Palma.

Per entendre el que està passant, basta veure dues dades més. Una, un estudi de la Caixa que ens diu que lideram el creixement poblacional; l'altra, una notícia sobre creixement econòmic regional que ens sitúa a la cúa del cdreixement econòmic de tot l'Estat. Dit amb altres paraules, tornam més pobres i quan la pobresa general creix, la pobresa que cerca refugi en els Serveis Socials augmenta també

L'acció política den Matas durant aquesta legislatura s'ha basat en l'obra pública i un endeutament astronòmic. Es la recepta clàssica per generar ocupació, malgrat que sigui conjuntural, i perquè els sectors econòmics lligats a la inversió pública (construcció, especialment) creixin espectacularment. Però aquest model de "vender las joyas de la abuela" no només és ecològicament insostenible, també és insostenible des del punt de vista social

HOMENATGE AL SOFTWARE LLIURE

grosske | 23 Abril, 2006 18:45

Diverses persones (en Guillem, per exemple, reiteradament) m'han plantejat el tema del software lliure. En Benjamin em remet avui l'adreça d'una carta oberta on es diuen veritats com a punys. Aquí vos la deix linkada. A més, introdueix a una pàgina prou interessant per acostar-se a tot aquest tipus de temes

PS Com que els comentaristes no poden fer links als seus comentaris i per facilitar la seva consulta els pos a continuació

Proposicions al Congrés d'IU-ICV i ERC sobre software lliure:

http://www.mallorcaweb.com/noticies/2005/12/no-del-congres-software-lliure/

Software a l'ensenyament

http://blog.bitassa.cat/arxiu/2005/09/29/266/

Texts diversos sobre software lliure

http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/04/09/453/

  

EIVISSA, MON AMOUR

grosske | 23 Abril, 2006 09:56

Podeu veure el reportatge d'ahir d'Informe Semanal sobre les autopistes d'Eivissa. Basta contactar amb Eivissa confidencial i ella vos durà cap a aquest reportatge, cap a informació sobre els projectes, cap a vídeos d'incidents amb la policia, etc.

Cap mitjà de comunicació escrit s'ha pres realment en sèrio que siguem una comunitat autònoma. Internet, emperò, ha permés trancar barreres entre illes d'una manera absolutament impensable fins fa poc temps.

Tenim una Consellera d'Obres Públiques en dificultats, tal i com ja avançava a un post titulat "Cabrer pot haver de dimitir". De llevors encà algúns funcionaris de la seva Conselleria han estat imputats per presumpta falsificació de documents públics i ella - lluny de desmarcar-se - ha dit en el Parlament que "mereixen una medalla". Un acte de "solidaritat" encomiable però supós que na Cabrer es dòna compta que, a partir d'aquí, a ella li toca la mateixa "medalla" que els jutgis li atorguin als funcionaris

MATIAS VALLES, LA CIA I LA BATLIA DE PALMA

grosske | 22 Abril, 2006 18:13

Matías Vallés ha dit avui a la SER que jo seria el millor candidat que podria trobar el PSOE per a la batlia de Palma. Agraesc el que puguin tenir de lloança aquestes paraules però és una errada. El PSOE necessita un candidat moderat, centrat, dialogant i unitari que pugui disputar l'electorat de centre al Partit Popular. Jo no faig el perfil.

Millor articulista que assessor electortal, Matías Vallés ens regala sovint amb articles brillants. Avui ens regala amb un de magistral, MV i els avions de la CIA.doc , sobre l'affaire de les activitats il.legals de la CIA a Mallorca i al conjunt del territori europeu. Allò més interessant: la hipoteca que pesa sobre els governs europeus de tots els colors. Des del rojiverde alemany, fins al del PP o al de ZP, tots o han mirat cap a un altra banda  o - el que és gairebé pitjor - han demostrat no enterar-se de res del que passa als seus aeroports.

La manera com acabi la investigació de les instritucions europees sobre aquesta qüestió ens dirà molt sobre el vigor democràtic que encara pugui quedar a la vella Europa

MMMH?

grosske | 22 Abril, 2006 07:25

- Cariño

- ¿Mmmmh?

- ¿Te ha gustado?

-Claro que me ha gustado, tonto

Se giró hacia mí, me rodeó la cintura con el brazo y acomodó la cabeza sobre mi pecho

- ¿Y te acuerdas de lo que te he dicho?

- ¿Lo de ah!, ah!, ah!, ah!?

- No, tonta - me reí - lo de antes

- Pues... no sé, lo de siempre, ¿no?

Hubo un silencio

- Y del brasileño, ¿te has acordado?

- ¿Qué brasileño?

- Lo sabes perfectamente, el de la playa

- Bueno... quizás un poquito. Es que estaba muy bueno - se rió - tú ya lo sabes

- Sí que lo sé, sí... Pero a mí lo que me preocupa es que hayas podido utilizarme como un instrumento banal para el desarrollo de tus fantasías; que no hayas intentado aproximarte a mí en mi integralidad como persona, con todas sus contradicciones y complejidades, con sus virtudes y sus defectos...

- ¿Eh?... Bueno, sí, claro... anda, duérmete cariño

Se produjo un largo silencio

- ¿Y en nosotros?, ¿has pensado en nosotros como tales "nosotros"?

- ¡Joer, Eberhard!, ¡duérmete de una vez!, ¡desde que escribiste lo de Sonia Ferrer en tu puto bloc estás que no hay quién te aguante!

DILLUNS VOS EN CONTARE UNA DE GROSSA

grosske | 21 Abril, 2006 20:54

Els que heu llegit els posts de la categoria "Palma. Corrupció urbanística" vos estareu fent una idea de com funciona l'Ajuntament de Palma amb el tàndem Cirer/Rodrigo de Santos.

No importa ser un lladre com en Roca de Marbella per ser un corrupte. Basta convertir la regidoria d'Urbanisme en un femer on els amics puguin fer "negocietes" il.lícits i on les lleis són paper banyat.

Ara no vos ho puc explicar perquè rebenteria una roda de premsa convocada per dilluns però dilluns mateix vos contaré un cas realment esgarrifant on la seguretat de milers de persones ha estat posada en risc senzillament per no perjudicar a un senyor amb influències

10 MESURES PER LLUITAR CONTRA ELS ACCIDENTS DE CARRETERA

grosske | 21 Abril, 2006 11:51

Associacions de víctimes i d’automobilistes coincideixen: no s’està fent allò possible per lluitar contra els accidents de carretera.

Aquí vos deix amb 10 propostes ESSENCIALS QUE NO S’ESTAN APLICANT i que seran traslladades al grup parlamentari d’IU-ICV per al seu plantejament davant el govern central:

 

LA MILLOR CAMPANYA DE SENSIBILITZACIO, UNA BONA INFORMACIO

Les dades estadístiques facilitades per la DGT són enganyoses. Dir que han mort 105 persones a tota Espanya  per accidents produïts durant la Setmana Santa és fals. Quanta gent ha mort en els dies immediatament posteriors als mateixos accidents?

D’altra banda el nombre de ferits que es facilita és únicament el dels produïts en el marc dels accidents mortals. Absurd. Cal saber quants d’accidents greus TOTALS s’han produït en un periode de temps determinat,

1.- cal publicar una estadística correcta dels accidents mortals comptabilitzant les morts esdevingudes en els 5 dies posteriors a l’accident

2.- cal publicar una estadística correcta dels accidents greus

Així mateix, els usuaris tenen dret a saber quins models automobilístics són realment més segurs. Per tant,

3.- cal publicar la relació estadística existent entre models automobilística  i sinistralitat

Per últim, hi ha una relaxació evident en l’aplicació de l’art 52 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles que prohibeix la publicitat d’automòbils que inciti a la velocitat excessiva, a la conducció temerària, o a situacions de perill, així com la publicitat que pugui induir a una falsa sensació de seguretat. Per tant,

4.- cal una aplicació estricta de la llei quant a la publicitat que incita a la conducció temerària

OBLIGAR A LA FABRICACIO DE COTXES MES SEGURS

Tots els experts coincideixen en que, fins i tot en condicions òptimes, superar el 140 km/h és una conducció temerària. Per tant,

5.- Cal limitar a 140 km/h la velocitat màxima que pugui assolir qualsevol automòbil

La seguretat de l’automòbil no és un luxe. Per tant

6.- Cal introduir determinades mesures de protecció com airbags laterals, barres reforçades de protecció, etc. de manera obligatòria a tots els models

MILLORAR LA SEGURETAT DE LES CARRETERES

Una mesura antipàtica per als gestors de les carreteres però eficaç és la senyalització dels punts negres per tal d’advertir als conductors que arriben a una zona potencialment perillosa. Per tant,

7.- cal senyalitzar els punts negres de la xarxa viària

Així mateix,

8.- cal fer un esforç de millora de la xarxa viària en termes de seguretat: accessos, senyalització vertical i horitzontal, etc

INCREMENTAR LES MESURES DE VIGILANCIAL’estalvi en aquesta matèria és un vertader desbarat des de qualsevol punt de vista. Per tant,

9.- Cal incrementar les plantilles dels Cossos de Seguretat amb competències en seguretat al trànsit, incrementar el nombre de controls d’alcoholèrmia i els dispositius mecànics de control de velocitat

REVISAR LES MESURES SANCIONADORES

Per últim,

10.- Cal revisar el Codi Penal per tal d’endurir les responsabilitats   d’aquells que condueixen sota l’efecte de l’alcohol, les drogues, sense permís o amb excés de velocitat

 

 

ENQUESTA

grosske | 21 Abril, 2006 05:49

M'ho deia ahir un dirigent del PSIB-PSOE: "Los socialistas tenemos una encuesta en la que Cirer pierde la mayoria absoluta y se queda con 14 concejales. Nosotros sacamos 11-12 y EU-EV 3-4. El PSM se queda fuera. Si lo de ETA se acaba antes de las elecciones, nos vamos a la mayoría absoluta". Com m'ho han contat vos ho cont

A PERE SAMPOL

grosske | 20 Abril, 2006 12:35

Benvolgut Pere: M’ha emprenyat molt la teva dimissió i la manera com aquesta s’ha produït.

Tu i jo hem tengut diferències al llarg de molts anys de coincidència en diversos àmbits de la vida política. Segur que tu, com jo, t’has equivocat moltes vegades. Però sé ben cert que ets una persona honesta, tenaç, conseqüent i capaç com poques. Un capital que no es pot permetre el luxe de perdre ni el PSM ni el conjunt de l’esquerra a la nostra comunitat.

No som partidari de perpetuar la mateixa gent en els mateixos càrrecs: cal rotar en les funcions, cal donar entrada a noves persones, cal renovar i incrementar el plantell de quadres. Però una cosa és renovar i un altra és substituir.

 

L’esquerra és prou feble a les Balears per no poder dedicar-se a incinerar quadres de la teva valúa o de la den Mateu Morro, en Ramon Aguilo, en Francesc Triay, en Paco Obrador, en Felix Pons o en Josep Vilchez.

Jo, que també som una vella glòria, reclam per a mí i per a ells:  reciclatge sí, incineració no.

Així que, Pere, dimiteix si trobes que has de dimitir, però no oblidis mai que aquest país et continua necessitant

Una abraçada

ABOCADORS IL.LEGALS, L'AJUNTAMENT INOPERANT

grosske | 19 Abril, 2006 11:37

2 de març del 2005, la Policia Local comprova que hi ha un abocament il.legal de residus a un solar de Son Anglada; 30 de març, la Policia Local precinta el solar, El propietari desprecinta i passa de tot.

Passen TRES MESOS i l’Ajuntament s’en dona compta i torna  a precintar. El propietari desprecinta i passa de tot.

Passen SET MESOS MES i l’Ajuntament s’en dona compta i torna  a precintar , El propietari desprecinta i passa de tot.

Perquè serveix l’Ajuntament de Palma?

- Bé, tal volta és que no hi ha solució, es demanarà un ingenu

De cap manera, fa tres dies Diario de Mallorca ho treu a tota plana, el GOB va a Fiscalia i l’Ajuntament es posa nerviós. Per tant, l’Ajuntament torna a precintar i –  detall important – denúncia el propietari per desobediència a l’autoritat.  A més, estic segur que, a partir d’ara, la policia local vigilarà tot sovint.

Idò això és tot: el problema ja està arreglat. Dit amb altres paraules: la única cosa que fa falta és empenta i voluntat política

Ara només falta que aquesta empenta s’apliqui als altres abocaments il.legals que hi ha Palma i que EU-EV està farta de denunciar davant l’Ajuntament, perquè, com ha dit molt bé la diputada d’EU-EV, Margalida Rosselló, l’abocador de Son Anglada, que surt avui a tots els diaris, no és més que la punta de l’iceberg

 

EU-EV ha denunciat dos grans abocadors, de més de 10.000 m2 a Son Flor i S’Arenal: inútil

 

També hem denunciat d’altres més petits a la Bonanova, Estadi Balear, Son Rapinya, Na Burguesa, Can Pastilla Coll d’en Rabassa i Son Rapinya.

L’any passat, fins i tot,  vàrem denunciar que l’Ajuntament era propietari d’una part de l’abocador il.legal de Son Moix

Ja saben el que necessiten aquests barris, aconseguir una primera plana a un diari i que l’Ajuntament els faci una mica de cas

 

Malgrat que molts d’aquest indrets no són solar precintables, hem de tenir en compta que aquests abocaments els fan empreses amb camions. La solució és, doncs, senzilla: vigilar, multar a les empreses que fan els abocaments i dificultar l’accés de vehicles. En resum: voluntat política i rendabilització dels policies locals i els controladors mediambienbtals que estan en plantilla

 

QUE ES MASCLISME?

grosske | 18 Abril, 2006 16:30

Aquí vos aport dues definicions. La primera correspon Wikipèdia i la segona a una pàgina feminista titulada Mujer Palabra

No crec que un supòsit d'amor platònic i/o d'atracció física més o manco apassionada entri a cap d'elles, però tot és opinable, naturalment .

WIKIPEDIA http://es.wikipedia.org/wiki/Machismo

El machismo es el conjunto de actitudes y comportamientos que rebajan la dignidad de la mujer marginándola, frente al varón, por el mero hecho de su sexo y careciendo de justificación alguna.

Es una forma de sexismo (discriminación por razón de sexo) en la que se infravaloran las facultades de un individuo del sexo femenino basándose en argumentos débiles o no aplicables al tema en cuestión.

MUJER PALABRA

http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/ 

Un primer paso que parece necesario es buscar una definición del concepto "machismo". De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el machismo es: “actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres” (RAE 1992: 910). Según esta definición sólo los hombres podrían ser considerados machistas. Nuestra definición de machismo es un poco más amplia y entendemos por tal las actitudes, acciones y discursos consecuentes con un sistema social (S. s./g.) en que los géneros son jerárquicamente organizados de tal manera que los hombres son quienes detentan el poder y las mujeres son subordinadas. Vistas así las cosas, el machismo no sólo estaría sustentado por varones (y no por todos ellos) sino también por mujeres. Es decir, por todas las personas que aceptan las creencias de la ideologia patriarcal. Muchas mujeres, socializadas en culturas patriarcales, consideran natural la diferenciación de roles que asigna a los hombres el papel de proveedores involucrados en el ámbito público y que las relega a ellas al de protectoras y responsables del espacio privado. Son partícipes de esta creencia y la reproducen en su quehacer diario como trabajadoras asalariadas o madres de familia y en sus discursos. Algunos hombres han cuestionado estas premisas, sienten que se trata de una práctica discriminatoria y no comparten la ideología

 

 

SONIA FERRER, DULCE ENGENDRO DE PLATON

grosske | 17 Abril, 2006 20:04

Siempre aparece sentada, la espalda recta pero relajada, la pierna izquierda cruzada sobre la derecha, las manos juntas y ladeadas ligeramente hacia la derecha, los hombros anchos, el busto perfecto, la cabeza erguida pero ligeramente  ladeada  hacia la izquierda (quizás, he llegado a pensar,  para restablecer un equilibrio perfecto con la posición de las manos).

Sale en la primera, en un programa que se llama “Gente”, y habla de las declaraciones del hijo de la Pantoja, de los líos de la Campanario y de cosas así;  pero la verdad es que, cuando la veo, no consigo fijarme mucho en lo que dice.

Decir que Sonia es guapa seria una vulgaridad imperdonable. Sonia es exquisita, con la belleza de las diosas y de las reinas de los cuentos de hadas. No me extenderé en detalles como sus dientes blanquísimos, el brillo de sus ojos, o su boca ancha y sensual porque no tendría sentido: Sonia parece una diosa por su manera de hablar.

Da igual que explique algo sencillo o complicado, triste o alegre, distendido o inquietante… ella nunca gesticula, nunca apoya sus palabras con un gesto de la cabeza o de las manos, nunca se siente necesitada de recurrir a un movimiento brusco o a un cambio radical en su expresión; ella lo larga y ahí queda eso. Como las diosas, ya os digo.

El otro día cometí el error de buscar su nombre en Google. La primera entrada es un reportaje sobre ella en Interviú. ¿Qué voy a deciros? El hieratismo y la inmutabilidad habían desaparecido, los gestos de muchas fotos eran vulgares y banales, las imperfecciones de su cuerpo – que las tiene, sí – salían a relucir con descaro. La visita a su web y a otros sitios que no recuerdo no hicieron sino confirmar lo evidente.

- Imbécil, me dije, es un ser humano, como todos los demás

- No, si ya lo sabía, me repliqué sin convicción

- Sí, claro, y por éso pensabas de élla todas las memeces que has llegado a pensar

Decidí disculparme francamente porque si no sabía que no iba a dejarme en paz.

- Es cierto ya conoces todo eso de la fase psicótica del amor, la pérdida del contacto con la realidad… disculpa, no volverá a suceder

Acabé perdonándome y, aparentemente lo dejé correr.

Pero, en el fondo de mi cabeza y de mi corazón seguía latiendo una vergonzosa querencia por el mundo platónico; un mundo perfecto, numérico, abstracto, intachable y circular; un mundo donde las estrellas fueran estáticas e inmutables y no estas absurdas esquirlas lanzadas hacia no se sabe dónde por el Big Bang; un mundo donde la Tierra fuera el centro del Universo y el Sol girara eternamente a nuestro alrededor; un mundo de verdades eternas y de cánones de belleza inmutables;  un mundo donde nuestra triste y torturada realidad nos dejara entrever, de vez en cuando, la magnificencia perfecta de  las Ideas

CORRUPCIO URBANISTICA 6. LES TORRES DEL TEMPLE

grosske | 16 Abril, 2006 23:00

O de com els taurons immobiliaris estan concorxats amb el govern municipal

EL BENEFICIARI

El Sr. Fernando Palazuelo  és un promotor immobiliari que, a través de diverses empreses, es dedica a operacions especulatives al centre antic. Compra barato edificis vells amb llogaters, fot fora els llogaters amb males arts (té una condema ferma per aquesta qüestió), reforma l’edifici i el ven molt més car. Tot perfecte llevat de l’esmentat mobbing immobiliari (ara té un altra judici pendent per això mateix)  i del tracte de favor que li dona l’Ajuntament  i que li permet actuar amb comoditat i fora de la llei

 

 

El 2002 posa els seus ulls ni més ni manco que en les Torres del Temple  per tal de construir-hi habitatges de luxe

LA VICTIMA

Les Torres del Temple és un dels exponents més importants de l’arquitectura dels segles X i XI que queden a Palma. El seu grau de protecció al PGOU és el A1, el màxim contemplat al catàleg

 EL MODUS OPERANDI

 El 7 de novembre del 2003, EU-EV denuncia davant la premsa el següent pastís:

 a)      Que el setembre del 2002 un veïnats havia denunciat obres il.legals a les Torres

 b)      Que els zeladors municipals s’atorben dos mesos en presentar-se però que, quan hi van, ratifiquen el que diu el veïnat, és a dir, que s’estan efectuant obres sense llicència

 c)      Que el 2 d’abril del 2003 el Consell de Mallorca, invocant les seves competències en matèria de Patrimoni, havia sol.licitat la paralització de les obres

d)      Que la policia municipal, a instàncies dels veïnats, constata el setembre del 2003, que els bastiments (andamios) de la façana no tenen llicència (fa dos anys que hi són) i que es realitza “obra nova a la totalitat de l’edifici”

e)     Que l’Ajuntament no havia fet res amb l’informe del zelador i de la policia ni amb el requeriment del Consell i que les obres continuaven sense problemes quan allò preceptiu era procedir a la immediata paralització de les obres

 Quina va ser la reacció del govern municipal davant la denúncia d’EU-EV?. Unes declaracions del Gerent d’Urbanisme que tengué la barra d’afirmar al Diari Balears, el dia 28 de novembre,que “les obres del Temple són legals” i que “té informes que desarmen les acusacions del grup municipal d’EU-EV”

 Ele mi niño!

No obstant això, els funcionaris de Gerència comencen a acollonar-se i el 15 de desembre del 2003 s’ordena la paralització de les obres.

 Que ja s’ha acabat el problema?. Ingenus, ingenus... “no sabéis con quién estáis hablando!...”. El Decret de paralització  és només un “taparrabos” per als funcionaris que no poden aguantar més la pressió. En realitat...

 Malgrat les noves denúncies d’EU-EV el decret de paralització “immediata” de les obres no es compleix i EL SR PALAZUELO ACABA TRANQUILAMENT LES OBRES AL LLARG DEL 2004 I POSA ANUNCIS A LA PREMSA PER COMENÇAR A VENDRE ELS PISOS!!!

 EL PLACATGE DEL CONSELL

La marxa triumfal del Sr. Palazuelo cap a la culminació d’un altre negociete concertat amb l’Ajuntament es truncada per una decisió de la Comissió de Patrimoni del Consell que prohibeix a les Torres l’ús residencial.

 Oh!. Quin disgust! Amb el doblers que ja havia invertit el Sr. Palazuelo!, amb el “mobbing” que ja havia fet als llogaters (i que és el que està pendent de judici)!. Que no vos fa pena?. No?... Idò al PP de Cort sí i per això inicia...

 EL RESCAT DE NA CIRER

 “No ploris, Fernando, no ploris, mamá et ferà un conveni. Mira, tu ens dones el Temple per fer oficines i jo et donaré el solar de l’edifici Flex del carrer Aragó – que val una pasta... polissó! - i, a més, et deixaré fer a tu – que ho tens tant per mà – les obres d’acondicionament necessàries per instal.lar les  ditxoses oficines, que sempre seran uns qaunts d’euros més que t’aficaràs a la butxeca...”

 Que vos ha agradat? Idò això és l’Ajuntament que tenim

 

SALSA ROSA Y LOS NUEVOS GLADIADORES

grosske | 16 Abril, 2006 08:57

Este pájaro que aparece en la foto es el conductor de Salsa Rosa. Ayer “moderó” un lamentable enfrentamiento, cargado de odio, de insultos y de humillaciones, entre una tal Bienvenida ¿Pérez? y su madre, cuyo nombre he olvidado. Se supone que Salsa Rosa es un “reality show” pero nada menos cierto: la realidad  apenas puede adivinarse tras el “show”

Supongo que en este programa pasa de todo pero, en el caso de ayer, puedo aseguraros que la realidad se adivinaba muy triste, sórdida y amarga. No importa: sacaron las dos "gladiadoras" a la arena para que se masacraran y divirtieran al público. El tipo de la foto y cuatro sinvergüenzas que le acompañan y que se autodenominan periodistas tenían dos misiones: azuzar la pelea cuando ésta decaía y explicar al público cuál era la buena y cuál era la mala (sacar la conclusión de que ambas eran unas desgraciadas hubiera estropeado el show).

Conseguían ambos objetivos con preguntas, con acusaciones y con la claque que, de manera evidente, actuaba entre el público.

Para que los televidentes no se quedaran sin participar podian enviar SMS en los que, desde el prejuicio más absoluto podían insultar o apoyar a la una o a la otra. El griterío del público en los combates de gladiadores llega ahora por  telefonía móvil: un gran avance civilizatorio!

Se dirá que las participantes en el duelo estaban ahí porque querían y porque cobraban y es verdad: ellas se degradaban por dinero. Sin embargo, mucho peor me parece el papel de los falsos periodistas que también se degradan por dinero y que, encima, fomentan la degradación ajena, ponen cara de serios, van de periodistas de verdad y reparten juicios morales a diestro y siniestro. Qué puto asco!

ANIMALISTA CONVENCIDO

grosske | 15 Abril, 2006 18:05

Aquest és l'estrany títol d'un bloc que us recoman de bon de veres.

La manera com tractam els animals no és independent de la manera com tractam les persones o la naturalesa

Aquesta és una batalla té tot el futur per endavant. Les curses de toros i d'altres barbàries són vestigis d'un passat a superar. Vos deix també amb la ressenya  d'una proposta d'EU-EV a l'Ajuntament a l'Ajuntament de Palma per declarar Palma ciutat lliure de curses de toros. Varem tenir el suport del PSM i d'un parell de dissidents noi identificats de PSOE i PP (la votació fou nominal i secreta).

M'agradaria llegir les vostres opinions

ACCIDENTS I MORTS A LA CARRETERA: BASTA D'HIPOCRESIA

grosske | 15 Abril, 2006 07:44

Foto

Dos al.lots morts a Pollença. Estic dolgut, indignat i fart del dicurs de moralina que emeten les institucions públiques sobre la sinistralitat en carretera.

L'eslogan del Ministeri de l'Interior "No podemos conducir por ti" em sembla particularment indignant perquè dona a entendre qaue ja han fet tot el que podien fer. Es fals. Com tampoc no ho fan les altres institucions responsables

Al qui l'interessi el tema li recoman la pàgina web d'una associació de víctimes que parla clar sobre el tema i que, entre d'altres coses, reclama:

- Obligar els fabricants d'automòbils a introduir més mesures de seguretat de sèrie. Què vol dir això de què els airbags laterals, per exemple,  siguin venuts com a luxes de determinats models?

- Obligar els fabricants d'automòbils a introduir de sèrie limitadors de velocitat

- Modificar el Codi Penal per evitar la impunitat dels qui condueixen sota l'efecte de l'alcool, les drogues, sense permís o amb excés de velocitat

-Senyalització dels punts negres

- Millorar la senyalització viària. Qui no coneix punts on es permet adelantar i adelantar és un suicidi? i qui, sensu contrari, no coneix punts on està prohibit i és un doll?

Subordinació als interessos dels fabricants d'automòbils (com pots vendre un Porshe capaç d'anar a 300 kms/hora si té un limitador que no li permet passar de 133?), por a indisposar-se amb erls electors, por a assenyalar la pròpia ineficàcia en assenyalar els punts negres de les carreteres que es gestionen... vat aquí les claus d'aquesta tragèdia

QUANTS D'ACTES S'HAN FET AVUI PER LA REPUBLICA?

grosske | 14 Abril, 2006 20:39

Si ens estam a la lamentable informació donada per TVE a les 21 h, quatre, entre els quals no es troba el de Palma. A la miscelània del final del noticiari, després d'un reportatge sobre la nina a la qual el cor li ha tornat a funcionar després de dotze anys, un altre sobre una enorme piràmide presumptament enterrada a Bòsnia i un altre sobre el Museu de la Mineria, TVE ens ha "informat" de quatre actes a Malaga, Grado, Pamplona i Barcelona.

Si consultam El Pais digital, s'afegeixen a la informació els de Miranda de Ebro, Irún, Santander, Palma i Sevilla. El Mundo afegeix El Ferrol i Tenerife però s'en oblida de Irún i Santander.

En realitat, IU federal ha arribat a comptabilitzar prop de 2000 petits actes a tota Espanya.

El problema és que tots aquests actes s'han fet de manera absolutament descoordinada. Es un problema que caldrà superar. Avui en dia, amb Internet i totes aquestes coses, no hi ha excusa per a la desinformació i per no aprofitar al màxim el potencial democràtic i republicà que conté tota aquesta multitud d'iniciatives.

Dit amb altres paraules, cal continuar la feina des de demà, junts i coordinats

LA REPUBLICANA ENLAIRADA, LA MONARQUICA A MEDIA ASTA

grosske | 14 Abril, 2006 15:34

Li he robat a Pep Torro aquesta foto magnífica on apareix la bandera republicana avui matí, a Cort, sostinguda per la gent i, darrera, molt petita, la bandera monàrquica "a media asta"

Es una imatge perfecta del passat i del futur.

Del passat, perquè la bandera "a media asta" està així perquè és Divendres Sant. Dit amb altres paraules, perquè per a la Sra. Cirer seguim ancrats en un passat on Estat i Esglèsia Catòlica es confonien i on la pluralitat religiosa o a-religiosa de la societat civil era permanentment trepìtjada.

Del futur, perquè la imatge simbolitza perfectament l'empenta creixent del republicanisme i la pobresa argumental i intel.lectual de la proposta monàrquica

 PS. Esper que en Pep no es molesti pel robatori. Si es així, que m'ho digui i la llevaré

DUES BONES NOTICIES REPUBLICANES

grosske | 14 Abril, 2006 07:37

A la premsa digital llegeix que molts d'Ajuntaments penjeran avui banderes republicanes al balcó. IU ho farà allà on té majoria i el PSOE l'acompanyarà a segons quins municipis. Estic segur que d'altres partits, com ERC, maldament no sigui esmentat a la notícia, els acompanyaran en aquesta iniciativa. També diu que el PP estudia denunciar-ho. Es veu que na Cirer encara no els ha explicat que la seva denúncia quan es va fer a Cort l'any passat ni tan sols va ser admesa a tràmit

En segon lloc, us he de dir que EU-EV i PSM ja hem arribat a un acord a l'Ajuntament de Palma per presentar una moció conjunta demanant que l'Ajuntament es pronuncii a favor de la instauració de la República a l'Estat espanyol. EU-EV la presentarà a la resta d'institucions on té representació, inclós el Parlament Balear. Mocions semblants s'han presentat ja a d'altres indrets de l'Estat i estic segur que, en el futur, es presentaran moltes més

Es només el principi

UNA ITALIANA A L'ALGUER O LA MAGIA DELS BLOCS

grosske | 13 Abril, 2006 14:25

A la fi s'ha complert el meu desig i un visitant de l'exterior m'ha fet el regal del seu comentari.  Signa com "Una italiana a l'alguer"  i ahir em deixà el següent comentari sobre les eleccions italianes: "Si no el duen a la pressó,en Berlusconi, tornarà a ser President abans de la setmana santa del 2008"

No és un comentari massa extens ni massa optimista ( al manco per a mí) però compleix amb aquesta màgia transfronterera pròpia del bloc

Duc 30 anys comunicant idees amb l'esperança que els mitjans de comunicació locals ho reprodueixin i el meu missatge pugui ser rebut... a les Balears. En algunes ocasions les meves declaracions han estat reproduïdes per mitjans de comunicació estatals,és a dir, que han pogut ser rebudes... a l'Estat.

Del bloc em sembla màgic el poder ser llegit on line des de qualsevol altra banda del món. Quan vaig començar a veure entrades d'altres països vaig manifestar la meva satisfacció a un post titulat "Identifica't per favor" però algúns comentaristes em varen refredar i em varen dir que es tractava d'entrades fortuites.

Sens dubta l'entrada és fortuita però el comentari d'"Una italiana a l'alguer" demostra que la comunicació es pot arribar a establir. L'Alguer no és tan exòtic com Bora-Bora però d'alguna manera es comença. Així que gràcies, "Una italiana a l'Alguer", ara tot sembla una mica més proper

PS. La foto correspon a la preciosa costa de l'Alguer

LA REPUBLICA, DEMA

grosske | 13 Abril, 2006 07:38

Ho dic pels actes de demà però també, i sobre tot, com a expressió d'una reivindicació política de futur. Vull un/a cap d'Estat electe/a per sufragi i no per herència i ho vull per puritat democràtica, per ètica i per estètica.

No vull escrutar els gests de na Leonor per saber si "em toca" una reina intel.ligent o beneita, honesta o deshonesta, seriosa o frívola, traballadora o gandula. Vull elegir-lo entre tots el Cap d'Estat

Vull, estimats i estimades, que arribi d'una vegada la III REPUBLICA i el meu suport a aquesta reivindicació estic segur que serà el millor homenatge que DEMA, A LES 12,30 H, A LA PLAÇA DE CORT, podré retre a la II República i a les persones que varen morir o varen ser perseguits per defensar-la

LA MEVA POSICIO SOBRE EL DEBAT DEL PSM

grosske | 12 Abril, 2006 18:30

Al post titulat "Espectacular moviment de Sebastià Barceló", "Un nacionalista d'esquerres" em diu : Veig que estàs molt content amb la candidatura de'n Barceló, però una cosa: Si en Barceló guanya i es forma un Bloc, apart de donar-me de baixa, què passarà? Què farà en Cámara? Què serem més d'esquerres, més ecologistes o més nacionalistes? Perquè el PSM i ERC tenen una part nacionalista, EU representa l'esquerra de l'esquerra del PSOE (é stan a l'esquerra que qualque dia fotrà baix) i els verds són només ecologistes. Creus que no hi haurà disputes internes? Si ja n'hi ha dins el PSM, imagina't amb tota aquesta altra gent. A més, el sentiment d'una part del PSM és de derrotisme i de que tot s'ha acabat, al igual que el 82, no t'en recordes Grosske? Llavors anarem cap amunt i començarem a aconseguir batlies i diputats, fins arribar al govern, i la coalició que formares va tardar molt a entrer al parlament i a tenir un poc de pes polític.

Contestaré aquest comentari amb un post específic i amb el màxim respecte i afecte cap el meu interlocutor perquè la importància del tema ho mereix

1.- No estic particularment content amb la candidatura den Barceló. No pens intervenir en el debat intern del PSM i jo el que li desig al PSM és que li vagi molt bé com a partit en general i a TOTS els seus membres en particular.

2.- Dit això, és clar que el debat del PSM està molt centrat en la política d'aliances i això fa que les posicions que allà es mantenen afectin a la resta de forces polítiques. Es per això que la premsa, fa un parell de dies, treia una "ronda" de reaccions de la resta de forces polítiques sobre aquest debat

3.- Els partits s'articulen, bàsicament, entorn a l'espai que volen ocupar dins l'espectre polític. Es pot escollir un espai ample, un de més concret o un de fronteres difuses, però aquesta és la qüestió clau. Molt lligat a l'espai que es pretén ocupar està el programa, òbviament... i la política d'aliances

4.- Un no ocupa  només l'espai que vol sinó també el que pot i aquesta capacitat per ocupar l'espai que es desitja és canviant en el temps. Quan es constata la impossibilitat d'ocupar l'espai desitjat arriba, tard o d'hora, una crisi d'identitat

5.- Malgrat que això que et dic sembli molt solemne, et diré que a mí no em sembla massa important. La manera com s'articuli partidàriament  l'esquerra d'un pais a mi no em fa ni fred ni calor. Ni la "casa común" que defensava en Felipe Gonzalez ni la fragmentació per la fragmentació em semblen particularment atractives.

6.- A mí el que em preocupa fins a l'obsessió és la capacitat de l'esquerra, des de la seva pluralitat,  per col.laborar, per enfrontar-se a la dreta i fer canviar les coses; és a dir, per servir eficaçment els interessos de la gent que, cadescú des de la seva perspectiva, diu voler defensar

7.- Per tant, amic meu, una de les coses que més m'ha preocupat i em preocupa és la unitat d'acció de l'esquerra, un concepte que tu  -que sembla que ets de la meva quinta - ja  podies llegir als documents del PSM dels anys 78 i 79 i 80 (quan jo formava part de la seva troika dirigent)  i crec que ho podras llegir a tota la meva trajectòria política. Sumar, sumar i sumar. Distingir la contradicció principal de les secundàries; distingir l'adversari del competidor. Posar per damunt els interessos ciutadans que els del partit.

8.- Això no vol dir que qualsevol proposta de coalició preelectoral sigui bona "per se". Vol dir que hem d'estar a allò que sigui més eficaç electoralment. Al meu anterior post posava l'exemple concret de Palma. No repetiré els arguments perquè em semblen prou eloqüents

EN GUILLEM BRILLANT GUANYADOR DE LA DOTZENA D'OUS

grosske | 12 Abril, 2006 13:29

El seu comentari, "El que trobo és que hauries d'opinar sobre software lliure. Quan va sortir el tema no vas ser gaire explicit http://bloc.balearweb.net/post/581/11326 en un dels comentaris. Pensa que en Toni Roig diu que ja s'ha passat al firefox. De totes formes trobo que els temes que tractes estan molt bé perque parles una mica de tot, ajuntament, illes, estat. Tal volta estaria bé parlar d'alguns temes que no estiguin relacionats amb la política, així vos feis més pròxims a la gent", ha estat assenyalat per la dipsa fortuna com a creditor del fantàstic premi que vaig prometre sortejar entre els que m'ajudassin a millorar el bloc.

Esper, passats festes - no nos vamos a agobiar - poder lliurar a l'agraciat el premi en qüestió. Vull, així mateix, agraïr sincerament les aportacions de l'altra gent que s'hi va engrescar, algúns amb comentaris realment afalagadors, d'altres de ben impertinents, com el de xessex, i d'altres una mica pixant fora de test i explicant què és el que farien amb la dotzena d'ous quan la tenguessin entre les seves mans

AUTO DE DEL OLMO SOBRE EL 11-M. ¿Y LA MOCHILA?

grosske | 12 Abril, 2006 07:31

La dreta política i ideològica va desinflada després de les 1400 pàgines del jutge del Olmo, que confirmen l'autoria del fonamentalisme islàmic i menyspreen la pista etarra

Avui he cercat a la pàgina web del PP, he vist El Mundo, Libertad Digital... el PP ni tan sols té una nota oficial sobre el tema, s'ha conformat amb declaracions d'un diputat de segona divisió; el Mundo dona molta informació i poca opinió en comparació amb altres èpoques de major entusiasme i voluntat evangelitzadora; Libertad Digital poteja una mica més però tampoc no gaire si ho comparam amb les seves soflames habituals.

La cosa crida l'atenció si tenim en compta l'ofensiva brutal que varen desencadenar ara fa un mes. Vos enrecordau del rollo de la mochila?, vos enrecordau den Rajoy insinuant fins i tot que s'havia d'anular el sumari? vos enrecordau de l'infame reportatge sobre "Las sombras del 11-M" que emeté Telemadrid i IB3?

Va ser, com vaig denunciar des del bloc, el darrer i desesperat intent per enmasacarar la veritat. Fracassada aquella ofensiva, el sumari de l'11-M els passarà per damunt com una apisonadora

UNA PROPOSTA NOVEDOSA PER ALS GUARDACOTXES

grosske | 11 Abril, 2006 18:04

Passar d'Itàlia als guardacotxes de Palma és un exercici intel.lectualment dur però saludable. Així que, tal i com vaig prometre ahir, aquí va la proposta que durem al ple per a regular el tema:

SITUACIO ACTUAL. 1.- Persones excloses del mercat de treball fent para-mendicitat al voltant dels aparcaments. 2.- Els automobilistes descontents perquè es senten "obligats" a pagar per aparcar. 3.- L'Ajuntament "mirando al tendido" i anunciant mesures tan il.legals com inútils

PROPOSTA. Fer un conveni amb una empresa d'inserció per fer contractes d'inserció laboral, amb formació annexa, als guardacotxes; finançament del Fons Social Europeu, via SOIB; funcions de vigilància i ajuda per aparcar; sense propines

RESULTAT. Els automobilistes més còmodes; els guardacotxes amb una empenta institucional

PROFECIA. Al Ple qui vé la proposta no la contestarà ni Serveis Socials ni Ocupació, la contestarà Alvaro Gijón (seguretat ciutadana) que ens enviarà a porgar fum. Tant de bó si m'equivoc

ITALIA: MAJORITARIAMENT COGLIONE, BERLUSCONI E FINITO

grosske | 11 Abril, 2006 06:28

Ho acaba d'anunciar el ministre de l'Interior. El recompte dels sufragis d'italians residents a l'estranger ha donat la majoria a l'Unió liderada per Prodi tant al Congrés com al Senat

Podeu veure els resultats a  El Corriere della Sera

S'obre una nova etapa a ca els nostres cosins i el populisme corrupte i manipulador, malgrat la modificació recent i unilateral de la llei electoral, malgrat el control aclaparador dels mitjans de comunicació i malgrat els suvorns i les males arts per eludir la justícia ha estat derrotat.

Perdonau les faltes d'ortografia pero anche io me sento un coglione

TRES IDEES BASIQUES SOBRE EL PARC DE SES ESTACIONS

grosske | 10 Abril, 2006 18:20

Normalment no aprofit el bloc per aportar informació sistemàtica  però hi ha temes claus que crec imprescindible que tothom tengui per mà. Vat aquí, doncs, 3 idees claus sobre el Parc de Ses Estacions

PRIMERA.- NO ERA NECESSARI DESTROSSAR EL PARC DE SES ESTACIONS PER SOTERRAR LES VIES DEL TREN

Ha estat necessari per construir, soterrats, un aparcament i un centre comercial


 

SEGONA.- BENEFICIS PRIVATS, COSTS PUBLICS.

La història de sempre. Els doblers els guanyaran els de l’aparcament i els del centre comercial. Als ciutadans la broma ens suposa 12 milions d’euros, és adir, el cost de construir 10 centres de salut
 
TERCERA.- PARC DE SES ESTACIONS VS “JARDI URBA”

Un Parc urbá és un bocí de naturalesa aficat en el cor mateix de la ciutat (el Retiro a Madrid, el Parc de la Ciutadella a Barcelona, el Parc Central a Nova York). Una zona amb molta vegetació, molts de caminois per passejar, bancs, petites fonts, àmbits no gaire grans per fer una barenada... un entorn, en definitiva, que ens allunyi de la ciutat i del seu ciment i ens faci recuperar el contacte amb la naturalesa

El JARDI URBA dissenyat per a la zona de Ses Estacions – tal i com el definí el propi autor del projecte - està molt lluny de poder complir aquestes funcions.

Vat aquí alguna de les seves característiques:


- 20.000 M2 (un 37% de la superfície) que són zones verdes de mirar i no tocar

- Només 13. 220 m2 (NOMES UN 24% DEL PARC) són realment per passejar però estan molt mal resolts: pocs abres, caminolls lineals, manca d’intimitat..

- La immensa majoria de les vies de passeig son 7 trams lineals ¡entre 100 i 465 metres! que sumen en total 1.700 metres. Vos imaginau un camí lineal de 465 metres?. Idò això

ALVARO GIJON ,JESUS GIL, GUARDACOCHES I DETENCIONS IL.LEGALS

grosske | 10 Abril, 2006 07:51

Jesús Gil, a Marbella, tenia una política molt clara respecte als indigents: acosament policial, qualque pallissa de tant en tant i, en ocasions, pagar el passatge d'avió cap a d'altres indrets (més d'un, per cert, acabà aterrant a Palma).

Utilitzant el seu llenguatge: "limpiar las calles de mendigos"

A Palma hi ha un problema amb els "guardacoches". Es cert. El primer problema són ells mateixos - persones excloses i sense recursos - i el segon problema és per a aquells conductors que es senten coaccionats o "obligats" a pagar per aparcar.

Demà vos explicaré quina solució proposarem des d'EU-EV al proper plenari.

Avui vos explicaré la sol.lució que el regidor de Seguretat Ciutadana, Alvaro GILjón, ha exposat a diversos mitjans de comunicació:

La policia durà endavant una "política de hostigamiento". Els agents els identificaran i els duran al Quarter de San Fernando. Els "guardacoches" perdran part de la seva jornada laboral, veuran minvvats els seus ingressos i patiran molèsties. No pagaran multa ni ingresseran a la presó per moltes detencions que acumulin però, amenys, no seguiran sentint la impunitat actual

Dit amb termes jurídics, detenció arbitrària i abús d'autoritat

Molts de policies locals afirmen que no es prestaran a dur endavant aquest tipus d'actuacions

JUDAS, SICARIO DE CRISTO

grosske | 09 Abril, 2006 19:21

¡Eres un Judas!, ¡maldito Judas!, ¿habrá un Judas entre nosotros?... un manuscrito copto del siglo IV ha puesto radicalmente en cuestión el significado de estas expresiones.

Según  dicho documento, Judas no se chivó a los romanos por traidor sino cumpliendo órdenes… ¡del propio Jesucristo!. O sea que la voz “Judas” del Diccionario pronto puede sustituir la acepción “Persona alevosa y traidora” por la de “persona que cumple órdenes superiores sin atender a criterios de orden moral”

Y es que, aunque el delito ya no sea el mismo, la catadura moral del personaje no mejora mucho a mis ojos. “Yo sólo cumplía órdenes” ha sido la frase universal que ha utilizado todo tipo de escoria: los torturadores de Abu Ghraib, los servidores de Videla y Pinochet,  los franceses que colaboraron con los nazis y los funcionarios de urbanismo de Marbella

 

 

 

Si  embargo, el manuscrito copto tiene implicaciones mucho más graves que las relativas a la evaluación moral del controvertido apóstol. ¿Puede considerarse que Jesucrito se suicidó, aunque fuera a través de terceras personas? ¿Sensu contrario, Judas se suicidó colgándose de un árbol o, en realidad, le dieron matarile para que no cantara?. Son cuestiones realmente sobrecogedoras.

Pero más sobrecogedor aún me  ha parecido leer un artículo, en un bloc de balearweb, en el que, tirando del hilo del manuscrito, se llega al ovillo de que Joan Buades - el diputado verde por Ibiza – no fue, en realidad, tan traidor como parecía al Pacte de Progrés.

No polemizaré sobre esta cuestión porque bastante tiene Joan Buades con lo suyo. Pero no me gustaría empezar a descubrir despachos de agencia con  noticias como ésta: “Estudioso del manuscrito copto descubre que Jacques Cousteau trabajaba para una empresa de balleneros japoneses”,  “Juan  Pablo II llevaba por las noches la contabilidad de una clínica abortista romana”, “Ultima hora; un becario del Consell decubre que Cristóbal Colón no sólo era mallorquín, era antepasado directo de Maria Antonia Munar”

Sólo de pensarlo me dan sudores. Así que quede claro: el que quiera argumentar según qué, que encuentre su propio manuscrito

 

 

 

DIMECRES SORTEJARE LA DOTZENA D'OUS

grosske | 09 Abril, 2006 13:22

Dimecres Sant, és a dir, dimecres qui vé, sortejaré religiosament (lo pillas) la dotzena d'ous  de granja (boníssims) que vaig prometre que sortejaria entre les persones que m'ajudassin a millorar el bloc amb els seus suggeriments i comentaris a un post que vaig escriure a tal efecte

De moment hi ha 10 candidats. Esper que amb aquest recordatori n'hi hagi més que s'animin. Els comentaris àcids participaran en igualtat de condicions. Paraula d'honor

DIARIO DE MALLORCA, EL PREMI, LA CIA I EL FISCAL GENERAL

grosske | 09 Abril, 2006 09:09

                                                                        

Llegir el DM d'avui és necessari, en primer lloc, com a homenatge als periodistas (Matías Vallés, Marisa Goñi i Felipe Armendáriz), i al diari, que obriren camí en la investigació de la utilització dels nostres aeroports per avions de la CIA. Una utilització que tenia que veure amb el trasllat de persones segrestades i torturades.

DM començà a denunciar en solitari i quan ningú no donava ni un duro per una qüestió que ara és seguida amb interés des del Congrés espanyol i des del Parlament europeu. Lamentablement, no passa el mateix amb uns governs europeus (inclós l’espanyol) que no es mostren massa col.laboradors per aveiguar la veritat i que, amb tota probabilitat, sabien i callaven

Nota: aprofit per posar-me una floreta com a EU-EV perquè, a nivell polític, també  hem estat pioners  en aquest  tema, tant aquí com al Congrés dels Diputats (a través del grup parlamentari d’IU-ICV)

                                                                           

En segon lloc, heu de llegir el DM perquè hi trobareu una Entrevista Fiscal General.doc al Fiscal General de Balears que no té desperdici i que, a més, parla bastant de l’affaire de la CIA.  No té sentit glossar l’entrevista perquè es comenta per sí mateixa i retrata perfectament un personatge que jo ja vaig valorar no fa gaire temps en aquest mateix bloc

EMILIO C EM DEMANA AUTOCRITICA

grosske | 08 Abril, 2006 15:39

emilio c. : eber, ya has hablado del psm, del pp, del psoe... No estaría bien un poco de autocritica y que hablarás de EU. No sé, creo que seria bueno y tb l'autocritica personal. es una proposta.

El suggeriment d'Emilio C. és perillós i seguir-ho una cabronada però exerceix sobre mí la fascinació de qualsevol repte. Així que "entraré al trapo"

Quant a EU, et diré que estic molt orgullós de la meva formació política. Hem fet diverses i importants  aportacions a la política d'aquest país: 1.- L'empenta en la lluita contra la corrupció vengui d'allà  on vengui; 2.- Avançar en la síntesi de l'esquerra i l'ecologisme polític; 3.- Sense autodefinir-nos com a nacionalistes, apostar sense límits per l'autogovern i l'autodeterminació; 4.- Fer política sempre cercant la sintonia amb els moviments socials progressistes; 5.- Des de la diferència, cercar sempre la suma i l'acord amb la resta de forces progressistes

En la part negativa: 1.- Ens falta definició i maduresa en determinats àmbits programàtics; 2.- Ens hem insta.lat massa vegades en posicions primàriers i sense matissos per contentar la parròquia; 3.- No hem sabut sortir prou de l'agenda política oficial i del llenguatge polític oficial per parlar com la gent de les coses que realment preocupen a la gent; 4.- Com tants d'altres partits, perdem massa temps en reunions internes, en debats estèrils i en lluites internes de poder

Quant a mí, et diré quatre coses barrejades:  1.- Duc massa temps en primera línia de la política. A hores d'ara ja hauria d'estar a una Fundació organitzant jornades de debat; 2.- La política m'ha costat un munt de pasta; 3.- Intent ser conseqüent amb les meves idees i mai no les he sacrificades per por a la crítica o a quedar-me en minoria; 4.- Amb la corrupció no hi puc donar passada i he donat molta canya. Molta gent em voldria veure acabat però, de moment, s'han de quedar amb les ganes ; 5.- La batalla m'ha fet dur, intransigent i impacient; 6.- En contrapartida, ara sé moltes més coses que no fa déu o vint anys;   7.- No som simpàtic amb la gent; només ho puc ser "en las distancias cortas", però, en política, les relacions personals es resolen en distàncies mitges; 8.- M'horripilen els actes socials lligats a la política i anar als mercat a donar-me un "bany de multituds"

PP I UM MANIPULEN L'OPINIO PROFESSIONAL DELS PERIODISTES

grosske | 08 Abril, 2006 09:56

TIO ACABO DE ENTERARME QUE MATAS HA MEZCLADO LAS PROFESIONES DE PERIODISTAS Y PUBLICISTAS EN UN COLEGIO. ES UNA LEY QUE VA AL PARLAMENTO. HACED ALGO LOS PARTIDOS. ACABO DE VERLO EN EL BLOC DE joana maria http://bloc.balearweb.net/616  (comentari enviat ahir per Isabel)

El Col.legi que prtenen crear és de publicistes, relacions públiques, protocol! i periodistes. Deontològicament i èticament un desbarat. Què pinten plegades professions pensades per servir als polítics amb una - la dels periodistes - que ha de controlar els polítics?.

La clau és la situació hegemònica del Sindicat Professional de Periodistes en la representació d'aquesta professió, un Sindicat que - mira per on - la dreta no controla.

Impossible controlar aquest Sindicat? idò en Matas crea un contrapoder. - "No hi ha per allà una associació de protocol i relacions publiques?... Sí, dona, aquesta que hi ha en Gistau i el de protocol de na Munar. Idò que es faci Col.legi Professional i posam dedins els periodistes. Què no hi ha per allà aquest que era del Gabinet de premsa de GESA?... idò ja està. Ala, Rosa, reina, em prepares aviat el projecte de llei i cream el Col.legi Professional"

A la televisió de Mallorca ja ho han arreglat així: l'opinió dels periodistes la dòna el Sindicat que ostenta una representació molt majoritària del sector i aquesta associació fantasma, en peu d'igualtat!. A IB3 passarà el mateix... quan es decideixin a fer el Consell Assessor

Per suposat, intentarem oposar-nos amb totes les nostres forces al Parlament

DUES REFLEXIONS RAPIDES SOBRE LA CRISI DEL GOVERN ZP

grosske | 07 Abril, 2006 16:40

1.- Bono passa a la "reserva activa". Representant de l'ample sector del PSOE preocupat per la "desmembració" de l'Estat, passa a ocupar una posició més còmode per rellevar ZP si aquest es "mata" políticament en la seva aventura. La incògnita és saber si, en la seva nova situació, peserà més allò de "reserva" o allò de "activa"

2.- El PP no té remei. El pes de la crítica sobre la remodelació del govern el trasllada al ministre que ha de gestionar el procés de pacificació (Rubalcaba) al qual pràcticament desqualifica com a interlocutor. Després de la reunió ZP-Rajoy a la Moncloa, sembla que el PP torna a jugar a la catàstrofe - és a dir, el fracàs del procés de pau - com a únic camí possible per al seu retorn al govern. Col.laborar lleialment en el procés i coparticipar de l'èxit previsible sembla estar fora dels seus esquemes

PSM: ESPECTACULAR MOVIMENT DE BIEL BARCELO

grosske | 07 Abril, 2006 06:54

L'anunci de Biel Barceló de presentar-se a la Secretaria General del PSM és un moviment polític d'extraordinari calat. Biel Barceló ha vengut a desmentir allò que tothom donava per descomptat: que les primàries per a l'elecció del candidat autonòmic (entre Mateu Crespí i Nanda Ramon) havien servit per liquidar el debat entre les dues línies polítiques que ambdós representaven.

Res a dir des del punt de vista formal. Fins i tot és molt més lògic que la línia política es defineixi a un Congrés i no a unes primàries.

A partir d'aquí vull dir el que és políticament correcte i que, a més, sent de bon de veres: màxim respecte al procés intern del PSM i el meu desig ben sincer que ho resolgui bé perquè estic convençut que la cultura política representada principalment  pel PSM és imprescindible perquè aquest pais conegui un futur de canvi i de progrés

Però no em vull quedar aquí i faré algunes consideracions "a vuela pluma" una mica més compromeses:

1.- En moments de crisi la primera intenció d'un partit és replegar-se sobre sí mateix, recordar els vells temps i llepar-se les ferides. Es una errada; en moments de crisis, és més important que mai tenir l'audència d'ensumar l'ambient i de posar-se al servei del que la ciutadania espera de tu. Crec que Barceló té aquesta audàcia.

2.- La pluralitat de l'esquerra d'aquest país és una riquesa a la que no convé renunciar i que, a més, pot ser molt útil des del punt de vista electoral... si la utilitzam amb intel.ligència (si la utilitzam per aixecar altars a la nostra autocomplaença pot esser un favor extraordinari que li facem a la dreta)

3.- No hi ha "a priori" possible per resoldre si una coalició electoral és convenient o no. Cada circumscripció territorial és un món i cada nivell institucional - Ajuntaments, Parlament, Congrés, Senat, Parlament europeu - té les seves pròpies exigències

4.- Però dit això i per no fer-me llarg posaré només un exemple. A Palma, l'any qui vé, que hi hagués 4 candidatures d'esquerres seria una catàstrofe per a les aspiracions de canvi a la nostra ciutat que, a més,  no respondria a cap plantejament programàtic, respondria a un plantejament de "chiringuito" molt beneficiós per al PP. De veres que no hem de fer res al respecte?. De veres que això només passa a Palma?. No cal dir que, davant aquestes qüestions, l'audàcia de Barceló m'atreu molt més que la resignació d'altres

5.- El Bloc nacionalista i d'esquerres que proposa Barceló (i que va més enllà d'una coalició preelectoral) és un projecte estratègic molt interessant però - supós que en Barceló també ho pensa - no és un projecte per demà (EU i EV han necessitat 7 anys de coalició electoral conjuntural per arribar a aquest projecte estratègic que s'anomena Alternativa. Esquerra Unida - Els Verds). Aquest Bloc vendrà de la voluntat i de la inteligència política dels seus protagonistes  i de la seva col.laboració honesta a les institucions i a la societat

ASFIXIADA

grosske | 06 Abril, 2006 14:55

Cuando he ido esta mañana a dar de comer a las gallinas, una de ellas se ha quedado en el interior de la caseta de Cati, la cerda. Estaba junto a la pared, extrañamente inmóvil, como si estuviera poniendo un huevo. -"Vaya!, he pensado, otra gilipuertas que le va a dejar un regalito a la cerda para completar su desayuno".

El vuelo pertinaz de unas moscas ha levantado mis sospechas. He movido ligeramente la gallina con un palo y ha caído hacia un lado muy despacito, como en una película de dibujos animados. Sin duda había muerto aplastada por la cerda; demasiados kilos de diferencia: un giro inesperado, un recostarse inesperadamente y ya habrá sido suficiente.

No se lo puedo reprochar a Cati. Nada que ver con los maltratos inflingidos por el gallo al que tuve que ejecutar y que, de puro abyectos, parecían dignos de un ser humano.

Mi gallina ha muerto de amor; por compartir amistosamente con la cerda y con el resto de las gallinas un espacio que, en principio, estaba reservado exclusivamente para Cati. Ha muerto sin quererlo nadie, calladamente, inadvertidamente. Ha muerto aplastada por su compañera de fatigas, asfixiada por ella, sin violencia, como en tantos matrimonios

LA POLICIA LOCAL ESTA OKUPANT EL CASAL DE LES VIES

grosske | 06 Abril, 2006 07:12

Acab de rebre un SMS dient-me que la Policia Local està procedint al desallotjament del Casal de les Vies. Ara m'en hi vaig.

De moment vos deix aquest escrit on els joves d'EU, PSOE, PSM i ERC valoraven aquesta qüestió quan l'Ajuntament va remetre la primera notificació de desallotjament. Ells ho expliquen millor del que ho podria fer jo

AVUI A LES 19 H CASSEROLADA A CORT PER PROTESTAR PEL DESALLOTJAMENT

AJUDAU-ME, PER FAVOR, QUE FEM AMB EL BLOC?

grosske | 05 Abril, 2006 19:35

Aprofit el descans del Barça-Bemfica per demanar-vos que vos sembla el Bloc i quines coses pensau que podrien millorar-lo.

En teoria estic tocant temes molt diversos, és un valor o un inconvenient?. Ho faig prou o, a la pràctica, som massa monotemàtic? Convendria tocar temes més propers? Convendria carregar la mà en qualque tema concret? Convendria incorporar qualque tema gairebé intocat?

Som atent amb els comentaristes o deix massa comentaris sense contestar?. Tenc un llenguatge clar i planer  o som massa tècnic i fred?. Els comentaris de la categoria "... i més enllà" tenen interés o són un simptoma prematur de demència senil?

Veig que el bloc, a poc a poc, incrementa el nombre de visitants diaris però, dos mesos i pico després de la seva posada en marxa, necessit de la vostra opinió i dels vostres consells. Animau-vos, per favor, sortejaré una dotzena d'ous de granja (boníssims) entre tots els/les comentaristes

LA CORRUPCIO TE SOLUCIO. PERQUÈ NO HO FAN?

grosske | 05 Abril, 2006 11:30

Moltes actuacions políticament corruptes són legals, la impunitat penal dels polítics és gairebé total (llevat dels casos en què juguin a enriquir-se personalment) i les famoses comissions als partits polítiques estan amparades per una llei que permet fer donacions anònimes tant a persones com a empreses!.

Aquest desgavell no s'arregla anomenant Fiscals especials, s'arregla reformant les lleis d'una manera clara i contundent, en un triple sentit:

1.- Definir millor el delicte de prevaricació i reincorporar al Codi Penal la prevaricació per omissió. Si no es fa així, la Sra. Cabrer podra destruir bens patrimonials com el pont del tren impunement (si, al final, hi ha una responsabilitat administrativa per a la Conselleria, a ella què li importa?: pagarem els ciutadans); si no es fa així casos com el de Megapark es podran continuar produint sense que el polític responsable s'hagi de preocupar; si no ho feim així, Pere Rotger, com a batle d'Inca, podrà autoritzar construir en una zona verda (com reconeix el propi fiscal) sense que li passi res.

2.- Prohibir les donacions anònimes als partits polítics tant de persones físiques com d'empreses. El rànking de perceptors d'aquest tipus de donacions és CiU, PNV, PP i PSOE. A "pelagatos" com IU o ICV comprendreu que ningú es sent motivat per donar-lis res anònimament. Quantes donacions anònimes cobra UM?

3.- Assegurar la independència dels Serveis jurídics municipals. PSOE i PP han pactat el 2003 una "Llei de Grans Ciutats" que fa dependre tots els juristes municipals d'un Cap de Serveis Jurídics... anomanat per la Junta de Govern. I també s'ha d'acabar amb el fet que al polític, per tapar-se el cul, li basti trobar qualque misser a qualque banda que estigui disposat a informar el que ell vol. Si no ho feim així,casos com el de Son Dameto Dalt es continuaran repetint

Per últim, la Fiscalia ha de servir pel que ha de servir i no pel que serveix a les Balears. Ara surt pels diaris demanant mitjans però actituds com la de Son Olivaret no s'arreglen amb més mitjans, s'arreglen amb més vergonya "torera"

CORRUPCIO URBANISTICA 5. SON DAMETO DALT

grosske | 04 Abril, 2006 15:34

Un cas que ha sortit poc als mitjans de comunicació però que és un exemple magnífic de fer urbanisme per als amics:

Son Dameto Dalt és una promoció urbanística realitzada per HANSA URBANA, una potent immobiliària amb seu al País Valencià i que treballa a molts d'indrets de l'Estat. Una immobiliària, vaja, que per desembossar problemes no crida al Sr. Rodrigo de Santos, crida directament a la seu del PP de Madrid.

.

Entre d'altres coses, la urbanització preveu un geriàtric  (privat, per suposat) i un centre comercial. El problema sorgeix quan Hansa preten edificar a cadescún d'aquests equipaments dues plantes més... de les que permet el Pla General. Res, un "negociete" de molts d'una quants de milions d'euros.

La pretensió de la immobiliària - manifestada per primera vegada el 2003 - topa amb els informes desfavorables del Cap d’Area de Planejament, del Cap de Serveis de Control de Planejament  i del Cap de Serveis de Planejament. Així mateix, ho informa desfavorablement el Consell de Mallorca.

Front a aquest allau d'informes desfavorables, el Sr. Rodrigo de Santos aconsegueix un de favorable signat per un càrrec polític i un misser de gerència... i té la barra de dur-ho a aprovació del Ple de Desembre del 2004.

Allà EU-EV li diu que "a ver de qué vamos" i que això no es pot aprovar d'aquesta manera.

Rodrigo de Santos, conciliador, diu que demanarà un informe als Serveis Jurídics de l'Ajuntament - el sanedrín municipal de les coses jurídiques - i retira el punt de l'ordre del dia. EU-EV, ingènuament satisfeta.

El febrer del 2005 els Serveis Jurídics, amb un informe firmat per quatre lletrats!!, cosa insòlita, diu que nanay de la Xina i que això NO es pot aprovar

No obstant això, el mes de maig es rescata el vell informe del misser i del càrrec polític de Gerència i s'aprova l'assumpte en qüestió

Fins aquí els fets. Deix a la votra imaginació determinar quines presions polítiques i/o quines "untades" econòmiques es produiren durant tots aquests mesos perquè l'Ajuntament fés guanyar aquests milions d'euros a Hansa en contra de l'opinió dels tècnics municipals, dels serveis jurídics municipals i dels tècnics del Consell de Mallorca.

 

Ai Marbella!. Tant lluny i tant aprop!

RODRIGO DE SANTOS: CALLES, COBALDE PECADOL

grosske | 04 Abril, 2006 13:21

L'Ajuntament no ha tengut nassos de contestar la denúncia d'EU-EV per l'esbucament del pont des tren. Tanta de "làbia" al plenari i als mitjans de comunicació per explicar que tot s'havia fet d'acord amb la llei i ara resulta que EU-EV fa una denúncia per infracció urbanística i l'Ajuntament es queda mut. Impresentable

Afortunadament la Llei de Disciplina Urbanística dòna recursos davant aquests passotismes interessats i demà dematí EU-EV demanarà al Consell, d'acord amb l'art 71 d'aquesta Llei, que es subrogui en l'expedient; és a dir, que el reclami i el tramiti el propi Consell substituint l'Ajuntament.

No és més que una passa més en l'intent de deixar negre sobre blanc la barrabassada infumable que suposà la destrucció del pont. Llàstima que, així com estan les coses, les responsabilitats que es podra demanar no passaran de ser administratives i mai no arribaran a ser penals. Així està la llei i per això passa el que passa... a Marbella i a un munt de bandes més

D'això en parlarem Miquel Angel Llauger i jo, demà, a una roda de premsa

D'ALTRES LIMITS A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIO

grosske | 03 Abril, 2006 18:14

Com m'ho han contat vos ho cont. Una important emissora de ràdio local crida al gabinet de premsa del Consell de Mallorca: - Estam fent un programa especial sobre el tema de Can Domenge i necessitaríem tenir la vostra opinió. Em podries posar en contacte amb qualcú que pogués donar la perspectiva de la institució?

- Molt bé. Vos cridam d'aquí un parell d'hores.

Però la següent cridada no la rep la redacció de l'emissora sinó el Departament de comercial

- M'han dit que voleu fer un programa especial sobre Can Domenge. Naturalment, podeu fer el que volgueu però heu de tenir en compta que aviat farem una campanya publicitària sobre residus i són més de mig milió d'euros

El programa canvia de format i l'espai dedicat a Can Domenge es redueix considerablement

EL PP, MES GROGGY I DIVIDIT QUE MAI

grosske | 03 Abril, 2006 09:58

Aquest cap de setmana han sortit diverses enquestes que donen al PSOE una avantatge entre 3 i 8 punts sobre el PP

En alguna ocasió he comentat que l'estratègia hiperdura del PP (Acebes, Zaplana, Rajoy, COPE, El Mundo) no és una línia per cobrir progressivament un major espai electoral i acabar fent majoria: hi ha sectors del centre que mai combregueran amb aquest discurs. Es una línia que considera el 14-M un accident i que es limita a esperar el fracàs del govern ZP (un govern feble i en minoria) per tornar les coses al seu lloc amb un discurs potent i sense concessions.

El problema és que l'alto el foc permanent d'ETA i la bona marxa de l'Estatut català fan pràcticament inviable aquesta estratègia.

Les enquestes agreeixen al PP la seva reunió amb ZP i la voluntat d'acord manifestada. Altra actitud hagués estat una catàstrofe.

El giro cap el centre s'imposa - el reclama, per exemple, l'ABC - però els falcons no estan disposats a amollar  tan fàcilment els comandaments de l'avió. Avui matí  la COPE llegia les enquestes dient que "tranquils, no passa res" i feia flamada contra l'ABC, el "cipayo" Gallardón i el beneit d'en Piqué. M'ha semblat extraordinàriament significatiu.

Avui na Cirer, déu estar una mica trista

RAFA, ET TROBES BE?

grosske | 02 Abril, 2006 18:13

L'Estatut de Catalunya ha estat un cop dur per al PP. S'ha romput, d'una tacada, "la unidad de la nación española, el consenso constitucional de 1978, el principio de solidaridad y el principio de igualdad entre todos los españoles".

Un disgust, vaja.

Es per això que pas pena per algúns dels seus quadres, com en Rafa Duran, que, traumatitzats per aquesta catàstrofe, hagin pogut perdre una mica el sentit de l'orientació. Vos remet a un al.lucinant post del seu bloc on insinúa una certa relació entre l'aprovació de l'Estatut... i els esdeveniments de Marbella!!

Esper, sincerament, que es recuperi aviat perquè a mí sempre m'ha semblat un bon al.lot

LEO BASSI I LES CARICATURES DE MAHOMA

grosske | 02 Abril, 2006 08:58

El "veto" de l'Esglèsia a la representació "sacrílega" de Leo Bassi al Teatre del Mar gairebé no ha aixecat polèmica.

No em sorprén. La barreja d'aquest fet amb la recent polèmica sobre les caricatures de Mahoma resulta molt "descol.locant" per a gairebé tothom.

Conservadors i progressistes es dividiren en aquella ocasió internament. Ara les divisions amenacen amb reproduïr-se però conduint a més d'un protagonista de la polèmica a serioses contradiccions.

Els sectors conservadors que s'oposaren a les caricatures i els sectors progressistes que les defensaren no tenen problema. Poden posicionar-se en idèntics termes sense incòrrer en contradicció.

Més difícil ho tenen els sectors conservadors que defensaren les caricatures com a mostra de la lllibertat d'expressió i que defensaren els valors occidentals contra l'Islam (defensaran ara la sacrosanta llibertat d'expressió de Leo Bassi?). I dificil ho tenen tembé els nombrosos sectors progressistes que atacaren les caricatures perquè la llibertat d'expressió tenia un límit i es tractava d'una agressió occidental contra el món musulmà (continuaran pensant que la llibertat d'expressió té un límit en el cas de Leo Bassi?)

La polèmica és complicada, enverinada i fascinant. No m'estranya que hi hagi tant de silenci

MANIFESTACIO ANTIAUTOPISTES, MES JOVE QUE MAI

grosske | 01 Abril, 2006 17:41

La manifestació antiautopistes d'avui ha estat un èxit d'assistència però també ha marcat un canvi en la seva composició que no ha passat desapercebuda per a cap observador mínimament experimentat

Entre 2000 i 3000 persones (no té gaire importància el número exacte) han acudit a una manifestació pràcticament espontània, sense la típica relació interminable d'entitats convocants,  i que ha sorgit del moviment de solidaritat amb els problemes d'Eivissa que han promogut els estudiants eivissencs a la nostra ciutat.

Allò més interessant la quantitat de gent jove, entre 16 i 20 anys, que ha format part de la manifestació

La nota més negativa l'absència espectacular de càrrecs públics del PSOE més enllà d'Aina Rado i de qualque persona més

PS Pos aqui l'enllaç a la web de Pep Torro al qual es refereixen 2 comentaris d'aquest article: http://www.mallorcaweb.net/torro

EL PELOTAZO DE CAN DOMENGE A PUNT DE CONSUMAR-SE

grosske | 01 Abril, 2006 11:22

Com un nou rei Midas, la Sra. Munar ha assenyalat les dues empreses que poden cobrir-se d'or amb l'execució de Can Domenge

El benefici calculat per aquesta empresa serà de 36,6 milions d'euros, és a dir, un 40,5% de la inversió efectuada i, per tant, més del doble del marge de beneficis considerat raonable per a aquest tipus d'operacions

Com sabreu els que llegiu aquest bloc, aquest benefici estava blindat d'antuvi perquè, insòlitament,  no hi havia competència econòmica entre les empreses i perquè la voluntat expressa del Consell és que no hi hagués habitatge de protecció oficial (que minva el marge de benefici dels promotors)

A la cuneta del camí han  quedat, com és obvi, aquelles empreses que, per "vergüenza torera", havien oferit més doblers pels solars de Can Domenge (malgrat que això no suposàs una major puntuació en el concurs) i també ha quedat en el camí la patètica oferta de l'Ajuntament  que - enlloc d'utilitzar el pes del PP en el Consell per modificar les condicions del concurs - ha optat per rentar-se la cara amb una oferta de construir el 100% de Habitatges protegits condemnada al fracàs.

En defintitiva, Can Domenge és un robatori per al patrimoni del Consell i un insult intolerable per a una ciutat absolutament necessitada d'habitatges protegist

Quan culmini el concurs, temps vendrà de parlar amb detall de l'opció guanyadora que, en qualsevol cas (i no és estrany amb els benefecis prevists, ha pogut comptar amb dissenys arquitectònics de primera línia. De moment constatar que Ferratur, la promotora amb major puntuació, cometé la ingenuitat de reconèixer en premsa que va començar a treballar en el projecte vuit mesos abans de convocar-se el concurs! i - mira quina casualitat - també és la que té contractada en exclussiva la mateixa empresa a la qual el Consell encarregà la redacció del Pla Territorial de Mallorca 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS